Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07349/1-2
 • Kopie:
  • Mf 6691
  • Mf 6692
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: vol. 1-247 k.; vol. 2-510 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • landratura 1847
  • Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski Bydgoszcz 1843
  • Berlin m., "Deutsche Zeitung" - redakcja 19 w. Niemcy
  • Bnin
  • Bnin magistrat 19 w.
  • Bydgoszcz m., Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski 1843 r. Polska
  • Dublany szkoła rolnicza 1858 r. Ukraina
  • Genewa m., redakcja "L'Histoire Generale des anciennes familles" 1861 Szwajcaria
  • Granowo
  • Granowo w., spis dzieci uczęszczających do szkółki 1822-1823 Polska
  • Kraków m., Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego 1830 Polska
  • Lipsk "Sellier et Co." - sklep z bronią
  • Lwów m., Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, 1858 i 1906, Ukraina
  • Poznań Gwardia Strzelców Pozn. 1857
  • Poznań
  • Poznań Rada Miasta 1832
  • Poznań Magistrat 19 w.
  • Poznań Bractwo Różańca Św. 1855
  • Poznań Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot 1852
  • Poznań Królewski Sąd Apelacyjny 1850
  • Poznań landratura 1847
  • Poznań policja pruska, prezydium, 19 w.
  • Śląsk
  • Śrem
  • Śrem
  • Warszawa Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie 1829-1830
  • Zaniemyśl
  • korespondencja
  • korespondencja
  • szkoły
 • Uwagi:
  • listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
  • listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych

MARC

 • 130 $a Listy
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. $n vol. 1-2.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a vol. 1-247 k.; vol. 2-510 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Pilsach Christian Friedrich Ludwig, Senfft von zob. Senfft von Pilsach Christian Friedrich Ludwig
 • 400 $a Janko od ciemnej gwiazdy [pseud.?] zob. Rejer Stanisław ekonom
 • 400 $a Muskau Hermann Ludwig Heinrich Puckler zob. Puckler-Muskau Hermann Ludwig Heinrich
 • 400 $a Sobolewska Antonina zob. Kossak Antonina z Sobolewskich
 • 400 $a Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon
 • 400 $a Leonrodon zob. Rzewuski Leon
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Hohenzollern Ludwika zob. Radziwiłł Ludwika z Hohenzollernów
 • 400 $a Janko od ciemnej gwiazdy zob. Rejer Stanisław
 • 400 $a Galitzin Aleksander zob. Golicyn Aleksander
 • 500 $a listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
 • 500 $a listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
 • 530 $d Mf 6691
 • 530 $d Mf 6692
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło III |4483
 • 610 $a landratura $d 1847
 • 610 $a Pruski Królewski |Sąd Ziemski i Miejski $c Bydgoszcz $d 1843
 • 651 $a Berlin $x m., "Deutsche Zeitung" - redakcja $y 19 w. $z Niemcy
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Bnin $x magistrat 19 w.
 • 651 $a Bydgoszcz $x m., Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski $y 1843 r. $z Polska
 • 651 $a Dublany $x szkoła rolnicza $y 1858 r. $z Ukraina
 • 651 $a Genewa $x m., redakcja "L'Histoire Generale des anciennes familles" $y 1861 $z Szwajcaria
 • 651 $a Granowo
 • 651 $a Granowo $x w., spis dzieci uczęszczających do szkółki $y 1822-1823 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego $y 1830 $z Polska
 • 651 $a Lipsk $x "Sellier et Co." - sklep z bronią
 • 651 $a Lwów $x m., Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, 1858 i 1906, Ukraina
 • 651 $a Poznań $x Gwardia Strzelców Pozn. $y 1857
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Poznań $x Rada Miasta $y 1832
 • 651 $a Poznań $x Magistrat $y 19 w.
 • 651 $a Poznań $x Bractwo Różańca Św. $y 1855
 • 651 $a Poznań $x Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot $y 1852
 • 651 $a Poznań $x Królewski Sąd Apelacyjny $y 1850
 • 651 $a Poznań $x landratura $y 1847
 • 651 $a Poznań $x policja pruska, prezydium, 19 w.
 • 651 $a Śląsk
 • 651 $a Śrem
 • 651 $a Śrem
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie $y 1829-1830
 • 651 $a Zaniemyśl
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a szkoły
 • 700 $a Prądzyński Ignacy gen.
 • 700 $a Żmudziński A.
 • 700 $a Zaliwski Józef $c płk
 • 700 $a Wolański Tadeusz
 • 700 $a Wolff Karol
 • 700 $a Wolicki $c sedzia tryb.
 • 700 $a Wolicki Teofil $c arcybp
 • 700 $a Włodarski $c organista
 • 700 $a Westmorland John Fane $c ambasador brytyjski w Berlinie
 • 700 $a Wittgenstein Ludwik Adolf feldmarszałek ros.
 • 700 $a Vogel Teresa
 • 700 $a Vogt O. W.
