Rachunki różne Tytusa i Celestyny Działyńskich

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07321/1-2
 • Kopie: Mf 8168
 • Tytuł: Rachunki różne Tytusa i Celestyny Działyńskich vol. 1-2
 • Miejsce i czas powstania: 1836-1861
 • Opis fizyczny: 966 k. 35x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Rachunki, kwity dla: Birt (6) k. 627-628, 631, 792, 813, 817.- Bize (2) k. 608-609.- Błotnicki k. 528.- Bogdański k. 19.- Broczyński k. 581.- Brojewski K. k. 485.- Czartoryski książe k. 218.- Czerkiewicz Tadeusz k. 889.- Dobrowolska (7) k. 16, 93, 164-165, 196, 794, 909; Dobrowolski (2) k. 162, 765.- Dom Miłosierdzia Kórnik k. 233.- Dutkiewicz k. 125.- Tytus Działyński (375) 8-9, 15, 17, 20-21, 24-26, 28-31, 37-39, 57-67, 74-75, 80, 82-87, 96, 99-100, 102-105, 108, 110, 113-114, 116-120, 122, 124, 126-127, 129, 132, 134-135, 137, 139, 141-142, 145, 151, 153-154, 156-158, 161, 163, 168-171, 173-174, 176, 179, 183-186, 192, 198, 200-202, 205, 207, 209, 212-214, 216-217, 219-225, 227-228, 230, 232, 234-236, 240, 243-244, 248, 250-254, 256, 261, 263-264, 267, 269, 273, 279, 282-283, 286-287, 289-290, 299, 301-305, 307-317, 319-321, 337, 341, 348, 369, 375, 414, 426, 441-444, 446-450, 452-454, 456-470, 473-474, 477, 479-481, 483-484, 486-488, 491, 497, 500, 504-506, 508-509, 512, 515-527, 530-536, 538-539, 541-546, 547-548, 550, 552-553, 557, 559-573, 575, 580, 582-594, 596-599, 601, 605, 610, 632, 637, 641, 648-653, 655-656, 658, 661-664, 668-672, 676, 682, 686, 689, 692-693, 695, 697-699, 701, 703-706, 709, 713, 715-717, 722, 725, 727, 729-730, 732, 734, 737, 741, 744, 749, 757, 795-796, 804, 808, 811, 819, 821, 829, 831-835, 840-845, 847-848, 851-852, 857-858, 860-861, 864, 868-871, 876, 879, 882, 884-888, 891, 908, 911-912, 914, 921, 923, 925, 927, 930, 948-949, 965.- Celina Działyńska (216) k. 1-7, 11-12, 14, 23, 27, 32, 36, 40-41, 44, 46-47, 49-51, 54-56, 69, 73, 76, 79, 91, 97-98, 106, 109, 111, 115, 123, 128, 152, 172, 177-178, 187-190, 193-195, 199, 215, 229, 231, 237, 239, 241-242, 245, 249, 257, 259-260, 262, 265-266, 268, 270, 275-278, 280, 285, 288, 291-293, 295, 300, 323, 325-327, 329, 332, 334, 339-340, 358-359, 362, 429, 445, 472, 476, 489, 494, 501, 507, 511, 513-514, 537, 551, 555, 574, 595, 600, 603-604, 611, 613, 615, 617, 619-621, 623-626, 629, 633-634, 636, 638-639, 642-645, 654, 657, 660, 665, 667, 674-675, 677, 679-681, 683-685, 688, 690, 694, 700, 708, 710-712, 714, 718-719, 721, 723-724, 728, 731, 733, 735-736, 738-740, 742-743, 745-748, 751, 758, 763, 766-768, 770-771, 774, 779-784, 787, 789, 791, 793, 797-798, 800-801, 806-807, 810, 812, 814, 816, 818, 822, 824-826, 828, 836-839, 849-850, 853-854, 859, 862, 865-866, 872-874, 877, 880-881, 895, 898, 901, 916-917, 919-920, 929, 947, 950, 953, 966.- Fabianowski Arthur s. 659.- Falinski k. 107.- Falk Fabian k. 318.- Forspan Szymon k. 136.- Grudzińska (3) k. 646, 799, 875.- Jezeroski (2) k. 606-607.- Krysiewicz J. k. 42.- Leśniewicz k. 720.- Łużyński Szymon (2) k. 495-496.- Malinski A. (1) k. 343-344 .- NN (261) k. 13, 18, 22, 33-34, 43, 71-72, 77-78, 88, 94-95, 121, 131, 133, 138, 140, 148-150, 155, 159, 166-167, 175, 180-182, 191, 197, 203, 206, 208, 210-211, 238, 246-247, 255, 258, 271-272, 274, 284, 294, 296, 306, 322, 324, 328, 330-331, 333, 335-336, 338, 342, 345-347, 349-357, 360-361, 363-368, 370-374, 376-396, 397-406, 408-413, 415-425, 427-428, 430-440, 451, 455, 471, 475, 482, 490, 492-493, 498-499, 502-503, 510, 529, 540, 549, 554, 556, 558, 576-579, 602, 612, 614, 616, 618, 622, 630, 635, 640, 647, 666, 673, 678, 691, 696, 702, 707, 726, 750, 752-753, 755-756, 759-762, 764, 769, 772-773, 775-778, 785-786, 788, 790, 802-803, 805, 809, 815, 820, 823, 827, 830, 846, 855-856, 863, 867, 878, 883, 890, 892-894, 896-897, 899-900, 902-907, 910, 913, 915, 918, 922, 924, 926, 931-946, 951-952, 954-964.