Akta do dziejów rokoszu Zebrzydowskiego i stosunków Polski z Moskwą (1604-1610).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01709
 • Kopie:
  • Mf 235
  • CD 67a
 • Tytuł: Akta do dziejów rokoszu Zebrzydowskiego i stosunków Polski z Moskwą (1604-1610).
 • Miejsce i czas powstania: 17 w., 1 poł.
 • Opis fizyczny: 349 k. 30x21 cm
 • Oprawa: Skóra z wyc.
 • Zawartość:
  • "Propositia na Ziezdzie Lubelskim uczyniona" 1606 k. 144-148.
  • "Votum [...] Stanisława Stadnickiego. Die 20 Junii na Ziezdzie Lubelskim" k. 149-151.
  • "Universał Ziazdu Lubelskiego. [...] 15 czerwca 1606 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski, Piotr Stabrowski kasztelan parnawski, Aleksander Wierzbicki [i in.]" k. 152-154
  • K. 155 pusta.
  • "Przemowa [...] posłow sandomierskich do króla [...] w Krakowie 5 Febr. 1607" k. 156-157r, i respons k. 158
  • K. 159 pusta.
  • "Pod Sejm Główny zjazd uczynić 9 Aprilia z tych przyczin" k. 160-161r.
  • "Informatia [...] Andrzejowi Bieslaemu?" k. 162
  • K. 163 pusta.
  • "Pobutka na seimik lubelski podana do [...] koniuszego coronnego [Kaspra Maciejowskiego] od księdza Wojciecha Chamca? dziekana urzędowskiego b.d. k. 164-166
  • K.167 pusta.
  • "Respons od Krola [Zygmunta III Wazy] Panom Posłom na exorbitantia'" b.d. k. 168-170
  • K. 171 czysta.
  • "Votum [...] Pana Poznanskiego [Gostomski Hieronim wda poznański]" b.d. k. 172-175.
  • "Votum [...] Pana Lenczyczkiego? [Czarnkowski Adam wda łęczycki] b.d. k. 175.
  • "Votum [...] Pana wojewody Crakowskie[go] [Zebrzydowski Mikołaj] b.d. k. 176.
  • "Votum [...] wojewody Sierackiego [Koniecpolski Aleksander]" b.d. k. 176-177.
  • "Respons [...] duchownych na script [...] posłów" b.d. k. 178-183.
  • " Respons [...] Rady i Rycerstwa [...] na rokosz pod Sandomierz zgromadzeni [...] Posłom JKM dany [...] 18 sierpnia 1606 [podp.:] Janusz Radziwiłł k. 184-185.
  • "Uniwersał Zygmunta III Wazy pod Sandomierz " 1606 k. 186-187.
  • "Protestatia marszałka Zygmunta Myszkowskiego przeciwko wojewodzie krakowskiemu. W obozie pod Janowcem 7 octobris 1606" k. 188-189.
  • "Uniwersał rokoszowy podczaszego litewskiego Janusza Radziwiłła. Dan w Lublinie [...] lipca 1607" k. 190.
  • "Informatia [...] Andrzeiowi Bislaemu od mowy [...] podczaszego lwowskiego do żołnierzy inflanckich" b.d. k. 191
  • K.192 pusta.
  • "Actum in castro Lublinensi sabbato post festam sanctonem Vitti et Modesti proximo [...] 1606" k. 193-199.
  • "Respons [...] panom posłom zjazdu lubelskiego od K.J.M. w Krakowie. Die 30 Juny A.D. 1606" k. 200-201.
  • "Pokoi miedzi Turkiem a Cesarzem Chrzescianskiem ucziniony? [...] 1606." k. 202.
  • List NN do Mikołaja Zebrzydowskiego 24 12 1606 k. 203-206.
  • "Regestr sług i przyjacioł [...] woiewody sendomirskiego [Jerzego Mniszcha] [którzy] do Moskwy [jadą]" b.d. k. 207-208
  • Tekst dot. rokoszu Zebrzydowskiego k. 214-222. -
  • Uniwersał sejmiku głównego małopolskiego w Korczynie z 23 lutego 1606 k. 223, k. 223v-224 puste.
  • Uniwersał Zygmunta III Wazy z 23 kwietnia 1606 k. 225-226
  • sejmik proszowski s. 63
  • "Confederacya na ziezdzie pod Sandomierzem in A.D. 1606 Minse 13 Septembris" k. 1.
  • "Confederacya Woiewodztwa Krakowskiego tamże uczyniona" k. 1v-2r.
  • "Artikuły na rokoszu pod Sandomierzem dobrowolnie przez wszytkie uchwalone" k. 2r-2v.
  • "Postempek strony tak zachować maią" k. 2v.
  • "Poselstwo [...] xiendza Piotra Tylickiego biskupa kuiawskiego i Stanisława Minskiego podkanclerzego coronnego imieniem [...] pod Sandomierzem odprawowane" 1606 k. 2v-5r.
  • "Respons na poselstwo [...] przez [...] radnych y rycerstwo coronne [...] na rokosz pod Sandomierz[em] zgromadzone [...] panom posłom [...] dane dnia 18 sierpnia." k. 5-6.
  • "Copia listu do [...] Lwowskiego ziazdu pod Sandomierzem" k. 6r-7.
  • "Instructia do żołnierzow kwarcianych" k. 7r-7v.
  • Odpis od [...] hetmana polnego przez posły z rokoszu [...] 15 posłane [...] Augusti przyniesione" k. 7v-8r.
  • "Respons od kwarcianych żolnierzow na list koła spod Sandomierza podany [...] Dan w Opatowie 18 Augusti 1606. [...] Stanislaw Gulsky woiewoda Ziem Ruskich, Jan Gulsky castellan chalicky, Mikolai Daniłowicz kraiczy koronny, Mikolai Struś starosta chmielnicky, Aleksander Kalinowsky starosta braclawsky, Roman Ruzinsky, Piotr Krzycki rotmistrz KJCm, Christoph Smierzycky rotmistrz JCK, Stanislaw Potocky z Potoka starosta kamieniecky, general podolsky, Michał Miska Cholonowsky rotmistrz Króla JCmsci [...]" k. 8v-9r. "
  • "Instructya [...] Januszewi Grzymułtowskiemu castellanowi bydgoskiemu, Stanislawowi Zaliwskiemu staroscie warszawskiemu od koła wiślickiego y rycerstw na ten czas pod Sandomierz zgromadzonych podana [...] Augusti 23 A.D. 1606" k. 9v-10r.
  • "Respons na to poselstwo. [...] Dan z koła pod Sandomierzem 30 Augusti Janusz Radziwiłł marszałek koła rokoszowego" k. 10r-10v.
  • "List od [... Zygmunta III Wazy] do zgromadzenia sandomierskiego przez [...] Korycińskiego dworzanina [...] 6 Augusty 1606 [...]" k. 10v-11v.
  • "Instructia [...] Janowi Romiszewskie[mu] rospierskie[mu], Maciejowi Lenkowi derpskiemu castellannom, Henrykowi Firlejowi referendarzowi coronnemu, Andrzejowi Górskiemu podsendkowi kamiemienieckiemu z Wiślicy na ziazd pod Sandomierz posłanym dana.[...]" k. 11v-13r.
  • "Respons na to poselstwo" k. 13r-14r.
  • "Artykuły w Wiślicy przez Krola JCo Msci approbowane i na ziazd pod Sandomierz posłane [...] Działo się na zjezdzie generalnym pod Wiślicą dnia 8 września 1606" k. 14r-19v. kopia artykułów też na k. 227-231.
  • " Kaptur w Wiślicy przy Królu [...] uczyniony [...] septembris 1606" k. 19v-21r.
  • "Credens do KJCom na posły na rokoszu posłany [...] Z Koła Generalnego Rokoszowego 9 Septembris 1606 [Podp.] Janusz Radziwiłł" k. 21.
  • "Artykuły, które [...] Posłom Koła Generalnego Rokoszowego Zjazdu do Króla [...] odnieść zlecielismy. 9 octobris 1606. [podp.] Janusz Radziwiłł marszałek zjazdu rokoszowego" k. 21v-32r.
  • Deklaracja Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego. W obozie pod Janowcem 1 X 1606. k. 233
  • K. 234 pusta.
  • "Instructia na seimik powiatowy wojewodztwa krzyskiego w Wisnicy! na dzień 10 miesiąca Decembra [...] Łukaszowi ze Bnina Opalinskiemu staroscie Liezaiskiemu JKmci posłowi dana w Crakowie [...] k. 235-240
  • K. 241-244 puste.
  • "Progres drogi [Stanisława Żółkiewskiego hetmana w. kor.] y opisanie zwycięstwa [...]" 1610 k. 245-248.
  • "Regestr pobitego towarzystwa y szkod z roty [...] Hetmana; z roty [...] Naspisinskiego; z roty [...] Dunikowskiego; z roty [...] Ludwika Naisera; z roty Marchockiego; z roty [...] Bałabanonej; z roty [...] Olizara; z roty [...] Herburta; z roty [...] Niewiadoroskiego; z roty [...] Zbaraskiego; z roty Abrahama Ascinowicza Sieleckiego; z roty [...] Firleia; z roty [...] Skominonej; z roty [...] Kazanowskiego; z roty Kopiczynskiego pułku [...] Zborowskiego [...]; z roty [...] Młockiego; z roty Lancskoronskiego; z roty nieboszczyka [...] Nilkowskiego; z roty [...] Nilamowskiego [...] z roty starosty Chmielnickiego; z roty książęcia Poryckiego [...] b.d. k. 248-253.
  • "Przemowa [...] podkanclerzego koronnego przy wyprowadzaniu ciała z obozu starosty dobczyckiego" b.d. k. 253.
  • "List od woiewody mscisławskiego do woiewody smolinskiego 1609" i odpis k. 253-254.
  • "Zawarcie między Panem Hetmanem a Moskiewskiemi Boiary" b.d. k. 254-258.
  • "Legatia od quarcianych zołnierzow" i "odprawa tychze" b.d. k. 258-259.
  • "List od P. Hetmana do P. Kanclerza" k. 260.
  • "List od J.M. Pana Nielamowskie [go] o potrzebie" b.d. k. 260.
  • List "do podkomorzego koronnego od X Piotra" b.d. k.261
  • "Partrinlazia teize potrzeby" b.d. k. 261.
