Zbiór wierszy poetów polskich, pisanych przeważnie na emigracji w latach 1832-1881.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02484
 • Kopie: Mf 1322
 • Tytuł: Zbiór wierszy poetów polskich, pisanych przeważnie na emigracji w latach 1832-1881.
 • Miejsce i czas powstania: 1832-1881
 • Opis fizyczny: 70 k. 1 litogr., 1 druk
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Słowacki Juliusz "Do Ludwika Norwida w braterstwie Idei świętej list" [Inc.:] "Bracie Ludwiku..." d. 8 lutego 1848 (kop.) k. 62-63.
  • Słowacki Juliusz "Przeklęstwo do [...] " [Inc.:] "Przeklęta! Ty wydarłaś..." (kop.) k. 63v.
  • Słowacki Juliusz "Sumienie" [Inc.:] "Przekląłem..." (kop.) 1839 k. 63v.
  • Słowacki Juliusz "Beniowski" (Drobny fragment kop. L. N.) [od:] "Mówią, że Młodą Polskę..." 14 czerwca 1841 k. 64.
  • Słowacki Juliusz "Do autora trzech psalmów" (fragment drobny, kop. L. N.) [od:] "Kiedyś ze sto was tysięcy..." 1847 k. 65.
  • Wycinek z Prawdy 1884 nr 12 z listem J. Słowackiego do L. Niedźwieckiego z 1 VI 1841 w sprawie wydania Beniowskiego (Wyd. przez Biegeleisena w tłum. pol. z franc.) Oryg. w Bibl. Jagiell.
  • Zaleski Bohdan "Pielgrzym w obcym kraju. Dumka" [Inc.:] "Nigdyż serce stęsknione..." (kop. ręką J. A. Odyńca ?) k. 66-67.
  • Zaleski Bohdan "Cedr. Hymn Polski" [Inc.:] "Mam ja ojczyznę..." (kop.) k. 68.
  • Zaleski Bohdan (tłumaczenie) "Hymn świętego Kazimierza na cześć N. P. Marii..." [inc.] "Już od rana..." (kop.) k. 69-70.
  • Zawiera: Brodziński Kazimierz: Pole raszyńskie (fragment) [Inc.:] "Noc cicha..." k. 1.
  • Duchińska Seweryna (Pruszakowa) "Pieśń dożynkowa" na jubileusz Bohdana Zaleskiego w 1881 [Inc.:] "Plon, niesiemy plon..." (autogr. i kop. fragmentu ręką L.N.) k. 2-9.
  • Duchińska Seweryna (Pruszakowa) "Trzeci maj" [Inc.:] "Matko Polsko! Twoje słońce..." k. 10-11.
  • Duchińska Seweryna "Do Towarzystwa Historyczno-Literackiego z okoliczności nowego paragrafu statutu zabraniającego paniom być obecnemi na [...] posiedzeniach" [Inc.:] "Dzieckiem słyszałem..." (podpis. Ukrainiec) (litogr.) k. 12-13.
  • Gorecki Antoni "Wiersz na pogrzebie [...] Alojzego Biernackiego [...] w Paryżu 1854 sept. 10 " [Inc.:] "Bracia! Tu Biernackiego..." k. 14.
  • Gorecki Antoni "Do Edwarda Żeligowskiego. Na nowy rok 1861 w Paryżu" [Inc.:] "Stary-Chciałem już..." k. 15-16.
  • Gorecki Antoni - polemika wierszowana: "Z powodu projektu zakupienia domu na Bibliotekę Polską w Paryżu 1851" [Inc.:] "Co to byli za ludzie..." k. 17.
  • Gorecki Antoni "Autorowi wiadomego czterowiersza..." [Inc.:] "Kryształowy pałac sławy..." i odpowiedź [Inc.:] "Pusta muzy mej kieseczka..." (2 autogr.) k. 18-19.
  • Goszczyński Seweryn "Piotr Pszonka Jasieńczyk", powieść (kop.) k. 20-25.
  • Kajsiewicz Hieronim "Duma o Stefanie Garczyńskim" [Inc.:] "O niedobry Stefanie w lepsześ uciekł..." k. 26-27.
  • Krasiński Zygmunt "Pożegnanie" [Inc.:] "Ledwom Cię poznał..." (kop.) k. 28.
  • Krasiński Zygmunt "Do [...] " [inc.] "Wszystko winienem Tobie..." (kop.) k. 28v.
  • Krasiński Zygmunt "Glosa św. Teresy" [Inc.:] "Przed życiem czuję [...] " (kop.) k. 30-33.
  • Łuszczewska Jadwiga (Bogobojna, Deotyma) "Do emigracji. Improwizacja w dniu 17 grudnia 1860 w Paryżu" [Inc.:] "Bracia moi w obcej ziemi..." k. 34-37.
  • Niemcewicz Julian Ursyn "Treny wygnańca" [Inc.:] "Wieczór zachodził bez najmniejszej..." (kop.) k. 38-45.
  • Niemcewicz Julian Ursyn "Matka trzymająca małego syna na ręku" [Inc.:] "Baw się me dziecię..." (kop.) 1833 k. 46-47.
  • Niemcewicz Julian Ursyn, tłumaczenia: Byron Gordon George "Do morza Canto A Stanza" [Inc.:] "Pyszne zwierciadło..." (kop.) k. 47-48. - Byron Gordon George "1-sza strofa z 2-iej pieśni Lara" [Inc.:] Noc znika gęsta para..." (kop.) 1833 k. 49v. - Foscoli Hugo "Wolne z przydatkami naśladowanie wiersza. Dei Sepolcri..." [Inc.:] "Pod cieniami cyprysów..." 1840 (kop.) k. 50-53. - Hemans Felicja D. "Skarby morza" [Inc.:] "Co Ty tam kryjesz..." (kop.) 1833 k. 48v-49. - de Lamennais Hugo Felicite "Hymn" [Inc.:] "śpij o ma Polsko..." (kop.) 1832 k. 54.
  • Odyniec Antoni Edward "Do moich przyjaciółeczek" [Inc.:] "Jak Was nie kochać..." (kop. L. N.) k. 51. Na odwrocie: "W teatrze lwowskim krakowiaki" [inc.] "Witaj że nam, witaj [...] " (kop.) k. 55v-56v.
  • Siemieński Lucjan "Do x-cia Stanisława Jabłonowskiego za postawienie pomnika naczelnemu wodzowi Skrzyneckiemu" [Inc.:] "Wielki zrobiły swoje..." k. 57.
  • Sienkiewicz Karol "Oda za śmierć x. Józefa Poniatowskiego" [Inc.:] "Jak czarna hmura..." (kop.) k. 58-61.
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblioteka Polska w Paryżu
  • Biblioteka Polska w Paryżu
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
  • Paryż
 • Opracowania:
  • Brodziński K.: Pole raszyńskie - Druk: Pisma. T. 4. Poznań 1872 s. 103-104 ze zmianami w tekście.
  • Duchińska S.: Pieśń dożynkowa - Druk Duchińska: Z tułactwa 1864-1893, Lwów 1893 s. 96-100.
  • Gorecki A.: Autorowi wiadomego [...] - Druk: Pisma. T. 2. Lipsk 1886 s. 104-105, 127 (drobne różnice), 309-310.
  • Goszczyński S.: Piotr Pszonka [...] - Druk: Dzieła zbiorowe. Lwów ok. 1910 s. 139.
  • Krasiński Z.: ??? - Druk: Pisma. Kraków 1912. T. 1 s. 41. T. 6 s. 244 (wariant nieznany wyd.).
  • Łuszczewska J.: Do emigracji [...] - Druk: Łuszczewska J. Do emigracji i do pomników [...] Paryż 1861 s. 1-7.
  • Niemcewicz J. U.: Treny wygnańca - Druk: Lipsk 1833.
  • Niemcewicz J. U., tłumaczenia - Por.: Kurpiel: Nieznane utwory Niemcewicza. Pam. Lit. 1908 s. 352-353.
  • Sienkiewicz K.: Oda za śmierć x. Józefa [...] - Druk: Pisma. Paryż 1864 s.305-314.
