Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07440
 • Kopie:
  • Mf 6702
  • Mf 16
  • Mf 6703
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych [2] M - Z
 • Miejsce i czas powstania: 1818-1861
 • Opis fizyczny: 1 vol.-1-314 k., 2 vol.-315-601 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Władysław IV król Polski wypis z arch. dot. elekcji
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., Redakcja "Powszechnego Pamiętnika Nauk i Umiejętności" 1835 Polska
  • Ostrów Wlkp
  • Paryż
  • Poznań
  • Poznań
  • Wilno Wileńska Komisja Archeologiczna
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • szkoły
  • banki

MARC

 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych $n [2] $p M - Z
 • 260 $c 1818-1861
 • 300 $a 1 vol.-1-314 k., 2 vol.-315-601 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Moquart Jean François Constant zob. Mocquard Jean François Constant
 • 400 $a Müller Antoni zob. Mauritius Müller Antoni referendarz
 • 400 $a Lay-Waôn-Se (pseudonim) zob. Rzewuski Leon
 • 400 $a Leonrodon zob. Rzewuski Leon
 • 400 $a Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 $a Schafarik Paul Joseph zob. Šafařik Pavel Josef
 • 400 $a Röpell Richard zob. Roepell Richard
 • 400 $a Hohenstein Leo Thun zob. Thun-Hohenstein Leo
 • 400 $a Sowiński Albert zob. Sowiński Wojciech
 • 530 $d Mf 6702
 • 530 $d Mf 16
 • 530 $d Mf 6703
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło II
 • 600 $a Władysław $b IV $c król Polski $k wypis z arch. dot. elekcji
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kraków $x m., Redakcja "Powszechnego Pamiętnika Nauk i Umiejętności" $y 1835 $z Polska
 • 651 $a Ostrów Wlkp
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Wilno $x Wileńska Komisja Archeologiczna
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a banki
 • 700 $a Radziwiłł Ferdynand $d 1834-1926
 • 700 $a Radwański Jan $c publicysta historyczny i gospodarczy
 • 700 $a Prowe L.
 • 700 $a Priebatsch J. $c księgarz w Ostrowie
 • 700 $a Pollak Karol
 • 700 $a Pol Emilian
 • 700 $a Pol Wincenty $c poeta
 • 700 $a Plater Broel Cezary $c uczestnik powstania 1830-31 r., prezes Tow. Literackiego w Paryżu $d 1810-1869
 • 700 $a Pinder? $c bibliotekarz Bibl. Król. w Berlinie
 • 700 $a Pietraszewski Ignacy $c orientalista, prof. na Uniw. Berlińskim
 • 700 $a Passow W. A. $c dyr. gimnazjum w Toruniu
 • 700 $a Orgelbrand Samuel $c księgarz i wydawca
 • 700 $a Norzycki A. $c ksiądz
 • 700 $a Niewiarowicz Alojzy
 • 700 $a Niemojowski Bonawentura $c prezes Rządu Narodowego z 1831 r., publicysta
 • 700 $a Niedźwiecki J. R.
 • 700 $a Narbutt Teodor $c inż. wojsk., historyk
 • 700 $a Muczkowski Stefan
 • 700 $a Muczkowski Tadeusz
 • 700 $a Muliński U.?
 • 700 $a Mocquard Jean François Constant $c szef gabinetu Napoleona III
 • 700 $a Montalembert Charles Forbes de, franc. historyk i publicysta
 • 700 $a Morawski Franciszek gen., min. wojny w czasie powstania listopadowego, 1783-1861
 • 700 $a Muczkowski Antoni archeolog i wydawca źródeł
 • 700 $a Muczkowski Józef filolog, bibliograf i bibliotekarz
 • 700 $a Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie
 • 700 $a Oleszczyński Antoni rytownik
 • 700 $a Nehring Władysław filolog i historyk literatury pol., prof. Uniw. we Wrocławiu
 • 700 $a Ney Karol nauczyciel gimn. w Poznaniu
 • 700 $a Niedzielski Erazm
 • 700 $a Niemcewicz Julian Ursyn
 • 700 $a Ochocki Antoni
 • 700 $a Ostrowski Józefat Bolesław publicysta i działacz polit.
 • 700 $a Pawicki Sylwester zarządca księgarni i drukarni W. M. Stefańskiego
 • 700 $a Piliński Adam rytownik i litograf
 • 700 $a Plebański Józef Kazimierz historyk
 • 700 $a Polkowski Ignacy ksiądz, historyk
 • 700 $a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 700 $a Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł
 • 700 $a Mecherzyński Karol $c historyk literatury
 • 700 $a Mauritius Müller Antoni $c referendarz