  • "Instructia [...] posłom [...] Strusiowi staroście chmielnickiemu, [...] Zborowskiemu [...] Orzechowskiemu, Oczakowskiemu, [...] Oleskiemu, Ramutowskiemu do KJM [Zygmunta III Wazy] posłanym od woiska spod Carowa po bitwie" 1610 k. 261-262.
  • "Respons od J.K.M. dany na pismie P. Posłom Woiska J.K.M. pod stolicą będące[go] w obozie pod Smoleńskiem die 22 Aug. 1610" k. 262-263
  • "Respons P. Poslom od P. Hetmana koronne[go] y rycerstwa do K.J.M. posłanym dany przy oddawaniu chorągwi 16 July 1610" k. 263.
  • "Na punkta poselstwa [...] Hetmanone[go] Respons od J.K.M. dany [...] Adamowi Żółkiewskie[mu] y Piotrowi Borkowskiemu w obozie pod Smolinskim 24. Aug. 1610" k. 263-264.
  • "Instructia [...] Janowi Radziminskiemu staroscie liwskiemu, dworzaninowi, posłowi J.K.M. do woiska pod stolicę dana od J.K.M. pod Smolinskim 26 Agusti 1610" k.264-265.
  • "Instructia PP Posłom do K.J.M. posłanym do wojska Dymitrowe[go] którzy mieli audientią 24 Aug. 1610" k.265-266.
  • "List od Szuiskie[go] kniazia do Smolinsczan. [...] Pisan na Moskwie [...1609?]" k.267.
  • "Listy cztery przeniesione? przez sługi kniazia [Jana] Sokolinskiego pisarza Rzetey i XLit, które do Szuiskie[go] z zamku Smolinskiego wyprawiono było - Pierszy: Od Archiepiscopa Smolenskiego do Patriarchy Moskiewskie[go] - Vtory od [...?] smolinskych do Szujskie[go] list - Trzeci od starostow y posadskich? ludzi do Szujskie[go] list - Czwarty od mieszcan, od puskarzow, strzelcow y wszystkie[go] pospolstwa smolenskie[go] do braci ich Smolian przy Skopinie [Szujskim Michale] będących" [1609?] k. 267-270.
  • "List od K.J.M do Smolinszczan przes Bogdana 1609 [...] octobra 15 [...]" k. 270.
  • List do Zygmunta III Wazy od NN 1609? k. 270-271.
  • "List do Patriarchy [Filareta] y wszystkiego duchowienstwa Moskiewskiego od Krola [Zygmunta III] 1609 17. 11" k. 271-272.
  • Respons na list rycerstwa dot. żołdu "żeby byli porównani z pułkiem P. Zborowskiego" 1610 k. 305.
  • "Instructia Posłom od Rycerstwa Inflanckiego do K.J.M. [Zygmunta III Wazy] posłanym dana. " i respons 10 X 1610 k.306-308.
  • "Legatia do K.J.M. od Rycerstwa pod stolice [...] przes Lanckoronskiego i Bobowskie[go] 16 maj 1610" i respons 29 maja k. 308-310.
  • "Angielczyków dwu od Szuiskie[go] woiska poimanych y do obozu z Białej odesłanych [...] 1610" k. 310-311.
  • "O porażeniu woiska pod Białą. Ceduła od Edwarda Horna do [Aleksandra] Gosiewskie[go]" oraz dwa pisma z responsami 1610 k. 311-312.
  • Postulata posłów Rycerstwa spod Moskwy do K.J.M. oraz responsy 1610 k. 312-316.
  • Respons do Jana Piotra Sapiehy [...] dany od J.K.M.[Zygmunta III Wazy] pod Smolinskiem dnia 22 [...] listopada R.P. 1610 k. 317-318. -
  • "Instructia [...] Ludwikowi Wejherowi człuchowskiemu i koscierzynskie[mu] staroście, Stanisławowi Nitowskiemu wojskie[mu] parizewskiemu [...] 1610" k. 318-319.
  • "Assecuratia od K.J.M. [Zygmunta III Wazy] dana Rycerstwu Pułku Pana Sapieżyn[skiego] pod Smolinskym 22 Novembry 1610" i asekuracja królowi od posłów rycerstwa k. 319, 320-324 pusta.
  • "Respons od JKM [Zygmunta III Wazy] dany pod Smolenskiem Posłom Rycerstwa Polskiego i Litewskiego narodu pod Ossipowem [...] będącego [...] 1610" k. 335.
  • "Respons od JKM dany pod Smolenskiem Rycerstwu Pana Andrzeja Młockiego Pułku dnia 15. marca 1610" k. 335-336.
  • Zygmunt III Waza rozporządzenia m.in. "Naznaczenie zapłaty żołnierzom", "Assecuratia żołnierzom", "O Kozakach i ludziach swowolnych", "O żołnierzu powiatowym w W.X.Lit.", "O Tatarach", "Zapłata tym którzy sie do Confederatii nie wiązali" 1610? k. 327-333.
  • "Uniwersał poborowy na Seymie Walnym Coronnym Warszawskiem. Dnia 24 grudnia [...] 1613 uchwalony" k. 335-349
  • "List do Boiar Dumnych, dzieci Boiarskich y wszech ludzi Moskiewskich pisany od K.J.M. [Zygmunta III Wazy]" 1609? k. 271.
  • "List od K.J.M. [Zygmunta III Wazy] do Smolenska przes Popa posłany 1609 Decembry 14" k. 272.
  • "Odprawa PP Posłów od woiska Dymitrowe[go] [...] przes JM X Kuczborskie[go]? [...] na pismie podana P.Posłom" b.d. k. 272-273.
  • "Instructia PP Posłom od woiska Dymitrowego do [...] Hetmana [Stanisława Żółkiewskiego] y [...] senatorów" b.d. k. 273-274.
  • "Instructia od [...] Piotra Sapiehe y wszystkie woiska pod Troicą będące PP Posłom [...] Markowi Wielamowskiemu Pułkownikowi cara [...] Panu Andrzejowi Sladkowskiemu do K.J.M. [Zygmunt III Waza] dana zrobione pod Troicą 12 Nove[mber] 1609" k. 274v-275.
  • "Respons PP. Posłom od woiska Dymitrove[go] przes P.Podkanclerzego koronne[go] imieniem J.K.M. [Zygmunta III Wazy] dany [...]. Contenta listu p. Starosty wielickie[go] [Gosiewskiego Aleksandra] z Białej pisane[go]" [1609] k. 275-276.
  • "Respons od rycerstwa na ten czas w obozie pod Moskwą będącego dany [...] Posłom J.K.M. [...] Credens PP. Posłom J.K.M. do Szujskie[go] kniazia [...]" [1609] k. 276.
  • [...] Poselstwo tureckie i perskie do Zygmunta III Wazy 1610 k. 277.
  • "List od P. Zaporskiego o wzięciu zamku Poczepowa do [...] Podkanclerze[go] 1610" k. 278-279.
  • "Leterae de cede D. Werheri 26 Juny 1610" k.279.
  • "Copia listu [...] Pana Hetmana [Stanisław Żółkiewski] do Pana starosty Pinskiego? o śmierci Pana Marcina Nersera 25 Juny A. 1610" k. 279v.
  • "Universał Dimitrow z Kaługi podany 20 January 1610" k. 279-280.
  • "Copia listu z pod Moskwy za przyiachaniem P.P. Posłów do obozu tamtego die [29 10. 1610] a przyniesione[go] 30. 10 1610 pod Smolinsk" k.280-283.
  • "Copia listu do [...] P. kanclerza litewskiego [Sapiehy Lwa] pod stolice 7 october 1610" k. 283.
  • "Dyskurs koło woiny królewskiej [Zygmunta III Wazy]" 1610 ca k. 283-284.
  • "Odprawa Posła tatarskie[go] w obozie pod Smolinskym 1610" k.285.
  • "Do Galgi od K.J.M. [Zygmunt III Waza] 1610" k. 285.
  • "Respons na delegata od J.K.M. 12 Aprila 1610?" k. 286.
  • "Petita które PP Posłowie od woiska spod stolice przyniesli do K.J.M. [Zygmunt III Waza] 1610? k. 287.
  • "Przed daniem responsu na conditie PP Posłom od Rycerstwa pod Moskwą taką rzecz uczynił do nas [...] Pan Podkanclerzy" b.r. k. 287-288.
  • "Instructia od Pułku P. Andrzeja Młockiego Posłom do K.J.M. posłanym [...]" i respons 1609? k.288-289.
  • "Pacta Tatarskie. Słowa Salametgiereia Cara Tatarskiego 1609" k. 289-290.
  • "Respons na Instructią przes P.Posły J.K.M. w kole koninskym podaną. [...] Mikołajowi Hlebowiczowi na Dąbrowie, podstolemu W.X.L. Rotmistrzowi J.K.M. y Posłowi Woiska Inflandskie[go] do referowania przed J.K.M. dany. Podp.: Samuel Kazanowski marszałek imieniem rosyjskiego Rycerstwa. 1610" k. 290-291.
  • "Respons od J.K.M. dany pod Smolinskym P. Posłom Rycerstwa Inflantskie[go] 18 Marty 1610" k. 291-292.
  • "Instructia PP. Posłom K.JM. P.Januszowi Skuminowi Tyszkiewiczowi staroscie Bracławskie[mu] Pisarz[owi] W.X.L. y P.Wesołowskie[mu] stolnikowi W.X.L. do Woiska Inflantskiego dana 30 Marty A. 1610" k.293-294.
  • "Instructia PP Posłom [...] do K.J.M. [Zygmunta III Wazy] od Woiska Dymitrowe[go] posłanym [...] 24 Augusti 1610. Conditie od tychze Posłów do K.J.M. przyniesione" k. 295-296.
  • "Consideratie od [...] PP Senatorom podane tymze Posłom 1610" responsy posłów i senatorów k. 296-301.
  • "Conditie od tychze PP Posłów [...] PP Senatorom podane [...]" k. 301-302.
  • "List P. Hetmanów do K.J.M. o usciu Dymitrowem" k. 302-303.
  • "List P. Hetmanów o złożeniu z carstwa Szuiskiego pisany [...] 1610" k. 303-304. -
  • "Conditie drugie od tychze Posłow Dymitrowych po wzięciu wiadomości ze Dymitr od stolice [...] pierzchnął" i responsy k. 304-305.
  • Zawiera: "Respons od Krolia [...] Panom Posłom, [...] od obywatelow posłanym pod Sandomierz zgromadzonych dany w Wiślicy dnia XV [...] września 1606" k. 32v-35r.
  • "Uniwersał Krolia [...] po Coronie rozesłany. W Wiślicy [...] 25 września [...] 1606 [...]." k. 35r-37v.
  • "Rokoszewy reciss" k.37v-39.
  • "Respons Krolia [...] na Artykuły podane y na postulata Panow Poslow" k. 40-47r.
  • "Puncta ex Consilys y listow [...] Woiewody krakowskiego na ziezdzie Stęszyckim [...] podane [...] 1606" k. 48-60r.
  • "Universal Rokoszowy [...] Dan z Kola Rokoszowego pod Sieciechowem 30 Marty 1607 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski wojewoda i general krak., Piotr Stabrowski kasztelan parnawski, Janusz Radziwiłł marszałek zjazdu rokoszowego [...]."
  • "Artykuły seimiku proszowskiego particularnego 1606" k. 63r-68v .
  • "Instructya [...] Posłom do [...] Senatorów Coronnych i W. X. Litew. w Warszawie na ten czas bendących s koła Rokoszowe s pod Sieciechowa Die 1 Juny A. 1607 dana." k.69-71v
  • K. 72 czysta.
  • "Sposob y opisanie [...] woiska panow rokoszanow przeciwko Hetmanowi Polnemu Die 18 July między [Staszowem i Rytwiany] [Incip.] k. 73.
  • "Votum [... Marcina ] Szyskowskiego bpa łuckiego" k. 74r-87v.
  • "Votum [...] [Zbigniewa Ossolińskiego] podlaskiego wojewody" k. 88-91.
  • "Probatio inquisitionis" b.d. k. 92r-93v.
  • "Puncta ktoreby Seim ten rozerwać miały" b.d. k. 94-95.
  • "O praktikach pod Stężycą dopiro teraz in parabolis odkrytych" 1606 k. 96r-97v.
  • "A.D. 1607 die 10 July, Sposoby wydane [...] by [...] poprze rzeczy ziazdu lubelskiego" k. 98r.
  • "Przepis Universalu Rokoszowego renką [...] podczaszego lwowskiego Janusza Radziwiłła podpisany. W Lublinie 11 lipca 1607. [...] k. 99.
  • List Andrzeja Opalińskiego do Stanisława Karnkowskiego abpa gnieźnieńskiego. Poznań 29 X 1590 k. 100
  • K. 101 pusta.
  • "Respons [Stanisława] Stadnickiego na list [Hieronima] Jazłowieckiego" b.d. k.102r-103v.
  • List Zygmunta III Wazy do Markiza Mantui. 23 III 1606 k. 104
  • Leonardus Donato ks. wenecki do biskupów weneckich [podp.:] Jacobus Girardote Lecretarus? maj 1606 k. 105
  • K. 106-108 pusta.
  • "Fragmenta niektóre rozmaitych sententiy y przypowiastek" k. 109-111
  • K. 112 pusta.
  • "Motti et impresse applicati alli Principi [...] tzagli? Duchi di Mantona et di Savoia." k. 113-114.
  • "Confoederati infames ad instantiam Instigatoris S. R. M. in Conuentu Gnali' Varssavien'. A. D. 1615. k. 115.
  • "Universal Zjazdu Stęszyckiego 1606 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski" [i in.] k. 116-117
  • K. 118-119 pusta.
  • "Peroracio Poszelstwa [...] [Piotra] Tylickiego biskupa kujawskiego na Rokoszie pod Sandomierzem [...] 14 Augusti A. 1606" [...]. k. 120-122
  • K. 123-125 czysta.
  • "Wotum wojewody krakowskiego [...]" b.d. k. 126.
  • "Wotum w Proszowicach na seimiku wojewody krakowskiego" b.d. k. 127-128.
  • "Articuły wojewodztwa krakowskiego i sandomierskiego seimiku korczyńskiego 23 February 1606 k. 129r.
  • "Uniwersał z Sejmu Warszawskiego od Króla [...] po koronie rozesłany A. 1606 28 Aprilis k. 130-131
  • K. 132 czysta.
  • "Actum in Curia Regali Stesicen sabbato post dominicam jubilate proximo A.D. 1606" k. 133-134.
  • "Instructia [...] Poslom Zjazdu Lubelskiego dana do krolia [...], które poselstwo odprawowało sie [...] julii A. 1606" k.135-139 v. i respons k. 139v-140
 • Proweniencja: herb Łodzia a nad nim "In manu Dei sortes meae", wokół herbu litery majusk. A[ndreas] O[paliński] E[piscopus] P[osnaniensis]).
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bałaban, Aleksander sta winnicki, rohatyński, trembowelski (?-1637)
  • Bałaban, Aleksander sta winnicki, rohatyński, trembowelski (?-1637)
  • Bobola, Andrzej podkomorzy koronny (1540-1616)
  • Bobola, Andrzej podkomorzy koronny (1540-1616)
  • Chodkiewicz, Aleksander wda trocki (?-1626)
  • Chodkiewicz, Aleksander wda trocki (?-1626)
  • Gosiewski Aleksander, sta wielicki
  • Miński Stanisław wda łęczycki (ca 1561-1607)
  • Mniszech Jerzy wda sandomierski (ca 1548-1613)
  • Opaliński Andrzej kaszt. przemęcki, śremski, marsz. nadw. i w. kor. (1540-1593)
  • Ossoliński Zbigniew woj. podlaski (?-1679)
  • Ostroróg Jan klan poznański (1565-1622)
  • Pstrokoński Maciej bp kujawski, przemyski
  • Pstrokoński, Maciej bp kujawski, przemyski (ca 1553-1609)
  • Radzimiński Jan sta liwski
  • Różyński Roman kniaź
  • Sapieha Andrzej wda mścisławski
  • Sapieha Jan Piotr rotmistrz, sta uświatski
  • Sapieha Lew jetman wielki litewski (1557-1633)
  • Sokoliński Jan kniaź
  • Stabrowski Piotr klan parnawski (?-1619)
  • Szyszkowski Marcin bp łucki (1554-1630)
  • Tylicki Piotr bp kujawski (1543-1616)
  • Tyszkiewicz-Skumin Janusz wda trocki, sta brasławski (ca 1572-1642)
  • Zebrzydowski Mikołaj woj. lubelski, krak., hetman nadw. kor., marsz. w. kor.
  • Zebrzydowski Mikołaj woj. lubelski, krakowski (1553-1620)
  • Sejm Proszowice
  • Sjm (1613)
  • Finanse 17 w.
  • Dyplomacja 17 w.
  • Wojsko Polska 17 w.
  • Parlamentaria 17 w.
  • Polska 17 w.
  • Silva rerum
  • Sejm (1610) Wiślica
  • Sejm (1613) Warszawa
  • Biała 17 w.
  • Janowiec 17 w.
  • Lublin 17 w.
  • Moskwa 17 w.
  • Pohrebiszcze 17 w.
  • Rytwiany 17 w.
  • Sandomierz 17 w.
  • Sieciechów 17 w.
  • Smoleńsk (Rosja) 17 w.
  • Staszów 17 w.
  • Stężyca 17 w.
  • Wiślica 17 w.
  • vota sejmikowe
 • Uwagi: Pismo kilku rąk.
 • Katalogi:
  • Sejmik 1506 Korczyn
  • Sejmik 1610 Wiślica
  • Sejm 1506 Warszawa

MARC

 • 130 $a Akta
 • 245 $a Akta do dziejów rokoszu Zebrzydowskiego i stosunków Polski z Moskwą (1604-1610).
 • 246 $a "Sposob y opisanie [...] woiska panow rokoszanow przeciwko Hetmanowi Polnemu Die 18 July między [Staszowem i Rytwiany]" [Inc.]
 • 250 $a kopia
 • 260 $c 17 w., 1 poł.
 • 300 $a 349 k. $c 30x21 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra z wyc.
 • 500 $a Pismo kilku rąk.
 • 510 $a Sejmik 1506 Korczyn
 • 510 $a Sejmik 1610 Wiślica
 • 510 $a Sejm 1506 Warszawa
 • 520 $a "Propositia na Ziezdzie Lubelskim uczyniona" 1606 k. 144-148.
 • 520 $a "Votum [...] Stanisława Stadnickiego. Die 20 Junii na Ziezdzie Lubelskim" k. 149-151.
 • 520 $a "Universał Ziazdu Lubelskiego. [...] 15 czerwca 1606 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski, Piotr Stabrowski kasztelan parnawski, Aleksander Wierzbicki [i in.]" k. 152-154
 • 520 $a K. 155 pusta.
 • 520 $a "Przemowa [...] posłow sandomierskich do króla [...] w Krakowie 5 Febr. 1607" k. 156-157r, i respons k. 158
 • 520 $a K. 159 pusta.
 • 520 $a "Pod Sejm Główny zjazd uczynić 9 Aprilia z tych przyczin" k. 160-161r.
 • 520 $a "Informatia [...] Andrzejowi Bieslaemu?" k. 162
 • 520 $a K. 163 pusta.
 • 520 $a "Pobutka na seimik lubelski podana do [...] koniuszego coronnego [Kaspra Maciejowskiego] od księdza Wojciecha Chamca? dziekana urzędowskiego b.d. k. 164-166
 • 520 $a K.167 pusta.
 • 520 $a "Respons od Krola [Zygmunta III Wazy] Panom Posłom na exorbitantia'" b.d. k. 168-170
 • 520 $a K. 171 czysta.
 • 520 $a "Votum [...] Pana Poznanskiego [Gostomski Hieronim wda poznański]" b.d. k. 172-175.
 • 520 $a "Votum [...] Pana Lenczyczkiego? [Czarnkowski Adam wda łęczycki] b.d. k. 175.
 • 520 $a "Votum [...] Pana wojewody Crakowskie[go] [Zebrzydowski Mikołaj] b.d. k. 176.
 • 520 $a "Votum [...] wojewody Sierackiego [Koniecpolski Aleksander]" b.d. k. 176-177.
 • 520 $a "Respons [...] duchownych na script [...] posłów" b.d. k. 178-183.
 • 520 $a " Respons [...] Rady i Rycerstwa [...] na rokosz pod Sandomierz zgromadzeni [...] Posłom JKM dany [...] 18 sierpnia 1606 [podp.:] Janusz Radziwiłł k. 184-185.
 • 520 $a "Uniwersał Zygmunta III Wazy pod Sandomierz " 1606 k. 186-187.
