Papiery po Janie Józefie Baranowskim.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02524
 • Kopie: Mf 1996
 • Autor: Baranowski Jan Józef finansista, podsekretarz Banku Polskiego, emigr. 1831, sekr. T-wa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie
 • Tytuł: Papiery po Janie Józefie Baranowskim.
 • Miejsce i czas powstania: 1871-1877
 • Opis fizyczny: 59 k. 17 druków, 5 litogr., 4 plany.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., ang.
 • Zawartość:
  • Zawiera: 1. Listy dotyczące Anglo-polish Lexicon J. J. Baranowskiego do Aleksandra Chodźki 1882 k. 1-2 oraz Karola Zamoyskiego 1883 k. 3-4, przy tym fragment autobiografii. k. 5.
  • 2. Rękopisy jego prac: a) "The student's Anglo-Polish Grammar..." (fragment) 1880 k. 6-26. b) "Vade-mecum de la langue Française d'après les Grammaires et dictionnaires classiques..." 1876 (tylko przedmowa i spis rzeczy) k. 27-28, "Specimen des synonimes dans le vade- mecum. Index des synonimes" k. 40-52.
  • 3. Faktury, zlecenia wypłat na rachunek Baranowskiego, kasie Biblioteki Polskiej w Paryżu i L. Niedźwieckiemu. 1884-1887 (5) k. 53-59.
  • 4. Druki: Biography of John Baranowski. Paris 1881 (trzy różne odbicia) s. 6, objaśnienia słowników J. Baranowskiego k. 1 nlb. Inventions mecaniques et travaux litteraires de J. J. Baranowski [...] Paris 1886, z uwagami i uzupełn. rkpsm. autora, prospekty prac, rysunki i in.
 • Grafika: rysunki
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblioteka Polska w Paryżu
  • Biografia
  • Korespondencja
  • językoznawstwo
  • technika
  • językoznawstwo
  • technika
  • Biografie
 • Uwagi: Por.: rkps B. K. 02401 (J. J. Baranowski).
 • Opracowania:
  • "The student's Anglo-Polish Grammar..." - Druk: London 1880.
  • "Specimen des synonimes..." - Druk: Warszawa 1883.
  • "The student's Anglo-Polish Grammar..." - Druk: London 1880.
  • "Specimen des synonimes..." - Druk: Warszawa 1883.

MARC

 • 100 a Baranowski Jan Józef finansista, podsekretarz Banku Polskiego, emigr. 1831, sekr. T-wa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie
 • 245 a Papiery po Janie Józefie Baranowskim.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1871-1877
 • 300 a 59 k. b 17 druków, 5 litogr., 4 plany.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Por.: rkps B. K. 02401 (J. J. Baranowski).
 • 505 a Zawiera: 1. Listy dotyczące Anglo-polish Lexicon J. J. Baranowskiego do Aleksandra Chodźki 1882 k. 1-2 oraz Karola Zamoyskiego 1883 k. 3-4, przy tym fragment autobiografii. k. 5.
 • 505 a 2. Rękopisy jego prac: a) "The student's Anglo-Polish Grammar..." (fragment) 1880 k. 6-26. b) "Vade-mecum de la langue Française d'après les Grammaires et dictionnaires classiques..." 1876 (tylko przedmowa i spis rzeczy) k. 27-28, "Specimen des synonimes dans le vade- mecum. Index des synonimes" k. 40-52.
 • 505 a 3. Faktury, zlecenia wypłat na rachunek Baranowskiego, kasie Biblioteki Polskiej w Paryżu i L. Niedźwieckiemu. 1884-1887 (5) k. 53-59.
 • 505 a 4. Druki: Biography of John Baranowski. Paris 1881 (trzy różne odbicia) s. 6, objaśnienia słowników J. Baranowskiego k. 1 nlb. Inventions mecaniques et travaux litteraires de J. J. Baranowski [...] Paris 1886, z uwagami i uzupełn. rkpsm. autora, prospekty prac, rysunki i in.
 • 520 a Zawiera: 1. Listy dotyczące Anglo-polish Lexicon J. J. Baranowskiego do Aleksandra Chodźki 1882 k. 1-2 oraz Karola Zamoyskiego 1883 k. 3-4, przy tym fragment autobiografii. k. 5.
 • 520 a 2. Rękopisy jego prac: a) "The student's Anglo-Polish Grammar..." (fragment) 1880 k. 6-26. b) "Vade-mecum de la langue Française d'après les Grammaires et dictionnaires classiques..." 1876 (tylko przedmowa i spis rzeczy) k. 27-28, "Specimen des synonimes dans le vade- mecum. Index des synonimes" k. 40-52.
 • 520 a 3. Faktury, zlecenia wypłat na rachunek Baranowskiego, kasie Biblioteki Polskiej w Paryżu i L. Niedźwieckiemu. 1884-1887 (5) k. 53-59.
 • 520 a 4. Druki: Biography of John Baranowski. Paris 1881 (trzy różne odbicia) s. 6, objaśnienia słowników J. Baranowskiego k. 1 nlb. Inventions mecaniques et travaux litteraires de J. J. Baranowski [...] Paris 1886, z uwagami i uzupełn. rkpsm. autora, prospekty prac, rysunki i in.
 • 530 d Mf 1996
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc., ang.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 581 a "The student's Anglo-Polish Grammar..." - Druk: London 1880.
 • 581 a "Specimen des synonimes..." - Druk: Warszawa 1883.
 • 581 a "The student's Anglo-Polish Grammar..." - Druk: London 1880.
 • 581 a "Specimen des synonimes..." - Druk: Warszawa 1883.
 • 610 a Biblioteka Polska w Paryżu
 • 653 a Biografia
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a językoznawstwo
 • 653 a technika
 • 653 a językoznawstwo
 • 653 a technika
 • 655 a Biografie
 • 700 a Zamoyski Karol
 • 700 a Chodźko Aleksander
 • 700 a Zamoyski Karol
 • 700 a Chodźko Aleksander
 • 740 a "The ||student's Anglo-Polish Grammar..." (fragment) 1880 k. 6-26. b) |"Vade-mecum de la langue Française d'après les Grammaires et dictionnaires classiques..." 1876 (tylko przedmowa i spis rzeczy) k. 27-28, |"Specimen des synonimes dans le vade- mecum. Index des synonimes" k. 40-52.
 • 740 a Biography of John Baranowski. Paris 1881 (trzy różne odbicia) s. 6, objaśnienia słowników J. Baranowskiego k. 1 nlb. Inventions mecaniques et travaux litteraires de J. J. Baranowski [...] Paris 1886, z uwagami i uzupełn. rkpsm. autora, prospekty prac, rysunki i in.
 • 740 a "The ||student's Anglo-Polish Grammar..." 1880
 • 740 a "Vade-mecum de la |langue Française d'après les Grammaires et dictionnaires classiques..." 1876
 • 740 a "Specimen des synonimes dans le vade- mecum. Index des synonimes"
 • 740 a Biography of John Baranowski. Paris 1881
 • 740 a objaśnienia |słowników J. Baranowskiego
 • 740 a Inventions mecaniques et travaux litteraires de J. J. Baranowski ... Paris 1886,
 • 852 j BK 02524
 • 900 m rysunki

Indeksy