Korespondencja rodzinna Morawskich z Lubonia - z linii generała Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego od 1826 do końca XIX w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01698/1-7
 • Kopie: Mf 1233
 • Tytuł: Korespondencja rodzinna Morawskich z Lubonia - z linii generała Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego od 1826 do końca XIX w.
 • Opis fizyczny: listów i notat ogółem 571 + 530 k. 2152
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • W większości listy do generała Morawskiego od dzieci; trzy listy z podpisem własnoręcznym generała.
  • Listy różnych do różnych: Adaszeska do NN b.d. k. 2062. - Barratin do Ostrowskiej Antoniny 1869 k. 2065. - Jełowicki Aleksander ks. do Ostrowskiej Józefy 1849 k. 2049. - Jezierska Maria z Morawskich do Koźmiana Andrzeja Edwarda 1858 k. 2002-2003. - Jezierska Maria z Morawskich do Morawskiej Zofii z Taczanowskich 1848-1854 (2) k. 2036-2039. - Jezierska Maria z Morawskich do Wierzchowskiej Kamili b.d. 3 fragm. k. 2051-2054. - Michałowski Aleksander do Michałowskiego Seweryna kopia b.d. k. 2010-2011. - Morawska Elżbieta do Łubieńskiego Witolda brulion, fragment 1868 k. 2002a. - Morawska Elżbieta do Konstancji NN 1868 k. 2060-2061. - Morawski Tadeusz do Koźmiana Andrzeja Edwarda 1857 k. 2004-2005. - Morawski Wojciech ksiądz do Morawskiej Elżbiety b.d. k. 2012-2013. - Ostrowska Antonina do Michałowskiej Julii b.d. (2) k. 2006-2009. - Ostrowska Antonina do Ostrowskiego Kazimierza 1871 i b.d. (2) fragm. k. 2042-2043. - Ostrowska Antonina do Ostrowskiego Tadeusza 1861 i b.d. (3) k. 2044-2048. - Ostrowska Józefa z Morskich 1787-1813 testament fragm. k. 2129-2130. - Ostrowski Kazimierz do Ostrowskiego Antoniego 1857 k. 2040. - Ostrowski Ludwik 1861 k. 2041. - Ostrowski Ludwik kopia zapisu i in. 1867 k. 2123-2128. - Ostrowski Tadeusz 1866-1870 (3 fragm.) k. 2117-2121. - Piechowski 1867-1868 (3) k. 2066-2070. - Piechowski do Ostrowskiego Stanisława 1868 k. 2071. - Plater Jadwiga do Morawskiej Elżbiety 1864 k. 2014-2015. - Wierzchowska Kamila do Czartoryskiej Izabelli z Flemingów b.d. k. 1988-1989. - Wierzchowska Kamila do Sąchowskiej b.d. k. 2050. - Wierzchowski Kajetan do Morawskiej Anieli z Wierzchowskich 1826 (2) k. 2016-2019. - Wierzchowski Kajetan do Wierzchowskiej Kamili 1826 (3) k. 2055-2059. - NN do Chłapowskiej Henryki z Morawskich b.d. k. 1986-1987. - NN do NN 1871? k. 2063. - NN Tekla? do Ostrowskiego Krystyna b.d. k. 2122. - Wiersz. 1864 k. 2064
  • Listy do Jezierskiej Marii z Morawskich: Jezierska Maria z Małachowskich b.d. k. 1990. - Jezierski Karol 1859 k. 1991-1992. - Morawska Rozalia b.d. k. 1993-1994. - Morawski Wojciech ks 1855 k. 1995. - Zadera L. 1855 k. 1996-1997. - NN Hortensja 1861 k. 1998-1999. - NN Wanda b.d. k. 2000-2001
  • Listy do Morawskiej Tekli z Ostrowskich: Morawski Tadeusz 1870-1871 (2) k. 2020-2023. - Ostrowska Antonina b.d. 2033. - Ostrowski Antoni? b.d. k. 2024. - Ostrowski Ludwik 1861-1865 (3) k. 2025-2030. - Ostrowski Stanisław 1872 k. 2031-2032.- Wojciechowska Marcjanna 1870 k. 2034-2035.
  • Bruliony listów Ostrowskiej Antoniny: Kuczyńska Joanna ok. 1867 k. 2072-2073. - Ostrowska Luiza 1866 (4) k. 2074-2079. - Ostrowski Tadeusz 1863 i b.d. (5) k. 2080-2089. - NN 1866 i b.d. (8 fragm.) k. 2090-2099. - Bruliony pism urzędowych (15 fragm.) k. 2100-2116.
