Kolekcja akt dotyczących procesów granicznych i stosunków własnościowych miasta Szczekociny i okolic z lat 1618-1648.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01467/2
 • Tytuł: Kolekcja akt dotyczących procesów granicznych i stosunków własnościowych miasta Szczekociny i okolic z lat 1618-1648. Vol. 2
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 222 k., [I k.] 36x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., niem., pol.
 • Zawartość:
  • Nr 112. [Ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Andrzeja Niewiarowskiego przeciwko Samuelowi i Agnieszce, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika karkowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o zwrot długu 8000 fl., zapisanych niegdyś Niewiarowskiemu na dobrach Szczekociny przez żupnika (dziadka pozwanych), który nie spłacił długu, a jednocześnie uniemożliwiał intromisję wierzyciela w swoje dobra; wskutek oświadczenia ojca i opiekuna dzieci Jasińskiego, że ani jego żona, ani dzieci nie weszły w posiadanie schedy po dziadku, sąd nakazuje złożenie przez pozwanych tzw. przysięgi własnej na potwierdzenie prawdziwości tego zeznania, jednak ze względu na wiek pozwanych nie jest to możliwe; dlatego sąd odkłada orzeczenie wyroku do czasu osiągniecia przez dzieci Jasińskiego lat sprawnych; oskarżyciel Niewiarowski, nie zgadzając się z orzeczeniem sądu, nie odbiera wyroku i apeluje do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.; na k. 4v 2 noty dors. różnych rąk: "Inter Niewiarowski et succ[ess]ores Andr[eae] Olesniczki Motio", "Similis r[ati]one summae 8000 a suspensione 1618"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 1-3
  • Nr 113. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Alberta (Olbrychta) Stradomskiego ze Stradomia przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki o zwrot długu 4000 fl., zapisanego niegdyś Stradomskiemu na swoich dobrach Szczekociny przez żupnika (dziadka pozwanych) zgodnie z kontraktem zawartym ze Stanisławem Sudo z Proszówki i Stradomskim; mimo podpisania umowy Oelśnicki nie spłacił długu, a przy tym uniemożliwiał intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 8v nota dors.: "Inter Stradomski et Succ(ess)ores Andreae Olesnicki motio. [innym char. pisma: "S[imi]lis] F(e)r(i)a 4 p(ost) Festum S. Martini Pontificis (pro)x(im)a A(nn)o 1618. 4 p(ost) Visitation(e) in Iudicio Tribunal(i) Approbata in toto super tres."; na k. 5v zdania w jęz. pol.] (Kraków, 14 XI 1618) k. 5-7.
  • Nr 114. [kopia dok. nr 113 spisana innym charakterem pisma, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach]; [na k. 12v 2 różne noty dors.: "Inter Stradomski et Succ(ess)ores Andreae Olesniczki Motio" oraz "Similis ad Inscr(ipti)onem roborator(um)? (pro) vadio 4000 a suspensione"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 9-11.
  • Nr 115. [kopia dok. nr 113 spisana innym charakterem pisma, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach]; [na k. 16v 2 różne noty dors.: "Inter Stradomsky et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki Motio" oraz "S(imi)lis"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 13-14.
  • Nr 116. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Marcina Czaryskiego przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki o zwrot długu 2000 fl., zapisanego niegdyś Czaryskiemu na swych dobrach Szczekociny przez żupnika (dziadka pozwanych), który nie spłacił długu, a jednocześnie uniemożliwiał intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 20v 2 noty dors. różnych rąk: "Inter Wylezynsky et succ(ess)ores Andr(eae) Olescniczki Motio", "Ad Inscr(ipti)onem Debitor(um) (pro) summa Duoru(m) Milliu(m) Floren(orum) od suspensyi do lat Zupełnych pupillis pozwolony do Trybunału wytoczona 1618"; tekst niemal identyczny jak w dok. nr 112-115] (Kraków, 14 XI 1618) k. 17-19.
  • Nr 117. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Erazma Koniuszowskiego, przeora i bakałarza teologii, oraz całego konwentu Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o sprzeniewierzenie przez dziada pozwanych, mimo wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie, jako egzekutora testamentu mieszczanina krak. Grzegorza Stefanowicza sumy 4000 fl., legowanych przez donatora na czynsz na potrzeby klasztoru; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 24v 2 noty dors. różnych rąk: "Inter Conuen(tum) SS Trinitatis et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki M(oti)o", "Similis a suspensione. In causa exequutoria Testamenti [przekreśl. "ad"] r(ati)one summae 4000"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 21-23.
  • Nr 118. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Mariana Przyłęckiego z Przyłęka przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 2000 fl., zapisanych niegdyś na dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych żupnika Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał dokonanie intromisji wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 28v 3 noty dors. różnych char. pisma: "Inter Marian(um) Przyleczki et Successores Andr(eae) Olesniczki Motio", "Similis r(ati)one sum(mae) 2000 a suspensione", "1623 / a(pro)bata in toto."] (Kraków, 14 XI 1618) k. 25-27.
  • Nr 119. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Mariana Przyłęckiego z Przyłęka przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 4000 fl., zapisanego niegdyś na dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 28v 3 różne noty dors. (ostatnia ręką pisma dok.): "Inter Marian(um) Przyleczki et Successores Andr(eae) Olesniczki Motio", "Similis r[ati]one sum(mae) 4000 a suspensione 1618", "Inter Marianum Przÿłęckÿ et succ(ess)ores Jasinska Motio"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 29-31.
  • Nr 120. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Andrzeja Przyłęckiego z Przyłęka przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 5000 fl., zapisanego niegdyś na swych dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał prawną intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 28v 2 noty dors. (pierwsza ręką pisma dok.): "Inter Andream Przyłeczky et successores Andreae Olesnickÿ Motio", "Pro Przyłęcki et aliis (con)tra successores Olesnicki"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 33-34.
  • Nr 121. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Andrzeja Przyłęckiego z Przyłęka przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 5550 fl., zapisanego niegdyś na swych dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał prawną intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 40v 2 noty dors. (pierwsza ręką pisma dok.): "Inter Andream Przileczki et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki Motio" [następują skreślone wyrazy dopisane inną ręką: "Similis vt"], "Similis (pro) summa 5550 a suspensione 1618"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 37-38.
  • Nr 122. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa kasztelana będzińskiego i bieckiego Andrzeja Samuela Dembińskiego przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 13000 fl., zapisanego niegdyś na swoich dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał prawną intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 44v 3 różne noty dors.: "Inter Castellan(um) Biecen(sem) et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki Motio", "S(imi)lis", "1623/a(pro)bata in toto"; na k. 42v fragm. w jęz. pol.] (Kraków, 14 XI 1618) k. 42-44.
  • Nr 123. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Wacława Wolskiego przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 4000 fl., zapisanego niegdyś na swoich dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał prawną intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 48v 4 noty dors. różnych rąk: "Inter Wolski et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki Motio", "Similis r(ati)one 4000 a suspensione", "1623 / 4 an(te) Margarethyę Lublini a(pro)bata in toto", "Długi przes olesnickie na Sczekociny Zaciągnone"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 45-46.
  • Nr 124. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dot. ponownego wszczęcia z powodu niestawiennictwa oskarżonych procesu z powództwa Kaspra Glewskiego, dziedzica Sprowy, przeciwko Filipowi i Piotrowi Szczepanowskim ze Szczekocin, synom zm. Macieja, oraz Zofii i Annie Szczepanowskim, córkom zm. Stanisława, prawowitym spadkobiercom części Sprowy należącej do wspomnianego Macieja Szczepanowskiego (ojca i stryja pozwanych) o spłatę zobowiązań (wycenianych przez ostatniego posesora na 20000 fl.) zaciągniętych przez niego na swojej części Sprowy w pow. lelowskim ziemi krakowskiej, scedowanej (darowanej?) najpierw Klemensowi Korzeńskiemu z Korzennej, a potem drogą cesji (wykupu zastawu) przekazanej w uzytkowanie Glewskiemu; zaskarżenie wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Hieronim Śmietanka, podstarości i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 52v 3 różne noty dors.: "Inter Glewski et Szczepanowskie Motio", "Trzeba poszukać w Trybunale ex ista Motione iesli sie co stało", "F[e]r[i]a 6 (post) Martini Pontificis A[nn]o 1618"; podkreślenia w tekście] (Kraków, 16 XI 1618) k. 49-52.
  • Nr 125. [kopia dok. nr 124 spisana innym charakterem pisma, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 54v 2 różne noty dors.: "Inter Glewski et Sczepanowskie Motio. In C(ast)ro Cracouien(si) (sex)ta p(ost) Martini 1618" oraz "In causa Euictionis ratione bonorum Sprowa"; podkreślenia w tekście] (Kraków, 16 XI 1618) k. 53-55.
  • Nr 126. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Kaspra Glewskiego, dziedzica Sprowy i Wywły, dot. rezygnacji swoich dóbr dziedzicznych wsi Sprowa z tamtejszymi dworami i folwarkami oraz działów we wsi Wywła na rzecz Aleksandra Seweryna Dembińskiego z Dembian pod Seceminem; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 60v nota dors.: "Glewski Dęmbińskiemu bona Sprowa donat et euictionem ab impedimentis ex re et persona cauet. Sabbatho ipso die S Prischę 1620"; podkreślenia w tekście] (Kraków, 18 I 1620) k. 57-59.
  • Nr 127. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Erazma Koniuszowskiego, doktora teol. i przeora klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, w imieniu całego konwentu przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwianie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra oraz bezprawną ich okupację i eksploatację; suma pretensji wnoszonych przez oskarżycieli to 10000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 61 noty dors.: "Lelouien(sis). Inter Conuentum SSmae Trinitatis et poss(ess)ores Sczekociny Motio", "Non sol(u)t(a)", "Pro Citat(ione)"?, "Testamentu trzeba"] (Lelów, 24 III 1620) k. 61-62.
  • Nr 128. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Wacława Wolskiego przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra oraz bezprawną ich okupację i eksploatację; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 10000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (ze strony powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 64v noty dors.: "Lelouien(sis). Inter Wolski et pos(sess)ores Sczekociny Motio", "Non sol(u)t(a)", "Pro Citat(ione)"?, "(...)"; podkreślenia w tekście] (Lelów, 24 III 1620) k. 63-64.
  • Nr 129. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Stanisława Masłomiąckiego przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w posiadane wyżej wymienione dobra oraz bezprawną ich okupację i eksploatację; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 15000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (ze strony powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 65 kilka różnych not dors., częśc. niepełnych (ubytki papieru), częśc. nieczytelnych, trudno czytelnych lub przekreślonych: "Lelo[uiensis]. Inter Masło[miączk]y et poss(ess)ores Sczekocini Pro Cit[a]to tantu(m)", "Causa Potioritatis", "Non soluta", "Jm P Jasienskiemu nalezi", "(...) trzeba", "przipozwu trzeba (...)", " Induct(um) (secun)da pridie festi S. Petri in Vinculis A[nn]o 1623 (...) 9", "Ex adcit(a)t(ione)"?] (Lelów, 24 III 1620) k. 65-66.
  • Nr 130. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Seweryna Aleksandra Dembińskiego przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w posiadane wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przwłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 15000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Szczekocinach przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla ze Sprowy; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 67 2 noty dors.: "Lelouien(sis). Inter Dembinski et poss(ess)ores Sczekociny Motio. Cit(a)t(io)?", "Causa Potioritatis"; podkreślenia w tekście] (Lelów, 16 III 1621) k. 67-68.
  • Nr 131. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Andrzeja Przyłęckiego z Przyłęka, dziedzica na Łusznej, przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przywłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela wynosi 22000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Szczekocinach przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla ze Sprowy; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 69 następujące noty dors. różnych rąk: "Lelouien(sis). Inter poss(ess)ores Sczekocini et Przylecky Actori Motio", "Causa Potioritatis", "Ex adcit(ati)one", "Succ(ess)ores And(reae) Przylecki ex adcit(a)t(ione)"; podkreślenia w tekście] (Lelów, 24 III 1620) k. 69-70.
  • Nr 132. [kopia dok. nr 131 spisana inną ręką, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 71 następujące noty dors.: "Lelouien(sis) Inter poss[ess]ores Sczekocini et Przÿleczkie Motio Citato", "Non solut(a)", "(...)", "Przipozew gdzie od dzieci P Andrzeienich"; nieliczne podkreślenia w tekście] (Lelów, 24 III 1620) k. 71-72.
  • Nr 133. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Andrzeja Samuela Dembińskiego z Dembian, kaszt. bieckiego i star. będzińskiego, przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przywłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 15000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Szczekocinach przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla ze Sprowy; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 73 kilka not dors.: "Lelou(iensis). Int(er) Castellanu(m) Biecen(sem) et poß(ess)ores Sczekociny Motio", "Pro Cittat(o)", "Non Sol(u)t(a)", "Quitow trzeba y (...)", "Contractow"] (Lelów, 24 III 1620) k. 73-74.
  • Nr 134. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Alberta (Olbrychta) Stradomskiego przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przywłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 15000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Szczekocinach przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla ze Sprowy; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 75 noty dors.: "Lelouien(sis). Inter Stradomski et poss(ess)ores Sczekocini [nazwę poprzedza skreślone słowo "Tagoborz"] Motio", "Pro Actore", "Ex adcit(a)t(ione)"] (Lelów, 24 III 1620) k. 75-76.
  • Nr 135. [kopia dok. nr 134 spisana inną ręką, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 77 następujące noty dors.: "Lelouien(sis) Inter poss[ess]ores Sczekocini et Stradomski Motio", "Citatio", "(...)", "Jusci? przipozwali"] (Lelów, 24 III 1620) k. 77-78.
  • Nr 136. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Jana Szypowskiego z Białej, dziedzica na Solcy, przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, i jego nieletnim dzieciom Samuelowi i Agnieszce (w ich imieniu występuje ojciec i inni opiekunowie prawni), oraz Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przywłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 10000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Jakuba Jaroszowskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 82v dwie noty dors.: "Lelouien(sis) Int(er) Szypowski et Jasienski ac Sczepanowska Motio", "(pro) Actore? (...)"] (Lelów, 16 III 1621) k. 79-81.
  • Nr 137. [kopia dok. nr 136 spisana tą samą ręką, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 83 kilka not dors.: "Lelouien(sis) Inter Szipowsky et Jasiensky ac Sczepanowska Motio", "Citato", "Potioritatis", "Do Szczekocin Drożykowy etc"] (Lelów, 24 III 1620) k. 83-84.
  • Nr 138. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Alberta (Olbrychta) Stradomskiego przeciwko Melchiorowi Michałowskiemu, podstarościemu i sędziemu grodzk. krakowskiemu, oraz Andrzejowi Kościeniowi w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o bezprawne okupowanie i użytkowanie wsi Tęgoborz wraz z dworem, folwarkiem i przyległościami oraz odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie wierzycielowi urzędowej intromisji w wymienione dobra; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 12000 fl.; proces z udziałem pełnomocnika oskarżyciela Jana Łąckiego; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Tęgoborzu przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla; odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 85 nota dors.: "Lelouien(sis) Inter Stradomskÿ et Vicecap(ita)neum Cracouien(sem) Motio R(ati)one Tagoborza", "(pro) actore"] (Lelów, 24 III 1620) k. 85-86.
  • Nr 139. [odpis nieuwierzytelniony wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Elżbiety Przyłęckiej, żony zm. Andrzeja, dziedzica Łuczyn, oraz jej dzieci Mariana, Stanisława i Hieronima (w których imieniu występuje ich stryj i opiekun prawny, stolnik krakowski Marian Hieronim Przyłęcki) przeciwko Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska wraz z przyległościami, i Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, żony zm. Macieja, o bezprawne okupowanie i użytkowanie wymienionych dóbr oraz uniemożliwianie wierzycielowi urzędowej intromisji; suma pretensji oskarżyciela wynosi 22000 fl.]; [na odwrocie nota dors. tą samą ręką: "w sczekocinach kład in oppido (...) ibid(em) sito"] (Lublin, 22 III 1621) k. 87.
  • Nr 140. [odpis nieuwierzytelniony wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Marcina, Sebastiana, Mikołaja, Alberta i Franciszka Stradomskich, synów zm. Alberta (Olbrychta), oraz jego żony, a matki wymienionych, wdowy Magdaleny Dziektarskiej przeciwko Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu i Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, żony zm. Macieja, o bezprawne okupowanie i użytkowanie miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, a także uniemożliwianie wierzycielowi urzędowej intromisji w wymienione dobra; suma pretensji oskarżyciela wynosi 15000 fl.] (Lublin, 6 III 1623) k. 88.
  • Nr 141. [odpis nieuwierzytelniony wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Marcina, Sebastiana, Mikołaja, Alberta i Franciszka Stradomskich, synów zm. Alberta (Olbrychta), oraz jego żony, a matki wymienionych, wdowy Magdaleny Dziektarskiej przeciwko wojskiemu lubelskiemu Melchiorowi Michałowskiemu z Michałowa, Andrzejowi Kościeniowi oraz innym posesjonatom o bezprawne okupowanie i użytkowanie wsi Tęgoborz oraz uniemożliwianie wierzycielowi urzędowej intromisji w wymienione dobra; suma pretensji oskarżyciela wynosi 12000 fl.] (Lublin, 6 III 1623) k. 89.
  • Nr 159. [odpis nieuwierzytelniony z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Samuela Jasińskiego, syna zm. Piotra Szymona, dziedzica Szczekocin dot. pożyczenia od Jana Radziechowskiego sumy 500 fl., zapisanej na wszystkich swoich dobrach dziedzicznych; według odręcznej notatki wierzyciela na odwrocie dok. w dn. 22 I 1628 r. doszło do cesji długu na rzecz Mikołaja Borka]; [na odwrocie nota dors. i uwaga zastawnika dot. treści dok.: "G[enerosus] Samuel Jasienskÿ N[obili] Joanni Radziechowski tenetur", "Oblatum Cr(acoviae) 2 post Nat(ivitatem) BMV 1627", "W sobote po S Agniescze 1628 oddał mi Je(go) MP Borek Mikolaj te sum(m)ę y powinienem wlacz prawo na Je(go) Mczi dzis albo nadalej w poniedzialek prziszly. Jan Radziechowski"] (Kraków [popr. inną ręką na Chęciny], 13 IX 1627) k. 130.
  • Nr 160. [ekstrakt oblaty do ksiąg grodzkich krakowskich przez Jana Radziechowskiego jako wierzyciela aktu pożyczenia przez dziedzica Szczekocin Samuela Jasińskiego, s. zm. Piotra Szymona, kwoty 500 fl., zapisanych w księgach grodzkich chęcińskich na wszystkich dobrach dziedzicznych dłużnika; według noty dors. w dn. 22 I 1628 r. doszło do cesji długu na rzecz Mikołaja Borka; podpis. Aleksander Korzuchowski?, podstar. i sędzia grodz. krakowski; zob. dok. nr 159]; [na k. 132v noty dors. różnymi char. pisma: "G[enerosus] Samuel Jasienski Radziechowskiemu summa(m) 500 tenet(ur)", "Oblata", "In C(ast)ro Cracouien(si)", "1628 f[eria] 2 post Agnetis in Castro Cr(acoviensi) N[obilis] Joannes Radziechowski G[eneroso] Nicolao Borek cedit de ista inscr(iptio)ne et sum(m)a"] (13 IX 1627) k. 131.
  • Nr 161. [odpis nieuwierzytelniony z akt grodzkich krakowskich kwitowania przez Wacława Chwaliboga z Janowic Samuela Jasińskiego, dziedzica Szczekocin, z sum 12000 oraz 10000 fl., pożyczonych od wierzyciela jeszcze przez ojca Samuela, podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona, w zamian za trzyletnią arendę dóbr szczekocińskich, które wobec spłacenia długu przez dłużnika zwraca prawowitemu posesorowi; podpis. Szanowicz]; [na k. 134v słabo czytelna nota dors.: "Intercisa miedzi Je(g)o M(ością) Pane(m) Jasinskim a Je(g)o M(o)ścią Panem Chwalibogiem"] (Kraków, 18 IX 1627) k. 133-134.
  • Nr 162. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Jana Kucharczyka oraz deputatów szl. Andrzeja Sieprawskiego i Jana Sochackiego dot. protokołu intromisji w dn. 24 I 1628 Mikołaja Borka z Mogilan w dobra miasta Szczekociny z fortalicjum i folwarkiem Kuźnicą oraz wsie Drużykowa i Bogdał z folwarkami na mocy cesji Samuela Jasińskiego zeznanej w grodzie krakowskim; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na odwrocie nota dors.: "G(e)n(er)os(us) Borek in Oppidum Sczekocinÿ cum attinen(tiis) et villas Druzykowa et Bogdal Intromissus. In C(ast)ro Cracouien(si) (secun)da p(ost) Prischae 1628"] (Kraków, 24 I 1628) k. 135.
  • Nr 163. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Samuela Jasińskiego, jedynego s. i sukcesora zm. Piotra Szymona, dot. cesji sumy 134124 fl. 25 gr., należnych skarbowi koronnemu z żup wielickich zarządzanych przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego, a legowanych przywilejem król. podstaroście oświęcimskiemu Piotrowi Szymonowi Jasińskiemu, ojcu cedenta Samuela na mocy prawa sukcesji dziedziczącego legat oraz cesji dóbr miasta Szczekociny oraz wsi Kuźnica z dworem, folwarkiem i przyległościami na rzecz Mikołaja Borka z Mogilan; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski; podkreślenia w tekście]; [na k. 139v nota dors.: "G. Jasinski de Priuilegio atq(ue) ben(eficio)? Oppido Sczekocinÿ cum attinen(tiis) G(e)n(er)oso Nicolao Borek Cedit", "In C(ast)ro Cracouien(si) (quar)ta p(ost) Prischae 1628"] (Kraków, 19 I 1628) k. 136-138.
  • Nr 164. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Samuela Jasińskiego, jedynego s. i sukcesora zm. Piotra Szymona, dot. cesji wszelkich praw, przywilejów i zapisów do odziedziczonych po zmarłym ojcu dóbr m. Szczekociny i wsi Kuźnica z przyległościami oraz wsi Drużykowa i Bogdał z folwarkami na rzecz Mikołaja Borka, dziedzica Tczeńca i Mogilan; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 141v nota dors.: "G. Jasinski de o(mn)ib(us) Inscr(ipti)onibus ad Oppidum Sczekocinÿ cum attine(ntiis) pertinen(tiis) G(e)n(er)oso Nicolao Borek Cedit", "In C(ast)ro Cracouien(si) (quar)ta p(ost) Prischae 1628"] (Kraków, 19 I 1628) k. 140-141.
  • Nr 165. "W ymie Panskie Amen" [umowa zawarta między Samuelem Jasińskim, s. podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona, a Mikołajem Borkiem, dziedzicem na Mogilanach, w sprawie sprzedaży przez Jasińskiego w ramach spłaty długów po ojcu swoich dóbr dziedzicznych: m. Szczekocin z zamkiem i folwarkiem, podmiejskich Kuźnic oraz wsi Drużykowa i Bogdał z przyległościami za sumę 56500 fl.; zobowiązanie nabywcy do płacenia rocznie 600 fl. czynszu od kwoty 6000 fl. zabezpieczonego wiana Agnieszki Jasińskiej, niezamężnej siostry sprzedającego, jej matce aż do czasu zamążpójścia córki; podpis. strony umowy oraz świadkowie: Jan Klemens Branicki z Ruszczy, starosta chęciński, Stanisław Lubomirski, podczaszy kor., Kasper Karśnicki, Jan Radziechowski]; [na k. 143v nota dors.: "Puncta Intercizy r[ati]one przedazy Sczekocin przes Ich MMPP Jasinskie(g)o y Borka spisane"] (Kraków, 15 I 1628) k. 142.
  • Nr 166. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Mikołaja Borka z Tczeńca, dziedzica na Mogilanach, dot. rezygnacji swoich dóbr dziedzicznych, tj. miasta Szczekociny z dworem i folwarkiem Kuźnicą z przyległościami, na rzecz braci rodzonych Mikołaja i Michała Jordanów z Zakliczyna, ss. i sukcesorów zm. Stanisława, podkomorzego krakowskiego; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 147v nota dors.: "G(e)n(er)os(us) Nicola(us) Borek G(e)n(er)osis Nicolao et Michaeli Jordanom Oppidum Sczekocinÿ cum o(mn)ibus attinentÿs Donat. In C(ast)ro Cracouien(si) (secun)da an(te) Purificationis 1628"; na k. 144 ubytek papieru ze szkodą dla tekstu] (Kraków, 31 I 1628) k. 144-145.
