Kolekcja korespondencji i akt z lat 1548-1572.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01536
 • Kopie: Mf 4730
 • Tytuł: Kolekcja korespondencji i akt z lat 1548-1572.
 • Miejsce i czas powstania: 16 i 19 w.
 • Opis fizyczny: 394 s. 37x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., niem., pol., rus. cyrylica
 • Zawartość:
  • Listy Grzegorza (Hrehorego) Aleksandrowicza Chodkiewicza kaszt. wileńskiego i hetm. najwyższ. lit. do panów Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. na sejm w Brześciu (Stare Sioło, 28 VII 1566), s. 197-200; (Mińsk, 9 XI 1568), s. 221-224.
  • List Franciszka Gajewskiego sekwestratora pabianickiego do ks. Rafała Wargawskiego (?) (Pabianice, 1550), s. 13-14.
  • List Andrzeja hr. z Górki do króla Zygmunta Augusta (Poznań, 28 XI 1550), s. 15-18.
  • List Pawła Algimunta Holszańskiego bpa wileńskiego do królowej Barbary Radziwiłłówny (Zwolpii (?), 5 IX 1548), s. 3-6.
  • List Katarzyny Jagiellonki król. Szwecji do Jana Kostki kaszt. gdańskiego, podskarb. ziemi pruskiej i star. tczewskiego i puckiego (12 VII 1557), s. 43-44.
  • Listy Marcina Kromera prob. w Bieczu, kan. krakowskiego, późn. bpa warmińskiego do następujących: Krasiński Franciszek prepozyt płocki, archidiakon warszawski, podkanclerzy kor. na temat aktualnej sytuacji społ.-polit. (b.m., 2 VI 1571) s. 323-326; tenże jako bp krakowski (Frombork, 5 V 1572) s. ??? - Zygmunt August (Praga, 30 I 1562) s. 81-84; (Frombork, 12 II 1572) s. 335-338 [własnoręczny tylko podpis] - NN wyższy duchowny, protektor nadawcy (Kraków, 4 V 1549), s. 9-12.
  • Listy do Marcina Kromera od następujących: Kostka Piotr kanonik warmiński, bp chełmiński (W-wa, 12 IV 1572) s. 355-366 [4 kopie z 19 w., 2. dat. 19 IV 1572, dwie ostatnie pisane ładnym kaligraficznym pismem] - Kromer Bartosz, brat (Biecz, 1548), s. 1-2.
  • List Filipa Padniewskiego bpa krakowskiego do Szymona Lugowskiego (Ługowskiego?) kan. krakowskiego i pisarza skarbca król. na Wawelu (Iłża, 6 IX 1566) s. 201-202.
  • List Jana Spytka Tarnowskiego, kaszt. wojnickiego, podskarb. kor., star. krzepickiego i brzeźnickiego do Hieronima Szafrańca z Pieskowej Skały, star. chęcińskiego (Piotrków, 4 XII 1549) s. 7-8.
  • List Jakuba Uchańskiego abpa gnieźn. i prymasa Polski do kard. Stanisława Hozjusza bpa warmińskiego w sprawie przebiegu i uchwał sejmu walnego 1564 r. (Warszawa, 6 II 1564) s. 169-170.
  • List Jana II Zygmunta Zapolyi, ks. Siedmiogrodu i pretendenta do korony węgierskiej, siostrzeńca króla Zygmunta Augusta do tegoż (Siedmiogród, 3 I 1565) s. 177-180.
  • List Marcina Zborowskiego woj. poznańskiego do Spytka Wawrzyńca Jordana z Zakliczyna, woj. krakowskiego i star. przemyskiego m.in. na temat udziału w sejmiku szlach. w Środzie Wlkp. (Odolanów, 6 III 1562) s. 85-88.
  • Listy (2) Piotra Zborowskiego star. i woj. krakowskiego do brata Mikołaja star. szydłowskiego [w 1. brak zakończenia i podpisu!] (Lublin, w czasie sejmu 1566 oraz Lublin, 26 V 1566) s. 181-184.
  • Listy do króla Zygmunta Augusta od następujących: Fryderyk Pruski (Kijów, 14 II b.r.) s. 367-374 - NN do króla jako do wlk. księcia litewskiego w sprawie odebrania dzierżawy żup solnych żupnikowi ruskiemu Walbachowi i oddania ich w dzierżawę p. Falęckiemu (b.d.) s. 387-388 [koncept pisma?] [na odwrocie satyryczny czterowiersz o męstwie Litwinów na polu walki w jęz. pol. "Pisano w koscziele v.s. Stanisława 6 Augusti", podpisano tym samym pismem "Wojewoda Vileński"].
  • List biskupów litewskich: Waleriana Protasewicza bpa wileńskiego, Jan Andruszewicza bpa łuckiego, Jana Domanowskiego bpa żmudzkiego i Mikołaja Paca bpa kijowskiego do panów Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. w sprawie starostwa żmudzkiego w kontekście wojny z Moskwą (Wilno, 4 II 1563) s. 133-136.
  • List Filona [nazwisko trudno czytelne] do hetmana najwyższ. litewskiego Mikołaja Radziwiłła "Rudego" (?) (3 IX b.d.r.) s. 375-378.
  • Ekscerpt testamentu króla Zygmunta Augusta, spisany prawdopodobnie przez ks. Franciszka Krasińskiego, bpa krakowskiego, świadka zgonu 1572 s. 379-386.
  • Immunitety celne i ekonomiczne wystawione dla następujących: Antkowski (?) Szczęsny szl., wystaw. dla poddanego wysyłanego po zakup soli przez Stanisława Kryskiego z Drobnina kaszt. raciąskiego (Drobnin, 26 X 1570) s. 279-280 - Grisz (Gryś?) Marcin mieszcz. warszawski (zwolnienie od opłaty ceł wodnych przy spławie żyta Wisłą do Gdańska), wystaw. przez burmistrza i Radę Starego Miasta Warszawy (Warszawa, 5 III 1563) s. 139-142 - Krawc(z)owicz Marcin mieszcz. skierniewicki, wystaw. przez abpa gnieźn. i prymasa Polski Jakuba Uchańskiego dla swego poddanego (Piotrków, 23 III 1563) s. 137-138 - Laskowski Hirzyk [!] szl., wystaw. przez Jana Zaliwskiego dziedzica proszowskiego, patrona poprzedniego (b.m., 12 X 1567) s. 211-212 - Liscz [!] Franciszek mieszcz. warszawski (zwolnienie od opłaty ceł wodnych przy spławie żyta Wisłą do Gdańska), wystaw. przez burmistrza i Radę Starego Miasta Warszawy (Warszawa, 14 IV 1563) s. 143-146 - Rekosznia (Rilkoszina) Katarzyna mieszczka łowicka, wystaw. przez burmistrza i Radę Miasta Łowicza (zwolnienie od wszelkich podatków) (Łowicz, 29 VII 1567) s. 207-210.
  • Kwity dłużne wystawione przez następujących: Anna i Katarzyna Jagiellonka królewny polskie dla Hieronima Bużeńskiego, burg. i żupnika krakowskiego dot. 1. raty pożyczki w kwocie 950 fl. od sumy ogólnej 1900 fl. (Wilno, 23 IV 1562) s. 89-92 - Fabiusz Wacław ks., medyk króla Zygmunta Augusta, polecenie wypłaty 48 fl. tytułem zwrotu kosztów utrzymania za okres od 25 XII 1568 do 19 II 1569 r., wystaw. przez Jakuba Załuskiego (Lublin, 15 II 1569) s. 231-232 - Katarzyna Jagiellonka późn. królowa Szwecji dla Hieronima Bużeńskiego burg. i żupnika krakowskiego dot. 2. raty pożyczki w kwocie 475 fl. od sumy ogólnej 1900 fl. [zob. wyżej], zapisanej na żupach wielickich (Warszawa, 26 VI 1563) s. 147-150 - Kromer Marcin kan. krakowski, sekr. król, koadiutor warmiński dla Hieronima Bużeńskiego, burg. i żupnika krakowskiego dot. kwoty 150 fl. od dożywotniego legatu 300 fl. zapis. na żupach wielickich, odebranych za pośrednictwem Jakuba ze Żnina (Wiedeń, 23 VIII 1563) s. 159-160 - Noskowski Andrzej bp płocki dla Stanisława Borka trybuna i star. sochaczewskiego na sumę 400 fl. (Piotrków, 24 II 1552) s. 23-26 - Piasecki Jakub koniuszy kor. dla Mikołaja Dunina dworz. Walentego Dembińskiego psk. kor. za dostarczenie aprowizacji dla koni król. (owies, siano, słoma) podczas pobytu króla na sejmie w Warszawie w okresie od 1 I do 26 IV 1564 r. (Warszawa, 26 IV 1564) s. 171-172 - Zygmunt August król Polski dla Bernarda Soderiniego z Florencji kupca krakowskiego na sumę 11 079 fl. za wykonanie stroju koronacyjnego dla trzeciej żony króla Katarzyny Austriaczki (22 IX 1553) s. 35-38
  • Mandaty króla Zygmunta Augusta dla następujących: Broniewski Prokop chor. kaliskiego dot. wypłaty rocznej pensji 100 fl. (Wilno, 2 X 1562) s. 121-122 - Falęcki (Falieczki) Marcin dworz. król. dot. wypłaty rocznej pensji 200 fl. ze skarbca król. (Wilno, 30 IX 1561) s. 77-80 - Kostka Mikołaj zwierzchnik celników w Polsce dot. corocznego dostarczania za granicę bez cła trzeciej części wołów z Polski dla ks. Joachima II Hohenzollerna margrab. brandenburskiego i ks. elektora szczecińskiego (Warszawa, 28 XII 1563) s. 165-168 - Kromer Marcin kan. krakowski i sekr. król. dot. wypłacenia 30 fl. wynagrodzenia za uporządkowanie archiwum skarbca król. i sporządzenie do niego inwentarza (Wilno, 7 X 1551) s. 389-390 - Lutomierski Jan psk. nadw. dot. rozgraniczenia królewskich wsi Gołąbie (tenuta Stanisława Karwickiego) i Bałtów w star. radomskim oraz dziedzicznych wsi szlach. Niebrzegów, Bądziszów i Rzeszyn należących do Jana, Stanisława oraz Stanisława i Kaspra Rzeźnickich (Wołkimki, 14 IX 1555) s. 39-40 - Łęcki (Lięnczki) Mikołaj oraz Ostrowski Jakub stol. lubelski dot. lustracji stawów rybnych w królewszczyznach pod Lublinem będących w dzierżawie Jana Tęczyńskiego ("Revisio piscinarum Lublinensium") (Warszawa, 14 III 1566) s. 203-206 - Stempowski Marcin dworz. król. dot. przyznania rocznej pensji 60 fl. za zasługi (Wilno, 27 I 1561) s. 69-72.
  • Memoriał lub mowa Jana Hieronimowicza Chodkiewicza star. żmudzkiego, marsz. najwyższ. lit., hetmana i administratora Ziemi Inflanckiej 1572 s. 351-354.
  • Minuta listu bojarów moskiewskich, występujących w imieniu cara Iwana Wasiliewicza (IV) Groźnego, zawierająca odpowiedź odmowną na złożoną przez posłów króla Stefana Batorego propozycję przebiegu granicy moskiewsko-litewskiej po zawarciu pokoju oraz przedstawiającą własną propozycję przygotowaną zgodnie z obowiązującą ich instrukcją poselską (Moskwa, 22 VI 1578) s. 263-270.
  • Przywileje króla Zygmunta Augusta dla następujących: Gotard wlk. mistrz Zakonu Krzyżackiego w Inflantach (po uznaniu przez zakon zwierzchnictwa Korony i Litwy) [brak zakończenia!] 1561 s. 391-394 - Malewicz Jan poddany król. na wystawienie karczmy we wsi król. Wsnary (Usnarz) w obw. grodzieńskim przy gościńcu pom. Krynkami a Muhławicami (Molawiny) z nadaniem 2 włók ziemi (Wilno, 30 VII 1563) s. 155-158.
  • Relacja o śmierci Moskiewskiego (?) (kop.) (21 XI 1570) s. 47-52.
  • Rezolucja delegacji Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. na sejm walny kor. do Warszawy w sprawie zasad ustrojowych przyszłej unii polsko-litewskiej (b.d., ok. IV 1564?) s. 173-176.
  • Spis członków roty król. konnej i pieszej rotm. Fabrycego Aiasza Włocha wraz z wyszczególnieniem uzbrojenia, spis przez sekr. król. Wacława Agryppę pis. polnego inflandzk. (Poniewież, 25 XI 1569) s. 241-244.
  • Summa Relacij Jego Mczi Xiendzia Marczina Kromera [nadpisane] coadiuthora Biskupstwa Varmienskiego i pana Jana Dymitra Sulikowskiego Jego Król. Mczi na yednanie Crolia dunskiego y szweczkiego do Szczeczina posłanych Commisarzow przed Jego Król Mczią w Warszawie dwunastego dnia sticznia sprawowane s. 281-296.
  • Summa relacziey Jego Mczi Xiendza Marczina Cromera coadiutora [Bi]skupstwa Varmienskiego i pana Jana Dymitra Solikowskiego Jego Król. Mczi secretarza na yednanie Crolia dunskiego y sweczkiego do Sczeczina poslanich Comissarzow przed Jego Król Mczią w Warszawie dwunastego dnia sticznia sprawowane s. 297-318 [wcześniejsza kopia spisana bardziej rozwlekłym pismem, być może obszerniejsza].
  • Warunki uwolnienia z aresztu Krzysztofa ks. meklemburskiego na Szwerynie i Güstrowie, który zerwał przymierze z królem pol. i przeszedł na stronę Henryka Szwedzkiego 1569 s. 247-250.
  • Wypis z księgi rachunków dworu Zygmunta Augusta prowadz. przez psk. nadw. Jana Lutomirskiego, zawierający wykaz koni z ich krótkim opisem (maść, piętna, tj. znaki własnośc.) (Kraków, 25 III 1559) s. 67-68.
  • Listy króla Zygmunta Augusta do następujących: bojarzy ziemi wołyńskiej: Michał i Wasyl Pryweredowscy, Jachna i Iwan Bogdanowicze Lidochowscy oraz Anastazja Iwankowna i jej synowie Semen i Fiodor Bajewscy w związku z krzywdami wyrządzonymi przez wymienionych (zabór gruntów) popowi cerkwi ormiańskiej w Łucku Wartikowi (Wilno, 8 VI 1561) s. 73-76 - Lascius (Łaszcz?) Mikołaj (13 VI 1558) s. 53-54 - Radziwiłł Mikołaj Rudy woj. trocki i wileński, star. mozyrski, kanclerz i hetman najwyższy litewski: w sprawach obronności kraju (obowiązek bieżącego składania meldunków wojskowych królowi i hetmanowi przez starostów i dzierżawców ziem ukraińskich, układanie stosunków z carem perekopskim, gotowość bojowa szlachty kresowej, termin i tryb zwołania pospolitego ruszenia w związku z wygasaniem przymierza z wlk. ks. moskiewskim, liczebność i dyslokacja wojsk zaciężnych na Ukrainie oraz ewentualne ogłoszenie nowego zaciągu i rozmieszczenie oddziałów na terenach Naddnieprza w zależności od stanu finansów państwa) (Kraków, 20 III 1553) s. 31-32, 34; królewska aprobata kandydatur chorążego grodzieńskigo Piotra Micuty oraz Mikołaja Tołoczki powołanych przez R. na sędziów w pow. grodzieńskim oraz polecenie ustanowienia przy urzędzie sędziowskim pisarza (Rawa, 20 IV 1556) s. 41-42; wiadomość od woj. ruskiego i hetmana kor. Mikołaja Sieniawskiego dot. ruchów wielkiej armii tureckiej wspieranej przez oddziały Tatarów białogrodzkich i dobrudzkich, którzy przeprawiwszy się z Mołdawii (Budziaku) przez jez. Widowo k. Białogrodu rozłożyli się obozem między Kremieńczukiem nad Dnieprem a Bałakławą na Zaporożu, 26 mil od Bracławia, oczekując posiłków cara perekopskiego; w ramach rozpoznania sił dowódcy Kozaków zaporoskich ks. Dymitra Wiśniowieckiego wysłali silny oddział zwiadowczy do jego twierdzy Chortyca na wyspie na Dniestrze i w razie stwierdzenia braku wojska zamierzają wtargnąć na tereny Wołoszczyzny; informacja o szkodach wyrządzonych przez najeźdźców w ułusach i pogłowiu czabanów, których spis w jęz. polskim posyła hetmanowi wraz z listem (Krasnystaw, 19 VII 1558) s. 63, 66; prośba o radę w związku z wystosowaną przez abpa ryskiego Wilhelma Hohenzollerna wraz z kapitułą oraz posła księcia pruskiego prośbą o pomoc z powodu najazdu wlk. ks. moskiewskiego cara Iwana Groźnego na ziemie zakonne i spustoszenia ich oraz zajęcia bpstwa dorpackiego; pytanie do hetmana o podjęcie działań wobec najeźdźcy, z którym Polska aktualnie związana jest rozejmem, w sytuacji wzmocnienia jego pozycji (zagrożenie Wilna), a także w kontekście trudnej sytuacji finansowej państwa, gdy do skarbu nie wpłynęły uchwalone podatki oraz zaległe dochody ze starostw i dzierżaw (Warszawa, 20 IX 1558) s. 71-72, 74; zawiadomienie o zwołaniu do Wilna na dzień
 • Proweniencja:
  • "od Kajetana Kwiatkowskiego nabyte" - [rkps, s. 323-326 (fragment rkpsu)]
  • "Zakupiono od M. Swinarskiego z Poznania za 300 zł. 19. IX 1956" - [rkps, s. 389-390]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Agryppa, Wacław klan miński, smoleński (?-1597)
  • Aiasz, Fabrycy rotm. król. 16 w.
  • Andruszewicz, Jan bp kijowski i łucki (1480-1567)
  • Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596)
  • Antkowski, (?) Szczęsny poddany Stanisława Kryskiego woj. mazowieckiego i star. płockiego 16 w.
  • Bajewscy (rodzina) bojarzy wołyńscy 16 w.
  • Barbara Radziwiłłówna (królowa Polski ; 1520-1551)
  • Biandrata, Giorgio teolog, lekarz (1515-1588)
  • Bobojed, Iwan namiestnik witebski 16 w.
  • Bohdanowicze Lidochowscy bojarzy wołyńscy 16 w.
  • Borek Stanisław dziekan krakowski, sekr. król. (1474-1556)
  • Brodawka, Izaak główny celnik w Wielkim Księstwie Litewskim 16 w.
  • Broniewski, Prokop chor. kaliski, podkom. poznański (ca 1510-1577)
  • Bużeński, Hieronim klan sieradzki (ca 1513-1580)
  • Chodkiewicz, Grzegorz hetman wielki litewski (ca 1513/1514-1572)
  • Chodkiewicz, Hieronim klan trocki, wileński (1500-1561)
  • Chodkiewicz, Jan Hieronimowicz marszałek w. lit. (ca 1537-1579)
  • Dembiński, Walenty kanclerz w. kor. (ca 1504-1584)
  • Domanowski, Jan bp żmudzki (ca 1500-1563)
  • Dowojno, Stanisław komornik królowej Bony (?-1573)
  • Dunin, Mikołaj poddany podsk. kor. Walentego Dembińskiego szl. 16 w.
  • Dybowski, Sebastian dzierżawca ozierski, nowodworski, ostryński i molawicki 16 w.
  • Fabiusz, Wacław medyk Zygmunta Augusta 16 w.
  • Falęcki, Marcin dworzanin Zygmunta Augusta
  • Fryderyk II (król Danii ; 1534-1588)
  • Gajewski, Franciszek
  • Giltzheim, Rembertus dyplomata inflancki (?-1532)
  • Górka, Andrzej klan poznański, sta gen. wlkp (1500-1551)
  • Gotard, Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; ca 1517-1587)
  • Grisz, (Gryś?) Marcin mieszcz. warszawski 16 w.
  • Haraburda, Michał Bohdanowicz pis. wlk. lit. (?-1586)
  • Holszański, Paweł Algimunt bp wileński (ca 1485-1555)
  • Hornostaj, Iwan wda nowogrodzki (?-1558)
  • Hozjusz, Stanisław (1504-1579)
  • Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584)
  • Izabela Jagiellonka (królowa Węgier ; 1519-1559)
  • Jakub ze Żnina 16 w.
  • Jan II Zygmunt Zapolya (księżę Siedmiogrodu ; 1540-1571)
  • Jan III Waza król Szwecji (1537-1592)
  • Joachim II (elektor Brandenburgii ; 1505-1571) (1563)
  • Jordan, Spytek Wawrzyniec wda krakowski i klan krakowski (1518-1568)
  • Kapusta, Andrzej Timofiejewicz star. owrucki (ca 1510-1572)
  • Karwicki, Stanisław szl. 16 w.
  • Katarzyna Austriaczka (królowa Polski ; 1533-1572)
  • Kośla Mikołaj administrator ceł kor. 16 w.
  • Kostka, Jan klan gdański, wda sandomierski (ca 1529-1581)
  • Krasiński, Franciszek podkanclerzy kor., bp krakowski (1525-1577)
  • Krawcowicz Marcin mieszcz. skierniewicki 16 w.
  • Kromer, Bartosz brat Marcina Kromera
  • Kromer, Marcin (1512-1589)
  • Kryski, Stanisław wda mazowiecki (1536-1595)
  • Krzysztof Meklemburski (książę Meklemburgii ; 1537-1592)
  • Kurbski, Andrzej ks. dowódca moskiewski (1528-1583)
  • Łaszcz, (Lascius) Mikołaj (?) 16 w.
  • Łęcki, (Lięnczki) Mikołaj szl. 16 w.
  • Liscz, (Liść?) Franciszek burmistrz Warszawy 16 w.
  • Ługowski, Szymon pisarz skarbu korony (1530-1583)
  • Lutomirski, Jan podskarbi nadw. (ca 1510-1567)
  • Makary (św. ; 1482-1563)
  • Malewicz, Iwan litewski karczmarz 16 w.
  • Micuta Piotr chor. grodzieński, sędzia ziem. grodzieński 16 w.
  • Moskiewski (?) 16 w.
  • Mścisławski wódz moskiewski 16 w.
  • Naruszewicz, Mikołaj Pawłowicz pisarz wlk. litewski (?-1575)
  • Noskowski, Andrzej bp płocki (1492-1567)
  • Ostrogski, Konstanty klan wileński, wda trocki (ca 1460-1530)
  • Ostrowicki, Paweł Kasparowicz chor. oszmiański, sędzia wileński (?-1570)
  • Ostrowski, Jakub z Rachowal stol. lubelski, wojski lubelski (?-po 1569)
  • Pac, Mikołaj sekr. król., bp kijowski (ca 1527-1585)
  • Pac, Stanisław Mikołajewicz dworz. król., podstoli litewski (?-1588)
  • Padniewski, Filip bp krakowski, podkanclerzy kor. (ca 1510-1572)
  • Piasecki, Jakub koniuszy kor. i koniuszy dworny lit. ?-1567)
  • Protasewicz, Walerian bp łucki, wileński (1504-1579)
  • Pryweredowski, Michał bojar wołyński 16 w.