  • Słowacki J.: ??? - Druk: Dzieła wszystkie. Wrocław 1955. T. 5 s. 184-185. T. 15 s.201.
  • Zaleski B.: ??? - Druk: Pisma. Lwów 1877. T. 4 s. 115-116.
  • Brodziński K.: Pole raszyńskie - Druk: Pisma. T. 4. Poznań 1872 s. 103-104 ze zmianami w tekście.
  • Duchińska S.: Pieśń dożynkowa - Druk Duchińska: Z tułactwa 1864-1893, Lwów 1893 s. 96-100.
  • Gorecki A.: Autorowi wiadomego [...] - Druk: Pisma. T. 2. Lipsk 1886 s. 104-105, 127 (drobne różnice), 309-310.
  • Goszczyński S.: Piotr Pszonka [...] - Druk: Dzieła zbiorowe. Lwów ok. 1910 s. 139.
  • Krasiński Z.: ??? - Druk: Pisma. Kraków 1912. T. 1 s. 41. T. 6 s. 244 (wariant nieznany wyd.).
  • Łuszczewska J.: Do emigracji [...] - Druk: Łuszczewska J. Do emigracji i do pomników [...] Paryż 1861 s. 1-7.
  • Niemcewicz J. U.: Treny wygnańca - Druk: Lipsk 1833.
  • Niemcewicz J. U., tłumaczenia - Por.: Kurpiel: Nieznane utwory Niemcewicza. Pam. Lit. 1908 s. 352-353.
  • Sienkiewicz K.: Oda za śmierć x. Józefa [...] - Druk: Pisma. Paryż 1864 s.305-314.
  • Słowacki J.: ??? - Druk: Dzieła wszystkie. Wrocław 1955. T. 5 s. 184-185. T. 15 s.201.
  • Zaleski B.: ??? - Druk: Pisma. Lwów 1877. T. 4 s. 115-116.

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim.
 • 245 a Zbiór |wierszy poetów polskich, pisanych przeważnie na emigracji w latach 1832-1881.
 • 246 a "Noc cicha..." i [Inc.:]
 • 246 a "Jak czarna chmura..." i [Inc.:]
 • 250 a autogr., kop.
 • 260 c 1832-1881
 • 300 a 70 k. b 1 litogr., 1 druk
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Słowacki Juliusz "Do Ludwika Norwida w braterstwie Idei świętej list" [Inc.:] "Bracie Ludwiku..." d. 8 lutego 1848 (kop.) k. 62-63.
 • 520 a Słowacki Juliusz "Przeklęstwo do [...] " [Inc.:] "Przeklęta! Ty wydarłaś..." (kop.) k. 63v.
 • 520 a Słowacki Juliusz "Sumienie" [Inc.:] "Przekląłem..." (kop.) 1839 k. 63v.
 • 520 a Słowacki Juliusz "Beniowski" (Drobny fragment kop. L. N.) [od:] "Mówią, że Młodą Polskę..." 14 czerwca 1841 k. 64.
 • 520 a Słowacki Juliusz "Do autora trzech psalmów" (fragment drobny, kop. L. N.) [od:] "Kiedyś ze sto was tysięcy..." 1847 k. 65.
 • 520 a Wycinek z Prawdy 1884 nr 12 z listem J. Słowackiego do L. Niedźwieckiego z 1 VI 1841 w sprawie wydania Beniowskiego (Wyd. przez Biegeleisena w tłum. pol. z franc.) Oryg. w Bibl. Jagiell.
 • 520 a Zaleski Bohdan "Pielgrzym w obcym kraju. Dumka" [Inc.:] "Nigdyż serce stęsknione..." (kop. ręką J. A. Odyńca ?) k. 66-67.
 • 520 a Zaleski Bohdan "Cedr. Hymn Polski" [Inc.:] "Mam ja ojczyznę..." (kop.) k. 68.
 • 520 a Zaleski Bohdan (tłumaczenie) "Hymn świętego Kazimierza na cześć N. P. Marii..." [inc.] "Już od rana..." (kop.) k. 69-70.
