[Julia Zaleska (1864–1954), l. 80.–90. XIX w.] E. Mirska

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Fot 09393
  • Sygnatura : I 9393
  • Tytuł/nazwa : [Julia Zaleska (1864–1954), l. 80.–90. XIX w.] E. Mirska
  • Miejsce : Poznań [lata 80.–90. XIX w.]
  • Liczba/objętość : 1 fotografia
  • Materiał i technika wykonania: odbitka albuminowa, papier, tekturka, litografia, ołówek
  • Opis formalny : Odbitka na papierze albuminowym, brąz, naklejona na tekturkę z zaokrąglonymi narożami, sygnaturą litogr. na awersie i winietą z adresem zakładu fotograficznego na rewersie.
  • Wymiary : 9,5 x 5,8 cm; tekturka 10,4 x 6,4 cm
  • Proweniencja: dar 2012 1128 c 2012