  • Nr 167. [ekstrakt z ksiąg grodzkich oświęcimskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Andrzeja Szuszka z Mogilan oraz deputatów szl. Stanisława Masińskiego? i Szymona Rakowskiego dot. intromisji w dn. 3 II 1628 braci rodzonych Mikołaja i Michała Jordanów z Zakliczyna, ss. podkomorzego krakowskiego Stanisława Jordana, w dobra miasta Szczekociny z dworem i folwarkiem Kuźnica oraz przyległościami na mocy rezygnacji Mikołaja Borka z Tczeńca, dziedzica na Mogilanach, zeznanej w grodzie krakowskim; por. dok. nr 166; podpis. Achacy Rajski, podstarości i sędzia grodz. oświęcimski]; [na odwrocie nota dors.: "Admissa Intr(omissi)o Jordanom in Sczekociny In C(ast)ro Oswiecim(ensi) 6 post D(ominicam) Conductus Paschae 1628"] (Oświęcim, 5 V 1628) k. 148.
  • Nr 168. [kwit dłużny podskarbiego wlk. kor. Hermolausa Ligęzy z Bobrku wystawiony dla Mikołaja i Michała Jordanów z Zakliczyna, dzierżawców dóbr szczekocińskich z przyległościami należących niegdyś do Samuela Jasińskiego, na potwierdzenie spłaty następujących sum należnych skarbowi koronnemu z księstwa zatorsko-oświęcimskiego, a bezprawnie zatrzymanych przez poborców podatkowych tychże powiatów: kwoty 250 złp. czopowego zebranej przez ojca poprzedniego posesora Szymona Piotra Jasińskiego oraz kwot 2008 złp. 21 gr. reszty poboru łanowego i 750 złp. reszty czopowego zebranych przez jego syna Samuela Jasińskiego (razem 3800 złp. 21 gr.); podpis. wystawca dok.]; [na k. 150v nota dors.: "Quit Skarbowÿ"] (Radom, 9 XI 1628) k. 149.
  • Nr 170. [kontrakt dzierżawny zawarty między Michałem Jordanem z Zakliczyna, dziedzicem Szczekocin, a Wojciechem Koteckim w sprawie trzyletniej arendy dóbr Szczekociny ze wszystkimi przyległościami za sumę 12000 złp.; jednoczesne skwitowanie arendarza z wpłacenia z góry 1. raty kontraktu w kwocie 5000 złp.; ubytek pap. pośrodku grzbietu bez szkody dla tekstu; podpis. i przyłoż. pieczęci sygnetowe obie strony umowy]; [na k. 152v nota dors.: "Kontrakt Arendy Szczekockiey z P. Koteckim"] (Kraków, 7 VIII 1632) k. 151-152.
  • Nr 171. "Inuentarz Maiętności Sczekocin od Je(g)o Mosci Pana Mikołaia z Zakliczina Jordana Podanÿ Je(g)o Mosci Panu Woyciechowi Koteczkiemu Die Decima Mensis Augusti Anno Domini 1632" - "Dwór theÿ Maiętnosci" k. 153-153v - "W dziedzinczu" k. 153v - "Gorne Mieskanie" k. 153v-154 - "Folwark" k. 154-154v - "OBORA" k. 154v - "NACZYNIE" k. 154v-155 - "BROWAR" k. 155 - "Młynÿ" k. 155 - "Miasto" k. 155 - "Rzezniczy" k. 155-155v - "kmiecie Przÿmiescie" k.155v - "Zagrodniczy" k.155v - "Osiewek" k. 155v - "Rzepy staianie" k. 155v [na k. 156v nota dors.: "Inuentarz Maiętności Szczekockiey 1632"] (Szczekociny, 10 VIII 1632) k. 153-155.
  • Nr 172. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Michała Jordana z Zakliczyna, s. zm. Stanisława, podkomorzego krakowskiego, w sprawie rezygnacji swoich dóbr dziedzicznych, tj. działów w mieście Szczekociny wraz z dworem, folwarkiem Bogdał i wsi Drużykowa z folwarkiem w pow. lelowskim oraz wsi Jarzyk i Łowinia z dworem i folwarkiem w pow. ksiąskim woj. krakowskiego, na rzecz brata rodzonego Mikołaja; podpis. Jan Starski, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 158v nota dors.: "G(e)n(er)osus Michael Jordan fratri suo donat. In Castro Cracouien(si) F(e)r(i)a Quinta p(os)t D(omi)nicam Conductus Paschae (pro)x(im)a A[nno] D(omi)ni 1633"] (Kraków, 7 IV 1633) k. 157-158.
  • Nr 173. [pozew sądowy złożony na rokach ziemskich lelowskich przez Jana Szypowskiego z Białej, dziedzica Solcy, przeciwko Mikołajowi i Michałowi Jordanom z Drużykowej o bezprawne okupowanie i użytkowanie wsi Drużykowa i niedopuszczanie do intromisji prawowitego posesora; suma pretensji wierzyciela wynosi 20000 fl.; udział pełnomocników stron procesowych: powoda - Jana Chrząstowicza i pozwanego - Szymona Andrzeja Więckowskiego; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 160v 3 różne noty dors. dot. m.in. decyzji sądu: "Lelouien(sis) Inter Szypowsky et Jordany Motio. Pro parte cit(a)t(ori)a", "potiorit(a)tis", "Relata? Euasio (...)", "(...)", "Relata? Eu(asi)o"] (Lelów, 7 VI 1633) k. 159-160.
  • Nr 174. [pozew sądowy złożony na rokach ziemskich lelowskich przez rotmistrza kor. Mikołaja Jordana z Zakliczyna przeciwko Janowi Szypowskiemu w sprawie samowolnego i bezprawnego zablokowania (przekopanie i przegrodzenie) w 1634 r. na terenie swoich dóbr Tęgoborz traktu publicznego prowadzącego ze Szczekocin należących do Jordana do Lelowa; powód wycenił swoje straty na 200 fl.; udział pełnomocników stron procesoych: powoda - Jana Chrząstowicza i pozwanego - Szymona Andrzeja Więckowskiego; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 162v kilka not dors.: "Lelouien(sis)", "Inter G(e)n(er)osum Jordąn et Szÿpowski Motio", "r(ati)one viar(um) liber(arum) (pro)hibitar(um)", "Pro parte actor(is)", "Teneri com(pro)bare real(i)tatem rel(ati)onis (...) citation(is) in instan(tiam). Et quoru(m) no(n) adest. Ideo liber a ter(mi)no? (...)"] (Lelów, 16 X 1635) k. 161-162.
  • Nr 175. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Stanisława Małka ze Szczekocin o doręczeniu w dn. 15 XI 1634 r. do dworu w Tęgoborzu 2 pozwów w sprawie z powództwa rotmistrza kor. Mikołaja Jordana z Zakliczyna przeciwko Janowi Szypowskiemu z Białej, dziedzicowi Tęgoborza, o samowolne i bezprawne zablokowanie w swoich dobrach traktu publ. ze Szczekocin należących do Jordana do Lelowa; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski; por. dok. nr 174]; [na k. 164v nota dors.: "Recognitio? Positarum Citationum ex parte G(e)n(er)osi Jordan cont(ra) Szÿpowsky"] (Lelów, 21 X 1636) k. 163-164.
  • Nr 176. [polubowna ugoda zawarta między Mikołajem Jordanem z Zakliczyna, dziedzicem Szczekocin, a wojską lubelską Maryną z Kowalskich Michałowską w sprawie rezygnacji przez Jordana swoich dóbr dziedzicznych, tj. wsi Chlewice i Chebdzie z folwarkami oraz części we wsiach Lubochowy Damiany i Lubochowy Wygnanów, na rzecz wojskiej lubelskiej po wygaśnięciu w dn. 22 VI umowy dzierżawnej z Mikołajem Glińskim z Czasza, który ma przekazać włości w stanie nieuszczuplonym nowemu posesorowi; zapis wniesiono do ksiąg grodzk. krakowskich; przyłoż. pieczęci sygnetowe obie strony ugody, podpis. w imieniu niepiśmiennej Maryny Michałowskiej Hieronim Władysław Proszyński (Pruszyński); niewielkie ubytki pap. bez szkody dla tekstu]; [na k. 166v 2 noty dors., z których druga stanowi zwięzły spis treści zbioru akt wyżej opracowanych: "Intercÿßa z JG? JW Panie Michałowska a JWP. Mikołaiem Jordanem Dziedzicem Szczekocin", "Fasciculus wktorym Transakcye dawne mniey potrzebne Jasinskiego cum Uarys. Nicolaj Jordan in Szczekociny Haeredis Adami Jordan cu(m) Małkowskie (...) Łusczeski. Szypowski Michałowski Gosławski Granice Szczekocin dwoiakie. Biesiadecki Taszycki Szczepanowski Misiewski cu(m) Koscien Jordan cu(m) Opalinski. Jest tu Indicium Ze Szembekowie poszli ZMieszczan Krakowskich y byli Rzeznikami w Krakowie Zwali sie Schembekowie. Reuisum"] (Kraków, 3 III 1637) k. 165-166.
  • Nr 177. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Jana Skarpeta z Mękarzowa oraz towarzyszących mu deputatów Wojciecha Wolskiego i Stanisława Tyckiego dot. intromisji w dn. 29 V 1634 r. Mikołaja Jordana z Zakliczyna w dobra działów m. Szczekociny z dworem i folwarkiem Bogdał oraz wsi Drużykowa z folwarkiem w pow. lelowskim, a także wsi Łowinia? z dworem i folwarkiem oraz wsi Jarzyk w pow. księskim; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 168v nota dors.: "Admissa Intromissio D. Nicolao Jordan in bona Sczekocinÿ Kuznica Bogdał Druzykowa et alia"] (Lelów, 15 VI 1638) k. 167-168.
  • Nr 178. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich wyroku sądu w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Annie z Giebułtowskich, ż. zm. Andrzeja Kościenia, oraz jej synom Aleksandrowi i Andrzejowi Kosnom jako sukcesorom ojca oraz zmarłego bezpotomnie brata Stefana na połowie wsi Wywła o wypłatę zaległej dziesięciny snopowej w wysokości 100 fl. rocznie za okres 11 lat (1627-1637), należną parafii z ról folwarcznych tejże wsi oraz z karczmy; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 2000 fl.; 1. termin niestany, wyrok wydany zaocznie; podpis. Stanisław Dembiński, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 170v nota dors.: "Kosnowie Contumaces"] (Lelów, 15 VI 1638) k. 169-170.
  • Nr 179. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Jana Skarpeta z Mękarzowa o dostarczeniu do dworów w dn. 18 V i 19 X pozwów w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Annie z Giebułtowskich, ż. zm. Andrzeja Kościenia, oraz jej synom Aleksandrowi i Andrzejowi Kosnom jako sukcesorom ojca oraz zmarłego bezpotomnie brata Stefana na połowie wsi Wywła o wypłatę zaległej dziesięciny snopowej w wysokości 100 fl. rocznie za okres 11 lat (1627-1637), należną parafii z ról folwarcznych tejże wsi oraz z karczmy; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 2000 fl.; apelacja do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Stanisław Dembiński, sędzia ziem. krakowski; por. dok. nr 178]; [na k. 174 noty dors.: "Inter R[everendum] Plebanum Sczekocinen(sem) et Kosny Motio", "Ap(pro)bata Lucru(m)", "(...)", "Cau(sa) decimae"] (Lelów, 19 X 1638) k. 171-174.
  • Nr 180. [kwit dłużny pisarza ziemskiego krakowskiego Jakuba Chwaliboga z Janowca potwierdzający odebranie od rotmistrza kor. Mikołaja Jordana z Zakliczyna, swego dłużnika, zaliczki 1000 złp. na poczet sumy 4000 złp., zapisanych (pożyczonych) niegdyś przez Jordana na dobrach wsi Drużykowa; kwit roborowany w imieniu wierzyciela w grodzie krakowskim dn. 25 II 1641 r. przez Adama Marcina Charłupskiego; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski (dłużnik)]; [na odwrocie noty dors.: "Recognitia od JE(g)o M(oś)ci Pana Pisarza Ziemskiego JE(g)o M[ości] Panu Jordanowi w Grodzie Krakowskim roborowana", "F(e)r(i)a secunda post Dominicam Reminiscere prox(im)a Anno D(omi)ni 1641 [inną ręką:] N(obi)lis Adamus Martinus Charłupski Recognitionem introcontentam no(min)e G(enerosi) Nicolai Jordan de Zakliczyn offitio praesen(ti) C[astrensi] C[apitaneali] Cracouien(si) ad inserend(um) in Acta p(raese)ntia (per) Oblata(m) porrexit. Suscept(a) et Inducta"] (Kraków, 6 I 1639) k. 175.
  • Nr 181. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Jana Szypowskiego z Białej, dziedzica na Solcy, przeciwko Mikołajowi i Michałowi Jordanom, dziedzicom Drużykowej o zwrot bezprawne posiadanych i użytkowanych dóbr wsi Drużykowa, podtrzymującego wyrok sądu ziemskiego lelowskiego; suma pretensji powoda wynosi 20000 fl.; w imieniu pozwanego w procesie wystąpił pełnomocnik Władysław Pruszyński; zwrócenie sprawy przez Trybunał do sądu ziemsk. lelowskiego w celu dalszego procedowania przez powoda; podpis. Mikołaj Stoiński, pis. ziem. lubelski]; [na k. 176 noty dors.: "Inter Szypowsky et Jordany Decretum", "potioritatis"] (Lublin, 23 V 1639) k. 176-177.
  • Nr 182. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Annie z Giebułtowskich, ż. zm. Andrzeja Kościenia, oraz jej synom Aleksandrowi i Andrzejowi Kosnom jako sukcesorom ojca oraz zmarłego bezpotomnie brata Stefana na połowie wsi Wywła o wypłatę zaległej dziesięciny snopowej w wysokości 100 fl. rocznie za okres 11 lat (1627-1637), należną parafii szczekocińskiej z ról folwarcznych tejże wsi oraz z karczmy; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 2000 fl.; Trybunał podtrzymał wyrok sądu ziemsk. lelowskiego, wydany zaocznie wobec czterokrotnego niestawienia się pozwanych w sądzie (mimo wezwań woźnego krakowskiego Macieja Wilskiego) i skierował sprawę do tegoż sądu do dalszego procedowania przez powoda; por. dok. nr 178; podpis. Mikołaj Stoiński, pisarz ziem. lubelski]; (Lublin, 1 VIII 1639) k. 178-179.
  • Nr 183. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Samuelowi Czarnockiemu z Czarnocin, dziedzicowi na Sprowie, o spłatę należnej parafii dziesięciny snopowej z folwarku sprowskiego za okres 18 lat (1619-1637), kiedy był on jego własnością, szacowanej rocznie na 300 fl.; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 5000 fl.; Trybunał podtrzymał wyrok sądu ziemsk. lelowskiego, wydany zaocznie wobec czterokrotnego niestawienia się pozwanego w sądzie (mimo wezwań woźnego krakowskiego Macieja Wilskiego) i skierował sprawę do tegoż sądu do dalszego procedowania przez powoda; podpis. Mikołaj Stoiński, pisarz ziem. lubelski]; [na k. 181v nota dors.: "Czarnocki ex p(ar)te Plebani Sczekocinen(sis) in Lucro"] (Lublin, 1 VIII 1639) k. 180-181.
  • Nr 184. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Mikołajowi Jordanowi z Zakliczyna o spłatę dziesięciny snopowej z ról folwarku szczekocińskiego za okres 5 lat (1633-1637), szacowanej rocznie na 200 fl., którą zatrzymywał dla siebie zamiast oddawać na potrzeby parafii; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 1000 fl.; Trybunał podtrzymał wyrok sądu ziemsk. lelowskiego, wydany zaocznie wobec czterokrotnego niestawienia się pozwanego w sądzie (mimo wezwań woźnego krakowskiego Macieja Wilskiego) i zwrócił sprawę do tegoż sądu do dalszego procedowania przez powoda; podpis. Mikołaj Stoiński, pisarz ziem. lubelski] (Lublin, 3 VIII 1639) k. 182-183.
  • Nr 185. [umowa zawarta między Pawłem Pleszkowskim a rotmistrzem kor. Mikołajem Jordanem z Zakliczyna dot. trzyletniej dzierżawy dwóch młynów (zw. Górny i Dolny) położonych nad rzeką Pilczą, będących własnością Jordana, za sumę 4000 fl. (pożyczka na wyderkaf); podpis. i przyłoż. pieczęci sygnetowe obie strony umowy]; [na k. 185v 2 noty dors.: "Intercisa z JE[g]o M[oś]cią Panem Pleskowskiem", "Inter Paulum Pleskowski et Nicolaum Jordan. Do Szczekocin"] (Chęciny, 1 VI 1643) k. 184-185.
  • Nr 186. [ugoda polubowna zawarta między Mikołajem Jordanem z Zakliczyna, dziedzicem Szczekocin z przyległościami, a Janem Szypowskim z Białej, dziedzicem Tęgoborza i Siedlisk, w sprawie zwrotu długu 2000 fl., zapisanego na wsi Drużykowa (zasądzonego wyrokiem Trybunału Koronnego w Lublinie i dalej procedowanego w grodzie krakowskim), w podwyższonej kwocie 2500 fl. w zamian za wycofanie przez Szypowskiego pozwów w różnych sprawach, zakończenia procesów sądowych i wzajemnych sporów oraz uregulowania spornej granicy pomiędzy sąsiadującymi dobrami stron ugody: Szczekocin i Tęgoborza; dokładny opis usytuowania kopców granicznych i nowo wytyczonej granicy dóbr; podpis. strony ugody oraz świadkowie: Piotr Tęgoborski, A. Harzowski, Zygmunt Stypa? i Stanisław Grodecki, przyłoż. 3 pieczęci sygnetowe]; [na k. 189v 2 noty dors.: "Ad Bona Szczekociny Jord(ani) Domestica", "Intercisa Graniczna S Panem Sypowskim"] (miejsce sporne między Tęgoborzem a Szczekocinami, 20 VI 1643) k. 186-187.
  • Nr 187. [umowa dzierżawna między Janem Szypowskim z Białej a Mikołajem Jordanem z Zakliczyna dot. trzyletniej arendy dóbr dziedzicznych Jordana: folwarku podmiejskiego Kuźnica pod Szczekocinami oraz 14 poddanych mieszkających w samym mieście za sumę 10000 fl.; jednocześnie Szypowski po dokonaniu urzędowej intromisji ma wydzierżawić Jordanowi te włości do najbliższego święta Trzech Króli; umowa roborowana w grodzie krakowskim; podpis. i przyłoż pieczęć sygnetową Jan Szypowski z Białej]; [na k. 192v nota dors.: "Intercisa miedzi JE(g)o M[o]scią Panem Szipowskim a JE(g)o M[ości]ą Panem Jordonem"] (Kraków, 27 VII 1644) k. 191.
  • Nr 188. [umowa sprzedaży dóbr dziedzicznych Mikołaja Jordana z Zakliczyna (miasteczko Szczekociny z dworem i folwarkiem, folwark podmiejski Kuźnica, wieś Drużykowa z dworem i folwarkiem Bogdał, młynami oraz wszelkimi przyległościami) Samuelowi z Pilczy Korycińskiemu za sumę 130 tys. fl. z obowiązkiem spłacenia wszystkich wierzycieli mających zapisane sumy na dobrach sprzedającego i przy zachowaniu określonej w umowie rumacji; kontrakt roborowany w grodzie krakowskim; podpis. Samuel Koryciński; koncept tego kontraktu, zob. dok. nr 189]; [na k. 195v nota dors.: "Puncta postanowionia Z JMP Samuelem Koryczynskim"] (Kraków, 11 II 1645) k. 192-194.
  • Nr 189. [koncept dok. nr 188; tekst wykazujący znaczne różnice w porównaniu z czystopisem, o ok. 20-25% krótszy, pisany tą samą ręką, ale ciemniejszym atramentem, ze skreśleniami i kilkoma dopiskami, bez podpisów, pieczęci i not dors.] (Kraków, 12 II 1645) k. 196-197.
  • Nr 190. [2. umowa sprzedaży dóbr dziedzicznych Mikołaja Jordana z Zakliczyna (miasteczko Szczekociny z dworem i folwarkiem, folwark podmiejski Kuźnica, wieś Drużykowa z dworem i folwarkiem Bogdał, młynami oraz wszelkimi przyległościami) Samuelowi z Pilczy Korycińskiemu za sumę niewymienioną w kontrakcie (wg dok. nr 188 - 130 tys. złp.): skwitowanie Korycińskiego przez Jordana z otrzymania pieniędzy; oddanie Korycińskiemu 12 tys. złp. z całej sumy na spłacenie wszystkich wierzycieli sum zapisanych na dobrach sprzedającego; aprobata i potwierdzenie warunków kontraktu roborowanego w grodzie krakowskim; podpis. strony umowy; zob. dok. nr 188]; [na k. 203v noty dors. różnych rąk: "Intercyza Je(g)o MP Jordana", "Ozarowski cum Nicolao Jordan", "respectu resignationis Bonor(um) Oppidi Szczekociny et Villae Drużykowa ac Alior(um)"] (Kraków, 22 II 1645) k. 200-201.
  • Nr 191. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Katarzyny Waniaszowskiej, c. i jedynej spadkobierczyni mieszczan krakowskich zm. Szymona i Anny, a ż. szlachcica zm. Adama Jodłowskiego przeciwko Mikołajowi Jordanowi z Zakliczyna, dziedzicowi Szczekocin, o zwrot sumy 500 fl. pożyczonej niegdyś przez Jordana od ojca Waniaszowskiej w pilnej potrzebie oraz na zakup postawów jedwabiu i innych drogich materiałów potrzebnych do uszycia strojów; mimo próśb o zwrot pieniędzy, ponawianych przez ojca aż do swej śmierci, a potem przez córkę, dług nie został zwrócony; wystąpienie w procesie pełnomocników stron: powoda - Stanisława Gąsiorowskiego, pozwanego - Jana Chrząstowicza; apelacja do Trybunału Koronnego w Lublinie; rekognicja woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Szymona Kadłuba z Pilczy, o doręczeniu pozwu do dworu w Szczekocinach; podpis. Masymilian Jarzyna, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 204 nota dors.: "Lelouien(sis) Inter Jodłowska et Jordan Motio"] (Lelów, 17 X 1645) k. 204-205.
  • Nr 192. [odpis nieuwierzytelniony (?) wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z apelacji sądu ziemsk. lelowskiego z powództwa Samuela Czarnockiego z Czarnocina, dziedzica Secemina i Sprowy na mocy cesji Zofii Dembińskiej, swojej żony, a córki zm. Seweryna Aleksandra, a Mikołajem Jordanem z Zakliczyna, dziedzicem Szczekocin z przyległościami o okupowanie i użytkowanie powyższych dóbr mimo braku tytułu prawnego i niedopuszczanie do przekazania ich prawowitemu posesorowi; wartość roszczeń powoda wynosi 30000 fl.; wobec śmierci pozwanego w czasie trwania procesu powód pozywa jego brata i prawnego spadkobiercę Michała Jordana, wdowę po zmarłym Barbarę Ługowską, Samuela Korycińskiego oraz wszystkich mających tytuły prawne do wymienionych dóbr; wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy przed Trybunałem; bez podpisu i pieczęci]; [na k. 206 nota dors.: "Int(er) Czarnocki Et Jordan Scr(ipti)o Termin(is)"] (Lublin, 14 V 1647) k. 206-207.
  • Nr 193. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Marcina Bieniaszkowicza ze Szreniawy o doręczeniu w dn. 30 III 1648 r. pisemnego przypozwu (wezwanie do stawiennictwa) na Trybunał Koronny w Lublinie z powództwa Aleksandra, Kazimierza, Samuela i Mikołaja Czarnockich z Czarnocina, ss. i prawnych sukcesorów zm. miecznika krakowskiego Samuela, dziedzica Secemina i Sprowy, przeciwko Michałowi Jordanowi z Zakliczyna, br. i sukcesorowi zm. Mikołaja, Barbarze Ługowskiej, ż. Mikołaja, 2o v. Janowej Męcińskiej, której 1. małżonek oprawił na swych dobrach posag i dożywocie, oraz Samuelowi Korycińskiemu, nowemu nabywcy miasta Szczekocin z przyległościami o okupowanie i użytkowanie powyższych dóbr mimo braku tytułu prawnego i niedopuszczanie do przekazania ich prawowitemu posesorowi; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 209v nota dors.: "Rell(ati)o positae adcit(a)t(i)onis pro Juditys Tribunal(is) Reg(ii) Lublinen(sis) ex parte GG. Czarnockich super GG. Korycinski et Jordan. In C(ast)ro Cracouien(si) (sex)ta p(ost) Judica 1648"] (Kraków, 3 IV 1648) k. 208-209.
