[Św. Paweł przed konsulem Sergiuszem] [Josef Abel] rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: DO 0009
 • Sygnatura : DO I 9
 • Autor : Abel autor
 • Tytuł/nazwa : [Św. Paweł przed konsulem Sergiuszem] [Josef Abel]
 • Miejsce : [b.m.] [b.d., około 1800]
 • Relacje : Zob. rysunki w zbiorach BK, nry inw.: DO 0001, DO 0002, DO 0003, DO 0004, DO 0005, DO 0006, DO 0007, DO 0008, DO 0010, DO 0011, DO 0012.
 • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
 • Opis : Obraz przedstawia św. Pawła przed konsulem Sergiuszem. Święty został przedstawiony na prawo od osi pola obrazowego, na drugim planie, w postawie stojącej, w trzech czwartych skierowany do widza. Ubrany jest w powłóczyste, antykizujące szaty. Ręce ma wyciągnięte przed siebie (tj. ku lewej części pola obrazowego) w geście oratorskim, skierowanym do konsula. Lewa ręka św. Pawła zasłania jego twarz; widać jedynie fragment oczodołu, ucho i kędzierzawe włosy na głowie. U stóp św. Pawła, na pierwszym planie klęczą trzej brodaci mężczyźni, odziani w antykizujące, długie szaty; mężczyzna najbliżej osi pola ukazany jest w trzech czwartych tyłem, dwaj pozostali z profilu. Między nimi, na ziemi stoi dzban. Za świętym Pawłem, na trzecim planie stoi kilku brodatych mężczyzn, także w powłóczystych szatach. Dwaj z nich mają kaptury na głowach. Na lewo od osi pola obrazowego przedstawiono konsula, siedzącego na dwustopniowym podwyższeniu, na rzeźbionym fotelu. Postać ujęta jest w trzech czwartych w stronę widza, twarz jednak kieruje ku prawej części pola, ku św. Pawłowi. Konsul ubrany jest w długą szatę o połach skrzyżowanych na piersiach i upiętych na prawym ramieniu. W lewej ręce trzyma zrolowany zwój, prawą zwiesza wzdłuż boku. Szata odkrywa jego kolana oraz stopy w wysokich sandałach. Przy lewym oparciu fotelu klęczy dwóch brodatych mężczyzn w obszernych szatach. Wokół konsula stoją rzymscy żołnierze; dwaj przy stopniach, po lewej stronie pola obrazowego, trzej za plecami tronu. Dwaj z lewej ubrani są w antykizujące zbroje na które zarzucone mają obszerne płaszcze. Żołnierz po lewej, przy krawędzi pola stoi do widza tyłem, wspierając się na włóczni. Żołnierz po prawej stoi w trzech czwartych zwrócony do widza, spoglądając na konsula. Spod płaszcza widać ochraniacze ud oraz wysoko wiązane sandały. Przy lewym boku ma miecz, przy lewej nodze zaś okrągłą tarczę, na której wspiera rękę. Żołnierze za tronem konsula zaznaczeni są bardziej szkicowo, od piersi w górę. Jeden z nich ma na głowie rzymski hełm, inny trzyma toporek, trzeci w tle trzyma w ręku włócznię. Obok nich, po lewej stronie pola obrazowego stoją dwaj brodaci starcy o długich włosach, ubrani w obszerne płaszcze. Na konsulem zawisnął baldachim bez widocznych podpór, kończący się na osi obrazu, nad głową św. Piotra. „Abel”
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: papier rysunek sepią
 • Opis formalny : Rysunek sepią na papierze.
 • Wymiary : 76,1 x 55,8 cm (maks. wym. karty)
 • Język : -
 • Proweniencja: stary zasób
 • Forma/rodzaj/gatunek: Rysunek sepią Rysunki
 • Hasła przedmiotowe :
  • Podwysocki, Konstanty (1810-1868) Podwysocka, Aniela Hołowiński, Herman (1788-1852) XIX w. właściciel właściciel
  • 1800-1800 około 1800 czas powstania