- Radolińska (7) k. 10, 81, 92, 101, 687, 754, 928.- Radoliński k. 146.- Sapieha k. 298.- Sihän and Strömer k. 144.- Siostry Miłosierdzia k. 89.- z Szlagowskich gen. (3) k. 112, 143, 147.- Wöhlert k. 297.- Zamoyska hr. (8) k. 45, 48, 52-53, 68, 70, 281, 478.- Żalińska hr. (2) k. 90, 160.- Żaliński (2) k. 204, 226
  • Różne k. 407
  • Na k. 191 pieczęć sygnetowa, lakowa z incjałami G.P. (Pantke G. ?), na k. 866 z inicjałami M.I.K. (Kamienski M.I.), znaki wodne np. k. 373 (biskup); rachunki zapłacone przez Czajkowskiego (Czaykowskiego) Witalisa zostały tu zaliczone do rachunków Tytusa Działyńskiego jako że był on rządca w Pałacu Działyńskich
 • Grafika:
  • Selter F. obraz tartaku 9x6 cm 647 litografia
  • Geleyn Van (Centrale Mèc F9 S. Denis19) obraz sklepu na jednej z paryskich ulic 12x6 cm 759 litografia
  • obraz British Hotel Berlin 13x10 cm 903
 • Hasła przedmiotowe:
  • Birt
  • Bize
  • Bize
  • Błotnicki
  • Błotnicki
  • Bogdański
  • Bogdański
  • Broczyński
  • Broczyński
  • Brojewski K. tapicer
  • Brojewski K.
  • Czajkowski margrabia
  • Czartoryski książe
  • Czartoryski książe
  • Czerkiewicz Tadeusz
  • Czerkiewicz Tadeusz
  • Dobrowolska
  • Dobrowolska
  • Dobrowolski
  • Dobrowolski
  • Dutkiewicz
  • Dutkiewicz
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich (1804-1883)
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Działyński, Tytus (1796-1861)
  • Działyński, Tytus (1796-1861)
  • Falinski
  • Faliński
  • Falk Fabian
  • Falk Fabian
  • Forspan Szymon
  • Forspan Szymon
  • Grudzinska
  • Grudzińska
  • Jezeroski
  • Jezierowski
  • Karczyński Franciszek
  • Krakowski Felix kucharz
  • Krysiewicz J.
  • Krysiewicz J.
  • Leśniewicz
  • Leśniewicz Łużyński Szymon
  • Łużyński Szymon
  • Malinski A.
  • Maliński A.
  • Radolińska
  • Radolińska
  • Radoliński
  • Radoliński Sapieha
  • Sapieha
  • Sihän and Strömer
  • Szlagowskich z gen
  • Wöhlert
  • Wöhlert
  • Żalińska hr
  • Żalińska hr
  • Żaliński
  • Żaliński
  • Zamoyska
  • Zamoyska
  • Szlagowskich gen
  • Dom Miłosierdzia Kórnik
  • Dom Miłosierdzia Kórnik
  • Sihän and Strömer
  • Siostry Miłosierdzia
  • Siostry Miłosierdzia
  • Berlin
  • Bordeaux
  • Kórnik
  • Lwów
  • Paryż
  • Poznań
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika

MARC

 • 245 $a Rachunki różne Tytusa i Celestyny Działyńskich $n vol. 1-2
 • 260 $c 1836-1861
 • 300 $a 966 k. $c 35x22 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a Rachunki, kwity dla: Birt (6) k. 627-628, 631, 792, 813, 817.- Bize (2) k. 608-609.- Błotnicki k. 528.- Bogdański k. 19.- Broczyński k. 581.- Brojewski K. k. 485.- Czartoryski książe k. 218.- Czerkiewicz Tadeusz k. 889.- Dobrowolska (7) k. 16, 93, 164-165, 196, 794, 909; Dobrowolski (2) k. 162, 765.- Dom Miłosierdzia Kórnik k. 233.- Dutkiewicz k. 125.- Tytus Działyński (375) 8-9, 15, 17, 20-21, 24-26, 28-31, 37-39, 57-67, 74-75, 80, 82-87, 96, 99-100, 102-105, 108, 110, 113-114, 116-120, 122, 124, 126-127, 129, 132, 134-135, 137, 139, 141-142, 145, 151, 153-154, 156-158, 161, 163, 168-171, 173-174, 176, 179, 183-186, 192, 198, 200-202, 205, 207, 209, 212-214, 216-217, 219-225, 227-228, 230, 232, 234-236, 240, 243-244, 248, 250-254, 256, 261, 263-264, 267, 269, 273, 279, 282-283, 286-287, 289-290, 299, 301-305, 307-317, 319-321, 337, 341, 348, 369, 375, 414, 426, 441-444, 446-450, 