  • Nr 194. "Status Causae pretensyi JEy M(o)sci P. Dzierzkowey Łowczyney Zydaczewskiey" [sprawa zastawienia przez Jerzego Zielińskiego, dziedzica części Śniatycz, swego działu za sumę 4000 fl. łowczemu przemyskiemu Krzysztofowi Hadziewiczowi, a w niespełna rok później dokonania darowizny na rzecz wierzyciela za umówioną kwotę 11000 fl., uwzględniając w rozliczeniu sumę zastawną; Hadziewicz wystawił Zielińskiemu prosty kwit dłużny, roborowany w grodzie warszawskim w 1658 r., zastrzegając jednak dokonanie ostatecznego rozliczenia przez obie strony na zjeździe w Śniatyczach, do którego wprawdzie doszło, ale po którym nie znaleziono żadnego śladu w dokumentach i księgach grodzkich (autor dok. poszukiwał kwitu na sumę 7000 fl.)]; [na k. 211v nota dors.: "Do sprawy Dubinskiey pro Informatione"] k. 210-211.
  • Nr 195. "Ratÿones pana Jasienskiego wzgliede(m) Tągoborza" [przegląd stosunków własnościowych i rozliczeń finansowych dot. majątków Szczekociny, Tęgoborz i Siedliska z przyległościami, należących do Piotra Szymona Jasieńskiego i jego sukcesorów; zestawienie sporządzone na użytek procesowy]; [na k. 213v nota dors.: "O Tągoborz"] k. 212-213.
  • Nr 196. "Status Causae Inter G(e)n(er)osos olim Andream Olesniczki et Petrum Simonem Jasinski Vicecap(ita)neum Osuiecimen(sem)" [przegląd sytuacji prawnej i ekonomicznej majątków Szczekociny, Tęgoborz i Siedliska wraz z przyległościami, należących niegdyś do żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego, a zajętych przez skarb koronny na poczet zadłużenia w wysokości 130004 fl., powstałego w okresie dzierżawienia przez Oleśnickiego żup wielickich, i przekazanych następnie w posiadanie z nadania król. podstarościemu oświęcimskiemu Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu; sprawy z różnymi wierzycielami; zestawienie sporządzone na użytek procesowy]; [na k. 216v nota dors.: "Status Causae P(an)a Olesnickie(g)o z P. Jasienskim:"] k. 214-216.
  • Nr 197. "Consideranda ad Causam potioritatis Inter Czarnockie et Jordąn [!] atq(ue) Korycinski" [zestawienie chronologiczne dot. lat 1527-1648, zawierające wykaz kolejnych zmian stosunków własnościowych dóbr Szczekociny, Sprowa, Siedliska i Wywła lub ich części z folwarkami i przyległościami, położnych w pow. lelowskim woj. krakowskiego, sporządzone na użytek procesowy w związku z procesem o ustalenie pierwszeństwa prawa własności wobec niedotrzymania ewikcji z powództwa synów zm. miecznika krakowskiego Samuela Czarnockiego, dziedzica na Seceminie i Sprowie, i jego żony Zofii Dembińskiej, c. Seweryna Aleksandra: Aleksandra, Kazimierza, Samuela i Mikołaja, przeciwko Barbarze z Ługów, ż. 1o voto zm. Mikołaja Jordana z Zakliczyna, dziedzica Szczekocin z przyległościami, na których mąż oprawił jej wiano i dożywocie, 2o voto Jana Męcińskiego oraz Michałowi Jordanowi z Zakliczyna, br. rodz. zm. Mikołaja i jego prawowitemu sukcesorowi, a także Samuelowi Korycińskiemu, nowemu nabywcy Szczekocin z przyległościami]; [skreślenia i dopiski w tekście] k. 217-219.
  • Nr 198. [dok. na ten sam temat, co dok. nr 197, spisany inną ręką i w odróżnieniu od wymienionego wyłącznie w jęz. łac.; w nagłówku przekreślone: "Actum in C(ast)ro"; na lewym marginesie daty procesów i czynności prawnych; liczne skreślenia pojedynczych słów, zdań i całych akapitów oraz dopiski interlinearne w tekście] k. 221-222.
  • Nr 142. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Adama Masłomiąckiego dot. cesji długu 4000 fl., zaciągniętego niegdyś od jego brata, nieżyjącego już Stanisława, przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego i zapisanego na jego dobrach, a następnie dziedziczonego przez sukcesorów tego ostatniego - Szymona Piotra Jasieńskiego i innych posesorów dóbr Szczekociny, Tęgoborz i Siedliska z przyległościami, a obecnie cedowanego przez wierzyciela na rzecz Mikołaja Strzeszkowskiego; podpis. Stanisław Gorzechowski, podstar. i sędzia grodz. chęciński]; [na k. 91 noty dors.: "Maslomiaczki cedit de 4000 fl. Strzeskowskiemu (per) olim G[enerosum] Andr(eam) Olesniczki inscript(orum)", "przipozew"] (Chęciny, 12 VI 1623) k. 90-91.
  • Nr 143. [odpis nieuwierzytelniony wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa (przypozwanie) Mikołaja Strzeszkowskiego, właściciela długu wykupionego drogą cesji od Adama Masłomiąckiego, a zapisanego niegdyś przez żupnika krakowskiego Oleśnickiego na swoich dobrach miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska wraz z przyległościami zm. bratu Adama Stanisławowi Masłomiąckiemu, przeciwko sukcesorom Oleśnickiego Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu i Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po zm. Macieju, oraz innym posesorom o bezprawne okupowanie i użytkowanie wymienionych dóbr i uniemożliwianie dokonania w nie należnej wierzycielowi intromisji; suma pretensji oskarżyciela wynosi 15000 fl.; por. dok. nr 142] (Lublin, 14 VI 1623) k. 92.
  • Nr 144. [ugoda zawarta między o. Janem Chryzostomem, doktorem teol. i przeorem klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, oraz całym konwentem a Piotrem Szymonem Jasieńskim jako sukcesorem zm. żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego w sprawie zapisania sumy 4000 fl., legowanej niegdyś zapisem testamentowym na rzecz klasztoru przez nieżyjącego już podskarbiego nadworn. Grzegorza Stefanowicza, którego egzekutorem testamentu był Oleśnicki, na dobrach miasta Szczekociny Jasieńskiego i wypłacania corocznie tytułem czynszu 200 fl., przeznaczonych na odprawianie w kościele klasztornym mszy wotywnych za duszę benefaktora, czego wbrew woli testatora dotąd nie uczynił egzekutor, przywłaszczając sobie sumę testamentową; podpis. strony ugody]; [na k. 94v nota dors.: "Interciza s Conuentem S[więtej] Troice Roborowana w Lublinie"; nieliczne podkreślenia w tekście] (Lublin, 24 VII 1623) k. 93-94.
  • Nr 145. [ekstrakt z ksiąg Trybunału Koronnego w Lublinie rekognicji Mariana Przyłęckiego z Bukowic dot. cesji dwóch długów na kwoty 4000 i 2000 fl., zaciągniętych niegdyś przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego i zapisanych na jego dobrach Szczekociny z przyległościami, na rzecz sukcesorów dłużnika: Piotra Szymona Jasieńskiego oraz innych dziedziców miasta Szczekociny oraz wsi Tęgoborz i Siedliska z przyległościami (zwrot długów); podpis. Wojciech Sierakowski, pis. ziem. lubelski]; [na k. 75 kilka rozbudowanych not dors. różnych rąk: "D. Radziechowski", "sol(u)t(a)", "Marianus Przileczki cen[sum]? 6000 et (...) su(per) olim G[enerosum] Andr(eam) Olesniczki obt(entu)m? G[eneroso] Petro Jasienski cedit", "Intromißia zapisacz y oblate do Grodu Cra(cowskiego)", "Marianus Przyłęcki in rem Jasiński de omni jure suo su(per) bonis Szczekociny pendente cedit 1623. A(nn)i", "Sabbatho post D[omi]nicam Exaudi proximo Anno Domini 1624 N[obilis] Albertus Gadeczki Inscr(ipti)onem Introconte(ntam) ad acticar(um)? off(ici)i (prae)sen(tis) obtulit. Quam off(iciu)m (prae)sens suscepit etc." [ręką dok. nr 146], "Inserat(ur)", "Intromißia (...) zapisana"; podkreślenia w tekście] (Lublin, 2 VIII 1623) k. 95-96.
  • Nr 146. [odpis nieuwierzytelniony oblaty do ksiąg grodzkich krakowskich przez Wojciecha Gądeckiego aktu cesji Mariana Przyłęckiego na rzecz Piotra Szymona Jasieńskiego z ksiąg ziemskich lubelskich w związku ze spłatą dwóch długów na sumy 4000 i 2000 fl., zaciągniętych niegdyś przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego i zapisanych na jego dobrach Szczekociny z przyległościami, a nastepnie dziedziczonych przez jego sukcesorów: Piotra Szymona Jasieńskiego oraz innych dziedziców miasta Szczekociny oraz wsi Tęgoborz i Siedliska z przyległościami; zob. dok. nr 145]; [na k. 98 nota dors. ręką inną niż ręka dok.: "G[enerosus] Marian(us) Przilezki cedit de sum[m]is certis G[eneroso] Petro Jasiensky"] (Kraków, 25 V 1624) k. 97-98.
  • Nr 147. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Jakuba Muchy z Owczar, oraz deputatów granicznych (jego asysty) Wawrzyńca Ostrowskiego i Stanisława Podobińskiego dot. przeprowadzenia w dn. 28 VIII 1624 r. urzędowej intromisji w dobra miasta Szczekociny Piotra Szymona Jasieńskiego po spłaceniu przez niego dwóch długów na łączną sumę 6000 fl. wierzycielowi Marianowi Przyłęckiemu, od którego pożyczył je niegdyś i zapisał na swoich dobrach żupnik krakowski Andrzej Oleśnicki, antecessor Jasieńskiego; podpis. Aleksander Kożuchowski? (Kosarzowski?), podstar. i sędzia grodz. krakowski]; [na odwrocie nota dors.: "Data introm(issi)o G[eneroso] Petro Jasiensky in Sczekocini uigore cession(is) de G[eneroso] Mariano Przileczki in 6000 1624 /"] (Kraków, 25 V 1624) k. 99.
  • Nr 148. [odpis nieuwierzytelniony z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona Jasieńskiego w sprawie zapisu 200 fl. czynszu rocznego (na wyderkaf) od sumy 4000 fl., zasądzonej wyrokiem Trybunału Koronnego w Lublinie i legowanej na dobrach miasta Szczekociny z folwarkiem i wszystkimi przyległościami, na rzecz konwentu Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, reprezentowanego przez przeora o. Jana Chryzostoma, doktora teol.; brak podpisu pisarza, tylko parafa korektora Bębnowskiego?]; [na k. 101v nota dors.: "G(e)n(er)osus Petrus Simon Jasiński ViceCap(ita)neus Oswiecimensis Conuentui S(anctissimae) Trinitatis zCensum Annuum inscribit Cracouiae sito. In Castro Cracouien(si) (ter)tia post D(omi)ni(c)am Conductus Paschae A(nn)o D[omini] 1624"] (Kraków, 16 IV 1624) k. 100-101.
  • Nr 149. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, wdowy po Macieju Szczepanowskim, dot. skwitowania podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona Jasieńskiego z kwoty 2000 fl.; podpis. Aleksander Kożuchowski?, podstar. i sędzia grodz. krakowski]; [na odwrocie nota dors.: "G[enerosa] Zofia Sczepanowska G[enerosum] Petrum Jasienski de 2000 fl. quietat"] (Kraków, 10 V 1624) k. 102.
  • Nr 150. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona Jasieńskiego dot. oprawy wiana swej córki Agnieszki ze zm. Zofii Oleśnickiej w kwocie 6000 fl., zabezpieczonych na dobrach ojczystych i macierzystych, wypłacanych w ciągu pół roku od zawarcia małżeństwa; podpis. Aleksander Kożuchowski?, podstar. i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 104v nota dors.: "Posag JM Panni Jasienskiej Agniesky 6000 median(te) abrenunciatione. In Castro Crac(oviensi) 3 post D[ominicam] Laetare 1625"; podkreślenia w tekście dok.] (Kraków, 11 III 1625) k. 103-104.
  • Nr 151. [odpis nieuwierzytelniony z ksiąg grodzkich krakowskich pozwu o. Jana Chryzostoma, doktora teol. i przeora klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, oraz o. Hieronima Siemieńskiego w imieniu swoim i całego konwentu przeciwko Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu o zaniechanie wypłaty 200 fl. rocznego czynszu z własnego legatu w kwocie 4000 fl., zapisanych klasztorowi dn. 16 IV 1624 r. w księgach Trybunału Koronnego w Lublinie na dobrach Szczekociny z przyległościami; w imieniu pozwanego w procesie wystąpił pełnomocnik Stanisław Laskowski; brak podpisu pisarza, tylko parafa korektora Laskowskiego; fragm. tekstu w jęz. pol.; por. dok. nr 144 i 148]; [na k. 106v nota dors.: "Inter Priorem Conuentus S. D[omi]nici et Jasinski Delibera(t)io. In C[ast]ro Crac(oviensi) 6. p(ost) Iudica 1625"] (Kraków, 21 III 1625) k. 105-106.
  • Nr 152. [kontrakt dzierżawny zawarty między podstarościm oświęcimskim Piotrem Szymonem Jasieńskim z Sokołowy a Wacławem Chwalibogiem Pijanowskim z Janowic dot. puszczenia w trzyletnią dzierżawę należących do Jasieńskiego dóbr w pow. lelowskim: miasta Szczekociny wraz z zamkiem i podmiejskim folwarkiem oraz wsi Przedmieście ze wszystkimi przyległościami z wyjątkiem uroczyska Kuźnica i folwarczku dziublowskiego w zamian za sumę 10000 fl.; podpis. i przyłoż. pieczęcie sygnetowe strony ugody; dok. w jęz. pol. z łac. wtrętami]; [na k. 110v nota dors.: "Interciza P(an)a Jasienskie(g)o z P(anem) CHwaliBogiem o Arendę Szczekocin: 1626"] (Kraków, 16 I 1626) k. 107-110.
  • Nr 153. [kontrakt dzierżawny zawarty między podstarościm oświęcimskim Piotrem Szymonem Jasieńskim z Sokołowy a Stanisławem Jaroskim z Jaroszyna dot. trzyletniej arendy należących do Jasieńskiego dóbr w pow. lelowskim: miasta Szczekociny wraz z zamkiem i podmiejskim folwarkiem oraz wsi Przedmieście ze wszystkimi przyległościami z wyjątkiem uroczyska Kuźnica za sumę 10000 fl.; podpis. i przyłoż. pieczęć sygnetową Stanisław Jaroski; dok. w jęz. pol.; nieliczne podkreślenia w tekście; dok. podobny do dok. nr 152]; [na k. 114v 3 różne noty dors.: "Interczyza z JE(go) M. P. Jaroskim", "Między JM. P. Jasinskim y Jarockim o Dobra Miasteczka Sczekociny etc.? cu(m) Attinentys Za Summę 13m [13000] Zł. Pol. Trzechletny Arendowny Kontrakt", "Quit w Grodzie Cra(kowskim) stego 1627"] (Kraków, 16 I 1626) k. 111-113.
  • Nr 154. [ekstrakt z ksiąg grodzkich oświęcimskich rekognicji Mikołaja Strzeszkowskiego w sprawie cesji długu 4000 fl., zapisanego niegdyś przez żupnika wielickiego Andrzeja Oleśnickiego na Szczekocinach Stanisławowi Masłomiąckiemu, po jego śmierci odziedziczonego przez brata Adama Masłomiąckiego, wreszcie cedowanego przez tego ostatniego Strzeszkowskiemu, na rzecz Piotra Szymona Jasieńskiego, sukcesora Oleśnickiego (spłata zadłużenia); podpis. Jan Rottermund, podstar. i sędzia grodz. oświęcimski]; [na k. 116 dwie noty dors.: "Strzeskowski Jasienskie(m)u [popr.] Petro Condescendit de 4000 // a maslomiaczky acquisitis", "3 post Cantate 1626 In C[astro] Osuiecimen(si)"] (Oświęcim, 12 V 1626) k. 115-116.
  • Nr 155. [ekstrakt oblaty do ksiąg grodzkich krakowskich przez Adama Gębskiego relacji z ksiąg grodzkich oświęcimskich z dn. 12 V 1626 w sprawie doręczenia przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Bangowskiego pisemnych pozwów Trybunału Koronnego w Lublinie, wniesionych na żądanie Rady miejskiej Szczekocin oraz podstarościego i sędziego grodzk. oświęcimskiego Piotra Szymona Jasieńskiego, dziedzica tegoż miasta, przeciwko podstarościemu i sędziemu grodzk. krakowskiemu Marcinowi Rozance oraz szlachcie Adamowi Janowskiemu i Janowi Gniewoszowi, poborcy czopowego, o kasację dekretem tegoż Trybunału sprawy i uchylenie wyroku banicji dla oskarżonych według urzędowego oświadczenia woli przedstawicieli Rady miejskiej: ławnika Jakuba Kaszuby oraz chirurga miejskiego Wojciecha; podpis. Marcin Rozanka, podstar. i sędzia grodz. krakowski]; [na odwrocie nota dors.: "Oblata Rell(ati)onis C[astrensis] C[apitanealis] Oswiecimen(sis) (pro) parte ciuiu(m) Sczekocinen(sium) in C[ast]ro Cracouien(si) 4 p(ost) Pentecosten A(nn)o 1626"] (Kraków, 3 VI 1626) k. 117.
  • Nr 156. [kontrakt dzierżawny zawarty między podstarościm oświęcimskim Piotrem Szymonem Jasieńskim z Sokołowy a Wacławem Chwalibogiem Pijanowskim z Janowic dot. puszczenia w trzyletnią dzierżawę należących do Jasieńskiego dóbr w pow. lelowskim: miasta Szczekociny wraz z zamkiem i podmiejskim folwarkiem oraz wsi Przedmieście ze wszystkimi przyległościami z wyjątkiem uroczyska Kuźnica oraz folwarczku dziublowskiego w zamian za sumę 10000 fl.; podpis. i przyłoż. pieczęcie sygnetowe obie strony ugody; jęz. pol. z łac. wtrętami; kopia dok. nr 152]; [na k. 121v trzy różne noty dors.: "Interciza z JMP Chwalibogiem o Sczekociny", "1627", "Inter Jasinski et Chwalibog 1627"] (Kraków, 15 I 1627) k. 118-121.
  • Nr 157. [dekret Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie rekognicji Maryny Michałowskiej z Kowala, ż. zm. Melchiora, wojskiego lubelskiego, dot. cesji wsi Tęgoborz z folwarkiem i Siedliska w pow. lelowskim, będących dobrami dziedzicznymi żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego i zeznanych niegdyś przezeń w grodzie krakowskim na rzecz starosty bełskiego Jarosława Oleśnickiego, następnie cedowanych Franciszkowi Krzyżakowskiemu, z kolei wojewodzie kijowskiemu i staroście knyszyńskiemu i goniądzkiemu Tomaszowi Zamoyskiemu, ponownie ustąpionych Krzyżakowskiemu, wreszcie zapisanych Marynie Michałowskiej, na dobro Jana Szypowskiego (Szyszkowskiego); podpis. Mikołaj Stoiński, pis. ziem. lub.]; [na k. 127v nota dors.: "Szypowskiego Cessio"] (Lublin, 18 V 1627) k. 122-126.
