Listy do [...] Jana Działyńskiego. Prośby, podania i rozmaitości.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07362
 • Kopie: Mf 8174
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do [...] Jana Działyńskiego. Prośby, podania i rozmaitości.
 • Miejsce i czas powstania: 1878-1880
 • Opis fizyczny: 186 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Berlin m., Towarzystwo "Przytulisko" 19 w. Niemcy
  • Bnin
  • Dziećmierowo
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Paryż
  • Poznań
  • Śląsk
  • Śląsk
  • Śrem
  • Środa
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • szpitale, przytułki
  • korespondencja

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy do [...] Jana Działyńskiego. Prośby, podania i rozmaitości.
 • 260 c 1878-1880
 • 300 a 186 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Rosińska Agnieszka zob. Sikorska Agnieszka z Rosińskich
 • 400 a Pasotti Rosina zob. Rudel Rosina z d. Pasotti
 • 400 a Żychlewicz Jadwiga Karolina zob. Fuers Jadwiga Karolina z Żychlewiczów
 • 400 a Chojnacka Józefa zob. Leworska Józefa z Chojnackich
 • 400 a Zagrodzka Aniela zob. Gorgolewska Aniela z Zagrodzkich
 • 400 a Janko od ciemnej gwiazdy zob. Rejer Stanisław
 • 400 a Jaskuła Michał zob. Jaskóła Michał
 • 400 a Kozłowska Marianna zob. Preuss Marianna z Kozłowskich
 • 400 a Mańkowska Barbara zob. Kwilecka Barbara z Mańkowskich
 • 400 a Czubala Katarzyna zob. Czubała Katarzyna
 • 530 d Mf 8174
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Nr 43
 • 651 a Berlin x m., Towarzystwo "Przytulisko" y 19 w. z Niemcy
 • 651 a Bnin
 • 651 a Dziećmierowo
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Śrem
 • 651 a Środa
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a szpitale, przytułki
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Zieliński W. c skarbnik Tow. "Przytulisko" w Berlinie
 • 700 a Zehlke c inspektor Kolei Górnośląskiej
 • 700 a Wojdołowicz Grzegorz c kucharz
 • 700 a Wąsowicz
 • 700 a Szwarc Jan c introligator
 • 700 a Szeląszkiewicz Marianna
 • 700 a Szczerbiński J. c sekretarz sądowy w Śremie
 • 700 a Szatkowski Stanisław
 • 700 a Sulerzyski Władysław c referendarz sądu ziemskiego w Bydgoszczy
 • 700 a Stanisławski c sołtys w Dziećmierowie
 • 700 a Rzepecki Wacław
 • 700 a Ryffert Piotr
 • 700 a Skrzycki Jan Nepomucen
 • 700 a Szczepkowski Władysław urzędnik gospodarczy
 • 700 a Urbanowski Zygmunt urzędnik gospodarczy
 • 700 a Zalewski E.
 • 700 a Zientkiewicz Hipolit proboszcz w Prochach
 • 700 a Sarnecki Fabian c malarz
 • 700 a Rudzki Franciszek c cukiernik
 • 700 a Pudelewicz Napoleon c urzędnik gospodarczy
 • 700 a Pruski Ignacy
 • 700 a Pluciński Ignacy
 • 700 a Pfeiffer Johann
 • 700 a Pfeiffer E.
 • 700 a Pelczyński Franciszek
 • 700 a Paulig F. R. c literat
 • 700 a Paternowska K.
 • 700 a Przyniczyński Franciszek ksiądz, red. "Gazety Górnośląskiej"
 • 700 a Rejer Stanisław ekonom
 • 700 a Romanowski Nikodem cygarnik
 • 700 a Sikorska Agnieszka z Rosińskich
 • 700 a Rosińska Józefa
 • 700 a Orzeszkiewicz Antoni
 • 700 a Olejnik Melchior
 • 700 a Ogiński Aleksander
 • 700 a Nowacki Andrzej
 • 700 a Minczykowski A.
 • 700 a Michałkiewicz Józefa
 • 700 a Malinowski St. c urzędnik gospodarczy
 • 700 a Łukaszyk Kazimierz
 • 700 a Lichnowskie c siostry
 • 700 a Lejmanowicz Hipolit c sekretarz Towarzystwa "Przytulisko" w Berlinie
 • 700 a Krzyżański Albin
 • 700 a Krysiewicz A.
 • 700 a Kozioł Wawrzyn
 • 700 a Kosiński W. c urzędnik gospodarczy
 • 700 a Karolczak Wojciech
 • 700 a Karczewski Telesfor
 • 700 a Jaskólski M.
 • 700 a Jarnutowski Feliks
 • 700 a Jankiewicz Wawrzyn c restaurator w Środzie
 • 700 a Rejer Stanisław zob. Janko od ciemnej gwiazdy, ekonom
 • 700 a Jaskóła Michał zob. Jaskuła Michał
 • 700 a Kosobudzki Antoni
 • 700 a Preuss Marianna z Kozłowskich
 • 700 a Kwilecka Barbara z Mańkowskich
 • 700 a Lehmann Otto
 • 700 a Lipczyński W. malarz
 • 700 a Łukaszyk Marianna
 • 700 a Michałowski Andrzej wikariusz w Bninie
 • 700 a Michałowski J.
 • 700 a Morkowski Czesław referendarz Poznań
 • 700 a Narwański Wincenty urzędnik gospodarczy
 • 700 a Nietrzepkowski Wiktor agronom
 • 700 a Nita Bartłomiej
 • 700 a Rudel Rosina z d. Pasotti
 • 700 a Festch?
 • 700 a Eik Otto c urzędnik kolejowy w Halle
 • 700 a Dyderski Tomasz
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Fuers Jadwiga Karolina z Żychlewiczów
 • 700 a Gasiński Michał
 • 700 a Gorgolewska Aniela z Zagrodzkich
 • 700 a Douglas of Douglas
 • 700 a Boniarska Helena
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Chmielewski Antoni urzędnik gospodarczy
 • 700 a Leworska Józefa z Chojnackich
 • 700 a Cybulski Napoleon szewc i fabrykant butów w Berlinie, prezes Towarzystwa "Przytulisko"
 • 700 a Czubała Katarzyna zob. Czubala Katarzyna
 • 700 a Donat Franciszek
 • 700 a Barczykowski Maksymilian c stolarz
 • 700 a Andrzejewski Jan
 • 700 a Antoniewicz Bolesław proboszcz w Bninie
 • 710 a Towarzystwo |"Przytulisko" c Berlin d 19 w.
 • 710 a Kolej Górnośląska 1878
 • 740 a "Gazeta Górnośląska"
 • 852 j BK 07362

Indeksy