452-454, 456-470, 473-474, 477, 479-481, 483-484, 486-488, 491, 497, 500, 504-506, 508-509, 512, 515-527, 530-536, 538-539, 541-546, 547-548, 550, 552-553, 557, 559-573, 575, 580, 582-594, 596-599, 601, 605, 610, 632, 637, 641, 648-653, 655-656, 658, 661-664, 668-672, 676, 682, 686, 689, 692-693, 695, 697-699, 701, 703-706, 709, 713, 715-717, 722, 725, 727, 729-730, 732, 734, 737, 741, 744, 749, 757, 795-796, 804, 808, 811, 819, 821, 829, 831-835, 840-845, 847-848, 851-852, 857-858, 860-861, 864, 868-871, 876, 879, 882, 884-888, 891, 908, 911-912, 914, 921, 923, 925, 927, 930, 948-949, 965.- Celina Działyńska (216) k. 1-7, 11-12, 14, 23, 27, 32, 36, 40-41, 44, 46-47, 49-51, 54-56, 69, 73, 76, 79, 91, 97-98, 106, 109, 111, 115, 123, 128, 152, 172, 177-178, 187-190, 193-195, 199, 215, 229, 231, 237, 239, 241-242, 245, 249, 257, 259-260, 262, 265-266, 268, 270, 275-278, 280, 285, 288, 291-293, 295, 300, 323, 325-327, 329, 332, 334, 339-340, 358-359, 362, 429, 445, 472, 476, 489, 494, 501, 507, 511, 513-514, 537, 551, 555, 574, 595, 600, 603-604, 611, 613, 615, 617, 619-621, 623-626, 629, 633-634, 636, 638-639, 642-645, 654, 657, 660, 665, 667, 674-675, 677, 679-681, 683-685, 688, 690, 694, 700, 708, 710-712, 714, 718-719, 721, 723-724, 728, 731, 733, 735-736, 738-740, 742-743, 745-748, 751, 758, 763, 766-768, 770-771, 774, 779-784, 787, 789, 791, 793, 797-798, 800-801, 806-807, 810, 812, 814, 816, 818, 822, 824-826, 828, 836-839, 849-850, 853-854, 859, 862, 865-866, 872-874, 877, 880-881, 895, 898, 901, 916-917, 919-920, 929, 947, 950, 953, 966.- Fabianowski Arthur s. 659.- Falinski k. 107.- Falk Fabian k. 318.- Forspan Szymon k. 136.- Grudzińska (3) k. 646, 799, 875.- Jezeroski (2) k. 606-607.- Krysiewicz J. k. 42.- Leśniewicz k. 720.- Łużyński Szymon (2) k. 495-496.- Malinski A. (1) k. 343-344 .- NN (261) k. 13, 18, 22, 33-34, 43, 71-72, 77-78, 88, 94-95, 121, 131, 133, 138, 140, 148-150, 155, 159, 166-167, 175, 180-182, 191, 197, 203, 206, 208, 210-211, 238, 246-247, 255, 258, 271-272, 274, 284, 294, 296, 306, 322, 324, 328, 330-331, 333, 335-336, 338, 342, 345-347, 349-357, 360-361, 363-368, 370-374, 376-396, 397-406, 408-413, 415-425, 427-428, 430-440, 451, 455, 471, 475, 482, 490, 492-493, 498-499, 502-503, 510, 529, 540, 549, 554, 556, 558, 576-579, 602, 612, 614, 616, 618, 622, 630, 635, 640, 647, 666, 673, 678, 691, 696, 702, 707, 726, 750, 752-753, 755-756, 759-762, 764, 769, 772-773, 775-778, 785-786, 788, 790, 802-803, 805, 809, 815, 820, 823, 827, 830, 846, 855-856, 863, 867, 878, 883, 890, 892-894, 896-897, 899-900, 902-907, 910, 913, 915, 918, 922, 924, 926, 931-946, 951-952, 954-964.- Radolińska (7) k. 10, 81, 92, 101, 687, 754, 928.- Radoliński k. 146.- Sapieha k. 298.- Sihän and Strömer k. 144.- Siostry Miłosierdzia k. 89.- z Szlagowskich gen. (3) k. 112, 143, 147.- Wöhlert k. 297.- Zamoyska hr. (8) k. 45, 48, 52-53, 68, 70, 281, 478.- Żalińska hr. (2) k. 90, 160.- Żaliński (2) k. 204, 226
 • 520 $a Różne k. 407
 • 520 $a Na k. 191 pieczęć sygnetowa, lakowa z incjałami G.P. (Pantke G. ?), na k. 866 z inicjałami M.I.K. (Kamienski M.I.), znaki wodne np. k. 373 (biskup); rachunki zapłacone przez Czajkowskiego (Czaykowskiego) Witalisa zostały tu zaliczone do rachunków Tytusa Działyńskiego jako że był on rządca w Pałacu Działyńskich
 • 530 $d Mf 8168
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Dz. 96
 • 600 $a Birt
 • 600 $a Bize
 • 600 $a Bize
 • 600 $a Błotnicki
 • 600 $a Błotnicki
 • 600 $a Bogdański
 • 600 $a Bogdański
 • 600 $a Broczyński
 • 600 $a Broczyński
 • 600 $a Brojewski K. $c tapicer
 • 600 $a Brojewski K.