  • Nr 158. [dekret Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie rekognicji Jana Szypowskiego dot. zastawienia z własnych dóbr wsi Tęgoborz z folwarkiem oraz gruntów we wsi Siedliska w pow. lelowskim Marynie Michałowskiej z Kowala, ż. zm. Melchiora wojskiego lubelskiego, i jej synom Jakubowi i Jackowi; podpis. Mikołaj Stoiński, pis. ziem. lub.]; [na k. 128 noty dors.: "Evictio Bonor(um) Tegoborz", "Szypowsky Michałowskim cauet"; podkreślenia w tekście] (Lublin, 18 V 1627) k. 128-129.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Achinger Stanisław dziedzic działów Radoczy i Frydrychowic (1626)
  • Bangowski Piotr woźny gen. woj. krakowskiego (1626)
  • Bieniaszkowicz Marcin woźny gen. woj. krakowskiego mieszcz. ze Szreniawy (1648)
  • Borek Mikołaj z Mogilan arendarz Szczekocin z przyległościami (Małopolska) (1627-1628)
  • Branicki, Jan Klemens sta chęciński, chor. krakowski, podkom. krakowski (?-1657)
  • Chrząstowicz Jan pełnomocnik sądowy Mikołaja Jordana z Zakliczyna (1645)
  • Chrząstowicz Jan pełnomocnik sądowy Mikołaja Jordana z Zakliczyna (1633, 1635)
  • Chwalibóg Jakub z Janowca h. Strzemię pisarz ziem. krakowski (?-1639)
  • Chwalibóg Wacław zob. Pijanowski Wacław Chwalibóg
  • Czarnocki Aleksander h. Lis szl. małop. [s. Samuela miecznika krakowskiego] (1648)
  • Czarnocki Kazimierz h. Lis szl. małop. [s. Samuela miecznika krakowskiego] (1648)
  • Czarnocki Mikołaj h. Lis szl. małop. [s. Samuela miecznika krakowskiego] (1648)
  • Czarnocki Samuel h. Lis szl. małop. [s. Samuela miecznika krakowskiego] (1648)
  • Czarnocki Samuel z Czarnocina h. Lis miecznik krakowski dziedzic Secemina i Sprowy (1639, 1647-1648)
  • Czaryski Marcin szl. małop. (1618)
  • Czuszowski Wojciech pleban w Szczekocinach (1638-1639)
  • Dembińska Zofia [c. Seweryna Aleksandra, ż. Samuela Czarnockiego miecznika krakowskiego] (1647-1648)
  • Dembiński Aleksander Seweryn h. Rawicz dziedzic Dembian pod Seceminem (Małopolska) (1620, 1621)
  • Dembiński Andrzej Samuel h. Rawicz kaszt. biecki star. będziński (zm. 1649) (1618, 1620)
  • Dembiński Stanisław h. Rawicz sędzia ziem. krakowski (zm. 1645) [s. Jana z Konar] (1638)
  • Dziektarska Magdalena [ż. Alberta (Olbrychta) Stradomskiego] (1623)
  • Dzierzkowa łowczyna żydaczowska
  • Eremus Marcin mieszcz. krakowski (1618)
  • Gądecki Wojciech szl. małop. (1624)
  • Gąsiorowski Stanisław pełnomocnik procesowy Katarzyny Waniaszowskiej (1645)
  • Gębski Adam szl. małop. (1626)
  • Giebułtowska zob. Koścień Anna z Giebułtowskich
  • Glewski Kasper szl. małop. (1618, 1620)
  • Gliński Mikołaj z Czasza arendarz Chlewic, Chebdzia i części Lubochowych Damianów i Lubochowych Wygnanowa (Małopolska) (1637)
  • Gniewosz Jan poborca czopowego w pow. lelowskim (Małopolska) (1626)
  • Grodecki Stanisław mediator ugody szlach. (1643)
  • Hadziewicz Krzysztof łowczy przemyski
  • Harzowski A. mediator ugody szlach. (1643)
  • Jan Chryzostom o. doktor teologii dominikanin przeor klasztoru Trójcy Św. w Krakowie (1623-1625)
  • Janowski Adam szl. małop. (1626)
  • Jaroski (Jarocki) Stanisław z Jaroszyna h. Rawicz arendarz Szczekocin (Małopolska) (1626)
  • Jarzyna Maksymilian h. Trzaska vel Biała pisarz ziem. krakowski (zm. a. 9 X 1657) (1645)
  • Jasieńscy 17 w. Małopolska
  • Jasińska Agnieszka szl. małop. [c. Piotra Szymona] (1618, 1621, 1625)
  • Jasińska Zofia z Oleśnickich szl. małop. [c. Andrzeja żupnika krak., ż. Szymona Piotra] (1618)
  • Jasiński Piotr Szymon sędzia grodz. oświęcimski podstarości oświęcimski (1618, 1620, 1623-1626, 1628)
  • Jasiński Samuel dziedzic Szczekocin i Kuźnicy [s. Piotra Szymona] (1618, 1621, 1627-1628)
  • Jodłowska Anna mieszczka krakowska [ż. Szymona, m. Katarzyny] (1645)
  • Jodłowski Szymon mieszcz. krakowski [o. Katarzyny Waniaszowskiej] (1645)
  • Jordan Michał z Zakliczyna h. Trąby szl. małop. [s. Stanisława podkom. krakowskiego, br. Mikołaja] (1628, 1633, 1647-1648)
  • Jordan Mikołaj z Zakliczyna h. Trąby rotmistrz kor. [s. Stanisława, podkom. krak., br. Michała, m. Barbary Ługowskiej] (1628, 1632-1633, 1635, 1637, 1639, 1643, 1645, 1647)
  • Jordan Stanisław podkomorzy krakowski (zm. 1622)
  • Kadłub Szymon z Pilca woźny gen. woj. krakowskiego (1645)
  • Karsznicki Kasper szl. małop. (1628)
  • Kaszuba Jakub ławnik sądowy w Szczekocinach (1626)
  • Kochański Łukasz wicesgerent i sędzia grodzki krakowski (zm. 1659)
  • Koniuszowski Erazm bakałarz i doktor teologii przeor klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie (1618, 1620)
  • Koryciński Samuel z Pilca dziedzic Szczekocin szl. małop. (1645, 1647-1648)
  • Korzeński Klemens z Korzenna zastawnik Sprowy (Małopolska) (1618)
  • Koścień Andrzej szl. małop. (1620, 1623)
  • Koścień Anna z Giebułtowskich szl. małop. [ż. Andrzeja, m. Aleksandra i Andrzeja] (1638)
  • Koścień Stefan [s. Andrzeja i Anny z Giebułtowskich] (1638)
  • Kosnow Aleksander [s. Andrzeja i Anny z Giebułtowskich] (1638)
  • Kosnow Andrzej [s. Andrzeja i Anny z Giebułtowskich] (1638)
  • Kotecki Wojciech arendarz Szczekocin (1632)
  • Kożuchowski? Aleksander podstarości i sędzia grodz. krakowski (1624)
  • Krzyżakowski Franciszek szl. małop. (1627)
  • Kucharczyk Jan woźny gen. woj. krakowskiego mieszcz. ze Szczekocin (1628)
  • Łącki Jan pełnomocnik sąd. Alberta Stradomskiego (1620)
  • Ligęza Hermolaus podskarbi w. kor. (zm. 1632)
  • Lubomirski Stanisław h. Szreniawa podczaszy kor. (zm. 1649) (1628)
  • Ługowska Barbara [ż. 1o v. Mikołaja Jordana z Zakliczyna, 2o v. Jana Męcińskiego] (1647-1648)
  • Łukowski Aleksander pisarz ziemski krakowski (zm. 1628)
  • Małek Stanisław ze Szczekocin mieszcz. woźny gen. woj. krakowskiego (1636)
  • Masiucki? Stanisław deputat graniczny krakowski (1628)
  • Masłomiącki Adam szl. małop. [br. Stanisława] (1623)
  • Masłomiącki Stanisław szl. małop. [br. Adama] (1620, 1623)
  • Mazurek Maciej woźny gen. woj. krakowskiego (1638)
  • Michałowska Maryna z Kowala Kowalska [ż. Melchiora podstar. krakowskiego i wojsk. lubelskiego, m. Jakuba i Jacka] (1627, 1637)
  • Michałowski Melchior pisarz grodz. krakowski (1572-1625)
  • Misiowscy 17 w. Małopolska
  • Mucha Jakub woźny gen. woj. krakowskiego mieszcz. z Owczar (1624)
  • Niewiarowski Andrzej szl. małop. (1618)
  • Oleśniccy 17 w. Małopolska
  • Oleśnicki Andrzej żupnik krakowski (1618)
  • Oleśnicki Jarosław starosta bełski (1627)
  • Ostrowski Wawrzyniec deputat graniczny woj. krakowskiego (1624)
  • Pijanowski Wacław Chwalibóg z Janowca arendarz Szczekocin i Przedmieścia (Małopolska) (1626-1627)
  • Pleszkowski Paweł arendarz 2 młynów nad rz. Pilczą w Małopolsce (1643)
  • Podobiński Stanisław deputat graniczny woj. krakowskiego
  • Proszyński Hieronim pełnomocnik sąd. Szymona Piotra Jasieńskiego (1620)
  • Proszyński Hieronim Władysław szl. małop. (1637, 1639)
  • Przyłęcka Elżbieta [ż. Andrzeja] (1620)
  • Przyłęcki Andrzej dziedzic Łuczyc (Małopolska) (1618, 1620)
  • Przyłęcki Hieronim h. Szreniawa stolnik krakowski (zm. 1637) (1620)
  • Przyłęcki Marian z Przyłęka szl. małop. (1618, 1623-1624)
  • Przyłęcki Stanisław [s. Andrzeja i Elżbiety] (1620)
  • Radziechowski Jan szl. małop. (1627-1628)
  • Rakowski Szymon deputat graniczny krakowski (1628)
  • Rayski Achacy podstarości oświęcimski (zm. 1677)
  • Rottermund Jan sędzia grodz. oświęcimski podstarości oświęcimski (1626)
  • Rozanka Marcin wicesgerent i sędzia grodz. krakowski (1618, 1626)
  • Sieprawski Andrzej deputat sądowy graniczny (1628)
  • Sierakowski Wojciech pisarz grodzki lubelski (zm. 1626)
  • Skarpet Jan z Mękarzowa mieszcz. woźny gen. woj. krakowskiego (1638)
  • Śmietanka Hieronim z Olchowca h. Korczak podsędek ziem. krakowski podstarości krakowski burgr. krakowski sędzia grodz. krakowski (zm. 7 X 1659) (1618)
  • Snopek Stanisław z Łuczyc woźny gen. woj. krakowskiego (1618)
  • Sochacki Jan deputat sądowy graniczny (1628)
  • Starski Jan h. Habdank wicesgerent i sędzia grodz. krakowski (zm. 1647) (1633)
  • Stefanowicz Grzegorz podskarbi nadw.
  • Stoiński Michał ze Stojeszyna h. Janina pisarz ziem. lubelski (zm. 1654) (1627, 1639)
  • Stradomski Albert szl. małop. [s. Alberta (Olbrachta)] (1623)
  • Stradomski Albert szl. małop. [mąż Małgorzaty Dziektarskiej, o. Alberta, Franciszka, Marcina, Mikołaja i Sebastiana] (1618, 1620, 1623)
  • Stradomski Franciszek szl. małop. [s. Alberta (Olbrychta)] (1623)
  • Stradomski Marcin szl. małop. [s. Alberta (Olbrychta)] (1623)
  • Stradomski Mikołaj szl. małop. [s. Alberta (Olbrychta)] (1623)
  • Stradomski Sebastian szl. małop. [s. Alberta (Olbrychta)] (1623)
  • Strzeszkowski Mikołaj szl. małop. (1623, 1626)
  • Stypa? Zygmunt mediator ugody szlach. (1643)
  • Szafraniec Zofia z Pieskowej Skały [ż. Macieja Szczepanowskiego] (1624)
  • Szczepanowscy 17 w. Małopolska
  • Szczepanowska Anna [c. Stanisława] (1618)
  • Szczepanowska Zofia [c. Stanisława] (1618)
  • Szczepanowski Filip [s. Macieja] (1618)
  • Szczepanowski Maciej [o. Filipa i Macieja] (1618)
  • Szczepanowski Piotr [s. Macieja] (1618)
  • Szczepanowski Stanisław [o. Anny i Zofii] (1618)
  • Szuszek (Suszek?) Andrzej z Mogilan mieszcz. woźny gen. woj. krakowskiego (1628)
  • Szypowska Maryna z Kowala arendarz Tęgoborza i Siedlisk [ż. Melchiora wojsk. lubelskiego, m. Jakuba i Jacka] (1627)
  • Szypowski Jacek [s. Melchiora wojsk. lubelskiego i Maryny z Kowala] (1627)
  • Szypowski Jakub [s. Melchiora wojsk. lubelskiego i Maryny z Kowala] (1627)
  • Szypowski Jan z Białej arendarz Kuźnicy dziedzic Siedlisk, Solcy i Tęgoborza (Małopolska) (1621, 1627, 1633, 1635, 1643-1644)
  • Tęgoborski Piotr mediator ugody szlach. (1643)
  • Tycki Stanisław deputat graniczny woj. krakowskiego (1638)
  • Waniaszowska Katarzyna z Jodłowskich [ż. Adama, c. Szymona i Anny] (1645)
  • Wężyk Jan opat klasztoru Cystersów w Mogile pod Krakowem (Clara Tumba) (1618)
  • Więckowski Szymon Andrzej pełnomocnik sądowy Jana Szypowskiego z Białej (1633, 1635)
  • Wilski Maciej woźny gen. woj. krakowskiego (1639)
  • Wojciech chirurg (lekarz) miejski w Szczekocinach (1626)
  • Wolski Wacław szl. małop. (1618)
  • Wolski Wojciech (Albert) deputat graniczny woj. krakowskiego (1638)
  • Wróbel Piotr ze Sprowy woźny gen. woj. krakowskiego (1621)
  • Wyleżyński Wojciech sędzia grodz. krakowski (zm. 1621)
  • Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638)
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski 1553-1620
  • Zieliński Jerzy dziedzic części Śniatycz
  • Dominikanie Kraków 17 w. (1618, 1620, 1623)
  • Klasztor Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie 17 w. (1618, 1620, 1623)
  • Trybunał Koronny Lublin 17 w.
  • Bogdał 17 w. [folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
  • Chebdzie 17 w. [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
  • Chlewice 17 w. [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
  • Drużykowa 17 w. [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
  • Jarzyk? 17 w. [w. w pow. księskim w Małopolsce]
  • Kraków 17 w.
  • Książ powiat 17 w. [Małopolska]
  • Kuźnica folwark pod Szczekocinami 17 w. [Małopolska]
  • Lelów powiat 17 w. [Małopolska]
  • Łowinia? 17 w. [w. i folw. w pow. ksiąskim w Małopolsce]
  • Lubochowy Damiany 17 w. [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
  • Lubochowy Wygnanów 17 w. [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
  • Oświęcim urząd grodzki 17 w.
  • Pilcza rz. 17 w. [Małopolska]
  • Siedliska 17 w. [w. w Małopolsce]
  • Śniatycze 17 w.
  • Sprowa 17 w. [m. w Małopolsce]
  • Szczekociny 17 w. [m. w Małopolsce]
  • Tęgoborz 17 w. [w. w Małopolsce]
  • Wywła 17 w. [wieś w Małopolsce]
  • Żupy wielickie 17 w.
  • arendy 17 w. Małopolska
  • cesje 17 w. Małopolska
  • czopowe 17 w. Małopolska
  • dziesięcina snopowa 17 w. Małopolska
  • inwentarz majątku Szczekociny 17 w.
  • kontrakty dzierżawne 17 w. Małopolska
  • łanowe 17 w. Małopolska
  • młyny dzierżawa 17 w. Małopolska
  • oblaty 17 w. Małopolska
  • oprawa wiana 17 w. Małopolska
  • podatki 17 w. Małopolska
  • posag zapis 17 w. Małopolska
  • procesy sądowe 17 w. Małopolska
  • przypozwania sądowe 17 w. Małopolska
  • przywileje królewskie 17 w.
  • rekognicje 17 w. Małopolska
  • rezygnacje 17 w. Małopolska
  • sprzedaż dóbr 17 w. Małopolska
  • Trójca Św. kościół Kraków 17 w.
  • testamenty 17 w. Małopolska
  • transakcje majątkowe 17 w. Małopolska
  • wiano oprawa 17 w. Małopolska
  • banicja kasacje wyroków 17 w. Małopolska
  • długi 17 w. Małopolska
  • kasacje wyroków 17 w. Małopolska
  • zapisy dłużne 17 w. Małopolska
 • Uwagi:
  • pismo wielu rąk
  • pierwotna opr. pap., najprwdp. z 19 w., oznaczona obecnie jako k. I
  • k. 15, 35, 39, 41, 47, 146, 188, 198 czyste
  • Kolekcja akt numerowanych 112-198 (numery podkreślone w lewym górnym rogu dok.); brak pozycji 169. W lewym dolnym rogu niektórych k. występuje przekreślona dawna numeracja dok. naniesiona drobniejszym pismem (nry 43-124, ale bez zachowania ciągłości i kolejności numeracji - luki oraz poprzestawiana kolejność; w przypadku dok. złożonych z kilku kart zawsze na k. 1.)
  • k. 61-86, 95-96, 122-127, 159-164, 167-174, 176-183, 204-207 w postaci dutki (pagina fracta)
  • Stan pap. niezadowalający lub zły: liczne naddarcia i ubytki, brunatne plamy po nasączeniu pap. środkiem grzybobójczym.
  • Na wielu kartach rkpsu widnieją następujące znaki wodne: 1. Herb Bonarowa (f. papierni Bonarów w Balicach pod Krakowem) k. 110-111; f. odwrócony k. 187, 189, f. położony k. 210-211 - 2. Herb miasta Brzeg (na tarczy czwórdzielnej zwieńczonej koroną pola z orłem i szachownicą w skos) k. 201, 203 - 3. Herb Janina na stylizowanej tarczy herb. z labrami, klejnotem, koroną, podwójnym pióropuszem oraz literą "M" lub "H" z prawej strony nad labrami (f. nieznanej papierni z okolic Krakowa, być może położonej w dobrach rodu Maciejewskich tegoż herbu) k. 95 - 4. Herb Jelita w stylizowanej tarczy zwieńczonej orłem lub aniołem (prwdp. f. papierni w Wilczkowicach pod Krakowem) k. 87 - 5. Herb miasta Poznania (skrzyżowane klucze) (f. jednej z podpoznańskich papierni miejskich) k. 115, 124-125, 127, 181, f. odwrócony k. 129, 177, 183 - 6. Godło zakonu Duchaków (krzyż podwójny) w stylizowanej tarczy (f. papierni klasztoru Św. Ducha w Prądniku Czerwonym pod Krakowem) f. odwrócony k. 78 - 7. Herb Topór w stylizowanej tarczy zwieńczonej orłem (f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach), f. odwrócone k. 1, 6, 9, 15, 17, 23-24, 27-30, 46, 51, 61, 65, 71, 79 i 82, 88, 98, 102, 158, 161, prwdp. 164 (zasłonięty przez pieczęć), 167, 185, 208; k. 3, 5, 10, 13, 19, 33-34, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 63, 67, 70, 73, 76, 80-81, 83, 85, 101, 103, 106, 152, 159, 205 - 8. Inicjał "R" na tarczy zwieńczonej koroną z krzyżem (być może f. papierni (Radziwiłłów?) w Rosieniach w pow. kowieńskim na Żmudzi [podobny f. - litera "R" w koronie - identyfikowany jest z papiernią Radziwiłłów w Bolimowie na Mazowszu, ale datowany dopiero na 1775 r.]) k. 92 - 9. Herb Ślepowron (f. papierni Młodziejowskich tegoż herbu w Młodziejowicach pod Krakowem w wersji najpóźn. z ząbkowaniem w podwójnym otoku) k. 192-193, f. odwrócone k. 198-199 - 10. Herb własny Wizemberk z syglami "I W" (f. papierni burgrabiego krakowskiego Jana Wizemberga w Czajowicach pod Krakowem) k. 130 - 11. Głowa jednorożca w okrągłej bordiurze z napisem "ARNOLSDORF" (f. papierni w Jarnołtówku k. Głuchołaz w pow. nyskim na Śląsku) k. 154, 156 (f. słabo czytelne) - 12. Orzeł dwugłowy k. 99 - 13. Głowa kobiety na tarczy k. 113, f. odwrócone k. 114, 120-121 - 14. f. nierozpoznany: w owalu jakby pień drzewa z wystającymi ściętymi konarami k. 53-54, 58-60 (f. słabo czytelne) - 15. f. nierozpoznany: w stylizowanym kartuszu nieokreślony wizerunek k. 91 - 16. f. nierozpoznany: w niewielkiej tarczy zwieńczonej koroną kolumna w słup ostro zakończona u dołu i wychodząca poza obrys tarczy, z 3 zaciosami skierowanymi w górę (prwdp. znak papierni w Opawie na Śląsku Czeskim), f. odwrócony k. 93 - 17. f. nierozpoznany k. 131 (słabo czytelny) - 18. f. nierozpoznany: jednorożec? na tarczy k. 134 - 19. f. nierozpoznany: niezident. wizerunek (może ryba?) w otoku k. 136-137, 140, 144-145, 219-220 - 20. f. nierozpoznany: na tarczy w koronie niezident. wizerunek (może herb własny Wizemberk?) k. 142 - 21. f. nierozpoznany: na tarczy zwieńczonej koroną nieregularny krzyż równoramienny? k. 148 - 22. f. nierozpoznany: w okręgu zwieńczonym literą "R" wizerunek niedźwiedzia lub małpy w liberii? en face k. 149 - 23. f. nierozpoznany: na dużej tarczy czwórdzielnej zwieńczonej koroną herby Gryf?, herb nieznany (trzy rogi jelenie w roztrój), Wizemberk i Orzeł k. 191 - 24. f. nierozpoznany: w zwieńczonej koroną tarczy dwudzielnej w słup w polu pierwszym (herald.) mała łękawica?, pole drugie puste k. 207 - 25. f. nierozpoznany: na tarczy czwórdzielnej dwa herby w skos: 6 pionowych pasów oraz nieokreśl. przedstawienie zoomorficzne, nad tarczą napis "HVSELT"? (f. podobny do f. papierni legnickiej) k. 212 - 26. f. nierozpoznany: niezident. motyw niewielkich rozmiarów k. 214, 216 - 27. f. nierozpoznany: być może jakieś przedstawienie zoomorficzne k. 222.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Kolekcja akt dotyczących procesów granicznych i stosunków własnościowych miasta Szczekociny i okolic z lat 1618-1648. n Vol. 2
 • 246 a Akta sądowe w. XV-XVII - tyczące się |procesów o dobra Szczekociny. T. 2 g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg., kop., kop. uwierzytelniona (oblata)
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 222 k., [I k.] c 36x22 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a pierwotna opr. pap., najprwdp. z 19 w., oznaczona obecnie jako k. I
 • 500 a k. 15, 35, 39, 41, 47, 146, 188, 198 czyste
 • 500 a Kolekcja akt numerowanych 112-198 (numery podkreślone w lewym górnym rogu dok.); brak pozycji 169. W lewym dolnym rogu niektórych k. występuje przekreślona dawna numeracja dok. naniesiona drobniejszym pismem (nry 43-124, ale bez zachowania ciągłości i kolejności numeracji - luki oraz poprzestawiana kolejność; w przypadku dok. złożonych z kilku kart zawsze na k. 1.)
 • 500 a k. 61-86, 95-96, 122-127, 159-164, 167-174, 176-183, 204-207 w postaci dutki (pagina fracta)
 • 500 a Stan pap. niezadowalający lub zły: liczne naddarcia i ubytki, brunatne plamy po nasączeniu pap. środkiem grzybobójczym.
 • 500 a Na wielu kartach rkpsu widnieją następujące znaki wodne: 1. Herb Bonarowa (f. papierni Bonarów w Balicach pod Krakowem) k. 110-111; f. odwrócony k. 187, 189, f. położony k. 210-211 - 2. Herb miasta Brzeg (na tarczy czwórdzielnej zwieńczonej koroną pola z orłem i szachownicą w skos) k. 201, 203 - 3. Herb Janina na stylizowanej tarczy herb. z labrami, klejnotem, koroną, podwójnym pióropuszem oraz literą "M" lub "H" z prawej strony nad labrami (f. nieznanej papierni z okolic Krakowa, być może położonej w dobrach rodu Maciejewskich tegoż herbu) k. 95 - 4. Herb Jelita w stylizowanej tarczy zwieńczonej orłem lub aniołem (prwdp. f. papierni w Wilczkowicach pod Krakowem) k. 87 - 5. Herb miasta Poznania (skrzyżowane klucze) (f. jednej z podpoznańskich papierni miejskich) k. 115, 124-125, 127, 181, f. odwrócony k. 129, 177, 183 - 6. Godło zakonu Duchaków (krzyż podwójny) w stylizowanej tarczy (f. papierni klasztoru Św. Ducha w Prądniku Czerwonym pod Krakowem) f. odwrócony k. 78 - 7. Herb Topór w stylizowanej tarczy zwieńczonej orłem (f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach), f. odwrócone k. 1, 6, 9, 15, 17, 23-24, 27-30, 46, 51, 61, 65, 71, 79 i 82, 88, 98, 102, 158, 161, prwdp. 164 (zasłonięty przez pieczęć), 167, 185, 208; k. 3, 5, 10, 13, 19, 33-34, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 63, 67, 70, 73, 76, 80-81, 83, 85, 101, 103, 106, 152, 159, 205 - 8. Inicjał "R" na tarczy zwieńczonej koroną z krzyżem (być może f. papierni (Radziwiłłów?) w Rosieniach w pow. kowieńskim na Żmudzi [podobny f. - litera "R" w koronie - identyfikowany jest z papiernią Radziwiłłów w Bolimowie na Mazowszu, ale datowany dopiero na 1775 r.]) k. 92 - 9. Herb Ślepowron (f. papierni Młodziejowskich tegoż herbu w Młodziejowicach pod Krakowem w wersji najpóźn. z ząbkowaniem w podwójnym otoku) k. 192-193, f. odwrócone k. 198-199 - 10. Herb własny Wizemberk z syglami "I W" (f. papierni burgrabiego krakowskiego Jana Wizemberga w Czajowicach pod Krakowem) k. 130 - 11. Głowa jednorożca w okrągłej bordiurze z napisem "ARNOLSDORF" (f. papierni w Jarnołtówku k. Głuchołaz w pow. nyskim na Śląsku) k. 154, 156 (f. słabo czytelne) - 12. Orzeł dwugłowy k. 99 - 13. Głowa kobiety na tarczy k. 113, f. odwrócone k. 114, 120-121 - 14. f. nierozpoznany: w owalu jakby pień drzewa z wystającymi ściętymi konarami k. 53-54, 58-60 (f. słabo czytelne) - 15. f. nierozpoznany: w stylizowanym kartuszu nieokreślony wizerunek k. 91 - 16. f. nierozpoznany: w niewielkiej tarczy zwieńczonej koroną kolumna w słup ostro zakończona u dołu i wychodząca poza obrys tarczy, z 3 zaciosami skierowanymi w górę (prwdp. znak papierni w Opawie na Śląsku Czeskim), f. odwrócony k. 93 - 17. f. nierozpoznany k. 131 (słabo czytelny) - 18. f. nierozpoznany: jednorożec? na tarczy k. 134 - 19. f. nierozpoznany: niezident. wizerunek (może ryba?) w otoku k. 136-137, 140, 144-145, 219-220 - 20. f. nierozpoznany: na tarczy w koronie niezident. wizerunek (może herb własny Wizemberk?) k. 142 - 21. f. nierozpoznany: na tarczy zwieńczonej koroną nieregularny krzyż równoramienny? k. 148 - 22. f. nierozpoznany: w okręgu zwieńczonym literą "R" wizerunek niedźwiedzia lub małpy w liberii? en face k. 149 - 23. f. nierozpoznany: na dużej tarczy czwórdzielnej zwieńczonej koroną herby Gryf?, herb nieznany (trzy rogi jelenie w roztrój), Wizemberk i Orzeł k. 191 - 24. f. nierozpoznany: w zwieńczonej koroną tarczy dwudzielnej w słup w polu pierwszym (herald.) mała łękawica?, pole drugie puste k. 207 - 25. f. nierozpoznany: na tarczy czwórdzielnej dwa herby w skos: 6 pionowych pasów oraz nieokreśl. przedstawienie zoomorficzne, nad tarczą napis "HVSELT"? (f. podobny do f. papierni legnickiej) k. 212 - 26. f. nierozpoznany: niezident. motyw niewielkich rozmiarów k. 214, 216 - 27. f. nierozpoznany: być może jakieś przedstawienie zoomorficzne k. 222.
