Portret kobiety w stroju wschodnim nieokreślony malarz miniaturzysta

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: MK 03655
  • Sygnatura : MK 3655
  • Tytuł/nazwa : Portret kobiety w stroju wschodnim nieokreślony malarz miniaturzysta
  • Miejsce : XIX w.
  • Opis : Miniatura została przypuszczalnie odklejona z karty albumu. Na rewersie pozostałości zadrukowanej kartki.
  • Liczba/objętość : 1
  • Materiał i technika wykonania: farby, kość
  • Opis formalny : Miniatura na kości
  • Wymiary : 12,1 x 17 cm
  • Proweniencja: stary zasób

Indeksy