 • 600 $a Czajkowski margrabia
 • 600 $a Czartoryski książe
 • 600 $a Czartoryski książe
 • 600 $a Czerkiewicz Tadeusz
 • 600 $a Czerkiewicz Tadeusz
 • 600 $a Dobrowolska
 • 600 $a Dobrowolska
 • 600 $a Dobrowolski
 • 600 $a Dobrowolski
 • 600 $a Dutkiewicz
 • 600 $a Dutkiewicz
 • 600 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich $d (1804-1883)
 • 600 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 600 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 600 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 600 $a Falinski
 • 600 $a Faliński
 • 600 $a Falk Fabian
 • 600 $a Falk Fabian
 • 600 $a Forspan Szymon
 • 600 $a Forspan Szymon
 • 600 $a Grudzinska
 • 600 $a Grudzińska
 • 600 $a Jezeroski
 • 600 $a Jezierowski
 • 600 $a Karczyński Franciszek
 • 600 $a Krakowski Felix $c kucharz
 • 600 $a Krysiewicz J.
 • 600 $a Krysiewicz J.
 • 600 $a Leśniewicz
 • 600 $a Leśniewicz Łużyński Szymon
 • 600 $a Łużyński Szymon
 • 600 $a Malinski A.
 • 600 $a Maliński A.
 • 600 $a Radolińska
 • 600 $a Radolińska
 • 600 $a Radoliński
 • 600 $a Radoliński Sapieha
 • 600 $a Sapieha
 • 600 $a Sihän and |Strömer
 • 600 $a Szlagowskich z gen
 • 600 $a Wöhlert
 • 600 $a Wöhlert
 • 600 $a Żalińska hr
 • 600 $a Żalińska hr
 • 600 $a Żaliński
 • 600 $a Żaliński
 • 600 $a Zamoyska
 • 600 $a Zamoyska
 • 600 $a z ||Szlagowskich gen
 • 610 $a Dom Miłosierdzia Kórnik
 • 610 $a Dom Miłosierdzia Kórnik
 • 610 $a Sihän and Strömer
 • 610 $a Siostry Miłosierdzia
 • 610 $a Siostry Miłosierdzia
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Bordeaux
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Lwów
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 700 $a Birt
 • 700 $a Andersch bracia $c właściciele sklepu z alkoholem Poznań
 • 700 $a Appel Jacob $c właściciel sklepu z towarami kolonialnymi i delikatesowymi Poznań
 • 700 $a Arenrz Józef $c malarz
 • 700 $a Asch Adolph $c właściciel sklepu m.in. z farbami Poznań
 • 700 $a Aucoc Aine L. $c właściciel sklepu Paryż
 • 700 $a Bab A. $c właściciel sklepu żelaznego Poznań
 • 700 $a Badek M. $c właściciel pasmanteri Poznań
 • 700 $a Bardfeld C. $c miechownik i rękawicznik Poznań
 • 700 $a Bazault E. $c właściciel sklepu z tkaninami Paryż
 • 700 $a Bergmann Joh. J. $c właściciel tartaku Berlin, Lipsk
 • 700 $a Bernhardt Lövy $c właściciel sklepu z płótnem Poznań
 • 700 $a Bertrand A. $c fotograf Paryż
 • 700 $a Białas F. $c stolarz Poznań
 • 700 $a Birner A. $c właściciel sklepu
 • 700 $a Bitterlich S. $c wdowa po zegarmistrzu Poznań
 • 700 $a Bley David $c właściciel sklepu ze szkłem Poznań
 • 700 $a Bobrowski A. $c właściciel sklepu m.in. z lampami Paryż
 • 700 $a Bote Ed. |Bock G. $c właściciele sklepu m.in. z książkami, muzykaliami Berlin
 • 700 $a Bouchot $c właściciel sklepu muzycznego Paryż
 • 700 $a Brie et |Jeofrin $c właściciele sklepu z ubraniami Paryż
 • 700 $a Brojerski K. $c tapicer
 • 700 $a Brutkowski F. $c szklarz Poznań
 • 700 $a Brutkowski J. $c ślusarz Poznań
 • 700 $a Bukczyński M. ? Poznań
 • 700 $a Busse A. $c właściciel apteki
 • 700 $a Cabasson $c właściciel sklepu papierniczego Paryż
 • 700 $a Cegielski Hipolit $c właściciel sklepu z żelazem, maszynami i narzędziami rolniczymi Poznań
 • 700 $a Charig Nathan vormer |Beer Mendel $c właściciel sklepu z porcelaną, szkłem itp. Poznań
 • 700 $a Chaussende $c właściciel sklepu z tkaninami Paryż
 • 700 $a Cholewiński Ksawery $c stolarz Poznań
 • 700 $a Cybulski M.
 • 700 $a Czajkowski (Czaykowski) Witalis $c rządca w Pałacu Działyńskich Poznań
 • 700 $a Czarnecki W. $c złotnik Poznań
 • 700 $a Dalecki Wals $c kowal Poznań
 • 700 $a Datchbaum Leon? $c właściciel sklepu Poznań
 • 700 $a Daubigny
 • 700 $a Dąbrowski $c brukarz Poznań
 • 700 $a Delafontaine et |Dettwiller $c właściciele sklepu spożywczego Paryż
 • 700 $a Dmochowski $c rytownik Poznań (Bazar)
 • 700 $a Dobrowolska
 • 700 $a Dohmsien J.J.G. $c szewc Berlin
 • 700 $a Dolatkowski Jozef $c garncarz Poznań
 • 700 $a Dolinski A. $c krawiec męski Poznań
 • 700 $a Dourlant $c właściciel sklepu z ubraniami Paryż
 • 700 $a Drewitz Fried
 • 700 $a Dünnwald and Company $c właściciel sklepu z winami Berlin
 • 700 $a Duru H. Paryż
 • 700 $a Dutkowski P. $c krawiec Poznań
 • 700 $a Eichborn Moritz Poznań
 • 700 $a Eppner Gebrüder $c właściciel sklepu z zegarami Berlin
 • 700 $a Ertel J.