 • 520 a Nr 112. [Ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Andrzeja Niewiarowskiego przeciwko Samuelowi i Agnieszce, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika karkowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o zwrot długu 8000 fl., zapisanych niegdyś Niewiarowskiemu na dobrach Szczekociny przez żupnika (dziadka pozwanych), który nie spłacił długu, a jednocześnie uniemożliwiał intromisję wierzyciela w swoje dobra; wskutek oświadczenia ojca i opiekuna dzieci Jasińskiego, że ani jego żona, ani dzieci nie weszły w posiadanie schedy po dziadku, sąd nakazuje złożenie przez pozwanych tzw. przysięgi własnej na potwierdzenie prawdziwości tego zeznania, jednak ze względu na wiek pozwanych nie jest to możliwe; dlatego sąd odkłada orzeczenie wyroku do czasu osiągniecia przez dzieci Jasińskiego lat sprawnych; oskarżyciel Niewiarowski, nie zgadzając się z orzeczeniem sądu, nie odbiera wyroku i apeluje do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.; na k. 4v 2 noty dors. różnych rąk: "Inter Niewiarowski et succ[ess]ores Andr[eae] Olesniczki Motio", "Similis r[ati]one summae 8000 a suspensione 1618"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 1-3
 • 520 a Nr 113. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Alberta (Olbrychta) Stradomskiego ze Stradomia przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki o zwrot długu 4000 fl., zapisanego niegdyś Stradomskiemu na swoich dobrach Szczekociny przez żupnika (dziadka pozwanych) zgodnie z kontraktem zawartym ze Stanisławem Sudo z Proszówki i Stradomskim; mimo podpisania umowy Oelśnicki nie spłacił długu, a przy tym uniemożliwiał intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 8v nota dors.: "Inter Stradomski et Succ(ess)ores Andreae Olesnicki motio. [innym char. pisma: "S[imi]lis] F(e)r(i)a 4 p(ost) Festum S. Martini Pontificis (pro)x(im)a A(nn)o 1618. 4 p(ost) Visitation(e) in Iudicio Tribunal(i) Approbata in toto super tres."; na k. 5v zdania w jęz. pol.] (Kraków, 14 XI 1618) k. 5-7.
 • 520 a Nr 114. [kopia dok. nr 113 spisana innym charakterem pisma, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach]; [na k. 12v 2 różne noty dors.: "Inter Stradomski et Succ(ess)ores Andreae Olesniczki Motio" oraz "Similis ad Inscr(ipti)onem roborator(um)? (pro) vadio 4000 a suspensione"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 9-11.
 • 520 a Nr 115. [kopia dok. nr 113 spisana innym charakterem pisma, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach]; [na k. 16v 2 różne noty dors.: "Inter Stradomsky et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki Motio" oraz "S(imi)lis"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 13-14.
 • 520 a Nr 116. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Marcina Czaryskiego przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki o zwrot długu 2000 fl., zapisanego niegdyś Czaryskiemu na swych dobrach Szczekociny przez żupnika (dziadka pozwanych), który nie spłacił długu, a jednocześnie uniemożliwiał intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 20v 2 noty dors. różnych rąk: "Inter Wylezynsky et succ(ess)ores Andr(eae) Olescniczki Motio", "Ad Inscr(ipti)onem Debitor(um) (pro) summa Duoru(m) Milliu(m) Floren(orum) od suspensyi do lat Zupełnych pupillis pozwolony do Trybunału wytoczona 1618"; tekst niemal identyczny jak w dok. nr 112-115] (Kraków, 14 XI 1618) k. 17-19.
 • 520 a Nr 117. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Erazma Koniuszowskiego, przeora i bakałarza teologii, oraz całego konwentu Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o sprzeniewierzenie przez dziada pozwanych, mimo wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie, jako egzekutora testamentu mieszczanina krak. Grzegorza Stefanowicza sumy 4000 fl., legowanych przez donatora na czynsz na potrzeby klasztoru; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 24v 2 noty dors. różnych rąk: "Inter Conuen(tum) SS Trinitatis et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki M(oti)o", "Similis a suspensione. In causa exequutoria Testamenti [przekreśl. "ad"] r(ati)one summae 4000"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 21-23.
 • 520 a Nr 118. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Mariana Przyłęckiego z Przyłęka przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 2000 fl., zapisanych niegdyś na dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych żupnika Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał dokonanie intromisji wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 28v 3 noty dors. różnych char. pisma: "Inter Marian(um) Przyleczki et Successores Andr(eae) Olesniczki Motio", "Similis r(ati)one sum(mae) 2000 a suspensione", "1623 / a(pro)bata in toto."] (Kraków, 14 XI 1618) k. 25-27.
 • 520 a Nr 119. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Mariana Przyłęckiego z Przyłęka przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 4000 fl., zapisanego niegdyś na dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 28v 3 różne noty dors. (ostatnia ręką pisma dok.): "Inter Marian(um) Przyleczki et Successores Andr(eae) Olesniczki Motio", "Similis r[ati]one sum(mae) 4000 a suspensione 1618", "Inter Marianum Przÿłęckÿ et succ(ess)ores Jasinska Motio"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 29-31.
 • 520 a Nr 120. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Andrzeja Przyłęckiego z Przyłęka przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 5000 fl., zapisanego niegdyś na swych dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał prawną intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 28v 2 noty dors. (pierwsza ręką pisma dok.): "Inter Andream Przyłeczky et successores Andreae Olesnickÿ Motio", "Pro Przyłęcki et aliis (con)tra successores Olesnicki"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 33-34.
 • 520 a Nr 121. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Andrzeja Przyłęckiego z Przyłęka przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 5550 fl., zapisanego niegdyś na swych dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał prawną intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 40v 2 noty dors. (pierwsza ręką pisma dok.): "Inter Andream Przileczki et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki Motio" [następują skreślone wyrazy dopisane inną ręką: "Similis vt"], "Similis (pro) summa 5550 a suspensione 1618"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 37-38.
 • 520 a Nr 122. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa kasztelana będzińskiego i bieckiego Andrzeja Samuela Dembińskiego przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 13000 fl., zapisanego niegdyś na swoich dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał prawną intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 44v 3 różne noty dors.: "Inter Castellan(um) Biecen(sem) et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki Motio", "S(imi)lis", "1623/a(pro)bata in toto"; na k. 42v fragm. w jęz. pol.] (Kraków, 14 XI 1618) k. 42-44.
 • 520 a Nr 123. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie wznowienia i odroczenia z powodu małoletności oskarżonych procesu z powództwa Wacława Wolskiego przeciwko Samuelowi i Agnieszce Jasińskim, dzieciom Szymona Piotra (przypozwanego wraz z nimi jako opiekuna prawnego) i nieżyjącej Zofii z Oleśnik, jedynej córki i spadkobierczyni skazanego na banicję za uporczywe łamanie prawa żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (zob. wcześniejsze dok.), prawnych sukcesorów zmarłej matki, o spłatę długu 4000 fl., zapisanego niegdyś na swoich dobrach Szczekociny przez dziada pozwanych Oleśnickiego, który nie spłacił długu, a równocześnie uniemożliwiał prawną intromisję wierzyciela w swoje dobra; nieuznanie przez powoda wyroku sądu i zaskarżenie go do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 48v 4 noty dors. różnych rąk: "Inter Wolski et succ(ess)ores Andr(eae) Olesniczki Motio", "Similis r(ati)one 4000 a suspensione", "1623 / 4 an(te) Margarethyę Lublini a(pro)bata in toto", "Długi przes olesnickie na Sczekociny Zaciągnone"] (Kraków, 14 XI 1618) k. 45-46.
 • 520 a Nr 124. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dot. ponownego wszczęcia z powodu niestawiennictwa oskarżonych procesu z powództwa Kaspra Glewskiego, dziedzica Sprowy, przeciwko Filipowi i Piotrowi Szczepanowskim ze Szczekocin, synom zm. Macieja, oraz Zofii i Annie Szczepanowskim, córkom zm. Stanisława, prawowitym spadkobiercom części Sprowy należącej do wspomnianego Macieja Szczepanowskiego (ojca i stryja pozwanych) o spłatę zobowiązań (wycenianych przez ostatniego posesora na 20000 fl.) zaciągniętych przez niego na swojej części Sprowy w pow. lelowskim ziemi krakowskiej, scedowanej (darowanej?) najpierw Klemensowi Korzeńskiemu z Korzennej, a potem drogą cesji (wykupu zastawu) przekazanej w uzytkowanie Glewskiemu; zaskarżenie wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Hieronim Śmietanka, podstarości i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 52v 3 różne noty dors.: "Inter Glewski et Szczepanowskie Motio", "Trzeba poszukać w Trybunale ex ista Motione iesli sie co stało", "F[e]r[i]a 6 (post) Martini Pontificis A[nn]o 1618"; podkreślenia w tekście] (Kraków, 16 XI 1618) k. 49-52.
 • 520 a Nr 125. [kopia dok. nr 124 spisana innym charakterem pisma, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 54v 2 różne noty dors.: "Inter Glewski et Sczepanowskie Motio. In C(ast)ro Cracouien(si) (sex)ta p(ost) Martini 1618" oraz "In causa Euictionis ratione bonorum Sprowa"; podkreślenia w tekście] (Kraków, 16 XI 1618) k. 53-55.
 • 520 a Nr 126. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Kaspra Glewskiego, dziedzica Sprowy i Wywły, dot. rezygnacji swoich dóbr dziedzicznych wsi Sprowa z tamtejszymi dworami i folwarkami oraz działów we wsi Wywła na rzecz Aleksandra Seweryna Dembińskiego z Dembian pod Seceminem; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 60v nota dors.: "Glewski Dęmbińskiemu bona Sprowa donat et euictionem ab impedimentis ex re et persona cauet. Sabbatho ipso die S Prischę 1620"; podkreślenia w tekście] (Kraków, 18 I 1620) k. 57-59.
 • 520 a Nr 127. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Erazma Koniuszowskiego, doktora teol. i przeora klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, w imieniu całego konwentu przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwianie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra oraz bezprawną ich okupację i eksploatację; suma pretensji wnoszonych przez oskarżycieli to 10000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 61 noty dors.: "Lelouien(sis). Inter Conuentum SSmae Trinitatis et poss(ess)ores Sczekociny Motio", "Non sol(u)t(a)", "Pro Citat(ione)"?, "Testamentu trzeba"] (Lelów, 24 III 1620) k. 61-62.
 • 520 a Nr 128. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Wacława Wolskiego przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra oraz bezprawną ich okupację i eksploatację; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 10000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (ze strony powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 64v noty dors.: "Lelouien(sis). Inter Wolski et pos(sess)ores Sczekociny Motio", "Non sol(u)t(a)", "Pro Citat(ione)"?, "(...)"; podkreślenia w tekście] (Lelów, 24 III 1620) k. 63-64.
 • 520 a Nr 129. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Stanisława Masłomiąckiego przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w posiadane wyżej wymienione dobra oraz bezprawną ich okupację i eksploatację; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 15000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (ze strony powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 65 kilka różnych not dors., częśc. niepełnych (ubytki papieru), częśc. nieczytelnych, trudno czytelnych lub przekreślonych: "Lelo[uiensis]. Inter Masło[miączk]y et poss(ess)ores Sczekocini Pro Cit[a]to tantu(m)", "Causa Potioritatis", "Non soluta", "Jm P Jasienskiemu nalezi", "(...) trzeba", "przipozwu trzeba (...)", " Induct(um) (secun)da pridie festi S. Petri in Vinculis A[nn]o 1623 (...) 9", "Ex adcit(a)t(ione)"?] (Lelów, 24 III 1620) k. 65-66.
 • 520 a Nr 130. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Seweryna Aleksandra Dembińskiego przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w posiadane wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przwłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 15000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Szczekocinach przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla ze Sprowy; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 67 2 noty dors.: "Lelouien(sis). Inter Dembinski et poss(ess)ores Sczekociny Motio. Cit(a)t(io)?", "Causa Potioritatis"; podkreślenia w tekście] (Lelów, 16 III 1621) k. 67-68.
 • 520 a Nr 131. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Andrzeja Przyłęckiego z Przyłęka, dziedzica na Łusznej, przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przywłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela wynosi 22000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Szczekocinach przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla ze Sprowy; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 69 następujące noty dors. różnych rąk: "Lelouien(sis). Inter poss(ess)ores Sczekocini et Przylecky Actori Motio", "Causa Potioritatis", "Ex adcit(ati)one", "Succ(ess)ores And(reae) Przylecki ex adcit(a)t(ione)"; podkreślenia w tekście] (Lelów, 24 III 1620) k. 69-70.
 • 520 a Nr 132. [kopia dok. nr 131 spisana inną ręką, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 71 następujące noty dors.: "Lelouien(sis) Inter poss[ess]ores Sczekocini et Przÿleczkie Motio Citato", "Non solut(a)", "(...)", "Przipozew gdzie od dzieci P Andrzeienich"; nieliczne podkreślenia w tekście] (Lelów, 24 III 1620) k. 71-72.
 • 520 a Nr 133. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Andrzeja Samuela Dembińskiego z Dembian, kaszt. bieckiego i star. będzińskiego, przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przywłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 15000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Szczekocinach przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla ze Sprowy; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 73 kilka not dors.: "Lelou(iensis). Int(er) Castellanu(m) Biecen(sem) et poß(ess)ores Sczekociny Motio", "Pro Cittat(o)", "Non Sol(u)t(a)", "Quitow trzeba y (...)", "Contractow"] (Lelów, 24 III 1620) k. 73-74.
 • 520 a Nr 134. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Alberta (Olbrychta) Stradomskiego przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przywłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 15000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Łukasza Kochańskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Szczekocinach przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla ze Sprowy; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 75 noty dors.: "Lelouien(sis). Inter Stradomski et poss(ess)ores Sczekocini [nazwę poprzedza skreślone słowo "Tagoborz"] Motio", "Pro Actore", "Ex adcit(a)t(ione)"] (Lelów, 24 III 1620) k. 75-76.
 • 520 a Nr 135. [kopia dok. nr 134 spisana inną ręką, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 77 następujące noty dors.: "Lelouien(sis) Inter poss[ess]ores Sczekocini et Stradomski Motio", "Citatio", "(...)", "Jusci? przipozwali"] (Lelów, 24 III 1620) k. 77-78.
 • 520 a Nr 136. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Jana Szypowskiego z Białej, dziedzica na Solcy, przeciwko Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, i jego nieletnim dzieciom Samuelowi i Agnieszce (w ich imieniu występuje ojciec i inni opiekunowie prawni), oraz Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po Macieju, oraz innym posesorom w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie powodowi urzędowej intromisji w wyżej wymienione dobra i bezprawne ich przywłaszczenie; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 10000 fl.; proces z udziałem pełnomocników stron: Jakuba Jaroszowskiego (w imieniu powoda) oraz Hieronima Proszyńskiego (w imieniu pozwanego); odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 82v dwie noty dors.: "Lelouien(sis) Int(er) Szypowski et Jasienski ac Sczepanowska Motio", "(pro) Actore? (...)"] (Lelów, 16 III 1621) k. 79-81.
 • 520 a Nr 137. [kopia dok. nr 136 spisana tą samą ręką, z drobnymi różnicami w pisowni i stosowanych abrewiacjach; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 83 kilka not dors.: "Lelouien(sis) Inter Szipowsky et Jasiensky ac Sczepanowska Motio", "Citato", "Potioritatis", "Do Szczekocin Drożykowy etc"] (Lelów, 24 III 1620) k. 83-84.
 • 520 a Nr 138. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Alberta (Olbrychta) Stradomskiego przeciwko Melchiorowi Michałowskiemu, podstarościemu i sędziemu grodzk. krakowskiemu, oraz Andrzejowi Kościeniowi w powtórnym procesie z powodu niestawienia się oskarżonych w sądzie w pierwszym terminie o bezprawne okupowanie i użytkowanie wsi Tęgoborz wraz z dworem, folwarkiem i przyległościami oraz odbicie wwiązania, tj. uniemożliwanie wierzycielowi urzędowej intromisji w wymienione dobra; suma pretensji wnoszonych przez oskarżyciela to 12000 fl.; proces z udziałem pełnomocnika oskarżyciela Jana Łąckiego; dostarczenie 2 pozwów do dworu w Tęgoborzu przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróbla; odwołanie od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Aleksander Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 85 nota dors.: "Lelouien(sis) Inter Stradomskÿ et Vicecap(ita)neum Cracouien(sem) Motio R(ati)one Tagoborza", "(pro) actore"] (Lelów, 24 III 1620) k. 85-86.
 • 520 a Nr 139. [odpis nieuwierzytelniony wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Elżbiety Przyłęckiej, żony zm. Andrzeja, dziedzica Łuczyn, oraz jej dzieci Mariana, Stanisława i Hieronima (w których imieniu występuje ich stryj i opiekun prawny, stolnik krakowski Marian Hieronim Przyłęcki) przeciwko Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu, dziedzicowi miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska wraz z przyległościami, i Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, żony zm. Macieja, o bezprawne okupowanie i użytkowanie wymienionych dóbr oraz uniemożliwianie wierzycielowi urzędowej intromisji; suma pretensji oskarżyciela wynosi 22000 fl.]; [na odwrocie nota dors. tą samą ręką: "w sczekocinach kład in oppido (...) ibid(em) sito"] (Lublin, 22 III 1621) k. 87.
 • 520 a Nr 140. [odpis nieuwierzytelniony wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Marcina, Sebastiana, Mikołaja, Alberta i Franciszka Stradomskich, synów zm. Alberta (Olbrychta), oraz jego żony, a matki wymienionych, wdowy Magdaleny Dziektarskiej przeciwko Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu i Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, żony zm. Macieja, o bezprawne okupowanie i użytkowanie miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska z przyległościami, a także uniemożliwianie wierzycielowi urzędowej intromisji w wymienione dobra; suma pretensji oskarżyciela wynosi 15000 fl.] (Lublin, 6 III 1623) k. 88.
 • 520 a Nr 141. [odpis nieuwierzytelniony wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Marcina, Sebastiana, Mikołaja, Alberta i Franciszka Stradomskich, synów zm. Alberta (Olbrychta), oraz jego żony, a matki wymienionych, wdowy Magdaleny Dziektarskiej przeciwko wojskiemu lubelskiemu Melchiorowi Michałowskiemu z Michałowa, Andrzejowi Kościeniowi oraz innym posesjonatom o bezprawne okupowanie i użytkowanie wsi Tęgoborz oraz uniemożliwianie wierzycielowi urzędowej intromisji w wymienione dobra; suma pretensji oskarżyciela wynosi 12000 fl.] (Lublin, 6 III 1623) k. 89.
 • 520 a Nr 159. [odpis nieuwierzytelniony z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Samuela Jasińskiego, syna zm. Piotra Szymona, dziedzica Szczekocin dot. pożyczenia od Jana Radziechowskiego sumy 500 fl., zapisanej na wszystkich swoich dobrach dziedzicznych; według odręcznej notatki wierzyciela na odwrocie dok. w dn. 22 I 1628 r. doszło do cesji długu na rzecz Mikołaja Borka]; [na odwrocie nota dors. i uwaga zastawnika dot. treści dok.: "G[enerosus] Samuel Jasienskÿ N[obili] Joanni Radziechowski tenetur", "Oblatum Cr(acoviae) 2 post Nat(ivitatem) BMV 1627", "W sobote po S Agniescze 1628 oddał mi Je(go) MP Borek Mikolaj te sum(m)ę y powinienem wlacz prawo na Je(go) Mczi dzis albo nadalej w poniedzialek prziszly. Jan Radziechowski"] (Kraków [popr. inną ręką na Chęciny], 13 IX 1627) k. 130.
 • 520 a Nr 160. [ekstrakt oblaty do ksiąg grodzkich krakowskich przez Jana Radziechowskiego jako wierzyciela aktu pożyczenia przez dziedzica Szczekocin Samuela Jasińskiego, s. zm. Piotra Szymona, kwoty 500 fl., zapisanych w księgach grodzkich chęcińskich na wszystkich dobrach dziedzicznych dłużnika; według noty dors. w dn. 22 I 1628 r. doszło do cesji długu na rzecz Mikołaja Borka; podpis. Aleksander Korzuchowski?, podstar. i sędzia grodz. krakowski; zob. dok. nr 159]; [na k. 132v noty dors. różnymi char. pisma: "G[enerosus] Samuel Jasienski Radziechowskiemu summa(m) 500 tenet(ur)", "Oblata", "In C(ast)ro Cracouien(si)", "1628 f[eria] 2 post Agnetis in Castro Cr(acoviensi) N[obilis] Joannes Radziechowski G[eneroso] Nicolao Borek cedit de ista inscr(iptio)ne et sum(m)a"] (13 IX 1627) k. 131.
 • 520 a Nr 161. [odpis nieuwierzytelniony z akt grodzkich krakowskich kwitowania przez Wacława Chwaliboga z Janowic Samuela Jasińskiego, dziedzica Szczekocin, z sum 12000 oraz 10000 fl., pożyczonych od wierzyciela jeszcze przez ojca Samuela, podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona, w zamian za trzyletnią arendę dóbr szczekocińskich, które wobec spłacenia długu przez dłużnika zwraca prawowitemu posesorowi; podpis. Szanowicz]; [na k. 134v słabo czytelna nota dors.: "Intercisa miedzi Je(g)o M(ością) Pane(m) Jasinskim a Je(g)o M(o)ścią Panem Chwalibogiem"] (Kraków, 18 IX 1627) k. 133-134.
 • 520 a Nr 162. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Jana Kucharczyka oraz deputatów szl. Andrzeja Sieprawskiego i Jana Sochackiego dot. protokołu intromisji w dn. 24 I 1628 Mikołaja Borka z Mogilan w dobra miasta Szczekociny z fortalicjum i folwarkiem Kuźnicą oraz wsie Drużykowa i Bogdał z folwarkami na mocy cesji Samuela Jasińskiego zeznanej w grodzie krakowskim; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na odwrocie nota dors.: "G(e)n(er)os(us) Borek in Oppidum Sczekocinÿ cum attinen(tiis) et villas Druzykowa et Bogdal Intromissus. In C(ast)ro Cracouien(si) (secun)da p(ost) Prischae 1628"] (Kraków, 24 I 1628) k. 135.
 • 520 a Nr 163. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Samuela Jasińskiego, jedynego s. i sukcesora zm. Piotra Szymona, dot. cesji sumy 134124 fl. 25 gr., należnych skarbowi koronnemu z żup wielickich zarządzanych przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego, a legowanych przywilejem król. podstaroście oświęcimskiemu Piotrowi Szymonowi Jasińskiemu, ojcu cedenta Samuela na mocy prawa sukcesji dziedziczącego legat oraz cesji dóbr miasta Szczekociny oraz wsi Kuźnica z dworem, folwarkiem i przyległościami na rzecz Mikołaja Borka z Mogilan; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski; podkreślenia w tekście]; [na k. 139v nota dors.: "G. Jasinski de Priuilegio atq(ue) ben(eficio)? Oppido Sczekocinÿ cum attinen(tiis) G(e)n(er)oso Nicolao Borek Cedit", "In C(ast)ro Cracouien(si) (quar)ta p(ost) Prischae 1628"] (Kraków, 19 I 1628) k. 136-138.
 • 520 a Nr 164. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Samuela Jasińskiego, jedynego s. i sukcesora zm. Piotra Szymona, dot. cesji wszelkich praw, przywilejów i zapisów do odziedziczonych po zmarłym ojcu dóbr m. Szczekociny i wsi Kuźnica z przyległościami oraz wsi Drużykowa i Bogdał z folwarkami na rzecz Mikołaja Borka, dziedzica Tczeńca i Mogilan; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 141v nota dors.: "G. Jasinski de o(mn)ib(us) Inscr(ipti)onibus ad Oppidum Sczekocinÿ cum attine(ntiis) pertinen(tiis) G(e)n(er)oso Nicolao Borek Cedit", "In C(ast)ro Cracouien(si) (quar)ta p(ost) Prischae 1628"] (Kraków, 19 I 1628) k. 140-141.
 • 520 a Nr 165. "W ymie Panskie Amen" [umowa zawarta między Samuelem Jasińskim, s. podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona, a Mikołajem Borkiem, dziedzicem na Mogilanach, w sprawie sprzedaży przez Jasińskiego w ramach spłaty długów po ojcu swoich dóbr dziedzicznych: m. Szczekocin z zamkiem i folwarkiem, podmiejskich Kuźnic oraz wsi Drużykowa i Bogdał z przyległościami za sumę 56500 fl.; zobowiązanie nabywcy do płacenia rocznie 600 fl. czynszu od kwoty 6000 fl. zabezpieczonego wiana Agnieszki Jasińskiej, niezamężnej siostry sprzedającego, jej matce aż do czasu zamążpójścia córki; podpis. strony umowy oraz świadkowie: Jan Klemens Branicki z Ruszczy, starosta chęciński, Stanisław Lubomirski, podczaszy kor., Kasper Karśnicki, Jan Radziechowski]; [na k. 143v nota dors.: "Puncta Intercizy r[ati]one przedazy Sczekocin przes Ich MMPP Jasinskie(g)o y Borka spisane"] (Kraków, 15 I 1628) k. 142.
