Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07349/1-2
 • Kopie:
  • Mf 6691
  • Mf 6692
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: vol. 1-247 k.; vol. 2-510 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • landratura 1847
  • Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski Bydgoszcz 1843
  • Berlin m., "Deutsche Zeitung" - redakcja 19 w. Niemcy
  • Bnin
  • Bnin magistrat 19 w.
  • Bydgoszcz m., Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski 1843 r. Polska
  • Dublany szkoła rolnicza 1858 r. Ukraina
  • Genewa m., redakcja "L'Histoire Generale des anciennes familles" 1861 Szwajcaria
  • Granowo
  • Granowo w., spis dzieci uczęszczających do szkółki 1822-1823 Polska
  • Kraków m., Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego 1830 Polska
  • Lipsk "Sellier et Co." - sklep z bronią
  • Lwów m., Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, 1858 i 1906, Ukraina
  • Poznań Gwardia Strzelców Pozn. 1857
  • Poznań
  • Poznań Rada Miasta 1832
  • Poznań Magistrat 19 w.
  • Poznań Bractwo Różańca Św. 1855
  • Poznań Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot 1852
  • Poznań Królewski Sąd Apelacyjny 1850
  • Poznań landratura 1847
  • Poznań policja pruska, prezydium, 19 w.
  • Śląsk
  • Śrem
  • Śrem
  • Warszawa Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie 1829-1830
  • Zaniemyśl
  • korespondencja
  • korespondencja
  • szkoły
 • Uwagi:
  • listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
  • listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych

MARC

 • 130 %a Listy
 • 243 %a korespondencja
 • 245 %a Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. %n vol. 1-2.
 • 260 %c 19 w.
 • 300 %a vol. 1-247 k.; vol. 2-510 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Pilsach Christian Friedrich Ludwig, Senfft von zob. Senfft von Pilsach Christian Friedrich Ludwig
 • 400 %a Janko od ciemnej gwiazdy [pseud.?] zob. Rejer Stanisław ekonom
 • 400 %a Muskau Hermann Ludwig Heinrich Puckler zob. Puckler-Muskau Hermann Ludwig Heinrich
 • 400 %a Sobolewska Antonina zob. Kossak Antonina z Sobolewskich
 • 400 %a Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon
 • 400 %a Leonrodon zob. Rzewuski Leon
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 %a Hohenzollern Ludwika zob. Radziwiłł Ludwika z Hohenzollernów
 • 400 %a Janko od ciemnej gwiazdy zob. Rejer Stanisław
 • 400 %a Galitzin Aleksander zob. Golicyn Aleksander
 • 500 %a listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
 • 500 %a listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
 • 530 %d Mf 6691
 • 530 %d Mf 6692
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d Pudło III |4483
 • 610 %a landratura %d 1847
 • 610 %a Pruski Królewski |Sąd Ziemski i Miejski %c Bydgoszcz %d 1843
 • 651 %a Berlin %x m., "Deutsche Zeitung" - redakcja %y 19 w. %z Niemcy
 • 651 %a Bnin
 • 651 %a Bnin %x magistrat 19 w.
 • 651 %a Bydgoszcz %x m., Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski %y 1843 r. %z Polska
 • 651 %a Dublany %x szkoła rolnicza %y 1858 r. %z Ukraina
 • 651 %a Genewa %x m., redakcja "L'Histoire Generale des anciennes familles" %y 1861 %z Szwajcaria
 • 651 %a Granowo
 • 651 %a Granowo %x w., spis dzieci uczęszczających do szkółki %y 1822-1823 %z Polska
 • 651 %a Kraków %x m., Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego %y 1830 %z Polska
 • 651 %a Lipsk %x "Sellier et Co." - sklep z bronią
 • 651 %a Lwów %x m., Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, 1858 i 1906, Ukraina
 • 651 %a Poznań %x Gwardia Strzelców Pozn. %y 1857
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Poznań %x Rada Miasta %y 1832
 • 651 %a Poznań %x Magistrat %y 19 w.