 • 700 $a Falk Fabian Poznań
 • 700 $a Fils Morel $c właściciel sklepu jubilerskiego Paryż
 • 700 $a Fischer H.A. $c właściciel introligatorni; zajmuje się także handlem papierem Poznań
 • 700 $a Fossin $c właściciel sklepu z biżuterią Paryż
 • 700 $a Foult N. $c właściciel sklepu z biżuterią Paryż
 • 700 $a Fraenkel S.M. Berlin
 • 700 $a Friedländer R. and Sohn $c właściciel księgarni Berlin
 • 700 $a Galimbiwski Karol
 • 700 $a Geiss M. $c właściciel odlewni cynku Berlin
 • 700 $a Gensler I.M.
 • 700 $a Gerboth C.A. and Company $c właściciel sklepu z towarami kolonialnymi i włoskimi itp. Glogau
 • 700 $a Girard $c właściciel sklepu z ubraniami Paryż
 • 700 $a Godillot Alexis Paryż
 • 700 $a Goebel and |Martin $c właściciel sklepu z "rzeczami potrzebnymi" Paryż
 • 700 $a Goldberg D. $c właściciel sklepu z materiałami papierniczymi Poznań
 • 700 $a Gottlob I.
 • 700 $a Gresinger J. $c właściciel sklepu Poznań
 • 700 $a Grinrmann Frirdrich $c właściciel hotelu
 • 700 $a Grodzki $c malarz Poznań
 • 700 $a Grosser W.A.
 • 700 $a Gumprecht Karol $c właściciel sklepu spożywczego
 • 700 $a Haller F. $c właściciel sklepu m.in. z meblami Poznań
 • 700 $a Hargardt I. A.? $c właściciel sklepu m.in. z antykami Berlin
 • 700 $a Henzion
 • 700 $a Hepner M. A. and Company $c właściciel sklepu z towarem drobnym Poznań
 • 700 $a Hermann Claus? Gr. Glogau
 • 700 $a Hoeltzel Gebrüder Drezno
 • 700 $a Hoeven G. $c właściciel sklepu Poznań
 • 700 $a Höfer Carl Poznań
 • 700 $a Hoffmann Poznań
 • 700 $a Hürich C.G. and Company? Berlin
 • 700 $a Horoszkiewicz J. Lwów
 • 700 $a Houdaille $c właściciel sklepu z ozdobami Paryż
 • 700 $a Hübner August
 • 700 $a Hübner G. $c zegarmistrz Poznań
 • 700 $a Immerwahr D. $c właściciel sklepu z towarami modnymi Wrocław
 • 700 $a Inaj J.? Poznań
 • 700 $a Jakubowska $c właściciel sklepu Poznań
 • 700 $a Jakubowski J. $c siodlarz Poznań
 • 700 $a Januszyński Wincenty $c introligator Poznań
 • 700 $a Jeziorowski $c malarz Poznań
 • 700 $a Jeziorowski J. Poznań
 • 700 $a Jezierski W.
 • 700 $a Bednarczyk
 • 700 $a Bertel $c właściciel sklepu z odzieżą Paryż
 • 700 $a Biais Aine $c właściciel sklepu ze strojami liturgicznymi Paryż
 • 700 $a Błutnicki N.?
 • 700 $a Boucicaut Videau and |Aristide zob. Au Bon Marche $c właściciel sklepu z tkaninami Paryż
 • 700 $a Dreydelsohn A. and |Compagnie Bingen
 • 700 $a Działyński Poznań
 • 700 $a Filehne Bernhard $c fotograf Poznań
 • 700 $a Grafetot $c właściciel sklepu z odzieżą Paryż
 • 700 $a Günter E. $c zegarmistrz Poznań
 • 700 $a Herrmann A. Poznań
 • 700 $a Hirschfeld Louis $b właściciel sklepu z ubraniami Poznań
 • 700 $a Houliez $c właściciel sklepu papierniczego Paryż
 • 700 $a Jensen A. Paryż
 • 700 $a Kelber Fr. $c blachmistrz Poznań
 • 700 $a Laewenthal A. and Sohn Poznań
 • 700 $a Langner Poznań
 • 700 $a Laskowska Jozefa z domu |Mejer $c właściciel sklepu z wełną Poznań
 • 700 $a Legrand P. and |Corblet Aine $c właściciel sklepu z ornamentami Paryż
 • 700 $a Leśniewicz Andrzej $c stolarz Poznań
 • 700 $a Lethe W. Poznań
 • 700 $a Levin S. $c właściciel sklepu z ubraniami Berlin
 • 700 $a Lewek $c chirurg
 • 700 $a Lewicki J. Kórnik
 • 700 $a Linzeler Legendre $c właściciel sklepu jubilerskiego Paryż
 • 700 $a Lion M. Cohn $c właściciel firmy spedycyjnej Berlin
 • 700 $a Lipsehitz M.L. Poznań
 • 700 $a Lissner J. $c właściciel antykwariatu Poznań
