Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07442
 • Kopie:
  • Mf 269
  • Mf 7341
  • Fotokop. III 552 list Sawickiego
  • CD 263a
  • BPCim. 3308
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego
 • Miejsce i czas powstania: 1851-1880
 • Opis fizyczny:
  • 5 teczek ukł. alfab.
  • 328 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dzieduszycki, Walenty
  • Glińscy
  • Poniński, Edward
  • Komisja Wystawy Starożytności
  • Muzeum w Kórniku
  • Muzeum w Kórniku
  • Elbląg m., magistrat 1855 Polska
  • Gniezno m., Konsystorz Generalny Arcybiskupi, 19 w., Polska
  • Gołuchów w., kościół, wykaz sreber przekazanych z kościoła w Gołuchowie do Muzeum Kórnickiego 19 w. Polska
  • Kórnik
  • Kórnik m., Bractwo Strzeleckie 19 w. Polska
  • Kórnik
  • Kraków m., Towarzystwo Naukowe, Wystawa Archeologiczna 1859 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 19 w. Polska
  • Paryż
  • Paryż
  • Poznań
  • Wiedeń Wystawa Powszechna 1872 r.
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • wystawy
  • banki
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Kórnicka
  • Pałac Działyńskich
  • wystawy
  • kościoły
  • korespondencja
  • odezwa

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego
 • 260 c 1851-1880
 • 300 a 5 teczek ukł. alfab.
 • 300 a 328 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Radzikowski-Eliasz Walery zob. Eliasz Walery Radzikowski
 • 400 a Sanguszko Maria zob. Potocka Maria z Sanguszków
 • 400 a Korytowska Maria zob. Taszarska Maria z Korytowskich
 • 400 a Kolwein Jean zob. Kolwein Johann
 • 400 a Koffler Karolina zob. Potocka Karolina z Kofflerów
 • 400 a Rechenberg M. zob. Kanińska M. z d. Rechenberg
 • 400 a Czaykowski Witalis zob. Czajkowski Witalis
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Jagielska E. zob. Hegner E. z Jagielskich
 • 530 d Mf 269
 • 530 d Mf 7341
 • 530 d Fotokop. III 552 list Sawickiego
 • 530 d CD 263a
 • 530 d BPCim. 3308
 • 541 c st. zas.
 • 561 d P. XII
 • 600 a Dzieduszycki, Walenty
 • 600 a Glińscy
 • 600 a Poniński, Edward
 • 610 a Komisja Wystawy Starożytności
 • 610 a Muzeum w Kórniku
 • 610 a Muzeum w Kórniku
 • 611 a Wystawa Powszechna 1872 Wiedeń
 • 651 a Elbląg x m., magistrat y 1855 z Polska
 • 651 a Gniezno x m., Konsystorz Generalny Arcybiskupi, 19 w., Polska
 • 651 a Gołuchów x w., kościół, wykaz sreber przekazanych z kościoła w Gołuchowie do Muzeum Kórnickiego y 19 w. z Polska
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik x m., Bractwo Strzeleckie 19 w. Polska
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Naukowe, Wystawa Archeologiczna y 1859 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych y 19 w. z Polska
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań
 • 651 a Wiedeń x Wystawa Powszechna 1872 r.
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Biblioteka Kórnicka
 • 653 a wystawy
 • 653 a banki
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Biblioteka Kórnicka
 • 653 a Biblioteka Kórnicka
 • 653 a Pałac Działyńskich
 • 653 a wystawy
 • 653 a kościoły
 • 653 a korespondencja
 • 655 a odezwa
 • 700 a Przybyło Antoni rzeźbiarz
 • 700 a Zirschel? Moritz c handlarz meblami we Wrocławiu
 • 700 a Zieliński Tomasz
 • 700 a Ziemliński Karol
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Wolicki Konstanty Leon
 • 700 a Witte J. de c kolekcjoner
 • 700 a Wilczyński Alfons c powieściopisarz i nowelista
 • 700 a Urbanowicz Ludwik c proboszcz w Rawiczu
 • 700 a Unzelmann F.
 • 700 a Szczawiński St.
 • 700 a Sucharski Franciszek Ksawery
 • 700 a Strzelecki Antoni? c radca administracyjny w Krakowie
 • 700 a Stett c antykwariusz we Wrocławiu
 • 700 a Stattler Wojciech Korneli c malarz
 • 700 a Solecki
 • 700 a Sierakowski Alfons
 • 700 a Rostworowski Joachim August?
 • 700 a Rossius Ortman de
 • 700 a Regulski A.
 • 700 a Radoliński Aleksander
 • 700 a Raczkiewicz M.
 • 700 a Puzyna Józef
 • 700 a Rogalski Józef
 • 700 a Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny
 • 700 a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 a Sawicki Jan kpt.
