Stypendia. Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07358
 • Tytuł: Stypendia. Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1853-1882
 • Opis fizyczny: 357 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Uniwersytet Gryfia 1869
  • Uniwersytet, Wrocław 1861 świadectwo
  • Gołuchów
  • Gryfia m., uniwersytet 1869
  • Kórnik
  • Krotoszyn m., magistrat 1861 Polska
  • Ostrów Wlkp
  • Paryż
  • Paryż Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse
  • Poznań Seminarium Nauczycielskie, 1854
  • Poznań Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn. 1861
  • Poznań Szkoła Realna 1872
  • Poznań
  • Śląsk
  • Wrocław Uniwersytet 1861
  • świadectwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1861 r.
  • Stypendia
  • szkoły
  • korespondencja
  • świadectwa (kopie), Szkoła Realna w Poznaniu, 1872
  • świadectwo, Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854
  • Stypendia
  • świadectwa

MARC

 • 130 $a Stypendia
 • 245 $a Stypendia. |Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.
 • 260 $c 1853-1882
 • 300 $a 357 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Narbutt Teodora zob. Monczuńska Teodora z Narbuttów
 • 400 $a Oborska Ludwika zob. Kutzner Ludwika z Oborskich
 • 400 $a Kuczborska P. zob. Karłowska P. z Kuczborskich
 • 400 $a Brudkowski Franciszek zob. Bródkowski Franciszek
 • 400 $a Burakowski Kazimierz zob. Borakowski Kazimierz
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło XVII |4618
 • 610 $a Uniwersytet $c Gryfia $d 1869
 • 610 $a Uniwersytet, Wrocław $d 1861 $k świadectwo
 • 651 $a Gołuchów
 • 651 $a Gryfia $x m., uniwersytet $y 1869
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Krotoszyn $x m., magistrat $y 1861 $z Polska
 • 651 $a Ostrów Wlkp
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż $x Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse
 • 651 $a Poznań $x Seminarium Nauczycielskie, 1854
 • 651 $a Poznań $x Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn. $y 1861
 • 651 $a Poznań $x Szkoła Realna $y 1872
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Śląsk
 • 651 $a Wrocław $x Uniwersytet $y 1861
 • 653 $a świadectwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1861 r.
 • 653 $a Stypendia
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a świadectwa (kopie), Szkoła Realna w Poznaniu, 1872
 • 653 $a świadectwo, Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854
 • 653 $a Stypendia
 • 655 $a świadectwa
 • 700 $a Zwikert Jan
 • 700 $a Żuliński Edward
 • 700 $a Żochowska Anna
 • 700 $a Zbąski Ewaryst
 • 700 $a Wysoczyński
 • 700 $a Ziemski Roman
 • 700 $a Ziółkowski Jan
 • 700 $a Zwierkowski Ignacy
 • 700 $a Wojtyniak Stanisław $c urzędnik kolejowy
 • 700 $a Wiesiołowski M.
 • 700 $a Wardęski Antoni
 • 700 $a Wakulski K.
 • 700 $a Turno Ludwika z Turnów
 • 700 $a Trawiński Franciszek
 • 700 $a Tarnawski Euzebiusz
 • 700 $a Szyperski Wacław
 • 700 $a Szlezygier Mieczysław
 • 700 $a Świętorzecki Bolesław
 • 700 $a Świtalski Maciej
 • 700 $a Szaal Maksymilian
 • 700 $a Szadkowski Jan
 • 700 $a Stysiński Jan $c śpiewak operowy
 • 700 $a Stablewski Florian $c arcybp
 • 700 $a Słomiński Wacław
 • 700 $a Simkowski Władysław
 • 700 $a Scholl $c urzędnik magistratu w Krotoszynie
 • 700 $a Rymarkiewicz Józef
 • 700 $a Rużycki Feliks
 • 700 $a Ruge Maksymilian
 • 700 $a Rother A. $c rektor szkoły w Pleszewie
 • 700 $a Rosiński
 • 700 $a Rajewski T.
 • 700 $a Rogowicz Franciszek
 • 700 $a Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu
 • 700 $a Rzepecki Wacław
 • 700 $a Rzepnicki Hilary
 • 700 $a Sękowski Antoni inż