 • 520 $a "Protestatia marszałka Zygmunta Myszkowskiego przeciwko wojewodzie krakowskiemu. W obozie pod Janowcem 7 octobris 1606" k. 188-189.
 • 520 $a "Uniwersał rokoszowy podczaszego litewskiego Janusza Radziwiłła. Dan w Lublinie [...] lipca 1607" k. 190.
 • 520 $a "Informatia [...] Andrzeiowi Bislaemu od mowy [...] podczaszego lwowskiego do żołnierzy inflanckich" b.d. k. 191
 • 520 $a K.192 pusta.
 • 520 $a "Actum in castro Lublinensi sabbato post festam sanctonem Vitti et Modesti proximo [...] 1606" k. 193-199.
 • 520 $a "Respons [...] panom posłom zjazdu lubelskiego od K.J.M. w Krakowie. Die 30 Juny A.D. 1606" k. 200-201.
 • 520 $a "Pokoi miedzi Turkiem a Cesarzem Chrzescianskiem ucziniony? [...] 1606." k. 202.
 • 520 $a List NN do Mikołaja Zebrzydowskiego 24 12 1606 k. 203-206.
 • 520 $a "Regestr sług i przyjacioł [...] woiewody sendomirskiego [Jerzego Mniszcha] [którzy] do Moskwy [jadą]" b.d. k. 207-208
 • 520 $a Tekst dot. rokoszu Zebrzydowskiego k. 214-222. -
 • 520 $a Uniwersał sejmiku głównego małopolskiego w Korczynie z 23 lutego 1606 k. 223, k. 223v-224 puste.
 • 520 $a Uniwersał Zygmunta III Wazy z 23 kwietnia 1606 k. 225-226
 • 520 $a sejmik proszowski s. 63
 • 520 $a "Confederacya na ziezdzie pod Sandomierzem in A.D. 1606 Minse 13 Septembris" k. 1.
 • 520 $a "Confederacya Woiewodztwa Krakowskiego tamże uczyniona" k. 1v-2r.
 • 520 $a "Artikuły na rokoszu pod Sandomierzem dobrowolnie przez wszytkie uchwalone" k. 2r-2v.
 • 520 $a "Postempek strony tak zachować maią" k. 2v.
 • 520 $a "Poselstwo [...] xiendza Piotra Tylickiego biskupa kuiawskiego i Stanisława Minskiego podkanclerzego coronnego imieniem [...] pod Sandomierzem odprawowane" 1606 k. 2v-5r.
 • 520 $a "Respons na poselstwo [...] przez [...] radnych y rycerstwo coronne [...] na rokosz pod Sandomierz[em] zgromadzone [...] panom posłom [...] dane dnia 18 sierpnia." k. 5-6.
 • 520 $a "Copia listu do [...] Lwowskiego ziazdu pod Sandomierzem" k. 6r-7.
 • 520 $a "Instructia do żołnierzow kwarcianych" k. 7r-7v.
 • 520 $a Odpis od [...] hetmana polnego przez posły z rokoszu [...] 15 posłane [...] Augusti przyniesione" k. 7v-8r.
 • 520 $a "Respons od kwarcianych żolnierzow na list koła spod Sandomierza podany [...] Dan w Opatowie 18 Augusti 1606. [...] Stanislaw Gulsky woiewoda Ziem Ruskich, Jan Gulsky castellan chalicky, Mikolai Daniłowicz kraiczy koronny, Mikolai Struś starosta chmielnicky, Aleksander Kalinowsky starosta braclawsky, Roman Ruzinsky, Piotr Krzycki rotmistrz KJCm, Christoph Smierzycky rotmistrz JCK, Stanislaw Potocky z Potoka starosta kamieniecky, general podolsky, Michał Miska Cholonowsky rotmistrz Króla JCmsci [...]" k. 8v-9r. "
 • 520 $a "Instructya [...] Januszewi Grzymułtowskiemu castellanowi bydgoskiemu, Stanislawowi Zaliwskiemu staroscie warszawskiemu od koła wiślickiego y rycerstw na ten czas pod Sandomierz zgromadzonych podana [...] Augusti 23 A.D. 1606" k. 9v-10r.
 • 520 $a "Respons na to poselstwo. [...] Dan z koła pod Sandomierzem 30 Augusti Janusz Radziwiłł marszałek koła rokoszowego" k. 10r-10v.
 • 520 $a "List od [... Zygmunta III Wazy] do zgromadzenia sandomierskiego przez [...] Korycińskiego dworzanina [...] 6 Augusty 1606 [...]" k. 10v-11v.
 • 520 $a "Instructia [...] Janowi Romiszewskie[mu] rospierskie[mu], Maciejowi Lenkowi derpskiemu castellannom, Henrykowi Firlejowi referendarzowi coronnemu, Andrzejowi Górskiemu podsendkowi kamiemienieckiemu z Wiślicy na ziazd pod Sandomierz posłanym dana.[...]" k. 11v-13r.
 • 520 $a "Respons na to poselstwo" k. 13r-14r.
 • 520 $a "Artykuły w Wiślicy przez Krola JCo Msci approbowane i na ziazd pod Sandomierz posłane [...] Działo się na zjezdzie generalnym pod Wiślicą dnia 8 września 1606" k. 14r-19v. kopia artykułów też na k. 227-231.
 • 520 $a " Kaptur w Wiślicy przy Królu [...] uczyniony [...] septembris 1606" k. 19v-21r.
 • 520 $a "Credens do KJCom na posły na rokoszu posłany [...] Z Koła Generalnego Rokoszowego 9 Septembris 1606 [Podp.] Janusz Radziwiłł" k. 21.
 • 520 $a "Artykuły, które [...] Posłom Koła Generalnego Rokoszowego Zjazdu do Króla [...] odnieść zlecielismy. 9 octobris 1606. [podp.] Janusz Radziwiłł marszałek zjazdu rokoszowego" k. 21v-32r.
 • 520 $a Deklaracja Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego. W obozie pod Janowcem 1 X 1606. k. 233
 • 520 $a K. 234 pusta.
 • 520 $a "Instructia na seimik powiatowy wojewodztwa krzyskiego w Wisnicy! na dzień 10 miesiąca Decembra [...] Łukaszowi ze Bnina Opalinskiemu staroscie Liezaiskiemu JKmci posłowi dana w Crakowie [...] k. 235-240
 • 520 $a K. 241-244 puste.
 • 520 $a "Progres drogi [Stanisława Żółkiewskiego hetmana w. kor.] y opisanie zwycięstwa [...]" 1610 k. 245-248.
 • 520 $a "Regestr pobitego towarzystwa y szkod z roty [...] Hetmana; z roty [...] Naspisinskiego; z roty [...] Dunikowskiego; z roty [...] Ludwika Naisera; z roty Marchockiego; z roty [...] Bałabanonej; z roty [...] Olizara; z roty [...] Herburta; z roty [...] Niewiadoroskiego; z roty [...] Zbaraskiego; z roty Abrahama Ascinowicza Sieleckiego; z roty [...] Firleia; z roty [...] Skominonej; z roty [...] Kazanowskiego; z roty Kopiczynskiego pułku [...] Zborowskiego [...]; z roty [...] Młockiego; z roty Lancskoronskiego; z roty nieboszczyka [...] Nilkowskiego; z roty [...] Nilamowskiego [...] z roty starosty Chmielnickiego; z roty książęcia Poryckiego [...] b.d. k. 248-253.
 • 520 $a "Przemowa [...] podkanclerzego koronnego przy wyprowadzaniu ciała z obozu starosty dobczyckiego" b.d. k. 253.
 • 520 $a "List od woiewody mscisławskiego do woiewody smolinskiego 1609" i odpis k. 253-254.
 • 520 $a "Zawarcie między Panem Hetmanem a Moskiewskiemi Boiary" b.d. k. 254-258.
 • 520 $a "Legatia od quarcianych zołnierzow" i "odprawa tychze" b.d. k. 258-259.
 • 520 $a "List od P. Hetmana do P. Kanclerza" k. 260.
 • 520 $a "List od J.M. Pana Nielamowskie [go] o potrzebie" b.d. k. 260.
 • 520 $a List "do podkomorzego koronnego od X Piotra" b.d. k.261
 • 520 $a "Partrinlazia teize potrzeby" b.d. k. 261.
 • 520 $a "Instructia [...] posłom [...] Strusiowi staroście chmielnickiemu, [...] Zborowskiemu [...] Orzechowskiemu, Oczakowskiemu, [...] Oleskiemu, Ramutowskiemu do KJM [Zygmunta III Wazy] posłanym od woiska spod Carowa po bitwie" 1610 k. 261-262.
 • 520 $a "Respons od J.K.M. dany na pismie P. Posłom Woiska J.K.M. pod stolicą będące[go] w obozie pod Smoleńskiem die 22 Aug. 1610" k. 262-263
 • 520 $a "Respons P. Poslom od P. Hetmana koronne[go] y rycerstwa do K.J.M. posłanym dany przy oddawaniu chorągwi 16 July 1610" k. 263.
 • 520 $a "Na punkta poselstwa [...] Hetmanone[go] Respons od J.K.M. dany [...] Adamowi Żółkiewskie[mu] y Piotrowi Borkowskiemu w obozie pod Smolinskim 24. Aug. 1610" k. 263-264.
 • 520 $a "Instructia [...] Janowi Radziminskiemu staroscie liwskiemu, dworzaninowi, posłowi J.K.M. do woiska pod stolicę dana od J.K.M. pod Smolinskim 26 Agusti 1610" k.264-265.
 • 520 $a "Instructia PP Posłom do K.J.M. posłanym do wojska Dymitrowe[go] którzy mieli audientią 24 Aug. 1610" k.265-266.
 • 520 $a "List od Szuiskie[go] kniazia do Smolinsczan. [...] Pisan na Moskwie [...1609?]" k.267.
 • 520 $a "Listy cztery przeniesione? przez sługi kniazia [Jana] Sokolinskiego pisarza Rzetey i XLit, które do Szuiskie[go] z zamku Smolinskiego wyprawiono było - Pierszy: Od Archiepiscopa Smolenskiego do Patriarchy Moskiewskie[go] - Vtory od [...?] smolinskych do Szujskie[go] list - Trzeci od starostow y posadskich? ludzi do Szujskie[go] list - Czwarty od mieszcan, od puskarzow, strzelcow y wszystkie[go] pospolstwa smolenskie[go] do braci ich Smolian przy Skopinie [Szujskim Michale] będących" [1609?] k. 267-270.