  • Pryweredowski, Wasyl bojar wołyński 16 w.
  • Przecławski, Andrzej prałat kapituły poznańskiej, sekretarz królewski (ca 1499-1571)
  • Radziwiłł, Jerzy klan trocki, wileński (ca 1480-1541)
  • Radziwiłł, Mikołaj wda wileński, hetman w. lit. (1512-1584)
  • Radziwiłł, Mikołaj kanclerz lit., wda wileński (1515-1565)
  • Rękoszna lub Rękoszina, [!] Katarzyna mieszczka łowicka 16 w.
  • Rzeźnicki (Rzessniski), Jan szl. 16 w.
  • Rzeźnicki (Rzessniski), Kasper szl. 16 w.
  • Rzeźnicki (Rzessniski), Stanisław szl. 16 w.
  • Sapieha, Paweł Iwanowicz woj. nowogródzki, podlaski (?-1579)
  • Sieniawski, Hieronim wojewodzic ruski (1519-1582)
  • Sieniawski Mikołaj hetman w. kor., wda ruski (ca 1489-1569)
  • Soderini, Bernaro kupiec, bankier (ca 1524-1584)
  • Solikowski, Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603)
  • Sołomerecki, Iwan Wasylewicz kniaź star. mścisławski, aiński, kaszt. mścisławski (?-1568)
  • Stempowski, Marcin dworz. Zygmunta Augusta (1561)
  • Suzdalski, Andrzej Iwanowicz kniaź wda połocki (1571)
  • Szafraniec, Hieronim sta chęciński (ca 1490-ca 1555)
  • Szemet Malcher kaszt. żmudzki, ciwun Małych Dyrwian na Żmudzi 16 w.
  • Szymkowicz, Jan pisarz król. (?-1569)
  • Tarnowski, Jan Spytek klan wojnicki, podskarbi kor. (1484-1553)
  • Tęczyński, Jan klan wojnicki, sta lubelski (?-1593)
  • Tołoczka, Mikołaj sędzia ziem. grodzieński 16 w.
  • Trzebuchowski, Mikołaj klan gnieźnieński (?-1563)
  • Tyszkiewicz, Wasyl woj. podlaski, smoleński (1492-1571)
  • Uberfeld (Ueberfeldt) Walenty mieszcz. gdański 16 w.
  • Uchański, Jakub (prymas Polski ; 1502-1581)
  • Walkowski, Andrzej dworz. Zygmunta Augusta (?-1563)
  • Wargawski, Rafał 16 w.
  • Wartik pop cerkwi ormiańskiej w Łucku 16 w.
  • Wiktorzyn, Jan 16 w.
  • Wilhelm, Hohenzollern bp ryski (1498-1563)
  • Wiśniowiecki, Dymitr sta czerkaski, kaniowski (ca 1535-1563)
  • Wojna, Ławryn sta piński, olicki (?-1580)
  • Zaliwski, Jan dziedzic Proszowic szl. 16 w.
  • Załuski, Jakub szl. 16 w.
  • Zbaraski, Stefan wda witebski, klan trocki (ca 1518-1585)
  • Zborowski, Marcin klan kaliski, krakowski, wda poznański (ca 1495-1565)
  • Zborowski, Mikołaj sta szydłowski 16 w.
  • Zborowski, Piotr wda sandomierski, krakowski (?-1580)
  • Zygmunt II August król Polski (1520-1572)
  • Kapituła ryska (1558) 16 w.
  • Krzyżacy
  • Rada litewska 16 w.
  • Rada Wlk. Ks. Litewskiego 16 w.
  • Rota królewska Zygmunta Augusta (stan osobowy)
  • Tatarzy 16 w.
  • Krzyżackie, państwo 16 w.
  • Żydzi 16 w. Wilno
  • Broń 16 w. Litwa
  • Czabany podolskie 16 w.
  • Wół podolski 16 w.
  • Działa 16 w. Litwa
  • Handel 16 w. Litwa
  • Dyplomacja 16 w.
  • Litwa a Moskwa 16 w.
  • Transport wodny śródlądowy 16 w. Litwa
  • królewszczyzny 16 w. Polska
  • Lichwa 16 w. Litwa
  • Mieszczaństwo 16 w. Wilno
  • Podatki 16 w. Litwa
  • Podwoda 16 w. Litwa
  • Pospolite ruszenie 16 w. Litwa
  • Przywilej 16 w.
  • Negocjacje 16 w.
  • Polska a Szwecja a Dania 16 w.
  • Rzeki 16 w. Litwa
  • Tatarski, chanat 16 w. (1558)
  • Wojska zaciężne 16 w. Litwa
  • Zamki i pałace 16 w. Ukraina
  • Epidemie 16 w. Polska
  • Epidemie 16 w. Litwa
  • Sól kamienna górnictwo 16 w. Polska
  • Akta 16 w.
  • Dyplomy 16 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Listy 16 w.
  • Bałakława Krym (Ukraina) 16 w.
  • Balthow (Bałtów)
  • Bełz (Ukraina ; okręg) 16 w.
  • Białyj (Rosja) 16 w.
  • Bonziszow (Bądziszów?) (1555)
  • Bracław (Ukraina) 16 w.
  • Brasław (Białoruś) 16 w.
  • Choroszcz (pow. białostocki, woj. podlaskie)
  • Chortyca (Ukraina)
  • Dąbrowno (Białoruś) 16 w.
  • Dania 16 w.
  • Dorogobuż (Rosja) 16 w.
  • Dorpacka, diecezja 16 w.
  • Druja (Białoruś) 16 w.
  • Dubrowa zob. Dąbrowno
  • Gołąbie (Golambie)
  • Grodno (Białoruś) 16 w.
  • Inflanty 16 w.
  • Inflanty 16 w.
  • Isłocz (Białoruś) 16 w.
  • Kojdanów (Białoruś) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Krewo (Białoruś) 16 w.
  • Krzemieńczuk (Ukraina) 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 16 w.
  • Lubelskie, województwo 16 w.
  • Łuck (Ukraina) 16 w.
  • Mińsk (Białoruś) 16 w.
  • Mohylew (Białoruś) 16 w.
  • Moskwa (Rosja) 16 w.
  • Mozyrz (Białoruś) 16 w.
  • Mścisław (Białoruś) 16 w.
  • Naddnieprze 16 w.
  • Niebrzegów 16 w.
  • Orsza (Białoruś) 16 w.
  • Owrucz (Ukraina) 16 w.
  • Parnawa (Estonia) 16 w.
  • Podole 16 w.
  • Połock (Białoruś) 16 w.
  • Psków (Rosja) 16 w.
  • Radoszkowice (Białoruś) 16 w.
  • Rosja 16 w.
  • Ryga (Łotwa) 16 w.
  • Ryska, diecezja (katol.) 16 w.
  • Rzeszyn 16 w.
  • Smoleńsk (Rosja) 16 w.
  • Środa Wielkopolska (woj. wielkopolska) 16 w.
  • Suraż (Rosja) 16 w.
  • Susza (Białoruś) 16 w.
  • Szwecja 16 w.
  • Tartu (Estonia) 16 w.
  • Tarvastu (Estonia) 16 w.
  • Taurus zob. Tarwast
  • Turcja 16 w.
  • Turowla (Białoruś) 16 w.
  • Ukraina 16 w.
  • Ułła (Białoruś) 16 w.
  • Wiaźma (Rosja) 16 w.
  • Wilno (Litwa) 16 w.
  • Witebsk (Białoruś) 16 w.
  • Wohyń (woj. lubelskie, pow. radzyński) 16 w.
  • Wołkimki 16 w.
  • Wołoszczyzna 16 w.
  • Wsnary (Usnarz) 16 w.
  • Zaporoże 16 w.
 • Uwagi:
  • Papiery zniszczone; różne formaty akt; pismo wielu rąk.
  • Niektóre k. zawierają znaki wodne (filigrany). Najczęściej występują: 1. Herb Bonarowa (f. papierni Bonerów w Balicach pod Krakowem) w odmianach z tarczą zwieńczoną król. koroną lub rzadziej bez niej - s. 1-2, 65-66, 135-136, 145-146, 153-154, 167-168, 205-206, 271-272, 279-280, 289-290, 319-320, 351-352, 329-330, 347-348; 2. Herb Jastrzębiec (f. papierni szlach., być może Poczesnej nad Wartą na Śląsku) na tarczy zwieńczonej król. koroną - s. 55-56, 73-74, 127-128, 131-132, 181-182, 185-186, 209-210, 227-228, 247-248, 333-334, 387-388; 3. Jelita (f. prwdp. papierni szlach. Wilczkowskich w Wilczkowicach k. Krakowa) na tarczy zwieńczonej koroną lub rzadziej bez tej ostatniej) - s. 219-220, 251-252, 261-262, 267-270, 291-294; 4. Herb Topór (f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) na tarczy zwieńczonej król. koroną lub bez tej ostatniej (znacznie rzadziej) - s. 9-10, 69-70, 77-78, 121-122, 163-164, 175-176, 191-192, 195-198, 251-252, 275-276; 5. Dzik (f. papierni miejskiej Świdnicy) - s. 97-100, 105-108, 113-114, 215-216; 6. Litera "W" w koronie (f. papierni miejskiej Wrocławia) - s. 139-140, 303-304, 309-312, 315-319. Ponadto występują: 7. Herb Gdańska: dwa krzyże równoramienne zwieńczone król. koroną (f. papierni miejskiej Gdańska) - s. 3-4; 8. Herb Poznania: na tarczy orzeł z rozpostartymi skrzydłami, pod którym dwa skrzyżowane klucze (f. papierni miejskich lub kapitulnych m. Poznania lub ewentualnie f. papierni w Legnicy o takim samym wzorze) - s. 7-8; 9. Orzeł w koronie: herb Królestwa Polskiego (nieokreślona papiernia) - s. 9-10; 10. Nieokreślony f.: tarcza czwórdzielna, na niej herb Wczele i orzeł piastowski w skos - s. 21-22; 11. Trzy korony (f. papierni Kapituły krakowskiej) na tarczy zwieńczonej król. koroną - s. 31-32, 87-88; 12. Herb Habdank (Awdaniec) (f. papierni klasztorów cysterskich w Mogile i Mniszku pod Krakowem) na tarczy z labrami zwieńczonej insygniami opackimi: pastorałem i infułą - s. 343-344, 393-394; 13. Nieokreślony f.: na tarczy drzewo o masywnym pniu i trzech bujnych konarach, wyrastające z gruntu, po bokach sygla "C" i "H" (może Dąb?) - s. 179-180; 14. Nieokreślony f.: nad tarczą z nierozpoznanym herbem orzeł z rozpostartymi skrzydłami (może Topór?) - s. 233-234, 239-240; 15. Nieokreślony f.: nierozpoznany herb, może odm. h. Trach?, z tarczą dwudzielną w słup, na której w polu 1. trzy prawe skosy, w polu 2. być może smok?, zwieńczoną koroną) - s. 325-326; 16. Litera "S" na smukłej kolumnie rozdartej u dołu na tarczy zwieńczonej koroną (prawdopodobnie f. papierni wołyńskiej w Nowym Stawie lub też nieokreślonej papierni małopolskiej - s. 379-380, 383-384; 17. Nieokreślony f.: portal, na którym wydatny krzyż zwieńczony ażurowym splotem, pod bramą prawdopodobnie tarcza herbowa - s. 389-390; 18. Niedźwiedź? (f. nieokreślonej papierni lub też odm. f. Dzik lub Junosza) - s. 243-244, 367-368, 373-374; 19. Nieokreślony f.: czterolistna koniczyna na gałce wieńczącej jakby hełm wieży, pod którym napis "CPINETIS" - s. 43-44; 20. Nieokreślony f.: czterolistna koniczyna, pod nią sygla "PP" - s. 89-90; 21. Nieokreślony f.: sygla "D&CBLAUW" - s. 119-120; 22. Nieokreślony f.: wstęga z napisem "CANET TE" - s. 169-170; 23. Nieokreślony f.: napis majuskulny "JADOW" - s. 357-358; 24. Średniowieczny f.: na długim pręcie od góry w kolejności sześciopromienna gwiazda, znak w kształcie położonej litery "Z", przeszyty prętem pierścień oraz znak w kształcie położonej litery "B" - s. 29-30; 25. Nieokreślony f.: krzyż grecki wieńczący trójnóg z ostrosłupowym daszkiem - s. 41-42, 159-160. Nieczytelne f. widnieją na s. 49-50, 59-60, 81-82, 377-378.
