Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07349/1-2
 • Kopie:
  • Mf 6691
  • Mf 6692
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: vol. 1-247 k.; vol. 2-510 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • landratura 1847
  • Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski Bydgoszcz 1843
  • Berlin m., "Deutsche Zeitung" - redakcja 19 w. Niemcy
  • Bnin
  • Bnin magistrat 19 w.
  • Bydgoszcz m., Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski 1843 r. Polska
  • Dublany szkoła rolnicza 1858 r. Ukraina
  • Genewa m., redakcja "L'Histoire Generale des anciennes familles" 1861 Szwajcaria
  • Granowo
  • Granowo w., spis dzieci uczęszczających do szkółki 1822-1823 Polska
  • Kraków m., Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego 1830 Polska
  • Lipsk "Sellier et Co." - sklep z bronią
  • Lwów m., Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, 1858 i 1906, Ukraina
  • Poznań Gwardia Strzelców Pozn. 1857
  • Poznań
  • Poznań Rada Miasta 1832
  • Poznań Magistrat 19 w.
  • Poznań Bractwo Różańca Św. 1855
  • Poznań Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot 1852
  • Poznań Królewski Sąd Apelacyjny 1850
  • Poznań landratura 1847
  • Poznań policja pruska, prezydium, 19 w.
  • Śląsk
  • Śrem
  • Śrem
  • Warszawa Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie 1829-1830
  • Zaniemyśl
  • korespondencja
  • korespondencja
  • szkoły
 • Uwagi:
  • listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
  • listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych

MARC

 • 130 a Listy
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. n vol. 1-2.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a vol. 1-247 k.; vol. 2-510 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Pilsach Christian Friedrich Ludwig, Senfft von zob. Senfft von Pilsach Christian Friedrich Ludwig
 • 400 a Janko od ciemnej gwiazdy [pseud.?] zob. Rejer Stanisław ekonom
 • 400 a Muskau Hermann Ludwig Heinrich Puckler zob. Puckler-Muskau Hermann Ludwig Heinrich
 • 400 a Sobolewska Antonina zob. Kossak Antonina z Sobolewskich
 • 400 a Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon
 • 400 a Leonrodon zob. Rzewuski Leon
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Hohenzollern Ludwika zob. Radziwiłł Ludwika z Hohenzollernów
 • 400 a Janko od ciemnej gwiazdy zob. Rejer Stanisław
 • 400 a Galitzin Aleksander zob. Golicyn Aleksander
 • 500 a listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
 • 500 a listy do Tytusa Działyńskiego także pod innymi sygnaturami wg grup rzeczowych
 • 530 d Mf 6691
 • 530 d Mf 6692
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło III |4483
 • 610 a landratura d 1847
 • 610 a Pruski Królewski |Sąd Ziemski i Miejski c Bydgoszcz d 1843
 • 651 a Berlin x m., "Deutsche Zeitung" - redakcja y 19 w. z Niemcy
 • 651 a Bnin
 • 651 a Bnin x magistrat 19 w.
 • 651 a Bydgoszcz x m., Pruski Królewski Sąd Ziemski i Miejski y 1843 r. z Polska
 • 651 a Dublany x szkoła rolnicza y 1858 r. z Ukraina
 • 651 a Genewa x m., redakcja "L'Histoire Generale des anciennes familles" y 1861 z Szwajcaria
 • 651 a Granowo
 • 651 a Granowo x w., spis dzieci uczęszczających do szkółki y 1822-1823 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego y 1830 z Polska
 • 651 a Lipsk x "Sellier et Co." - sklep z bronią
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, 1858 i 1906, Ukraina
 • 651 a Poznań x Gwardia Strzelców Pozn. y 1857
 • 651 a Poznań
 • 651 a Poznań x Rada Miasta y 1832
 • 651 a Poznań x Magistrat y 19 w.
 • 651 a Poznań x Bractwo Różańca Św. y 1855
 • 651 a Poznań x Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot y 1852
 • 651 a Poznań x Królewski Sąd Apelacyjny y 1850
 • 651 a Poznań x landratura y 1847
 • 651 a Poznań x policja pruska, prezydium, 19 w.
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Śrem
 • 651 a Śrem
 • 651 a Warszawa x Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie y 1829-1830
 • 651 a Zaniemyśl
 • 653 a korespondencja
 • 653 a korespondencja
 • 653 a szkoły
 • 700 a Prądzyński Ignacy gen.
 • 700 a Żmudziński A.
 • 700 a Zaliwski Józef c płk
 • 700 a Wolański Tadeusz
 • 700 a Wolff Karol
 • 700 a Wolicki c sedzia tryb.
 • 700 a Wolicki Teofil c arcybp
 • 700 a Włodarski c organista
 • 700 a Westmorland John Fane c ambasador brytyjski w Berlinie
 • 700 a Wittgenstein Ludwik Adolf feldmarszałek ros.