  • Wyjątki z testamentu. Kopia. Ostrowskiej Józefy z Morskich ż. Antoniego Ostrowskiego zm. 1813? k. 2129-2130
  • Akt intercyzy przedślubnej. Kopia. Ostrowski Antoni 1782-1845 i Michałowska Antonina 1799-1871 1821 k. 2131-2133
  • Ostrowski Antoni i Ostrowska Antonina z Michałowskich - daty i miejsca urodzenia ich 14 dzieci (1807-1837) k. 2134
  • Ostrowscy - projekty napisów nagrobnych: Ostrowska Matylda sakramentka 1827-1863; Ostrowski Antoni 1822-1861; Ostrowski Ludwik 1823-1866; Ostrowski Antoni 1782-1843; Ostrowska Józefa 1824-1851 oraz nekrolog Ostrowski Władysław Kazimierz 1819-1868 k. 2135-2152
  • W większości listy do generała Morawskiego od dzieci; trzy listy z podpisem własnoręcznym generała.
  • Listy do F. Morawskiego gen: Bodenham de la Barre Karol b.d. k. 1-2. - Chłapowska Henryka 1855-1859 (2) k. 3-6. - Chłapowski Maciej 1860 (2) k. 7-10. - Chłapowski S. 1855-1858 (3) k. 11-14a. - Jezierska Maria z Morawskich 1846-1861 (300) k. 15-609,+ 609a-b (2 koperty). - Jezierska Natalia 1855-1860 i b.d. (10) k. 610-626. - Jezierska Róża 1854-1858 i b.d. (7) k. 627-638. - Jezierski Karol 1854-1858 (7) k. 639-652. - Morawska Bernarda urszulanka 1859-1861 (4) k. 653-659. - Morawska Elżbieta zm. 1892 1859-1860 (4) k. 660-667 - Morawska Eugenia z Morawskich 1814-1893 1857-1859 (5) k. 668-670, 672-677. - Morawska Paula z Łubieńskich b.d. (3) k. 680-683 - Morawska Rozalia 1857 (14) k. 684-712. - Morawski Henryk 1859-1861 (4) k. 713-719. - Morawski Józef 1856-1860 (23) k. 720-776. - Morawski Stefan 1859 k. 671v. - Morawski Tadeusz 1842-1861 (214) k. 777-1194. - Morawski Wojciech 1857-1859 k. 671r, 678-679 . - Morawski Wojciech ks. 1852-1860 (9) k. 1195-1209. - Morawski Zbigniew 1859 k. 671v. - Wierzchowska Kamila 1826-1859 i b.d. (108+4 fragm.) k. 1210-1406. - Wierzchowski Kajetan 1826-1829 (5) k. 1407-1417. - NN b.d. k. 1418 + 1418a-b (2 koperty).
  • Listy do Tadeusza Morawskiego: Barre de Bodenham Irena z Morawskich b.d. k.1419-1426. - Chłapowska Henryka z Morawskich 1862 k. 1427-1428. - Jezierska Maria z Morawskich 1848-1861 (14) k. 1429-1457. - Jezierski Karol 1856 k. 1458-1459. - Morawska Bernarda 1860 i b.d. (6) k. 1460-1471. - Morawska Elżbieta (Isa) 1858-1867 i b.d. (11) k. 1472-1492. - Morawska Paulina b.d. k. 1493-1494. - Morawska Rozalia 1856 i b.d. (37) k. 1495-1564. - Morawska Seweryna s. miłosierdzia b.d. (2) k.1565-1570. - Morawska Tekla z Ostrowskich 1867 k. 1571-1572. - Morawska Zofia z Taczanowskich 1852 k. 1573-1574. - Morawski Franciszek 1860 (5) k. 1575-1584 przy tym listy Morawskiego Henryka i Morawskiej Elżbiety (dzieci). - Morawski Wojciech 1852-1858 (3) k. 1585-1591. - Ostrowski Tadeusz 1868-1870 (1 + telegr.) k. 1592-1594. - Wierzchowska Kamila 1853-1860 (14) k. 1595-1620
  • Listy do Henryka Morawskiego: Hansemann 1893-1894 (5) k. 1621-1631. - Jezierska Maria z Morawskich 1862 k. 1632-1633. - Kretschmer Karl 1895 k. 1634-1635. - Lucke dr landrat 1893-1895 (9) k. 1636-1646. - Morawski Józef ok. 1902 k. 1646a-d przy tym Kurier Poznański 1902 nr 364 fragm. - Popiel Konstanty 1896 k. 1647. - Schatz 1895 (2) k. 1648-1651. - Stablewski 1895 k. 1652-1653. - Żółtowski Marceli 1894 (2) + koperta k. 1654-1657a. - NN 1886 k. 1658-1659. - NN Der Landrath zu Pleschen 1894 k. 1660-1661. - Odpis recenzji z Przeglądu Powszechnego 1886 marzec s. 481 dot. listu H. Morawskiego do Bismarcka k.1662. - Hansemann Dawid 1790-1864 do Lucke landrata 1893 k. 1663-1664. - Morawski Henryk bruliony listów 1886, 1894, 1895 (5) k. 1665-1676. - Brulion listu otwartego Henryka Morawskiego do Otto Bismarcka 1886 k. 1677-1680. - Odpis notatki dot. artykułu z Osservatore Romano 1886 k. 1681-1682. - Wycinek z gazety dot. artykułu Hansemanna w "Deutschen Wochenblatt" z 1862? k. 1682.