 • 700 $a Uruski Seweryn $c heraldyk
 • 700 $a Umiński Jan $c gen.
 • 700 $a Tchórzewski Leon
 • 700 $a Taczanowski Edmund $c gen.
 • 700 $a Szymański 1
 • 700 $a Suffczyński Kajetan $c pisarz
 • 700 $a Steinäcker $c urzędnik komendantury policji puskiej w Poznaniu
 • 700 $a Stefański $c nauczyciel
 • 700 $a Stefanowicz Samuel $c arcybp ormiański we Lwowie
 • 700 $a Stamm Ignacy $c dominikanin
 • 700 $a Stablewski Erazm
 • 700 $a Skoraczewski Jan?
 • 700 $a Sierakowski Józef
 • 700 $a Śmitkowski Leon działacz pol., społ. i kulturalny
 • 700 $a Speichert
 • 700 $a Strybel Ignacy proboszcz w Śremie
 • 700 $a Studzińska Filipina przełożona szarytek w Poznaniu
 • 700 $a Senfft von Pilsach Christian Friedrich Ludwig
 • 700 $a Schulz $c urzędnik landratury w Poznaniu
 • 700 $a Sayka Jan
 • 700 $a Schladebach Julius $c red. "Posener Zeitung"
 • 700 $a Rzewuski Stanisław
 • 700 $a Rybicki Jan $c ksiądz dziekan w Zaniemyślu
 • 700 $a Russel Winthisley
 • 700 $a Rembowski $c prezes Komitetu Odbudowy Zamku Krakowskiego
 • 700 $a Rüstow Wilhelm Friedrich pisarz niem.
 • 700 $a Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878
 • 700 $a Ramorino Gerolamo $c gen.
 • 700 $a Raczyński Atanazy $c kolekcjoner i dyplomata saski i pruski $d 1788-1874
 • 700 $a Pyrzanowska Petronela $c szarytka
 • 700 $a Pritsch Ernestine
 • 700 $a Prokuratorski Karol
 • 700 $a Raczyński Edward założyciel Bibl. Raczyńskich w Poznaniu 1786-1845
 • 700 $a Rejer Stanisław ekonom
 • 700 $a Pawłowski $c oficer Gwardii Strzelców Poznańskich
 • 700 $a Ostrowski Władysław
 • 700 $a Ostini $c nuncjusz apostolski w Turcji, arcybp Tarsu
 • 700 $a Olizar Narcyz $c poeta, działacz polityczny
 • 700 $a Niegolewski Andrzej $c płk, działacz polityczny
 • 700 $a Puckler-Muskau Hermann Ludwig Heinrich $c pisarz i podróżnik niemiecki
 • 700 $a Netrebski Jan inż.
 • 700 $a Niegolewski Władysław polityk wielkopolski
 • 700 $a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 $a Nosarzewski Rafał landrat śremski
 • 700 $a Piotrowicz Wincenty proboszcz granowski
 • 700 $a Poleski Antoni
 • 700 $a Raczyńska Konstancja z Potockich 1° Potocka 2° Raczyńska 1781-1852
 • 700 $a Potworowski Gustaw prezes Koła Polskiego w Berlinie, przewodniczący Ligi Polskiej
 • 700 $a Müller Hermann
 • 700 $a Morkowski
 • 700 $a Mierzejewska
 • 700 $a Manteuffel August $c polityk saski
 • 700 $a Luze Alfred de $c konsul księstwa heskiego i frankfurckiego w Bordeaux
 • 700 $a Loga Adam $c ksiądz
 • 700 $a Kurnatowski Jan Nepomucen
 • 700 $a Kruszewski
 • 700 $a Kronthal Wilhelm
 • 700 $a Kraszewski Antoni Feliks
 • 700 $a Kruszewski Ignacy generał
 • 700 $a Krzyżanowski Antoni budowniczy, wiceprezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 $a Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta
 • 700 $a Lewocka Katarzyna
 • 700 $a Lompa Józef narodowy działacz śląski, tłumacz sądowy
 • 700 $a Łukaszewicz Maksymilian proboszcz w Żerkowie
 • 700 $a Małachowski Stanisław
 • 700 $a Marcinkowski Karol lekarz, działacz społeczno-polityczny w Wielkopolsce
 • 700 $a Mielżyński Maciej działacz polityczny Wielkopolski
 • 700 $a Mierosławski Ludwik
 • 700 $a Milde Augustyn proboszcz w Lipsku
 • 700 $a Miłkowski Ludwik
 • 700 $a Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813
 • 700 $a Kossak Antonina z Sobolewskich
 • 700 $a Komorowski G. A.