 • 651 %a Poznań %x Bractwo Różańca Św. %y 1855
 • 651 %a Poznań %x Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot %y 1852
 • 651 %a Poznań %x Królewski Sąd Apelacyjny %y 1850
 • 651 %a Poznań %x landratura %y 1847
 • 651 %a Poznań %x policja pruska, prezydium, 19 w.
 • 651 %a Śląsk
 • 651 %a Śrem
 • 651 %a Śrem
 • 651 %a Warszawa %x Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie %y 1829-1830
 • 651 %a Zaniemyśl
 • 653 %a korespondencja
 • 653 %a korespondencja
 • 653 %a szkoły
 • 700 %a Prądzyński Ignacy gen.
 • 700 %a Żmudziński A.
 • 700 %a Zaliwski Józef %c płk
 • 700 %a Wolański Tadeusz
 • 700 %a Wolff Karol
 • 700 %a Wolicki %c sedzia tryb.
 • 700 %a Wolicki Teofil %c arcybp
 • 700 %a Włodarski %c organista
 • 700 %a Westmorland John Fane %c ambasador brytyjski w Berlinie
 • 700 %a Wittgenstein Ludwik Adolf feldmarszałek ros.
 • 700 %a Vogel Teresa
 • 700 %a Vogt O. W.
 • 700 %a Uruski Seweryn %c heraldyk
 • 700 %a Umiński Jan %c gen.
 • 700 %a Tchórzewski Leon
 • 700 %a Taczanowski Edmund %c gen.
 • 700 %a Szymański 1
 • 700 %a Suffczyński Kajetan %c pisarz
 • 700 %a Steinäcker %c urzędnik komendantury policji puskiej w Poznaniu
 • 700 %a Stefański %c nauczyciel
 • 700 %a Stefanowicz Samuel %c arcybp ormiański we Lwowie
 • 700 %a Stamm Ignacy %c dominikanin
 • 700 %a Stablewski Erazm
 • 700 %a Skoraczewski Jan?
 • 700 %a Sierakowski Józef
 • 700 %a Śmitkowski Leon działacz pol., społ. i kulturalny
 • 700 %a Speichert
 • 700 %a Strybel Ignacy proboszcz w Śremie
 • 700 %a Studzińska Filipina przełożona szarytek w Poznaniu
 • 700 %a Senfft von Pilsach Christian Friedrich Ludwig
 • 700 %a Schulz %c urzędnik landratury w Poznaniu
 • 700 %a Sayka Jan
 • 700 %a Schladebach Julius %c red. "Posener Zeitung"
 • 700 %a Rzewuski Stanisław
 • 700 %a Rybicki Jan %c ksiądz dziekan w Zaniemyślu
 • 700 %a Russel Winthisley
 • 700 %a Rembowski %c prezes Komitetu Odbudowy Zamku Krakowskiego
 • 700 %a Rüstow Wilhelm Friedrich pisarz niem.
 • 700 %a Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878
 • 700 %a Ramorino Gerolamo %c gen.
 • 700 %a Raczyński Atanazy %c kolekcjoner i dyplomata saski i pruski %d 1788-1874
 • 700 %a Pyrzanowska Petronela %c szarytka
 • 700 %a Pritsch Ernestine
 • 700 %a Prokuratorski Karol
 • 700 %a Raczyński Edward założyciel Bibl. Raczyńskich w Poznaniu 1786-1845
 • 700 %a Rejer Stanisław ekonom
 • 700 %a Pawłowski %c oficer Gwardii Strzelców Poznańskich
 • 700 %a Ostrowski Władysław
 • 700 %a Ostini %c nuncjusz apostolski w Turcji, arcybp Tarsu
 • 700 %a Olizar Narcyz %c poeta, działacz polityczny
 • 700 %a Niegolewski Andrzej %c płk, działacz polityczny
 • 700 %a Puckler-Muskau Hermann Ludwig Heinrich %c pisarz i podróżnik niemiecki
 • 700 %a Netrebski Jan inż.