  • Listy do Antoniny Ostrowskiej: Aleksandrowiczowa Wanda 1870 k. 1683-1684. - Chłapowska Róża 1860 k. 1685. - Jełowicki Aleksander ks. 1870 k. 1686-1687. - Kot Jan 1868 (2) k. 1688-1691. - Koźmian J. 1869-1870 (2) k. 1692-1693. - Michałowska Julia 1869-1871 (16) k. 1694-1717. - Michałowska Celina 1871 k. 1718-1719. - M.L. 1869-1870 (4) k. 1720-1726. - Morawska Elżbieta (Isa) 1870 k. 1727. - Morawska Matylda 1868 k. 1728. - Morawska Tekla z Ostrowskich 1870 (2) k. 1729-1731. - Morawski Tadeusz 1870 k. 1732-1733. - Morawski Wojciech ksiądz 1869-1870 i b.d. (6) k. 1734-1742. - Ostrowska Józefa 1850 k. 1743. - Ostrowska Teresa 1867-1868 (3) k. 1744-1749. - Ostrowski Kazimierz 1860-1870 (13)+telegram k. 1750-1786. - Ostrowski Ludwik 1860-1865 (30) k. 1787-1838. - Ostrowski Stanisław 1867-1871 (20) k. 1839-1875. - Ostrowski Tadeusz 1867-1873 (45) k. 1874-1965. - Ostrowski Patrycy? 1867 k. 1966-1967. - Rejowski ks. 1869-1870 (2) k. 1968-1969. - Robiano 1870 (4) k. 1970-1977. - Rospędek ks. 1870 k. 1978. - Sobańska Róża 1870 k. 1979-1980. - 2 fragm. od córek b.d. k. 1981-1983. - NN 1866 k. 1984-1985. - koperty (8) k. 1985b-i.
  • List Augusta Cieszkowskiego t. 1 k. 775
  • Hansemann k. 1621-1631
  • Kretschmer Karl k. 1634
 • Hasła przedmiotowe:
  • Barratin
  • Barratin
  • Koźmian Stanisław wzmianka w korespondencji Morawskich
  • Koźmian Stanisław wzmianka w korespondencji Morawskich
  • Merzbach Henryk
  • Michałowski Aleksander
  • Michałowski Aleksander
  • Michałowski Seweryn
  • Michałowski Seweryn
  • Mickiewicz Adam
  • Mickiewicz Adam
  • Morawscy
  • Morawscy
  • Ostrowscy
  • Ostrowscy?
  • Lubonia Gostyń pow.
  • Lubonia Gostyń pow.
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Korespondencja
  • Testament 19 w.
  • Intercyza ślubna kopia 19 w.
  • Archiwalia 19 i 20 w.
  • Korespondencja
 • Uwagi:
  • w liście Józefa i Wojciecha Morawskich wzmianka o Mickiewiczu
  • Sporządzono szczegółową kartę katalogową.
  • Nabyto razem fotografie Morawskich w ilości 47 - w zbiorze fotografii
  • w liście Józefa i Wojciecha Morawskich wzmianka o Mickiewiczu
  • Sporządzono szczegółową kartę katalogową.
  • Nabyto razem fotografie Morawskich w ilości 47 - w zbiorze fotografii
 • Katalogi:
  • PSB T. 21 1976 s. 712-714
  • NK T. 5 1967 s. 339-345
  • PSB T. 21 1976 s. 712-714
  • NK T. 5 1967 s. 339-345
 • Opracowania:
  • M. Hłyń, Z korespondencji generała Franciszka Morawskiego z Luboni. Pam. Bibl. Kórn. Zesz. 22 1988 s. 186-227 druk. najciekawszych fragmentów autografów
  • Leitgeber S., Morawscy herbu Nałęcz I. 600 lat dziejów rodziny. Poznań 1997
  • M. Hłyń, Z korespondencji generała Franciszka Morawskiego z Luboni. Pam. Bibl. Kórn. Zesz. 22. 1988 s. 186-227

MARC

 • 130 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja rodzinna Morawskich z Lubonia - z linii generała Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego od 1826 do końca XIX w.
