"Pisma urzędowe i dokumenta historyczne dotyczące Rewolucyi Kościuszkowskiej 1794 roku zebrał i uporządkował X. I. P[olkowski]."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01512
 • Kopie: Mf 2298
 • Autor: Polkowski Ignacy ks.
 • Tytuł: "Pisma urzędowe i dokumenta historyczne dotyczące Rewolucyi Kościuszkowskiej 1794 roku zebrał i uporządkował X. I. P[olkowski]."
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 331 k. 24x15 cm
 • Oprawa: półpł., 19 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Excerpt z raportu [...] xiążęcia J. Poniatowskiego [...] k. 290
  • Rozmowa generała Zajączka z Manszteinem, generałem adiutantem króla pruskiego dnia 19 września 1794 roku" k. 292-295
  • "List generała Chruszczewa do [...] Naczelnika" k. 296
  • "N. Naczelnik na list ten następującą dał odpowiedź" k. 297
  • "List generała Schwerina do gener. [...] Zajączka" k. 298
  • "Odpis gen. [...] Zajączka" k. 299
  • "List generała Schwerina do generała l. Zajączka 20go sierpnia" 1794 k. 300-301
  • "Odpis gen. [...] Zajączka" k. 302
  • "List generała Madalińskiego do Imci Pana Wołkowa, pułkownika rossyjskiego pod 3 sierp. 1794. pisany" k. 304
  • "Odpis pułkownika do Wołkowa" k. 305
  • "List powtórny gener. Madalińskiego" k. 306-307
  • List Katarzyny II do konsyliarza stanu, barona Bühlera 1792 11.10. k. 308-315
  • "Wiadomość i uwaga jak nas Moskale zowią" k. 316
  • "Extrakt z dowodów autentycznych i z regestrów moskiewskich, na pensye brane od Moskwy przez Deputacyę Rewizyjną rozstrząsanych i spisanych" k. 318-324; wśród osób biorących pensję wymienia: Poniński Adam, Antoni Ostrowski, bp kujawski, August Sułkowski, Dzierzbicki, woj. łęczycki, Miaskowski, klan gnieźnieński, marszałek Gurowski, Kazimierz Raczyński, Młodziejowski
  • "Ustanowienie Sądu Kryminalnego wojskowego" 1794 08.23. k. 140-141
  • "Wyrok sądu Najwyższego kryminalnego w sprawie o gwałty 28go czerwca 1794 roku w Warszawie popełmione" 1794 07.21. k. 142-15
  • "Deklaracya względem aresztantów niewojskowych" 1794 09.05. k. 154-155
  • "Odezwa do nowo formującego się Pułku Huzarów i do współobywateli" 1794 08.17. k. 156-157
  • "Raport [...] generała Grabowskiego do [...] Wielohorskiego, generała [...] kommenderującego w Wielkiem Xięstwie Litewskiem" k. 158-167
  • "Odezwa [...] Józefa Wybickiego, pełnomocnika N. Naczelnika i Rady Narodowej do obywatelów i mieszkańców ziemi polskiej wyznania augszpurskiego zwyczajnie Hollendrami zwanych" 1794 09.18. k. 168-167
  • "Doniesienie o powstaniu województw wielkopolskich" 1794 k. 170
  • "Akt Powstania Kurlandzkiego" 1794 k. 172-173
  • "Wypis z listu od obywatela z województwa sieradzkiego zamykającego okoliczności powstania Wielkiej Polski a mianowicie województwa sieradzkiego" 1794 09.18. k. 174-178
  • "Uwiadomienie o formującym się pułku starozakonnym" 1794 09.17. k. 180-183
  • "Akt powstania w Xięstwi Mazowieckiem, ziemi Wizkiej" 1794 06.27. k. 184-185
  • "Rapport potyczki pod Sotami? dnia 25 czerwca" 1794 k. 186-188
  • "Raport od Niewiadomskiego podpułkownika" 1794 06.27. k. 190-191
  • "Raport Liberadzkiego, majora z pod Włodzimierza" 1794 06.29. k. 192-193
  • "Raport generała majora Karwowskiego" 1794 07.05. k. 194-195
  • "Raport majora Liberadzkiego" 1794 07.09. k. 196-197
  • "Wypis z listu obywatela Wybickiego, pełnomocnika do Rady Narodowej pod datą 3go lipca" 1794 k. 198
  • "Raport Rotzberga majora" 1794 06.28. k. 200
  • "Wiadomość o Lipawie" 1794 k. 202
  • "List generała majora Karwowskiego do kommendanta pruskiego dnia 5go lipca" 1794 k. 204
  • "List [...] Wybickiego [...] o potyczce pod Błoniem dnia 8 lipca 1794" k. 206-207
  • "Raport generała Zajączka [...] 9 lipca" 1794 k. 208-209
  • "Raport o oficerach zabitych i rannych w bitwie pod Gotkowem" 1794 k. 210
  • "Raport bitwy pod Gotkowem" 1794 07.09. k. 212-215
  • "Excerpt z listu Wybickiego [...] 10go lipca [...] 1794 k. 216-217
  • "Raport Józefa Kociełła [...]" 1794 07.10. k. 218-219
  • "Raport półkownika Kwaśniewskiego o bitwie pod Kolnem" 1794 07.11. k. 220-222
  • "Raport półkownika Kwaśniewskiego z dokładniejszym wyszczególnieniem bitwy pod Kolnem" 1794 07.11. k. 224-225
  • "Raport obywatela Kociełła [...] o oblężeniu Wilna" 1794 07.25. k. 226-232
  • "Z obozu głównego 30go lipca 1794 roku" k. 234-236
  • "Raport o akcyach pod Wolą przez generała Zajączka" 1794 08.01. k. 238-243
  • "Raport o akcyach pod Wolą przez generała Zajączka 5. sierpnia" 1794 k. 244-247