 • 700 $a Komarnicki Aleksander
 • 700 $a Koczorowski Tertulian
 • 700 $a Koch Karl $c profesor, botanik niemiecki
 • 700 $a Kluczycki Franciszek Ksawery $c sekretarz Adama Potockiego, historyk
 • 700 $a Kazanowski
 • 700 $a Kawiecki Franciszek $c kanonik poznański, proboszcz kórnicki
 • 700 $a Kątski Antoni $c skrzypek i kompozytor
 • 700 $a Kassyusz Jan wilhelm $c pastor, działacz społeczny
 • 700 $a Karczewski A. $c rękawicznik
 • 700 $a Kaliski
 • 700 $a Jakoby
 • 700 $a Horn $c sędzia Pruskiego Królewskiego Sądu Ziemskiego i Miejskiego w Poznaniu
 • 700 $a Horn $c lekarz
 • 700 $a Hoffmann I. M.
 • 700 $a Hall Henry $c kupiec w Londynie
 • 700 $a Grzecznarowska Julia
 • 700 $a Grotkowski Jan $c major
 • 700 $a Greffkowicz Konstanty
 • 700 $a Heydt August von der, pruski minister handlu
 • 700 $a Radziwiłł Ludwika z Hohenzollernów 1770-1832
 • 700 $a Hoyer Friedrich radca prawny w Poznaniu
 • 700 $a Rejer Stanisław zob. Janko od ciemnej gwiazdy, ekonom
 • 700 $a Klajner Antoni proboszcz w Parzynowie i Dubinie
 • 700 $a Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk
 • 700 $a Gorecki Dominik
 • 700 $a Gołuchowski Agenor $b I $c namiestnik Galicji
 • 700 $a Giedroyć C.
 • 700 $a Gawroński Franciszek Salezy $c sekretarz Komitetu Odbudowy Zamku Krakowskiego
 • 700 $a Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego
 • 700 $a Goncet Jean redaktor "L'Histoire generale des hommes vivants et des hommes morts dans le XIX siècle" w Genewie
 • 700 $a Garczyński Józef
 • 700 $a Golicyn Aleksander zob. Galitzin Aleksander $c minister oświecenie publicznego i spraw duchownych w Rosji
 • 700 $a Fraser $c sekretarz ambasady angielskiej w Wiedniu
 • 700 $a Ferdynand $b I $c cesarz austriacki
 • 700 $a Feit?
 • 700 $a Elsner $c sędzia apelacyjny
 • 700 $a Elisamter $c wydawca "Deutscher Zeitung"
 • 700 $a Dunin Scholastyka
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Drwęski J. P.
 • 700 $a Drohojowski J.
 • 700 $a Denon Dominique-Vivant $c polityk i artysta francuski
 • 700 $a Dembowski Ignacy
 • 700 $a Dembińska Ludwika
 • 700 $a Dannhauer
 • 700 $a Delert Jan Baptysta ksiądz
 • 700 $a Dembiński Henryk generał
 • 700 $a Dunin Marcin arcybiskup
 • 700 $a Bronikowski Aleksander $c powieściopisarz, członek Warszawskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk
 • 700 $a Brockdorff
 • 700 $a Brämer R. $c redaktor "Deutsche Zeitung"
 • 700 $a Bonifazio Paulino
 • 700 $a Biron Gustaw Kalikst $c książę Kurlandii, generał pruski
 • 700 $a Bieliński Ferdynand
 • 700 $a Bielefeld $c urzędnik Królewskiego Sądu Apelacyjnego Pruskiego w Poznaniu
 • 700 $a Beyer Karl F.
 • 700 $a Chłapowski Dezydery generał
 • 700 $a Chłopicki Józef generał, dyktator powstania listopadowego
 • 700 $a Cieszkowski August filozof, ekonomista i polityk
 • 700 $a Bergen von
 • 700 $a Adamski $c oficer Gwardii Strzelców Poznańskich
 • 700 $a Arnaud Charles, d'
 • 700 $a Arnaud Henriette, d' nauczycielka domowa Zamoyskich
 • 700 $a Albertrandy Jan Chrzciciel ksiądz, historyk, archeolog i numizmatyk
 • 700 $a Baerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu
 • 700 $a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 710 $a Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie $d 1829-1830
 • 710 $a "Sellier et Co." $c sklep z bronią w Lipsku $d 1844
 • 710 $a Rada Miasta Poznania $d 1832
 • 710 $a Magistrat, Poznań $d 19 w.
 • 710 $a Gwardia Strzelców Pozn., Poznań $d 1857
 • 710 $a Bractwo Różańca Św., Poznań $d 1855
 • 710 $a Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot, Poznań $d 1852
 • 710 $a Królewski Sąd Apelacyjny, Poznań $d 1850
 • 710 $a landratura $d 1847
 • 710 $a policja pruska, Poznań $c prezydium - uzup.
 • 710 $a Königliches Appellations Gericht zob. Królewski Sąd Apelacyjny, Poznań
 • 710 $a Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego $c Kraków $d 1830
 • 710 $a Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, Lwów, 1858 i 1906
 • 710 $a "L'||Histoire Generale des anciennes familles" $b redakcja $c Genewa $d 1861
 • 710 $a Deutsche Zeitung redakcja $c Berlin $d 19 w.
 • 710 $a Magistrat Bnin 19 w.
 • 740 $a "Deutsche Zeitung"
 • 852 $j BK 07349/1-2

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07349/1-2