 • Opracowania:
  • Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, opracowanie, wstęp i komentarze Irena Kaniewska, wyd. I, Kraków 1998, s. 261-262, 306, 334-339, 369-381, 406, 428-432, 447-450, 537, 546-547, 554-556, 571-573, 580, 595-596, 613-615.
  • Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963), s. 165-175.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Kolekcja
 • 245 a Kolekcja korespondencji i akt z lat 1548-1572.
 • 246 a Akta do panowania Zygmunta Augusta. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg., kop., kop. XIX w.
 • 260 c 16 i 19 w.
 • 300 a 394 s. c 37x22 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Papiery zniszczone; różne formaty akt; pismo wielu rąk.
 • 500 a Niektóre k. zawierają znaki wodne (filigrany). Najczęściej występują: 1. Herb Bonarowa (f. papierni Bonerów w Balicach pod Krakowem) w odmianach z tarczą zwieńczoną król. koroną lub rzadziej bez niej - s. 1-2, 65-66, 135-136, 145-146, 153-154, 167-168, 205-206, 271-272, 279-280, 289-290, 319-320, 351-352, 329-330, 347-348; 2. Herb Jastrzębiec (f. papierni szlach., być może Poczesnej nad Wartą na Śląsku) na tarczy zwieńczonej król. koroną - s. 55-56, 73-74, 127-128, 131-132, 181-182, 185-186, 209-210, 227-228, 247-248, 333-334, 387-388; 3. Jelita (f. prwdp. papierni szlach. Wilczkowskich w Wilczkowicach k. Krakowa) na tarczy zwieńczonej koroną lub rzadziej bez tej ostatniej) - s. 219-220, 251-252, 261-262, 267-270, 291-294; 4. Herb Topór (f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) na tarczy zwieńczonej król. koroną lub bez tej ostatniej (znacznie rzadziej) - s. 9-10, 69-70, 77-78, 121-122, 163-164, 175-176, 191-192, 195-198, 251-252, 275-276; 5. Dzik (f. papierni miejskiej Świdnicy) - s. 97-100, 105-108, 113-114, 215-216; 6. Litera "W" w koronie (f. papierni miejskiej Wrocławia) - s. 139-140, 303-304, 309-312, 315-319. Ponadto występują: 7. Herb Gdańska: dwa krzyże równoramienne zwieńczone król. koroną (f. papierni miejskiej Gdańska) - s. 3-4; 8. Herb Poznania: na tarczy orzeł z rozpostartymi skrzydłami, pod którym dwa skrzyżowane klucze (f. papierni miejskich lub kapitulnych m. Poznania lub ewentualnie f. papierni w Legnicy o takim samym wzorze) - s. 7-8; 9. Orzeł w koronie: herb Królestwa Polskiego (nieokreślona papiernia) - s. 9-10; 10. Nieokreślony f.: tarcza czwórdzielna, na niej herb Wczele i orzeł piastowski w skos - s. 21-22; 11. Trzy korony (f. papierni Kapituły krakowskiej) na tarczy zwieńczonej król. koroną - s. 31-32, 87-88; 12. Herb Habdank (Awdaniec) (f. papierni klasztorów cysterskich w Mogile i Mniszku pod Krakowem) na tarczy z labrami zwieńczonej insygniami opackimi: pastorałem i infułą - s. 343-344, 393-394; 13. Nieokreślony f.: na tarczy drzewo o masywnym pniu i trzech bujnych konarach, wyrastające z gruntu, po bokach sygla "C" i "H" (może Dąb?) - s. 179-180; 14. Nieokreślony f.: nad tarczą z nierozpoznanym herbem orzeł z rozpostartymi skrzydłami (może Topór?) - s. 233-234, 239-240; 15. Nieokreślony f.: nierozpoznany herb, może odm. h. Trach?, z tarczą dwudzielną w słup, na której w polu 1. trzy prawe skosy, w polu 2. być może smok?, zwieńczoną koroną) - s. 325-326; 16. Litera "S" na smukłej kolumnie rozdartej u dołu na tarczy zwieńczonej koroną (prawdopodobnie f. papierni wołyńskiej w Nowym Stawie lub też nieokreślonej papierni małopolskiej - s. 379-380, 383-384; 17. Nieokreślony f.: portal, na którym wydatny krzyż zwieńczony ażurowym splotem, pod bramą prawdopodobnie tarcza herbowa - s. 389-390; 18. Niedźwiedź? (f. nieokreślonej papierni lub też odm. f. Dzik lub Junosza) - s. 243-244, 367-368, 373-374; 19. Nieokreślony f.: czterolistna koniczyna na gałce wieńczącej jakby hełm wieży, pod którym napis "CPINETIS" - s. 43-44; 20. Nieokreślony f.: czterolistna koniczyna, pod nią sygla "PP" - s. 89-90; 21. Nieokreślony f.: sygla "D&CBLAUW" - s. 119-120; 22. Nieokreślony f.: wstęga z napisem "CANET TE" - s. 169-170; 23. Nieokreślony f.: napis majuskulny "JADOW" - s. 357-358; 24. Średniowieczny f.: na długim pręcie od góry w kolejności sześciopromienna gwiazda, znak w kształcie położonej litery "Z", przeszyty prętem pierścień oraz znak w kształcie położonej litery "B" - s. 29-30; 25. Nieokreślony f.: krzyż grecki wieńczący trójnóg z ostrosłupowym daszkiem - s. 41-42, 159-160. Nieczytelne f. widnieją na s. 49-50, 59-60, 81-82, 377-378.
 • 520 a Listy Grzegorza (Hrehorego) Aleksandrowicza Chodkiewicza kaszt. wileńskiego i hetm. najwyższ. lit. do panów Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. na sejm w Brześciu (Stare Sioło, 28 VII 1566), s. 197-200; (Mińsk, 9 XI 1568), s. 221-224.
 • 520 a List Franciszka Gajewskiego sekwestratora pabianickiego do ks. Rafała Wargawskiego (?) (Pabianice, 1550), s. 13-14.
 • 520 a List Andrzeja hr. z Górki do króla Zygmunta Augusta (Poznań, 28 XI 1550), s. 15-18.
 • 520 a List Pawła Algimunta Holszańskiego bpa wileńskiego do królowej Barbary Radziwiłłówny (Zwolpii (?), 5 IX 1548), s. 3-6.
 • 520 a List Katarzyny Jagiellonki król. Szwecji do Jana Kostki kaszt. gdańskiego, podskarb. ziemi pruskiej i star. tczewskiego i puckiego (12 VII 1557), s. 43-44.
 • 520 a Listy Marcina Kromera prob. w Bieczu, kan. krakowskiego, późn. bpa warmińskiego do następujących: Krasiński Franciszek prepozyt płocki, archidiakon warszawski, podkanclerzy kor. na temat aktualnej sytuacji społ.-polit. (b.m., 2 VI 1571) s. 323-326; tenże jako bp krakowski (Frombork, 5 V 1572) s. ??? - Zygmunt August (Praga, 30 I 1562) s. 81-84; (Frombork, 12 II 1572) s. 335-338 [własnoręczny tylko podpis] - NN wyższy duchowny, protektor nadawcy (Kraków, 4 V 1549), s. 9-12.
 • 520 a Listy do Marcina Kromera od następujących: Kostka Piotr kanonik warmiński, bp chełmiński (W-wa, 12 IV 1572) s. 355-366 [4 kopie z 19 w., 2. dat. 19 IV 1572, dwie ostatnie pisane ładnym kaligraficznym pismem] - Kromer Bartosz, brat (Biecz, 1548), s. 1-2.
 • 520 a List Filipa Padniewskiego bpa krakowskiego do Szymona Lugowskiego (Ługowskiego?) kan. krakowskiego i pisarza skarbca król. na Wawelu (Iłża, 6 IX 1566) s. 201-202.
 • 520 a List Jana Spytka Tarnowskiego, kaszt. wojnickiego, podskarb. kor., star. krzepickiego i brzeźnickiego do Hieronima Szafrańca z Pieskowej Skały, star. chęcińskiego (Piotrków, 4 XII 1549) s. 7-8.
 • 520 a List Jakuba Uchańskiego abpa gnieźn. i prymasa Polski do kard. Stanisława Hozjusza bpa warmińskiego w sprawie przebiegu i uchwał sejmu walnego 1564 r. (Warszawa, 6 II 1564) s. 169-170.
 • 520 a List Jana II Zygmunta Zapolyi, ks. Siedmiogrodu i pretendenta do korony węgierskiej, siostrzeńca króla Zygmunta Augusta do tegoż (Siedmiogród, 3 I 1565) s. 177-180.
 • 520 a List Marcina Zborowskiego woj. poznańskiego do Spytka Wawrzyńca Jordana z Zakliczyna, woj. krakowskiego i star. przemyskiego m.in. na temat udziału w sejmiku szlach. w Środzie Wlkp. (Odolanów, 6 III 1562) s. 85-88.
 • 520 a Listy (2) Piotra Zborowskiego star. i woj. krakowskiego do brata Mikołaja star. szydłowskiego [w 1. brak zakończenia i podpisu!] (Lublin, w czasie sejmu 1566 oraz Lublin, 26 V 1566) s. 181-184.
 • 520 a Listy do króla Zygmunta Augusta od następujących: Fryderyk Pruski (Kijów, 14 II b.r.) s. 367-374 - NN do króla jako do wlk. księcia litewskiego w sprawie odebrania dzierżawy żup solnych żupnikowi ruskiemu Walbachowi i oddania ich w dzierżawę p. Falęckiemu (b.d.) s. 387-388 [koncept pisma?] [na odwrocie satyryczny czterowiersz o męstwie Litwinów na polu walki w jęz. pol. "Pisano w koscziele v.s. Stanisława 6 Augusti", podpisano tym samym pismem "Wojewoda Vileński"].
 • 520 a List biskupów litewskich: Waleriana Protasewicza bpa wileńskiego, Jan Andruszewicza bpa łuckiego, Jana Domanowskiego bpa żmudzkiego i Mikołaja Paca bpa kijowskiego do panów Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. w sprawie starostwa żmudzkiego w kontekście wojny z Moskwą (Wilno, 4 II 1563) s. 133-136.
 • 520 a List Filona [nazwisko trudno czytelne] do hetmana najwyższ. litewskiego Mikołaja Radziwiłła "Rudego" (?) (3 IX b.d.r.) s. 375-378.
 • 520 a Ekscerpt testamentu króla Zygmunta Augusta, spisany prawdopodobnie przez ks. Franciszka Krasińskiego, bpa krakowskiego, świadka zgonu 1572 s. 379-386.
