Akta personalne powstańców (życiorysy, nominacje etc.) i różne (Agencja w Dreźnie).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07413
 • Kopie: Mf 7660
 • Tytuł: Akta personalne powstańców (życiorysy, nominacje etc.) i różne (Agencja w Dreźnie). 1-3
 • Miejsce i czas powstania: 1863-1864
 • Opis fizyczny: 67 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Kórnik
  • Paryż
  • Poznań
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Majętność kórnicka 19 w.

MARC

 • 245 a Akta personalne powstańców (życiorysy, nominacje etc.) i różne (Agencja w Dreźnie). n 1-3
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1863-1864
 • 300 a 67 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Ostoja Zagórski Jan zob. Zagórski Jan Ostoja
 • 400 a Ryfert zob. Ryffert
 • 400 a Wawer [pseud.] zob. Ramotowski Józef Konstanty
 • 400 a Witkowski Kolbe- zob. Kolbe-Witkowski
 • 400 a Zarzecki [pseud.] zob. Dziadulewicz B.
 • 400 a Czarniecki Władysław [pseud.] zob. Kasprzykowski Wawrzyniec
 • 400 a Ostoja Zagórski Jan zob. Zagórski Jan Ostoja
 • 400 a Ryfert zob. Ryffert
 • 400 a Wawer [pseud.] zob. Ramotowski Józef Konstanty
 • 400 a Witkowski Kolbe- zob. Kolbe-Witkowski
 • 400 a Zarzecki [pseud.] zob. Dziadulewicz B.
 • 400 a Czarniecki Władysław [pseud.] zob. Kasprzykowski Wawrzyniec
 • 505 a j) świadectwo lekarskie Wacława Zawady 6 IV 1864 k. 48-49.
 • 505 a k) Zaświadczenie Dyr. Biura Komis. Rz N w Paryżu Jana Antoniewicza dla rannego por. Wawrzyńca Kasprzykowskiego [Władysława Czarnieckiego] 11 XI 1864 k. 50.
 • 505 a l) Podanie NN do Komitetu Drezdeńskiego o fundusze na powrót do Francji b.d. (brul.) k. 51.
 • 505 a m) Zawiadomienie o zgubieniu dokumentów wyd. przez Komis. Nadzw. Rz N 8 III 1864 (brul.) k. 52.
 • 505 a n) Deklaracja NN powrotu do oddziału 7 V 1864 k. 53.
 • 505 a o) Odcisk (druk.) pieczęci: "Rząd Narodowy Organizacja Wojskowa Prus Zachodnich" k. 54.
 • 505 a p) Notatka informacyjna o powstańcach: Leopoldzie Bednarskim Nacz. Wojen. pow. płockiego, Kolbe-Witkowskim i Henryku Gutkowskim dla zakomunikowania Organ. Zab. Prus. b.d. [1864] k. 55-56.
 • 505 a r) Lista wojskowych w Dreźnie z personaliami poświadcz. przez maj. Karwowskiego 30 V 1864 k. 57-60.
 • 505 a s) Lista oficerów powstańców z woj. płockiego z uwagami o ich losach (z pieczęcią Komis. Pełnom. woj. płockiego) k. 61-62.
 • 505 a t) "Lista oficerów wojska regularnego" z uwagami k. 63-64.
 • 505 a u) Lista uwięzionych powstańców w Lidzbarku z prośbą o interwencję 20 II 1863 k. 65.
 • 505 a w) Wyciąg z raportów Biura Wojsk. Pom. nr 1 w Dreźnie 17 XII 1863 - - 6 IV 1864 k. 66-67.
 • 505 a Zawiera: 1. ||Życiorysy i stany służby następujących: Dembiński kapit. belg. (plan wysyłki ochotników i broni) k. 1. - Dziadulewicz B. (Zarzecki) kapit. k. 2-3. - Kossakowski Bronisław k. 4. - Kuczciński Bronisław k. 5. - Kuczciński W. nacz. policji okr. Koła k. 6. - Niwiński Stanisław (2 życiorysy z zaświadczeniem pułk. Józefa Konstantego Ramotowskiego-Wawra) nacz. II oddz. woj. august. 23 XI 1863 i 4 I 1864 k. 7-10. - Sadowski Józef 28 XII 1863 k. 11-12. - Zagórski Jan Ostoja 12 XII 1863 k. 13. - NN major k. 14-15. - NN porucznik Marian Ku... k. 16. - Wywody słowne: Hłasko Julian k. 17. - Kurowski Stanisław k. 18. - Lehman (Leman) Teofil k. 19. - Podgórski Bolesław k. 20. - Szumowski Wincenty ks. k. 21.
