Listy do Jana Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. Bruliony.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07356/1-2
 • Kopie:
  • Mf 6698
  • Mf 6699
  • Mf 52
  • Mf 96
  • Mf 98
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Jana Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. Bruliony. vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 1851-1880
 • Opis fizyczny: vol. 1-600 k.; vol. 2-601-1218 k.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość: Słowacki Juliusz, wypisy z "Mazepy" i "Snu srebrnego Salomei" przez Juliana Klaczkę dla Jana Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Chodźko Stanisław chemik w Paryżu
  • Słowacki Juliusz
  • Szkoła Ochroniarek Buk 1875
  • Bnin
  • Buk m., Szkoła Ochroniarek 1875 r. Polska
  • Gołuchów
  • Kórnik
  • Kraków m., Towarzystwo Przyjaciół Oświaty 1869 Polska
  • Lwów m., Towarzystwo Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej, 1873, Ukraina
  • Paryż
  • Paryż Komuna Paryska (wykazy rozstrzelanych Polaków) 1870
  • Poznań
  • Poznań Stowarzyszenie Drukarzy Polskich 1871
  • Poznań Królewska Komisja Specjalna 1864
  • Pruszków Towarzystwo Bratniej Pomocy Akad. Polaków, 1871-1872
  • Rapperswil Muzeum Narodowe, 1871-1873 - uzup.
  • Runowo
  • Śląsk
  • Śrem
  • Wrocław Towarzystwo Przemysłowców Polskich
  • szkoły
  • korespondencja
  • Komuna Paryska (wykazy rozstrzelanych Polaków)
  • banki
  • banki
 • Uwagi:
  • notatka Juliana Klaczki dot. Mickiewicza
  • List Jana Sawickiego s. 990-991 Fotokop. III 552

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy do Jana Działyńskiego w sprawach publicznych i prywatnych. Bruliony. n vol. 1-2.
 • 260 c 1851-1880
 • 300 a vol. 1-600 k.; vol. 2-601-1218 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Walery fotograf w Paryżu zob. Ostroróg Stanisław Julian
 • 400 a Żaczek zob. Wysocki Jacek Odrowąż
 • 400 a Unrug Anna zob. Skórzewska Anna z Unrugów
 • 400 a Seydewitz zob. Sedwitz
 • 400 a Wakefield Łucja zob. Radolińska Łucja z d. Wakefield
 • 400 a Piegłowska Jadwiga zob. Tarnowska Jadwiga z Piegłowskich
 • 400 a Szymanowska Zofia zob. Lenartowicz Zofia z Szymanowskich
 • 400 a Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon
 • 400 a Leonrodon zob. Rzewuski Leon
 • 400 a Mańkowska Lina zob. Mańkowska Bogusława z Dąbrowskich
 • 400 a Lachman Elżbieta zob. Przeździecka Elżbieta (Liza) z Lachmanów
 • 400 a Przeździecka Liza zob. Przeździecka Elżbieta (Liza) z Lachmanów
 • 400 a Mańkowska Maria zob. Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 400 a Lachman Konstancja zob. Raczyńska Konstancja z Lachmanów
 • 400 a Wodzińska Józefa zob. Kościelska Józefa z Wodzińskich
 • 400 a Olszowska Paulina z Karmińskich zob. Olschowska Paulina z Karmińskich
 • 400 a Karmińska Paulina zob. Olschowska Paulina z Karmińskich
 • 400 a Heirth Adolphine zob. Maire Adolphine z d. Heirth
 • 400 a Jeż Tomasz Teodor zob. Miłkowski Zygmunt
 • 400 a Radzimińska Prowidencja zob. Guttry Prowidencja z Radzimińskich
 • 400 a Garczyńska H. zob. Zabłocka H. z Garczyńskich
 • 400 a Gałczyńska Zofia zob. Kossak Zofia z Gałczyńskich
 • 400 a Charles Edmond zob. Chojecki Edmund Franciszek
 • 400 a Dąbrowska Bogusława zob. Mańkowska Bogusława z Dąbrowskich
 • 500 a notatka Juliana Klaczki dot. Mickiewicza
 • 500 a List Jana Sawickiego s. 990-991 Fotokop. III 552
 • 520 a Słowacki Juliusz, wypisy z "Mazepy" i "Snu srebrnego Salomei" przez Juliana Klaczkę dla Jana Działyńskiego
 • 530 d Mf 6698
 • 530 d Mf 6699
 • 530 d Mf 52
 • 530 d Mf 96
 • 530 d Mf 98
 • 530 a Fotokop. III 552
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło VII |4615
 • 600 a Chodźko Stanisław c chemik w Paryżu
 • 600 a Słowacki Juliusz
 • 610 a Szkoła Ochroniarek c Buk d 1875
 • 651 a Bnin
 • 651 a Buk x m., Szkoła Ochroniarek y 1875 r. z Polska
 • 651 a Gołuchów
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Przyjaciół Oświaty y 1869 z Polska
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej, 1873, Ukraina
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x Komuna Paryska (wykazy rozstrzelanych Polaków) y 1870
 • 651 a Poznań
 • 651 a Poznań x Stowarzyszenie Drukarzy Polskich y 1871
 • 651 a Poznań x Królewska Komisja Specjalna y 1864
 • 651 a Pruszków x Towarzystwo Bratniej Pomocy Akad. Polaków, 1871-1872
 • 651 a Rapperswil x Muzeum Narodowe, 1871-1873 - uzup.
