[Ołtarz w kaplicy Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Zakopanem-Kuźnicach, przypuszczalnie w latach 30. XX w.] [fotograf nieokreślony]

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: Fot 09399
  • Sygnatura : I 9399
  • Tytuł/nazwa : [Ołtarz w kaplicy Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Zakopanem-Kuźnicach, przypuszczalnie w latach 30. XX w.] [fotograf nieokreślony]
  • Miejsce : [b.m.] [lata 30. XX w.]
  • Liczba/objętość : 1 fotografia
  • Materiał i technika wykonania: odbitka żelatynowo-srebrowa, papier, atrament, ołówek
  • Opis formalny : Odbitka na papierze żelatynowym, czarno-biała.
  • Wymiary : 13,5 x 8,6 cm
  • Proweniencja: dar 2012 1128 c 2012