Archiwum dowództwa 3 Dywizji Jazdy i 2 Korpusu Jazdy gen. Tomasza Łubieńskiego 1831.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01548
 • Kopie:
  • Mf 6790
  • Mf 6791
 • Tytuł: Archiwum dowództwa 3 Dywizji Jazdy i 2 Korpusu Jazdy gen. Tomasza Łubieńskiego 1831. T. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 1831
 • Opis fizyczny: 303 k. 38x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • "Rozkazy i zawiadomienia ze Sztabu Głównego i ze sztabu Jazdy i z Kommisyi Rz.[ądowej] Woyny" do gen. Łubieńskiego k. 2-39. - "Wymienienie dowódzców! Dywizyów i Brygad w Jeździe tudzież podział Artylleryi konney pomiędzy Dywizye tey Broni" podp. M. Radziwiłł k. 2. - pismo Łubieńskiego do J. Weyssenhoffa, dcy naczelnego Jazdy k. 35-37 (brulion pisany ręką Łubieńskiego). Krasiński Izydor Zenon Tomasz, gen., min. wojny k. 13, 20- Morawski Franciszek, gen. k. 30, 38. - Mroziński Józef, gen. k. 7, 9-10, 14, 17-19, 21-22, 25-27, 34. - Radziwiłł Michał Gedeon, gen. k. 32-33. - Weyssenhoff Jan, gen. k. 31. - Żymirski k. 23
  • Pismo Naczelnego Wodza siły zbrojnej do: Weyssenhoff Jan, gen. k. 40
  • Pisma do gen. Łubieńskiego: Breza Józef, ppułk. k. 180. - Chrzanowski Wojciech, gen. k 59, 64-65, 69, 71, 75-76, 78-80, 82-83, 86, 89-90, 92, 97, 107-109, 123, 130, 132-135, 138-139, 143, 147-150, 152-153, 155, 160-163, 165, 167, 175. - Giełgud Antoni, gen. k. 168-170, 185, 190. - Hübner, pułk., podszef Sztabu Głównego k. 122, 124, 128, 144, 178-179, 182. - Klicki Stanisław, gen. k. 61, 73-74, 77, 81. - Krasiński Izydor Zenon Tomasz, gen., min. wojny k. 58. - Małachowski Stanisław, gen. k. 137. - Morawski Franciszek, gen. k. 48, 50-51, 54, 72, 84, 115. - Mroziński Józef, gen. k. 52-53. - Niemojowski k. 85. - Prądzyński Ignacy, gen. k. 60, 91, 96, 105-106, 119, 121, 145, 151, 156, 158-159, 173-174, 177, 181, 183, 189. - Radziwiłł Michał Gedeon, gen. k. 46-47, 55a-55b. - Skrzynecki Jan Zygmunt, gen., nacz. powstania 1831 k. 70, 98, 110. - Turno, pułk. k. 112. - Umiński Jan Nepomucen, gen. k. 111, 113-114, 118, 120, 125-126, 131, 136, 140-141, 154, 157, 176, 184. - Weyssenhoff Jan, gen. k. 41, 45, 55. - Załuski Józef Bonawentura Ignacy k. 186. - NN k. 146
  • Organizacja Jazdy k. 42-44
  • Rozkaz dla wojska gen. Chrzanowskiego k. 56
  • "Rapport z działania 2go korpusu Jazdy" k. 57
  • "Przedsięwzięcia nieprzyiaciela uskutecznić się mogące od 5 marca 1831" k. 62-63
  • Raport por. Rzętkowskiego k. 66-67
  • Pismo gen. Klickiego do por. Michała? Byszewskiego, dcy pułku I Mazurów k. 74
  • Zamoyski Władysław do wójta gminy Moszna w pow. błońskim k. 87-88
  • Prośba do Sztabu Głównego od dcy Korpusu 2 Jazdy o zwolnienie z wojska Ludwika Ostrowskiego + świadectwo lekarskie k. 93-95
  • "Rapport o działaniu Awangardy Korpusu 2go Jazdy w dniu 1 kwietnia 1831 [...]" podp. gen. Zamoyski k. 99-104
  • List Joela Popowera do Ministra Wojny o możliwość pochowania powieszonych przez szaserów brata i szwagra 06.04. 1831 k. 116-117
  • "Ruch woyska na dzień 13 kwietnia" 1831 k. 129
  • Rozkaz Naczelnego wodza zabraniający pić wode z kałuż etc. przeciwko cholerze k. 142
  • List Henryka Dembińskiego do gen. W. Chrzanowskiego k. 166
  • "Ruch woyska na dzień 27 kwietnia" 1831 k. 171-172
  • Baduin? do Naczelnego Wodza k. 187