  • "Raport generała Zajączka o akcyi pod Wolą dnia 5go do 11go sierpnia" 1794 k. 248-249
  • "Raport generała Chlewińskiego z obozu pod Duksztami? 12go sierpnia [o upadku Wilna] 1794 k. 250-251
  • "Raport generała [...] Ponińskiego z obozu pod Rakówcem o akcyi z 17go na 18 sierpnia" 1794 k. 252-255
  • "Excerpt z raportu [...] xięcia J. Poniatowskiego o akcyi 26go sierpnia" 1794 k. 256-257
  • "Excerpt z raportu generała Dąbrowskiego o akcyi 28go sierpnia" 1794 k. 258-261
  • "Wypis z raportu obywatela Horaina [...] 29go sierpnia 1794 roku" k. 262-263
  • "Raport do [...] Naczelnika o czynnościach korpusu wojska Rzeczypospolitej pod kommendą [...] Dąbrowskiego na dniu 28go sierpnia pod Powązkami zaszłych" 1794 k. 264-269
  • "Raport czynności pod Wawrzyszewem z prawego skrzydła obozu kommendy [...] Dąbrowskiego, jako dalszy ciąg akcyi 28go sierpnia" 1794 k. 270-275
  • "Raport generała Zajączka o akcyi nocnej z 31go sierpnia na 19go września 1794 roku" k. 276
  • "Raport generała [...] Dąbrowskiego" 1794 09.13. k. 278-279
  • "List [...] Wybickiego [...] dnia 15go września 1794 roku" k. 280-281
  • "Raport generała Zajączka o akcyi nocnej z dnia 28go na 29 sierpnia 1794 roku" k. 282-284
  • "Excerpt z raportu [...] generała Giedrojcia o bitwie pod Sałatami" k. 286-289
  • Kościuszko Tadeusz [...] "Do Ludu Warszawskiego" 1794 06.29. k. 4-6
  • "Odezwa Kościuszki do mieszkańców [...] Warszawy wzywająca ich do zaciągania się w zbrojne szeregi ku obronie Ojczyzny" 1794 07.01. k. 8
  • Mianowanie Jana Horaina zastępcą pełnomocnika do organizacji pospolitego ruszenia 1794 07.04. k. 10-12
  • "List [...] Naczelnika do Rady Najwyższej Narodowej" 1794 07.10. k. 14-15
  • "List [...] Naczelnika do Prezydenta m. Warszawy" 1794 07.25. k. 16
  • "Odezwa [...] Naczelnika do Rady Najwyższej Narodowej" 1794 07.28. k. 17-18
  • "List [...] Naczelnika do Prezydującego w Wydziale Skarbowym" 1794 08.01. k. 19
  • "Odezwa [...] Naczelnika do Obywateli Warszawskich" 1794 08.13. k. 20-21
  • "Obwieszczenie N. Naczelnika z okazyi pisma podrzuconego przy rozkazie wojskowym ogłoszone" 1794 08.30. k. 22-23
  • "Do obywatelów mieszkańców warszawskich" 1794 09.04. k. 24-25
  • "Do obywatelów województwa wołyńskiego" 1794 09.05. k. 26-27
  • "Deklaracya [...] Naczelnika względem jeńców wojskowych" 1794 09.05. k. 28-29
  • "Do obywatelów warszawskich" 1794 b.d. k. 30
  • Odezwa do Rady Najwyższej Narodowej o pieniądze 1794 09.10. k. 32-35
  • "[...] Naczelnik do Rady Najwyższej Narodowej 1794 09.07. k. 36
  • "Do obywatelów warszawskich" 1794 09.12. k. 37
  • "Ogłoszenie przy rozkazie [...] Naczelnika" k. 38-39
  • "Uwiadomienie o formującym się pułku starozakonnym" 1794 09.17. k. 40
  • "Odezwa [...] Naczelnika względem Polaków zostających w służbie obcej" 1794 09.22. k. 41
  • "Odezwa [...] Naczelnika do Narodu względem stałości w obronie kraju" 1794 09.24. k. 42-43
  • "Przepis nauk dla księży zatrudniających się obozową usługą" 1794 b.d. k. 44-46
  • Ustanowienie biletów skarbowych przez RNN 1794 06.08. k. 48-52
  • "Ordynacya dla Komissyi Porządkowych i magistratów miast względem urządzenia i utrzymywania kres po traktach i drogach" 1794 06.27. k. 54-57
  • O tumulcie w Warszawie 1794 06.27. k. 58-63
  • "Do obywatelów Polski i Litwy z okoliczności wyszłych deklaracyi moskiewskich [...]" 1794 06.27. k. 64-66
  • "Do obywatelów Xięstwa Kurlandyi i Semigalii" 1794 b.d. k. 68-71
  • "Rezolucya zapewniająca opiekę rządową względem żon i dzieci zarekrutowanych teraz mężów i żon" 1794 07.04. k. 72-73
  • "Rezolucya względem sądzenia obwinionych o gwałty dnia 28go czerwca w Warszawie popełnione" k. 74-75
  • "Uniwersał względem nie stawiających się do pospolitej obrony i usuwających się za granicę" 1794 07.07. k. 76-79
  • "Do narodu" 1794 07.11. k. 80-82
  • Nota o zdrajcach Targowicy 1794 07.14. k. 84-86
  • "Odezwa do duchowieństwa obojga obrządków i wszelkiego wyznania przełożonych i nauczycieli" 1794 07.19. k. 88-99
  • "List imieniem Rady Najwyższej Narodowej pisany do obywatela Kociełła, pełnomocnika, w odpowiedzi na jego raport" 1794 07.29. k. 100-101
  • "Przełożenie Rządu Polskiego względem stanu aktualnego legacyi moskiewskiej w Warszawie" 1794 b.d. k. 102-105
  • "Wyznaczenie dyrektorów i assesorów do dyrekcyi biletów skarbowych wraz z przepisaną dla nich przysięgą" 1794 08.02. k. 106-107
  • "Obwieszczenie względem zaczynającego się kursu biletów skarbowych" 1794 08.11. k. 108-111
  • "Do obywateli województw wielkopolskich" 1794 09.07.