 • 250 a kop.
 • 300 a listów i notat ogółem 571 + 530 k. 2152
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Morawska Maria zob. Jezierska Maria z Morawskich
 • 400 a Małachowska Maria zob. Jezierska Maria z Małachowskich
 • 400 a de la Barre Irena z Morawskich Bodenham zob. Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 400 a la Barre Irena z Morawskich Bodenham de zob. Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 400 a Barre Irena z Morawskich Bodenham la de zob. Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 400 a Morawska Irena zob. Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 400 a Kuczyńska Luiza zob. Ostrowska Luiza z Kuczyńskich
 • 400 a Morska Józefa zob. Ostrowska Józefa z Morskich
 • 400 a Taczanowska Zofia zob. Morawska Zofia z Taczanowskich
 • 400 a Taczanowska Antonina zob. Ostrowska Antonina z Taczanowskich
 • 400 a Ostrowska Tekla zob. Morawska Tekla z Ostrowskich
 • 400 a Wierzchowska Aniela zob. Morawska Aniela z Wierzchowskich
 • 400 a Morawska Maria zob Jezierska Maria z Morawskich
 • 400 a Morawska Maria zob. Jezierska Maria z Morawskich
 • 400 a Małachowska Maria zob. Jezierska Maria z Małachowskich
 • 400 a de la Barre Irena z Morawskich Bodenham zob. Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 400 a la Barre Irena z Morawskich Bodenham de zob. Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 400 a Barre Irena z Morawskich Bodenham la de zob. Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 400 a Morawska Irena zob. Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 400 a Kuczyńska Luiza zob. Ostrowska Luiza z Kuczyńskich
 • 400 a Morska Józefa zob. Ostrowska Józefa z Morskich
 • 400 a Taczanowska Zofia zob. Morawska Zofia z Taczanowskich
 • 400 a Ostrowska Tekla zob. Morawska Tekla z Ostrowskich
 • 400 a Wierzchowska Aniela zob. Morawska Aniela z Wierzchowskich
 • 500 a w liście Józefa i Wojciecha Morawskich wzmianka o Mickiewiczu
 • 500 a Sporządzono szczegółową kartę katalogową.
 • 500 a Nabyto razem fotografie Morawskich w ilości 47 - w zbiorze fotografii
 • 500 a w liście Józefa i Wojciecha Morawskich wzmianka o Mickiewiczu
 • 500 a Sporządzono szczegółową kartę katalogową.
 • 500 a Nabyto razem fotografie Morawskich w ilości 47 - w zbiorze fotografii
 • 510 a PSB T. 21 1976 s. 712-714
 • 510 a NK T. 5 1967 s. 339-345
 • 510 a PSB T. 21 1976 s. 712-714
 • 510 a NK T. 5 1967 s. 339-345
 • 520 a W większości listy do generała Morawskiego od dzieci; trzy listy z podpisem własnoręcznym generała.