  • Asygnaty za żywność i furaż dla pułków Korpusu 2 Jazdy (pieczęć Królestwo Polskie. Kommisarz Woienny) k. 188
  • Pisma do gen. Łubieńskiego: Breza Józef, ppułk. k. 208. - Chrzanowski Wojciech, gen. k. 194-196, 253?. - Giełgud Antoni, gen. k. 204. - Hübner, pułk., podszef Sztabu Głównego k. 191-191, 197, 202, 206-207, 209, 213, 215-217, 221, 224, 252. - Kamiński Ludwik, wice gubernator Warszawy k. 269, 289-290. - Krukowiecki Jan, gen. k. 200, 222. - Morawski Franciszek, gen. k. 218, 259-260. - Prądzyński Ignacy, gen. k. 198-199, 201, 205, 219, 223, 225, 229, 233-234, 241-242, 246-251, 254-256. - Radziwiłł Michał Gedeon, gen. k. 211. - Skrzynecki Jan Zygmunt, gen., nacz. powstania 1831 k. 235 "Ruch woyska na dzień 22 maia 1831". - Umiński Jan Nepomucen, gen. k. 193, 203, 210, 212. - Załuski Józef Bonawentura Ignacy k. 226. - NN k. 220
  • Pismo majora Fechnera do kpt. Rzewuskiego k. 214
  • "Instrukcya na dzień 19 maja 1831" k. 227
  • Relacja T. Łubieńskiego do Sztabu Głównego k. 232
  • List do Wodza Naczelnego Siły Zbroyney Narodowey k. 236-239
  • "Rozkaz do woyska na dzień 25 maia" 1831 podp. Prądzyński k. 240
  • "Ruch woyska na dzień 25 maia" 1831 podp. Prądzyński k. 243
  • List T. Łubieńskiego do: Prądzyński Ignacy, gen. k. 244-245. - Zamoyski Władysław, gen. k. 257-258
  • "Lista imienna podofficerów i żołnierzy plutonu 4 Pułk 1 Ułanów, Szwadron 1" k. 263-264
  • "Wiadomość dla woysk znayduiących się w tyle armii od Siedlce[?] do granic Rossyi" k. 265
  • Skład wojsk - fragment k. 266
  • Przebieg działań wojennych 1831 spisany przez T. Łubieńskiego? k. 267-268
  • Odezwa ostatniego wodza naczelnego, Macieja Rybińskiego, do żołnierzy 11.09. 1831
  • "Stan obecnych do boiu 25.09. 1831" k. 273
  • Rybiński Maciej, gen. "Oświadczenie" k. 276-277 (wył. z BK 1092)
  • Pismo w sprawie machiny do obserwacji wroga na 16 mil montowanych na balonach wynalazku p. A. J. Garnerin k. 278-279
  • "Rapport 15 dniowy jeńców ross.[yjskich] znayduiących się w Częstochowy od 15 do ostatniego maia 1831 r." k. 280-285
  • "Lista imienna officerów rossyjskich wysłanych do Pilicy" k. 286
  • "Lista imienna officerów i urzędników rossyiskich znayduiących się w Warszawie" k. 287-288
  • "Lista imienna officerów rossyiskich znayduiących się w lazarecie officerskim w Szkole Applikacyiney podana dnia 6 czerwca 1831 roku" k. 291
  • "Lista imienna officerów z woyska rossyiskiego znayduiących się w Szpitalu Głównym Woyskowym" k. 292-293
  • "Rapport 15 dniowy jeńców rossyiskich znayduiących się w niewoli w placu miasta Wolborza od 1 do 15 maia 1831 r." k. 294-303
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dywizja 2 Jazdy
  • Dywizja 2 Jazdy
  • Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej
  • Komisja Rządowa Wojny 1831
  • Komisja Rządowa Wojny 1831
  • Komitet Legii Litewskiej i Wołyńskiej
  • Korpus 2 Jazdy
  • Korpus 2 Jazdy
  • Pluton 4 Pułk 1 Ułanów Szwadron 1"
  • Pułk 1 Mazurów
  • Szpital Główny Wojskowy 1831
  • Sztab Główny 1831
  • Sztab Główny 1831
  • Częstochowa
  • Moszna
  • Pilica
  • Warszawa
  • Wolborz
  • zwolnienia z wojska 1831
  • wojsko polskie 1831
  • szpitale wojskowe 1831
  • jeńcy 1831
  • Rosjanie 1831
  • jeńcy rosyjscy 1831
  • wojna wynalazki 19 w.