 • 700 $a Liszkowski K. $c właściciel sklepu z towarami bławatnymi Poznań
 • 700 $a Lowenthal A. and Sohn Poznań
 • 700 $a Lossow A.F. $c właściciel sklepu z nasionami, paszą itp. Berlin
 • 700 $a Lubahn L. $c krawiec Berlin
 • 700 $a Lubenau D.L. W-we and Sohn Poznań
 • 700 $a De ||Luze Alfred Bordaux
 • 700 $a Łozyńska Agnieszka
 • 700 $a Maciejewski Stanisław $c ślusarz Poznań
 • 700 $a Maegelin I. Poznań
 • 700 $a Magnuszewicz M. i Spółka $c właściciel sklepu z towarami modnymi Poznań
 • 700 $a Maille Paryż
 • 700 $a Mamroth M. and H. $c właściciel kantoru Poznań
 • 700 $a Manaig C. $c szewc
 • 700 $a Mannoury L., |Emery and Cie. Paryż
 • 700 $a Marcel A. and |Grimault J. zob. Grand Colbert $c właściciel sklepu z tkaninami Paryż
 • 700 $a March Ernst Charlottenburg
 • 700 $a Marienval-Flamet Paryż
 • 700 $a Masłowski A. $c stolarz
 • 700 $a Massermann M. $c właściciel sklepu z materiałami do wykańczania wnętrz Poznań
 • 700 $a Maurand $c właściciel sklepu z kartonami Paryż
 • 700 $a Meinvielle succeser de Schneider $c właściciel sklepu z tkaninami Paryż
 • 700 $a Mendelsohn Jacob $c właściciel sklepu z galenterią i meblami Poznań
 • 700 $a Mendlowa
 • 700 $a Menzel J. $c właściciel sklepu Poznań
 • 700 $a Metanowicz A.
 • 700 $a Meyer Gustav $c właściciel hotelu Berlin
 • 700 $a Meyer W.F. and Company $c właściciel gorzelni i sklepu z maszynami parowymi, kawą oraz cukrem Poznań
 • 700 $a Mikołajewski
 • 700 $a Moczyńska N. $c właściciel sklepu z ubraniami Poznań
 • 700 $a Moegelin I. $c właściciel odlewni żeliwa Poznań
 • 700 $a Moegelin S.? Poznań
 • 700 $a Mohlert I. $c właściciel odlewni żeliwa i zakladu budowy maszyn Berlin
 • 700 $a Moliński K. $c garncarz Poznań
 • 700 $a Moulu A. succeder de L'|Hurier P. $c właściciel sklepu papierniczego Paryż
 • 700 $a Müller L.G.
 • 700 $a Myran O. and E. $c właściciel sklepu z alkoholem Bordeaux
 • 700 $a Ney W.
 • 700 $a Neufeld O. Poznań
 • 700 $a Nèuir Adolphe Berlin $c właściciel manufaktury z lustrami Berlin
 • 700 $a Neumann F. $c właściciel sklepu z alkoholem, słodyczami itp. Poznań
 • 700 $a Neumann J.C.F. and Sohn $c właściciel sklepu drogeryjnego Berlin
 • 700 $a Neumann L. Poznań
 • 700 $a Nevir Adolph Berlin
 • 700 $a Nieczkonski M. Poznań
 • 700 $a Noirot succeser de |Jacquinot $b szewc Paryż
 • 700 $a Nowacki $c krawiec
 • 700 $a Nowicki P. $c właściciel sklepu z winem, cygarami, tabaką, arakami, likierami, herbatą i towarami kolonialnymi Poznań
 • 700 $a Oberfelt F. i Spółka $c właściciel sklepu żelazanego Poznań
 • 700 $a Pannewitz $c burmistrz
 • 700 $a Pantke G.? Berlin
 • 700 $a Parsini R.
 • 700 $a Patowski Franciszek $c stolarz Poznań
 • 700 $a Pauline M. $c właściciel sklepu z odzieżą Paryż
 • 700 $a Pcherez J.? Poznań
 • 700 $a Peiser S. $c właściciel sklepu m.in. z artykułami papierniczymi Poznań
 • 700 $a Picard $c właściciel sklepu ze sprzętem liturgicznym Paryż
 • 700 $a Plewkiewicz A. $c mosiężnik
 • 700 $a Pomorska Jozefa $c krawcowa ? Poznań
 • 700 $a Porankiewicz Jan $c właściciel sklepu z obuwiem Poznań
 • 700 $a Potel Fany
 • 700 $a Prevosty Jacob $c własciciel cukierni Poznań
 • 700 $a Przespolewski P. $c właściciel sklepu papierniczego Poznań
 • 700 $a Puczyński $c malarz Poznań
 • 700 $a Pudelewicz $c stolarz Poznań
 • 700 $a Rabsilber Rudolph $c właściciel sklepu z materiałami budowlanymi Poznań
 • 700 $a Radomska A.