 • 520 a Zawiera: Brodziński Kazimierz: Pole raszyńskie (fragment) [Inc.:] "Noc cicha..." k. 1.
 • 520 a Duchińska Seweryna (Pruszakowa) "Pieśń dożynkowa" na jubileusz Bohdana Zaleskiego w 1881 [Inc.:] "Plon, niesiemy plon..." (autogr. i kop. fragmentu ręką L.N.) k. 2-9.
 • 520 a Duchińska Seweryna (Pruszakowa) "Trzeci maj" [Inc.:] "Matko Polsko! Twoje słońce..." k. 10-11.
 • 520 a Duchińska Seweryna "Do Towarzystwa Historyczno-Literackiego z okoliczności nowego paragrafu statutu zabraniającego paniom być obecnemi na [...] posiedzeniach" [Inc.:] "Dzieckiem słyszałem..." (podpis. Ukrainiec) (litogr.) k. 12-13.
 • 520 a Gorecki Antoni "Wiersz na pogrzebie [...] Alojzego Biernackiego [...] w Paryżu 1854 sept. 10 " [Inc.:] "Bracia! Tu Biernackiego..." k. 14.
 • 520 a Gorecki Antoni "Do Edwarda Żeligowskiego. Na nowy rok 1861 w Paryżu" [Inc.:] "Stary-Chciałem już..." k. 15-16.
 • 520 a Gorecki Antoni - polemika wierszowana: "Z powodu projektu zakupienia domu na Bibliotekę Polską w Paryżu 1851" [Inc.:] "Co to byli za ludzie..." k. 17.
 • 520 a Gorecki Antoni "Autorowi wiadomego czterowiersza..." [Inc.:] "Kryształowy pałac sławy..." i odpowiedź [Inc.:] "Pusta muzy mej kieseczka..." (2 autogr.) k. 18-19.
 • 520 a Goszczyński Seweryn "Piotr Pszonka Jasieńczyk", powieść (kop.) k. 20-25.
 • 520 a Kajsiewicz Hieronim "Duma o Stefanie Garczyńskim" [Inc.:] "O niedobry Stefanie w lepsześ uciekł..." k. 26-27.
 • 520 a Krasiński Zygmunt "Pożegnanie" [Inc.:] "Ledwom Cię poznał..." (kop.) k. 28.
 • 520 a Krasiński Zygmunt "Do [...] " [inc.] "Wszystko winienem Tobie..." (kop.) k. 28v.
 • 520 a Krasiński Zygmunt "Glosa św. Teresy" [Inc.:] "Przed życiem czuję [...] " (kop.) k. 30-33.
 • 520 a Łuszczewska Jadwiga (Bogobojna, Deotyma) "Do emigracji. Improwizacja w dniu 17 grudnia 1860 w Paryżu" [Inc.:] "Bracia moi w obcej ziemi..." k. 34-37.
 • 520 a Niemcewicz Julian Ursyn "Treny wygnańca" [Inc.:] "Wieczór zachodził bez najmniejszej..." (kop.) k. 38-45.
 • 520 a Niemcewicz Julian Ursyn "Matka trzymająca małego syna na ręku" [Inc.:] "Baw się me dziecię..." (kop.) 1833 k. 46-47.
 • 520 a Niemcewicz Julian Ursyn, tłumaczenia: Byron Gordon George "Do morza Canto A Stanza" [Inc.:] "Pyszne zwierciadło..." (kop.) k. 47-48. - Byron Gordon George "1-sza strofa z 2-iej pieśni Lara" [Inc.:] Noc znika gęsta para..." (kop.) 1833 k. 49v. - Foscoli Hugo "Wolne z przydatkami naśladowanie wiersza. Dei Sepolcri..." [Inc.:] "Pod cieniami cyprysów..." 1840 (kop.) k. 50-53. - Hemans Felicja D. "Skarby morza" [Inc.:] "Co Ty tam kryjesz..." (kop.) 1833 k. 48v-49. - de Lamennais Hugo Felicite "Hymn" [Inc.:] "śpij o ma Polsko..." (kop.) 1832 k. 54.