  • wojsko polskie 1831
 • Uwagi: właściwie 192 k. (k. 55, 55a, 55b); materiały luźne ułożone wg chronologii

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 245 a Archiwum dowództwa 3 Dywizji Jazdy i 2 Korpusu Jazdy gen. Tomasza Łubieńskiego 1831. n T. 1-2.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1831
 • 300 a 303 k. c 38x22 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Weissenhof, gen. zob. Weyssenhoff Jan, gen.
 • 500 a właściwie 192 k. (k. 55, 55a, 55b); materiały luźne ułożone wg chronologii
 • 520 a "Rozkazy i zawiadomienia ze Sztabu Głównego i ze sztabu Jazdy i z Kommisyi Rz.[ądowej] Woyny" do gen. Łubieńskiego k. 2-39. - "Wymienienie dowódzców! Dywizyów i Brygad w Jeździe tudzież podział Artylleryi konney pomiędzy Dywizye tey Broni" podp. M. Radziwiłł k. 2. - pismo Łubieńskiego do J. Weyssenhoffa, dcy naczelnego Jazdy k. 35-37 (brulion pisany ręką Łubieńskiego). Krasiński Izydor Zenon Tomasz, gen., min. wojny k. 13, 20- Morawski Franciszek, gen. k. 30, 38. - Mroziński Józef, gen. k. 7, 9-10, 14, 17-19, 21-22, 25-27, 34. - Radziwiłł Michał Gedeon, gen. k. 32-33. - Weyssenhoff Jan, gen. k. 31. - Żymirski k. 23
 • 520 a Pismo Naczelnego Wodza siły zbrojnej do: Weyssenhoff Jan, gen. k. 40
 • 520 a Pisma do gen. Łubieńskiego: Breza Józef, ppułk. k. 180. - Chrzanowski Wojciech, gen. k 59, 64-65, 69, 71, 75-76, 78-80, 82-83, 86, 89-90, 92, 97, 107-109, 123, 130, 132-135, 138-139, 143, 147-150, 152-153, 155, 160-163, 165, 167, 175. - Giełgud Antoni, gen. k. 168-170, 185, 190. - Hübner, pułk., podszef Sztabu Głównego k. 122, 124, 128, 144, 178-179, 182. - Klicki Stanisław, gen. k. 61, 73-74, 77, 81. - Krasiński Izydor Zenon Tomasz, gen., min. wojny k. 58. - Małachowski Stanisław, gen. k. 137. - Morawski Franciszek, gen. k. 48, 50-51, 54, 72, 84, 115. - Mroziński Józef, gen. k. 52-53. - Niemojowski k. 85. - Prądzyński Ignacy, gen. k. 60, 91, 96, 105-106, 119, 121, 145, 151, 156, 158-159, 173-174, 177, 181, 183, 189. - Radziwiłł Michał Gedeon, gen. k. 46-47, 55a-55b. - Skrzynecki Jan Zygmunt, gen., nacz. powstania 1831 k. 70, 98, 110. - Turno, pułk. k. 112. - Umiński Jan Nepomucen, gen. k. 111, 113-114, 118, 120, 125-126, 131, 136, 140-141, 154, 157, 176, 184. - Weyssenhoff Jan, gen. k. 41, 45, 55. - Załuski Józef Bonawentura Ignacy k. 186. - NN k. 146
 • 520 a Organizacja Jazdy k. 42-44
 • 520 a Rozkaz dla wojska gen. Chrzanowskiego k. 56
 • 520 a "Rapport z działania 2go korpusu Jazdy" k. 57
 • 520 a "Przedsięwzięcia nieprzyiaciela uskutecznić się mogące od 5 marca 1831" k. 62-63
 • 520 a Raport por. Rzętkowskiego k. 66-67
 • 520 a Pismo gen. Klickiego do por. Michała? Byszewskiego, dcy pułku I Mazurów k. 74
 • 520 a Zamoyski Władysław do wójta gminy Moszna w pow. błońskim k. 87-88
 • 520 a Prośba do Sztabu Głównego od dcy Korpusu 2 Jazdy o zwolnienie z wojska Ludwika Ostrowskiego + świadectwo lekarskie k. 93-95