 • 700 %a Niegolewski Władysław polityk wielkopolski
 • 700 %a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 %a Nosarzewski Rafał landrat śremski
 • 700 %a Piotrowicz Wincenty proboszcz granowski
 • 700 %a Poleski Antoni
 • 700 %a Raczyńska Konstancja z Potockich 1° Potocka 2° Raczyńska 1781-1852
 • 700 %a Potworowski Gustaw prezes Koła Polskiego w Berlinie, przewodniczący Ligi Polskiej
 • 700 %a Müller Hermann
 • 700 %a Morkowski
 • 700 %a Mierzejewska
 • 700 %a Manteuffel August %c polityk saski
 • 700 %a Luze Alfred de %c konsul księstwa heskiego i frankfurckiego w Bordeaux
 • 700 %a Loga Adam %c ksiądz
 • 700 %a Kurnatowski Jan Nepomucen
 • 700 %a Kruszewski
 • 700 %a Kronthal Wilhelm
 • 700 %a Kraszewski Antoni Feliks
 • 700 %a Kruszewski Ignacy generał
 • 700 %a Krzyżanowski Antoni budowniczy, wiceprezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 %a Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta
 • 700 %a Lewocka Katarzyna
 • 700 %a Lompa Józef narodowy działacz śląski, tłumacz sądowy
 • 700 %a Łukaszewicz Maksymilian proboszcz w Żerkowie
 • 700 %a Małachowski Stanisław
 • 700 %a Marcinkowski Karol lekarz, działacz społeczno-polityczny w Wielkopolsce
 • 700 %a Mielżyński Maciej działacz polityczny Wielkopolski
 • 700 %a Mierosławski Ludwik
 • 700 %a Milde Augustyn proboszcz w Lipsku
 • 700 %a Miłkowski Ludwik
 • 700 %a Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813
 • 700 %a Kossak Antonina z Sobolewskich
 • 700 %a Komorowski G. A.
 • 700 %a Komarnicki Aleksander
 • 700 %a Koczorowski Tertulian
 • 700 %a Koch Karl %c profesor, botanik niemiecki
 • 700 %a Kluczycki Franciszek Ksawery %c sekretarz Adama Potockiego, historyk
 • 700 %a Kazanowski
 • 700 %a Kawiecki Franciszek %c kanonik poznański, proboszcz kórnicki
 • 700 %a Kątski Antoni %c skrzypek i kompozytor
 • 700 %a Kassyusz Jan wilhelm %c pastor, działacz społeczny
 • 700 %a Karczewski A. %c rękawicznik
 • 700 %a Kaliski
 • 700 %a Jakoby
 • 700 %a Horn %c sędzia Pruskiego Królewskiego Sądu Ziemskiego i Miejskiego w Poznaniu
 • 700 %a Horn %c lekarz
 • 700 %a Hoffmann I. M.
 • 700 %a Hall Henry %c kupiec w Londynie
 • 700 %a Grzecznarowska Julia
 • 700 %a Grotkowski Jan %c major
 • 700 %a Greffkowicz Konstanty
 • 700 %a Heydt August von der, pruski minister handlu
 • 700 %a Radziwiłł Ludwika z Hohenzollernów 1770-1832
 • 700 %a Hoyer Friedrich radca prawny w Poznaniu
 • 700 %a Rejer Stanisław zob. Janko od ciemnej gwiazdy, ekonom
 • 700 %a Klajner Antoni proboszcz w Parzynowie i Dubinie
 • 700 %a Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk
 • 700 %a Gorecki Dominik
 • 700 %a Gołuchowski Agenor %b I %c namiestnik Galicji
 • 700 %a Giedroyć C.