 • 700 $a Miecznikowski Julian, pisarz i tłumacz sądu powiatowego, Toruń
 • 700 $a Mierzyński Antoni filolog
 • 700 $a Mikułowski Roman
 • 700 $a Maske L. F. $c antykwariusz we Wrocławiu
 • 700 $a Massieu de Clerval H.
 • 700 $a Marwicz Jan Nepomucen $c bp chełmiński
 • 700 $a Marcinkowski Antoni $c dziennikarz i wydawca
 • 700 $a Manty $c nauczyciel w Bądkowie
 • 700 $a Kuczyński W. J.
 • 700 $a Rzewuski Leon zob. Lay-Waôn-Se zob. Leonrodon, publicysta
 • 700 $a Maciejowski Ignacy prozaik i dramaturg
 • 700 $a Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury
 • 700 $a Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności
 • 700 $a Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 $a Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz
 • 700 $a Mickiewicz Władysław
 • 700 $a Kiliński Jan
 • 700 $a Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk
 • 700 $a Gordon Francis $c agent angielski w Warszawie w XVII w.
 • 700 $a Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki
 • 700 $a Sierpiński Seweryn Zenon $c pisarz i publicysta hist.
 • 700 $a Sidorowicz Jan
 • 700 $a Sedvier? W.
 • 700 $a Schade A. W. $c właściciel drukarni w Berlinie
 • 700 $a Samulewicz K. $c sekr. Wil. Komisji Archeologicznej
 • 700 $a Šafařik Pavel Josef $c filolog i historyk słowacki
 • 700 $a Schletter Sigismund księgarz we Wrocławiu
 • 700 $a Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie
 • 700 $a Siemieński Lucjan poeta, tłumacz
 • 700 $a Sienkiewicz Karol historyk, publicysta i poeta
 • 700 $a Sierakowski Józef
 • 700 $a Rymarkiewicz Jan $c prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu
 • 700 $a Romanowski Jan Nepomucen $c bibliotekarz w Kórniku
 • 700 $a Roepell Richard $c historyk niemiecki
 • 700 $a Renouard Antoine Augustin $c wydawca i bibliograf franc.
 • 700 $a Rogalski Józef
 • 700 $a Rokossowska Józefa
 • 700 $a Zmorski Roman $c poeta, tłumacz i publicysta
 • 700 $a Zienkowicz Leon $c pisarz i publicysta
 • 700 $a Zdanowski $c archiwista grodzki w Poznaniu
 • 700 $a Zaydler
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu
 • 700 $a Witkowski Antoni
 • 700 $a Załuski Józef gen.
 • 700 $a Węclewski Stanisław $c historyk literatury polskiej
 • 700 $a Wasilewski T.
 • 700 $a Waga Antoni Stanisław Florian $c pisarz, przyrodnik i pedagog
 • 700 $a Vossberg Friedrich August $c registrator banku pruskiego, historyk, numizmatyk i wyd. źródeł
 • 700 $a Turski Wincenty
 • 700 $a Tuszyński Marcin $c proboszcz w Skrzetuszu
 • 700 $a Tyszkiewicz Eustachy $c prezes Wil. Komisji Archeologicznej
 • 700 $a Turowski Kazimierz Józef $c wyd. i red. "Bibl. Polskiej"
 • 700 $a Tross Edwin $c antykwariusz w Paryżu
 • 700 $a Trentin $c rządca dóbr w Ręczajach
 • 700 $a Towski M. M. $c nauczyciel j. ang.
 • 700 $a Thun-Hohenstein Leo $c min. Wyznań i Oświecenia w Austrii
 • 700 $a Vogel Albert drzeworytnik
 • 700 $a Wawrowski Wojciech prof. gimn. w Ostrowie
 • 700 $a Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz
 • 700 $a Wiszniewski Michał prof. Uniw. Jagiell., historyk literatury
 • 700 $a Tessarczyk Antoni
 • 700 $a Szczytt Michał
 • 700 $a Syrokomla Władysław
 • 700 $a Szafarkiewicz Józef $c prof. szkoły realnej w Poznaniu
 • 700 $a Świdziński Tytus
 • 700 $a Suchtelen Ivan Petr $c gen., ambasador rosyjski w Sztokholmie
 • 700 $a Sobieszczański Franciszek Maksymilian $c historyk i dziennikarz
 • 700 $a Skrzynecki Jan $c gen., naczelny wódz w powstaniu listopadowym
 • 700 $a Skórzewski Rajmund
 • 700 $a Skórkowski Alfons $c kanonik krakowski
 • 700 $a Simon Karol Antoni
 • 700 $a Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.
 • 700 $a Sozański Antoni pisarz i historyk
 • 700 $a Stefański Walenty Maciej księgarz i drukarz w Poznaniu
 • 700 $a Sowiński Jan
 • 710 $a "Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności" $b Redakcja $c Kraków $d 1835
 • 710 $a Wileńska |Komisja Archeologiczna
 • 852 $j BK 07440

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07440