 • 700 a Sołtan Adam płk
 • 700 a Wodzicki Henryk wiceprezes Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie, prezes Banku Galicyjskiego
 • 700 a Wohlert F.
 • 700 a Wrześniewski Leon adiunkt Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • 700 a Sawicki Jan
 • 700 a Późniak
 • 700 a Potulicki Józef
 • 700 a Pepiński Józef c stolarz
 • 700 a Osiecki Wiktor
 • 700 a Olszewski
 • 700 a Moszyński Piotr
 • 700 a Michałowska C.
 • 700 a Matysiak Antoni c ksiądz
 • 700 a Matthaey c królewski inspektor zbioru rodziny Mengsów w Dreźnie
 • 700 a Matejko Jan c malarz
 • 700 a Maleszewski Tytus c malarz
 • 700 a Malczewski Adolf
 • 700 a Lohmayer? Josef
 • 700 a Lipmann Güttel c kupiec
 • 700 a Lewandowski Szymon c proboszcz w Kościanie
 • 700 a Lerchenfeld Feliks
 • 700 a Lenormant François c archeolog i historyk francuski
 • 700 a Lebeda A. V. c fabrykant broni w Pradze
 • 700 a Laurysiewicz Stefan c bazylianin
 • 700 a Kurowski
 • 700 a Krankling K. C. c dyrektor Królewskiego Muzeum Historycznego w Dreźnie
 • 700 a Laskowski Leon proboszcz w Gołuchowie
 • 700 a Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 a Miłkowski Ludwik
 • 700 a Niemierowicz K.
 • 700 a Piwarski Jan Feliks rytownik
 • 700 a Potocka Maria z Sanguszków 1830-1903
 • 700 a Taszarska Maria z Korytowskich
 • 700 a Kossiłowski Ildefons emigracyjny działacz polityczny
 • 700 a Koźmian Stanisław poeta, tłumacz, polityk, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 a Krajewski Marceli malarz
 • 700 a Kopankiewicz W.
 • 700 a Kołosowski Jan Franciszek c sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 700 a Kolwein Johann zob. Kolwein Jean c członek Austriackiego Towarzystwa Sztuki w Wiedniu
 • 700 a Potocka Karolina z Kofflerów d 19 w.
 • 700 a Klausner Jac. c antykwariusz w Brodach
 • 700 a Kanińska M. z d. Rechenberg
 • 700 a Kaniński J. radca sądowy w Elblągu
 • 700 a Kapliński Leon malarz, działacz polityczny i pisarz
 • 700 a Jungfer A. c antykwariusz w Berlinie
 • 700 a Jenike Ludwik c redaktor "Tygodnika Ilustrowanego"
 • 700 a Hłasko? Wiktor
 • 700 a Hauptstock A. c dyrektor seminarium w Grudziądzu, malarz historyczny
 • 700 a Grządkiewicz F.
 • 700 a Grottger Artur c malarz
 • 700 a Gorgolewski Zygmunt c architekt, budowniczy
 • 700 a Hegner E. z Jagielskich
 • 700 a Jabłoński Adolf dyrektor kopalni nafty w Bóbrce, pamietnikarz
 • 700 a Januszkiewicz Eustachy księgarz i wydawca w Paryżu, działacz emigracyjny
 • 700 a Jaroczyński Marian malarz i rytownik
 • 700 a Eysymont Franciszek M.
 • 700 a Erzepki Romuald c urzędnik gospodarczy
 • 700 a Endemann G. S. H.
 • 700 a Gliński Juliusz Dominik malarz na szkle
 • 700 a Dudrak Andrzej Jan c snycerz i drzeworytnik
 • 700 a Czajkowski Witalis zob. Czaykowski Witalis c rządca w Pałacu Działyńskich w Poznaniu
 • 700 a Czarnecki Kazimierz heraldyk
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Eliasz Walery Radzikowski malarz
 • 700 a Ciesielski L.
 • 700 a Cholewiński Ksawery c stolarz
 • 700 a Burscher c burmistrz w Elblągu
 • 700 a Bronikowski W.
 • 700 a Brodowski Franciszek c lekarz
 • 700 a Beyer Karol c numizmatyk, kolekcjoner i fotograf
 • 700 a Behr B. c księgarz w Berlinie
 • 700 a Alfiorato
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Ceptowski Karol rzeźbiarz
 • 700 a Chotomski Ignacy
 • 700 a Sawicki Jan
 • 710 a Towarzystwo Naukowe b Wystawa Archeologiczna c Kraków d 1859
 • 710 a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych c Kraków d 19 w.
 • 710 a Magistrat c Elbląg d 1855
 • 710 a Konsystorz Generalny Arcybiskupi, Gniezno, 19 w.
 • 710 a Bractwo Strzeleckie Kórnik 19 w.
 • 711 a Wystawa Archeologiczna c Kraków d 1859 e Towarzystwo Naukowe
 • 852 j BK 07442

Indeksy