 • 651 a Runowo
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Śrem
 • 651 a Wrocław x Towarzystwo Przemysłowców Polskich
 • 653 a szkoły
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Komuna Paryska (|wykazy rozstrzelanych Polaków)
 • 653 a banki
 • 653 a banki
 • 700 a Zieliński
 • 700 a Żebrowski Feliks c organomistrz
 • 700 a Zborowski Marcin c przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 • 700 a Zaniewski Franciszek Ksawery
 • 700 a Zakrzewski Ignacy c płk, historyk, wydawca źródeł
 • 700 a Zakaszewski C.
 • 700 a Zamoyski Jan 1802-1879
 • 700 a Zielonka Władysław sekr. Tow. Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej
 • 700 a Żółtowski Franciszek
 • 700 a Żychliński Teodor red. "Dziennika Poznańskiego", genealog
 • 700 a Żychoń
 • 700 a Wysocki Józef c gen.
 • 700 a Wysocki Piotr c komendant Szkoły Podchorążych 1830 r.
 • 700 a Wróblewski Michał
 • 700 a Wysocki Jacek Odrowąż
 • 700 a Wołowski A.
 • 700 a Wołowski Bronisław c publicysta i działacz emigracyjny
 • 700 a Wojciechowski Łucjan c inż.
 • 700 a Wojtowicz
 • 700 a Witt Julius
 • 700 a Witte J. de c kolekcjoner
 • 700 a Winkler L. c naucz. j. pol. w Instytucie Panien Pol. w Paryżu
 • 700 a Wisłocki August
 • 700 a Wilczyńska L.
 • 700 a Wieczorek A. c dyr. fabryki kortów w Białymstoku
 • 700 a Wernicki Aleksander c lekarz, działacz emigracyjny
 • 700 a Weisflug
 • 700 a Sawicki Jan
 • 700 a Ostroróg Stanisław Julian
 • 700 a Ujejski Kornel c poeta
 • 700 a Ułatowski c stolarz
 • 700 a Tyrankiewicz T. c bibliotekarz Stowarzyszenia Druk. Pol. w Poznaniu
 • 700 a Trzecieski Franciszek c zast. prezesa Tow. Przyj. Oświaty w Krakowie
 • 700 a Tognino Tomasz c powstaniec z 1863 r., fotograf w Paryżu
 • 700 a Tarkowski
 • 700 a Wawrowski K. prezes Bratniej Pomocy Akad. Polaków w Pruszkowie
 • 700 a Wegner Leon historyk, sekr. Pozn. Tow. Przyj. Nauk
 • 700 a Wilczyńska Maria 1
 • 700 a Wilczyński Roman ksiądz, wiceprezes i sekr. Stow. Pomocy Nauk. w Paryżu
 • 700 a Wiśniowski Leszek inżynier
 • 700 a Klaczko Julian
 • 700 a Szyc Alfred c właściciel traktierni polskiej w Paryżu
 • 700 a Sztam c lekarz
 • 700 a Sztam Zofia
 • 700 a Szlenker Ksawery
 • 700 a Szokalski Józef
 • 700 a Strangways Sophy E. Fox
 • 700 a Stasiński Józef c pełnomocnik gospodarczy Działyńskich
 • 700 a Stahr c nadleśniczy w Zielonce
 • 700 a Spiro Izydor
 • 700 a Sołowieyczyk Elias c rabin
 • 700 a Sołtan Adam płk
 • 700 a Szlagowski Józef plenipotent Tytusa Działyńskiego
 • 700 a Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu
 • 700 a Szulczewski Karol mjr, sekr. Tow. Literackiego Przyj. Polski w Anglii
 • 700 a Skórzewska Anna z Unrugów
 • 700 a Siwicki Symforian c ksiądz gwardian w Choczu
 • 700 a Śmitkowski Leon działacz pol., społ. i kulturalny
 • 700 a Skórzewski Andrzej
 • 700 a Skórzewski Zygmunt
 • 700 a Siwiński Edward c pisarz emigracyjny, red. "Niepodległości", nauczyciel w Wyższej Szkole Pol. w Paryżu
 • 700 a Sedwitz
 • 700 a Siemieński Lucjan poeta, tłumacz
 • 700 a Schmitt Theodor
 • 700 a Sczaniecka M.