  • "Odezwa Rady N. Narodowej do obywatelów W. Xięstwa Litewskiego" 1794 09.11. k. 116-120
  • "Odezwa Sądu Najwyższego Kryminalnego do publiczności" 1794 07.19. k. 122-
  • "Nota do J.X. Nuncyusza z okoliczności zaszłej śmierci Xcia Prymasa od wydziału interesów zagranicznych podana" 1794 08.13. k. 124-125
  • "Sąd wojenny na Ignacego Wieniawskiego [...] i na Jana Kalka [...] 3 lipca 1794 z rozkazu N. Naczelnika ferowany" [powieszenie obrazu za zdradę obrony Krakowa k. 126-129
  • "Dekret Sądu Najwyższego Kryminalnego przeciwko hersztom rokoszu Targowickiego" 1794 09.09. k. 130-135
  • "Rezolucya Rady Najwyższej uwalniająca miasto Warszawę od przystawienia rekruta z miast pospolitego ruszenia nakazanego" 1794 09.18. k. 136-137
  • Wezwanie Sądu Najwyższego do aktorów Targowicy 1794 07.07. k. 138-139
 • Proweniencja: ze zbiorów Polkowskiego?
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chlewiński Antoni gen.
  • Dąbrowski Jan Henryk gen.
  • Dzierzbicki wda łęczycki
  • Giedroyć Romuald Tadeusz gen.
  • Gurowski Władysław marszałek w. lit. ok. 1715-1790
  • Horain Jan
  • Horain Jan
  • Kalk Jan
  • Karwowski Andrzej gen.
  • Kociełł Józef
  • Kociełł Józef
  • Kościuszko Tadeusz
  • Kościuszko Tadeusz
  • Kościuszko Tadeusz
  • Kwaśniewski Walenty gen.
  • Liberadzki Klemens dowódca wyprawy na Wołyń w r. 1794
  • Manstein gen. adiutant króla pruskiego 1794
  • Miaskowski Franciszek Salezy klan gnieźnieński
  • Młodziejowski
  • Niewiadomski Tadeusz podpułk. 1794
  • Ostrowski Antoni Kazimierz prymas
  • Poniatowski Józef Naczelny Wódz wojska polskiego 1812
  • Poniatowski Józef Naczelny Wódz wojska polskiego 1812
  • Poniński Adam generał-major wojska koronnego 1758 lub 1759-1816
  • Poniński Adam podskarbi w. kor., marszałek sejmu rozbiorowego 1773-1775, kuchmistrz 1732-1798
  • Raczyński Kazimierz marszałek nadw. kor. starosta gen. wlkp 1739-1824
  • Rotzberg major 1794
  • Sułkowski August pisarz w. kor. wda poznański 1729-1786
  • Wieniawski Ignacy komendant Krakowa
  • Zajączek Józef gen.
  • Zajączek Józef gen.
  • Ambasada rosyjska w Polsce 18 w.
  • Deputacja Rewizyjna 1794
  • Komisja Porządkowa 1794
  • Pułk Huzarów 1794
  • Rada Najwyższa Narodowa 1794
  • Rada Najwyższa Narodowa Wydział Skarbowy 1794
  • Sąd Najwyższy Kryminalny 1794
  • Wydział Interesów Zagranicznych 1794
  • Błonie
  • Gotkowo uzup
  • Kolno
  • Kraków
  • Kurlandia
  • Kurlandia
  • Lipawa
  • Litwa
  • Mazowsze
  • Powązki
  • Rakowiec
  • Rosja
  • Rosja
  • Sałaty
  • Semigalia
  • Sieradz
  • Soty uzup
  • Warszawa
  • Warszawa
  • Wawrzyszew uzup
  • Wielkopolska
  • Wielkopolska
  • Wilno
  • Wizna
  • Włodzimierz
  • Wola
  • Wołyń
  • wojsko polskie 18 w.
  • wojsko polskie 1794
  • bitwa 1794 Sałaty
  • bitwa 1794 Kolno
  • bitwa 1794 Gotków
  • bitwa 1794 Błonie
  • bitwa 1794 Soty
  • Żydzi
  • jeńcy 1794
  • wojsko polskie 1794
  • bilety skarbowe 1794
 • Uwagi:
  • k. 317-331 czyste
  • Egz. przygotowany do druku

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Polkowski Ignacy ks.
 • 245 a "Pisma urzędowe i dokumenta historyczne dotyczące Rewolucyi Kościuszkowskiej 1794 roku zebrał i uporządkował X. I. P[olkowski]."
 • 250 a oryg.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 331 k. c 24x15 cm
 • 340 d rkps e półpł., 19 w.
 • 400 a Chruszczew zob. Chruščev gen.
 • 400 a Wołkow zob. Volkov gen.
