Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych: Kwerendy, nabytki, sprawy wydawnicze etc. A - ł Kilka listów do Celestyny Działyńskiej

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07439/1-2
 • Kopie: Mf 6701
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych: Kwerendy, nabytki, sprawy wydawnicze etc. A - ł Kilka listów do Celestyny Działyńskiej T. 1; vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 1818-1861
 • Opis fizyczny: 606 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1859
  • Kórnik
  • Kraków m., Kapituła Katedralna 1854 Polska
  • Kraków m., Biblioteka Jagiellońska 1860 Polska
  • Ostrów Wlkp
  • Poznań Biblioteka Raczyńskich 1859
  • Poznań Magistrat m. 19 w.
  • Śrem
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • szkoły
  • korespondencja

MARC

 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych: Kwerendy, nabytki, sprawy wydawnicze etc. A - ł Kilka listów do Celestyny Działyńskiej $n T. 1; vol. 1-2.
 • 260 $c 1818-1861
 • 300 $a 606 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič
 • 400 $a Korn Guillaume Theophil zob. Korn Wilhelm Gottfried
 • 400 $a Korff Modeste zob. Korf Modest Andreevič
 • 400 $a Syamowska magdalena zob. Kordowska Magdalena z Szamowskich
 • 400 $a Amilkar zob. Kosiński Antoni
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Arzt Stanisław zob. Arct Stanisław
 • 530 $d Mf 6701
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło I
 • 610 $a Biblioteka Raczyńskich, Poznań $d 1859
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kraków $x m., Kapituła Katedralna $y 1854 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Biblioteka Jagiellońska $y 1860 $z Polska
 • 651 $a Ostrów Wlkp
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Raczyńskich $y 1859
 • 651 $a Poznań $x Magistrat m. $y 19 w.
 • 651 $a Śrem
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Tarnowski Jan Bogdan $d 1805-1850
 • 700 $a Stroński $c bibliotekarz Biblioteki Jagiellońskiej
 • 700 $a Samter Józef $c lekarz
 • 700 $a Rozrażewski Hieronim $c bp kujawski
 • 700 $a Przypkowski Tadeusz
 • 700 $a Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890
 • 700 $a Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874
 • 700 $a Obniski Wiktor
 • 700 $a Modzelewski Michał Jan
 • 700 $a Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič $c dyplomata rosyjski, bibliofil
 • 700 $a Łubieński Leon
 • 700 $a Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny
 • 700 $a Łukaszewicz Józef historyk, publicysta, bibliotekarz
 • 700 $a Levy Michael
 • 700 $a Lelewel Piotr
 • 700 $a Lauber $c dyrektor gimnazjum w Toruniu
 • 700 $a Laszkiewicz
 • 700 $a Kucewicz Władysław
 • 700 $a Kubalski Mikołaj Ambroży $c publicysta
 • 700 $a Krzyżanowski Adrian $c matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • 700 $a Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog
 • 700 $a Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 $a Łętowski Ludwik bp, administrator diecezji krakowskiej
 • 700 $a Lewocka Katarzyna
 • 700 $a Lipiński Józef
 • 700 $a Lipiński Karol nauczyciel domowy Jana Działyńskiego
 • 700 $a Krajewicz $c nauczyciel w Śremie
 • 700 $a Kozłowski Zygmunt
 • 700 $a Kozłowski Mateusz $c księgarz w Warszawie
 • 700 $a Korn Wilhelm Gottfried zob. Korn Guillaume Theophil $c księgarz wrocławski
 • 700 $a Koszutski Hilary proboszcz w Mielżynie, powstaniec z 1848 r., działacz i pisarz ludowy
 • 700 $a Koźmian Andrzej Edward literat
 • 700 $a Krasicki Kazimierz
 • 700 $a Krasiński Walerian historyk reformacji, publicysta
 • 700 $a Korf Modest Andreevič zob. Korff Modeste $c dyrektor Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu
 • 700 $a Kordowska Magdalena z Szamowskich
 • 700 $a Koczorowski Adolf $c redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 $a Klotz Georg $c lekarz
 • 700 $a Klemensowski Marcin $c pułkownik, inżynier
 • 700 $a Keyserling
 • 700 $a Kantorowicz M.
 • 700 $a Kamiński Józef Aleksander $c archiwista Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wydawca, pisarz
 • 700 $a Kamieński Antoni $c działacz kulturalny na Wołyniu