 • 520 a Odyniec Antoni Edward "Do moich przyjaciółeczek" [Inc.:] "Jak Was nie kochać..." (kop. L. N.) k. 51. Na odwrocie: "W teatrze lwowskim krakowiaki" [inc.] "Witaj że nam, witaj [...] " (kop.) k. 55v-56v.
 • 520 a Siemieński Lucjan "Do x-cia Stanisława Jabłonowskiego za postawienie pomnika naczelnemu wodzowi Skrzyneckiemu" [Inc.:] "Wielki zrobiły swoje..." k. 57.
 • 520 a Sienkiewicz Karol "Oda za śmierć x. Józefa Poniatowskiego" [Inc.:] "Jak czarna hmura..." (kop.) k. 58-61.
 • 530 d Mf 1322
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a Brodziński K.: Pole raszyńskie - Druk: Pisma. T. 4. Poznań 1872 s. 103-104 ze zmianami w tekście.
 • 581 a Duchińska S.: Pieśń dożynkowa - Druk Duchińska: Z tułactwa 1864-1893, Lwów 1893 s. 96-100.
 • 581 a Gorecki A.: Autorowi wiadomego [...] - Druk: Pisma. T. 2. Lipsk 1886 s. 104-105, 127 (drobne różnice), 309-310.
 • 581 a Goszczyński S.: Piotr Pszonka [...] - Druk: Dzieła zbiorowe. Lwów ok. 1910 s. 139.
 • 581 a Krasiński Z.: ??? - Druk: Pisma. Kraków 1912. T. 1 s. 41. T. 6 s. 244 (wariant nieznany wyd.).
 • 581 a Łuszczewska J.: Do emigracji [...] - Druk: Łuszczewska J. Do emigracji i do pomników [...] Paryż 1861 s. 1-7.
 • 581 a Niemcewicz J. U.: Treny wygnańca - Druk: Lipsk 1833.
 • 581 a Niemcewicz J. U., tłumaczenia - Por.: Kurpiel: Nieznane utwory Niemcewicza. Pam. Lit. 1908 s. 352-353.
 • 581 a Sienkiewicz K.: Oda za śmierć x. Józefa [...] - Druk: Pisma. Paryż 1864 s.305-314.
 • 581 a Słowacki J.: ??? - Druk: Dzieła wszystkie. Wrocław 1955. T. 5 s. 184-185. T. 15 s.201.
 • 581 a Zaleski B.: ??? - Druk: Pisma. Lwów 1877. T. 4 s. 115-116.
 • 581 a Brodziński K.: Pole raszyńskie - Druk: Pisma. T. 4. Poznań 1872 s. 103-104 ze zmianami w tekście.
 • 581 a Duchińska S.: Pieśń dożynkowa - Druk Duchińska: Z tułactwa 1864-1893, Lwów 1893 s. 96-100.
 • 581 a Gorecki A.: Autorowi wiadomego [...] - Druk: Pisma. T. 2. Lipsk 1886 s. 104-105, 127 (drobne różnice), 309-310.
 • 581 a Goszczyński S.: Piotr Pszonka [...] - Druk: Dzieła zbiorowe. Lwów ok. 1910 s. 139.
 • 581 a Krasiński Z.: ??? - Druk: Pisma. Kraków 1912. T. 1 s. 41. T. 6 s. 244 (wariant nieznany wyd.).
 • 581 a Łuszczewska J.: Do emigracji [...] - Druk: Łuszczewska J. Do emigracji i do pomników [...] Paryż 1861 s. 1-7.
 • 581 a Niemcewicz J. U.: Treny wygnańca - Druk: Lipsk 1833.
 • 581 a Niemcewicz J. U., tłumaczenia - Por.: Kurpiel: Nieznane utwory Niemcewicza. Pam. Lit. 1908 s. 352-353.
 • 581 a Sienkiewicz K.: Oda za śmierć x. Józefa [...] - Druk: Pisma. Paryż 1864 s.305-314.
 • 581 a Słowacki J.: ??? - Druk: Dzieła wszystkie. Wrocław 1955. T. 5 s. 184-185. T. 15 s.201.
 • 581 a Zaleski B.: ??? - Druk: Pisma. Lwów 1877. T. 4 s. 115-116.