 • 520 a Immunitety celne i ekonomiczne wystawione dla następujących: Antkowski (?) Szczęsny szl., wystaw. dla poddanego wysyłanego po zakup soli przez Stanisława Kryskiego z Drobnina kaszt. raciąskiego (Drobnin, 26 X 1570) s. 279-280 - Grisz (Gryś?) Marcin mieszcz. warszawski (zwolnienie od opłaty ceł wodnych przy spławie żyta Wisłą do Gdańska), wystaw. przez burmistrza i Radę Starego Miasta Warszawy (Warszawa, 5 III 1563) s. 139-142 - Krawc(z)owicz Marcin mieszcz. skierniewicki, wystaw. przez abpa gnieźn. i prymasa Polski Jakuba Uchańskiego dla swego poddanego (Piotrków, 23 III 1563) s. 137-138 - Laskowski Hirzyk [!] szl., wystaw. przez Jana Zaliwskiego dziedzica proszowskiego, patrona poprzedniego (b.m., 12 X 1567) s. 211-212 - Liscz [!] Franciszek mieszcz. warszawski (zwolnienie od opłaty ceł wodnych przy spławie żyta Wisłą do Gdańska), wystaw. przez burmistrza i Radę Starego Miasta Warszawy (Warszawa, 14 IV 1563) s. 143-146 - Rekosznia (Rilkoszina) Katarzyna mieszczka łowicka, wystaw. przez burmistrza i Radę Miasta Łowicza (zwolnienie od wszelkich podatków) (Łowicz, 29 VII 1567) s. 207-210.
 • 520 a Kwity dłużne wystawione przez następujących: Anna i Katarzyna Jagiellonka królewny polskie dla Hieronima Bużeńskiego, burg. i żupnika krakowskiego dot. 1. raty pożyczki w kwocie 950 fl. od sumy ogólnej 1900 fl. (Wilno, 23 IV 1562) s. 89-92 - Fabiusz Wacław ks., medyk króla Zygmunta Augusta, polecenie wypłaty 48 fl. tytułem zwrotu kosztów utrzymania za okres od 25 XII 1568 do 19 II 1569 r., wystaw. przez Jakuba Załuskiego (Lublin, 15 II 1569) s. 231-232 - Katarzyna Jagiellonka późn. królowa Szwecji dla Hieronima Bużeńskiego burg. i żupnika krakowskiego dot. 2. raty pożyczki w kwocie 475 fl. od sumy ogólnej 1900 fl. [zob. wyżej], zapisanej na żupach wielickich (Warszawa, 26 VI 1563) s. 147-150 - Kromer Marcin kan. krakowski, sekr. król, koadiutor warmiński dla Hieronima Bużeńskiego, burg. i żupnika krakowskiego dot. kwoty 150 fl. od dożywotniego legatu 300 fl. zapis. na żupach wielickich, odebranych za pośrednictwem Jakuba ze Żnina (Wiedeń, 23 VIII 1563) s. 159-160 - Noskowski Andrzej bp płocki dla Stanisława Borka trybuna i star. sochaczewskiego na sumę 400 fl. (Piotrków, 24 II 1552) s. 23-26 - Piasecki Jakub koniuszy kor. dla Mikołaja Dunina dworz. Walentego Dembińskiego psk. kor. za dostarczenie aprowizacji dla koni król. (owies, siano, słoma) podczas pobytu króla na sejmie w Warszawie w okresie od 1 I do 26 IV 1564 r. (Warszawa, 26 IV 1564) s. 171-172 - Zygmunt August król Polski dla Bernarda Soderiniego z Florencji kupca krakowskiego na sumę 11 079 fl. za wykonanie stroju koronacyjnego dla trzeciej żony króla Katarzyny Austriaczki (22 IX 1553) s. 35-38
 • 520 a Mandaty króla Zygmunta Augusta dla następujących: Broniewski Prokop chor. kaliskiego dot. wypłaty rocznej pensji 100 fl. (Wilno, 2 X 1562) s. 121-122 - Falęcki (Falieczki) Marcin dworz. król. dot. wypłaty rocznej pensji 200 fl. ze skarbca król. (Wilno, 30 IX 1561) s. 77-80 - Kostka Mikołaj zwierzchnik celników w Polsce dot. corocznego dostarczania za granicę bez cła trzeciej części wołów z Polski dla ks. Joachima II Hohenzollerna margrab. brandenburskiego i ks. elektora szczecińskiego (Warszawa, 28 XII 1563) s. 165-168 - Kromer Marcin kan. krakowski i sekr. król. dot. wypłacenia 30 fl. wynagrodzenia za uporządkowanie archiwum skarbca król. i sporządzenie do niego inwentarza (Wilno, 7 X 1551) s. 389-390 - Lutomierski Jan psk. nadw. dot. rozgraniczenia królewskich wsi Gołąbie (tenuta Stanisława Karwickiego) i Bałtów w star. radomskim oraz dziedzicznych wsi szlach. Niebrzegów, Bądziszów i Rzeszyn należących do Jana, Stanisława oraz Stanisława i Kaspra Rzeźnickich (Wołkimki, 14 IX 1555) s. 39-40 - Łęcki (Lięnczki) Mikołaj oraz Ostrowski Jakub stol. lubelski dot. lustracji stawów rybnych w królewszczyznach pod Lublinem będących w dzierżawie Jana Tęczyńskiego ("Revisio piscinarum Lublinensium") (Warszawa, 14 III 1566) s. 203-206 - Stempowski Marcin dworz. król. dot. przyznania rocznej pensji 60 fl. za zasługi (Wilno, 27 I 1561) s. 69-72.
 • 520 a Memoriał lub mowa Jana Hieronimowicza Chodkiewicza star. żmudzkiego, marsz. najwyższ. lit., hetmana i administratora Ziemi Inflanckiej 1572 s. 351-354.
 • 520 a Minuta listu bojarów moskiewskich, występujących w imieniu cara Iwana Wasiliewicza (IV) Groźnego, zawierająca odpowiedź odmowną na złożoną przez posłów króla Stefana Batorego propozycję przebiegu granicy moskiewsko-litewskiej po zawarciu pokoju oraz przedstawiającą własną propozycję przygotowaną zgodnie z obowiązującą ich instrukcją poselską (Moskwa, 22 VI 1578) s. 263-270.
 • 520 a Przywileje króla Zygmunta Augusta dla następujących: Gotard wlk. mistrz Zakonu Krzyżackiego w Inflantach (po uznaniu przez zakon zwierzchnictwa Korony i Litwy) [brak zakończenia!] 1561 s. 391-394 - Malewicz Jan poddany król. na wystawienie karczmy we wsi król. Wsnary (Usnarz) w obw. grodzieńskim przy gościńcu pom. Krynkami a Muhławicami (Molawiny) z nadaniem 2 włók ziemi (Wilno, 30 VII 1563) s. 155-158.
 • 520 a Relacja o śmierci Moskiewskiego (?) (kop.) (21 XI 1570) s. 47-52.
 • 520 a Rezolucja delegacji Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. na sejm walny kor. do Warszawy w sprawie zasad ustrojowych przyszłej unii polsko-litewskiej (b.d., ok. IV 1564?) s. 173-176.
 • 520 a Spis członków roty król. konnej i pieszej rotm. Fabrycego Aiasza Włocha wraz z wyszczególnieniem uzbrojenia, spis przez sekr. król. Wacława Agryppę pis. polnego inflandzk. (Poniewież, 25 XI 1569) s. 241-244.
 • 520 a Summa Relacij Jego Mczi Xiendzia Marczina Kromera [nadpisane] coadiuthora Biskupstwa Varmienskiego i pana Jana Dymitra Sulikowskiego Jego Król. Mczi na yednanie Crolia dunskiego y szweczkiego do Szczeczina posłanych Commisarzow przed Jego Król Mczią w Warszawie dwunastego dnia sticznia sprawowane s. 281-296.
 • 520 a Summa relacziey Jego Mczi Xiendza Marczina Cromera coadiutora [Bi]skupstwa Varmienskiego i pana Jana Dymitra Solikowskiego Jego Król. Mczi secretarza na yednanie Crolia dunskiego y sweczkiego do Sczeczina poslanich Comissarzow przed Jego Król Mczią w Warszawie dwunastego dnia sticznia sprawowane s. 297-318 [wcześniejsza kopia spisana bardziej rozwlekłym pismem, być może obszerniejsza].
 • 520 a Warunki uwolnienia z aresztu Krzysztofa ks. meklemburskiego na Szwerynie i Güstrowie, który zerwał przymierze z królem pol. i przeszedł na stronę Henryka Szwedzkiego 1569 s. 247-250.
 • 520 a Wypis z księgi rachunków dworu Zygmunta Augusta prowadz. przez psk. nadw. Jana Lutomirskiego, zawierający wykaz koni z ich krótkim opisem (maść, piętna, tj. znaki własnośc.) (Kraków, 25 III 1559) s. 67-68.
 • 520 a Listy króla Zygmunta Augusta do następujących: bojarzy ziemi wołyńskiej: Michał i Wasyl Pryweredowscy, Jachna i Iwan Bogdanowicze Lidochowscy oraz Anastazja Iwankowna i jej synowie Semen i Fiodor Bajewscy w związku z krzywdami wyrządzonymi przez wymienionych (zabór gruntów) popowi cerkwi ormiańskiej w Łucku Wartikowi (Wilno, 8 VI 1561) s. 73-76 - Lascius (Łaszcz?) Mikołaj (13 VI 1558) s. 53-54 - Radziwiłł Mikołaj Rudy woj. trocki i wileński, star. mozyrski, kanclerz i hetman najwyższy litewski: w sprawach obronności kraju (obowiązek bieżącego składania meldunków wojskowych królowi i hetmanowi przez starostów i dzierżawców ziem ukraińskich, układanie stosunków z carem perekopskim, gotowość bojowa szlachty kresowej, termin i tryb zwołania pospolitego ruszenia w związku z wygasaniem przymierza z wlk. ks. moskiewskim, liczebność i dyslokacja wojsk zaciężnych na Ukrainie oraz ewentualne ogłoszenie nowego zaciągu i rozmieszczenie oddziałów na terenach Naddnieprza w zależności od stanu finansów państwa) (Kraków, 20 III 1553) s. 31-32, 34; królewska aprobata kandydatur chorążego grodzieńskigo Piotra Micuty oraz Mikołaja Tołoczki powołanych przez R. na sędziów w pow. grodzieńskim oraz polecenie ustanowienia przy urzędzie sędziowskim pisarza (Rawa, 20 IV 1556) s. 41-42; wiadomość od woj. ruskiego i hetmana kor. Mikołaja Sieniawskiego dot. ruchów wielkiej armii tureckiej wspieranej przez oddziały Tatarów białogrodzkich i dobrudzkich, którzy przeprawiwszy się z Mołdawii (Budziaku) przez jez. Widowo k. Białogrodu rozłożyli się obozem między Kremieńczukiem nad Dnieprem a Bałakławą na Zaporożu, 26 mil od Bracławia, oczekując posiłków cara perekopskiego; w ramach rozpoznania sił dowódcy Kozaków zaporoskich ks. Dymitra Wiśniowieckiego wysłali silny oddział zwiadowczy do jego twierdzy Chortyca na wyspie na Dniestrze i w razie stwierdzenia braku wojska zamierzają wtargnąć na tereny Wołoszczyzny; informacja o szkodach wyrządzonych przez najeźdźców w ułusach i pogłowiu czabanów, których spis w jęz. polskim posyła hetmanowi wraz z listem (Krasnystaw, 19 VII 1558) s. 63, 66; prośba o radę w związku z wystosowaną przez abpa ryskiego Wilhelma Hohenzollerna wraz z kapitułą oraz posła księcia pruskiego prośbą o pomoc z powodu najazdu wlk. ks. moskiewskiego cara Iwana Groźnego na ziemie zakonne i spustoszenia ich oraz zajęcia bpstwa dorpackiego; pytanie do hetmana o podjęcie działań wobec najeźdźcy, z którym Polska aktualnie związana jest rozejmem, w sytuacji wzmocnienia jego pozycji (zagrożenie Wilna), a także w kontekście trudnej sytuacji finansowej państwa, gdy do skarbu nie wpłynęły uchwalone podatki oraz zaległe dochody ze starostw i dzierżaw (Warszawa, 20 IX 1558) s. 71-72, 74; zawiadomienie o zwołaniu do Wilna na dzień
 • 530 d Mf 4730
 • 541 c a d 1956
 • 541 c a d 1821
 • 546 a Łac., niem., pol., rus. b cyrylica
 • 561 a "od Kajetana Kwiatkowskiego nabyte" - [rkps, s. 323-326 (fragment rkpsu)] d BK IX 184 m Nieśwież w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież w Działyński Tytus (1796-1861) w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852)
 • 561 a "Zakupiono od M. Swinarskiego z Poznania za 300 zł. 19. IX 1956" - [rkps, s. 389-390] m Poznań w Swinarski Marian (1902-1965)
 • 581 a Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, opracowanie, wstęp i komentarze Irena Kaniewska, wyd. I, Kraków 1998, s. 261-262, 306, 334-339, 369-381, 406, 428-432, 447-450, 537, 546-547, 554-556, 571-573, 580, 595-596, 613-615.