 • 700 $a Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu
 • 700 $a Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy
 • 700 $a Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie
 • 700 $a Wiśniowski Leszek inżynier
 • 700 $a Radajewski Wacław
 • 700 $a Radłowski
 • 700 $a Prabucki Jan
 • 700 $a Preibisz Józef
 • 700 $a Preibisz Władysław
 • 700 $a Psarski Witold
 • 700 $a Popiel
 • 700 $a Popławski W.
 • 700 $a Popławski Władysław
 • 700 $a Pokorna Leokadia $c nauczycielka
 • 700 $a Pietrzykowski Marian
 • 700 $a Oświęcimski Jan Konrad
 • 700 $a Osiński Henryk
 • 700 $a Orlicki Julian
 • 700 $a Neustuppowa
 • 700 $a Müller $c inspektor Kolei Górnośląskiej
 • 700 $a Morkowski W. $c urzędnik Sądu Apelacyjnego Poznań
 • 700 $a Monczuńska Teodora z Narbuttów
 • 700 $a Morawski Kajetan (1817-1880)
 • 700 $a Narbutt Franciszek inżynier
 • 700 $a Mikołajczak J.
 • 700 $a Masłowski Walenty
 • 700 $a Masłowski Ludwik
 • 700 $a Marcinkowski Ignacy
 • 700 $a Luściński Alfons Korwin
 • 700 $a Lipiński Józef $c ślusarz
 • 700 $a Kutzner Ludwika z Oborskich
 • 700 $a Łabujewski Jan nauczyciel gimnazjalny
 • 700 $a Lipczyński W. malarz
 • 700 $a Lipiński Stanisław
 • 700 $a Kutzner Kazimierz
 • 700 $a Kurnatowski Kazimierz
 • 700 $a Krzyżanowski Wrócisław $c proboszcz w Kamieńcu Poznańskim
 • 700 $a Krzyżankiewicz A.
 • 700 $a Kruszyński Marcin
 • 700 $a Kranc Stanisław
 • 700 $a Kostecki Leon
 • 700 $a Kostrzewski Leon
 • 700 $a Kowalski Jan
 • 700 $a Klepczewski Bolesław
 • 700 $a Kassyusz Maria $c siostra miłosierdzia
 • 700 $a Karpuszko Seweryn
 • 700 $a Karłowska P. z Kuczborskich
 • 700 $a Karasiewicz W.
 • 700 $a Juszkiewicz
 • 700 $a Jasiński W.
 • 700 $a Hejmanowski Bolesław
 • 700 $a Haławski Ludwik
 • 700 $a Gumowski Walenty
 • 700 $a Grzybowski W.
 • 700 $a Grzybowski J. T. $c lekarz
 • 700 $a Grzybowski G.
 • 700 $a Jedliński Juliusz dyrektor Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu
 • 700 $a Jordan Franciszek referendarz sądu w Poznaniu
 • 700 $a Jurasz Antoni lekarz
 • 700 $a Grodzki Jan
 • 700 $a Gajzler Ludwik
 • 700 $a Frosch Edward
 • 700 $a Fischbach Maksymilian
 • 700 $a Fiebak Józef
 • 700 $a Enz Ignacy
 • 700 $a Dobrzański J. $c stolarz
 • 700 $a Dąbrowski Tomasz
 • 700 $a Chojnacki F.
 • 700 $a Bukowska Aniela
 • 700 $a Bronikowski Wojciech
 • 700 $a Bródkowski Franciszek zob. Brudkowski Franciszek $c leśniczy
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 700 $a Czaderski E. F.
 • 700 $a Daszkiewicz Korybut Bolesław lekarz
 • 700 $a Doliński Ferdynand chemik
 • 700 $a Donat Franciszek
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Górski Leon lekarz
 • 700 $a Brasse Bolesław
 • 700 $a Brąnzel Antoni
 • 700 $a Biedowicz Stanisław
 • 700 $a Antoniewicz Michał
 • 700 $a Ambrosch Joseph Julius $c filolog i archeolog niemiecki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 700 $a Amplewska Józefa z d. Horn
 • 700 $a Biliński Józef ksiądz
 • 700 $a Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy
 • 700 $a Borakowski Kazimierz zob. Burakowski Kazimierz rządca w Gołuchowie
 • 710 $a Kolej Górnośląska 1878
 • 710 $a Szkoła Realna $d 1872
 • 710 $a Seminarium Nauczycielskie, Poznań $d 1854
 • 710 $a Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn., Poznań $d 1861
 • 710 $a Königliches Regierungs Pr:asidium zu Posen zob. Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn.
 • 710 $a Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse w Paryżu
 • 710 $a Magistrat $c Krotoszyn $d 1861
 • 852 $j BK 07358

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07358