 • 505 a Zawiera: 2. ||Nominacje następujących: Giedymin Oskar (wyciąg z rozkazu Wydz. Wojny Sekcji III w Paryżu) 30 XI 1863 k. 22. - Grabowski Władysław 8 VI 1864 k. 23. - Ryfert Piotr na członka straży bezpieczeństwa przez Gł. Komis. Policji m. Poznania (legitymacja) 3 III 1864 k. 24. - Szymanowski Roman (zaświadczenie stopnia) 3 III 1864 k. 25.
 • 505 a Zawiera: 3 a) ||Komis. Pełnom. Rz N woj. kaliskiego Władysław Berwiński wzywa do powrotu do kraju 18 IV 1864 następujących: Nieszkowski k. 26. - Radoliński Roman k. 27.
 • 505 a b) Toż Nacz. pow. wieluńskiego 5 IV 1864 następujących: Karsznicki Jan k. 28. - Majewski Władysław k. 29. - Miączyński z Rudnik k. 30. - Skalski k. 31. - Sulmierska z Węglewic k. 32.
 • 505 a c) [Przybylski Wacław] Komis. Nadzwycz. Rz N do komis. Pełnom. w Zab. Austr. zawiadomienie o nominacji Adolfa Pieńkowskiego Pom. Komis.Nadzw. 30 XII 1863 k. 33-34 i polecenie Karolowi Pieńkowskiemu mianowania tajnych agentów policji 9 II 1864 (kop.) k. 35-36.
 • 505 a d) Zaświadczenia Agenta Zewn. woj. krakowskiego dla Bolesława Staniszewskiego 7 III 1864 k. 37.
 • 505 a e) Karta urlopowa por. Józefa Czerniewicza przez dowódcę oddz. rawskiego B. Ludwika Brzozowskiego 2 IX 1863 k. 38.
 • 505 a f) Akta dot. maj. Feliksa Kołyszko: Zezwolenie na wyjazd przez Ignacego Czyńskiego [Bronisława Radziszewskiego] Komis. Pełnom. woj. august. 29 XI 1863, wezwanie do powrotu przez [Jana Koziełło] (pseud. Skała) dowódcę 3 korpusu 21 III 1864 i wyjaśnienie Biura Wojsk. Pom. nr 1 w Dreźnie o wysłaniu Kołyszki do oddziału woj. mazow. 6 IV 1864 k. 39-42.
 • 505 a g) Podanie NN o opiekę Rz N nad majątkiem sierot po zesłaniu Anieli Radzickiej w Przasnyskiem 26 I 1864 k. 43-44.
 • 505 a h) Zaświadczenie Ignacego Leopolda, że ob. Krzymuski był nacz. m. Łaska w pow. sieradzkim 23 II 1864 k. 45-46.
 • 505 a i) Wezwanie nacz. pow. szamotulskiego do uiszczenia podatku narod. przez Bronisława Gąsiorowskiego 4 IV 1864 k. 47.
 • 530 d Mf 7660
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., niem.
 • 561 d P t. 17
 • 561 w Działyński Jan
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 653 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 700 a Zawada Wacław
 • 700 a Zagórski Jan Ostoja
 • 700 a Witkowski Henryk
 • 700 a Szumowski Wincenty
 • 700 a Szymanowski Roman
 • 700 a Sulmierska z Węglewic
 • 700 a Staniszewski Bolesław
 • 700 a Skalski c obywatel z Wieluńskiego
 • 700 a Sadowski Józef
 • 700 a Ryffert Piotr
 • 700 a Ramotowski Józef Konstanty
 • 700 a Radzicka Aniela
 • 700 a Radoliński Roman
 • 700 a Pieńkowski Adolf
 • 700 a Pieńkowski Karol
 • 700 a Niwiński Stanisław
 • 700 a Nieszkowski c obywatel z Kaliskiego
 • 700 a Miączyński z Rudnik
 • 700 a Leopold Ignacy
 • 700 a Kurowski Stanisław
 • 700 a Kuczciński W.