 • 700 a Vogel Teresa
 • 700 a Vogt O. W.
 • 700 a Uruski Seweryn c heraldyk
 • 700 a Umiński Jan c gen.
 • 700 a Tchórzewski Leon
 • 700 a Taczanowski Edmund c gen.
 • 700 a Szymański 1
 • 700 a Suffczyński Kajetan c pisarz
 • 700 a Steinäcker c urzędnik komendantury policji puskiej w Poznaniu
 • 700 a Stefański c nauczyciel
 • 700 a Stefanowicz Samuel c arcybp ormiański we Lwowie
 • 700 a Stamm Ignacy c dominikanin
 • 700 a Stablewski Erazm
 • 700 a Skoraczewski Jan?
 • 700 a Sierakowski Józef
 • 700 a Śmitkowski Leon działacz pol., społ. i kulturalny
 • 700 a Speichert
 • 700 a Strybel Ignacy proboszcz w Śremie
 • 700 a Studzińska Filipina przełożona szarytek w Poznaniu
 • 700 a Senfft von Pilsach Christian Friedrich Ludwig
 • 700 a Schulz c urzędnik landratury w Poznaniu
 • 700 a Sayka Jan
 • 700 a Schladebach Julius c red. "Posener Zeitung"
 • 700 a Rzewuski Stanisław
 • 700 a Rybicki Jan c ksiądz dziekan w Zaniemyślu
 • 700 a Russel Winthisley
 • 700 a Rembowski c prezes Komitetu Odbudowy Zamku Krakowskiego
 • 700 a Rüstow Wilhelm Friedrich pisarz niem.
 • 700 a Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878
 • 700 a Ramorino Gerolamo c gen.
 • 700 a Raczyński Atanazy c kolekcjoner i dyplomata saski i pruski d 1788-1874
 • 700 a Pyrzanowska Petronela c szarytka
 • 700 a Pritsch Ernestine
 • 700 a Prokuratorski Karol
 • 700 a Raczyński Edward założyciel Bibl. Raczyńskich w Poznaniu 1786-1845
 • 700 a Rejer Stanisław ekonom
 • 700 a Pawłowski c oficer Gwardii Strzelców Poznańskich
 • 700 a Ostrowski Władysław
 • 700 a Ostini c nuncjusz apostolski w Turcji, arcybp Tarsu
 • 700 a Olizar Narcyz c poeta, działacz polityczny
 • 700 a Niegolewski Andrzej c płk, działacz polityczny
 • 700 a Puckler-Muskau Hermann Ludwig Heinrich c pisarz i podróżnik niemiecki
 • 700 a Netrebski Jan inż.
 • 700 a Niegolewski Władysław polityk wielkopolski
 • 700 a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 a Nosarzewski Rafał landrat śremski
 • 700 a Piotrowicz Wincenty proboszcz granowski
 • 700 a Poleski Antoni
 • 700 a Raczyńska Konstancja z Potockich 1° Potocka 2° Raczyńska 1781-1852
 • 700 a Potworowski Gustaw prezes Koła Polskiego w Berlinie, przewodniczący Ligi Polskiej
 • 700 a Müller Hermann
 • 700 a Morkowski
 • 700 a Mierzejewska
 • 700 a Manteuffel August c polityk saski
 • 700 a Luze Alfred de c konsul księstwa heskiego i frankfurckiego w Bordeaux
 • 700 a Loga Adam c ksiądz
 • 700 a Kurnatowski Jan Nepomucen
 • 700 a Kruszewski
 • 700 a Kronthal Wilhelm
 • 700 a Kraszewski Antoni Feliks
 • 700 a Kruszewski Ignacy generał
 • 700 a Krzyżanowski Antoni budowniczy, wiceprezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 a Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta
 • 700 a Lewocka Katarzyna
 • 700 a Lompa Józef narodowy działacz śląski, tłumacz sądowy
 • 700 a Łukaszewicz Maksymilian proboszcz w Żerkowie
 • 700 a Małachowski Stanisław
 • 700 a Marcinkowski Karol lekarz, działacz społeczno-polityczny w Wielkopolsce
 • 700 a Mielżyński Maciej działacz polityczny Wielkopolski
 • 700 a Mierosławski Ludwik
 • 700 a Milde Augustyn proboszcz w Lipsku
 • 700 a Miłkowski Ludwik
 • 700 a Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813
 • 700 a Kossak Antonina z Sobolewskich
 • 700 a Komorowski G. A.