 • 520 a Nr 166. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Mikołaja Borka z Tczeńca, dziedzica na Mogilanach, dot. rezygnacji swoich dóbr dziedzicznych, tj. miasta Szczekociny z dworem i folwarkiem Kuźnicą z przyległościami, na rzecz braci rodzonych Mikołaja i Michała Jordanów z Zakliczyna, ss. i sukcesorów zm. Stanisława, podkomorzego krakowskiego; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 147v nota dors.: "G(e)n(er)os(us) Nicola(us) Borek G(e)n(er)osis Nicolao et Michaeli Jordanom Oppidum Sczekocinÿ cum o(mn)ibus attinentÿs Donat. In C(ast)ro Cracouien(si) (secun)da an(te) Purificationis 1628"; na k. 144 ubytek papieru ze szkodą dla tekstu] (Kraków, 31 I 1628) k. 144-145.
 • 520 a Nr 167. [ekstrakt z ksiąg grodzkich oświęcimskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Andrzeja Szuszka z Mogilan oraz deputatów szl. Stanisława Masińskiego? i Szymona Rakowskiego dot. intromisji w dn. 3 II 1628 braci rodzonych Mikołaja i Michała Jordanów z Zakliczyna, ss. podkomorzego krakowskiego Stanisława Jordana, w dobra miasta Szczekociny z dworem i folwarkiem Kuźnica oraz przyległościami na mocy rezygnacji Mikołaja Borka z Tczeńca, dziedzica na Mogilanach, zeznanej w grodzie krakowskim; por. dok. nr 166; podpis. Achacy Rajski, podstarości i sędzia grodz. oświęcimski]; [na odwrocie nota dors.: "Admissa Intr(omissi)o Jordanom in Sczekociny In C(ast)ro Oswiecim(ensi) 6 post D(ominicam) Conductus Paschae 1628"] (Oświęcim, 5 V 1628) k. 148.
 • 520 a Nr 168. [kwit dłużny podskarbiego wlk. kor. Hermolausa Ligęzy z Bobrku wystawiony dla Mikołaja i Michała Jordanów z Zakliczyna, dzierżawców dóbr szczekocińskich z przyległościami należących niegdyś do Samuela Jasińskiego, na potwierdzenie spłaty następujących sum należnych skarbowi koronnemu z księstwa zatorsko-oświęcimskiego, a bezprawnie zatrzymanych przez poborców podatkowych tychże powiatów: kwoty 250 złp. czopowego zebranej przez ojca poprzedniego posesora Szymona Piotra Jasińskiego oraz kwot 2008 złp. 21 gr. reszty poboru łanowego i 750 złp. reszty czopowego zebranych przez jego syna Samuela Jasińskiego (razem 3800 złp. 21 gr.); podpis. wystawca dok.]; [na k. 150v nota dors.: "Quit Skarbowÿ"] (Radom, 9 XI 1628) k. 149.
 • 520 a Nr 170. [kontrakt dzierżawny zawarty między Michałem Jordanem z Zakliczyna, dziedzicem Szczekocin, a Wojciechem Koteckim w sprawie trzyletniej arendy dóbr Szczekociny ze wszystkimi przyległościami za sumę 12000 złp.; jednoczesne skwitowanie arendarza z wpłacenia z góry 1. raty kontraktu w kwocie 5000 złp.; ubytek pap. pośrodku grzbietu bez szkody dla tekstu; podpis. i przyłoż. pieczęci sygnetowe obie strony umowy]; [na k. 152v nota dors.: "Kontrakt Arendy Szczekockiey z P. Koteckim"] (Kraków, 7 VIII 1632) k. 151-152.
 • 520 a Nr 171. "Inuentarz Maiętności Sczekocin od Je(g)o Mosci Pana Mikołaia z Zakliczina Jordana Podanÿ Je(g)o Mosci Panu Woyciechowi Koteczkiemu Die Decima Mensis Augusti Anno Domini 1632" - "Dwór theÿ Maiętnosci" k. 153-153v - "W dziedzinczu" k. 153v - "Gorne Mieskanie" k. 153v-154 - "Folwark" k. 154-154v - "OBORA" k. 154v - "NACZYNIE" k. 154v-155 - "BROWAR" k. 155 - "Młynÿ" k. 155 - "Miasto" k. 155 - "Rzezniczy" k. 155-155v - "kmiecie Przÿmiescie" k.155v - "Zagrodniczy" k.155v - "Osiewek" k. 155v - "Rzepy staianie" k. 155v [na k. 156v nota dors.: "Inuentarz Maiętności Szczekockiey 1632"] (Szczekociny, 10 VIII 1632) k. 153-155.
 • 520 a Nr 172. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Michała Jordana z Zakliczyna, s. zm. Stanisława, podkomorzego krakowskiego, w sprawie rezygnacji swoich dóbr dziedzicznych, tj. działów w mieście Szczekociny wraz z dworem, folwarkiem Bogdał i wsi Drużykowa z folwarkiem w pow. lelowskim oraz wsi Jarzyk i Łowinia z dworem i folwarkiem w pow. ksiąskim woj. krakowskiego, na rzecz brata rodzonego Mikołaja; podpis. Jan Starski, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 158v nota dors.: "G(e)n(er)osus Michael Jordan fratri suo donat. In Castro Cracouien(si) F(e)r(i)a Quinta p(os)t D(omi)nicam Conductus Paschae (pro)x(im)a A[nno] D(omi)ni 1633"] (Kraków, 7 IV 1633) k. 157-158.
 • 520 a Nr 173. [pozew sądowy złożony na rokach ziemskich lelowskich przez Jana Szypowskiego z Białej, dziedzica Solcy, przeciwko Mikołajowi i Michałowi Jordanom z Drużykowej o bezprawne okupowanie i użytkowanie wsi Drużykowa i niedopuszczanie do intromisji prawowitego posesora; suma pretensji wierzyciela wynosi 20000 fl.; udział pełnomocników stron procesowych: powoda - Jana Chrząstowicza i pozwanego - Szymona Andrzeja Więckowskiego; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 160v 3 różne noty dors. dot. m.in. decyzji sądu: "Lelouien(sis) Inter Szypowsky et Jordany Motio. Pro parte cit(a)t(ori)a", "potiorit(a)tis", "Relata? Euasio (...)", "(...)", "Relata? Eu(asi)o"] (Lelów, 7 VI 1633) k. 159-160.
 • 520 a Nr 174. [pozew sądowy złożony na rokach ziemskich lelowskich przez rotmistrza kor. Mikołaja Jordana z Zakliczyna przeciwko Janowi Szypowskiemu w sprawie samowolnego i bezprawnego zablokowania (przekopanie i przegrodzenie) w 1634 r. na terenie swoich dóbr Tęgoborz traktu publicznego prowadzącego ze Szczekocin należących do Jordana do Lelowa; powód wycenił swoje straty na 200 fl.; udział pełnomocników stron procesoych: powoda - Jana Chrząstowicza i pozwanego - Szymona Andrzeja Więckowskiego; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 162v kilka not dors.: "Lelouien(sis)", "Inter G(e)n(er)osum Jordąn et Szÿpowski Motio", "r(ati)one viar(um) liber(arum) (pro)hibitar(um)", "Pro parte actor(is)", "Teneri com(pro)bare real(i)tatem rel(ati)onis (...) citation(is) in instan(tiam). Et quoru(m) no(n) adest. Ideo liber a ter(mi)no? (...)"] (Lelów, 16 X 1635) k. 161-162.
 • 520 a Nr 175. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Stanisława Małka ze Szczekocin o doręczeniu w dn. 15 XI 1634 r. do dworu w Tęgoborzu 2 pozwów w sprawie z powództwa rotmistrza kor. Mikołaja Jordana z Zakliczyna przeciwko Janowi Szypowskiemu z Białej, dziedzicowi Tęgoborza, o samowolne i bezprawne zablokowanie w swoich dobrach traktu publ. ze Szczekocin należących do Jordana do Lelowa; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski; por. dok. nr 174]; [na k. 164v nota dors.: "Recognitio? Positarum Citationum ex parte G(e)n(er)osi Jordan cont(ra) Szÿpowsky"] (Lelów, 21 X 1636) k. 163-164.
 • 520 a Nr 176. [polubowna ugoda zawarta między Mikołajem Jordanem z Zakliczyna, dziedzicem Szczekocin, a wojską lubelską Maryną z Kowalskich Michałowską w sprawie rezygnacji przez Jordana swoich dóbr dziedzicznych, tj. wsi Chlewice i Chebdzie z folwarkami oraz części we wsiach Lubochowy Damiany i Lubochowy Wygnanów, na rzecz wojskiej lubelskiej po wygaśnięciu w dn. 22 VI umowy dzierżawnej z Mikołajem Glińskim z Czasza, który ma przekazać włości w stanie nieuszczuplonym nowemu posesorowi; zapis wniesiono do ksiąg grodzk. krakowskich; przyłoż. pieczęci sygnetowe obie strony ugody, podpis. w imieniu niepiśmiennej Maryny Michałowskiej Hieronim Władysław Proszyński (Pruszyński); niewielkie ubytki pap. bez szkody dla tekstu]; [na k. 166v 2 noty dors., z których druga stanowi zwięzły spis treści zbioru akt wyżej opracowanych: "Intercÿßa z JG? JW Panie Michałowska a JWP. Mikołaiem Jordanem Dziedzicem Szczekocin", "Fasciculus wktorym Transakcye dawne mniey potrzebne Jasinskiego cum Uarys. Nicolaj Jordan in Szczekociny Haeredis Adami Jordan cu(m) Małkowskie (...) Łusczeski. Szypowski Michałowski Gosławski Granice Szczekocin dwoiakie. Biesiadecki Taszycki Szczepanowski Misiewski cu(m) Koscien Jordan cu(m) Opalinski. Jest tu Indicium Ze Szembekowie poszli ZMieszczan Krakowskich y byli Rzeznikami w Krakowie Zwali sie Schembekowie. Reuisum"] (Kraków, 3 III 1637) k. 165-166.
 • 520 a Nr 177. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Jana Skarpeta z Mękarzowa oraz towarzyszących mu deputatów Wojciecha Wolskiego i Stanisława Tyckiego dot. intromisji w dn. 29 V 1634 r. Mikołaja Jordana z Zakliczyna w dobra działów m. Szczekociny z dworem i folwarkiem Bogdał oraz wsi Drużykowa z folwarkiem w pow. lelowskim, a także wsi Łowinia? z dworem i folwarkiem oraz wsi Jarzyk w pow. księskim; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 168v nota dors.: "Admissa Intromissio D. Nicolao Jordan in bona Sczekocinÿ Kuznica Bogdał Druzykowa et alia"] (Lelów, 15 VI 1638) k. 167-168.
 • 520 a Nr 178. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich wyroku sądu w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Annie z Giebułtowskich, ż. zm. Andrzeja Kościenia, oraz jej synom Aleksandrowi i Andrzejowi Kosnom jako sukcesorom ojca oraz zmarłego bezpotomnie brata Stefana na połowie wsi Wywła o wypłatę zaległej dziesięciny snopowej w wysokości 100 fl. rocznie za okres 11 lat (1627-1637), należną parafii z ról folwarcznych tejże wsi oraz z karczmy; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 2000 fl.; 1. termin niestany, wyrok wydany zaocznie; podpis. Stanisław Dembiński, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 170v nota dors.: "Kosnowie Contumaces"] (Lelów, 15 VI 1638) k. 169-170.
 • 520 a Nr 179. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Jana Skarpeta z Mękarzowa o dostarczeniu do dworów w dn. 18 V i 19 X pozwów w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Annie z Giebułtowskich, ż. zm. Andrzeja Kościenia, oraz jej synom Aleksandrowi i Andrzejowi Kosnom jako sukcesorom ojca oraz zmarłego bezpotomnie brata Stefana na połowie wsi Wywła o wypłatę zaległej dziesięciny snopowej w wysokości 100 fl. rocznie za okres 11 lat (1627-1637), należną parafii z ról folwarcznych tejże wsi oraz z karczmy; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 2000 fl.; apelacja do Trybunału Koronnego w Lublinie; podpis. Stanisław Dembiński, sędzia ziem. krakowski; por. dok. nr 178]; [na k. 174 noty dors.: "Inter R[everendum] Plebanum Sczekocinen(sem) et Kosny Motio", "Ap(pro)bata Lucru(m)", "(...)", "Cau(sa) decimae"] (Lelów, 19 X 1638) k. 171-174.
 • 520 a Nr 180. [kwit dłużny pisarza ziemskiego krakowskiego Jakuba Chwaliboga z Janowca potwierdzający odebranie od rotmistrza kor. Mikołaja Jordana z Zakliczyna, swego dłużnika, zaliczki 1000 złp. na poczet sumy 4000 złp., zapisanych (pożyczonych) niegdyś przez Jordana na dobrach wsi Drużykowa; kwit roborowany w imieniu wierzyciela w grodzie krakowskim dn. 25 II 1641 r. przez Adama Marcina Charłupskiego; podpis. Jakub Chwalibóg, pisarz ziem. krakowski (dłużnik)]; [na odwrocie noty dors.: "Recognitia od JE(g)o M(oś)ci Pana Pisarza Ziemskiego JE(g)o M[ości] Panu Jordanowi w Grodzie Krakowskim roborowana", "F(e)r(i)a secunda post Dominicam Reminiscere prox(im)a Anno D(omi)ni 1641 [inną ręką:] N(obi)lis Adamus Martinus Charłupski Recognitionem introcontentam no(min)e G(enerosi) Nicolai Jordan de Zakliczyn offitio praesen(ti) C[astrensi] C[apitaneali] Cracouien(si) ad inserend(um) in Acta p(raese)ntia (per) Oblata(m) porrexit. Suscept(a) et Inducta"] (Kraków, 6 I 1639) k. 175.
 • 520 a Nr 181. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Jana Szypowskiego z Białej, dziedzica na Solcy, przeciwko Mikołajowi i Michałowi Jordanom, dziedzicom Drużykowej o zwrot bezprawne posiadanych i użytkowanych dóbr wsi Drużykowa, podtrzymującego wyrok sądu ziemskiego lelowskiego; suma pretensji powoda wynosi 20000 fl.; w imieniu pozwanego w procesie wystąpił pełnomocnik Władysław Pruszyński; zwrócenie sprawy przez Trybunał do sądu ziemsk. lelowskiego w celu dalszego procedowania przez powoda; podpis. Mikołaj Stoiński, pis. ziem. lubelski]; [na k. 176 noty dors.: "Inter Szypowsky et Jordany Decretum", "potioritatis"] (Lublin, 23 V 1639) k. 176-177.
 • 520 a Nr 182. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Annie z Giebułtowskich, ż. zm. Andrzeja Kościenia, oraz jej synom Aleksandrowi i Andrzejowi Kosnom jako sukcesorom ojca oraz zmarłego bezpotomnie brata Stefana na połowie wsi Wywła o wypłatę zaległej dziesięciny snopowej w wysokości 100 fl. rocznie za okres 11 lat (1627-1637), należną parafii szczekocińskiej z ról folwarcznych tejże wsi oraz z karczmy; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 2000 fl.; Trybunał podtrzymał wyrok sądu ziemsk. lelowskiego, wydany zaocznie wobec czterokrotnego niestawienia się pozwanych w sądzie (mimo wezwań woźnego krakowskiego Macieja Wilskiego) i skierował sprawę do tegoż sądu do dalszego procedowania przez powoda; por. dok. nr 178; podpis. Mikołaj Stoiński, pisarz ziem. lubelski]; (Lublin, 1 VIII 1639) k. 178-179.
 • 520 a Nr 183. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Samuelowi Czarnockiemu z Czarnocin, dziedzicowi na Sprowie, o spłatę należnej parafii dziesięciny snopowej z folwarku sprowskiego za okres 18 lat (1619-1637), kiedy był on jego własnością, szacowanej rocznie na 300 fl.; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 5000 fl.; Trybunał podtrzymał wyrok sądu ziemsk. lelowskiego, wydany zaocznie wobec czterokrotnego niestawienia się pozwanego w sądzie (mimo wezwań woźnego krakowskiego Macieja Wilskiego) i skierował sprawę do tegoż sądu do dalszego procedowania przez powoda; podpis. Mikołaj Stoiński, pisarz ziem. lubelski]; [na k. 181v nota dors.: "Czarnocki ex p(ar)te Plebani Sczekocinen(sis) in Lucro"] (Lublin, 1 VIII 1639) k. 180-181.
 • 520 a Nr 184. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa ks. Wojciecha Czuszowskiego, plebana w Szczekocinach, przeciwko Mikołajowi Jordanowi z Zakliczyna o spłatę dziesięciny snopowej z ról folwarku szczekocińskiego za okres 5 lat (1633-1637), szacowanej rocznie na 200 fl., którą zatrzymywał dla siebie zamiast oddawać na potrzeby parafii; powód wnosi o odszkodowanie w wysokości 1000 fl.; Trybunał podtrzymał wyrok sądu ziemsk. lelowskiego, wydany zaocznie wobec czterokrotnego niestawienia się pozwanego w sądzie (mimo wezwań woźnego krakowskiego Macieja Wilskiego) i zwrócił sprawę do tegoż sądu do dalszego procedowania przez powoda; podpis. Mikołaj Stoiński, pisarz ziem. lubelski] (Lublin, 3 VIII 1639) k. 182-183.
 • 520 a Nr 185. [umowa zawarta między Pawłem Pleszkowskim a rotmistrzem kor. Mikołajem Jordanem z Zakliczyna dot. trzyletniej dzierżawy dwóch młynów (zw. Górny i Dolny) położonych nad rzeką Pilczą, będących własnością Jordana, za sumę 4000 fl. (pożyczka na wyderkaf); podpis. i przyłoż. pieczęci sygnetowe obie strony umowy]; [na k. 185v 2 noty dors.: "Intercisa z JE[g]o M[oś]cią Panem Pleskowskiem", "Inter Paulum Pleskowski et Nicolaum Jordan. Do Szczekocin"] (Chęciny, 1 VI 1643) k. 184-185.
 • 520 a Nr 186. [ugoda polubowna zawarta między Mikołajem Jordanem z Zakliczyna, dziedzicem Szczekocin z przyległościami, a Janem Szypowskim z Białej, dziedzicem Tęgoborza i Siedlisk, w sprawie zwrotu długu 2000 fl., zapisanego na wsi Drużykowa (zasądzonego wyrokiem Trybunału Koronnego w Lublinie i dalej procedowanego w grodzie krakowskim), w podwyższonej kwocie 2500 fl. w zamian za wycofanie przez Szypowskiego pozwów w różnych sprawach, zakończenia procesów sądowych i wzajemnych sporów oraz uregulowania spornej granicy pomiędzy sąsiadującymi dobrami stron ugody: Szczekocin i Tęgoborza; dokładny opis usytuowania kopców granicznych i nowo wytyczonej granicy dóbr; podpis. strony ugody oraz świadkowie: Piotr Tęgoborski, A. Harzowski, Zygmunt Stypa? i Stanisław Grodecki, przyłoż. 3 pieczęci sygnetowe]; [na k. 189v 2 noty dors.: "Ad Bona Szczekociny Jord(ani) Domestica", "Intercisa Graniczna S Panem Sypowskim"] (miejsce sporne między Tęgoborzem a Szczekocinami, 20 VI 1643) k. 186-187.
 • 520 a Nr 187. [umowa dzierżawna między Janem Szypowskim z Białej a Mikołajem Jordanem z Zakliczyna dot. trzyletniej arendy dóbr dziedzicznych Jordana: folwarku podmiejskiego Kuźnica pod Szczekocinami oraz 14 poddanych mieszkających w samym mieście za sumę 10000 fl.; jednocześnie Szypowski po dokonaniu urzędowej intromisji ma wydzierżawić Jordanowi te włości do najbliższego święta Trzech Króli; umowa roborowana w grodzie krakowskim; podpis. i przyłoż pieczęć sygnetową Jan Szypowski z Białej]; [na k. 192v nota dors.: "Intercisa miedzi JE(g)o M[o]scią Panem Szipowskim a JE(g)o M[ości]ą Panem Jordonem"] (Kraków, 27 VII 1644) k. 191.
 • 520 a Nr 188. [umowa sprzedaży dóbr dziedzicznych Mikołaja Jordana z Zakliczyna (miasteczko Szczekociny z dworem i folwarkiem, folwark podmiejski Kuźnica, wieś Drużykowa z dworem i folwarkiem Bogdał, młynami oraz wszelkimi przyległościami) Samuelowi z Pilczy Korycińskiemu za sumę 130 tys. fl. z obowiązkiem spłacenia wszystkich wierzycieli mających zapisane sumy na dobrach sprzedającego i przy zachowaniu określonej w umowie rumacji; kontrakt roborowany w grodzie krakowskim; podpis. Samuel Koryciński; koncept tego kontraktu, zob. dok. nr 189]; [na k. 195v nota dors.: "Puncta postanowionia Z JMP Samuelem Koryczynskim"] (Kraków, 11 II 1645) k. 192-194.
 • 520 a Nr 189. [koncept dok. nr 188; tekst wykazujący znaczne różnice w porównaniu z czystopisem, o ok. 20-25% krótszy, pisany tą samą ręką, ale ciemniejszym atramentem, ze skreśleniami i kilkoma dopiskami, bez podpisów, pieczęci i not dors.] (Kraków, 12 II 1645) k. 196-197.
 • 520 a Nr 190. [2. umowa sprzedaży dóbr dziedzicznych Mikołaja Jordana z Zakliczyna (miasteczko Szczekociny z dworem i folwarkiem, folwark podmiejski Kuźnica, wieś Drużykowa z dworem i folwarkiem Bogdał, młynami oraz wszelkimi przyległościami) Samuelowi z Pilczy Korycińskiemu za sumę niewymienioną w kontrakcie (wg dok. nr 188 - 130 tys. złp.): skwitowanie Korycińskiego przez Jordana z otrzymania pieniędzy; oddanie Korycińskiemu 12 tys. złp. z całej sumy na spłacenie wszystkich wierzycieli sum zapisanych na dobrach sprzedającego; aprobata i potwierdzenie warunków kontraktu roborowanego w grodzie krakowskim; podpis. strony umowy; zob. dok. nr 188]; [na k. 203v noty dors. różnych rąk: "Intercyza Je(g)o MP Jordana", "Ozarowski cum Nicolao Jordan", "respectu resignationis Bonor(um) Oppidi Szczekociny et Villae Drużykowa ac Alior(um)"] (Kraków, 22 II 1645) k. 200-201.
 • 520 a Nr 191. [wyrok sądu ziemskiego lelowskiego w sprawie z powództwa Katarzyny Waniaszowskiej, c. i jedynej spadkobierczyni mieszczan krakowskich zm. Szymona i Anny, a ż. szlachcica zm. Adama Jodłowskiego przeciwko Mikołajowi Jordanowi z Zakliczyna, dziedzicowi Szczekocin, o zwrot sumy 500 fl. pożyczonej niegdyś przez Jordana od ojca Waniaszowskiej w pilnej potrzebie oraz na zakup postawów jedwabiu i innych drogich materiałów potrzebnych do uszycia strojów; mimo próśb o zwrot pieniędzy, ponawianych przez ojca aż do swej śmierci, a potem przez córkę, dług nie został zwrócony; wystąpienie w procesie pełnomocników stron: powoda - Stanisława Gąsiorowskiego, pozwanego - Jana Chrząstowicza; apelacja do Trybunału Koronnego w Lublinie; rekognicja woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Szymona Kadłuba z Pilczy, o doręczeniu pozwu do dworu w Szczekocinach; podpis. Masymilian Jarzyna, pisarz ziem. krakowski]; [na k. 204 nota dors.: "Lelouien(sis) Inter Jodłowska et Jordan Motio"] (Lelów, 17 X 1645) k. 204-205.
 • 520 a Nr 192. [odpis nieuwierzytelniony (?) wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z apelacji sądu ziemsk. lelowskiego z powództwa Samuela Czarnockiego z Czarnocina, dziedzica Secemina i Sprowy na mocy cesji Zofii Dembińskiej, swojej żony, a córki zm. Seweryna Aleksandra, a Mikołajem Jordanem z Zakliczyna, dziedzicem Szczekocin z przyległościami o okupowanie i użytkowanie powyższych dóbr mimo braku tytułu prawnego i niedopuszczanie do przekazania ich prawowitemu posesorowi; wartość roszczeń powoda wynosi 30000 fl.; wobec śmierci pozwanego w czasie trwania procesu powód pozywa jego brata i prawnego spadkobiercę Michała Jordana, wdowę po zmarłym Barbarę Ługowską, Samuela Korycińskiego oraz wszystkich mających tytuły prawne do wymienionych dóbr; wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy przed Trybunałem; bez podpisu i pieczęci]; [na k. 206 nota dors.: "Int(er) Czarnocki Et Jordan Scr(ipti)o Termin(is)"] (Lublin, 14 V 1647) k. 206-207.
