Papiery luźne należące do akt Sejmowego Koła Polskiego w Berlinie z lat 1849-1861.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01462
 • Kopie:
  • Mf 5796
  • Mf 7995
  • CD 0443 k. 3, 134-135
 • Tytuł: Papiery luźne należące do akt Sejmowego Koła Polskiego w Berlinie z lat 1849-1861.
 • Miejsce i czas powstania: 1849-1861
 • Opis fizyczny: 154 k. 32x25 cm
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość:
  • I. Papiery luźne należące do akt Sejmowego Koła Polskiego w Berlinie z lat 1849-1855: 1."Wniosek nagły [Władysława] Niegolewskiego aby sejm polskich deputowanych w jakikolwiek sposób oświadczył w sejmie pruskim, jakie jest stanowisko posłów polskich wobec sejmu pruskiego, a mianowicie stanowczo wypowiedział, że deputowani Polacy są Polakami i chcą, aby za takich od rządu i sejmu pruskiego byli uważani i uznanni". [B. d., sierpień 1849 k. 3 2."Wniosek nagły [Władysława] Niegolewskiego (tyczący się formy w jakiej się mamy praw naszych dopominać)". [b. d., 17-18.08. 1849 k. 4 3. "Zawiadomienie o posiedzeniu Koła Polskiego, [b. d., 1851 k. 5 4. "Kopia zaświadczenia wystawionego w Petersburgu Ignacemu Pietraszewskiemu, 1845 k. 6-7 5. Kopia listu Koła Polskiego do arcybiskupa Leona Przyłuskiego w sprawie zezwolenia posłom - duchownym na udział w pracach sejmowych, 04. 12. 1851 k. 11 6. Informacja arcybiskupa L. Przyłuskiego "względem teraźniejszych stosunków finansowych duchowieństwa w porównaniu z stanem rzeczy przedokupacyjnym Księstwa Poznańskiego" przesłana posłom polskim, 28.01. 1853 k. 12-13 7."Wykaz duchowieństwa tak świeckiego jako i zakonnego z roku 1815 i 1852". Zestawienie liczbowe dla diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, 1852 k. 19 8. Listy do Koła Polskiego od następujących: Berwiński Ryszard Wincenty (zawiadomienie o rezygnacji z mandatu poselskiego), 1854 k. 26 Łopaciński Józef (o wsparcie finansowe działań politycznych Adama Jerzego Czartoryskiego), 1855 k. 153-154 Schwerin Maximilian, von, prezes izby poselskiej 1854 k. 20 Taczanowski Alfons (w kwestii zasady solidarności członków Koła), 1852 i brul. odp. (podp. Gustaw Potworowski prezes Koła) k. 14-15; k. 16-17 Raumer Karl Otto, von minister wyznań religijnych, oświaty i zdrowia do Michała Pokrzywnickiego 1852 - 18 II. Materiały dotyczące złamania zasady solidarności Koła Polskiego przez Edwarda Potworowskiego i wystąpienie tegoż z Koła w 1857 1. "Kopia listu prezesa Koła Macieja Mielżyńskiego do Edwarda Potworowskiego k. 27-28 2."Wypis z protokołu Sejmowego Koła Polskiego z dnia 22 lutego 1857" dotyczący zasady solidarności członków (podp. Władysław Bantkowski sekr. ) k. 119 "Ustawy Koła Sejmowego Polskiego (uchwalone d. 8 lutego 1857 r." k. 120-121 3. "Listy adresowane do Koła Polskiego i Macieja Mielżyńskiego jako prezesa tegoż w odpowiedzi na przesłany wypis z protokołu i "Ustawy" w kwestii solidarności, od następujących: Bażyński Franciszek ks. k. 42 Niesiekierski Stanisław k. 57 Bniński Ignacy k. 92 Brodowski Aleksander k. 104-105 Brzeziński Józef ks. k. 72 Busław Jan ks. k. 103 Cegielski Hipolit k. 39 