 • 520 $a "List od K.J.M do Smolinszczan przes Bogdana 1609 [...] octobra 15 [...]" k. 270.
 • 520 $a List do Zygmunta III Wazy od NN 1609? k. 270-271.
 • 520 $a "List do Patriarchy [Filareta] y wszystkiego duchowienstwa Moskiewskiego od Krola [Zygmunta III] 1609 17. 11" k. 271-272.
 • 520 $a Respons na list rycerstwa dot. żołdu "żeby byli porównani z pułkiem P. Zborowskiego" 1610 k. 305.
 • 520 $a "Instructia Posłom od Rycerstwa Inflanckiego do K.J.M. [Zygmunta III Wazy] posłanym dana. " i respons 10 X 1610 k.306-308.
 • 520 $a "Legatia do K.J.M. od Rycerstwa pod stolice [...] przes Lanckoronskiego i Bobowskie[go] 16 maj 1610" i respons 29 maja k. 308-310.
 • 520 $a "Angielczyków dwu od Szuiskie[go] woiska poimanych y do obozu z Białej odesłanych [...] 1610" k. 310-311.
 • 520 $a "O porażeniu woiska pod Białą. Ceduła od Edwarda Horna do [Aleksandra] Gosiewskie[go]" oraz dwa pisma z responsami 1610 k. 311-312.
 • 520 $a Postulata posłów Rycerstwa spod Moskwy do K.J.M. oraz responsy 1610 k. 312-316.
 • 520 $a Respons do Jana Piotra Sapiehy [...] dany od J.K.M.[Zygmunta III Wazy] pod Smolinskiem dnia 22 [...] listopada R.P. 1610 k. 317-318. -
 • 520 $a "Instructia [...] Ludwikowi Wejherowi człuchowskiemu i koscierzynskie[mu] staroście, Stanisławowi Nitowskiemu wojskie[mu] parizewskiemu [...] 1610" k. 318-319.
 • 520 $a "Assecuratia od K.J.M. [Zygmunta III Wazy] dana Rycerstwu Pułku Pana Sapieżyn[skiego] pod Smolinskym 22 Novembry 1610" i asekuracja królowi od posłów rycerstwa k. 319, 320-324 pusta.
 • 520 $a "Respons od JKM [Zygmunta III Wazy] dany pod Smolenskiem Posłom Rycerstwa Polskiego i Litewskiego narodu pod Ossipowem [...] będącego [...] 1610" k. 335.
 • 520 $a "Respons od JKM dany pod Smolenskiem Rycerstwu Pana Andrzeja Młockiego Pułku dnia 15. marca 1610" k. 335-336.
 • 520 $a Zygmunt III Waza rozporządzenia m.in. "|Naznaczenie zapłaty żołnierzom", "|Assecuratia żołnierzom", "|O Kozakach i ludziach swowolnych", "|O żołnierzu powiatowym w W.X.Lit.", "|O Tatarach", "|Zapłata tym którzy sie do Confederatii nie wiązali" 1610? k. 327-333.
 • 520 $a "Uniwersał poborowy na Seymie Walnym Coronnym Warszawskiem. Dnia 24 grudnia [...] 1613 uchwalony" k. 335-349
 • 520 $a "List do Boiar Dumnych, dzieci Boiarskich y wszech ludzi Moskiewskich pisany od K.J.M. [Zygmunta III Wazy]" 1609? k. 271.
 • 520 $a "List od K.J.M. [Zygmunta III Wazy] do Smolenska przes Popa posłany 1609 Decembry 14" k. 272.
 • 520 $a "Odprawa PP Posłów od woiska Dymitrowe[go] [...] przes JM X Kuczborskie[go]? [...] na pismie podana P.Posłom" b.d. k. 272-273.
 • 520 $a "Instructia PP Posłom od woiska Dymitrowego do [...] Hetmana [Stanisława Żółkiewskiego] y [...] senatorów" b.d. k. 273-274.
 • 520 $a "Instructia od [...] Piotra Sapiehe y wszystkie woiska pod Troicą będące PP Posłom [...] Markowi Wielamowskiemu Pułkownikowi cara [...] Panu Andrzejowi Sladkowskiemu do K.J.M. [Zygmunt III Waza] dana zrobione pod Troicą 12 Nove[mber] 1609" k. 274v-275.
 • 520 $a "Respons PP. Posłom od woiska Dymitrove[go] przes P.Podkanclerzego koronne[go] imieniem J.K.M. [Zygmunta III Wazy] dany [...]. Contenta listu p. Starosty wielickie[go] [Gosiewskiego Aleksandra] z Białej pisane[go]" [1609] k. 275-276.
 • 520 $a "Respons od rycerstwa na ten czas w obozie pod Moskwą będącego dany [...] Posłom J.K.M. [...] Credens PP. Posłom J.K.M. do Szujskie[go] kniazia [...]" [1609] k. 276.
 • 520 $a [...] Poselstwo tureckie i perskie do Zygmunta III Wazy 1610 k. 277.
 • 520 $a "List od P. Zaporskiego o wzięciu zamku Poczepowa do [...] Podkanclerze[go] 1610" k. 278-279.
 • 520 $a "Leterae de cede D. Werheri 26 Juny 1610" k.279.
 • 520 $a "Copia listu [...] Pana Hetmana [Stanisław Żółkiewski] do Pana starosty Pinskiego? o śmierci Pana Marcina Nersera 25 Juny A. 1610" k. 279v.
 • 520 $a "Universał Dimitrow z Kaługi podany 20 January 1610" k. 279-280.
 • 520 $a "Copia listu z pod Moskwy za przyiachaniem P.P. Posłów do obozu tamtego die [29 10. 1610] a przyniesione[go] 30. 10 1610 pod Smolinsk" k.280-283.
 • 520 $a "Copia listu do [...] P. kanclerza litewskiego [Sapiehy Lwa] pod stolice 7 october 1610" k. 283.
 • 520 $a "Dyskurs koło woiny królewskiej [Zygmunta III Wazy]" 1610 ca k. 283-284.
 • 520 $a "Odprawa Posła tatarskie[go] w obozie pod Smolinskym 1610" k.285.
 • 520 $a "Do Galgi od K.J.M. [Zygmunt III Waza] 1610" k. 285.
 • 520 $a "Respons na delegata od J.K.M. 12 Aprila 1610?" k. 286.
 • 520 $a "Petita które PP Posłowie od woiska spod stolice przyniesli do K.J.M. [Zygmunt III Waza] 1610? k. 287.
 • 520 $a "Przed daniem responsu na conditie PP Posłom od Rycerstwa pod Moskwą taką rzecz uczynił do nas [...] Pan Podkanclerzy" b.r. k. 287-288.
 • 520 $a "Instructia od Pułku P. Andrzeja Młockiego Posłom do K.J.M. posłanym [...]" i respons 1609? k.288-289.
 • 520 $a "Pacta Tatarskie. Słowa Salametgiereia Cara Tatarskiego 1609" k. 289-290.
 • 520 $a "Respons na Instructią przes P.Posły J.K.M. w kole koninskym podaną. [...] Mikołajowi Hlebowiczowi na Dąbrowie, podstolemu W.X.L. Rotmistrzowi J.K.M. y Posłowi Woiska Inflandskie[go] do referowania przed J.K.M. dany. Podp.: Samuel Kazanowski marszałek imieniem rosyjskiego Rycerstwa. 1610" k. 290-291.
 • 520 $a "Respons od J.K.M. dany pod Smolinskym P. Posłom Rycerstwa Inflantskie[go] 18 Marty 1610" k. 291-292.
 • 520 $a "Instructia PP. Posłom K.JM. P.Januszowi Skuminowi Tyszkiewiczowi staroscie Bracławskie[mu] Pisarz[owi] W.X.L. y P.Wesołowskie[mu] stolnikowi W.X.L. do Woiska Inflantskiego dana 30 Marty A. 1610" k.293-294.
 • 520 $a "Instructia PP Posłom [...] do K.J.M. [Zygmunta III Wazy] od Woiska Dymitrowe[go] posłanym [...] 24 Augusti 1610. Conditie od tychze Posłów do K.J.M. przyniesione" k. 295-296.
 • 520 $a "Consideratie od [...] PP Senatorom podane tymze Posłom 1610" responsy posłów i senatorów k. 296-301.
 • 520 $a "Conditie od tychze PP Posłów [...] PP Senatorom podane [...]" k. 301-302.
 • 520 $a "List P. Hetmanów do K.J.M. o usciu Dymitrowem" k. 302-303.
 • 520 $a "List P. Hetmanów o złożeniu z carstwa Szuiskiego pisany [...] 1610" k. 303-304. -
 • 520 $a "Conditie drugie od tychze Posłow Dymitrowych po wzięciu wiadomości ze Dymitr od stolice [...] pierzchnął" i responsy k. 304-305.
 • 520 $a Zawiera: "Respons od Krolia [...] Panom Posłom, [...] od obywatelow posłanym pod Sandomierz zgromadzonych dany w Wiślicy dnia XV [...] września 1606" k. 32v-35r.
 • 520 $a "Uniwersał Krolia [...] po Coronie rozesłany. W Wiślicy [...] 25 września [...] 1606 [...]." k. 35r-37v.
 • 520 $a "Rokoszewy reciss" k.37v-39.
 • 520 $a "Respons Krolia [...] na Artykuły podane y na postulata Panow Poslow" k. 40-47r.
 • 520 $a "Puncta ex Consilys y listow [...] Woiewody krakowskiego na ziezdzie Stęszyckim [...] podane [...] 1606" k. 48-60r.
 • 520 $a "Universal Rokoszowy [...] Dan z Kola Rokoszowego pod Sieciechowem 30 Marty 1607 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski wojewoda i general krak., Piotr Stabrowski kasztelan parnawski, Janusz Radziwiłł marszałek zjazdu rokoszowego [...]."
 • 520 $a "Artykuły seimiku proszowskiego particularnego 1606" k. 63r-68v .
 • 520 $a "Instructya [...] Posłom do [...] Senatorów Coronnych i W. X. Litew. w Warszawie na ten czas bendących s koła Rokoszowe s pod Sieciechowa Die 1 Juny A. 1607 dana." k.69-71v
 • 520 $a K. 72 czysta.
 • 520 $a "Sposob y opisanie [...] woiska panow rokoszanow przeciwko Hetmanowi Polnemu Die 18 July między [Staszowem i Rytwiany] [Incip.] k. 73.
