Stypendia. Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07358
 • Tytuł: Stypendia. Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1853-1882
 • Opis fizyczny: 357 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Uniwersytet Gryfia 1869
  • Uniwersytet, Wrocław 1861 świadectwo
  • Gołuchów
  • Gryfia m., uniwersytet 1869
  • Kórnik
  • Krotoszyn m., magistrat 1861 Polska
  • Ostrów Wlkp
  • Paryż
  • Paryż Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse
  • Poznań Seminarium Nauczycielskie, 1854
  • Poznań Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn. 1861
  • Poznań Szkoła Realna 1872
  • Poznań
  • Śląsk
  • Wrocław Uniwersytet 1861
  • świadectwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1861 r.
  • Stypendia
  • szkoły
  • korespondencja
  • świadectwa (kopie), Szkoła Realna w Poznaniu, 1872
  • świadectwo, Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854
  • Stypendia
  • świadectwa

MARC

 • 130 %a Stypendia
 • 245 %a Stypendia. |Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.
 • 260 %c 1853-1882
 • 300 %a 357 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Narbutt Teodora zob. Monczuńska Teodora z Narbuttów
 • 400 %a Oborska Ludwika zob. Kutzner Ludwika z Oborskich
 • 400 %a Kuczborska P. zob. Karłowska P. z Kuczborskich
 • 400 %a Brudkowski Franciszek zob. Bródkowski Franciszek
 • 400 %a Burakowski Kazimierz zob. Borakowski Kazimierz
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d Pudło XVII |4618
 • 610 %a Uniwersytet %c Gryfia %d 1869
 • 610 %a Uniwersytet, Wrocław %d 1861 %k świadectwo
 • 651 %a Gołuchów
 • 651 %a Gryfia %x m., uniwersytet %y 1869
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Krotoszyn %x m., magistrat %y 1861 %z Polska
 • 651 %a Ostrów Wlkp
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Paryż %x Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse
 • 651 %a Poznań %x Seminarium Nauczycielskie, 1854
 • 651 %a Poznań %x Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn. %y 1861
 • 651 %a Poznań %x Szkoła Realna %y 1872
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Śląsk
 • 651 %a Wrocław %x Uniwersytet %y 1861
 • 653 %a świadectwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1861 r.
 • 653 %a Stypendia
 • 653 %a szkoły
 • 653 %a korespondencja
 • 653 %a świadectwa (kopie), Szkoła Realna w Poznaniu, 1872
 • 653 %a świadectwo, Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854
 • 653 %a Stypendia
 • 655 %a świadectwa
 • 700 %a Zwikert Jan
 • 700 %a Żuliński Edward
 • 700 %a Żochowska Anna
 • 700 %a Zbąski Ewaryst
 • 700 %a Wysoczyński
 • 700 %a Ziemski Roman
 • 700 %a Ziółkowski Jan
 • 700 %a Zwierkowski Ignacy
 • 700 %a Wojtyniak Stanisław %c urzędnik kolejowy
 • 700 %a Wiesiołowski M.
 • 700 %a Wardęski Antoni
 • 700 %a Wakulski K.
 • 700 %a Turno Ludwika z Turnów
 • 700 %a Trawiński Franciszek
 • 700 %a Tarnawski Euzebiusz
 • 700 %a Szyperski Wacław
 • 700 %a Szlezygier Mieczysław
 • 700 %a Świętorzecki Bolesław
 • 700 %a Świtalski Maciej
 • 700 %a Szaal Maksymilian
 • 700 %a Szadkowski Jan
 • 700 %a Stysiński Jan %c śpiewak operowy
 • 700 %a Stablewski Florian %c arcybp
 • 700 %a Słomiński Wacław
 • 700 %a Simkowski Władysław
 • 700 %a Scholl %c urzędnik magistratu w Krotoszynie
 • 700 %a Rymarkiewicz Józef
 • 700 %a Rużycki Feliks
 • 700 %a Ruge Maksymilian
 • 700 %a Rother A. %c rektor szkoły w Pleszewie
 • 700 %a Rosiński
 • 700 %a Rajewski T.
 • 700 %a Rogowicz Franciszek
 • 700 %a Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu
 • 700 %a Rzepecki Wacław
 • 700 %a Rzepnicki Hilary
 • 700 %a Sękowski Antoni inż
 • 700 %a Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu
 • 700 %a Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy
 • 700 %a Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie
 • 700 %a Wiśniowski Leszek inżynier
 • 700 %a Radajewski Wacław
 • 700 %a Radłowski
 • 700 %a Prabucki Jan
 • 700 %a Preibisz Józef
 • 700 %a Preibisz Władysław
 • 700 %a Psarski Witold
 • 700 %a Popiel
 • 700 %a Popławski W.
 • 700 %a Popławski Władysław
 • 700 %a Pokorna Leokadia %c nauczycielka
 • 700 %a Pietrzykowski Marian
 • 700 %a Oświęcimski Jan Konrad
 • 700 %a Osiński Henryk
 • 700 %a Orlicki Julian
 • 700 %a Neustuppowa
 • 700 %a Müller %c inspektor Kolei Górnośląskiej
 • 700 %a Morkowski W. %c urzędnik Sądu Apelacyjnego Poznań
 • 700 %a Monczuńska Teodora z Narbuttów
 • 700 %a Morawski Kajetan (1817-1880)
 • 700 %a Narbutt Franciszek inżynier
 • 700 %a Mikołajczak J.
 • 700 %a Masłowski Walenty
 • 700 %a Masłowski Ludwik
 • 700 %a Marcinkowski Ignacy
 • 700 %a Luściński Alfons Korwin
 • 700 %a Lipiński Józef %c ślusarz
 • 700 %a Kutzner Ludwika z Oborskich
 • 700 %a Łabujewski Jan nauczyciel gimnazjalny
 • 700 %a Lipczyński W. malarz
 • 700 %a Lipiński Stanisław
 • 700 %a Kutzner Kazimierz
 • 700 %a Kurnatowski Kazimierz
 • 700 %a Krzyżanowski Wrócisław %c proboszcz w Kamieńcu Poznańskim
 • 700 %a Krzyżankiewicz A.
 • 700 %a Kruszyński Marcin
 • 700 %a Kranc Stanisław
 • 700 %a Kostecki Leon
 • 700 %a Kostrzewski Leon
 • 700 %a Kowalski Jan
 • 700 %a Klepczewski Bolesław
 • 700 %a Kassyusz Maria %c siostra miłosierdzia
 • 700 %a Karpuszko Seweryn
 • 700 %a Karłowska P. z Kuczborskich
 • 700 %a Karasiewicz W.
 • 700 %a Juszkiewicz
 • 700 %a Jasiński W.
 • 700 %a Hejmanowski Bolesław
 • 700 %a Haławski Ludwik
 • 700 %a Gumowski Walenty
 • 700 %a Grzybowski W.
 • 700 %a Grzybowski J. T. %c lekarz
 • 700 %a Grzybowski G.
 • 700 %a Jedliński Juliusz dyrektor Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu
 • 700 %a Jordan Franciszek referendarz sądu w Poznaniu
 • 700 %a Jurasz Antoni lekarz
 • 700 %a Grodzki Jan
 • 700 %a Gajzler Ludwik
 • 700 %a Frosch Edward
 • 700 %a Fischbach Maksymilian
 • 700 %a Fiebak Józef
 • 700 %a Enz Ignacy
 • 700 %a Dobrzański J. %c stolarz
 • 700 %a Dąbrowski Tomasz
 • 700 %a Chojnacki F.
 • 700 %a Bukowska Aniela
 • 700 %a Bronikowski Wojciech
 • 700 %a Bródkowski Franciszek zob. Brudkowski Franciszek %c leśniczy
 • 700 %a Celichowski Zygmunt (Kórnik) %c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy %d 1845-1923
 • 700 %a Czaderski E. F.
 • 700 %a Daszkiewicz Korybut Bolesław lekarz
 • 700 %a Doliński Ferdynand chemik
 • 700 %a Donat Franciszek
 • 700 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 %a Działyński Jan Kanty
 • 700 %a Górski Leon lekarz
 • 700 %a Brasse Bolesław
 • 700 %a Brąnzel Antoni
 • 700 %a Biedowicz Stanisław
 • 700 %a Antoniewicz Michał
 • 700 %a Ambrosch Joseph Julius %c filolog i archeolog niemiecki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 700 %a Amplewska Józefa z d. Horn
 • 700 %a Biliński Józef ksiądz
 • 700 %a Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy
 • 700 %a Borakowski Kazimierz zob. Burakowski Kazimierz rządca w Gołuchowie
 • 710 %a Kolej Górnośląska 1878
 • 710 %a Szkoła Realna %d 1872
 • 710 %a Seminarium Nauczycielskie, Poznań %d 1854
 • 710 %a Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn., Poznań %d 1861
 • 710 %a Königliches Regierungs Pr:asidium zu Posen zob. Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn.
 • 710 %a Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse w Paryżu
 • 710 %a Magistrat %c Krotoszyn %d 1861
 • 852 %j BK 07358

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 07358