Chłapowski Dezydery k. 93 Chłapowski Stanisław z Czerwonejwsi k. 37 Chłapowski Stanisław z Szołdr, w imieniu red."Przeglądu Poznańskiego" k. 74 Działyński Tytus k. 89 Grabowski Konstanty k. 67 Jackowski Hiacynt k. 77-78 Jarochowski Cyprian k. 38 Jaworski Jan k. 90 Kaliski Feliks ks. k. 118 Kalkstein Karol k. 94 Kwilecki Walery k. 30 Libelt Karol k. 55 Lisiecki Florenty k. 95-96 Morawski Kajetan k. 36 Mycielski Józef k. 109-110 Mycielski Teodor k. 102 Niegolewski Władysław k. 114-115 Pilaski Juliusz k. 108 Poniński Edward k. 50 Potworowski Gustaw k. 49 Prusinowski Aleksy ks. k. 73 Raczyński Roger k. 69 Radoński Anastazy k. 51 Radoński Tadeusz k. 68 Sczaniecki Erazm k. 31 Szułdrzyński Józef k. 112 Śmitkowski Leon k. 41 Trąmpczyński Antoni k. 52 Wegner Leon k. 40 Wężyk Feliks k. 70 Więckowski Michał k. 71 Wodzicki Henryk k. 76 Wolniewicz Włodzimierz k. 54 Wysoczyński Cyprian k. 117 Żółtowski Adam k. 32-33 Żółtowski Franciszek k. 113 Żółtowski Marceli k. 53 Żychliński Franciszek k. 56
  • Zbiorowe: Obywatele polscy powiatu średzkiego (podpis.: Wiktor Szołdrski, Karol Karśnicki, Franciszek Radoński i in. ) k. 91 Obywatele polscy powiatu wrzesińskiego (podpis.: Józef Mielżyński, Napoleon Rekowski, Gustaw Dąmbski i in. ) k. 75 III. Papiery luźne należące do akt Sejmowego Koła Polskiego w Berlinie z lat 1860-1861 1. "Adresy kilkudziesięciu polskich obywateli Księstwa (podpis.: Aleksander Guttry, Kazimierz Kantak, Leon Wegner i in. ) do Koła Polskiego zalecające: a/ upominanie się w sejmie pruskim o przywrócenie polskich praw językowych w Księstwie, 15.02. 1860 k. 122-123 b/ odwołanie się do mocarstw europejskich w kwestii spełnienia zobowiązań kongresu wiedeńskiego w stosunku do Polaków, 16.02. 1860 k. 124-125 Kopie odpowiedzi prezesa Koła Gustawa Potworowskiego na adresy k. 126-128 2. "Wniosek Ignacego Bnińskiego o powołanie polskiego komitetu wyborczego, 3.05. 1861; [oraz brul.] pisma Koła do Adolfa Łączyńskiego z propozycją objęcia przez niego kierownictwa tegoż komitetu 1861 k. 137 k. 138-139 3. "Listy do prezesów Koła Polskiego: Gustawa Potworowskiego i Augusta Cieszkowskiego od następujących: Chlebowski Leon 1861 k. 132-133, przy tym adres obywateli polskich wyznania kalwińskiego i ewangelickiego do Koła w sprawie utrzymania nabożeństw w języku polskim (podpis.: Apolinary Kurnatowski, Albin Żychliński, Telesfor Kurnatowski i in.), 27. 11. 1860 i kop. odpowiedzi Koła k. 134-135; k. 136 Foerster Heinrich bp wrocławski (odpowiedź na zażalenie członków Koła na proboszcza kościoła katolickiego w Berlinie za odmowę odprawienia nabożeństwa za poległych w Warszawie) 1861 k. 140-141 Metzig Johann 1861 k. 142 Potworowski Edward 1860 k. 129-130 NN ze Wschowy 1861 k. 148-149 Pismo landrata kościańskiego Madai'a do Antoniego Skarżyńskiego w odpowiedzi na jego żądanie przywrócenia polskich nazw miejscowości Skarżyn i Sokołowo 1861 k. 146-147 przy tym kop. tekstu interpelacji przez niego zgłaszanej [k. 21-22] oraz:
 • Hasła przedmiotowe:
  • Przegląd Poznański
  • Niemcy
  • Skarżyn
  • Sokołowo
  • Wielkopolska
  • dyplomacja 19 w.