 • 520 a "Rapport o działaniu Awangardy Korpusu 2go Jazdy w dniu 1 kwietnia 1831 [...]" podp. gen. Zamoyski k. 99-104
 • 520 a List Joela Popowera do Ministra Wojny o możliwość pochowania powieszonych przez szaserów brata i szwagra 06.04. 1831 k. 116-117
 • 520 a "Ruch woyska na dzień 13 kwietnia" 1831 k. 129
 • 520 a Rozkaz Naczelnego wodza zabraniający pić wode z kałuż etc. przeciwko cholerze k. 142
 • 520 a List Henryka Dembińskiego do gen. W. Chrzanowskiego k. 166
 • 520 a "Ruch woyska na dzień 27 kwietnia" 1831 k. 171-172
 • 520 a Baduin? do Naczelnego Wodza k. 187
 • 520 a Asygnaty za żywność i furaż dla pułków Korpusu 2 Jazdy (pieczęć Królestwo Polskie. Kommisarz Woienny) k. 188
 • 520 a Pisma do gen. Łubieńskiego: Breza Józef, ppułk. k. 208. - Chrzanowski Wojciech, gen. k. 194-196, 253?. - Giełgud Antoni, gen. k. 204. - Hübner, pułk., podszef Sztabu Głównego k. 191-191, 197, 202, 206-207, 209, 213, 215-217, 221, 224, 252. - Kamiński Ludwik, wice gubernator Warszawy k. 269, 289-290. - Krukowiecki Jan, gen. k. 200, 222. - Morawski Franciszek, gen. k. 218, 259-260. - Prądzyński Ignacy, gen. k. 198-199, 201, 205, 219, 223, 225, 229, 233-234, 241-242, 246-251, 254-256. - Radziwiłł Michał Gedeon, gen. k. 211. - Skrzynecki Jan Zygmunt, gen., nacz. powstania 1831 k. 235 "Ruch woyska na dzień 22 maia 1831". - Umiński Jan Nepomucen, gen. k. 193, 203, 210, 212. - Załuski Józef Bonawentura Ignacy k. 226. - NN k. 220
 • 520 a Pismo majora Fechnera do kpt. Rzewuskiego k. 214
 • 520 a "Instrukcya na dzień 19 maja 1831" k. 227
 • 520 a Relacja T. Łubieńskiego do Sztabu Głównego k. 232
 • 520 a List do Wodza Naczelnego Siły Zbroyney Narodowey k. 236-239
 • 520 a "Rozkaz do woyska na dzień 25 maia" 1831 podp. Prądzyński k. 240
 • 520 a "Ruch woyska na dzień 25 maia" 1831 podp. Prądzyński k. 243
 • 520 a List T. Łubieńskiego do: Prądzyński Ignacy, gen. k. 244-245. - Zamoyski Władysław, gen. k. 257-258
 • 520 a "Lista imienna podofficerów i żołnierzy plutonu 4 Pułk 1 Ułanów, Szwadron 1" k. 263-264
 • 520 a "Wiadomość dla woysk znayduiących się w tyle armii od Siedlce[?] do granic Rossyi" k. 265
 • 520 a Skład wojsk - fragment k. 266
 • 520 a Przebieg działań wojennych 1831 spisany przez T. Łubieńskiego? k. 267-268
 • 520 a Odezwa ostatniego wodza naczelnego, Macieja Rybińskiego, do żołnierzy 11.09. 1831
 • 520 a "Stan obecnych do boiu 25.09. 1831" k. 273
 • 520 a Rybiński Maciej, gen. "Oświadczenie" k. 276-277 (wył. z BK 1092)
 • 520 a Pismo w sprawie machiny do obserwacji wroga na 16 mil montowanych na balonach wynalazku p. A. J. Garnerin k. 278-279
 • 520 a "Rapport 15 dniowy jeńców ross.[yjskich] znayduiących się w Częstochowy od 15 do ostatniego maia 1831 r." k. 280-285
 • 520 a "Lista imienna officerów rossyjskich wysłanych do Pilicy" k. 286
 • 520 a "Lista imienna officerów i urzędników rossyiskich znayduiących się w Warszawie" k. 287-288