 • 520 a Listy różnych do różnych: Adaszeska do NN b.d. k. 2062. - Barratin do Ostrowskiej Antoniny 1869 k. 2065. - Jełowicki Aleksander ks. do Ostrowskiej Józefy 1849 k. 2049. - Jezierska Maria z Morawskich do Koźmiana Andrzeja Edwarda 1858 k. 2002-2003. - Jezierska Maria z Morawskich do Morawskiej Zofii z Taczanowskich 1848-1854 (2) k. 2036-2039. - Jezierska Maria z Morawskich do Wierzchowskiej Kamili b.d. 3 fragm. k. 2051-2054. - Michałowski Aleksander do Michałowskiego Seweryna kopia b.d. k. 2010-2011. - Morawska Elżbieta do Łubieńskiego Witolda brulion, fragment 1868 k. 2002a. - Morawska Elżbieta do Konstancji NN 1868 k. 2060-2061. - Morawski Tadeusz do Koźmiana Andrzeja Edwarda 1857 k. 2004-2005. - Morawski Wojciech ksiądz do Morawskiej Elżbiety b.d. k. 2012-2013. - Ostrowska Antonina do Michałowskiej Julii b.d. (2) k. 2006-2009. - Ostrowska Antonina do Ostrowskiego Kazimierza 1871 i b.d. (2) fragm. k. 2042-2043. - Ostrowska Antonina do Ostrowskiego Tadeusza 1861 i b.d. (3) k. 2044-2048. - Ostrowska Józefa z Morskich 1787-1813 testament fragm. k. 2129-2130. - Ostrowski Kazimierz do Ostrowskiego Antoniego 1857 k. 2040. - Ostrowski Ludwik 1861 k. 2041. - Ostrowski Ludwik kopia zapisu i in. 1867 k. 2123-2128. - Ostrowski Tadeusz 1866-1870 (3 fragm.) k. 2117-2121. - Piechowski 1867-1868 (3) k. 2066-2070. - Piechowski do Ostrowskiego Stanisława 1868 k. 2071. - Plater Jadwiga do Morawskiej Elżbiety 1864 k. 2014-2015. - Wierzchowska Kamila do Czartoryskiej Izabelli z Flemingów b.d. k. 1988-1989. - Wierzchowska Kamila do Sąchowskiej b.d. k. 2050. - Wierzchowski Kajetan do Morawskiej Anieli z Wierzchowskich 1826 (2) k. 2016-2019. - Wierzchowski Kajetan do Wierzchowskiej Kamili 1826 (3) k. 2055-2059. - NN do Chłapowskiej Henryki z Morawskich b.d. k. 1986-1987. - NN do NN 1871? k. 2063. - NN Tekla? do Ostrowskiego Krystyna b.d. k. 2122. - Wiersz. 1864 k. 2064
 • 520 a Listy do Jezierskiej Marii z Morawskich: Jezierska Maria z Małachowskich b.d. k. 1990. - Jezierski Karol 1859 k. 1991-1992. - Morawska Rozalia b.d. k. 1993-1994. - Morawski Wojciech ks 1855 k. 1995. - Zadera L. 1855 k. 1996-1997. - NN Hortensja 1861 k. 1998-1999. - NN Wanda b.d. k. 2000-2001
 • 520 a Listy do Morawskiej Tekli z Ostrowskich: Morawski Tadeusz 1870-1871 (2) k. 2020-2023. - Ostrowska Antonina b.d. 2033. - Ostrowski Antoni? b.d. k. 2024. - Ostrowski Ludwik 1861-1865 (3) k. 2025-2030. - Ostrowski Stanisław 1872 k. 2031-2032.- Wojciechowska Marcjanna 1870 k. 2034-2035.
 • 520 a Bruliony listów Ostrowskiej Antoniny: Kuczyńska Joanna ok. 1867 k. 2072-2073. - Ostrowska Luiza 1866 (4) k. 2074-2079. - Ostrowski Tadeusz 1863 i b.d. (5) k. 2080-2089. - NN 1866 i b.d. (8 fragm.) k. 2090-2099. - Bruliony pism urzędowych (15 fragm.) k. 2100-2116.
 • 520 a Wyjątki z testamentu. Kopia. Ostrowskiej Józefy z Morskich ż. Antoniego Ostrowskiego zm. 1813? k. 2129-2130
 • 520 a Akt intercyzy przedślubnej. Kopia. Ostrowski Antoni 1782-1845 i Michałowska Antonina 1799-1871 1821 k. 2131-2133
 • 520 a Ostrowski Antoni i Ostrowska Antonina z Michałowskich - daty i miejsca urodzenia ich 14 dzieci (1807-1837) k. 2134
 • 520 a Ostrowscy - projekty napisów nagrobnych: Ostrowska Matylda sakramentka 1827-1863; Ostrowski Antoni 1822-1861; Ostrowski Ludwik 1823-1866; Ostrowski Antoni 1782-1843; Ostrowska Józefa 1824-1851 oraz nekrolog Ostrowski Władysław Kazimierz 1819-1868 k. 2135-2152
 • 520 a W większości listy do generała Morawskiego od dzieci; trzy listy z podpisem własnoręcznym generała.