 • 520 $a "Votum [... Marcina ] Szyskowskiego bpa łuckiego" k. 74r-87v.
 • 520 $a "Votum [...] [Zbigniewa Ossolińskiego] podlaskiego wojewody" k. 88-91.
 • 520 $a "Probatio inquisitionis" b.d. k. 92r-93v.
 • 520 $a "Puncta ktoreby Seim ten rozerwać miały" b.d. k. 94-95.
 • 520 $a "O praktikach pod Stężycą dopiro teraz in parabolis odkrytych" 1606 k. 96r-97v.
 • 520 $a "A.D. 1607 die 10 July, Sposoby wydane [...] by [...] poprze rzeczy ziazdu lubelskiego" k. 98r.
 • 520 $a "Przepis Universalu Rokoszowego renką [...] podczaszego lwowskiego Janusza Radziwiłła podpisany. W Lublinie 11 lipca 1607. [...] k. 99.
 • 520 $a List Andrzeja Opalińskiego do Stanisława Karnkowskiego abpa gnieźnieńskiego. Poznań 29 X 1590 k. 100
 • 520 $a K. 101 pusta.
 • 520 $a "Respons [Stanisława] Stadnickiego na list [Hieronima] Jazłowieckiego" b.d. k.102r-103v.
 • 520 $a List Zygmunta III Wazy do Markiza Mantui. 23 III 1606 k. 104
 • 520 $a Leonardus Donato ks. wenecki do biskupów weneckich [podp.:] Jacobus Girardote Lecretarus? maj 1606 k. 105
 • 520 $a K. 106-108 pusta.
 • 520 $a "Fragmenta niektóre rozmaitych sententiy y przypowiastek" k. 109-111
 • 520 $a K. 112 pusta.
 • 520 $a "Motti et impresse applicati alli Principi [...] tzagli? Duchi di Mantona et di Savoia." k. 113-114.
 • 520 $a "Confoederati infames ad instantiam Instigatoris S. R. M. in Conuentu Gnali' Varssavien'. A. D. 1615. k. 115.
 • 520 $a "Universal Zjazdu Stęszyckiego 1606 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski" [i in.] k. 116-117
 • 520 $a K. 118-119 pusta.
 • 520 $a "Peroracio Poszelstwa [...] [Piotra] Tylickiego biskupa kujawskiego na Rokoszie pod Sandomierzem [...] 14 Augusti A. 1606" [...]. k. 120-122
 • 520 $a K. 123-125 czysta.
 • 520 $a "Wotum wojewody krakowskiego [...]" b.d. k. 126.
 • 520 $a "Wotum w Proszowicach na seimiku wojewody krakowskiego" b.d. k. 127-128.
 • 520 $a "Articuły wojewodztwa krakowskiego i sandomierskiego seimiku korczyńskiego 23 February 1606 k. 129r.
 • 520 $a "Uniwersał z Sejmu Warszawskiego od Króla [...] po koronie rozesłany A. 1606 28 Aprilis k. 130-131
 • 520 $a K. 132 czysta.
 • 520 $a "Actum in Curia Regali Stesicen sabbato post dominicam jubilate proximo A.D. 1606" k. 133-134.
 • 520 $a "Instructia [...] Poslom Zjazdu Lubelskiego dana do krolia [...], które poselstwo odprawowało sie [...] julii A. 1606" k.135-139 v. i respons k. 139v-140
 • 530 $d Mf 235
 • 530 $d CD 67a
 • 541 $c a $d 1952 $e 351
 • 561 $a herb Łodzia a nad nim "In manu Dei sortes meae", wokół herbu litery majusk. A[ndreas] O[paliński] E[piscopus] P[osnaniensis]). $s jest $w herb |Łodzia $w Opaliński Andrzej bp poznański
 • 600 $a Bałaban, Aleksander $c sta winnicki, rohatyński, trembowelski $d (?-1637)
 • 600 $a Bałaban, Aleksander $c sta winnicki, rohatyński, trembowelski $d (?-1637)
 • 600 $a Bobola, Andrzej $c podkomorzy koronny $d (1540-1616)
 • 600 $a Bobola, Andrzej $c podkomorzy koronny $d (1540-1616)
 • 600 $a Chodkiewicz, Aleksander $c wda trocki $d (?-1626)
 • 600 $a Chodkiewicz, Aleksander $c wda trocki $d (?-1626)
 • 600 $a Gosiewski Aleksander, $c sta wielicki
 • 600 $a Miński Stanisław $c wda łęczycki $d (ca 1561-1607)
 • 600 $a Mniszech Jerzy $c wda sandomierski $d (ca 1548-1613)
 • 600 $a Opaliński Andrzej kaszt. przemęcki, śremski, marsz. nadw. i w. kor. $d (1540-1593)
 • 600 $a Ossoliński Zbigniew $c woj. podlaski $d (?-1679)
 • 600 $a Ostroróg Jan $c klan poznański $d (1565-1622)
 • 600 $a Pstrokoński Maciej $c bp kujawski, przemyski
 • 600 $a Pstrokoński, Maciej $c bp kujawski, przemyski $d (ca 1553-1609)
 • 600 $a Radzimiński Jan $c sta liwski
 • 600 $a Różyński Roman $c kniaź
 • 600 $a Sapieha Andrzej $c wda mścisławski
 • 600 $a Sapieha Jan Piotr $c rotmistrz, sta uświatski
 • 600 $a Sapieha Lew $c jetman wielki litewski $d (1557-1633)
 • 600 $a Sokoliński Jan $c kniaź
 • 600 $a Stabrowski Piotr $c klan parnawski $d (?-1619)
 • 600 $a Szyszkowski Marcin $c bp łucki $d (1554-1630)
 • 600 $a Tylicki Piotr $c bp kujawski $d (1543-1616)
 • 600 $a Tyszkiewicz-Skumin Janusz $c wda trocki, sta brasławski $d (ca 1572-1642)
 • 600 $a Zebrzydowski Mikołaj $c woj. lubelski, krak., hetman nadw. kor., marsz. w. kor.
 • 600 $a Zebrzydowski Mikołaj $c woj. lubelski, krakowski $d (1553-1620)
 • 611 $a Rokosz 1606-1609 r. Zebrzydowskiego
 • 650 $a Sejm Proszowice
 • 650 $a Sjm (1613)
 • 650 $a Finanse $y 17 w.
 • 650 $a Dyplomacja $y 17 w.
 • 650 $a Wojsko $x Polska $y 17 w.
 • 650 $a Parlamentaria $y 17 w.
 • 650 $a Polska $y 17 w.
 • 650 $a Silva rerum
 • 650 $a Sejm (1610) Wiślica
 • 650 $a Sejm (1613) Warszawa
 • 651 $a Biała $y 17 w.
 • 651 $a Janowiec $y 17 w.
 • 651 $a Lublin $y 17 w.
 • 651 $a Moskwa $y 17 w.
 • 651 $a Pohrebiszcze $y 17 w.
 • 651 $a Rytwiany $y 17 w.
 • 651 $a Sandomierz $y 17 w.
 • 651 $a Sieciechów $y 17 w.
 • 651 $a Smoleńsk (Rosja) $y 17 w.
 • 651 $a Staszów $y 17 w.
 • 651 $a Stężyca $y 17 w.
 • 651 $a Wiślica $y 17 w.
 • 655 $a vota sejmikowe
 • 700 $a Żółkiewski Stanisław $c woj. kijowski, kancl. kor., hetman w. kor. $d (?-1588)
 • 700 $a Czarnkowski, Adam Sędziwój $c wda łęczycki $d (1555-1627)
 • 700 $a Daniłowicz Mikołaj $c krajczy kor., sta drohobycki $d (1558-1624)
 • 700 $a Golski, Stanisław $c wda podolski, ruski $d (?-1612)
 • 700 $a Firlej Henryk $c referendarz koronny
 • 700 $a Golski, Jan $c klan halicki $d (?-1613)
 • 700 $a Górski Andrzej $c podsędek kamieniecki
 • 700 $a Gostomski, Hieronim $c wda poznański $d (?-1609)
 • 700 $a Grzymułtowski, Janusz $c klan bydgoski $d (1567-1617)
 • 700 $a Lecretarus, Jacobus Girardote
 • 700 $a Jazłowiecki, Hieronim $c woj. podolski $d (1570-1607)
 • 700 $a Kalinowski, Aleksander $c sta bracławski $d (?-1620)
 • 700 $a Koniecpolski, Aleksander $c wda sieradzki $d (1620-1659)
 • 700 $a Krzycki Piotr $c rotmistrz
 • 700 $a Koryciński
 • 700 $a Karnkowski Stanisław $c (prymas Polski ; $d 1520-1603)
 • 700 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 700 $a Morski Stanisław
 • 700 $a Młocki Andrzej $c płk
 • 700 $a Maciejowski Kasper $c koniuszy koronny
 • 700 $a Lenk Maciej $c klan derpski
 • 700 $a Leonardus Donato $c ks. wenecki $d 17 w.
 • 700 $a Latoszyński Józef $c podczaszy krak.
 • 700 $a Marchocki Paweł $c sta czchowski
 • 700 $a Michałowski Malcher $c pisarz grodzki krak.
 • 700 $a Myszkowski, Zygmunt $c marsz. w. kor. $d (ca 1562-1615)
 • 700 $a Opaliński, Andrzej $c marsz. w. kor. $d (1540-1593)
 • 700 $a Potocki Stanisław $c sta kamieniecki, gen. podolski
 • 700 $a Radziwiłł Janusz $c klan wil. $d (1579-1620)
 • 700 $a Romiszewski Jan $c klan rospierski
 • 700 $a Sokoliński Jan $c kniaź z Drucka
 • 700 $a Smierzycki Krzysztof $c rotmistrz
 • 700 $a Stadnicki Stanisław $c sta żygwulski
 • 700 $a Struś Mikołaj $c sta chmielnicki $d (?-1627)
 • 700 $a Zaliwski Stanisław $c sta warszawski
 • 700 $a Wierzbicki Aleksander $d 17 w.
 • 700 $a Żółkiewski Stanisław $c woj. kijowski, kancl. kor., hetman w. kor. $d (1547-1620)
 • 700 $a Daniłowicz Mikołaj $c sta drohobycki $d (1558-1624)
 • 740 $a Rokoszowe akta 1606-1609: Stężyca, Lubliń, Sandomierz, Sieciechów, Wiślica.