  • protestanci 19 w.
 • Opracowania: Lech Trzeciakowski, "Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928", Warszawa 2003

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Papiery Sejmowego Koła Polskiego w Berlinie z lat 1849-1861
 • 245 %a Papiery luźne należące do akt Sejmowego Koła Polskiego w Berlinie z lat 1849-1861.
 • 246 %a Luźne papiery z akt sejmowego Koła Polskiego w Berlinie. %g z inw. rkpsów
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 1849-1861
 • 300 %a 154 k. %c 32x25 cm
 • 340 %d rkps %e poszyt
 • 520 %a I. Papiery luźne należące do akt Sejmowego Koła Polskiego w Berlinie z lat 1849-1855: 1."Wniosek nagły [Władysława] Niegolewskiego aby sejm polskich deputowanych w jakikolwiek sposób oświadczył w sejmie pruskim, jakie jest stanowisko posłów polskich wobec sejmu pruskiego, a mianowicie stanowczo wypowiedział, że deputowani Polacy są Polakami i chcą, aby za takich od rządu i sejmu pruskiego byli uważani i uznanni". [B. d., sierpień 1849 k. 3 2."Wniosek nagły [Władysława] Niegolewskiego (tyczący się formy w jakiej się mamy praw naszych dopominać)". [b. d., 17-18.08. 1849 k. 4 3. "Zawiadomienie o posiedzeniu Koła Polskiego, [b. d., 1851 k. 5 4. "Kopia zaświadczenia wystawionego w Petersburgu Ignacemu Pietraszewskiemu, 1845 k. 6-7 5. Kopia listu Koła Polskiego do arcybiskupa Leona Przyłuskiego w sprawie zezwolenia posłom - duchownym na udział w pracach sejmowych, 04. 12. 1851 k. 11 6. Informacja arcybiskupa L. Przyłuskiego "względem teraźniejszych stosunków finansowych duchowieństwa w porównaniu z stanem rzeczy przedokupacyjnym Księstwa Poznańskiego" przesłana posłom polskim, 28.01. 1853 k. 12-13 7."Wykaz duchowieństwa tak świeckiego jako i zakonnego z roku 1815 i 1852". Zestawienie liczbowe dla diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, 1852 k. 19 8. Listy do Koła Polskiego od następujących: Berwiński Ryszard Wincenty (zawiadomienie o rezygnacji z mandatu poselskiego), 1854 k. 26 Łopaciński Józef (o wsparcie finansowe działań politycznych Adama Jerzego Czartoryskiego), 1855 k. 153-154 Schwerin Maximilian, von, prezes izby poselskiej 1854 k. 20 Taczanowski Alfons (w kwestii zasady solidarności członków Koła), 1852 i brul. odp. (podp. Gustaw Potworowski prezes Koła) k. 14-15; k. 16-17 Raumer Karl Otto, von minister wyznań religijnych, oświaty i zdrowia do Michała Pokrzywnickiego 1852 - 18 II. Materiały dotyczące złamania zasady solidarności Koła Polskiego przez Edwarda Potworowskiego i wystąpienie tegoż z Koła w 1857 1. "Kopia listu prezesa Koła Macieja Mielżyńskiego do Edwarda Potworowskiego k. 27-28 2."Wypis z protokołu Sejmowego Koła Polskiego z dnia 22 lutego 1857" dotyczący zasady solidarności członków (podp. Władysław Bantkowski sekr. ) k. 119 "Ustawy Koła Sejmowego Polskiego (uchwalone d. 8 lutego 1857 r." k. 120-121 3. "Listy adresowane do Koła Polskiego i Macieja Mielżyńskiego jako prezesa tegoż w odpowiedzi na przesłany wypis z protokołu i "Ustawy" w kwestii solidarności, od następujących: Bażyński Franciszek ks. k. 42 Niesiekierski Stanisław k. 57 Bniński Ignacy k. 92 Brodowski Aleksander k. 104-105 Brzeziński Józef ks. k. 