 • 520 a "Lista imienna officerów rossyiskich znayduiących się w lazarecie officerskim w Szkole Applikacyiney podana dnia 6 czerwca 1831 roku" k. 291
 • 520 a "Lista imienna officerów z woyska rossyiskiego znayduiących się w Szpitalu Głównym Woyskowym" k. 292-293
 • 520 a "Rapport 15 dniowy jeńców rossyiskich znayduiących się w niewoli w placu miasta Wolborza od 1 do 15 maia 1831 r." k. 294-303
 • 530 d Mf 6790
 • 530 d Mf 6791
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 610 a Dywizja 2 Jazdy
 • 610 a Dywizja 2 Jazdy
 • 610 a Dywizja 3 Jazdy Rezerwowej
 • 610 a Komisja Rządowa Wojny 1831
 • 610 a Komisja Rządowa Wojny 1831
 • 610 a Komitet Legii Litewskiej i Wołyńskiej
 • 610 a Korpus 2 Jazdy
 • 610 a Korpus 2 Jazdy
 • 610 a Pluton 4 |Pułk 1 Ułanów Szwadron 1"
 • 610 a Pułk 1 Mazurów
 • 610 a Szpital Główny Wojskowy 1831
 • 610 a Sztab Główny 1831
 • 610 a Sztab Główny 1831
 • 611 a Powstanie 1830-1831 listopadowe
 • 611 a Powstanie 1830-1831 listopadowe
 • 651 a Częstochowa
 • 651 a Moszna
 • 651 a Pilica
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Wolborz
 • 653 a zwolnienia z wojska 1831
 • 653 a wojsko polskie 1831
 • 653 a szpitale wojskowe 1831
 • 653 a jeńcy 1831
 • 653 a Rosjanie 1831
 • 653 a jeńcy rosyjscy 1831
 • 653 a wojna wynalazki 19 w.
 • 653 a wojsko polskie 1831
 • 700 a Breza Józef ppułk.
 • 700 a Byszewski Michał
 • 700 a Chrzanowski Wojciech gen.
 • 700 a Chrzanowski Wojciech gen.
 • 700 a Dembiński Henryk gen.
 • 700 a Giełgud Antoni gen.
 • 700 a H~ubner pułk. podszef Sztabu Głównego
 • 700 a Klicki Stanisław gen.
 • 700 a Krasiński Izydor Zenon Tomasz gen. min. wojny
 • 700 a Łubieński Tomasz gen.
 • 700 a Małachowski Stanisław Aleksander Ignacy Józef gen. 1770-1849
 • 700 a Morawski Franciszek gen. poeta
 • 700 a Mroziński Józef gen.
 • 700 a Niemojowski
 • 700 a Ostrowski Ludwik
 • 700 a Popower Joel
 • 700 a Prądzyński Ignacy gen.
 • 700 a Radziwiłł Michał Gedeon gen.
 • 700 a Skrzynecki Jan Zygmunt gen. naczelnik powstania
 • 700 a Turno pułk. 1831
 • 700 a Umiński Jan Nepomucen gen.
 • 700 a Weyssenhoff Jan gen.
 • 700 a Weyssenhoff Jan gen.
 • 700 a Załuski Józef Bonawentura Ignacy
 • 700 a Zamoyski Władysław gen.
 • 700 a Żymirski Franciszek gen.
 • 700 a Breza Józef ppułk.
 • 700 a Chrzanowski Wojciech gen.
 • 700 a Fechner major
 • 700 a Garnerin Andre Jacques aeronauta franc.
 • 700 a Giełgud Antoni gen.
 • 700 a H~ubner pułk. podszef Sztabu Głównego
 • 700 a Kamiński Ludwik wice gubernator Warszawy
 • 700 a Krukowiecki Jan gen.
 • 700 a Łubieński Tomasz gen.
 • 700 a Morawski Franciszek gen. poeta
 • 700 a Prądzyński Ignacy gen.
 • 700 a Radziwiłł Michał Gedeon gen.
 • 700 a Rybiński Maciej gen.
 • 700 a Rzewuski Stanisław kpt
 • 700 a Skrzynecki Jan Zygmunt gen. naczelnik powstania
 • 700 a Umiński Jan Nepomucen gen.