 • 520 a Nr 193. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Marcina Bieniaszkowicza ze Szreniawy o doręczeniu w dn. 30 III 1648 r. pisemnego przypozwu (wezwanie do stawiennictwa) na Trybunał Koronny w Lublinie z powództwa Aleksandra, Kazimierza, Samuela i Mikołaja Czarnockich z Czarnocina, ss. i prawnych sukcesorów zm. miecznika krakowskiego Samuela, dziedzica Secemina i Sprowy, przeciwko Michałowi Jordanowi z Zakliczyna, br. i sukcesorowi zm. Mikołaja, Barbarze Ługowskiej, ż. Mikołaja, 2o v. Janowej Męcińskiej, której 1. małżonek oprawił na swych dobrach posag i dożywocie, oraz Samuelowi Korycińskiemu, nowemu nabywcy miasta Szczekocin z przyległościami o okupowanie i użytkowanie powyższych dóbr mimo braku tytułu prawnego i niedopuszczanie do przekazania ich prawowitemu posesorowi; podpis. Łukasz Kochański, wicesgerent i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 209v nota dors.: "Rell(ati)o positae adcit(a)t(i)onis pro Juditys Tribunal(is) Reg(ii) Lublinen(sis) ex parte GG. Czarnockich super GG. Korycinski et Jordan. In C(ast)ro Cracouien(si) (sex)ta p(ost) Judica 1648"] (Kraków, 3 IV 1648) k. 208-209.
 • 520 a Nr 194. "Status Causae pretensyi JEy M(o)sci P. Dzierzkowey Łowczyney Zydaczewskiey" [sprawa zastawienia przez Jerzego Zielińskiego, dziedzica części Śniatycz, swego działu za sumę 4000 fl. łowczemu przemyskiemu Krzysztofowi Hadziewiczowi, a w niespełna rok później dokonania darowizny na rzecz wierzyciela za umówioną kwotę 11000 fl., uwzględniając w rozliczeniu sumę zastawną; Hadziewicz wystawił Zielińskiemu prosty kwit dłużny, roborowany w grodzie warszawskim w 1658 r., zastrzegając jednak dokonanie ostatecznego rozliczenia przez obie strony na zjeździe w Śniatyczach, do którego wprawdzie doszło, ale po którym nie znaleziono żadnego śladu w dokumentach i księgach grodzkich (autor dok. poszukiwał kwitu na sumę 7000 fl.)]; [na k. 211v nota dors.: "Do sprawy Dubinskiey pro Informatione"] k. 210-211.
 • 520 a Nr 195. "Ratÿones pana Jasienskiego wzgliede(m) Tągoborza" [przegląd stosunków własnościowych i rozliczeń finansowych dot. majątków Szczekociny, Tęgoborz i Siedliska z przyległościami, należących do Piotra Szymona Jasieńskiego i jego sukcesorów; zestawienie sporządzone na użytek procesowy]; [na k. 213v nota dors.: "O Tągoborz"] k. 212-213.
 • 520 a Nr 196. "Status Causae Inter G(e)n(er)osos olim Andream Olesniczki et Petrum Simonem Jasinski Vicecap(ita)neum Osuiecimen(sem)" [przegląd sytuacji prawnej i ekonomicznej majątków Szczekociny, Tęgoborz i Siedliska wraz z przyległościami, należących niegdyś do żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego, a zajętych przez skarb koronny na poczet zadłużenia w wysokości 130004 fl., powstałego w okresie dzierżawienia przez Oleśnickiego żup wielickich, i przekazanych następnie w posiadanie z nadania król. podstarościemu oświęcimskiemu Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu; sprawy z różnymi wierzycielami; zestawienie sporządzone na użytek procesowy]; [na k. 216v nota dors.: "Status Causae P(an)a Olesnickie(g)o z P. Jasienskim:"] k. 214-216.
 • 520 a Nr 197. "Consideranda ad Causam potioritatis Inter Czarnockie et Jordąn [!] atq(ue) Korycinski" [zestawienie chronologiczne dot. lat 1527-1648, zawierające wykaz kolejnych zmian stosunków własnościowych dóbr Szczekociny, Sprowa, Siedliska i Wywła lub ich części z folwarkami i przyległościami, położnych w pow. lelowskim woj. krakowskiego, sporządzone na użytek procesowy w związku z procesem o ustalenie pierwszeństwa prawa własności wobec niedotrzymania ewikcji z powództwa synów zm. miecznika krakowskiego Samuela Czarnockiego, dziedzica na Seceminie i Sprowie, i jego żony Zofii Dembińskiej, c. Seweryna Aleksandra: Aleksandra, Kazimierza, Samuela i Mikołaja, przeciwko Barbarze z Ługów, ż. 1o voto zm. Mikołaja Jordana z Zakliczyna, dziedzica Szczekocin z przyległościami, na których mąż oprawił jej wiano i dożywocie, 2o voto Jana Męcińskiego oraz Michałowi Jordanowi z Zakliczyna, br. rodz. zm. Mikołaja i jego prawowitemu sukcesorowi, a także Samuelowi Korycińskiemu, nowemu nabywcy Szczekocin z przyległościami]; [skreślenia i dopiski w tekście] k. 217-219.
 • 520 a Nr 198. [dok. na ten sam temat, co dok. nr 197, spisany inną ręką i w odróżnieniu od wymienionego wyłącznie w jęz. łac.; w nagłówku przekreślone: "Actum in C(ast)ro"; na lewym marginesie daty procesów i czynności prawnych; liczne skreślenia pojedynczych słów, zdań i całych akapitów oraz dopiski interlinearne w tekście] k. 221-222.
 • 520 a Nr 142. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Adama Masłomiąckiego dot. cesji długu 4000 fl., zaciągniętego niegdyś od jego brata, nieżyjącego już Stanisława, przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego i zapisanego na jego dobrach, a następnie dziedziczonego przez sukcesorów tego ostatniego - Szymona Piotra Jasieńskiego i innych posesorów dóbr Szczekociny, Tęgoborz i Siedliska z przyległościami, a obecnie cedowanego przez wierzyciela na rzecz Mikołaja Strzeszkowskiego; podpis. Stanisław Gorzechowski, podstar. i sędzia grodz. chęciński]; [na k. 91 noty dors.: "Maslomiaczki cedit de 4000 fl. Strzeskowskiemu (per) olim G[enerosum] Andr(eam) Olesniczki inscript(orum)", "przipozew"] (Chęciny, 12 VI 1623) k. 90-91.
 • 520 a Nr 143. [odpis nieuwierzytelniony wyroku Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa (przypozwanie) Mikołaja Strzeszkowskiego, właściciela długu wykupionego drogą cesji od Adama Masłomiąckiego, a zapisanego niegdyś przez żupnika krakowskiego Oleśnickiego na swoich dobrach miasta Szczekociny oraz wsi Drużykowa i Siedliska wraz z przyległościami zm. bratu Adama Stanisławowi Masłomiąckiemu, przeciwko sukcesorom Oleśnickiego Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu i Zofii Szczepanowskiej z Pieskowej Skały, wdowie po zm. Macieju, oraz innym posesorom o bezprawne okupowanie i użytkowanie wymienionych dóbr i uniemożliwianie dokonania w nie należnej wierzycielowi intromisji; suma pretensji oskarżyciela wynosi 15000 fl.; por. dok. nr 142] (Lublin, 14 VI 1623) k. 92.
 • 520 a Nr 144. [ugoda zawarta między o. Janem Chryzostomem, doktorem teol. i przeorem klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, oraz całym konwentem a Piotrem Szymonem Jasieńskim jako sukcesorem zm. żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego w sprawie zapisania sumy 4000 fl., legowanej niegdyś zapisem testamentowym na rzecz klasztoru przez nieżyjącego już podskarbiego nadworn. Grzegorza Stefanowicza, którego egzekutorem testamentu był Oleśnicki, na dobrach miasta Szczekociny Jasieńskiego i wypłacania corocznie tytułem czynszu 200 fl., przeznaczonych na odprawianie w kościele klasztornym mszy wotywnych za duszę benefaktora, czego wbrew woli testatora dotąd nie uczynił egzekutor, przywłaszczając sobie sumę testamentową; podpis. strony ugody]; [na k. 94v nota dors.: "Interciza s Conuentem S[więtej] Troice Roborowana w Lublinie"; nieliczne podkreślenia w tekście] (Lublin, 24 VII 1623) k. 93-94.
 • 520 a Nr 145. [ekstrakt z ksiąg Trybunału Koronnego w Lublinie rekognicji Mariana Przyłęckiego z Bukowic dot. cesji dwóch długów na kwoty 4000 i 2000 fl., zaciągniętych niegdyś przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego i zapisanych na jego dobrach Szczekociny z przyległościami, na rzecz sukcesorów dłużnika: Piotra Szymona Jasieńskiego oraz innych dziedziców miasta Szczekociny oraz wsi Tęgoborz i Siedliska z przyległościami (zwrot długów); podpis. Wojciech Sierakowski, pis. ziem. lubelski]; [na k. 75 kilka rozbudowanych not dors. różnych rąk: "D. Radziechowski", "sol(u)t(a)", "Marianus Przileczki cen[sum]? 6000 et (...) su(per) olim G[enerosum] Andr(eam) Olesniczki obt(entu)m? G[eneroso] Petro Jasienski cedit", "Intromißia zapisacz y oblate do Grodu Cra(cowskiego)", "Marianus Przyłęcki in rem Jasiński de omni jure suo su(per) bonis Szczekociny pendente cedit 1623. A(nn)i", "Sabbatho post D[omi]nicam Exaudi proximo Anno Domini 1624 N[obilis] Albertus Gadeczki Inscr(ipti)onem Introconte(ntam) ad acticar(um)? off(ici)i (prae)sen(tis) obtulit. Quam off(iciu)m (prae)sens suscepit etc." [ręką dok. nr 146], "Inserat(ur)", "Intromißia (...) zapisana"; podkreślenia w tekście] (Lublin, 2 VIII 1623) k. 95-96.
 • 520 a Nr 146. [odpis nieuwierzytelniony oblaty do ksiąg grodzkich krakowskich przez Wojciecha Gądeckiego aktu cesji Mariana Przyłęckiego na rzecz Piotra Szymona Jasieńskiego z ksiąg ziemskich lubelskich w związku ze spłatą dwóch długów na sumy 4000 i 2000 fl., zaciągniętych niegdyś przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego i zapisanych na jego dobrach Szczekociny z przyległościami, a nastepnie dziedziczonych przez jego sukcesorów: Piotra Szymona Jasieńskiego oraz innych dziedziców miasta Szczekociny oraz wsi Tęgoborz i Siedliska z przyległościami; zob. dok. nr 145]; [na k. 98 nota dors. ręką inną niż ręka dok.: "G[enerosus] Marian(us) Przilezki cedit de sum[m]is certis G[eneroso] Petro Jasiensky"] (Kraków, 25 V 1624) k. 97-98.
 • 520 a Nr 147. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego, mieszcz. Jakuba Muchy z Owczar, oraz deputatów granicznych (jego asysty) Wawrzyńca Ostrowskiego i Stanisława Podobińskiego dot. przeprowadzenia w dn. 28 VIII 1624 r. urzędowej intromisji w dobra miasta Szczekociny Piotra Szymona Jasieńskiego po spłaceniu przez niego dwóch długów na łączną sumę 6000 fl. wierzycielowi Marianowi Przyłęckiemu, od którego pożyczył je niegdyś i zapisał na swoich dobrach żupnik krakowski Andrzej Oleśnicki, antecessor Jasieńskiego; podpis. Aleksander Kożuchowski? (Kosarzowski?), podstar. i sędzia grodz. krakowski]; [na odwrocie nota dors.: "Data introm(issi)o G[eneroso] Petro Jasiensky in Sczekocini uigore cession(is) de G[eneroso] Mariano Przileczki in 6000 1624 /"] (Kraków, 25 V 1624) k. 99.
 • 520 a Nr 148. [odpis nieuwierzytelniony z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona Jasieńskiego w sprawie zapisu 200 fl. czynszu rocznego (na wyderkaf) od sumy 4000 fl., zasądzonej wyrokiem Trybunału Koronnego w Lublinie i legowanej na dobrach miasta Szczekociny z folwarkiem i wszystkimi przyległościami, na rzecz konwentu Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, reprezentowanego przez przeora o. Jana Chryzostoma, doktora teol.; brak podpisu pisarza, tylko parafa korektora Bębnowskiego?]; [na k. 101v nota dors.: "G(e)n(er)osus Petrus Simon Jasiński ViceCap(ita)neus Oswiecimensis Conuentui S(anctissimae) Trinitatis zCensum Annuum inscribit Cracouiae sito. In Castro Cracouien(si) (ter)tia post D(omi)ni(c)am Conductus Paschae A(nn)o D[omini] 1624"] (Kraków, 16 IV 1624) k. 100-101.
 • 520 a Nr 149. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, wdowy po Macieju Szczepanowskim, dot. skwitowania podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona Jasieńskiego z kwoty 2000 fl.; podpis. Aleksander Kożuchowski?, podstar. i sędzia grodz. krakowski]; [na odwrocie nota dors.: "G[enerosa] Zofia Sczepanowska G[enerosum] Petrum Jasienski de 2000 fl. quietat"] (Kraków, 10 V 1624) k. 102.
 • 520 a Nr 150. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji podstarościego oświęcimskiego Piotra Szymona Jasieńskiego dot. oprawy wiana swej córki Agnieszki ze zm. Zofii Oleśnickiej w kwocie 6000 fl., zabezpieczonych na dobrach ojczystych i macierzystych, wypłacanych w ciągu pół roku od zawarcia małżeństwa; podpis. Aleksander Kożuchowski?, podstar. i sędzia grodz. krakowski]; [na k. 104v nota dors.: "Posag JM Panni Jasienskiej Agniesky 6000 median(te) abrenunciatione. In Castro Crac(oviensi) 3 post D[ominicam] Laetare 1625"; podkreślenia w tekście dok.] (Kraków, 11 III 1625) k. 103-104.
 • 520 a Nr 151. [odpis nieuwierzytelniony z ksiąg grodzkich krakowskich pozwu o. Jana Chryzostoma, doktora teol. i przeora klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, oraz o. Hieronima Siemieńskiego w imieniu swoim i całego konwentu przeciwko Piotrowi Szymonowi Jasieńskiemu o zaniechanie wypłaty 200 fl. rocznego czynszu z własnego legatu w kwocie 4000 fl., zapisanych klasztorowi dn. 16 IV 1624 r. w księgach Trybunału Koronnego w Lublinie na dobrach Szczekociny z przyległościami; w imieniu pozwanego w procesie wystąpił pełnomocnik Stanisław Laskowski; brak podpisu pisarza, tylko parafa korektora Laskowskiego; fragm. tekstu w jęz. pol.; por. dok. nr 144 i 148]; [na k. 106v nota dors.: "Inter Priorem Conuentus S. D[omi]nici et Jasinski Delibera(t)io. In C[ast]ro Crac(oviensi) 6. p(ost) Iudica 1625"] (Kraków, 21 III 1625) k. 105-106.
 • 520 a Nr 152. [kontrakt dzierżawny zawarty między podstarościm oświęcimskim Piotrem Szymonem Jasieńskim z Sokołowy a Wacławem Chwalibogiem Pijanowskim z Janowic dot. puszczenia w trzyletnią dzierżawę należących do Jasieńskiego dóbr w pow. lelowskim: miasta Szczekociny wraz z zamkiem i podmiejskim folwarkiem oraz wsi Przedmieście ze wszystkimi przyległościami z wyjątkiem uroczyska Kuźnica i folwarczku dziublowskiego w zamian za sumę 10000 fl.; podpis. i przyłoż. pieczęcie sygnetowe strony ugody; dok. w jęz. pol. z łac. wtrętami]; [na k. 110v nota dors.: "Interciza P(an)a Jasienskie(g)o z P(anem) CHwaliBogiem o Arendę Szczekocin: 1626"] (Kraków, 16 I 1626) k. 107-110.
 • 520 a Nr 153. [kontrakt dzierżawny zawarty między podstarościm oświęcimskim Piotrem Szymonem Jasieńskim z Sokołowy a Stanisławem Jaroskim z Jaroszyna dot. trzyletniej arendy należących do Jasieńskiego dóbr w pow. lelowskim: miasta Szczekociny wraz z zamkiem i podmiejskim folwarkiem oraz wsi Przedmieście ze wszystkimi przyległościami z wyjątkiem uroczyska Kuźnica za sumę 10000 fl.; podpis. i przyłoż. pieczęć sygnetową Stanisław Jaroski; dok. w jęz. pol.; nieliczne podkreślenia w tekście; dok. podobny do dok. nr 152]; [na k. 114v 3 różne noty dors.: "Interczyza z JE(go) M. P. Jaroskim", "Między JM. P. Jasinskim y Jarockim o Dobra Miasteczka Sczekociny etc.? cu(m) Attinentys Za Summę 13m [13000] Zł. Pol. Trzechletny Arendowny Kontrakt", "Quit w Grodzie Cra(kowskim) stego 1627"] (Kraków, 16 I 1626) k. 111-113.
 • 520 a Nr 154. [ekstrakt z ksiąg grodzkich oświęcimskich rekognicji Mikołaja Strzeszkowskiego w sprawie cesji długu 4000 fl., zapisanego niegdyś przez żupnika wielickiego Andrzeja Oleśnickiego na Szczekocinach Stanisławowi Masłomiąckiemu, po jego śmierci odziedziczonego przez brata Adama Masłomiąckiego, wreszcie cedowanego przez tego ostatniego Strzeszkowskiemu, na rzecz Piotra Szymona Jasieńskiego, sukcesora Oleśnickiego (spłata zadłużenia); podpis. Jan Rottermund, podstar. i sędzia grodz. oświęcimski]; [na k. 116 dwie noty dors.: "Strzeskowski Jasienskie(m)u [popr.] Petro Condescendit de 4000 // a maslomiaczky acquisitis", "3 post Cantate 1626 In C[astro] Osuiecimen(si)"] (Oświęcim, 12 V 1626) k. 115-116.
 • 520 a Nr 155. [ekstrakt oblaty do ksiąg grodzkich krakowskich przez Adama Gębskiego relacji z ksiąg grodzkich oświęcimskich z dn. 12 V 1626 w sprawie doręczenia przez woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Bangowskiego pisemnych pozwów Trybunału Koronnego w Lublinie, wniesionych na żądanie Rady miejskiej Szczekocin oraz podstarościego i sędziego grodzk. oświęcimskiego Piotra Szymona Jasieńskiego, dziedzica tegoż miasta, przeciwko podstarościemu i sędziemu grodzk. krakowskiemu Marcinowi Rozance oraz szlachcie Adamowi Janowskiemu i Janowi Gniewoszowi, poborcy czopowego, o kasację dekretem tegoż Trybunału sprawy i uchylenie wyroku banicji dla oskarżonych według urzędowego oświadczenia woli przedstawicieli Rady miejskiej: ławnika Jakuba Kaszuby oraz chirurga miejskiego Wojciecha; podpis. Marcin Rozanka, podstar. i sędzia grodz. krakowski]; [na odwrocie nota dors.: "Oblata Rell(ati)onis C[astrensis] C[apitanealis] Oswiecimen(sis) (pro) parte ciuiu(m) Sczekocinen(sium) in C[ast]ro Cracouien(si) 4 p(ost) Pentecosten A(nn)o 1626"] (Kraków, 3 VI 1626) k. 117.
 • 520 a Nr 156. [kontrakt dzierżawny zawarty między podstarościm oświęcimskim Piotrem Szymonem Jasieńskim z Sokołowy a Wacławem Chwalibogiem Pijanowskim z Janowic dot. puszczenia w trzyletnią dzierżawę należących do Jasieńskiego dóbr w pow. lelowskim: miasta Szczekociny wraz z zamkiem i podmiejskim folwarkiem oraz wsi Przedmieście ze wszystkimi przyległościami z wyjątkiem uroczyska Kuźnica oraz folwarczku dziublowskiego w zamian za sumę 10000 fl.; podpis. i przyłoż. pieczęcie sygnetowe obie strony ugody; jęz. pol. z łac. wtrętami; kopia dok. nr 152]; [na k. 121v trzy różne noty dors.: "Interciza z JMP Chwalibogiem o Sczekociny", "1627", "Inter Jasinski et Chwalibog 1627"] (Kraków, 15 I 1627) k. 118-121.
 • 520 a Nr 157. [dekret Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie rekognicji Maryny Michałowskiej z Kowala, ż. zm. Melchiora, wojskiego lubelskiego, dot. cesji wsi Tęgoborz z folwarkiem i Siedliska w pow. lelowskim, będących dobrami dziedzicznymi żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego i zeznanych niegdyś przezeń w grodzie krakowskim na rzecz starosty bełskiego Jarosława Oleśnickiego, następnie cedowanych Franciszkowi Krzyżakowskiemu, z kolei wojewodzie kijowskiemu i staroście knyszyńskiemu i goniądzkiemu Tomaszowi Zamoyskiemu, ponownie ustąpionych Krzyżakowskiemu, wreszcie zapisanych Marynie Michałowskiej, na dobro Jana Szypowskiego (Szyszkowskiego); podpis. Mikołaj Stoiński, pis. ziem. lub.]; [na k. 127v nota dors.: "Szypowskiego Cessio"] (Lublin, 18 V 1627) k. 122-126.
