Pałac w Puławach Celestyna z Zamoyskich Działyńska (?)

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Nr inwentarzowy: MK 04354
  • Sygnatura : MK 4354
  • Tytuł/nazwa : Pałac w Puławach Celestyna z Zamoyskich Działyńska (?)
  • Miejsce : XIX w. (przed 1825)
  • Liczba/objętość : 1
  • Materiał i technika wykonania: papier akwarela ; gwasz
  • Opis formalny : Akwarela i gwasz (?) na papierze.
  • Wymiary : 28,5 x 38,5 cm (wg karty naukowej) ; 38,7 x 29 cm (wg dok. kons.) ; rama 43,5 x 53 cm; w świetle passe partout 27,5 x 36,5 cm
  • Język : -
  • Proweniencja: stary zasób

Indeksy