[Przerys na kalce portretów: Jana III Sobieskiego, Jerzego Lubomirskiego, Stanisława Koniecpolskiego, Kazimierza Sapiehy, Janusza Radziwiłła, Michała Radziwiłła, Macieja Rzewuskiego] [Kajetan Wincenty Kielisiński według portretów nieokreślonych autorów] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: CO 0103
 • Sygnatura : CO VIII 103
 • Autor : Kielisiński nieokreślony autor autor autor wzoru
 • Tytuł/nazwa : [Przerys na kalce portretów: Jana III Sobieskiego, Jerzego Lubomirskiego, Stanisława Koniecpolskiego, Kazimierza Sapiehy, Janusza Radziwiłła, Michała Radziwiłła, Macieja Rzewuskiego] [Kajetan Wincenty Kielisiński według portretów nieokreślonych autorów]
 • Miejsce : [b.m.] [b.d., między 1832 i 1849]
 • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
 • Opis : Rysunek przedstawia sześć przerysów popiersiowych portretów przedstawicieli polskiej arystokracji, wykonanych na kalce. W górnej części pola trzy portrety, w dolnej cztery, w tym drugi od lewej obrócony o 90 stopni. Pierwszy portret od lewej w górnej części pola obrazowego przedstawia króla Jana III Sobieskiego w ujęciu popiersiowym, z twarzą w trzech czwartych w prawo i torsem na wprost. Król w dojrzałym wieku, z wąsem na nalanej twarzy oraz podciętymi wysoko włosami ubrany jest w rzymską zbroję z naramiennikiem w kształcie głowy lwa na którą narzucony ma płaszcz odkrywający lewe ramię. Płaszcz spięty ozdobną zaponą w formie kwadratu z dziewięcioma polami wysadzanymi kamieniami, od której w dwie strony odchodzą ogniwa łańcucha z kwadratowymi segmentami wysadzanymi kamieniami. Pod popiersiem kilka linijek inskrypcji w języku angielskim: „The most Heroick… […] …drown by R. White in Blumsbury Market 1684”, obok sygnatura „R. White Jeulpsita (?)”. Środkowy portret w górnej części pola obrazowego przedstawia Jerzego Lubomirskiego w ujęciu popiersiowym, zwróconego w trzech czwartych w lewo. Mężczyzna w dojrzałym wieku, z dość krótkimi włosami, z wąsem, ubrany w żupan na który zarzuconą ma delię z futrzanym kołnierzem. Niżej inskrypcja w języku łacińskim: „Mustrissimus… […] excui 1653”. Portret po prawej, w górnej części pola obrazowego przedstawia hetmana Stanisława Koniecpolskiego w ujęciu półportretowym, zwróconego w trzech czwartych w lewo. Mężczyzna w dojrzałym wieku, z podgolonymi wysoko włosami, długą brodą i wąsami, ubrany jest w delię z futrzanym kołnierzem, z naszyciem w postaci pięciu par naszytych obustronnie pętlic spiętych guzami. U dołu przy lewym boku hetmana fragment rękojeści szabli z głowicą w kształcie dzioba, przy prawym boku widoczna głowica buławy, wysadzana kamieniami. U dołu podpis: „St. Koniecpolski”. Pierwszy portret z lewej w dolnej części pola obrazowego, nieco mniejszy niż pozostałe, przedstawia Kazimierza Sapiehę, w ujęciu popiersiowym, z torsem en face i twarzą zwróconą Wlewo w trzech czwartych. Mężczyzna w dojrzałym wieku, z wysoko podgolonymi włosami i wąsem na twarzy, ubrany w schematycznie zarysowany płaszcz spięty na prawym ramieniu. Niżej inskrypcja w języku łacińskim: „Casimirus… […] …M. F. Mylius fec.”. Drugi z lewej portret w dolnej części pola obrazowego przedstawia Janusza Radziwiłła w ujęciu popiersiowym, zwróconego w trzech czwartych w lewo. Mężczyzna w dojrzałym wieku, z krótkimi włosami, z wąsami, ubrany w żupan z rozcięciem na dekolcie na który zarzucony ma płaszcz z wycinanym kołnierzem, spięty pod szyją pętlicą. Niżej inskrypcja w języku łacińskim: „Mustrissimo… […] …gubernatori” Trzeci z lewej portret w dolnej części pola obrazowego przedstawia Michała Radziwiłła w ujęciu popiersiowym, zwróconego w trzech czwartych w lewo. Mężczyzna w dojrzałym wieku, z krótkimi wąsami i podgolonymi włosami na głowie, ubrany jest w koszulę z wysokim kołnierzem, z kryzą u dołu, na którą ubraną ma zbroję płytową okrytą płaszczem sobolowym, z odkrytym lewym ramieniem, spiętym pod szyją owalną zaponą z kamieniami. U dołu widać głowicę buławy wysadzanej kamieniami. Poniżej, po lewej stronie napis: „Michał Radziwiłł pr. W L. z podchorzec”. Czwarty z lewej portret w dolnej części pola obrazowego przedstawia Macieja Rzewuskiego w ujęciu popiersiowym, zwróconego w trzech czwartych w prawo. Mężczyzna w sile wieku z krótkimi wąsami i podgolonymi włosami na głowie, przedstawiony w zbroi z naramiennikiem i krągłą tarczką pod nim, na który zarzucony ma płaszcz z futrem sobolowym odsłaniający prawe ramię. U dołu napis: „Maciej Rzewuski”.
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek tuszem
 • Opis formalny : Rysunek tuszem na papierze.
 • Wymiary : 34,5 x 47,2 cm (maks. wym. karty)
 • Proweniencja: stary zasób
 • Forma/rodzaj/gatunek: Rysunki
 • Hasła przedmiotowe : 1832-1849 czas powstania