 • 500 a k. 317-331 czyste
 • 500 a Egz. przygotowany do druku
 • 520 a "Excerpt z raportu [...] xiążęcia J. Poniatowskiego [...] k. 290
 • 520 a Rozmowa generała Zajączka z Manszteinem, generałem adiutantem króla pruskiego dnia 19 września 1794 roku" k. 292-295
 • 520 a "List generała Chruszczewa do [...] Naczelnika" k. 296
 • 520 a "N. Naczelnik na list ten następującą dał odpowiedź" k. 297
 • 520 a "List generała Schwerina do gener. [...] Zajączka" k. 298
 • 520 a "Odpis gen. [...] Zajączka" k. 299
 • 520 a "List generała Schwerina do generała l. Zajączka 20go sierpnia" 1794 k. 300-301
 • 520 a "Odpis gen. [...] Zajączka" k. 302
 • 520 a "List generała Madalińskiego do Imci Pana Wołkowa, pułkownika rossyjskiego pod 3 sierp. 1794. pisany" k. 304
 • 520 a "Odpis pułkownika do Wołkowa" k. 305
 • 520 a "List powtórny gener. Madalińskiego" k. 306-307
 • 520 a List Katarzyny II do konsyliarza stanu, barona Bühlera 1792 11.10. k. 308-315
 • 520 a "Wiadomość i uwaga jak nas Moskale zowią" k. 316
 • 520 a "Extrakt z dowodów autentycznych i z regestrów moskiewskich, na pensye brane od Moskwy przez Deputacyę Rewizyjną rozstrząsanych i spisanych" k. 318-324; wśród osób biorących pensję wymienia: Poniński Adam, Antoni Ostrowski, bp kujawski, August Sułkowski, Dzierzbicki, woj. łęczycki, Miaskowski, klan gnieźnieński, marszałek Gurowski, Kazimierz Raczyński, Młodziejowski
 • 520 a "Ustanowienie Sądu Kryminalnego wojskowego" 1794 08.23. k. 140-141
 • 520 a "Wyrok sądu Najwyższego kryminalnego w sprawie o gwałty 28go czerwca 1794 roku w Warszawie popełmione" 1794 07.21. k. 142-15
 • 520 a "Deklaracya względem aresztantów niewojskowych" 1794 09.05. k. 154-155
 • 520 a "Odezwa do nowo formującego się Pułku Huzarów i do współobywateli" 1794 08.17. k. 156-157
 • 520 a "Raport [...] generała Grabowskiego do [...] Wielohorskiego, generała [...] kommenderującego w Wielkiem Xięstwie Litewskiem" k. 158-167
 • 520 a "Odezwa [...] Józefa Wybickiego, pełnomocnika N. Naczelnika i Rady Narodowej |do obywatelów i mieszkańców ziemi polskiej wyznania augszpurskiego zwyczajnie Hollendrami zwanych" 1794 09.18. k. 168-167
 • 520 a "Doniesienie o powstaniu województw wielkopolskich" 1794 k. 170
 • 520 a "Akt Powstania Kurlandzkiego" 1794 k. 172-173
 • 520 a "Wypis z listu od obywatela z województwa sieradzkiego zamykającego okoliczności powstania Wielkiej Polski a mianowicie województwa sieradzkiego" 1794 09.18. k. 174-178
 • 520 a "Uwiadomienie o formującym się pułku starozakonnym" 1794 09.17. k. 180-183
 • 520 a "Akt powstania w Xięstwi Mazowieckiem, ziemi Wizkiej" 1794 06.27. k. 184-185
 • 520 a "Rapport potyczki pod Sotami? dnia 25 czerwca" 1794 k. 186-188
 • 520 a "Raport od Niewiadomskiego podpułkownika" 1794 06.27. k. 190-191
 • 520 a "Raport Liberadzkiego, majora z pod Włodzimierza" 1794 06.29. k. 192-193
 • 520 a "Raport generała majora Karwowskiego" 1794 07.05. k. 194-195
 • 520 a "Raport majora Liberadzkiego" 1794 07.09. k. 196-197
 • 520 a "Wypis z listu obywatela Wybickiego, pełnomocnika do Rady Narodowej pod datą 3go lipca" 1794 k. 198
 • 520 a "Raport Rotzberga majora" 1794 06.28. k. 200
 • 520 a "Wiadomość o Lipawie" 1794 k. 202
 • 520 a "List generała majora Karwowskiego do kommendanta pruskiego dnia 5go lipca" 1794 k. 204
 • 520 a "List [...] Wybickiego [...] o potyczce pod Błoniem dnia 8 lipca 1794" k. 206-207
 • 520 a "Raport generała Zajączka [...] 9 lipca" 1794 k. 208-209
 • 520 a "Raport o oficerach zabitych i rannych w bitwie pod Gotkowem" 1794 k. 210
 • 520 a "Raport bitwy pod Gotkowem" 1794 07.09. k. 212-215
 • 520 a "Excerpt z listu Wybickiego [...] 10go lipca [...] 1794 k. 216-217
 • 520 a "Raport Józefa Kociełła [...]" 1794 07.10. k. 218-219
 • 520 a "Raport półkownika Kwaśniewskiego o bitwie pod Kolnem" 1794 07.11. k. 220-222
 • 520 a "Raport półkownika Kwaśniewskiego z dokładniejszym wyszczególnieniem bitwy pod Kolnem" 1794 07.11. k. 224-225
 • 520 a "Raport obywatela Kociełła [...] o oblężeniu Wilna" 1794 07.25. k. 226-232
 • 520 a "Z obozu głównego 30go lipca 1794 roku" k. 234-236
 • 520 a "Raport o akcyach pod Wolą przez generała Zajączka" 1794 08.01. k. 238-243
 • 520 a "Raport o akcyach pod Wolą przez generała Zajączka 5. sierpnia" 1794 k. 244-247
 • 520 a "Raport generała Zajączka o akcyi pod Wolą dnia 5go do 11go sierpnia" 1794 k. 248-249
 • 520 a "Raport generała Chlewińskiego z obozu pod Duksztami? 12go sierpnia [o upadku Wilna] 1794 k. 250-251
 • 520 a "Raport generała [...] Ponińskiego z obozu pod Rakówcem o akcyi z 17go na 18 sierpnia" 1794 k. 252-255
