Poznań. Widok na kamienice narożne przy ulicy Wenecjańskiej. Chwaliszewo, od ulicy Mostowej [Bronisław Waldemar] Sch[önborn] „Sch 190”

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: CO 0125
 • Sygnatura : CO IX 125
 • Autor : Schönborn, Bronisław Waldemar (1909-1971) autor
 • Tytuł/nazwa : Poznań. Widok na kamienice narożne przy ulicy Wenecjańskiej. Chwaliszewo, od ulicy Mostowej [Bronisław Waldemar] Sch[önborn]
 • Miejsce : [b.m.; rys. z natury] 196.
 • Seria/cykl : „Sch 190”
 • Opis : Rysunek przedstawia widok z drugiego brzegu rzeki na kamienice narożne przy ulicy Wenecjańskiej w Poznaniu. Na pierwszym planie, u dołu pola obrazowego gładkie lustro rzeki, dalej ceglany wał; po lewej stronie, przy krawędzi pola obrazowego widoczny początek mostu. Po prawej stronie pola obrazowego na wale pięciokondygnacyjny budynek w widoku narożnikowym. W dolnej kondygnacji ciągnie się w lewą stronę, ku osi pola obrazowego. W lewej części tej kondygnacji niewyraźnie zaznaczone otwory, po stronie prawej, we właściwej elewacji kamienicy para prostokątnych okien z balkonem na którym zaznaczone rośliny. Dwa kolejne piętra z analogicznymi, prostokątnymi oknami, z tym, że nad górnymi poziomy odcinek gzymsu. Wyżej odsadzka i okna czwartej kondygnacji z frontonikami wyłamanymi na ich osi, powyżej w kolejnej kondygnacji także prostokątne okna. Po lewej stronie druga elewacja tej kamienicy ujęta w skrócie perspektywicznym, w trzech dolnych kondygnacjach przesłonięta przez drzewa, ukazane na osi pola obrazowego. Dwie ostatnie kondygnacje analogiczne do tych z elewacji naprzeciwko rzeki. Ponad kondygnacjami gzyms wieńczący wspierający rzędem kroksztynków wysunięty brzeg kilkuspadowego, łamanego dachu z kominem. Po lewej stronie, przy elewacji kamienicy ujętej w skrócie perspektywicznym kilkukondygnacyjna, okrągła wieża nakryta hełmem cebulastym. Obok niej nad drzewami widoczny niewielki fragment kolejnej kamienicy. W lewej części pola obrazowego, na dalszym planie widoczna inna kamienica, z elewacją poprzeczną do osi pola, z ryzalitowym narożnikiem. Jej główna część widoczna zza drzew na osi pola ciągnie się ku lewej stronie pola obrazowego, ukryta w półcieniu. Ryzalit części narożnej z elewacją o widocznych trzech kondygnacjach o wielu osiach z otworami w formie zamkniętych półkoliście arkadek. Kondygnacje oddzielone pasem wgłębnego fryzu. Przed elewacją, przy moście wolnostojąca latarnia. Na lewo od budynku, przy lewej krawędzi pola, nad mostem, widoczny zarys dalszych budynków.
 • Liczba/objętość : 1
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek węglem
 • Opis formalny : Rysunek węglem na papierze.
 • Wymiary : 28,4 x 24,9 cm (maks. wym. karty)
 • Język : pol
 • Proweniencja: zakup 1966 3302 a 1966 700
 • Forma/rodzaj/gatunek: Rysunki
 • Hasła przedmiotowe :
  • Antykwariat Naukowy (Kraków) proweniencja
  • 19..-19.. czas powstania

Pliki

wegle-329.tif (198 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny

wegle-331.tif (198 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny