Stypendia. Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07358
 • Tytuł: Stypendia. Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1853-1882
 • Opis fizyczny: 357 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Uniwersytet Gryfia 1869
  • Uniwersytet, Wrocław 1861 świadectwo
  • Gołuchów
  • Gryfia m., uniwersytet 1869
  • Kórnik
  • Krotoszyn m., magistrat 1861 Polska
  • Ostrów Wlkp
  • Paryż
  • Paryż Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse
  • Poznań Seminarium Nauczycielskie, 1854
  • Poznań Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn. 1861
  • Poznań Szkoła Realna 1872
  • Poznań
  • Śląsk
  • Wrocław Uniwersytet 1861
  • świadectwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1861 r.
  • Stypendia
  • szkoły
  • korespondencja
  • świadectwa (kopie), Szkoła Realna w Poznaniu, 1872
  • świadectwo, Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854
  • Stypendia
  • świadectwa

MARC

 • 130 a Stypendia
 • 245 a Stypendia. |Listy stypendystów do Jana Działyńskiego. Kilka do Celestyny Działyńskiej.
 • 260 c 1853-1882
 • 300 a 357 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Narbutt Teodora zob. Monczuńska Teodora z Narbuttów
 • 400 a Oborska Ludwika zob. Kutzner Ludwika z Oborskich
 • 400 a Kuczborska P. zob. Karłowska P. z Kuczborskich
 • 400 a Brudkowski Franciszek zob. Bródkowski Franciszek
 • 400 a Burakowski Kazimierz zob. Borakowski Kazimierz
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło XVII |4618
 • 610 a Uniwersytet c Gryfia d 1869
 • 610 a Uniwersytet, Wrocław d 1861 k świadectwo
 • 651 a Gołuchów
 • 651 a Gryfia x m., uniwersytet y 1869
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Krotoszyn x m., magistrat y 1861 z Polska
 • 651 a Ostrów Wlkp
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse
 • 651 a Poznań x Seminarium Nauczycielskie, 1854
 • 651 a Poznań x Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn. y 1861
 • 651 a Poznań x Szkoła Realna y 1872
 • 651 a Poznań
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Wrocław x Uniwersytet y 1861
 • 653 a świadectwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1861 r.
 • 653 a Stypendia
 • 653 a szkoły
 • 653 a korespondencja
 • 653 a świadectwa (kopie), Szkoła Realna w Poznaniu, 1872
 • 653 a świadectwo, Seminarium Nauczycielskie, Poznań 1854
 • 653 a Stypendia
 • 655 a świadectwa
 • 700 a Zwikert Jan
 • 700 a Żuliński Edward
 • 700 a Żochowska Anna
 • 700 a Zbąski Ewaryst
 • 700 a Wysoczyński
 • 700 a Ziemski Roman
 • 700 a Ziółkowski Jan
 • 700 a Zwierkowski Ignacy
 • 700 a Wojtyniak Stanisław c urzędnik kolejowy
 • 700 a Wiesiołowski M.
 • 700 a Wardęski Antoni
 • 700 a Wakulski K.
 • 700 a Turno Ludwika z Turnów
 • 700 a Trawiński Franciszek
 • 700 a Tarnawski Euzebiusz
 • 700 a Szyperski Wacław
 • 700 a Szlezygier Mieczysław
 • 700 a Świętorzecki Bolesław
 • 700 a Świtalski Maciej
 • 700 a Szaal Maksymilian
 • 700 a Szadkowski Jan
 • 700 a Stysiński Jan c śpiewak operowy
 • 700 a Stablewski Florian c arcybp
 • 700 a Słomiński Wacław
 • 700 a Simkowski Władysław
 • 700 a Scholl c urzędnik magistratu w Krotoszynie
 • 700 a Rymarkiewicz Józef
 • 700 a Rużycki Feliks
 • 700 a Ruge Maksymilian
 • 700 a Rother A. c rektor szkoły w Pleszewie
 • 700 a Rosiński
 • 700 a Rajewski T.
 • 700 a Rogowicz Franciszek
 • 700 a Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu
 • 700 a Rzepecki Wacław
 • 700 a Rzepnicki Hilary
 • 700 a Sękowski Antoni inż
 • 700 a Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu
 • 700 a Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy
 • 700 a Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie
 • 700 a Wiśniowski Leszek inżynier
 • 700 a Radajewski Wacław
 • 700 a Radłowski
 • 700 a Prabucki Jan
 • 700 a Preibisz Józef
 • 700 a Preibisz Władysław
 • 700 a Psarski Witold
 • 700 a Popiel
 • 700 a Popławski W.
 • 700 a Popławski Władysław
 • 700 a Pokorna Leokadia c nauczycielka
 • 700 a Pietrzykowski Marian
 • 700 a Oświęcimski Jan Konrad
 • 700 a Osiński Henryk
 • 700 a Orlicki Julian
 • 700 a Neustuppowa
 • 700 a Müller c inspektor Kolei Górnośląskiej
 • 700 a Morkowski W. c urzędnik Sądu Apelacyjnego Poznań
 • 700 a Monczuńska Teodora z Narbuttów
 • 700 a Morawski Kajetan (1817-1880)
 • 700 a Narbutt Franciszek inżynier
 • 700 a Mikołajczak J.
 • 700 a Masłowski Walenty
 • 700 a Masłowski Ludwik
 • 700 a Marcinkowski Ignacy
 • 700 a Luściński Alfons Korwin
 • 700 a Lipiński Józef c ślusarz
 • 700 a Kutzner Ludwika z Oborskich
 • 700 a Łabujewski Jan nauczyciel gimnazjalny
 • 700 a Lipczyński W. malarz
 • 700 a Lipiński Stanisław
 • 700 a Kutzner Kazimierz
 • 700 a Kurnatowski Kazimierz
 • 700 a Krzyżanowski Wrócisław c proboszcz w Kamieńcu Poznańskim
 • 700 a Krzyżankiewicz A.
 • 700 a Kruszyński Marcin
 • 700 a Kranc Stanisław
 • 700 a Kostecki Leon
 • 700 a Kostrzewski Leon
 • 700 a Kowalski Jan
 • 700 a Klepczewski Bolesław
 • 700 a Kassyusz Maria c siostra miłosierdzia
 • 700 a Karpuszko Seweryn
 • 700 a Karłowska P. z Kuczborskich
 • 700 a Karasiewicz W.
 • 700 a Juszkiewicz
 • 700 a Jasiński W.
 • 700 a Hejmanowski Bolesław
 • 700 a Haławski Ludwik
 • 700 a Gumowski Walenty
 • 700 a Grzybowski W.
 • 700 a Grzybowski J. T. c lekarz
 • 700 a Grzybowski G.
 • 700 a Jedliński Juliusz dyrektor Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu
 • 700 a Jordan Franciszek referendarz sądu w Poznaniu
 • 700 a Jurasz Antoni lekarz
 • 700 a Grodzki Jan
 • 700 a Gajzler Ludwik
 • 700 a Frosch Edward
 • 700 a Fischbach Maksymilian
 • 700 a Fiebak Józef
 • 700 a Enz Ignacy
 • 700 a Dobrzański J. c stolarz
 • 700 a Dąbrowski Tomasz
 • 700 a Chojnacki F.
 • 700 a Bukowska Aniela
 • 700 a Bronikowski Wojciech
 • 700 a Bródkowski Franciszek zob. Brudkowski Franciszek c leśniczy
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Czaderski E. F.
 • 700 a Daszkiewicz Korybut Bolesław lekarz
 • 700 a Doliński Ferdynand chemik
 • 700 a Donat Franciszek
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Górski Leon lekarz
 • 700 a Brasse Bolesław
 • 700 a Brąnzel Antoni
 • 700 a Biedowicz Stanisław
 • 700 a Antoniewicz Michał
 • 700 a Ambrosch Joseph Julius c filolog i archeolog niemiecki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 700 a Amplewska Józefa z d. Horn
 • 700 a Biliński Józef ksiądz
 • 700 a Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy
 • 700 a Borakowski Kazimierz zob. Burakowski Kazimierz rządca w Gołuchowie
 • 710 a Kolej Górnośląska 1878
 • 710 a Szkoła Realna d 1872
 • 710 a Seminarium Nauczycielskie, Poznań d 1854
 • 710 a Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn., Poznań d 1861
 • 710 a Königliches Regierungs Pr:asidium zu Posen zob. Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn.
 • 710 a Szkoła Wyższa Polska na Montparnasse w Paryżu
 • 710 a Magistrat c Krotoszyn d 1861
 • 852 j BK 07358

Indeksy