 • 520 a Listy do F. Morawskiego gen: Bodenham de la Barre Karol b.d. k. 1-2. - Chłapowska Henryka 1855-1859 (2) k. 3-6. - Chłapowski Maciej 1860 (2) k. 7-10. - Chłapowski S. 1855-1858 (3) k. 11-14a. - Jezierska Maria z Morawskich 1846-1861 (300) k. 15-609,+ 609a-b (2 koperty). - Jezierska Natalia 1855-1860 i b.d. (10) k. 610-626. - Jezierska Róża 1854-1858 i b.d. (7) k. 627-638. - Jezierski Karol 1854-1858 (7) k. 639-652. - Morawska Bernarda urszulanka 1859-1861 (4) k. 653-659. - Morawska Elżbieta zm. 1892 1859-1860 (4) k. 660-667 - Morawska Eugenia z Morawskich 1814-1893 1857-1859 (5) k. 668-670, 672-677. - Morawska Paula z Łubieńskich b.d. (3) k. 680-683 - Morawska Rozalia 1857 (14) k. 684-712. - Morawski Henryk 1859-1861 (4) k. 713-719. - Morawski Józef 1856-1860 (23) k. 720-776. - Morawski Stefan 1859 k. 671v. - Morawski Tadeusz 1842-1861 (214) k. 777-1194. - Morawski Wojciech 1857-1859 k. 671r, 678-679 . - Morawski Wojciech ks. 1852-1860 (9) k. 1195-1209. - Morawski Zbigniew 1859 k. 671v. - Wierzchowska Kamila 1826-1859 i b.d. (108+4 fragm.) k. 1210-1406. - Wierzchowski Kajetan 1826-1829 (5) k. 1407-1417. - NN b.d. k. 1418 + 1418a-b (2 koperty).
 • 520 a Listy do Tadeusza Morawskiego: Barre de Bodenham Irena z Morawskich b.d. k.1419-1426. - Chłapowska Henryka z Morawskich 1862 k. 1427-1428. - Jezierska Maria z Morawskich 1848-1861 (14) k. 1429-1457. - Jezierski Karol 1856 k. 1458-1459. - Morawska Bernarda 1860 i b.d. (6) k. 1460-1471. - Morawska Elżbieta (Isa) 1858-1867 i b.d. (11) k. 1472-1492. - Morawska Paulina b.d. k. 1493-1494. - Morawska Rozalia 1856 i b.d. (37) k. 1495-1564. - Morawska Seweryna s. miłosierdzia b.d. (2) k.1565-1570. - Morawska Tekla z Ostrowskich 1867 k. 1571-1572. - Morawska Zofia z Taczanowskich 1852 k. 1573-1574. - Morawski Franciszek 1860 (5) k. 1575-1584 przy tym listy Morawskiego Henryka i Morawskiej Elżbiety (dzieci). - Morawski Wojciech 1852-1858 (3) k. 1585-1591. - Ostrowski Tadeusz 1868-1870 (1 + telegr.) k. 1592-1594. - Wierzchowska Kamila 1853-1860 (14) k. 1595-1620
 • 520 a Listy do Henryka Morawskiego: Hansemann 1893-1894 (5) k. 1621-1631. - Jezierska Maria z Morawskich 1862 k. 1632-1633. - Kretschmer Karl 1895 k. 1634-1635. - Lucke dr landrat 1893-1895 (9) k. 1636-1646. - Morawski Józef ok. 1902 k. 1646a-d przy tym Kurier Poznański 1902 nr 364 fragm. - Popiel Konstanty 1896 k. 1647. - Schatz 1895 (2) k. 1648-1651. - Stablewski 1895 k. 1652-1653. - Żółtowski Marceli 1894 (2) + koperta k. 1654-1657a. - NN 1886 k. 1658-1659. - NN Der Landrath zu Pleschen 1894 k. 1660-1661. - Odpis recenzji z Przeglądu Powszechnego 1886 marzec s. 481 dot. listu H. Morawskiego do Bismarcka k.1662. - Hansemann Dawid 1790-1864 do Lucke landrata 1893 k. 1663-1664. - Morawski Henryk bruliony listów 1886, 1894, 1895 (5) k. 1665-1676. - Brulion listu otwartego Henryka Morawskiego do Otto Bismarcka 1886 k. 1677-1680. - Odpis notatki dot. artykułu z Osservatore Romano 1886 k. 1681-1682. - Wycinek z gazety dot. artykułu Hansemanna w "Deutschen Wochenblatt" z 1862? k. 1682.