 • 740 $a Polska a Moskwa 1604-1610: |Sprawa Dymitra I Samozwańca, |wojna pol.-mos. 1609-1610, |wyprawa i zwycięztwo Stan. Żółkiewskiego, |Zygmunt III pod Smoleńskiem, |sprawa Samozwańca II. Na końcu |uniwersał poborowy sejmu w 1613.
 • 740 $a "Propositia na Ziezdzie Lubelskim uczyniona" b.d.
 • 740 $a "Votum [...] Stanisława Stadnickiego. Die 20 Junii na Ziezdzie Lubelskim"
 • 740 $a "Universał Ziazdu Lubelskiego. [...] 15 czerwca 1606 "
 • 740 $a "Przemowa [...] posłow sandomierskich do króla [...] w Krakowie 5 Febr. 1607"
 • 740 $a "Pod Sejm Główny zjazd uczynić 9 Aprilia z tych przyczin"
 • 740 $a "Informatia [...] Andrzejowi Bieslaemu?"
 • 740 $a "Pobutka na seimik lubelski podana do [...] koniuszego coronnego [Kaspra Maciejowskiego] od księdza Wojciecha Chamca? dziekana urzędowskiego b.d.
 • 740 $a "Respons od Krola [Zygmunta III Wazy] Panom Posłom na exorbitantia'"
 • 740 $a "Votum [...] Pana Poznanskiego [Gostomski Hieronim wda poznański]" b.d.
 • 740 $a "Votum [...] Pana Lenczyczkiego? [Czarnkowski Adam wda łęczycki] b.d
 • 740 $a "Votum [...] wojewody Sierackiego [Koniecpolski Aleksander]" b.d.
 • 740 $a "Respons od [...] duchownych na script [...] posłów" b.d
 • 740 $a "Respons przez [...] Rady i Rycerstwa [...] na rokosz pod Sandomierz zgromadzeni [...] Posłom JKM dany [...] 18 sierpnia 1606 [podp.:] Janusz Radziwiłł"
 • 740 $a "Uniwersał Zygmunta III Wazy pod Sandomierz b.d."
 • 740 $a "Protestatia marszałka Zygmunta Myszkowskiego przeciwko wojewodzie krakowskiemu. W obozie pod Janowcem 7 octobris 1606"
 • 740 $a Uniwersał rokoszowy podczaszego litewskiego Janusza Radziwiłła. Dan w Lublinie [...] lipca 1607"
 • 740 $a Uniwersał rokoszowy podczaszego litewskiego Janusza Radziwiłła. Dan w Lublinie [...] lipca 1607"
 • 740 $a "Actum in castro Lublinensi sabbato post festam sanctonem Vitti et Modesti proximo [...] 1606"
 • 740 $a "Respons [...] panom posłom zjazdu lubelskiego od K.J.M. w Krakowie. Die 30 Juny A.D. 1606"
 • 740 $a "Pokoi miedzi Turkiem a Cesarzem Chrzescianskiem ucziniony? [...] 1606."
 • 740 $a "Regestr sług i przyjacioł [...] woiewody sendomirskiego [Jerzego Mniszcha] [którzy] do Moskwy [jadą]" b.d
 • 740 $a Rokoszowe akta 1606-1609: Stężyca, Lubliń, Sandomierz, Sieciechów, Wiślica.
 • 740 $a Polska a Moskwa 1604-1610: |Sprawa Dymitra I Samozwańca, |wojna pol.-mos. 1609-1610, |wyprawa i zwycięztwo Stan. Żółkiewskiego, |Zygmunt III pod Smoleńskiem, |sprawa Samozwańca II. Na końcu |uniwersał poborowy sejmu w 1613.
 • 740 $a Confederacya na ziezdzie pod Sandomierzem in A.D. 1606 Minse 13 Septembris"
 • 740 $a Confederacya Woiewodztwa Krakowskiego tamże uczyniona"
 • 740 $a Artikuły na rokoszu pod Sandomierzem dobrowolnie przez wszytkie uchwalone"
 • 740 $a Postempek strony tak zachować maią"
 • 740 $a Poselstwo [...] xiendza Piotra Tylickiego biskupa kuiawskiego i Stanisława Minskiego podkanclerzego coronnego imieniem [...] pod Sandomierzem
 • 740 $a "Copia listu do [...] Lwowskiego ziazdu pod Sandomierzem"
 • 740 $a "Instructia do żołnierzow kwarcianych" i respons
 • 740 $a Odpis od [...] hetmana polnego przez posły z rokoszu [...] 15 posłane [...] Augusti przyniesione
 • 740 $a "Instructya [...] Januszewi Grzymułtowskiemu castellanowi bydgoskiemu, Stanislawowi Zaliwskiemu staroscie warszawskiemu od koła wiślickiego y rycerstw na ten czas pod Sandomierz zgromadzonych podana [...] Augusti 23 A.D. 1606"
 • 740 $a "List od [... Zygmunta III Wazy] do zgromadzenia sandomierskiego przez [...] Korycińskiego dworzanina [...] 6 Augusty 1606 [...]"
 • 740 $a "Instructia [...] Janowi Romiszewskie[mu] rospierskie[mu], Maciejowi Lenkowi derpskiemu castellannom, Henrykowi Firlejowi referendarzowi coronnemu, Andrzejowi Górskiemu podsendkowi kamiemienieckiemu z Wiślicy na ziazd pod Sandomierz posłanym dana.[.
 • 740 $a "Artykuły w Wiślicy przez Krola JCo Msci approbowane i na ziazd pod Sendomierz posłane"
 • 740 $a "Kaptur w Wiślicy przy Królu [...] uczyniony [...] septembris 1606"
 • 740 $a "Credens do KJCom na posły na rokoszu posłany [...] Z Koła Generalnego Rokoszowego 9 Septembris 1606 "
 • 740 $a "Artykuły, które [...] Posłom Koła Generalnego Rokoszowego Zjazdu do Króla [...] odnieść zlecielismy. 9 octobris 1606."
 • 740 $a Rokoszowe akta 1606-1609: Stężyca, Lubliń, Sandomierz, Sieciechów, Wiślica.
 • 740 $a Polska a Moskwa 1604-1610: |Sprawa Dymitra I Samozwańca, |wojna pol.-mos. 1609-1610, |wyprawa i zwycięztwo Stan. Żółkiewskiego, |Zygmunt III pod Smoleńskiem, |sprawa Samozwańca II. Na końcu |uniwersał poborowy sejmu w 1613.
 • 740 $a "Regestr sług i przyjacioł [...] woiewody sendomirskiego [Jerzego Mniszcha] [którzy] do Moskwy [jadą]" b.d
 • 740 $a "Instructia na seimik powiatowy wojewodztwa krzyskiego w Wisnicy na dzień 10 miesiąca Decembra [...] Łukaszowi ze Bnina Opalinskiemu staroscie Liezaiskiemu J'K'mci posłowi dana w Crakowie [...] k. 235-24
 • 740 $a "Progres drogi [Stanisława Żółkiewskiego hetmana w. kor.] y opisanie zwycięstwa [...] "
 • 740 $a "Regestr pobitego towarzystwa y szkod z roty [...]"
 • 740 $a "Zawarcie między Panem Hetmanem a Moskiewskiemi Boiary"
 • 740 $a "List do P. Kanclerza [Lwa Sapiehy...] od P. Hetmana [Stanisława Żółkiewskiego]"
 • 740 $a "Partrinlazia teize potrzeby"
 • 740 $a "Partrinlazia teize potrzeby" b.d. k. 261. - "Instructia [...] posłom Strusiowi staroscie chmielnickiemu, Zborowskiemu [...] Orzechowskiemu, Oczakowskiemu, [...] Oleskiemu, Ramutowskiemu, do KJM [Zygmunta III Wazy] posłanym od woiska spod Carowa po bitwie" k. 261-262
 • 740 $a " Respons P. Poslom od P. Hetmana koronne[go] y rycerstwa do K.J.M. posłanym dany przy oddawaniu chorągwi"
 • 740 $a "Na punkta poselstwa [...] Hetmanone[go] Respons od J.K.M. dany [...] Adamowi Żółkiewskie[mu] y Piotrowi Borkowskiemu w obozie pod Smolinskim 24. Aug. 1610"
 • 740 $a "Instructia [...] Janowi Radziminskiemu staroscie liwskiemu, dworzaninowi, posłowi J.K.M. do woiska pod stolicę dana od J.K.M. pod Smolinskim 26 Agusti 1610"
 • 740 $a List od Szuiskie[go] kniazia do Smolinsczan. [...] Pisan na Moskwie
 • 740 $a "Listy cztery przeniesione? przez sługi kniazia [Jana] Sokolinskiego pisarza Rzetey i XLit, które do Szuiskie[go] z zamku Smolinskiego wyprawiono było - Pierszy: Od Archiepiscopa Smolenskiego do Patriarchy Moskiewskie[go] - Vtory od [...?] smolinskych do Szujskie[go] list - Trzeci od starostow y posadskich? ludzi do Szujskie[go] list - Czwarty od mieszcan, od puskarzow, strzelcow y wszystkie[go] pospolstwa smolenskie[go] do braci ich Smolian przy Skopinie będących" [1609?]
 • 740 $a "List od K.J.M do Smolinszczan przes Bogdana 1609 [...] octobra 15 [...]"
 • 740 $a "List od K.J.M do Smolinszczan przes Bogdana 1609 [...] octobra 15 [...]"
 • 740 $a Rokoszowe akta 1606-1609: Stężyca, Lubliń, Sandomierz, Sieciechów, Wiślica.
 • 740 $a Polska a Moskwa 1604-1610: |Sprawa Dymitra I Samozwańca, |wojna pol.-mos. 1609-1610, |wyprawa i zwycięztwo Stan. Żółkiewskiego, |Zygmunt III pod Smoleńskiem, |sprawa Samozwańca II. Na końcu |uniwersał poborowy sejmu w 1613.
 • 740 $a Instructia Posłom od Rycerstwa Inflanckiego do K.J.M. posłanym dana."