 • 520 a "Excerpt z raportu [...] xięcia J. Poniatowskiego o akcyi 26go sierpnia" 1794 k. 256-257
 • 520 a "Excerpt z raportu generała Dąbrowskiego o akcyi 28go sierpnia" 1794 k. 258-261
 • 520 a "Wypis z raportu obywatela Horaina [...] 29go sierpnia 1794 roku" k. 262-263
 • 520 a "Raport do [...] Naczelnika |o czynnościach korpusu wojska Rzeczypospolitej pod kommendą [...] Dąbrowskiego na dniu 28go sierpnia pod Powązkami zaszłych" 1794 k. 264-269
 • 520 a "Raport czynności pod Wawrzyszewem z prawego skrzydła obozu kommendy [...] Dąbrowskiego, jako dalszy ciąg akcyi 28go sierpnia" 1794 k. 270-275
 • 520 a "Raport generała Zajączka o akcyi nocnej z 31go sierpnia na 19go września 1794 roku" k. 276
 • 520 a "Raport generała [...] Dąbrowskiego" 1794 09.13. k. 278-279
 • 520 a "List [...] Wybickiego [...] dnia 15go września 1794 roku" k. 280-281
 • 520 a "Raport generała Zajączka o akcyi nocnej z dnia 28go na 29 sierpnia 1794 roku" k. 282-284
 • 520 a "Excerpt z raportu [...] generała Giedrojcia o bitwie pod Sałatami" k. 286-289
 • 520 a Kościuszko Tadeusz [...] "Do Ludu Warszawskiego" 1794 06.29. k. 4-6
 • 520 a "Odezwa Kościuszki do mieszkańców [...] Warszawy wzywająca ich do zaciągania się w zbrojne szeregi ku obronie Ojczyzny" 1794 07.01. k. 8
 • 520 a Mianowanie Jana Horaina zastępcą pełnomocnika do organizacji pospolitego ruszenia 1794 07.04. k. 10-12
 • 520 a "List [...] Naczelnika do Rady Najwyższej Narodowej" 1794 07.10. k. 14-15
 • 520 a "List [...] Naczelnika do Prezydenta m. Warszawy" 1794 07.25. k. 16
 • 520 a "Odezwa [...] Naczelnika do Rady Najwyższej Narodowej" 1794 07.28. k. 17-18
 • 520 a "List [...] Naczelnika do Prezydującego w Wydziale Skarbowym" 1794 08.01. k. 19
 • 520 a "Odezwa [...] Naczelnika do Obywateli Warszawskich" 1794 08.13. k. 20-21
 • 520 a "Obwieszczenie N. Naczelnika z okazyi pisma podrzuconego przy rozkazie wojskowym ogłoszone" 1794 08.30. k. 22-23
 • 520 a "Do obywatelów mieszkańców warszawskich" 1794 09.04. k. 24-25
 • 520 a "Do obywatelów województwa wołyńskiego" 1794 09.05. k. 26-27
 • 520 a "Deklaracya [...] Naczelnika względem jeńców wojskowych" 1794 09.05. k. 28-29
 • 520 a "Do obywatelów warszawskich" 1794 b.d. k. 30
 • 520 a Odezwa do Rady Najwyższej Narodowej o pieniądze 1794 09.10. k. 32-35
 • 520 a "[...] Naczelnik do Rady Najwyższej Narodowej 1794 09.07. k. 36
 • 520 a "Do obywatelów warszawskich" 1794 09.12. k. 37
 • 520 a "Ogłoszenie przy rozkazie [...] Naczelnika" k. 38-39
 • 520 a "Uwiadomienie o formującym się pułku starozakonnym" 1794 09.17. k. 40
 • 520 a "Odezwa [...] Naczelnika względem Polaków zostających w służbie obcej" 1794 09.22. k. 41
 • 520 a "Odezwa [...] Naczelnika do Narodu względem stałości w obronie kraju" 1794 09.24. k. 42-43
 • 520 a "Przepis nauk dla księży zatrudniających się obozową usługą" 1794 b.d. k. 44-46
 • 520 a Ustanowienie biletów skarbowych przez RNN 1794 06.08. k. 48-52
 • 520 a "Ordynacya dla Komissyi Porządkowych i magistratów miast względem urządzenia i utrzymywania kres po traktach i drogach" 1794 06.27. k. 54-57
 • 520 a O tumulcie w Warszawie 1794 06.27. k. 58-63
 • 520 a "Do obywatelów Polski i Litwy z okoliczności wyszłych deklaracyi moskiewskich [...]" 1794 06.27. k. 64-66
 • 520 a "Do obywatelów Xięstwa Kurlandyi i Semigalii" 1794 b.d. k. 68-71
 • 520 a "Rezolucya zapewniająca opiekę rządową względem żon i dzieci zarekrutowanych teraz mężów i żon" 1794 07.04. k. 72-73
 • 520 a "Rezolucya względem sądzenia obwinionych o gwałty dnia 28go czerwca w Warszawie popełnione" k. 74-75
 • 520 a "Uniwersał względem nie stawiających się do pospolitej obrony i usuwających się za granicę" 1794 07.07. k. 76-79
 • 520 a "Do narodu" 1794 07.11. k. 80-82
 • 520 a Nota o zdrajcach Targowicy 1794 07.14. k. 84-86
 • 520 a "Odezwa do duchowieństwa obojga obrządków i wszelkiego wyznania przełożonych i nauczycieli" 1794 07.19. k. 88-99
 • 520 a "List imieniem Rady Najwyższej Narodowej pisany |do obywatela Kociełła, pełnomocnika, w odpowiedzi na jego raport" 1794 07.29. k. 100-101
 • 520 a "Przełożenie Rządu Polskiego względem stanu aktualnego legacyi moskiewskiej w Warszawie" 1794 b.d. k. 102-105
 • 520 a "Wyznaczenie dyrektorów i assesorów do dyrekcyi biletów skarbowych wraz z przepisaną dla nich przysięgą" 1794 08.02. k. 106-107
 • 520 a "Obwieszczenie względem zaczynającego się kursu biletów skarbowych" 1794 08.11. k. 108-111
 • 520 a "Do obywateli województw wielkopolskich" 1794 09.07.