 • 700 $a Rajewski W. $c właściciel sklepu obuwniczego Poznań
 • 700 $a Rats Jupiz? Poznań
 • 700 $a Redlich Poznań
 • 700 $a Reimann G. $c właściciel apteki Poznań
 • 700 $a Reinecke A. $c właściciel sklepu z alkoholem Berlin
 • 700 $a Rejewska T. Poznań (Bazar) $c właściciel sklepu z towarem łokciowym i drobnym
 • 700 $a Roberts T. and Co. Paryż
 • 700 $a Robiński A. Krotoszyn
 • 700 $a Rosa A. $c właściciel sklepu z materiałami piśmiennymi Poznań
 • 700 $a Roumt I.? Paryż
 • 700 $a Rousseau F. $c właściciel sklepu z towarami dla dzieci Paryż
 • 700 $a Roze $c właściciel sklepu z przedmiotami srebnymi, złotymi Paryż
 • 700 $a Ruczyński Fr.
 • 700 $a Rudelms
 • 700 $a Ruźioniewski H.? Poznań
 • 700 $a Sabul M.? Poznań
 • 700 $a Sarre Eduard $c właściciel sklepu z materiałami do wykańczania wnętrz Berlin
 • 700 $a Scheding Juliusz $c właściciel sklepu ze smarami, siatką, pasami itp. Poznań
 • 700 $a Schezesl? $c mosiężnik Poznań
 • 700 $a Schmidt Antoni $c właściciel sklepu z płótnem, stołowizną, bielizną itp.
 • 700 $a Schneider C. $c "puszkarz nadworny i batalionowy" Śrem
 • 700 $a Schoeneich Amalia $c właściciel sklepu z "najlepszą francuską bawełną do haftu" Poznań
 • 700 $a Schulc Franciszek $c kapelusznik Poznań
 • 700 $a Schultz Carl $c kuśnierz Poznań
 • 700 $a Schultz F.G.
 • 700 $a Schultz J.G. Poznań
 • 700 $a Schultz S. $c kuśnierz
 • 700 $a Schulz H. (zamężna |Żuromska) $c właściciel sklepu z towarem modnym, łokciowym i drobnym Poznań
 • 700 $a Schumann F. Adolf $c właściciel sklepu z porcelaną i kryształami Poznań
 • 700 $a Schuppig Care Poznań
 • 700 $a Schuppig K.F. Poznań $c właściciel sklepu z tkaninami itp. Poznań
 • 700 $a Seherek S. $c mosiężnik Poznań
 • 700 $a Semplowski M. Poznań
 • 700 $a Sergent Edmond $c fryzjer Paryż
 • 700 $a Serwatkiewicz
 • 700 $a Seugnot L. $c właściciel sklepu ze słodyczami Paryż
 • 700 $a Sieburg A. $c właściciel sklepu obuwniczego Poznań
 • 700 $a Sielber? $c blachmistrz Poznań
 • 700 $a Sobecki A. $c właściciel sklepu z suknem i kortami Poznań
 • 700 $a Sokołowski H. $c bednarz Poznań
 • 700 $a Spinn and |Mencke $c właściciel sklepu m.in. z meblami Poznań
 • 700 $a Slomouski S.
 • 700 $a Stopin Paul $c właściciel pasmanterii Paryż
 • 700 $a Surmiński W. Poznań
 • 700 $a Sworsenski Peter Poznań
 • 700 $a Swarzenski Piotr Poznań
 • 700 $a Szymańska Katarzyna $c właściciel sklepu z płótnem i gotową bielizną Poznań
 • 700 $a Szymański A. Poznań
 • 700 $a Szymański Teofil $c stolarz Poznań
 • 700 $a Szymonowicz Franciszek
 • 700 $a Szubmahserl A. and H.
 • 700 $a Taskin $c właściciel sklepu z towarami dla dzieci Paryż
 • 700 $a Tessier S. de Coville $c właściciel sklepu żelaznego Paryż
 • 700 $a Tintillier and |Mager $c właściciel sklepu z wyrobami kauczukowymi Paryż
 • 700 $a Trzciński W. $c rzeźbiarz
 • 700 $a Uthermann Theodor and |Lange Berlin
 • 700 $a Verchèrè $c właściciel apteki Paryż
 • 700 $a Vilmorin Andrieux and Cie. Paryż
 • 700 $a Violard Maison $c właściciel sklepu z koronkami Paryż
 • 700 $a Wagner Eduard Poznań
 • 700 $a Wassermann M. $c właściciel sklepu z materiałami do wykańczania wnętrz Poznań
 • 700 $a Weicher Otto $c "fabrykant powozów" Poznań
 • 700 $a Wieland August $c stolarz Poznań
 • 700 $a Wiewiórkowski A.? Poznań
 • 700 $a Wiśniewski $c malarz
 • 700 $a Wiśniewski A. $c właściciel sklepu jubilerskiego Poznań
 • 700 $a Włościborski L. $c właściciel sklepu Poznań (Bazar)
 • 700 $a Wöhlert T.
 • 700 $a Wojciechowski N.? Poznań
 • 700 $a Wolfram Jan
 • 700 $a Wołczyński Alexander i Spółka $c właściciel sklepu z alkoholem Poznań
 • 700 $a Wunsch M.
 • 700 $a Zach Józef $c blachmistrz Poznań
 • 700 $a Zadek Z. and Company $c właściciel pasmanteri Poznań
 • 700 $a Zeuschner A. and F. $c fotograf Poznań
 • 700 $a Zeyland I. $c stolarz Poznań
 • 700 $a Zisschler
 • 700 $a Zitzner Antoni
 • 700 $a Zrynkowski W.?