 • 700 a Komarnicki Aleksander
 • 700 a Koczorowski Tertulian
 • 700 a Koch Karl c profesor, botanik niemiecki
 • 700 a Kluczycki Franciszek Ksawery c sekretarz Adama Potockiego, historyk
 • 700 a Kazanowski
 • 700 a Kawiecki Franciszek c kanonik poznański, proboszcz kórnicki
 • 700 a Kątski Antoni c skrzypek i kompozytor
 • 700 a Kassyusz Jan wilhelm c pastor, działacz społeczny
 • 700 a Karczewski A. c rękawicznik
 • 700 a Kaliski
 • 700 a Jakoby
 • 700 a Horn c sędzia Pruskiego Królewskiego Sądu Ziemskiego i Miejskiego w Poznaniu
 • 700 a Horn c lekarz
 • 700 a Hoffmann I. M.
 • 700 a Hall Henry c kupiec w Londynie
 • 700 a Grzecznarowska Julia
 • 700 a Grotkowski Jan c major
 • 700 a Greffkowicz Konstanty
 • 700 a Heydt August von der, pruski minister handlu
 • 700 a Radziwiłł Ludwika z Hohenzollernów 1770-1832
 • 700 a Hoyer Friedrich radca prawny w Poznaniu
 • 700 a Rejer Stanisław zob. Janko od ciemnej gwiazdy, ekonom
 • 700 a Klajner Antoni proboszcz w Parzynowie i Dubinie
 • 700 a Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk
 • 700 a Gorecki Dominik
 • 700 a Gołuchowski Agenor b I c namiestnik Galicji
 • 700 a Giedroyć C.
 • 700 a Gawroński Franciszek Salezy c sekretarz Komitetu Odbudowy Zamku Krakowskiego
 • 700 a Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego
 • 700 a Goncet Jean redaktor "L'Histoire generale des hommes vivants et des hommes morts dans le XIX siècle" w Genewie
 • 700 a Garczyński Józef
 • 700 a Golicyn Aleksander zob. Galitzin Aleksander c minister oświecenie publicznego i spraw duchownych w Rosji
 • 700 a Fraser c sekretarz ambasady angielskiej w Wiedniu
 • 700 a Ferdynand b I c cesarz austriacki
 • 700 a Feit?
 • 700 a Elsner c sędzia apelacyjny
 • 700 a Elisamter c wydawca "Deutscher Zeitung"
 • 700 a Dunin Scholastyka
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Drwęski J. P.
 • 700 a Drohojowski J.
 • 700 a Denon Dominique-Vivant c polityk i artysta francuski
 • 700 a Dembowski Ignacy
 • 700 a Dembińska Ludwika
 • 700 a Dannhauer
 • 700 a Delert Jan Baptysta ksiądz
 • 700 a Dembiński Henryk generał
 • 700 a Dunin Marcin arcybiskup
 • 700 a Bronikowski Aleksander c powieściopisarz, członek Warszawskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk
 • 700 a Brockdorff
 • 700 a Brämer R. c redaktor "Deutsche Zeitung"
 • 700 a Bonifazio Paulino
 • 700 a Biron Gustaw Kalikst c książę Kurlandii, generał pruski
 • 700 a Bieliński Ferdynand
 • 700 a Bielefeld c urzędnik Królewskiego Sądu Apelacyjnego Pruskiego w Poznaniu
 • 700 a Beyer Karl F.
 • 700 a Chłapowski Dezydery generał
 • 700 a Chłopicki Józef generał, dyktator powstania listopadowego
 • 700 a Cieszkowski August filozof, ekonomista i polityk
 • 700 a Bergen von
 • 700 a Adamski c oficer Gwardii Strzelców Poznańskich
 • 700 a Arnaud Charles, d'
 • 700 a Arnaud Henriette, d' nauczycielka domowa Zamoyskich
 • 700 a Albertrandy Jan Chrzciciel ksiądz, historyk, archeolog i numizmatyk
 • 700 a Baerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu
 • 700 a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 710 a Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie d 1829-1830
 • 710 a "Sellier et Co." c sklep z bronią w Lipsku d 1844
 • 710 a Rada Miasta Poznania d 1832
 • 710 a Magistrat, Poznań d 19 w.
 • 710 a Gwardia Strzelców Pozn., Poznań d 1857
 • 710 a Bractwo Różańca Św., Poznań d 1855
 • 710 a Komitet ku Wsparciu Cholerycznie Chorych i Sierot, Poznań d 1852
 • 710 a Królewski Sąd Apelacyjny, Poznań d 1850
 • 710 a landratura d 1847
 • 710 a policja pruska, Poznań c prezydium - uzup.
 • 710 a Königliches Appellations Gericht zob. Królewski Sąd Apelacyjny, Poznań
 • 710 a Komitet Odbudowy Zamku Krakowskiego c Kraków d 1830
 • 710 a Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie, Lwów, 1858 i 1906
 • 710 a "L'||Histoire Generale des anciennes familles" b redakcja c Genewa d 1861
 • 710 a Deutsche Zeitung redakcja c Berlin d 19 w.
 • 710 a Magistrat Bnin 19 w.
 • 740 a "Deutsche Zeitung"
 • 852 j BK 07349/1-2

Indeksy