 • 520 a "Odezwa Rady N. Narodowej |do obywatelów W. Xięstwa Litewskiego" 1794 09.11. k. 116-120
 • 520 a "Odezwa Sądu Najwyższego Kryminalnego do publiczności" 1794 07.19. k. 122-
 • 520 a "Nota do J.X. Nuncyusza z okoliczności zaszłej śmierci Xcia Prymasa od wydziału interesów zagranicznych podana" 1794 08.13. k. 124-125
 • 520 a "Sąd wojenny na Ignacego Wieniawskiego [...] i na Jana Kalka [...] 3 lipca 1794 z rozkazu N. Naczelnika ferowany" [powieszenie obrazu za zdradę obrony Krakowa k. 126-129
 • 520 a "Dekret Sądu Najwyższego Kryminalnego przeciwko hersztom rokoszu Targowickiego" 1794 09.09. k. 130-135
 • 520 a "Rezolucya Rady Najwyższej uwalniająca miasto Warszawę od przystawienia rekruta z miast pospolitego ruszenia nakazanego" 1794 09.18. k. 136-137
 • 520 a Wezwanie Sądu Najwyższego do aktorów Targowicy 1794 07.07. k. 138-139
 • 530 d Mf 2298
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a ze zbiorów Polkowskiego? d BK IX,160 w Działyński Jan w Polkowski Ignacy
 • 600 a Chlewiński Antoni gen.
 • 600 a Dąbrowski Jan Henryk gen.
 • 600 a Dzierzbicki wda łęczycki
 • 600 a Giedroyć Romuald Tadeusz gen.
 • 600 a Gurowski Władysław marszałek w. lit. ok. 1715-1790
 • 600 a Horain Jan
 • 600 a Horain Jan
 • 600 a Kalk Jan
 • 600 a Karwowski Andrzej gen.
 • 600 a Kociełł Józef
 • 600 a Kociełł Józef
 • 600 a Kościuszko Tadeusz
 • 600 a Kościuszko Tadeusz
 • 600 a Kościuszko Tadeusz
 • 600 a Kwaśniewski Walenty gen.
 • 600 a Liberadzki Klemens dowódca wyprawy na Wołyń w r. 1794
 • 600 a Manstein gen. adiutant króla pruskiego 1794
 • 600 a Miaskowski Franciszek Salezy klan gnieźnieński
 • 600 a Młodziejowski
 • 600 a Niewiadomski Tadeusz podpułk. 1794
 • 600 a Ostrowski Antoni Kazimierz prymas
 • 600 a Poniatowski Józef Naczelny Wódz wojska polskiego 1812
 • 600 a Poniatowski Józef Naczelny Wódz wojska polskiego 1812
 • 600 a Poniński Adam c generał-major wojska koronnego d 1758 lub 1759-1816
 • 600 a Poniński Adam c podskarbi w. kor., marszałek sejmu rozbiorowego 1773-1775, kuchmistrz d 1732-1798
 • 600 a Raczyński Kazimierz marszałek nadw. kor. starosta gen. wlkp 1739-1824
 • 600 a Rotzberg major 1794
 • 600 a Sułkowski August pisarz w. kor. wda poznański 1729-1786
 • 600 a Wieniawski Ignacy komendant Krakowa
 • 600 a Zajączek Józef gen.
 • 600 a Zajączek Józef gen.
 • 610 a Ambasada rosyjska w Polsce d 18 w.
 • 610 a Deputacja Rewizyjna 1794
 • 610 a Komisja Porządkowa 1794
 • 610 a Pułk Huzarów 1794
 • 610 a Rada Najwyższa Narodowa 1794
 • 610 a Rada Najwyższa Narodowa |Wydział Skarbowy 1794
 • 610 a Sąd Najwyższy Kryminalny 1794
 • 610 a Wydział Interesów Zagranicznych 1794
 • 611 a Konfederacja 1792 targowicka
 • 611 a Powstanie 1794 kościuszkowskie
 • 611 a Powstanie 1794 kościuszkowskie
 • 611 a Powstanie 1794 kościuszkowskie
 • 651 a Błonie
 • 651 a Gotkowo uzup
 • 651 a Kolno
 • 651 a Kraków
 • 651 a Kurlandia
 • 651 a Kurlandia
 • 651 a Lipawa
 • 651 a Litwa
 • 651 a Mazowsze
 • 651 a Powązki
 • 651 a Rakowiec
 • 651 a Rosja
 • 651 a Rosja
 • 651 a Sałaty
 • 651 a Semigalia
 • 651 a Sieradz
 • 651 a Soty uzup
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Wawrzyszew uzup
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Wilno
 • 651 a Wizna
 • 651 a Włodzimierz
 • 651 a Wola
 • 651 a Wołyń
 • 653 a wojsko polskie 18 w.
 • 653 a wojsko polskie 1794
 • 653 a bitwa 1794 Sałaty
 • 653 a bitwa 1794 Kolno
 • 653 a bitwa 1794 Gotków
 • 653 a bitwa 1794 Błonie
 • 653 a bitwa 1794 Soty
 • 653 a Żydzi
 • 653 a jeńcy 1794
 • 653 a wojsko polskie 1794
 • 655 a bilety skarbowe 1794
 • 700 a Bühler konsyliarz stanu na dworze Katarzyny II
 • 700 a Chruščev gen.