 • 610 a Biblioteka Polska w Paryżu
 • 610 a Biblioteka Polska w Paryżu
 • 610 a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 610 a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
 • 651 a Paryż
 • 700 a Biernacki Alojzy
 • 700 a Brodziński kazimierz
 • 700 a Garczyński Stefan
 • 700 a Hugo Victor
 • 700 a Kajsiewicz Hieronim
 • 700 a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 a Odyniec Antoni Edward
 • 700 a Rzewuski Wacław
 • 700 a Siemieński Lucjan
 • 700 a Sienkiewicz Karol
 • 700 a Skrzynecki Jan
 • 700 a Słowacki Juliusz
 • 700 a Teresa św.
 • 700 a Zaleski Bohdan
 • 700 a Żeligowski Edward
 • 700 a Poniatowski Józef
 • 700 a Rzewuski Wacław
 • 700 a Siemieński Lucjan
 • 700 a Sienkiewicz Karol
 • 700 a Skrzynecki Jan
 • 700 a Słowacki Juliusz
 • 700 a Teresa św.
 • 700 a Zaleski Bohdan
 • 700 a Norwid Ludwik
 • 700 a de |Lamennais Hugo Felicite
 • 700 a Kazimierz c św.
 • 700 a Jabłonowski Stanisław
 • 700 a Hemans Felicia Dorothea
 • 700 a Goszczyński seweryn
 • 700 a Gorecki Antoni
 • 700 a Foscoli Hugo
 • 700 a Garczyński Stefan
 • 700 a Hugo Victor
 • 700 a Kajsiewicz Hieronim
 • 700 a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 a Odyniec Antoni Edward
 • 700 a Biernacki Alojzy
 • 700 a Brodziński kazimierz
 • 740 a List J. Słowackiego do L. Niedźwieckiego z 1 VI 1841 w sprawie wydania Beniowskiego Wyd. przez Biegeleisena w tłum. pol. z franc. Wycinek z Prawdy 1884 nr 12 Oryg. w Bibl. Jagiell.
 • 740 a Prawda
 • 777 a Słowacki Juliusz t "Do Ludwika Norwida w braterstwie Idei świętej list" [Inc.: "Bracie Ludwiku..." d. 8 lutego 1848 kop. k. 62-63.
 • 777 a Słowacki Juliusz t "Przeklęstwo do [... " [Inc.: "Przeklęta! Ty wydarłaś..." kop. k. 63v.
 • 777 a Słowacki Juliusz t "Sumienie" [Inc.: "Przekląłem..." kop. 1839 k. 63v.
 • 777 a Słowacki Juliusz t "Beniowski" Drobny fragment kop. L. N. [od: "Mówią, że Młodą Polskę..." 14 czerwca 1841 k. 64.
 • 777 a Słowacki Juliusz t "Do autora trzech psalmów" fragment drobny, kop. L. N. [od: "Kiedyś ze sto was tysięcy..." 1847 k. 65.
 • 777 a Zaleski Bohdan t "Pielgrzym w obcym kraju. Dumka" [Inc.: "Nigdyż serce stęsknione..." kop. ręką J. A. Odyńca ? k. 66-67.
 • 777 a Zaleski Bohdan t "Cedr. Hymn Polski" [Inc.: "Mam ja ojczyznę..." kop. k. 68.
 • 777 a Zaleski Bohdan t "Hymn świętego Kazimierza na cześć N. P. Marii..." [inc. "Już od rana..." [tłum.
 • 777 a Brodziński Kazimierz t Pole raszyńskie fragment
 • 777 a Duchińska Seweryna 2v. Pruszakowa t "Pieśń dożynkowa" na jubileusz Bohdana Zaleskiego w 1881 [Inc.: "Plon, niesiemy plon..." autogr. i kop. fragmentu ręką L.N. k. 2-9.
 • 777 a Duchińska Seweryna 2v. Pruszakowa t "Trzeci maj" [Inc.: "Matko Polsko! Twoje słońce..." k. 10-11.