72 Busław Jan ks. k. 103 Cegielski Hipolit k. 39 Chłapowski Dezydery k. 93 Chłapowski Stanisław z Czerwonejwsi k. 37 Chłapowski Stanisław z Szołdr, w imieniu red."Przeglądu Poznańskiego" k. 74 Działyński Tytus k. 89 Grabowski Konstanty k. 67 Jackowski Hiacynt k. 77-78 Jarochowski Cyprian k. 38 Jaworski Jan k. 90 Kaliski Feliks ks. k. 118 Kalkstein Karol k. 94 Kwilecki Walery k. 30 Libelt Karol k. 55 Lisiecki Florenty k. 95-96 Morawski Kajetan k. 36 Mycielski Józef k. 109-110 Mycielski Teodor k. 102 Niegolewski Władysław k. 114-115 Pilaski Juliusz k. 108 Poniński Edward k. 50 Potworowski Gustaw k. 49 Prusinowski Aleksy ks. k. 73 Raczyński Roger k. 69 Radoński Anastazy k. 51 Radoński Tadeusz k. 68 Sczaniecki Erazm k. 31 Szułdrzyński Józef k. 112 Śmitkowski Leon k. 41 Trąmpczyński Antoni k. 52 Wegner Leon k. 40 Wężyk Feliks k. 70 Więckowski Michał k. 71 Wodzicki Henryk k. 76 Wolniewicz Włodzimierz k. 54 Wysoczyński Cyprian k. 117 Żółtowski Adam k. 32-33 Żółtowski Franciszek k. 113 Żółtowski Marceli k. 53 Żychliński Franciszek k. 56
 • 520 %a Zbiorowe: Obywatele polscy powiatu średzkiego (podpis.: Wiktor Szołdrski, Karol Karśnicki, Franciszek Radoński i in. ) k. 91 Obywatele polscy powiatu wrzesińskiego (podpis.: Józef Mielżyński, Napoleon Rekowski, Gustaw Dąmbski i in. ) k. 75 III. Papiery luźne należące do akt Sejmowego Koła Polskiego w Berlinie z lat 1860-1861 1. "Adresy kilkudziesięciu polskich obywateli Księstwa (podpis.: Aleksander Guttry, Kazimierz Kantak, Leon Wegner i in. ) do Koła Polskiego zalecające: a/ upominanie się w sejmie pruskim o przywrócenie polskich praw językowych w Księstwie, 15.02. 1860 k. 122-123 b/ odwołanie się do mocarstw europejskich w kwestii spełnienia zobowiązań kongresu wiedeńskiego w stosunku do Polaków, 16.02. 1860 k. 124-125 Kopie odpowiedzi prezesa Koła Gustawa Potworowskiego na adresy k. 126-128 2. "Wniosek Ignacego Bnińskiego o powołanie polskiego komitetu wyborczego, 3.05. 1861; [oraz brul.] pisma Koła do Adolfa Łączyńskiego z propozycją objęcia przez niego kierownictwa tegoż komitetu 1861 k. 137 k. 138-139 3. "Listy do prezesów Koła Polskiego: Gustawa Potworowskiego i Augusta Cieszkowskiego od następujących: Chlebowski Leon 1861 k. 132-133, przy tym adres obywateli polskich wyznania kalwińskiego i ewangelickiego do Koła w sprawie utrzymania nabożeństw w języku polskim (podpis.: Apolinary Kurnatowski, Albin Żychliński, Telesfor Kurnatowski i in.), 27. 11. 1860 i kop. odpowiedzi Koła k. 134-135; k. 136 Foerster Heinrich bp wrocławski (odpowiedź na zażalenie członków Koła na proboszcza kościoła katolickiego w Berlinie za odmowę odprawienia nabożeństwa za poległych w Warszawie) 1861 k. 140-141 Metzig Johann 1861 k. 142 Potworowski Edward 1860 k. 129-130 NN ze Wschowy 1861 k. 148-149 Pismo landrata kościańskiego Madai'a do Antoniego Skarżyńskiego w odpowiedzi na jego żądanie przywrócenia polskich nazw miejscowości Skarżyn i Sokołowo 1861 k. 146-147 przy tym kop. tekstu interpelacji przez niego zgłaszanej [k. 21-22] oraz:
 • 530 %d Mf 5796
 • 530 %d Mf 7995
 • 530 %d CD 0443 k. 3, 134-135
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., niem.
