[Wejście do jaskini z rozpalonym we wnętrzu ogniskiem] [Kajetan Wincenty Kielisiński] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: AO 1073/050
 • Sygnatura : AO XV 1073/50
 • Autor : Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) autor autor
 • Tytuł/nazwa : [Wejście do jaskini z rozpalonym we wnętrzu ogniskiem] [Kajetan Wincenty Kielisiński]
 • Miejsce : [b.m., rys. z natury] [b.d., między 1834 i 1840]
 • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia wejście do jaskini z rozpalonym we wnętrzu ogniskiem. W lewej części pola obrazowego biegnąca w głąb ku osi rysunku kamienna ściana, wnikająca do wnętrza jaskini, której wejście ograniczone z prawej strony półkolistym, wygiętym ku prawej części pola obrazowego ościeżem poprzecznej względem osi obrazu kamiennej ściany, ciągnącej się ku prawej krawędzi pola obrazowego. Za jej załomem u dołu widoczne częściowo rozpalone, niewielkie ognisko. Na osi rysunku na ściennie napis: „żółto piasek”, po prawej w 2/3 wysokości ściany poprzecznej wyrysowany pas kamieni, pod który napis: „szare kam” oraz, przy prawej krawędzi pola obrazowego: „szare”. Poniżej zarys napisów na ścianie z których czytelny napis: „LUDWIK”. Pod nim napis: „i [nieczytelne słowo] szarej cegły”.
 • Liczba/objętość : 0
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek ołówkiem ; rękopis ołówkiem ; akwarela
 • Opis formalny : Rysunek i rękopis ołówkiem na papierze. Ramka namalowana akwarelą.
 • Wymiary : 21,2 x 29,2 cm (wym. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: zakup 1967 1528 a 1967
 • Forma/rodzaj/gatunek: Rysunek ołówkiem Akwarela Rysunki
 • Hasła przedmiotowe :
  • Mękicki, Rudolf (1887-1942) Mękicka, Julia (1899-1987) właściciel proweniencja
  • ... czas powstania