 • 700 $a Iwanowski Antoni $c bibliotekarz Cesarskiej Publicznej Biblioteki w Petersburgu
 • 700 $a Jawornicki Jan Marceli C. $c sekretarz Komitetu Towarzystwa Gospodarczo-Rolnego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 700 $a Januszowski Jan
 • 700 $a Hube Romuald $c prawnik i historyk
 • 700 $a Hössel Johann Baptist
 • 700 $a Homeyer G. $c radca Wyższego Tajnego Trybunału w Berlinie
 • 700 $a Hempel Christian Karl Theodor $c bibliotekarz Królewskiej Biblioteki w Dreźnie
 • 700 $a Helcel Antoni Zygmunt $c prawnik, historyk i publicysta
 • 700 $a Hasselt $c lekarz
 • 700 $a Harrowby Francis
 • 700 $a Hanka Vaclav
 • 700 $a Hahn Friedrich
 • 700 $a Guerlin Antoine
 • 700 $a Guderian Otto $c burmistrz poznański
 • 700 $a Greisman Samuel
 • 700 $a Gräven Ludwik
 • 700 $a Grangier L. de La Marinière
 • 700 $a Grabowski Ambroży $c księgarz i historyk krakowski
 • 700 $a Gindely Anton $c historyk czeski
 • 700 $a Gerstmann Zygmunt $c księgarz w Ostrowie
 • 700 $a Gdeczyk $c nauczyciel szkoły elementarnej w Jaskółkach
 • 700 $a Gajewski Franciszek
 • 700 $a Fabisz Paweł Władysław $c ksiądz dziekan w Ostrowie
 • 700 $a Erde $c sekretarz Augusta Cieszkowskiego
 • 700 $a Eichhorn Johann Albrecht Friedrich $c dyplomata pruski
 • 700 $a Dzieduszycki Maurycy $c historyk i publicysta, kurator Zakładów Narodowych im. Ossolińskich $d 1813-1877
 • 700 $a Dzieduszycki Ignacy $d 1798-1828
 • 700 $a Dobiecki Wojciech $c pułkownik
 • 700 $a Deszkiewicz Jan Nepomucen $c ksiądz, gramatyk
 • 700 $a Dąbrowski Antoni
 • 700 $a Cichocki Adolf
 • 700 $a Caspar J.
 • 700 $a C. Leon $c radca stanu
 • 700 $a Brohm Karl Friedrich August $c historyk, rektor gimnazjum w Toruniu
 • 700 $a Brandt $b II $c bibliotekarz w Berlinie?
 • 700 $a Borkowski Karol $c powstaniec z 1831 r., działacz emigracyjny
 • 700 $a Bobrowicz Jan Nepomucen $c muzyk, księgarz i wydawca
 • 700 $a Biliński Seweryn
 • 700 $a Bieliński Jan Nepomucen
 • 700 $a Batowski Henryk $c historyk, publicysta, działacz polityczny
 • 700 $a Bekanowski $c archiwista grodzki poznański
 • 700 $a Bartmański Tomasz Franciszek $c ppłk, inżynier
 • 700 $a Bartoszewicz Julian $c historyk
 • 700 $a Bandtkie Jerzy Samuel $c historyk, językoznawca i bibliograf
 • 700 $a Bach $c ksiądz
 • 700 $a Kosiński Antoni (pseudonim Amilkar) $c legionista, generał dywizji
 • 700 $a Baliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy
 • 700 $a Baworowski Wiktor literat, założyciel Biblioteki im. Baworowskich we Lwowie
 • 700 $a Bażyński Franciszek ksiądz, wydawca
 • 700 $a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 700 $a Bethmann-Hollweg Moritz August von, pruski minister oświaty
 • 700 $a Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 $a Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
 • 700 $a Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie
 • 700 $a Błotnicki Hipolit literat
 • 700 $a Brodziszewski Wojciech Anzelm bp sufragan gnieźnieński
 • 700 $a Bronikowski Antoni pedagog, hellenista
 • 700 $a Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny
 • 700 $a Daszkiewicz Korybut Bolesław lekarz
 • 700 $a Dubiecki Tespezjusz powstaniec z 1831 r., literat i działacz emigracyjny
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny
 • 700 $a Fryderyk Wilhelm III król pruski
 • 700 $a Fusiecki Aleksander Wojciech księgarz w Krakowie
 • 700 $a Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego
 • 700 $a Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego
 • 700 $a Jabłoński Kajetan księgarz i wydawca w Lwowie
 • 700 $a Jagielski Ludwik redaktor "Dziennika Poznańskiego" i wydawca źródeł
 • 700 $a Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny
 • 700 $a Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie
 • 700 $a Alzog Johannes Baptist
 • 700 $a Arct Stanisław zob. Arzt Stanisław $c księgarz w Lublinie
 • 700 $a A. Aleksander z Miłosławia
 • 710 $a Biblioteka Raczyńskich, Poznań $d 1859
 • 710 $a Magistrat Poznań $d 19 w.
 • 710 $a Kapituła Katedralna $c Kraków $d 1854
 • 710 $a Biblioteka Jagiellońska $c Kraków $d 1860
 • 852 $j BK 07439/1-2

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07439/1-2