 • 700 a Kuczciński Bronisław
 • 700 a Kolbe-Witkowski
 • 700 a Kołyszko Feliks
 • 700 a Kossakowski Bronisław
 • 700 a Krzymuski c nacz. Łasku
 • 700 a Koziełło Jan
 • 700 a Lehman Teofil
 • 700 a Majewski Władysław
 • 700 a Podgórski Bolesław
 • 700 a Przybylski Wacław
 • 700 a Karsznicki Jan
 • 700 a Hłasko Julian
 • 700 a Gutkowski Henryk
 • 700 a Grabowski Władysław
 • 700 a Giedymin Oskar
 • 700 a Gąsiorowski Bronisław
 • 700 a Dziadulewicz B.
 • 700 a Karwowski major
 • 700 a Czerniewicz Józef
 • 700 a Kasprzykowski Wawrzyniec
 • 700 a Radziszewski Bronisław
 • 700 a Dembiński kapitan
 • 700 a Brzozowski B. Ludwik
 • 700 a Berwiński Władysław
 • 700 a Bednarski Leopold
 • 700 a Antoniewicz Jan
 • 700 a Zawada Wacław
 • 700 a Zagórski Jan Ostoja
 • 700 a Witkowski Henryk
 • 700 a Szumowski Wincenty
 • 700 a Szymanowski Roman
 • 700 a Sulmierska z Węglewic
 • 700 a Staniszewski Bolesław
 • 700 a Skalski c obywatel z Wieluńskiego
 • 700 a Sadowski Józef
 • 700 a Ryffert Piotr
 • 700 a Ramotowski Józef Konstanty
 • 700 a Radzicka Aniela
 • 700 a Radoliński Roman
 • 700 a Pieńkowski Adolf
 • 700 a Pieńkowski Karol
 • 700 a Niwiński Stanisław
 • 700 a Nieszkowski c obywatel z Kaliskiego
 • 700 a Miączyński z Rudnik
 • 700 a Leopold Ignacy
 • 700 a Kurowski Stanisław
 • 700 a Kuczciński W.
 • 700 a Kuczciński Bronisław
 • 700 a Kolbe-Witkowski
 • 700 a Kołyszko Feliks
 • 700 a Kossakowski Bronisław
 • 700 a Krzymuski c nacz. Łasku
 • 700 a Koziełło Jan
 • 700 a Lehman Teofil
 • 700 a Majewski Władysław
 • 700 a Podgórski Bolesław
 • 700 a Przybylski Wacław
 • 700 a Karsznicki Jan
 • 700 a Hłasko Julian
 • 700 a Gutkowski Henryk
 • 700 a Grabowski Władysław
 • 700 a Giedymin Oskar
 • 700 a Gąsiorowski Bronisław
 • 700 a Dziadulewicz B.
 • 700 a Karwowski major
 • 700 a Czerniewicz Józef
 • 700 a Kasprzykowski Wawrzyniec
 • 700 a Radziszewski Bronisław
 • 700 a Dembiński kapitan
 • 700 a Brzozowski B. Ludwik
 • 700 a Berwiński Władysław
 • 700 a Bednarski Leopold
 • 700 a Antoniewicz Jan
 • 740 a świadectwo lekarskie Wacława Zawady 6 IV 1864 k. 48-49.
 • 740 a Zaświadczenie Dyr. Biura Komis. Rz N w Paryżu Jana Antoniewicza dla rannego por. Wawrzyńca Kasprzykowskiego Władysława Czarnieckiego 11 XI 1864 k. 50.
 • 740 a Podanie NN do Komitetu Drezdeńskiego o fundusze na powrót do Francji b.d. brul. k. 51.
 • 740 a Zawiadomienie o zgubieniu dokumentów wyd. przez Komis. Nadzw. Rz N 8 III 1864 brul. k. 52.
 • 740 a Deklaracja NN powrotu do oddziału 7 V 1864 k. 53.
 • 740 a Odcisk druk. pieczęci: "Rząd Narodowy Organizacja Wojskowa Prus Zachodnich" k. 54.
 • 740 a Notatka informacyjna o powstańcach: Leopoldzie Bednarskim Nacz. Wojen. pow. płockiego, Kolbe-Witkowskim i Henryku Gutkowskim dla zakomunikowania Organ. Zab. Prus. b.d. 1864 k. 55-56.
 • 740 a Lista wojskowych w Dreźnie z personaliami poświadcz. przez maj. Karwowskiego 30 V 1864 k. 57-60.