 • 581 %a Lech Trzeciakowski, "Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928", Warszawa 2003
 • 610 %a Przegląd Poznański
 • 651 %a Niemcy
 • 651 %a Skarżyn
 • 651 %a Sokołowo
 • 651 %a Wielkopolska
 • 653 %a dyplomacja 19 w.
 • 653 %a protestanci 19 w.
 • 700 %a Bantkowski Władysław sekr.
 • 700 %a Bażyński Franciszek ksiądz
 • 700 %a Berwiński Ryszard Wincenty
 • 700 %a Bniński Ignacy hrabia ziemianin
 • 700 %a Brodowski Aleksander ziemianin
 • 700 %a Brzeziński Józef ksiądz
 • 700 %a Busław Jan ksiądz
 • 700 %a Cegielski Hipolit przemysłowiec
 • 700 %a Chłapowski Dezydery baron ziemianin
 • 700 %a Chłapowski Stanisław poseł
 • 700 %a Chłapowski Stanisław z Czerwonejwsi ziemianin
 • 700 %a Działyński Tytus
 • 700 %a Grabowski Konstanty
 • 700 %a Jackowski Hiacynt
 • 700 %a Jarochowski Cyprian
 • 700 %a Jaworski Jan
 • 700 %a Kaliski Feliks ksiądz dyrektor seminarium i Zakładu Głuchoniemych w Poznaniu
 • 700 %a Kalkstein Karol
 • 700 %a Kwilecki Walery
 • 700 %a Libelt Karol filozof właściciel ziemski
 • 700 %a Lisiecki Florenty prawnik
 • 700 %a Łopaciński Józef
 • 700 %a Morawski Kajetan ziemianin
 • 700 %a Mycielski Józef
 • 700 %a Mycielski Teodor hrabia ziemianin
 • 700 %a Niegolewski Władysław prawnik
 • 700 %a Niesiekierski Stanisław
 • 700 %a Pilaski Juliusz prawnik właściciel dóbr rycerskich
 • 700 %a Poniński Edward ziemianin
 • 700 %a Potworowski Gustaw Eugeniusz prezes Koła Polskiego
 • 700 %a Prusinowski Aleksy ksiądz bibliofil kaznodzieja publicysta religijny
 • 700 %a Raczyński Roger hrabia ziemianin
 • 700 %a Radoński Anastazy ziemianin
 • 700 %a Radoński Tadeusz
 • 700 %a Raumer Karl Otto von minister wyznań religijnych oświaty i zdrowia
 • 700 %a Schwerin Maximilian von prezes izby poselskiej
 • 700 %a Sczaniecki Erazm
 • 700 %a Szułdrzyński Józef
 • 700 %a Śmitkowski Leon
 • 700 %a Taczanowski Alfons hrabia ziemianin
 • 700 %a Trąmpczyński Antoni prawnik
 • 700 %a Wegner Leon prawnik historyk
 • 700 %a Wężyk Feliks ziemianin
 • 700 %a Więckowski Michał
 • 700 %a Wodzicki Henryk hrabia
 • 700 %a Wolniewicz Włodzimierz
 • 700 %a Wysoczyński Cyprian nauczyciel?