 • 520 a Nr 158. [dekret Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie rekognicji Jana Szypowskiego dot. zastawienia z własnych dóbr wsi Tęgoborz z folwarkiem oraz gruntów we wsi Siedliska w pow. lelowskim Marynie Michałowskiej z Kowala, ż. zm. Melchiora wojskiego lubelskiego, i jej synom Jakubowi i Jackowi; podpis. Mikołaj Stoiński, pis. ziem. lub.]; [na k. 128 noty dors.: "Evictio Bonor(um) Tegoborz", "Szypowsky Michałowskim cauet"; podkreślenia w tekście] (Lublin, 18 V 1627) k. 128-129.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., niem., pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX 115 w Działyński Tytus
 • 600 a Achinger Stanisław c dziedzic działów Radoczy i Frydrychowic y (1626)
 • 600 a Bangowski Piotr c woźny gen. woj. krakowskiego y (1626)
 • 600 a Bieniaszkowicz Marcin c woźny gen. woj. krakowskiego c mieszcz. ze Szreniawy y (1648)
 • 600 a Borek Mikołaj z Mogilan c arendarz Szczekocin z przyległościami (Małopolska) y (1627-1628)
 • 600 a Branicki, Jan Klemens c sta chęciński, chor. krakowski, podkom. krakowski d (?-1657)
 • 600 a Chrząstowicz Jan c pełnomocnik sądowy Mikołaja Jordana z Zakliczyna y (1645)
 • 600 a Chrząstowicz Jan c pełnomocnik sądowy Mikołaja Jordana z Zakliczyna y (1633, 1635)
 • 600 a Chwalibóg Jakub z Janowca h. Strzemię c pisarz ziem. krakowski d (?-1639)
 • 600 a Chwalibóg Wacław zob. Pijanowski Wacław Chwalibóg
 • 600 a Czarnocki Aleksander h. Lis c szl. małop. x [s. Samuela miecznika krakowskiego] y (1648)
 • 600 a Czarnocki Kazimierz h. Lis c szl. małop. x [s. Samuela miecznika krakowskiego] y (1648)
 • 600 a Czarnocki Mikołaj h. Lis c szl. małop. x [s. Samuela miecznika krakowskiego] y (1648)
 • 600 a Czarnocki Samuel h. Lis c szl. małop. x [s. Samuela miecznika krakowskiego] y (1648)
 • 600 a Czarnocki Samuel z Czarnocina h. Lis c miecznik krakowski c dziedzic Secemina i Sprowy y (1639, 1647-1648)
 • 600 a Czaryski Marcin c szl. małop. y (1618)
 • 600 a Czuszowski Wojciech c pleban w Szczekocinach y (1638-1639)
 • 600 a Dembińska Zofia x [c. Seweryna Aleksandra, ż. Samuela Czarnockiego miecznika krakowskiego] y (1647-1648)
 • 600 a Dembiński Aleksander Seweryn h. Rawicz c dziedzic Dembian pod Seceminem (Małopolska) y (1620, 1621)
 • 600 a Dembiński Andrzej Samuel h. Rawicz c kaszt. biecki c star. będziński d (zm. 1649) y (1618, 1620)
 • 600 a Dembiński Stanisław h. Rawicz c sędzia ziem. krakowski d (zm. 1645) x [s. Jana z Konar] y (1638)
 • 600 a Dziektarska Magdalena x [ż. Alberta (Olbrychta) Stradomskiego] y (1623)
 • 600 a Dzierzkowa c łowczyna żydaczowska
 • 600 a Eremus Marcin c mieszcz. krakowski y (1618)
 • 600 a Gądecki Wojciech c szl. małop. y (1624)
 • 600 a Gąsiorowski Stanisław c pełnomocnik procesowy Katarzyny Waniaszowskiej y (1645)
 • 600 a Gębski Adam c szl. małop. y (1626)
 • 600 a Giebułtowska zob. Koścień Anna z Giebułtowskich
 • 600 a Glewski Kasper c szl. małop. y (1618, 1620)
 • 600 a Gliński Mikołaj z Czasza c arendarz Chlewic, Chebdzia i części Lubochowych Damianów i Lubochowych Wygnanowa (Małopolska) y (1637)
 • 600 a Gniewosz Jan c poborca czopowego w pow. lelowskim (Małopolska) y (1626)
 • 600 a Grodecki Stanisław c mediator ugody szlach. y (1643)
 • 600 a Hadziewicz Krzysztof c łowczy przemyski
 • 600 a Harzowski A. c mediator ugody szlach. y (1643)
 • 600 a Jan Chryzostom o. c doktor teologii c dominikanin c przeor klasztoru Trójcy Św. w Krakowie y (1623-1625)
 • 600 a Janowski Adam c szl. małop. y (1626)
 • 600 a Jaroski (Jarocki) Stanisław z Jaroszyna h. Rawicz c arendarz Szczekocin (Małopolska) y (1626)
 • 600 a Jarzyna Maksymilian h. Trzaska vel Biała c pisarz ziem. krakowski d (zm. a. 9 X 1657) y (1645)
 • 600 a Jasieńscy 17 w. Małopolska
 • 600 a Jasińska Agnieszka c szl. małop. x [c. Piotra Szymona] y (1618, 1621, 1625)
 • 600 a Jasińska Zofia z Oleśnickich c szl. małop. x [c. Andrzeja żupnika krak., ż. Szymona Piotra] y (1618)
 • 600 a Jasiński Piotr Szymon c sędzia grodz. oświęcimski c podstarości oświęcimski y (1618, 1620, 1623-1626, 1628)
 • 600 a Jasiński Samuel c dziedzic Szczekocin i Kuźnicy x [s. Piotra Szymona] y (1618, 1621, 1627-1628)
 • 600 a Jodłowska Anna c mieszczka krakowska x [ż. Szymona, m. Katarzyny] y (1645)
 • 600 a Jodłowski Szymon c mieszcz. krakowski x [o. Katarzyny Waniaszowskiej] y (1645)
 • 600 a Jordan Michał z Zakliczyna h. Trąby c szl. małop. x [s. Stanisława podkom. krakowskiego, br. Mikołaja] y (1628, 1633, 1647-1648)
 • 600 a Jordan Mikołaj z Zakliczyna h. Trąby c rotmistrz kor. x [s. Stanisława, podkom. krak., br. Michała, m. Barbary Ługowskiej] y (1628, 1632-1633, 1635, 1637, 1639, 1643, 1645, 1647)
 • 600 a Jordan Stanisław c podkomorzy krakowski d (zm. 1622)
 • 600 a Kadłub Szymon z Pilca c woźny gen. woj. krakowskiego y (1645)
 • 600 a Karsznicki Kasper c szl. małop. y (1628)
 • 600 a Kaszuba Jakub c ławnik sądowy w Szczekocinach y (1626)
 • 600 a Kochański Łukasz c wicesgerent i sędzia grodzki krakowski d (zm. 1659)
 • 600 a Koniuszowski Erazm c bakałarz i doktor teologii c przeor klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie y (1618, 1620)
 • 600 a Koryciński Samuel z Pilca c dziedzic Szczekocin c szl. małop. y (1645, 1647-1648)
 • 600 a Korzeński Klemens z Korzenna c zastawnik Sprowy (Małopolska) y (1618)
 • 600 a Koścień Andrzej c szl. małop. y (1620, 1623)
 • 600 a Koścień Anna z Giebułtowskich c szl. małop. x [ż. Andrzeja, m. Aleksandra i Andrzeja] y (1638)
 • 600 a Koścień Stefan x [s. Andrzeja i Anny z Giebułtowskich] y (1638)
 • 600 a Kosnow Aleksander x [s. Andrzeja i Anny z Giebułtowskich] y (1638)
 • 600 a Kosnow Andrzej x [s. Andrzeja i Anny z Giebułtowskich] y (1638)
 • 600 a Kotecki Wojciech c arendarz Szczekocin y (1632)
 • 600 a Kożuchowski? Aleksander c podstarości i sędzia grodz. krakowski y (1624)
 • 600 a Krzyżakowski Franciszek c szl. małop. y (1627)
 • 600 a Kucharczyk Jan c woźny gen. woj. krakowskiego c mieszcz. ze Szczekocin y (1628)
 • 600 a Łącki Jan c pełnomocnik sąd. Alberta Stradomskiego y (1620)
 • 600 a Ligęza Hermolaus c podskarbi w. kor. d (zm. 1632)
 • 600 a Lubomirski Stanisław h. Szreniawa c podczaszy kor. d (zm. 1649) y (1628)
 • 600 a Ługowska Barbara x [ż. 1o v. Mikołaja Jordana z Zakliczyna, 2o v. Jana Męcińskiego] y (1647-1648)
 • 600 a Łukowski Aleksander c pisarz ziemski krakowski d (zm. 1628)
 • 600 a Małek Stanisław ze Szczekocin c mieszcz. c woźny gen. woj. krakowskiego y (1636)
 • 600 a Masiucki? Stanisław c deputat graniczny krakowski y (1628)
 • 600 a Masłomiącki Adam c szl. małop. x [br. Stanisława] y (1623)
 • 600 a Masłomiącki Stanisław c szl. małop. x [br. Adama] y (1620, 1623)
 • 600 a Mazurek Maciej c woźny gen. woj. krakowskiego y (1638)
 • 600 a Michałowska Maryna z Kowala Kowalska x [ż. Melchiora podstar. krakowskiego i wojsk. lubelskiego, m. Jakuba i Jacka] y (1627, 1637)
 • 600 a Michałowski Melchior c pisarz grodz. krakowski d (1572-1625)
 • 600 a Misiowscy 17 w. Małopolska
 • 600 a Mucha Jakub c woźny gen. woj. krakowskiego c mieszcz. z Owczar y (1624)
 • 600 a Niewiarowski Andrzej c szl. małop. y (1618)
 • 600 a Oleśniccy 17 w. Małopolska
 • 600 a Oleśnicki Andrzej c żupnik krakowski y (1618)
 • 600 a Oleśnicki Jarosław c starosta bełski y (1627)
 • 600 a Ostrowski Wawrzyniec c deputat graniczny woj. krakowskiego y (1624)
 • 600 a Pijanowski Wacław Chwalibóg z Janowca c arendarz Szczekocin i Przedmieścia (Małopolska) y (1626-1627)
 • 600 a Pleszkowski Paweł c arendarz 2 młynów nad rz. Pilczą w Małopolsce y (1643)
 • 600 a Podobiński Stanisław c deputat graniczny woj. krakowskiego
 • 600 a Proszyński Hieronim c pełnomocnik sąd. Szymona Piotra Jasieńskiego y (1620)
 • 600 a Proszyński Hieronim Władysław c szl. małop. y (1637, 1639)
 • 600 a Przyłęcka Elżbieta x [ż. Andrzeja] y (1620)
 • 600 a Przyłęcki Andrzej c dziedzic Łuczyc (Małopolska) y (1618, 1620)
 • 600 a Przyłęcki Hieronim h. Szreniawa c stolnik krakowski d (zm. 1637) y (1620)
 • 600 a Przyłęcki Marian z Przyłęka c szl. małop. y (1618, 1623-1624)
 • 600 a Przyłęcki Stanisław x [s. Andrzeja i Elżbiety] y (1620)
 • 600 a Radziechowski Jan c szl. małop. y (1627-1628)
 • 600 a Rakowski Szymon c deputat graniczny krakowski y (1628)
 • 600 a Rayski Achacy c podstarości oświęcimski d (zm. 1677)
 • 600 a Rottermund Jan c sędzia grodz. oświęcimski c podstarości oświęcimski y (1626)
 • 600 a Rozanka Marcin c wicesgerent i sędzia grodz. krakowski y (1618, 1626)
 • 600 a Sieprawski Andrzej c deputat sądowy graniczny y (1628)
 • 600 a Sierakowski Wojciech c pisarz grodzki lubelski d (zm. 1626)
 • 600 a Skarpet Jan z Mękarzowa c mieszcz. c woźny gen. woj. krakowskiego y (1638)
 • 600 a Śmietanka Hieronim z Olchowca h. Korczak c podsędek ziem. krakowski c podstarości krakowski c burgr. krakowski c sędzia grodz. krakowski d (zm. 7 X 1659) y (1618)
 • 600 a Snopek Stanisław z Łuczyc c woźny gen. woj. krakowskiego y (1618)
 • 600 a Sochacki Jan c deputat sądowy graniczny y (1628)
 • 600 a Starski Jan h. Habdank c wicesgerent i sędzia grodz. krakowski d (zm. 1647) y (1633)
 • 600 a Stefanowicz Grzegorz c podskarbi nadw.
 • 600 a Stoiński Michał ze Stojeszyna h. Janina c pisarz ziem. lubelski d (zm. 1654) y (1627, 1639)
 • 600 a Stradomski Albert c szl. małop. x [s. Alberta (Olbrachta)] y (1623)
 • 600 a Stradomski Albert c szl. małop. x [mąż Małgorzaty Dziektarskiej, o. Alberta, Franciszka, Marcina, Mikołaja i Sebastiana] y (1618, 1620, 1623)
 • 600 a Stradomski Franciszek c szl. małop. x [s. Alberta (Olbrychta)] y (1623)
 • 600 a Stradomski Marcin c szl. małop. x [s. Alberta (Olbrychta)] y (1623)
 • 600 a Stradomski Mikołaj c szl. małop. x [s. Alberta (Olbrychta)] y (1623)
 • 600 a Stradomski Sebastian c szl. małop. x [s. Alberta (Olbrychta)] y (1623)
 • 600 a Strzeszkowski Mikołaj c szl. małop. y (1623, 1626)
 • 600 a Stypa? Zygmunt c mediator ugody szlach. y (1643)
 • 600 a Szafraniec Zofia z Pieskowej Skały x [ż. Macieja Szczepanowskiego] y (1624)
 • 600 a Szczepanowscy 17 w. Małopolska
 • 600 a Szczepanowska Anna x [c. Stanisława] y (1618)
 • 600 a Szczepanowska Zofia x [c. Stanisława] y (1618)
 • 600 a Szczepanowski Filip x [s. Macieja] y (1618)
 • 600 a Szczepanowski Maciej x [o. Filipa i Macieja] y (1618)
 • 600 a Szczepanowski Piotr x [s. Macieja] y (1618)
 • 600 a Szczepanowski Stanisław x [o. Anny i Zofii] y (1618)
 • 600 a Szuszek (Suszek?) Andrzej z Mogilan c mieszcz. c woźny gen. woj. krakowskiego y (1628)
 • 600 a Szypowska Maryna z Kowala c arendarz Tęgoborza i Siedlisk x [ż. Melchiora wojsk. lubelskiego, m. Jakuba i Jacka] y (1627)
 • 600 a Szypowski Jacek x [s. Melchiora wojsk. lubelskiego i Maryny z Kowala] y (1627)
 • 600 a Szypowski Jakub x [s. Melchiora wojsk. lubelskiego i Maryny z Kowala] y (1627)
 • 600 a Szypowski Jan z Białej c arendarz Kuźnicy c dziedzic Siedlisk, Solcy i Tęgoborza (Małopolska) y (1621, 1627, 1633, 1635, 1643-1644)
 • 600 a Tęgoborski Piotr c mediator ugody szlach. y (1643)
 • 600 a Tycki Stanisław c deputat graniczny woj. krakowskiego y (1638)
 • 600 a Waniaszowska Katarzyna z Jodłowskich x [ż. Adama, c. Szymona i Anny] y (1645)
 • 600 a Wężyk Jan c opat klasztoru Cystersów w Mogile pod Krakowem (Clara Tumba) y (1618)
 • 600 a Więckowski Szymon Andrzej c pełnomocnik sądowy Jana Szypowskiego z Białej y (1633, 1635)
 • 600 a Wilski Maciej c woźny gen. woj. krakowskiego y (1639)
 • 600 a Wojciech c chirurg (lekarz) miejski w Szczekocinach y (1626)
 • 600 a Wolski Wacław c szl. małop. y (1618)
 • 600 a Wolski Wojciech (Albert) c deputat graniczny woj. krakowskiego y (1638)
 • 600 a Wróbel Piotr ze Sprowy c woźny gen. woj. krakowskiego y (1621)
 • 600 a Wyleżyński Wojciech c sędzia grodz. krakowski d (zm. 1621)
 • 600 a Zamoyski Tomasz c wda kijowski kanclerz w. kor. d (1594-1638)
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d 1553-1620
 • 600 a Zieliński Jerzy c dziedzic części Śniatycz
 • 610 a Dominikanie Kraków 17 w. y (1618, 1620, 1623)
 • 610 a Klasztor Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie 17 w. y (1618, 1620, 1623)
 • 610 a Trybunał Koronny Lublin 17 w.
 • 651 a Bogdał 17 w. x [folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
 • 651 a Chebdzie 17 w. x [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
 • 651 a Chlewice 17 w. x [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
 • 651 a Drużykowa 17 w. x [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
 • 651 a Jarzyk? 17 w. x [w. w pow. księskim w Małopolsce]
 • 651 a Kraków 17 w.
 • 651 a Książ powiat 17 w. x [Małopolska]
 • 651 a Kuźnica folwark pod Szczekocinami 17 w. x [Małopolska]
 • 651 a Lelów powiat 17 w. x [Małopolska]
 • 651 a Łowinia? 17 w. x [w. i folw. w pow. ksiąskim w Małopolsce]
 • 651 a Lubochowy Damiany 17 w. x [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
 • 651 a Lubochowy Wygnanów 17 w. x [w. i folw. w pow. lelowskim w Małopolsce]
 • 651 a Oświęcim urząd grodzki 17 w.
 • 651 a Pilcza rz. 17 w. x [Małopolska]
 • 651 a Siedliska 17 w. x [w. w Małopolsce]
 • 651 a Śniatycze 17 w.
 • 651 a Sprowa 17 w. x [m. w Małopolsce]
 • 651 a Szczekociny 17 w. x [m. w Małopolsce]
 • 651 a Tęgoborz 17 w. x [w. w Małopolsce]
 • 651 a Wywła 17 w. x [wieś w Małopolsce]
 • 651 a Żupy wielickie 17 w.
 • 653 a arendy 17 w. Małopolska
 • 653 a cesje 17 w. Małopolska
 • 653 a czopowe 17 w. Małopolska
 • 653 a dziesięcina snopowa 17 w. Małopolska
 • 653 a inwentarz majątku Szczekociny 17 w.
 • 653 a kontrakty dzierżawne 17 w. Małopolska
 • 653 a łanowe 17 w. Małopolska
 • 653 a młyny dzierżawa 17 w. Małopolska
 • 653 a oblaty 17 w. Małopolska
 • 653 a oprawa wiana 17 w. Małopolska
 • 653 a podatki 17 w. Małopolska
 • 653 a posag zapis 17 w. Małopolska
 • 653 a procesy sądowe 17 w. Małopolska
 • 653 a przypozwania sądowe 17 w. Małopolska
 • 653 a przywileje królewskie 17 w.
 • 653 a rekognicje 17 w. Małopolska
 • 653 a rezygnacje 17 w. Małopolska
 • 653 a sprzedaż dóbr 17 w. Małopolska
 • 653 a Trójca Św. kościół Kraków 17 w.
 • 653 a testamenty 17 w. Małopolska
 • 653 a transakcje majątkowe 17 w. Małopolska
 • 653 a wiano oprawa 17 w. Małopolska
 • 653 a banicja kasacje wyroków 17 w. Małopolska
 • 653 a długi 17 w. Małopolska
 • 653 a kasacje wyroków 17 w. Małopolska
 • 653 a zapisy dłużne 17 w. Małopolska
 • 852 j BK 01467/2
 • 920 a pieczęć k. 3, 7, 11, 14, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 44, 46, 99, 102, 104, 117, 131v b opłatkowa d Tarnowski Gabriel h. Leliwa (zm. 1628), starosta krakowski f papierowo-woskowa g owalna i majuskulna legenda otokowa: "* GABRIEL * COMES A TARNOW CAPIT(ANEVS) GENER(ALIS) CRACOVIEN[SIS]" j niezbyt czytelna k herb Szeliga w stylizowanej tarczy (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 52, 55, 59, 135, 138, 141, 145v, 209 b opłatkowa d Lubomirski Jerzy Sebastian h. Szreniawa (zm. 1667), marszałek wlk. kor. f papierowo-woskowa (na k. 209 pieczęć oddzieliła się od wosku) g okrągła i majuskulna legenda otokowa: "GEORGIVS : LVBOM[IRSKI] : CAPIT[ANEVS] G[E]N[ER]ALIS CRAC[OVIENSIS] * SCEN? DOBCEN[SIS] C?" j niedokładnie wyciśnięta (na k. 209 częśc. nieczytelna) k herb Szreniawa (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 62v, 64v, 66, 72, 74v, 76, 78, 81, 86 b opłatkowa d Wielopolski Kacper h. Starykoń (zm. 1636), podsędek i sędzia krakowski f papierowo-woskowa g owalna i majuskulna legenda otokowa zaznaczona podwójną linią: "CASPAR WIELOPOLSKI . IVDEX . TER[RA]E : CRAC[OVIENSIS] : GENE[RALIS]? :" j niedokładnie odciśnięta k herb Starykoń (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 62v, 64v, 66, 72, 74v, 76, 78, 81, 86 b opłatkowa d Dębiński Stanisław h. Rawicz (zm. 1645, syn Jana z Konar), podsędek krakowski f papierowo-woskowa g owalna i majuskulna legenda otokowa zaznaczona podwójną linią: "+ STANISLA[VS] : DEBINSKI : SVBIVDEX : TER[RAE] : CRACOVI[ENSIS]" j niedokładnie odciśnięta (za wyjątkiem k. 66) k herb Rawicz (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 90v b opłatkowa f papierowa g owalna i majuskulna legenda otokowa: "IOANNES . (...) CAPI[TANEUS] : CRAC[OVIENSIS] *" j niedokładnie odciśnięta k nierozpoznany herb (prwdp. Gryf odm.) z hełmem, 2 klejnotami w koronie (gryf z godła i uniesiony miecz) i labrami
 • 920 a pieczęć k. 96, 126v, 129v, 177, 179v, 181, 183v b opłatkowa e Trybunał Koronny w Lublinie (sądowa) f papierowo-woskowa g okrągła i majuskulna legenda otokowa na ogół słabo czytelna: "SIGIL[LVM] + IVDIC[I]OR(VM) + G[E]N[ER]ALIVM + TRIBVNAL[IS] + REG[NI] + T[ER]RAE + LVB[LINENSIS] +" (najlepiej zachowana na k. 177); w polu pieczętnym nad tarczą być może sygla "A W" j niedokładnie odciśnięta k herb Brochwicz (Jeleń) w stylizowanej tarczy
 • 920 a pieczęć k. 110v, 121 b opłatkowa d Jasieński Szymon Piotr z Sokołów, podstarości oświęcimski e sygnetowa g ośmioboczna i trudno czytelne sygla w polu pieczętnym (na k. 114v nieczytelne): "PS I" j słabo odciśnięta (zwł. k. 114v) k herb Poraj (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 110v, 121 b opłatkowa d Chwalibóg Wacław z Janowic e sygnetowa g ośmioboczna i słabo czytelne sygla "W CH" w polu pieczętnym (zwł. k. 114v) j słabo odciśnięta (zwł. k. 114v) k herb Strzemię (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 113v b woskowa d Jaroski (Jarocki) Stanisław z Jaroszyna e sygnetowa g ośmioboczna j bardzo słabo odciśnięta k herb Rawicz prwdp. z hełmem, klejnotem i labrami o [przygotowany wosk na odciśnięcie 2. pieczęci sygnetowej]
 • 920 a pieczęć k. 116, 148 b opłatkowa g okrągła i słabo czytelna majuskulna legenda otokowa: "* SIGILLVM * CASTRE[NSE] * OSVENCIMEN[SE]" j słabo wyciśnięta k herb Korczak (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 149v b opłatkowa d Ligęza Hermolaus z Bobrka h. Półkozic (zm. 1632), podskarbi wlk. kor. e "zwykła skarbowa" f papierowo-woskowa g owalna i majuskulna legenda otokowa: "HERMOLAVS . LIGEZA . DE . BOBREK . THESAVRARIVS . REGNI *" k herb Półkozic (odm.? - tarcza dwudzielna) (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 152v, 166, 185 b opłatkowa d Jordan Mikołaj z Zakliczyna h. Trąby, rotmistrz kor. e sygnetowa duża f papierowo-woskowa g owalna i po obu stronach herbu sygla "ZZ IZ P K" j słabo czytelna k. 185 k herb Trąby (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 152v, 155v b opłatkowa d Kotecki Wojciech h. Radwan e sygnetowa mała f papierowo-woskowa g ośmioboczna h [drugie miejsce przygotowane do przyłożenia pieczęci puste] i po obu stronach herbu sygla "W K P C" j na k. 152v prawie nieczytelna k herb Radwan (pełny) (na k. 152v herb nieczytelny)
 • 920 a pieczęć k. 158 b opłatkowa d Lubomirski Stanisław h. Szreniawa (zm. 1649), starosta i wojewoda krakowski f papierowo-woskowa g okrągła i majuskulna legenda otokowa: "STAN(ISLAVS) CO(MES) IN WI: LVBOMIR(SKI) PALLAT(INVS) ETCE: CRAC(OVIENSIS)" *** CA" k herb Śreniawa (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 160v, 162v, 164, 168, 170, 173v b opłatkowa d Dębiński Stanisław h. Rawicz (zm. 1645), sędzia ziem. krakowski f papierowo-woskowa g owalna i niezbyt czytelna majuskułowa legenda otokowa: "STANISLA(VS) DEBINSKI IVDEX TER(RAE) CRACOVI[ENSIS] +" j przeważnie niedokładnie odciśnięta k herb Rawicz (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 160v, 162v, 164, 168, 170, 173v b opłatkowa d Zbylitowski Piotr h. Strzemię, podwojewodzi, podsędek i sędzia krakowski f papierowo-woskowa g owalna i niezbyt czytelna majuskułowa legenda otokowa: "PETRVS ZBILTOWSKI SVBIVDEX TERR[ESTRIS] CRAC[OVIENSIS" j przeważnie niedokładnie odciśnięta k herb Strzemię (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 166 b opłatkowa d Michałowska Maryna z Kowali, wojska lubelska e sygnetowa f papierowa g ośmioboczna i po obu stronach herbu sygla "M M Z K" k herb Awdaniec (odm.?) na tarczy z klejnotem? i labrami
 • 920 a pieczęć k. 185 b opłatkowa d Ples(z)kowski Paweł e sygnetowa f papierowo-woskowa g ośmioboczna j prawie nieczytelna k herb nieczytelny
 • 920 a pieczęć k. 187v b opłatkowa d Jordan Mikołaj z Zakliczyna h. Trąby e sygnetowa duża f papierowa g owalna i po obu stronach herbu w polu pieczętnym sygla: "N I D Z R S R N" k herb Trąby (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 187v, 190v b opłatkowa d Szypowski Jan z Białej e sygnetowa f papierowa g owalna i w otoku prwdp. majuskulna legenda podobna do ornamentu (imię i nazwisko właściciela lub dewiza) j częśc. nieczytelna (na k. 190v prawie nieczytelna) k być może herb Korcbok (odm.) (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 187v b opłatkowa e sygnetowa f papierowa g owalna i w polu pieczętnym dookoła herbu częśc. nieczytelna majuskułowa legenda: "SEBASTIAN(...)" j słabo czytelna k prwdp. herb Rogala (pełny)
 • 920 a pieczęć k. 204v b opłatkowa f papierowa g owalna j słabo czytelna k herb Strzemię (pełny)
 • 999 a PB, KK

Indeksy