 • 740 a Lista oficerów powstańców z woj. płockiego z uwagami o ich losach z pieczęcią Komis. Pełnom. woj. płockiego k. 61-62.
 • 740 a "Lista oficerów wojska regularnego" z uwagami k. 63-64.
 • 740 a Lista uwięzionych powstańców w Lidzbarku z prośbą o interwencję 20 II 1863 k. 65.
 • 740 a Wyciąg z raportów Biura Wojsk. Pom. nr 1 w Dreźnie 17 XII 1863 - - 6 IV 1864 k. 66-67.
 • 740 a Życiorysy i stany służby następujących: Dembiński kapit. belg. plan wysyłki ochotników i broni k. 1. - Dziadulewicz B. Zarzecki kapit. k. 2-3. - Kossakowski Bronisław k. 4. - Kuczciński Bronisław k. 5. - Kuczciński W. nacz. policji okr. Koła k. 6. - Niwiński Stanisław 2 życiorysy z zaświadczeniem pułk. Józefa Konstantego Ramotowskiego-Wawra nacz. II oddz. woj. august. 23 XI 1863 i 4 I 1864 k. 7-10. - Sadowski Józef 28 XII 1863 k. 11-12. - Zagórski Jan Ostoja 12 XII 1863 k. 13. - NN major k. 14-15. - NN porucznik Marian Ku... k. 16. - Wywody słowne: Hłasko Julian k. 17. - Kurowski Stanisław k. 18. - Lehman Leman Teofil k. 19. - Podgórski Bolesław k. 20. - Szumowski Wincenty ks. k. 21.
 • 740 a Nominacje następujących: Giedymin Oskar wyciąg z rozkazu Wydz. Wojny Sekcji III w Paryżu 30 XI 1863 k. 22. - Grabowski Władysław 8 VI 1864 k. 23. - Ryfert Piotr na członka straży bezpieczeństwa przez Gł. Komis. Policji m. Poznania legitymacja 3 III 1864 k. 24. - Szymanowski Roman zaświadczenie stopnia 3 III 1864 k. 25.
 • 740 a Komis. Pełnom. Rz N woj. kaliskiego Władysław Berwiński wzywa do powrotu do kraju 18 IV 1864 następujących: Nieszkowski k. 26. - Radoliński Roman k. 27.
 • 740 a Nacz. pow. wieluńskiego 5 IV 1864 następujących: Karsznicki Jan k. 28. - Majewski Władysław k. 29. - Miączyński z Rudnik k. 30. - Skalski k. 31. - Sulmierska z Węglewic k. 32.
 • 740 a Przybylski Wacław Komis. Nadzwycz. Rz N do komis. Pełnom. w Zab. Austr. zawiadomienie o nominacji Adolfa Pieńkowskiego Pom. Komis.Nadzw. 30 XII 1863 k. 33-34 i polecenie Karolowi Pieńkowskiemu mianowania tajnych agentów policji 9 II 1864 kop. k. 35-36.
 • 740 a Zaświadczenia Agenta Zewn. woj. krakowskiego dla Bolesława Staniszewskiego 7 III 1864 k. 37.
 • 740 a Karta urlopowa por. Józefa Czerniewicza przez dowódcę oddz. rawskiego B. Ludwika Brzozowskiego 2 IX 1863 k. 38.
 • 740 a Akta dot. maj. Feliksa Kołyszko: Zezwolenie na wyjazd przez Ignacego Czyńskiego Bronisława Radziszewskiego Komis. Pełnom. woj. august. 29 XI 1863, wezwanie do powrotu przez Jana Koziełło pseud. Skała dowódcę 3 korpusu 21 III 1864 i wyjaśnienie Biura Wojsk. Pom. nr 1 w Dreźnie o wysłaniu Kołyszki do oddziału woj. mazow. 6 IV 1864 k. 39-42.
 • 740 a Podanie NN o opiekę Rz N nad majątkiem sierot po zesłaniu Anieli Radzickiej w Przasnyskiem 26 I 1864 k. 43-44.
 • 740 a Zaświadczenie Ignacego Leopolda, że ob. Krzymuski był nacz. m. Łaska w pow. sieradzkim 23 II 1864 k. 45-46.
 • 740 a Wezwanie nacz. pow. szamotulskiego do uiszczenia podatku narod. przez Bronisława Gąsiorowskiego 4 IV 1864 k. 47.
 • 852 j BK 07413

Indeksy