 • 700 a Sawczyński Zygmunt
 • 700 a Saynet
 • 700 a Saenger Feliks
 • 700 a Saissy Marie
 • 700 a Ruszczewski Hieronim Michał c gen.
 • 700 a Rozwadowski Bartłomiej
 • 700 a Różycki Edmund c gen.
 • 700 a Ruciński c ksiądz
 • 700 a Rothschild Jacob c księgarz, wydawca w Paryżu
 • 700 a Riege c inspektor gorzelni w Roszkowie
 • 700 a Rodakowski Henryk c malarz
 • 700 a Regener A. W. c inż.
 • 700 a Rivoli Józef pełnomocnik Działyńskich
 • 700 a Rymarkiewicz Stanisław proboszcz w Kotlinie
 • 700 a Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu
 • 700 a Sawicki Jan kpt.
 • 700 a Sczaniecki Stanisław sekr. Tow. Rolniczego pow. pleszew. i odolanow.
 • 700 a Radolińska Łucja z d. Wakefield
 • 700 a Rakowski Józef
 • 700 a Rakowski Kazimierz kpt., uczestnik powstań z 1831 i 1863 r.
 • 700 a Poznański Fr. c lekarz
 • 700 a Prądzyński J. c prezes Tow. Bratniej Pomocy Akad. Polaków w Pruszkowie
 • 700 a Radoliński Hugo dyplomata pruski
 • 700 a Sawicki Jan
 • 700 a Tarnowska Jadwiga z Piegłowskich d 1852-1934
 • 700 a Plater Broel Władysław założ. Muzeum w Rapperswilu, 1806-1889
 • 700 a Poleski Antoni
 • 700 a Potocki Mieczysław Franciszek
 • 700 a Potworowski Edward prezes sądu ziemskiego we Wschowie
 • 700 a Pick Raphael
 • 700 a Peschke J. E. c właściciel hotelu w Kaliszu
 • 700 a Persoz? Franciszka
 • 700 a Peltier A.
 • 700 a Paszkowski Mieczysław B. c publicysta emigracyjny
 • 700 a Päscher c wachmistrz
 • 700 a Paravey de
 • 700 a Palacz Maciej c sołtys Górczyna, działacz Zw. Plebejuszów w Poznaniu
 • 700 a Otocki Antoni c powstaniec z 1831 r.
 • 700 a Olszewska
 • 700 a Okęcki S.
 • 700 a Ohnstein Julius c kupiec w Lesznie
 • 700 a Noailles Emmanuel Henri Victurnien de
 • 700 a Niemojewski Jan Nepomucen
 • 700 a Mycielski Michał
 • 700 a Mycielski Feliks
 • 700 a Mrowiński Walery c agronom, rządca w majątkach Jana Działyńskiego, potem jezuita
 • 700 a Mroczkowski c kapral Legii Cudzoziemskiej
 • 700 a Morawski Wojciech d 1840-1891
 • 700 a Monttesuy Claude?
 • 700 a Mioduszewski Jan c malarz
 • 700 a Milliard E.