 • 700 %a Gawroński Franciszek Salezy %c sekretarz Komitetu Odbudowy Zamku Krakowskiego
 • 700 %a Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego
 • 700 %a Goncet Jean redaktor "L'Histoire generale des hommes vivants et des hommes morts dans le XIX siècle" w Genewie
 • 700 %a Garczyński Józef
 • 700 %a Golicyn Aleksander zob. Galitzin Aleksander %c minister oświecenie publicznego i spraw duchownych w Rosji
 • 700 %a Fraser %c sekretarz ambasady angielskiej w Wiedniu
 • 700 %a Ferdynand %b I %c cesarz austriacki
 • 700 %a Feit?
 • 700 %a Elsner %c sędzia apelacyjny
 • 700 %a Elisamter %c wydawca "Deutscher Zeitung"
 • 700 %a Dunin Scholastyka
 • 700 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 %a Działyński, Tytus %d (1796-1861)
 • 700 %a Drwęski J. P.
 • 700 %a Drohojowski J.
 • 700 %a Denon Dominique-Vivant %c polityk i artysta francuski
 • 700 %a Dembowski Ignacy
 • 700 %a Dembińska Ludwika
 • 700 %a Dannhauer
 • 700 %a Delert Jan Baptysta ksiądz
 • 700 %a Dembiński Henryk generał
 • 700 %a Dunin Marcin arcybiskup
 • 700 %a Bronikowski Aleksander %c powieściopisarz, członek Warszawskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk
 • 700 %a Brockdorff
 • 700 %a Brämer R. %c redaktor "Deutsche Zeitung"
 • 700 %a Bonifazio Paulino
 • 700 %a Biron Gustaw Kalikst %c książę Kurlandii, generał pruski
 • 700 %a Bieliński Ferdynand
 • 700 %a Bielefeld %c urzędnik Królewskiego Sądu Apelacyjnego Pruskiego w Poznaniu
 • 700 %a Beyer Karl F.
 • 700 %a Chłapowski Dezydery generał
 • 700 %a Chłopicki Józef generał, dyktator powstania listopadowego
 • 700 %a Cieszkowski August filozof, ekonomista i polityk
 • 700 %a Bergen von
 • 700 %a Adamski %c oficer Gwardii Strzelców Poznańskich
 • 700 %a Arnaud Charles, d'
 • 700 %a Arnaud Henriette, d' nauczycielka domowa Zamoyskich
 • 700 %a Albertrandy Jan Chrzciciel ksiądz, historyk, archeolog i numizmatyk
 • 700 %a Baerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu
 • 700 %a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 710 %a Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie %d 1829-1830
 • 710 %a "Sellier et Co." %c sklep z bronią w Lipsku %d 1844
 • 710 %a Rada Miasta Poznania %d 1832
 • 710 %a Magistrat, Poznań %d 19 w.
 • 710 %a Gwardia Strzelców Pozn., Poznań %d 1857
 • 710 %a Bractwo Różańca Św., Poznań %d 1855
 • 710 %a Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot, Poznań %d 1852
 • 710 %a Królewski Sąd Apelacyjny, Poznań %d 1850
 • 710 %a landratura %d 1847
 • 710 %a policja pruska, Poznań %c prezydium - uzup.
 • 710 %a Königliches Appellations Gericht zob. Królewski Sąd Apelacyjny, Poznań
 • 710 %a Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego %c Kraków %d 1830
 • 710 %a Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, Lwów, 1858 i 1906
 • 710 %a "L'||Histoire Generale des anciennes familles" %b redakcja %c Genewa %d 1861
 • 710 %a Deutsche Zeitung redakcja %c Berlin %d 19 w.
 • 710 %a Magistrat Bnin 19 w.
 • 740 %a "Deutsche Zeitung"
 • 852 %j BK 07349/1-2

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 07349/1-2