 • 740 $a Legatia do K.J.M. od Rycerstwa pod stolice [...] przes Lanckoronskiego i Bobowskie[go] 16 maj 1610" i respons 29 maja
 • 740 $a Angielczyków dwu od Szuiskie[go] woiska poimanych y do obozu z Białej odesłanych [...] 1610
 • 740 $a O porażeniu woiska pod Białą. Ceduła od Edwarda Horna do [Aleksandra] Gosiewskie[go]" oraz dwa pisma z responsami 1610
 • 740 $a "Instructia [...] Ludwikowi Wejherowi człuchowskiemu i koscierzynskie[mu] staroście, Stanisławowi Nitowskiemu wojskie[mu] parizewskiemu [...] 1610
 • 740 $a " Assecuratia od K.J.M. dana Rycerstwu Pułku Pana Sapieżyn[skiego] pod Smolinskym 22 Novembry 1610" i asekuracja królowi od posłów rycerstwa
 • 740 $a Respons od JKM dany pod Smolenskiem Posłom Rycerstwa Polskiego i Litewskiego narodu pod Ossipowem [...] będącego [...] 1610.
 • 740 $a Respons od JKM dany pod Smolenskiem Rycerstwu Pana Andrzeja Młockiego Pułku dnia 15. marca 1610
 • 740 $a Uniwersał poborowy na Seymie Walnym Coronnym Warszawskiem. Dnia 24 grudnia [...] 1613 uchwalony"
 • 740 $a Rokoszowe akta 1606-1609: Stężyca, Lubliń, Sandomierz, Sieciechów, Wiślica.
 • 740 $a Polska a Moskwa 1604-1610: |Sprawa Dymitra I Samozwańca, |wojna pol.-mos. 1609-1610, |wyprawa i zwycięztwo Stan. Żółkiewskiego, |Zygmunt III pod Smoleńskiem, |sprawa Samozwańca II. Na końcu |uniwersał poborowy sejmu w 1613.
 • 740 $a "List do Boiar Dumnych, dzieci Boiarskich y wszech ludzi Moskiewskich pisany od K.J.M. [Zygmunta III]"
 • 740 $a List od K.J.M. [Zygmunta III] do Smolenska przes Popa posłany 1609 Decembry 14
 • 740 $a "Instructia od [...] Piotra Sapiehe y wszystkie woiska pod Troicą będące PP Posłom [...] Markowi Wielamowskiemu Pułkownikowi cara [...] Panu Andrzejowi Sladkowskiemu do K.J.M. [Zygmunt III Waza] dana zrobione pod Troicą 12 Nowe[mber] 1609"
 • 740 $a Respons PP. Posłom od woiska Dymitrove[go] przes P.Podkanclerzego koronne[go] imieniem J.K.M. [Zygmunta III Wazy] dany [...]. Contenta listu p. Starosty wielickie[go] [Gosiewskiego Aleksandra] z Białej pisane[go] b.r.
 • 740 $a Respons od rycerstwa na ten czas w obozie pod Moskwą będące dany [...] Posłom J.K.M. [...] Credens PP. Posłom J.K.M. do Szujskie[go] kniazia [...]" 1610
 • 740 $a List od P. Zaporskiego o wzięciu zamku Poczepowa do [...] Podkanclerze[go] 1610"
 • 740 $a "Letera' de cede D. Werheri 26 Juny 1610"
 • 740 $a "Copia listu [...] Pana Hetmana [Stanisław Żółkiewski] do Pana starosty Pinskiego? o śmierci Pana Marcina Nersera 25 Juny A. 1610"
 • 740 $a "Universał Dimitrow z Kaługi podany"
 • 740 $a Copia listu z pod Moskwy za przyiachaniem P.P. Posłów do obozu tamtego die [29 10. 1610] a przyniesione [30. 10 1610] pod Smolinsk"
 • 740 $a "Odprawa Posła tatarskie[go] w obozie pod Smolinskym 1610
 • 740 $a Do Galgi od K.J.M. [Zygmunt III Waza] 1610"
 • 740 $a Respons na delegata od J.K.M. 12 Aprila 1610?
 • 740 $a Petita które PP Posłowie od woiska spod stolice przyniesli do K.J.M. [Zygmunt III Waza] 1610?
 • 740 $a Przed daniem responsu na conditie PP Posłom od Rycerstwa pod Moskwą taką rzecz uczynił do nas [...] Pan Podkanclerzy"
 • 740 $a "Instructia od Pułku P. Andrzeja Młockiego Posłom do K.J.M. posłanym [...]" i respons 1609?
 • 740 $a "Pacta Tatarskie. Słowa Salametgiereia Cara Tatarskiego
 • 740 $a "Respons na Instructią przes P.Posły J.K.M. w kole koninskym podaną. [...] Mikołajowi Hlebowiczowi na Dąbrowie, podstolemu W.X.L. Rotmistrzowi J.K.M. y Posłowi Woiska Inflandskie[go]
 • 740 $a "Respons na Instructią przes P.Posły J.K.M. w kole koninskym podaną. [...] Mikołajowi Hlebowiczowi na Dąbrowie, podstolemu W.X.L. Rotmistrzowi J.K.M. y Posłowi Woiska Inflandskie[go]
 • 740 $a Respons od J.K.M. dany pod Smolinskym P.Posłom Rycerstwa Inflantskie[go] 18 Marty 1610
 • 740 $a Instructia PP. Posłom K.JM. P.Januszowi Skominowi Tyszkiewiczowi staroscie Bracławskie[mu] Pisarz[owi] W.X.L. y P.Wesołowskie[mu] stolnikowi W.X.L. do Woiska Inflantskiego dana 30 Marty A. 1610
 • 740 $a "Instructia PP Posłom [...] do K.J.M. od Woiska Dymitrowe[go] posłanym [...] 24 Augusti 1610.Conditie od tychze Posłów do K.J.M. przyniesione"
 • 740 $a "List P. Hetmanów do K.J.M. o usciu Dymitrowem"
 • 740 $a List P. Hetmanów o złożeniu z czarstwa Szuiskiego pisany [...] 1610
 • 740 $a "Conditie drugie od tychze Posłow Dymitrowych po wzięciu wiadomości ze Dymitr od stolice [...] pierzchnął"
 • 740 $a Rokoszowe akta 1606-1609: Stężyca, Lubliń, Sandomierz, Sieciechów, Wiślica.
 • 740 $a Polska a Moskwa 1604-1610: |Sprawa Dymitra I Samozwańca, |wojna pol.-mos. 1609-1610, |wyprawa i zwycięztwo Stan. Żółkiewskiego, |Zygmunt III pod Smoleńskiem, |sprawa Samozwańca II. Na końcu |uniwersał poborowy sejmu w 1613.
 • 740 $a "Respons od Krolia [...] Panom Posłom, [...] od obywatelow posłanym pod Sandomierz zgromadzonych dany w Wiślicy dnia XV [...] września 1606"
 • 740 $a "Uniwersał Krolia [...] po Coronie rozesłany. W Wiślicy [...] 25 września [...] 1606 [...]."
 • 740 $a "Rokoszewy reciss"
 • 740 $a "Respons Krolia [...] na Artykuły podane y na postulata Panow Poslow"
 • 740 $a "Puncta ex Consilys y listow [...] Woiewody krakowskiego na ziezdzie Stęszyckim "
 • 740 $a "Universal Rokoszowy [...] Dan z Kola Rokoszowego pod Sieciechowem 30 Marty 1607 "
 • 740 $a "Artykuły seimiku proszowskiego particularnego 1606"
 • 740 $a "Instructya [...] Posłom do [...] Senatorów Coronnych i W. X. Litew. w Warszawie na ten czas bendących s koła Rokoszowe s pod Sieciechowa Die 1 Juny A. 1607 dana."
 • 740 $a "Sposob y opisanie [...] woiska panow rokoszanow przeciwko Hetmanowi Polnemu Die 18 July między [Staszowem i Rytwiany] [Incip.|]
 • 740 $a "Votum [... Marcina ] Szyskowskiego bpa łuckiego"
 • 740 $a "Votum [...] [Zbigniewa Ossolińskiego] podlaskiego wojewody"
 • 740 $a "Probatio inquisitionis"
 • 740 $a "Puncta ktoreby Seim ten rozerwać miały"
 • 740 $a "O praktikach pod Stężycą dopiro teraz in parabolis odkrytych"
 • 740 $a "A.D. 1607 die 10 July, Sposoby wydane [...] by [...] poprze rzeczy ziazdu lubelskiego"
 • 740 $a "Przipis Universalu Rokoszowego renką [...] podczaszego lwowskiego podpisany. W Lublinie 11 lipca 1607."
 • 740 $a " List Andrzeja Opalińskiego do Stanisława Karnkowskiego abpa gnieźnieńskiego. Poznań 29 10. 1590 "
 • 740 $a "Respons [Stanisława] Stadnickiego na list [Hieronima] Jazłowieckiego" b.d.
 • 740 $a List Zygmunta III Wazy do Markiza Mantui. 23. 03. 1606
 • 740 $a Leonardus Donato ks. wenecki do biskupów weneckich [podp.:] Jacobus Girardote Lecretarus? maj 1606
 • 740 $a "Fragmenta niektóre rozmaitych sententiy y przypowiastek"
 • 740 $a "Motti et impresse applicati alli Principi [...] tsagli Duchi di Mantona et di Savoia."
 • 740 $a "Confoederati infames ad instantiam Instigatoris S. R. M. in Conuentu Gnali' Varssavien'. A. D. 1615."
 • 740 $a Universal Zjazdu Stęszyckiego 1606 [podp.:] Mikołaj Zebrzydowski"
 • 740 $a "Peroracio Poszelstwa [...] [Piotra] Tylickiego biskupa kujawskiego na Rokoszie pod Sandomierzem [...] 14 Augusti A. 1606"
 • 740 $a "Wotum wojewody krakowskiego [...]" b.d.
 • 740 $a "Wotum w Proszowicach na seimiku wojewody krakowskiego"
 • 740 $a "Articuły wojewodztwa krakowskiego i sandomierskiego seimiku korczyńs
 • 740 $a "Uniwersał z Sejmu Warszawskiego od Króla [...] po koronie rozesłany A. 1606"
 • 740 $a "Actum in Curia Regali Stesicen sabbato post dominicam jubilate proximo A.D. 1606"
 • 740 $a "Instructia [...] Poslom Zjazdu Lubelskiego dana do krolia [...], które poselstwo odprawowało sie [...] julii A. 1606"
 • 777 $a Chamiec Wojciech $t Pobudka na sejmik lubelski
 • 777 $a Chamiec Wojciech $t Pobudka na sejmik lubelski
 • 777 $a Chamiec Wojciech $t Pobudka na sejmik lubelski
 • 852 $j BK 01709
 • 999 $d 19.07.25

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01709