 • 700 a Mielżyński Jan
 • 700 a Miarka Karol
 • 700 a Miłkowski Zygmunt
 • 700 a Mieczkowski Wojciech
 • 700 a Mielżyński Józef przewodn. Spółki Bazarowej w Poznaniu
 • 700 a Mielżyński Maciej działacz polityczny Wielkopolski
 • 700 a Mierosławski Ludwik
 • 700 a Mocquard A. notariusz Paryż
 • 700 a Montalembert Charles Forbes de, franc. historyk i publicysta
 • 700 a Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813
 • 700 a Morawski Kajetan (1817-1880)
 • 700 a Motty Stanisław sędzia, prezes Koła Pol. w Berlinie
 • 700 a Mycielski Michał rektor kolegium jezuickiego w Śremie
 • 700 a Nehring Władysław filolog i historyk literatury pol., prof. Uniw. we Wrocławiu
 • 700 a Netrebski Jan inż.
 • 700 a Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego
 • 700 a Odyniec Antoni Edward poeta
 • 700 a Ogiński Wiktor
 • 700 a Maria od Krzyża c franciszkanka
 • 700 a Maria Hildegarda c przełożona urszulanek w Berlinie
 • 700 a Manteuttel Gustav von c historyk i etnolog polski
 • 700 a Manners-Sulton
 • 700 a Mańkowski Teodor
 • 700 a Malhomme L. c pełnomocnik ordynacji Zamoyskich
 • 700 a Mąkowski Stefan c redaktor "Nadwiślanina" i "Przyjaciela Ludu" w Chełmnie
 • 700 a Makowski Kazimierz
 • 700 a Mamroth Hartwig kupiec, skarbnik Zrzeszenia Kuchni Ludowych w Poznaniu
 • 700 a Martin Maria służebniczka
 • 700 a Mickiewicz Adam
 • 700 a Mickiewicz Władysław
 • 700 a Łukaszewicz c zarządca dóbr żegocińskich
 • 700 a Łubieński Józef
 • 700 a Lorenc Wincenty
 • 700 a Lippmann Dorota
 • 700 a Levy Armand c literat i tłumacz francuski
 • 700 a Leuschen
 • 700 a Lesseps Ferdinand de c inżynier
 • 700 a Lenartowicz Zofia z Szymanowskich
 • 700 a Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta
 • 700 a Lehmann Otto
 • 700 a Libelt Karol filozof
 • 700 a Lipiński Karol nauczyciel domowy Jana Działyńskiego
 • 700 a Lompa Józef narodowy działacz śląski, tłumacz sądowy
 • 700 a Łyskowski Mieczysław sędzia, współzałożyciel Banku Włościańskiego, dyrektor Banku Kwilecki, Potock i Sp.
 • 700 a Lenartowicz Teofil c poeta
 • 700 a Lassere Paul Joseph Henri de Monzie c pisarz i publicysta francuski
 • 700 a Lehmann Jenny
 • 700 a Łaski Zdzisław
 • 700 a La Haye Aline de
 • 700 a Lachman Isidor c numizmatyk we Wrocławiu?
 • 700 a Raczyńska Konstancja z Lachmanów zm. 1874
 • 700 a Łączyński Adolf prezes Centralnego Towarzystwa Gospodarczego Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 a Kupść Antoni
 • 700 a Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 700 a Kwilecki Mieczysław współwłaściciel Banku Przemysłowo-Rolniczego w Poznaniu
 • 700 a Sawicki Jan
 • 700 a Kunkel Ludwik c kupiec w Poznaniu
 • 700 a Kunaszewski Kazimierz
 • 700 a Krosnowski Adolf c pułkownik
 • 700 a Kropiwnicki Józef c nauczyciel języka angielskiego
 • 700 a Kraus Karol c kan.
 • 700 a Krause J.
 • 700 a Kruszewski Ignacy generał
 • 700 a Krzyżanowski Antoni budowniczy, wiceprezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 a Kucharzewski Feliks inżynier
 • 700 a Kotarbiński E.