 • 700 $a Żagielski Mikołaj $c garncarz Poznań
 • 700 $a Żupanska Kt.
 • 700 $a Żuromski H. z |Schulców $c właściciel sklepu z odzieżą Poznań
 • 700 $a Alexandre J. $c właściciel sklepu z wyrobami z kauczuku Paryż
 • 700 $a Bach
 • 700 $a Ciszewska W.
 • 700 $a Gossein-Jodon M. $c właściciel sklepu z ubraniami dla dzieci Paryż
 • 700 $a Hülner August
 • 700 $a Kaethner Poznań
 • 700 $a Kajkowski $c tokarz Poznań
 • 700 $a Kallmann O. (wcześniej |Bischoff T.) $c zajmuje się pracą w szkle Poznań
 • 700 $a Kamieński M.J. $c właściciel sklepu z płótnem i bielizną Poznań (Bazar)
 • 700 $a Karnuchler H.
 • 700 $a Kasprowicz $c "nauczyciel praktyczny przy poznańskim seminarium nauczycielskim"
 • 700 $a Kirby |Beard and Cie.
 • 700 $a Kirszenstein A. dawniej |Mrowiński? I. $c właściciel sklepu z winami i korzeniami Poznań
 • 700 $a Kliszczyński Józef $c właściciel sklepu z piecami Poznań
 • 700 $a Klug A. $c właściciel sklepu z bronią, wyrobami ze stali itp. Poznań
 • 700 $a Koberacki Antoni Kórnik
 • 700 $a Kochanowski Bartłomiej Poznań
 • 700 $a Kocnigrbergen G. Poznań
 • 700 $a Kohlschütter C.W. $c właściciel introligatorni Poznań
 • 700 $a Kolankowski H. $c właściciel sklepu z wyrobami ze szkla, porcelany i fajansem Poznań
 • 700 $a Kolski H. $c właściciel apteki Poznań
 • 700 $a Korach Salomon Poznań
 • 700 $a Kozlowski O. $c krawiec Poznań
 • 700 $a Kronthal S. i Synowie $c właściciel sklepu z galanterią i meblami Poznań
 • 700 $a Kronthal Wilhelm and |Riess $c właściciel sklepu z lampami, przedmiotami metalowymi itp. Poznań
 • 700 $a Krysiewicz Jan $c właściciel sklepu z wyrobami miedzianymi i mosiężnymi Poznań
 • 700 $a Krzyżanowski A. $c właściciel sklepu z materiałami budowlanymi Poznań
 • 700 $a Kuczyński $c lakiermistrz Poznań
 • 700 $a Kressner and Voisin Drezno
 • 700 $a Krudowska K. Poznań
 • 700 $a Krüger L. zob. British Hotel Berlin
 • 700 $a Lewicki J. $c grawer Paryż
 • 700 $a Mohr M. Berlin
 • 700 $a Pawłowski L. $c właściciel "rekodzielni narzędzi i sprzętów blaszanych" Poznań
 • 700 $a Perot J-ne $c właściciel restauracji Cafe D'Orleans Paryż
 • 700 $a Prętkiewicz $c krawiec
 • 700 $a Rattier and |Guibal Paryż
 • 700 $a Scherek S.
 • 700 $a Selke M. Poznań
 • 700 $a Sikorska
 • 700 $a Sitzer? |Fitzer? Antoni Poznań
 • 700 $a Stoffel Cayzer $c właściciel sklepu z kapeluszami słomkowymi Paryż
 • 700 $a Susse Freres $c właściciel sklepu z zegarami Paryż
 • 710 $a Caoutchouc Anglais $c sklep z ubraniami Paryż
 • 710 $a Bazar du Voyage zob. Godillot Alexis Paryż
 • 710 $a "Au |Bon Marche $c sklep z tkaninami Paryż
 • 710 $a British Hotel Berlin
 • 710 $a Chatillon $c sklep z żywnością Paryż
 • 710 $a Ecole d'Equitation Paryż
 • 710 $a "Au |Grand Colbert. Magasin de Nouveautes" Paryż
 • 710 $a Kisskalt's Hotel London
 • 710 $a Kościół Kolegiacki i Parafialny s. Maryi Magdaleny Poznań
 • 710 $a Królewski Urząd
 • 710 $a "Linzeler Legendre" $c sklep jubilerski Paryż
 • 710 $a "Au |Louvre. Magazins de Nouveates" Paryż
 • 710 $a "Madame |Jules niece Herbault" $c sklep z modą Paryż
 • 710 $a Urząd Poborowy
 • 740 $a Rachunki, kwity dla:
 • 852 $j BK 07321/1-2
 • 900 $a Selter F. $c obraz tartaku $f 9x6 cm $k 647 $m litografia $p F. Selter
 • 900 $a Geleyn Van (Centrale Mèc F9 S. Denis19) $c obraz sklepu na jednej z paryskich ulic $f 12x6 cm $k 759 $m litografia $p Van Geleyn $s Passage Colbert, Grand Colbert
 • 900 $c obraz British Hotel Berlin $f 13x10 cm $k 903
 • 920 $a zachowana pieczęć $b wodna $i Friedr Wilhelm IV Koenig von Preussen $j popiersie Fryderyka Wilhelma IV
 • 999 $a MKM

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07321/1-2