 • 700 a Załuski Józef Bonawentura Ignacy
 • 740 a Pismo Naczelnego Wodza siły zbrojnej do Weyssenhoff Jan gen. k. 40
 • 740 a Pisma do gen. Łubieńskiego
 • 740 a Asygnaty za żywność i furaż dla pułków Korpusu 2 Jazdy pieczęć Królestwo Polskie. Kommisarz Woienny
 • 740 a List Henryka Dembińskiego do gen. W. Chrzanowskiego
 • 740 a Rozkaz Naczelnego wodza zabraniający pić wode z kałuż etc. przeciwko cholerze
 • 740 a Ruch wojska na dzień 13 kwietnia 1831
 • 740 a Ruch wojska na dzień 27 kwietnia 1831
 • 740 a List Joela Popowera do Ministra Wojny o możliwość pochowania powieszonych przez szaserów brata i szwagra 06.04. 1831
 • 740 a Raport o działaniu Awangardy Korpusu 2go Jazdy w dniu 1 kwietnia 1831
 • 740 a Pismo gen. Klickiego do por. Michała? Byszewskiego dcy pułku I Mazurów
 • 740 a Raport por. Rzętkowskiego
 • 740 a Przedsięwzięcia nieprzyjaciela uskutecznić się mogące od 5 marca 1831
 • 740 a Raport z działania 2go korpusu Jazdy
 • 740 a Rozkaz dla wojska gen. Chrzanowskiego
 • 740 a Organizacja Jazdy
 • 740 a Pisma do gen. Łubieńskiego
 • 740 a Rozkazy i zawiadomienia ze Sztabu Głównego i ze sztabu Jazdy i z Kommisyi Rz.ądowej Woyny do gen. Łubieńskiego
 • 740 a Wymienienie dowódców Dywizyjów i Brygad w Jeździe tudzież podział Artylerii konney pomiędzy Dywizje tey Broni
 • 740 a Pisma do gen. Łubieńskiego
 • 740 a Ruch wojska na dzień 22 maja 1831
 • 740 a Raport 15 dniowy jeńców rossyjskich znajdujących się w niewoli w placu miasta Wolborza od 1 do 15 maia 1831 r. k. 294-303
 • 740 a Lista imienna oficerów z wojska rosyjskiego znajdujących się w Szpitalu Głównym Woyskowym k. 292-293
 • 740 a Lista imienna oficerów rosyjskich znajdujących się w lazarecie officerskim w Szkole Applikacyiney podana dnia 6 czerwca 1831 roku
 • 740 a Lista imienna oficerów i urzędników rosyjskich znajdujących się w Warszawie
 • 740 a Lista imienna oficerów rosyjskich wysłanych do Pilicy
 • 740 a Raport 15 dniowy jeńców ross.yjskich znayduiących się w Częstochowy od 15 do ostatniego maia 1831 r.
 • 740 a Pismo w sprawie machiny do obserwacji wroga na 16 mil montowanych na balonach wynalazku p. A. J. Garnerin
 • 740 a Stan obecnych do boiu 25.09. 1831
 • 740 a Odezwa ostatniego wodza naczelnego Macieja Rybińskiego do żołnierzy 11.09. 1831
 • 740 a Przebieg działań wojennych 1831 spisany przez T. Łubieńskiego?
 • 740 a Skład wojsk - fragment
 • 740 a Wiadomość dla wojsk znajdujących się w tyle armii od Siedlce? do granic Rossyi
 • 740 a Lista imienna podofficerów i żołnierzy plutonu 4 Pułk 1 Ułanów Szwadron 1
 • 740 a List T. Łubieńskiego do
 • 740 a Ruch wojska na dzień 25 maja 1831 podp. Prądzyński
 • 740 a Rozkaz do wojska na dzień 25 maja 1831 podp. Prądzyński
 • 740 a List do Wodza Naczelnego Siły Zbrojnej Narodowey
 • 740 a Relacja T. Łubieńskiego do Sztabu Głównego 1831
 • 740 a Instrukcya na dzień 19 maja 1831
 • 740 a Pismo majora Fechnera do kpt. Rzewuskiego
 • 740 a Pisma do gen. Łubieńskiego
 • 777 a Rybiński Maciej gen. t Oświadczenie
 • 852 j BK 01548
 • 920 a Królestwo Polskie. Kommisarz Woienny
 • 999 a WK

Indeksy