 • 700 a Kościelska Józefa z Wodzińskich
 • 700 a Kossak Juliusz malarz
 • 700 a Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 a Krasicki Kazimierz
 • 700 a Korzeniowski Józef Onufry c ksiądz
 • 700 a Konstantynowicz Michał Józef c nauczyciel
 • 700 a Königswarter
 • 700 a Klawitter Emil c proboszcz w Runowie
 • 700 a Kirszenstein
 • 700 a Kippina
 • 700 a Karśnicki Karol c uczestnik sprzysiężenia Wysockiego, uczestnik powstania listopadowego, inżynier chemik, przewodniczący Wydziału Nauk Przyrodniczych Poznańskigo Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 a Klaczko Julian publicysta, poeta, krytyk, historyk sztuki
 • 700 a Koncewicz Aleksander lekarz
 • 700 a Kastory Ludwik c guwerner i pełnomocnik Czartoryskich
 • 700 a Olschowska Paulina z Karmińskich
 • 700 a Kaczmarkiewicz
 • 700 a Jezierski Józef c ślusarz
 • 700 a Hulewicz Marceli
 • 700 a Jabłkowski Ludwik powstaniec z 1830 i 1848 r.
 • 700 a Jakowicki Ludwik profesor gimnazjum w Trzemesznie i Poznaniu
 • 700 a Janicki Jan Nepomucen proboszcz kórnicki
 • 700 a Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny
 • 700 a Jędrzejewicz Henryk podpułkownik, sekretarz Towarzystwa Wojskowych Polskich i Komisji Pośredniczącej w Paryżu
 • 700 a Jordan Zygmunt generał, działacz emigracyjny
 • 700 a Kaniński J. radca sądowy w Elblągu
 • 700 a Kantak Kazimierz działacz polityczny, sekretarz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, sekretarz Koła Polskiego w sejmie pruskim
 • 700 a Heymann Karl c radca handlowy, księgarz-nakładca w Berlinie
 • 700 a Maire Adolphine z d. Heirth
 • 700 a Hejnowski Z. c prezes Towarzystwa Bratniej Pomocy Akademików Polaków w Pruszkowie
 • 700 a Haugton Samuel
 • 700 a Guttry Prowidencja z Radzimińskich
 • 700 a Grzymała Franciszek c dziennikarz, działacz emigracyjny
 • 700 a Gril c kanonik w Paryżu
 • 700 a Górecka Magdalena
 • 700 a Gorayski August
 • 700 a Goldschmidt S. c producent przyrządów ortopedycznych w Berlinie
 • 700 a Giedroyć Kunegunda
 • 700 a Gerlach A. L.
 • 700 a Garelli P. c urzędnik przewozów morskich w Aleksandrii
 • 700 a Zabłocka H. z Garczyńskich
 • 700 a Giller Agaton dziennikarz, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym
 • 700 a Goncet Jean redaktor "L'Histoire generale des hommes vivants et des hommes morts dans le XIX siècle" w Genewie
 • 700 a Guttry Aleksander działacz polityczny, powstaniec z 1830, 1848 i 1863 r.
 • 700 a Garnier A. c kwatermistrz wojsk francuskich
 • 700 a Garczyńska Pulcheria
 • 700 a Kossak Zofia z Gałczyńskich
 • 700 a Gałęzowski Józef członek Rządu Narodowego 1863 r., prezes i dyrektor Muzeum Narodowego w Rapperswilu
 • 700 a Gałęzowski Seweryn chirurg, dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles
 • 700 a Fleischer Leopold c filipin
 • 700 a Flahaut de La Billarderie Auguste Charles Joseph de c generał i dyplomata francuski
 • 700 a Estkowski Ewaryst c pedagog i pisarz
 • 700 a Elsner Fr. c przewodniczący Stowarzyszenia Drukarzy Polskich w Poznaniu
 • 700 a Dutkiewicz Jan K.
 • 700 a Du Camp Maxime c literat i podróżnik francuski
 • 700 a Dübner Friedrich c filolog niemiecki
 • 700 a Domański
 • 700 a Dobrzański A. S. c oficer wojsk polskich i francuskich
 • 700 a Dobrowolski Tadeusz
 • 700 a Dembiński Edmund
 • 700 a Daniłowski Władysław c członek Komitetu Centralnego w 1862 r.
 • 700 a Czarnecki W. c złotnik
 • 700 a Czaplicki Władysław c literat
 • 700 a Colin?
 • 700 a Ciesieliński
 • 700 a Ciemieniewska Balbina
 • 700 a Ciechański Władysław
 • 700 a Chrzanowski b II
 • 700 a Choiński Antoni c proboszcz fary w Bydgoszczy
 • 700 a Cieszkowski August filozof, ekonomista i polityk
 • 700 a Cybulski Napoleon szewc i fabrykant butów w Berlinie, prezes Towarzystwa "Przytulisko"
 • 700 a Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899
 • 700 a Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 a Mańkowska Bogusława z Dąbrowskich
 • 700 a Dąbrowski Jarosław generał Komuny Paryskiej
 • 700 a Dalkiewicz Julian Władysław lekarz
 • 700 a Delaroche Horace
 • 700 a Dembińska Wanda
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Chodźko M.