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963), s. 165-175.
 • 600 a Agryppa, Wacław c klan miński, smoleński d (?-1597)
 • 600 a Aiasz, Fabrycy c rotm. król. d 16 w.
 • 600 a Andruszewicz, Jan c bp kijowski i łucki d (1480-1567)
 • 600 a Anna Jagiellonka c (królowa Polski ; d 1523-1596)
 • 600 a Antkowski, (?) Szczęsny c poddany Stanisława Kryskiego woj. mazowieckiego i star. płockiego d 16 w.
 • 600 a Bajewscy (rodzina) c bojarzy wołyńscy d 16 w.
 • 600 a Barbara Radziwiłłówna c (królowa Polski ; d 1520-1551)
 • 600 a Biandrata, Giorgio c teolog, lekarz d (1515-1588)
 • 600 a Bobojed, Iwan c namiestnik witebski d 16 w.
 • 600 a Bohdanowicze Lidochowscy c bojarzy wołyńscy d 16 w.
 • 600 a Borek Stanisław c dziekan krakowski, sekr. król. d (1474-1556)
 • 600 a Brodawka, Izaak c główny celnik w Wielkim Księstwie Litewskim d 16 w.
 • 600 a Broniewski, Prokop c chor. kaliski, podkom. poznański d (ca 1510-1577)
 • 600 a Bużeński, Hieronim c klan sieradzki d (ca 1513-1580)
 • 600 a Chodkiewicz, Grzegorz c hetman wielki litewski d (ca 1513/1514-1572)
 • 600 a Chodkiewicz, Hieronim c klan trocki, wileński d (1500-1561)
 • 600 a Chodkiewicz, Jan Hieronimowicz c marszałek w. lit. d (ca 1537-1579)
 • 600 a Dembiński, Walenty c kanclerz w. kor. d (ca 1504-1584)
 • 600 a Domanowski, Jan c bp żmudzki d (ca 1500-1563)
 • 600 a Dowojno, Stanisław c komornik królowej Bony d (?-1573)
 • 600 a Dunin, Mikołaj c poddany podsk. kor. Walentego Dembińskiego c szl. d 16 w.
 • 600 a Dybowski, Sebastian c dzierżawca ozierski, nowodworski, ostryński i molawicki d 16 w.
 • 600 a Fabiusz, Wacław c medyk Zygmunta Augusta d 16 w.
 • 600 a Falęcki, Marcin c dworzanin Zygmunta Augusta
 • 600 a Fryderyk b II c (król Danii ; d 1534-1588)
 • 600 a Gajewski, Franciszek
 • 600 a Giltzheim, Rembertus c dyplomata inflancki d (?-1532)
 • 600 a Górka, Andrzej c klan poznański, sta gen. wlkp d (1500-1551)
 • 600 a Gotard, Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d ca 1517-1587)
 • 600 a Grisz, (Gryś?) Marcin c mieszcz. warszawski d 16 w.
 • 600 a Haraburda, Michał Bohdanowicz c pis. wlk. lit. d (?-1586)
 • 600 a Holszański, Paweł Algimunt c bp wileński d (ca 1485-1555)
 • 600 a Hornostaj, Iwan c wda nowogrodzki d (?-1558)
 • 600 a Hozjusz, Stanisław d (1504-1579)
 • 600 a Iwan b IV Groźny c (car Rosji ; d 1530-1584)
 • 600 a Izabela Jagiellonka c (królowa Węgier ; d 1519-1559)
 • 600 a Jakub ze Żnina d 16 w.
 • 600 a Jan b II Zygmunt Zapolya c (księżę Siedmiogrodu ; d 1540-1571)
 • 600 a Jan III Waza c król Szwecji d (1537-1592)
 • 600 a Joachim b II c (elektor Brandenburgii ; d 1505-1571) y (1563)
 • 600 a Jordan, Spytek Wawrzyniec c wda krakowski i klan krakowski d (1518-1568)
 • 600 a Kapusta, Andrzej Timofiejewicz c star. owrucki d (ca 1510-1572)
 • 600 a Karwicki, Stanisław c szl. d 16 w.
 • 600 a Katarzyna Austriaczka c (królowa Polski ; d 1533-1572)
 • 600 a Kośla Mikołaj c administrator ceł kor. d 16 w.
 • 600 a Kostka, Jan c klan gdański, wda sandomierski d (ca 1529-1581)
 • 600 a Krasiński, Franciszek c podkanclerzy kor., bp krakowski d (1525-1577)
 • 600 a Krawcowicz Marcin c mieszcz. skierniewicki d 16 w.
 • 600 a Kromer, Bartosz c brat Marcina Kromera
 • 600 a Kromer, Marcin d (1512-1589)
 • 600 a Kryski, Stanisław c wda mazowiecki d (1536-1595)
 • 600 a Krzysztof Meklemburski c (książę Meklemburgii ; d 1537-1592)
 • 600 a Kurbski, Andrzej ks. c dowódca moskiewski d (1528-1583)
 • 600 a Łaszcz, (Lascius) Mikołaj (?) d 16 w.
 • 600 a Łęcki, (Lięnczki) Mikołaj c szl. d 16 w.
 • 600 a Liscz, (Liść?) Franciszek c burmistrz Warszawy y 16 w.
 • 600 a Ługowski, Szymon c pisarz skarbu korony d (1530-1583)
 • 600 a Lutomirski, Jan c podskarbi nadw. d (ca 1510-1567)
 • 600 a Makary c (św. ; d 1482-1563)
 • 600 a Malewicz, Iwan c litewski karczmarz d 16 w.
 • 600 a Micuta Piotr c chor. grodzieński, sędzia ziem. grodzieński d 16 w.
 • 600 a Moskiewski (?) y 16 w.
 • 600 a Mścisławski c wódz moskiewski d 16 w.
 • 600 a Naruszewicz, Mikołaj Pawłowicz c pisarz wlk. litewski d (?-1575)
 • 600 a Noskowski, Andrzej c bp płocki d (1492-1567)
 • 600 a Ostrogski, Konstanty c klan wileński, wda trocki d (ca 1460-1530)
 • 600 a Ostrowicki, Paweł Kasparowicz c chor. oszmiański, sędzia wileński d (?-1570)
 • 600 a Ostrowski, Jakub z Rachowal c stol. lubelski, wojski lubelski d (?-po 1569)
 • 600 a Pac, Mikołaj c sekr. król., bp kijowski d (ca 1527-1585)
 • 600 a Pac, Stanisław Mikołajewicz c dworz. król., podstoli litewski d (?-1588)
 • 600 a Padniewski, Filip c bp krakowski, podkanclerzy kor. d (ca 1510-1572)
 • 600 a Piasecki, Jakub c koniuszy kor. i koniuszy dworny lit. d ?-1567)
 • 600 a Protasewicz, Walerian c bp łucki, wileński d (1504-1579)
 • 600 a Pryweredowski, Michał c bojar wołyński d 16 w.
 • 600 a Pryweredowski, Wasyl c bojar wołyński d 16 w.
 • 600 a Przecławski, Andrzej c prałat kapituły poznańskiej, sekretarz królewski d (ca 1499-1571)
 • 600 a Radziwiłł, Jerzy c klan trocki, wileński d (ca 1480-1541)
 • 600 a Radziwiłł, Mikołaj c wda wileński, hetman w. lit. d (1512-1584)
 • 600 a Radziwiłł, Mikołaj c kanclerz lit., wda wileński d (1515-1565)
 • 600 a Rękoszna lub Rękoszina, [!] Katarzyna c mieszczka łowicka d 16 w.
 • 600 a Rzeźnicki (Rzessniski), Jan c szl. d 16 w.
 • 600 a Rzeźnicki (Rzessniski), Kasper c szl. d 16 w.
 • 600 a Rzeźnicki (Rzessniski), Stanisław c szl. d 16 w.
 • 600 a Sapieha, Paweł Iwanowicz c woj. nowogródzki, podlaski d (?-1579)
 • 600 a Sieniawski, Hieronim c wojewodzic ruski d (1519-1582)
 • 600 a Sieniawski Mikołaj c hetman w. kor., wda ruski d (ca 1489-1569)
 • 600 a Soderini, Bernaro c kupiec, bankier d (ca 1524-1584)
 • 600 a Solikowski, Jan Dymitr c abp lwowski d (1539-1603)
 • 600 a Sołomerecki, Iwan Wasylewicz kniaź c star. mścisławski, aiński, kaszt. mścisławski d (?-1568)
 • 600 a Stempowski, Marcin c dworz. Zygmunta Augusta y (1561)
 • 600 a Suzdalski, Andrzej Iwanowicz kniaź c wda połocki y (1571)
 • 600 a Szafraniec, Hieronim c sta chęciński d (ca 1490-ca 1555)
 • 600 a Szemet Malcher c kaszt. żmudzki, ciwun Małych Dyrwian na Żmudzi d 16 w.
 • 600 a Szymkowicz, Jan c pisarz król. d (?-1569)
 • 600 a Tarnowski, Jan Spytek c klan wojnicki, podskarbi kor. d (1484-1553)
 • 600 a Tęczyński, Jan c klan wojnicki, sta lubelski d (?-1593)
 • 600 a Tołoczka, Mikołaj c sędzia ziem. grodzieński d 16 w.
 • 600 a Trzebuchowski, Mikołaj c klan gnieźnieński d (?-1563)
 • 600 a Tyszkiewicz, Wasyl c woj. podlaski, smoleński d (1492-1571)
 • 600 a Uberfeld (Ueberfeldt) Walenty c mieszcz. gdański d 16 w.
 • 600 a Uchański, Jakub c (prymas Polski ; d 1502-1581)
 • 600 a Walkowski, Andrzej c dworz. Zygmunta Augusta d (?-1563)
 • 600 a Wargawski, Rafał d 16 w.
 • 600 a Wartik c pop cerkwi ormiańskiej w Łucku d 16 w.
 • 600 a Wiktorzyn, Jan d 16 w.
 • 600 a Wilhelm, Hohenzollern c bp ryski d (1498-1563)
 • 600 a Wiśniowiecki, Dymitr c sta czerkaski, kaniowski d (ca 1535-1563)
 • 600 a Wojna, Ławryn c sta piński, olicki d (?-1580)
 • 600 a Zaliwski, Jan c dziedzic Proszowic c szl. d 16 w.
 • 600 a Załuski, Jakub c szl. d 16 w.
 • 600 a Zbaraski, Stefan c wda witebski, klan trocki d (ca 1518-1585)
 • 600 a Zborowski, Marcin c klan kaliski, krakowski, wda poznański d (ca 1495-1565)
 • 600 a Zborowski, Mikołaj c sta szydłowski d 16 w.