 • 700 a Katarzyna II caryca Rosji
 • 700 a Madaliński Antoni Józef gen.
 • 700 a Schwerin gen. leutnant
 • 700 a Volkov gen.
 • 700 a Wybicki Józef
 • 740 a Extrakt z dowodów autentycznych i z regestrów moskiewskich na pensye brane od Moskwy przez Deputacyę Rewizyjną rozstrząsanych i spisanych
 • 740 a Wiadomość i uwaga jak nas Moskale zowią
 • 740 a List Katarzyny II do konsyliarza stanu barona B~hlera
 • 740 a List powtórny gener. Madalińskiego
 • 740 a List generała Madalińskiego do Imci Pana Wołkowa pułkownika rossyjskiego pod 3 sierp. 1794. pisany
 • 740 a List generała Schwerina do generała l. Zajączka 20go sierpnia 1794
 • 740 a List generała Schwerina do gener. Zajączka
 • 740 a N. ||Naczelnik na list od Chruszczowa następującą dał odpowiedź
 • 740 a List generała Chruszczewa do Naczelnika
 • 740 a Rozmowa generała Zajączka z Manszteinem generałem adiutantem króla pruskiego dnia 19 września 1794 roku
 • 740 a Excerpt z raportu xiążęcia J. Poniatowskiego
 • 740 a Excerpt z raportu generała Giedrojcia o bitwie pod Sałatami
 • 740 a Raport generała Zajączka o akcyi nocnej z dnia 28go na 29 sierpnia 1794 roku
 • 740 a List Wybickiego dnia 15go września 1794 roku
 • 740 a Raport generała Dąbrowskiego 1794 09.13.
 • 740 a Raport generała Zajączka o akcyi nocnej z 31go sierpnia na 19go września 1794 roku
 • 740 a Raport czynności pod Wawrzyszewem z prawego skrzydła obozu kommendy Dąbrowskiego jako dalszy ciąg akcyi 28go sierpnia 1794
 • 740 a Raport do Naczelnika |o czynnościach korpusu wojska Rzeczypospolitej pod kommendą Dąbrowskiego na dniu 28go sierpnia pod Powązkami zaszłych 1794
 • 740 a Wypis z raportu obywatela Horaina 29go sierpnia 1794 roku
 • 740 a Excerpt z raportu generała Dąbrowskiego o akcyi 28go sierpnia 1794 k. 258-261
 • 740 a Excerpt z raportu xięcia J. Poniatowskiego o akcyi 26go sierpnia 1794
 • 740 a Raport generała Ponińskiego z obozu pod Rakówcem o akcyi z 17go na 18 sierpnia 1794
 • 740 a Raport generała Chlewińskiego z obozu pod Duksztami? 12go sierpnia o upadku Wilna 1794
 • 740 a Raport generała Zajączka o akcyi pod Wolą dnia 5go do 11go sierpnia 1794
 • 740 a Raport o akcyach pod Wolą przez generała Zajączka 5. sierpnia 1794
 • 740 a Raport o akcyach pod Wolą przez generała Zajączka 1794 08.01.
 • 740 a Z obozu głównego 30go lipca 1794 roku
 • 740 a Raport obywatela Kociełła o oblężeniu Wilna 1794 07.25.
 • 740 a Raport półkownika Kwaśniewskiego z dokładniejszym wyszczególnieniem bitwy pod Kolnem 1794 07.11.
 • 740 a Raport półkownika Kwaśniewskiego o bitwie pod Kolnem 1794 07.11.
 • 740 a Raport Józefa Kociełła 1794 07.10.
 • 740 a Excerpt z listu Wybickiego 10go lipca 1794
 • 740 a Raport bitwy pod Gotkowem 1794 07.09.
 • 740 a Raport o oficerach zabitych i rannych w bitwie pod Gotkowem 1794
 • 740 a Raport generała Zajączka 9 lipca 1794
 • 740 a List Wybickiego o potyczce pod Błoniem dnia 8 lipca 1794
 • 740 a List generała majora Karwowskiego do kommendanta pruskiego dnia 5go lipca 1794
 • 740 a Wiadomość o Lipawie 1794
 • 740 a Raport Rotzberga majora 1794 06.28.
 • 740 a Wypis z listu obywatela Wybickiego pełnomocnika do Rady Narodowej pod datą 3go lipca 1794
 • 740 a Raport majora Liberadzkiego 1794 07.09.
 • 740 a Raport generała majora Karwowskiego 1794 07.05.
 • 740 a Raport Liberadzkiego majora z pod Włodzimierza 1794 06.29.
 • 740 a Raport od Niewiadomskiego podpułkownika 1794 06.27.
 • 740 a Raport potyczki pod Sotami? dnia 25 czerwca 1794
 • 740 a Akt powstania w Xięstwi Mazowieckiem ziemi Wizkiej 1794 06.27.
 • 740 a Uwiadomienie o formującym się pułku starozakonnym 1794 09.17.
 • 740 a Wypis z listu od obywatela z województwa sieradzkiego zamykającego okoliczności powstania Wielkiej Polski a mianowicie województwa sieradzkiego 1794 09.18.
 • 740 a Akt Powstania Kurlandzkiego 1794
 • 740 a Doniesienie o powstaniu województw wielkopolskich 1794
 • 740 a Odezwa Józefa Wybickiego pełnomocnika N. Naczelnika i Rady Narodowej |do obywatelów i mieszkańców ziemi polskiej wyznania augszpurskiego zwyczajnie Hollendrami zwanych 1794 09.18.
 • 740 a Raport generała Grabowskiego do Wielohorskiego generała kommenderującego w Wielkiem Xięstwie Litewskiem
 • 740 a Odezwa do nowo formującego się Pułku Huzarów i do współobywateli 1794 08.17.
 • 740 a Ustanowienie Sądu Kryminalnego wojskowego 1794 08.23.