 • 700 a Chojecki Edmund Franciszek zob. Charles Edmond c literat, działacz emigracyjny, bibliotekarz
 • 700 a Chłapowski Dezydery generał
 • 700 a Chłapowski Tadeusz współdyrektor banku "Tellus" w Poznaniu
 • 700 a Chodorowski Aleksander
 • 700 a Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 a Chotomski Władysław redaktor "Tygodnika Wielkopolskiego"
 • 700 a Chavance A. c sekretarz osobisty Sedwitza
 • 700 a Chądzyński Paweł c proboszcz w Pakości
 • 700 a Castalan Eugène Charles c matematyk belgijski
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Grocholska Franciszka z Brzozowskich 1807-1872
 • 700 a Buchowski Kajetan działacz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, członek rad nadzorczych banków "Tellus" i Kredytowego dla Włościan
 • 700 a Brochelski F. A.
 • 700 a Birquet M. c jubiler
 • 700 a Breza Wanda z Wierzbińskich
 • 700 a Branicki Konstanty c ornitolog, założyciel Muzeum Branickich w Warszawie d 1824-1884
 • 700 a Hauke Józef Bosak zob. Bosak Józef c generał i polityk
 • 700 a Branicka Jadwiga z Potockich zm. 1884
 • 700 a Braun Maksymilian sędzia pojednawczy i prezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 a Borakowska Maria
 • 700 a Borakowska Augustyna
 • 700 a Glabisz Maria z Bolewskich
 • 700 a Borakowski Kazimierz zob. Burakowski Kazimierz rządca w Gołuchowie
 • 700 a Boryczewski Klemens rzeźbiarz
 • 700 a Bojanowski
 • 700 a Binant A. c kupiec i fabrykant w Paryżu
 • 700 a Bielski Dominik c kapitan artylerii
 • 700 a Bieliński J.
 • 700 a Bielawski
 • 700 a Białoskórski Feliks
 • 700 a Baum K. c przewodniczący Towarzystwa Przemysłowców Polskich we Wrocławiu
 • 700 a Barbier
 • 700 a Bartkowski Jan
 • 700 a Amsell Henryk c muzyk
 • 700 a Anc Bolesław c nauczyciel matematyki, inżynier kolejnictwa
 • 700 a Andersch J. c sekretarz Zrzeszenia Kuchni Ludowych w Poznaniu
 • 700 a Abelsdorff Albert c księgarz w Berlinie
 • 700 a Aulich Artur c prezes Towarzystwa Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej
 • 700 a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 700 a Berwiński Ryszard Wincenty poeta
 • 700 a Białęski Franciszek
 • 700 a Bielak Jukundyn ksiądz
 • 700 a Birt Anne guwernantka
 • 700 a Błociszewski Kazimierz historyk
 • 700 a Bniński Ignacy II 1820-1893
 • 700 a Sztam Elżbieta z Bolewskich
 • 700 a Sawicki Jan
 • 710 a Towarzystwo Przemysłowców Polskich, Wrocław
 • 710 a Muzeum Narodowe, Rapperswil d 1871-1873 e - uzup.
 • 710 a Towarzystwo Bratniej Pomocy Akad. Polaków, Pruszków d 1871-1872
 • 710 a Stowarzyszenie Drukarzy Polskich, Poznań d 1871
 • 710 a Królewska Komisja Specjalna, Poznań d 1864
 • 710 a Generalna Administracja Poczt, Paryż
 • 710 a Administration Generale des Postes Paris zob. Generalna Administracja Poczt, Paryż
 • 710 a Towarzystwo Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej, Lwów, 1873
 • 710 a Towarzystwo Przyjaciół Oświaty c Kraków d 1869
 • 710 a "Hirszfeld u. Wolff" zob. "Hirschfeld u. Wolff" b bank w Poznaniu
 • 710 a "Hirschfeld u. Wolff" b bank w Poznaniu
 • 740 a "Katolik" - dziennik pod redakcją Karola Miarki
 • 852 j BK 07356/1-2

Indeksy