 • 600 a Zborowski, Piotr c wda sandomierski, krakowski d (?-1580)
 • 600 a Zygmunt II August c król Polski d (1520-1572)
 • 610 a Kapituła ryska y (1558) y 16 w.
 • 610 a Krzyżacy
 • 610 a Rada litewska y 16 w.
 • 610 a Rada Wlk. Ks. Litewskiego y 16 w.
 • 610 a Rota królewska Zygmunta Augusta (stan osobowy)
 • 611 a Kongres pokojowy c Szczecin d 1570 x [zakończenie wojen o Inflanty]
 • 650 a Tatarzy y 16 w.
 • 650 a Krzyżackie, państwo y 16 w.
 • 650 a Żydzi y 16 w. z Wilno
 • 650 a Broń y 16 w. z Litwa
 • 650 a Czabany podolskie y 16 w.
 • 650 a Wół podolski y 16 w.
 • 650 a Działa y 16 w. z Litwa
 • 650 a Handel y 16 w. z Litwa
 • 650 a Dyplomacja y 16 w.
 • 650 a Litwa x a Moskwa y 16 w.
 • 650 a Transport wodny śródlądowy y 16 w. z Litwa
 • 650 a królewszczyzny y 16 w. z Polska
 • 650 a Lichwa y 16 w. z Litwa
 • 650 a Mieszczaństwo y 16 w. z Wilno
 • 650 a Podatki y 16 w. z Litwa
 • 650 a Podwoda y 16 w. z Litwa
 • 650 a Pospolite ruszenie y 16 w. z Litwa
 • 650 a Przywilej y 16 w.
 • 650 a Negocjacje y 16 w.
 • 650 a Polska x a Szwecja x a Dania y 16 w.
 • 650 a Rzeki y 16 w. z Litwa
 • 650 a Tatarski, chanat y 16 w. (1558)
 • 650 a Wojska zaciężne y 16 w. z Litwa
 • 650 a Zamki i pałace y 16 w. z Ukraina
 • 650 a Epidemie y 16 w. z Polska
 • 650 a Epidemie y 16 w. z Litwa
 • 650 a Sól kamienna x górnictwo y 16 w. z Polska
 • 650 a Akta y 16 w.
 • 650 a Dyplomy y 16 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 16 w.
 • 650 a Listy y 16 w.
 • 651 a Bałakława x Krym (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Balthow (Bałtów)
 • 651 a Bełz (Ukraina ; okręg) y 16 w.
 • 651 a Białyj (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Bonziszow (Bądziszów?) y (1555)
 • 651 a Bracław (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Brasław (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Choroszcz (pow. białostocki, woj. podlaskie)
 • 651 a Chortyca (Ukraina)
 • 651 a Dąbrowno (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Dania y 16 w.
 • 651 a Dorogobuż (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Dorpacka, diecezja y 16 w.
 • 651 a Druja (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Dubrowa zob. Dąbrowno
 • 651 a Gołąbie (Golambie)
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Inflanty y 16 w.
 • 651 a Inflanty y 16 w.
 • 651 a Isłocz (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Kojdanów (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Krewo (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Krzemieńczuk (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Litwa y 16 w.
 • 651 a Łowicz (woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Lubelskie, województwo y 16 w.
 • 651 a Łuck (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Mińsk (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Mohylew (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Moskwa (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Mozyrz (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Mścisław (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Naddnieprze y 16 w.
 • 651 a Niebrzegów y 16 w.
 • 651 a Orsza (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Owrucz (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Parnawa (Estonia) y 16 w.
 • 651 a Podole y 16 w.
 • 651 a Połock (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Psków (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Radoszkowice (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Rosja y 16 w.
 • 651 a Ryga (Łotwa) y 16 w.
 • 651 a Ryska, diecezja (katol.) y 16 w.
 • 651 a Rzeszyn y 16 w.
 • 651 a Smoleńsk (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Środa Wielkopolska (woj. wielkopolska) y 16 w.
 • 651 a Suraż (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Susza (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Szwecja y 16 w.
 • 651 a Tartu (Estonia) y 16 w.
 • 651 a Tarvastu (Estonia) y 16 w.
 • 651 a Taurus zob. Tarwast
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Turowla (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Ukraina y 16 w.
 • 651 a Ułła (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Wiaźma (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Wilno (Litwa) y 16 w.
 • 651 a Witebsk (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Wohyń (woj. lubelskie, pow. radzyński) y 16 w.
 • 651 a Wołkimki y 16 w.
 • 651 a Wołoszczyzna y 16 w.
 • 651 a Wsnary (Usnarz) y 16 w.
 • 651 a Zaporoże y 16 w.
 • 740 a Listy Grzegorza (Hrehorego) Aleksandrowicza Chodkiewicza kaszt. wileńskiego i hetm. najwyższ. lit. do panów Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. na sejm w Brześciu (Stare Sioło, 28 VII 1566); (Mińsk, 9 XI 1568)
 • 740 a List Franciszka Gajewskiego sekwestratora pabianickiego do ks. Rafała Wargawskiego (?) (Pabianice, 1550)
 • 740 a List Andrzeja hr. z Górki do króla Zygmunta Augusta (Poznań, 28 XI 1550)
 • 740 a List Pawła Algimunta Holszańskiego bpa wileńskiego do królowej Barbary Radziwiłłówny (Zwolpii (?), 5 IX 1548)
 • 740 a List Katarzyny Jagiellonki król. Szwecji do Jana Kostki kaszt. gdańskiego i podskarb. ziemi pruskiej (12 VII 1557)
 • 740 a Listy Marcina Kromera prob. w Bieczu, kan. krakowskiego, późn. bpa warmińskiego do następujących: Krasiński Franciszek prepozyt płocki, archidiakon warszawski, podkancl. kor., na temat aktualnej sytuacji społ.-polit. (b.m., 2 VI 1571); tenże jako bp krakowski (Frombork, 5 V 1572) - Zygmunt August (Praga, 30 I 1562); (Frombork, 12 II 1572) s. 335-338 [własnoręczny tylko podpis] - NN wyższy duchowny, protektor nadawcy (Kraków, 4 V 1549) s. 9-12.
 • 740 a Listy do Marcina Kromera od następujących: Kostka Piotr kan. warmiński, bp chełmiński (W-wa, 12 IV 1572) s. 355-366 [4 kopie z 19 w., 2. dat. 19 IV 1572, dwie ostatnie pisane ładnym kaligraficznym pismem] - Kromer Bartosz, brat (Biecz, 1548)
 • 740 a Listy króla Zygmunta Augusta do następujących: bojarzy ziemi wołyńskiej: Michał i Wasyl Pryweredowscy, Jachna i Iwan Bogdanowicze Lidochowscy oraz Anastazja Iwankowna i jej synowie Semen i Fiodor Bajewscy w związku z krzywdami wyrządzonymi przez wymienionych (zabór gruntów) popowi cerkwi ormiańskiej w Łucku Wartikowi (Wilno, 8 VI 1561) s. 73-76 - Lascius (Łaszcz?) Mikołaj (13 VI 1558) s. 53-54 - Radziwiłł Mikołaj zw. "Rudym" woj. trocki i wileński, star. mozyrski, kancl. i hetm. najwyższy litewski: w sprawie gotowości wojska przeciwko Tatarom (20 III 1553) s. 31-34; w sprawie powołania sędziów (2 lub 8 IV 1556) s. 41-42; w sprawie zagrożenia ze strony Tatarów, Turków i Wołochów (Krasnystaw, 16 VII 1558) s. 55-58; w sprawie Inflant (2) (6 VI i Warszawa 2 lub 8 IX 1558) s. 59-66; w sprawie dział fortecznych (Wilno, 30 IV 1562) s. 93-94; w sprawach obronności kraju (Wilno, 5 V 1562) s. 95-114; w sprawie wypożyczenia 2 dział z zamku w Mozyrze na zamek w Owruczu (oryg. i kop. 19 w.) (Wilno, 9 V 1562) s. 115-118 [kop. 19 w. w transkr. pol. z pomyłką w dacie: "19" zamiast "9"]; (Piotrków, 12 I 1562) s. 123-124; w sprawach wojennych (Wilno, 26 VI 1563) s. 151-154; (Radoszkowice, 12 XII 1563) s. 161-164; (Knyszyn, 21 VIII 1568) s. 213-216; w sprawie inkorporacji Inflant do Litwy (2 XII 1568) s. 225-228; o zapieczętowaniu przywilejów dla mieszczan wileńskich (Warszawa, 30 I 1570) s. 251-254; w sprawie przywilejów cesarskiego i papieskiego dla Ziemi Inflanckiej w celu zawarcia pokoju z królami Danii i Szwecji (Warszawa, 27 VII 1570) s. 271-274; (Warszawa, 1 VII 1570) s. 275-278; w sprawie przepuszczania Dźwiną kupców moskiewskich, smoleńskich i innych (Warszawa, 26 V 1571) s. 319-322; w sprawie podjęcia starań o odzyskanie Parnawy, podporządkowanie królowi mieszczan Rygi po odbyciu zwołanego w tym celu sejmiku Ziemi Inflanckiej oraz urzędowego przekazania wszystkich przywilejów i prerogatyw arcybiskupstwa ryskiego administratorowi inflanck. (Zambrów, 25 VI 1572) s. 343-346; dot. nadejścia gońca moskiewskiego w sprawie przymierza z Moskwą (Jastrowie, 24 VI 1572) s. 347-350 - Wielka Rada Duchowna i Świecka Wlk. Ks. Litewskiego: (4 XII 1551) s. 19-22; pochwała gotowości hetmanów podczas najazdu moskiewskiego (Piotrków, 16 I 1563) s. 125-128; o przygotowaniach wojennych przeciwko Moskwie (Piotrków, 25 I 1563) s. 129-132; [także do rycerstwa pow. wileńskiego] posłanie na sejmik powiatowy przed sejmem walnym w Warszawie (Knyszyn, 2 XII 1569) s. 245-246; o zatrzymaniu wojska dla zapobieżenia poborowi moskiewskiemu (Warszawa, 2 II 1570) s. 255-258; dot. wysłania na pertraktacje do Rygi nowego negocjatora w miejsce marsz. nadw. Malchera Szemeta, który odmówił wyjazdu (Warszawa, 16 II 1570) s. 259-262; w sprawie odwołania sejmu z powodu zarazy ("powietrza") w Polsce, na Litwie i na Żmudzi (W-wa, 25 XI 1571) s. 331-334 - Zapolya Izabela królowa Węgier, siostra król., ż. Jana Zapolyi [autorstwo niepewne, kopia?] b.d. s. 27-30; na temat unii polsko-litewskiej na sejm do Brzozowa (Lublin, 20 i 21 VII 1566) s. 189-196; (Warszawa, 9 X? 1568) s. 217-220 - wszyscy poddani na Litwie, dot. obowiązku dostarczania podwód w ważnych sprawach państw. i sądowych na żądanie marsz. nadw. lit. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" (W-wa, 30 VII 1571) s. 327-330 - Żydzi wileńscy w sprawie zakazu uprawiania lichwy bez wiedzy woj. wileńskiego Mikołaja Radziwiłła "Rudego" i pozwolenia król. pod surowymi karami (Knyszyn, 26 XI 1569) s. 241-244.
 • 740 a List Filipa Padniewskiego bpa krakowskiego do Szymona Lugowskiego (Ługowskiego?) kan. krakowskiego i pisarza skarbca król. na Wawelu (Iłża, 6 IX 1566) s. 201-202.
 • 740 a List Jana Spytka Tarnowskiego, kaszt. wojnickiego, podskarb. kor., star. krzepickiego i brzeźnickiego do Hieronima Szafrańca z Pieskowej Skały, star. chęcińskiego (Piotrków, 4 XII 1549) s. 7-8.