 • 740 a Wyrok sądu Najwyższego kryminalnego w sprawie o gwałty 28go czerwca 1794 roku w Warszawie popełmione 1794 07.21.
 • 740 a Deklaracya względem aresztantów niewojskowych 1794 09.05.
 • 740 a Odezwa do nowo formującego się Pułku Huzarów i do współobywateli 1794 08.17.
 • 740 a Raport generała Grabowskiego do Wielohorskiego generała kommenderującego w Wielkiem Xięstwie Litewskiem
 • 740 a Wezwanie Sądu Najwyższego do aktorów Targowicy 1794 07.07.
 • 740 a Rezolucya Rady Najwyższej uwalniająca miasto Warszawę od przystawienia rekruta z miast pospolitego ruszenia nakazanego 1794 09.18.
 • 740 a Dekret Sądu Najwyższego Kryminalnego przeciwko hersztom rokoszu Targowickiego 1794 09.09.
 • 740 a Sąd wojenny na Ignacego Wieniawskiego i na Jana Kalka 3 lipca 1794 z rozkazu N. Naczelnika ferowany
 • 740 a Nota do J.X. Nuncyusza z okoliczności zaszłej śmierci Xcia Prymasa od wydziału interesów zagranicznych podana 1794 08.13.
 • 740 a Odezwa Sądu Najwyższego Kryminalnego do publiczności 1794 07.19.
 • 740 a Odezwa Rady N. Narodowej |do obywatelów W. Xięstwa Litewskiego 1794 09.11.
 • 740 a Do obywateli województw wielkopolskich 1794 09.07.
 • 740 a Obwieszczenie względem zaczynającego się kursu biletów skarbowych 1794 08.11.
 • 740 a Wyznaczenie dyrektorów i assesorów do dyrekcyi biletów skarbowych wraz z przepisaną dla nich przysięgą 1794 08.02.
 • 740 a Przełożenie Rządu Polskiego względem stanu aktualnego legacyi moskiewskiej w Warszawie 1794 b.d.
 • 740 a List imieniem Rady Najwyższej Narodowej pisany |do obywatela Kociełła pełnomocnika w odpowiedzi na jego raport 1794 07.29.
 • 740 a Odezwa do duchowieństwa obojga obrządków i wszelkiego wyznania przełożonych i nauczycieli 1794 07.19.
 • 740 a Nota o zdrajcach Targowicy 1794 07.14.
 • 740 a Do narodu 1794 07.11.
 • 740 a Uniwersał względem nie stawiających się do pospolitej obrony i usuwających się za granicę 1794 07.07.
 • 740 a Rezolucya względem sądzenia obwinionych o gwałty dnia 28go czerwca w Warszawie popełnione
 • 740 a Rezolucya zapewniająca opiekę rządową względem żon i dzieci zarekrutowanych teraz mężów i żon 1794 07.04.
 • 740 a Do obywatelów Xięstwa Kurlandyi i Semigalii 1794 b.d.
 • 740 a Do obywatelów Polski i Litwy z okoliczności wyszłych deklaracyi moskiewskich 1794 06.27.
 • 740 a O tumulcie w Warszawie 1794 06.27.
 • 740 a Ordynacya dla Komissyi Porządkowych i magistratów miast względem urządzenia i utrzymywania kres po traktach i drogach 1794 06.27.
 • 740 a Ordynacya dla Komissyi Porządkowych i magistratów miast względem urządzenia i utrzymywania kres po traktach i drogach 1794 06.27.
 • 740 a Ustanowienie biletów skarbowych przez RNN 1794 06.08.
 • 740 a Przepis nauk dla księży zatrudniających się obozową usługą 1794 b.d.
 • 740 a Odezwa Naczelnika do Narodu względem stałości w obronie kraju 1794 09.24.
 • 740 a Odezwa Naczelnika względem Polaków zostających w służbie obcej 1794 09.22.
 • 740 a Uwiadomienie o formującym się pułku starozakonnym 1794 09.17.
 • 740 a Ogłoszenie przy rozkazie Naczelnika
 • 740 a Do obywatelów warszawskich 1794 09.12.
 • 740 a Naczelnik do Rady Najwyższej Narodowej 1794 09.07.
 • 740 a Odezwa do Rady Najwyższej Narodowej o pieniądze 1794 09.10.
 • 740 a Do obywatelów warszawskich 1794 b.d.
 • 740 a Deklaracya Naczelnika względem jeńców wojskowych 1794 09.05.
 • 740 a Do obywatelów województwa wołyńskiego 1794 09.05.
 • 740 a Do obywatelów mieszkańców warszawskich 1794 09.04.
 • 740 a Obwieszczenie N. Naczelnika z okazyi pisma podrzuconego przy rozkazie wojskowym ogłoszone 1794 08.30.
 • 740 a Odezwa Naczelnika do Obywateli Warszawskich 1794 08.13.
 • 740 a List Naczelnika do Prezydującego w Wydziale Skarbowym 1794 08.01.
 • 740 a Odezwa Naczelnika do Rady Najwyższej Narodowej 1794 07.25.
 • 740 a List Naczelnika do Prezydenta m. Warszawy 1794 07.25.
 • 740 a List Naczelnika do Rady Najwyższej Narodowej 1794 07.10.
 • 740 a Mianowanie Jana Horaina zastępcą pełnomocnika do organizacji pospolitego ruszenia 1794 07.04.
 • 740 a Odezwa Kościuszki do mieszkańców Warszawy wzywająca ich do zaciągania się w zbrojne szeregi ku obronie Ojczyzny 1794 07.01.
 • 740 a Kościuszko Tadeusz ||Do Ludu Warszawskiego 1794 06.29.
 • 852 j BK 01512
 • 999 a WK

Indeksy