 • 777 a Duchińska Seweryna 2v. Pruszakowa t "Do Towarzystwa Historyczno-Literackiego z okoliczności nowego paragrafu statutu zabraniającego paniom być obecnemi na [... posiedzeniach" [Inc.: "Dzieckiem słyszałem..." podpis. Ukrainiec k. 12-13.
 • 777 a Gorecki Antoni t "Wiersz na pogrzebie [... Alojzego Biernackiego [... w Paryżu 1854 sept. 10 " [Inc.: "Bracia! Tu Biernackiego..." k. 14.
 • 777 a Gorecki Antoni t "Do Edwarda Żeligowskiego. Na nowy rok 1861 w Paryżu" [Inc.: "Stary-Chciałem już..." k. 15-16.
 • 777 a Gorecki Antoni t "Z powodu projektu zakupienia domu na Bibliotekę Polską w Paryżu 1851" [Inc.: "Co to byli za ludzie..." k. 17.
 • 777 a Gorecki Antoni t "Autorowi wiadomego czterowiersza..." [Inc.: "Kryształowy pałac sławy..." i odpowiedź [Inc.: "Pusta muzy mej kieseczka..." 2 autogr. k. 18-19.
 • 777 a Goszczyński Seweryn t "Piotr Pszonka Jasieńczyk", powieść kop. k. 20-25.
 • 777 a Kajsiewicz Hieronim t "Duma o Stefanie Garczyńskim" [Inc.: "O niedobry Stefanie w lepsześ uciekł..." k. 26-27.
 • 777 a Krasiński Zygmunt t "Pożegnanie" [Inc.: "Ledwom Cię poznał..." kop. k. 28.
 • 777 a Krasiński Zygmunt t "Do [... " [inc. "Wszystko winienem Tobie..." kop. k. 28v.
 • 777 a Krasiński Zygmunt t "Glosa św. Teresy" [Inc.: "Przed życiem czuję [... " kop. k. 30-33.
 • 777 a Łuszczewska Jadwiga t "Do emigracji. Improwizacja w dniu 17 grudnia 1860 w Paryżu" [Inc.: "Bracia moi w obcej ziemi..." k. 34-37.
 • 777 a Niemcewicz Julian Ursyn t "Treny wygnańca" [Inc.: "Wieczór zachodził bez najmniejszej..." kop. k. 38-45.
 • 777 a Niemcewicz Julian Ursyn t "Matka trzymająca małego syna na ręku" [Inc.: "Baw się me dziecię..." kop. 1833 k. 46-47.
 • 777 a Niemcewicz Julian Ursyn t tłumaczenia
 • 777 a Byron George Gordon 1788-1824 t "Do morza Canto A Stanza" [Inc.: "Pyszne zwierciadło..." kop. k. 47-48. -
 • 777 a Byron George Gordon 1788-1824 t "1-sza strofa z 2-iej ||pieśni Lara" [Inc.: Noc znika gęsta para..." kop. 1833 k. 49v. -
 • 777 a Foscoli Hugo t "Wolne z przydatkami naśladowanie wiersza. Dei Sepolcri..." [Inc.: "Pod cieniami cyprysów..." 1840 kop. k. 50-53. -
 • 777 a Hemans Felicja D. t "Skarby morza" [Inc.: "Co Ty tam kryjesz..." kop. 1833 k. 48v-49. -
 • 777 a De Lamennais Hugo Felicite t "Hymn" [Inc.: "śpij o ma Polsko..." kop. 1832 k. 54.
 • 777 a Odyniec Antoni Edward t "Do moich przyjaciółeczek" [Inc.: "Jak Was nie kochać..." kop. L. N. k. 51. Na odwrocie: |"W teatrze lwowskim krakowiaki" [inc. "Witaj że nam, witaj [... " kop. k. 55v-56v.
 • 777 a Siemieński Lucjan t "Do x-cia Stanisława Jabłonowskiego za postawienie pomnika naczelnemu wodzowi Skrzyneckiemu" [Inc.: "Wielki zrobiły swoje..." k. 57.
 • 777 a Sienkiewicz Karol t "Oda za śmierć x. Józefa Poniatowskiego"
 • 852 j BK 02484

Indeksy