 • 740 a List Jakuba Uchańskiego abpa gnieźn. i prymasa Polski do kard. Stanisława Hozjusza bpa warmińskiego w sprawie przebiegu i uchwał sejmu walnego 1564 r. (Warszawa, 6 II 1564) s. 169-170.
 • 740 a List Jana II Zygmunta Zapolyi, ks. Siedmiogrodu i pretendenta do korony węgierskiej, siostrzeńca króla Zygmunta Augusta do tegoż (Siedmiogród, 3 I 1565) s. 177-180.
 • 740 a List Marcina Zborowskiego woj. poznańskiego do Spytka Wawrzyńca Jordana z Zakliczyna, woj. krakowskiego i star. przemyskiego m.in. na temat udziału w sejmiku szlach. w Środzie Wlkp. (Odolanów, 6 III 1562) s. 85-88.
 • 740 a Listy (2) Piotra Zborowskiego star. i woj. krakowskiego do brata Mikołaja star. szydłowskiego [w 1. brak zakończenia i podpisu!] (Lublin, w czasie sejmu 1566 oraz Lublin, 26 V 1566) s. 181-184.
 • 740 a Listy do króla Zygmunta Augusta od następujących: Fryderyk Pruski (Kijów, 14 II b.d.r.) s. 367-374 - NN do króla jako do wlk. książęcia litewskiego w sprawie odebrania dzierżawy żup solnych żupnikowi ruskiemu Walbachowi i oddania ich w dzierżawę p. Falęckiemu (b.d.) s. 387-388 [koncept pisma?] [na odwrocie satyryczny czterowiersz o męstwie Litwinów na polu walki w jęz. pol. "Pisano w koscziele v.s. Stanisława 6 Augusti", podpisano tym samym pismem "Wojewoda Vileński"].
 • 740 a List biskupów litewskich: Waleriana Protasewicza bpa wileńskiego, Jan Andruszewicza bpa łuckiego, Jana Domanowskiego bpa żmudzkiego i Mikołaja Paca bpa kijowskiego do panów Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. w sprawie starostwa żmudzkiego w kontekście wojny z Moskwą (Wilno, 4 II 1563) s. 133-136.
 • 740 a List Filona [nazwisko trudno czytelne] do hetmana najwyższ. litewskiego Mikołaja Radziwiłła "Rudego" (?) (3 IX b.d.r.) s. 375-378.
 • 740 a Ekscerpt testamentu króla Zygmunta Augusta, spisany prawdopodobnie przez ks. Franciszka Krasińskiego, bpa krakowskiego, świadka zgonu 1572 s. 379-386.
 • 740 a Immunitety celne i ekonomiczne wystawione dla następujących: Antkowski (?) Szczęsny szl., wystaw. dla poddanego wysyłanego po zakup soli przez Stanisława Kryskiego z Drobnina kaszt. raciąskiego (Drobnin, 26 X 1570) s. 279-280 - Grisz (Gryś?) Marcin mieszcz. warszawski (zwolnienie od opłaty ceł wodnych przy spławie żyta Wisłą do Gdańska), wystaw. przez burmistrza i Radę Starego Miasta Warszawy (Warszawa, 5 III 1563) s. 139-142 - Krawc(z)owicz Marcin mieszcz. skierniewicki, wystaw. przez abpa gnieźn. i prymasa Polski Jakuba Uchańskiego dla swego poddanego (Piotrków, 23 III 1563) s. 137-138 - Laskowski Hirzyk [!] szl., wystaw. przez Jana Zaliwskiego dziedzica proszowskiego, patrona poprzedniego (b.m., 12 X 1567) s. 211-212 - Liscz [!] Franciszek mieszcz. warszawski (zwolnienie od opłaty ceł wodnych przy spławie żyta Wisłą do Gdańska), wystaw. przez burmistrza i Radę Starego Miasta Warszawy (Warszawa, 14 IV 1563) s. 143-146 - Rekosznia (Rilkoszina) Katarzyna mieszczka łowicka, wystaw. przez burmistrza i Radę Miasta Łowicza (zwolnienie od wszelkich podatków) (Łowicz, 29 VII 1567) s. 207-210.
 • 740 a Kwity dłużne wystawione przez następujących: Anna i Katarzyna Jagiellonka królewny polskie dla Hieronima Bużeńskiego, burg. i żupnika krakowskiego dot. 1. raty pożyczki w kwocie 950 fl. od sumy ogólnej 1900 fl. (Wilno, 23 IV 1562) s. 89-92 - Fabiusz Wacław ks., medyk króla Zygmunta Augusta, polecenie wypłaty 48 fl. tytułem zwrotu kosztów utrzymania za okres od 25 XII 1568 do 19 II 1569 r., wystaw. przez Jakuba Załuskiego (Lublin, 15 II 1569) s. 231-232 - Katarzyna Jagiellonka późn. królowa Szwecji dla Hieronima Bużeńskiego burg. i żupnika krakowskiego dot. 2. raty pożyczki w kwocie 475 fl. od sumy ogólnej 1900 fl. [zob. wyżej], zapisanej na żupach wielickich (Warszawa, 26 VI 1563) s. 147-150 - Kromer Marcin kan. krakowski, sekr. król, koadiutor warmiński dla Hieronima Bużeńskiego, burg. i żupnika krakowskiego dot. kwoty 150 fl. od dożywotniego legatu 300 fl. zapis. na żupach wielickich, odebranych za pośrednictwem Jakuba ze Żnina (Wiedeń, 23 VIII 1563) s. 159-160 - Noskowski Andrzej bp płocki dla Stanisława Borka trybuna i star. sochaczewskiego na sumę 400 fl. (Piotrków, 24 II 1552) s. 23-26 - Piasecki Jakub koniuszy kor. dla Mikołaja Dunina dworz. Walentego Dembińskiego psk. kor. za dostarczenie aprowizacji dla koni król. (owies, siano, słoma) podczas pobytu króla na sejmie w Warszawie w okresie od 1 I do 26 IV 1564 r. (Warszawa, 26 IV 1564) s. 171-172 - Zygmunt August król Polski dla Bernarda Soderiniego z Florencji kupca krakowskiego na sumę 11 079 fl. za wykonanie stroju koronacyjnego dla trzeciej żony króla Katarzyny Austriaczki (22 IX 1553) s. 35-38.
 • 740 a Mandaty króla Zygmunta Augusta dla następujących: Broniewski Prokop chor. kaliskiego dot. wypłaty rocznej pensji 100 fl. (Wilno, 2 X 1562) s. 121-122 - Falęcki (Falieczki) Marcin dworz. król. dot. wypłaty rocznej pensji 200 fl. ze skarbca król. (Wilno, 30 IX 1561) s. 77-80 - Kostka Mikołaj zwierzchnik celników w Polsce dot. corocznego dostarczania za granicę bez cła trzeciej części wołów z Polski dla ks. Joachima II Hohenzollerna margrab. brandenburskiego i ks. elektora szczecińskiego (Warszawa, 28 XII 1563) s. 165-168 - Kromer Marcin kan. krakowski i sekr. król. dot. wypłacenia 30 fl. wynagrodzenia za uporządkowanie archiwum skarbca król. i sporządzenie do niego inwentarza (Wilno, 7 X 1551) s. 389-390 - Lutomierski Jan psk. nadw. dot. rozgraniczenia królewskich wsi Gołąbie (tenuta Stanisława Karwickiego) i Bałtów w star. radomskim oraz dziedzicznych wsi szlach. Niebrzegów, Bądziszów i Rzeszyn należących do Jana, Stanisława oraz Stanisława i Kaspra Rzeźnickich (Wołkimki, 14 IX 1555) s. 39-40 - Łęcki (Lięnczki) Mikołaj oraz Ostrowski Jakub stol. lubelski dot. lustracji stawów rybnych w królewszczyznach pod Lublinem będących w dzierżawie Jana Tęczyńskiego ("Revisio piscinarum Lublinensium") (Warszawa, 14 III 1566) s. 203-206 - Stempowski Marcin dworz. król. dot. przyznania rocznej pensji 60 fl. za zasługi (Wilno, 27 I 1561) s. 69-72.
 • 740 a Memoriał lub mowa Jana Hieronimowicza Chodkiewicza star. żmudzkiego, marsz. najwyższ. lit., hetmana i administratora Ziemi Inflanckiej 1572 s. 351-354.
 • 740 a Minuta listu bojarów moskiewskich, występujących w imieniu cara Iwana Wasiliewicza (IV) Groźnego, zawierająca odpowiedź odmowną na złożoną przez posłów króla Stefana Batorego propozycję przebiegu granicy moskiewsko-litewskiej po zawarciu pokoju oraz przedstawiającą własną propozycję przygotowaną zgodnie z obowiązującą ich instrukcją poselską (Moskwa, 22 VI 1578) s. 263-270.
 • 740 a Przywileje króla Zygmunta Augusta dla następujących: Gotard wlk. mistrz Zakonu Krzyżackiego w Inflantach (po uznaniu przez zakon zwierzchnictwa Korony i Litwy) [brak zakończenia!] 1561 s. 391-394 - Malewicz Jan poddany król. na wystawienie karczmy we wsi król. Wsnary (Usnarz) w obw. grodzieńskim przy gościńcu pom. Krynkami a Muhławicami (Molawiny) z nadaniem 2 włók ziemi (Wilno, 30 VII 1563) s. 155-158.
 • 740 a Relacja o śmierci Moskiewskiego (?) (kop.) (21 XI 1570) s. 47-52.
 • 740 a Rezolucja delegacji Wlk. Rady Duchownej i Świeckiej Wlk. Ks. Lit. na sejm walny kor. do Warszawy w sprawie zasad ustrojowych przyszłej unii polsko-litewskiej (b.d., ok. IV 1564?) s. 173-176.
 • 740 a Spis członków roty król. konnej i pieszej rotm. Fabrycego Aiasza Włocha wraz z wyszczególnieniem uzbrojenia, spis przez sekr. król. Wacława Agryppę pis. polnego inflandzk. (Poniewież, 25 XI 1569) s. 241-244.
 • 740 a Summa Relacij Jego Mczi Xiendzia Marczina Kromera [nadpisane] coadiuthora Biskupstwa Varmienskiego i pana Jana Dymitra Sulikowskiego Jego Król. Mczi na yednanie Crolia dunskiego y szweczkiego do Szczeczina posłanych Commisarzow przed Jego Król Mczią w Warszawie dwunastego dnia sticznia sprawowane s. 281-296.
 • 740 a Summa relacziey Jego Mczi Xiendza Marczina Cromera coadiutora [Bi]skupstwa Varmienskiego i pana Jana Dymitra Solikowskiego Jego Król. Mczi secretarza na yednanie Crolia dunskiego y sweczkiego do Sczeczina poslanich Comissarzow przed Jego Król Mczią w Warszawie dwunastego dnia sticznia sprawowane s. 297-318 [wcześniejsza kopia spisana bardziej rozwlekłym pismem, być może obszerniejsza].
 • 740 a Warunki uwolnienia z aresztu Krzysztofa ks. meklemburskiego na Szwerynie i Güstrowie, który zerwał przymierze z królem pol. i przeszedł na stronę Henryka Szwedzkiego 1569 s. 247-250.
 • 740 a Wypis z księgi rachunków dworu Zygmunta Augusta prowadz. przez psk. nadw. Jana Lutomirskiego, zawierający wykaz koni z ich krótkim opisem (maść, piętna, tj. znaki własnośc.) (Kraków, 25 III 1559) s. 67-68.
 • 852 j BK 01536
 • 920 b pieczęcie lakowe i opłatkowe
 • 999 a KK d 19.02.01

Indeksy