 • 520 a Listy do Antoniny Ostrowskiej: Aleksandrowiczowa Wanda 1870 k. 1683-1684. - Chłapowska Róża 1860 k. 1685. - Jełowicki Aleksander ks. 1870 k. 1686-1687. - Kot Jan 1868 (2) k. 1688-1691. - Koźmian J. 1869-1870 (2) k. 1692-1693. - Michałowska Julia 1869-1871 (16) k. 1694-1717. - Michałowska Celina 1871 k. 1718-1719. - M.L. 1869-1870 (4) k. 1720-1726. - Morawska Elżbieta (Isa) 1870 k. 1727. - Morawska Matylda 1868 k. 1728. - Morawska Tekla z Ostrowskich 1870 (2) k. 1729-1731. - Morawski Tadeusz 1870 k. 1732-1733. - Morawski Wojciech ksiądz 1869-1870 i b.d. (6) k. 1734-1742. - Ostrowska Józefa 1850 k. 1743. - Ostrowska Teresa 1867-1868 (3) k. 1744-1749. - Ostrowski Kazimierz 1860-1870 (13)+telegram k. 1750-1786. - Ostrowski Ludwik 1860-1865 (30) k. 1787-1838. - Ostrowski Stanisław 1867-1871 (20) k. 1839-1875. - Ostrowski Tadeusz 1867-1873 (45) k. 1874-1965. - Ostrowski Patrycy? 1867 k. 1966-1967. - Rejowski ks. 1869-1870 (2) k. 1968-1969. - Robiano 1870 (4) k. 1970-1977. - Rospędek ks. 1870 k. 1978. - Sobańska Róża 1870 k. 1979-1980. - 2 fragm. od córek b.d. k. 1981-1983. - NN 1866 k. 1984-1985. - koperty (8) k. 1985b-i.
 • 520 a List Augusta Cieszkowskiego t. 1 k. 775
 • 520 a Hansemann k. 1621-1631
 • 520 a Kretschmer Karl k. 1634
 • 530 d Mf 1233
 • 541 c a d 1952 e 389
 • 541 c a d 1869-1917
 • 581 a M. Hłyń, Z korespondencji generała Franciszka Morawskiego z Luboni. Pam. Bibl. Kórn. Zesz. 22 1988 s. 186-227 druk. najciekawszych fragmentów autografów
 • 581 a Leitgeber S., Morawscy herbu Nałęcz I. 600 lat dziejów rodziny. Poznań 1997
 • 581 a M. Hłyń, Z korespondencji generała Franciszka Morawskiego z Luboni. Pam. Bibl. Kórn. Zesz. 22. 1988 s. 186-227
 • 600 a Barratin
 • 600 a Barratin
 • 600 a Koźmian Stanisław e wzmianka w korespondencji Morawskich
 • 600 a Koźmian Stanisław e wzmianka w korespondencji Morawskich
 • 600 a Merzbach Henryk
 • 600 a Michałowski Aleksander
 • 600 a Michałowski Aleksander
 • 600 a Michałowski Seweryn
 • 600 a Michałowski Seweryn
 • 600 a Mickiewicz Adam
 • 600 a Mickiewicz Adam
 • 600 a Morawscy
 • 600 a Morawscy
 • 600 a Ostrowscy
 • 600 a Ostrowscy?
 • 651 a Lubonia Gostyń pow.
 • 651 a Lubonia Gostyń pow.
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Testament 19 w.
 • 653 a Intercyza ślubna kopia 19 w.
 • 653 a Archiwalia 19 i 20 w.
 • 653 a Korespondencja
 • 700 a Morawski Franciszek c gen. szef sztabu gł. Ks. Warszawsk., min. wojny 1831, literat, poeta 1821-1888
 • 700 a Adaszeska
 • 700 a Michałowska Julia
 • 700 a Michałowska Lińcia?
 • 700 a Michałowski Aleksander
 • 700 a Michałowski Seweryn
 • 700 a Morawska Aniela z Wierzchowskich 1821-1886
 • 700 a Wierzchowska Kamila
 • 700 a Wierzchowski Kajetan
 • 700 a Morawska Bernarda, urszulanka
 • 700 a Morawska Elżbieta
 • 700 a Morawska Eugenia z Morawskich 1814-1893
 • 700 a Morawska Matylda
 • 700 a Morawska Paulina
 • 700 a Morawska Rozalia
 • 700 a Morawska Tekla z Ostrowskich 1837-1880
 • 700 a Morawska Zofia z Taczanowskich ok. 1827-1855
 • 700 a Morawski Franciszek, gen.