 • 700 %a Żółtowski Adam ziemianin
 • 700 %a Żółtowski Franciszek
 • 700 %a Żółtowski Marceli ziemianin
 • 700 %a Żychliński Franciszek ziemianin
 • 700 %a Brzeski Franciszek
 • 700 %a Chlebowski Leon
 • 700 %a Dąmbski Gustaw
 • 700 %a Foerster Heinrich bp wrocławski
 • 700 %a Grabski Józef
 • 700 %a Guttry Aleksander
 • 700 %a Kantak Kazimierz rentier
 • 700 %a Karśnicki Karol
 • 700 %a Kurnatowski Apolinary
 • 700 %a Kurnatowski Telesfor
 • 700 %a Łyskowski Ignacy
 • 700 %a Madai landrat kościański
 • 700 %a Magdziński Teofil ziemianin
 • 700 %a Metzig Johann
 • 700 %a Mielżyński Józef hrabia ziemianin
 • 700 %a Neubauer Antoni ksiądz
 • 700 %a Potworowski Edward
 • 700 %a Radoński Franciszek
 • 700 %a Rekowski Napoleon
 • 700 %a Sczaniecki Karol
 • 700 %a Skarżyński Antoni
 • 700 %a Szołdrski Wiktor
 • 700 %a Szuman Henryk właściciel dóbr rycerskich
 • 700 %a Ślaski Ludwik
 • 700 %a Wegner Leon
 • 700 %a Zakrzewski Ignacy
 • 700 %a Żychliński Albin
 • 710 %a Koło Polskie w Berlinie 1849-1861
 • 710 %a Koło Polskie w Berlinie 1849-1861
 • 740 %a Listy do Koła Polskiego od następujących %a Wykaz duchowieństwa tak świeckiego jako i zakonnego z roku 1815 i 1852. |Zestawienie liczbowe dla diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 1852 %a Informacja arcybiskupa L. Przyłuskiego względem teraźniejszych stosunków finansowych duchowieństwa w porównaniu z stanem rzeczy przedokupacyjnym Księstwa Poznańskiego przesłana posłom polskim 28.01. 1853 %a List Koła Polskiego do arcybiskupa Leona Przyłuskiego w sprawie zezwolenia posłom - duchownym na udział w pracach sejmowych 04. 12. 1851 %a Kopia zaświadczenia wystawionego w Petersburgu Ignacemu Pietraszewskiemu 1845 %a Zawiadomienie o posiedzeniu Koła Polskiego b. d. 1851 %a Wniosek nagły Władysława Niegolewskiego tyczący się formy w jakiej się mamy praw naszych dopominać. b. d. 17-18.08. 1849 %a Wniosek nagły Władysława Niegolewskiego aby sejm polskich deputowanych w jakikolwiek sposób oświadczył w sejmie pruskim jakie jest stanowisko posłów polskich wobec sejmu pruskiego a mianowicie stanowczo wypowiedział że deputowani Polacy są Polakami i chcą aby za takich od rządu i sejmu pruskiego byli uważani i uznanni. B. d. sierpień 1849
 • 740 %a Wypis z protokołu Sejmowego Koła Polskiego z dnia 22 lutego 1857 %a List prezesa Koła Macieja Mielżyńskiego do Edwarda Potworowskiego %a Materiały dot. złamania zasady solidarności Koła Polskiego przez Edwarda Potworowskiego i wystąpienie tegoż z Koła w 1857
 • 740 %a Listy adresowane do Koła Polskiego i Macieja Mielżyńskiego jako prezesa tegoż w odpowiedzi na przesłany wypis z protokołu i Ustawy w kwestii solidarności od następujących %a Ustawy Koła Sejmowego Polskiego uchwalone d. 8 lutego 1857 r.
 • 740 %a Adresy kilkudziesięciu polskich obywateli Księstwa do Koła Polskiego
 • 740 %a upominanie się w sejmie pruskim o przywrócenie polskich praw językowych w Księstwie 15.02. 1860
 • 740 %a odwołanie się do mocarstw europejskich w kwestii spełnienia zobowiązań kongresu wiedeńskiego w stosunku do Polaków 16.02. 1860
 • 740 %a Kopie odpowiedzi prezesa Koła Gustawa Potworowskiego na adresy
 • 740 %a Wniosek Ignacego Bnińskiego o powołanie polskiego komitetu wyborczego 3.05. 1861
 • 740 %a pismo Koła do Adolfa Łączyńskiego z propozycją objęcia przez niego kierownictwa tegoż komitetu 1861
 • 740 %a Listy do prezesów Koła Polskiego Gustawa Potworowskiego i Augusta Cieszkowskiego od następujących
 • 740 %a adres obywateli polskich wyznania kalwińskiego i ewangelickiego do Koła w sprawie utrzymania nabożeństw w języku polskim
 • 740 %a Pismo landrata kościańskiego Madai'a do Antoniego Skarżyńskiego w odpowiedzi na jego żądanie przywrócenia polskich nazw miejscowości Skarżyn i Sokołowo
 • 852 %j BK 01462
 • 999 %a WK

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01462