 • 700 a Morawski Józef
 • 700 a Morawski Stefan
 • 700 a Morawski Tadeusz 1821-1888
 • 700 a Morawski Wojciech
 • 700 a Morawski Zbigniew
 • 700 a Ostrowska Antonina z Taczanowskich
 • 700 a Ostrowski Antoni
 • 700 a Ostrowski Kazimierz
 • 700 a Ostrowski Ludwik
 • 700 a Ostrowski Patrycy
 • 700 a Ostrowski Stanisław
 • 700 a Ostrowski Tadeusz
 • 700 a Ostrowska Józefa z Morskich
 • 700 a Ostrowska Luiza z Kuczyńskich
 • 700 a Ostrowska Matylda sakramentka
 • 700 a Piechowski
 • 700 a Plater Jadwiga
 • 700 a Robiano
 • 700 a Rospędek c ksiądz
 • 700 a Sąchowska
 • 700 a Schatz
 • 700 a Sobańska Róża
 • 700 a Wojciechowska Marianna
 • 700 a Aleksandrowiczowa Wanda
 • 700 a Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 700 a Bodenham de la Barre Karol
 • 700 a Bismarck Otto 1815-1898
 • 700 a Chłapowska Henryka
 • 700 a Chłapowska Róża
 • 700 a Chłapowski Maciej
 • 700 a Cieszkowski August
 • 700 a Czartoryska Izabella z Flemingów 1746-1835
 • 700 a Cieszkowski Zygmunt
 • 700 a Gałęzowska
 • 700 a Hansemann Dawid 1790-1864
 • 700 a Jełowicki Aleksander c ksiądz 1805-1877
 • 700 a Jezierska Maria z Małachowskich
 • 700 a Jezierska Maria z Morawskich 1822-1891
 • 700 a Jezierska Natalia
 • 700 a Jezierska Rozalia
 • 700 a Jezierski Karol 1819-1899
 • 700 a Kot Jan
 • 700 a Koźmian Andrzej Edward 1804-1864
 • 700 a Krasiński Zygmunt 1812-1859
 • 700 a Kretschmer Karl
 • 700 a Kulczyńska Joanna
 • 700 a Kulczyński Władysław e k. 1200
 • 700 a Lenartowicz e k. 1200, 1204
 • 700 a Lucke c Landrat
 • 700 a Morawski Franciszek c gen. szef sztabu gł. Ks. Warszawsk., min. wojny 1831, literat, poeta 1821-1888
 • 700 a Michałowska Julia
 • 700 a Michałowska Lińcia?
 • 700 a Morawska Aniela z Wierzchowskich
 • 700 a Wierzchowska Kamila
 • 700 a Wierzchowski Kajetan
 • 700 a Morawska Bernarda, urszulanka
 • 700 a Morawska Elżbieta
 • 700 a Morawska Eugenia z Morawskich 1814-1893
 • 700 a Morawska Matylda
 • 700 a Morawska Paulina
 • 700 a Morawska Rozalia
 • 700 a Morawska Tekla z Ostrowskich
 • 700 a Morawska Zofia z Taczanowskich ok. 1827-1855
 • 700 a Morawski Franciszek
 • 700 a Morawski Franciszek, gen.
 • 700 a Morawski Józef
 • 700 a Morawski Stefan
 • 700 a Morawski Tadeusz 1821-1888
 • 700 a Morawski Wojciech
 • 700 a Morawski Wojciech ksiądz
 • 700 a Morawski Zbigniew
 • 700 a Ostrowska Antonina
 • 700 a Ostrowski Antonin
 • 700 a Ostrowski Kazimierz
 • 700 a Ostrowski Ludwik
 • 700 a Ostrowski Patrycy
 • 700 a Ostrowski Stanisław
 • 700 a Ostrowski Tadeusz
 • 700 a Ostrowska Józefa
 • 700 a Ostrowska Józefa z Morskich
 • 700 a Ostrowska Luiza z Kuczyńskich
 • 700 a Piechowski
 • 700 a Plater Jadwiga
 • 700 a Robiano
 • 700 a Rospędek c ksiądz
 • 700 a Sąchowska
 • 700 a Schatz
 • 700 a Sobańska Róża
 • 700 a Wojciechowska Marianna
 • 700 a Zadera L.
 • 700 a Aleksandrowiczowa Wanda
 • 700 a Bodenham de la Barre Irena z Morawskich
 • 700 a Bodenham de la Barre Karol
 • 700 a Bismarck Otto
 • 700 a Chłapowska Henryka
 • 700 a Chłapowska Róża
 • 700 a Chłapowski Maciej
 • 700 a Cieszkowski August
 • 700 a Czartoryska Izabella z Flemingów
 • 700 a Cieszkowski Zygmunt
 • 700 a Gałęzowska
 • 700 a Hansemann
 • 700 a Jełowicki Aleksander c ksiądz
 • 700 a Jezierska Maria z Małachowskich
 • 700 a Jezierska Maria z Morawskich (1822-1891)
 • 700 a Jezierska Natalia
 • 700 a Jezierska Rozalia
 • 700 a Jezierski Karol 1819-1899
 • 700 a Kot Jan
 • 700 a Koźmian Andrzej F.
 • 700 a Koźmian J. c ksiądz
 • 700 a Krasiński Zygmunt
 • 700 a Kretschmer Karl
 • 700 a Kuczyńska Joanna
 • 700 a Lucke c Landrat
 • 852 j BK 01698/1-7

Indeksy