Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07442
 • Kopie:
  • Mf 269
  • Mf 7341
  • Fotokop. III 552 list Sawickiego
  • CD 263a
  • BPCim. 3308
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego
 • Miejsce i czas powstania: 1851-1880
 • Opis fizyczny:
  • 5 teczek ukł. alfab.
  • 328 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dzieduszycki, Walenty
  • Glińscy
  • Poniński, Edward
  • Komisja Wystawy Starożytności
  • Muzeum w Kórniku
  • Muzeum w Kórniku
  • Elbląg m., magistrat 1855 Polska
  • Gniezno m., Konsystorz Generalny Arcybiskupi, 19 w., Polska
  • Gołuchów w., kościół, wykaz sreber przekazanych z kościoła w Gołuchowie do Muzeum Kórnickiego 19 w. Polska
  • Kórnik
  • Kórnik m., Bractwo Strzeleckie 19 w. Polska
  • Kórnik
  • Kraków m., Towarzystwo Naukowe, Wystawa Archeologiczna 1859 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 19 w. Polska
  • Paryż
  • Paryż
  • Poznań
  • Wiedeń Wystawa Powszechna 1872 r.
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • wystawy
  • banki
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Kórnicka
  • Pałac Działyńskich
  • wystawy
  • kościoły
  • korespondencja
  • odezwa

MARC

 • 243 %a korespondencja
 • 245 %a Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego
 • 260 %c 1851-1880
 • 300 %a 5 teczek ukł. alfab.
 • 300 %a 328 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Radzikowski-Eliasz Walery zob. Eliasz Walery Radzikowski
 • 400 %a Sanguszko Maria zob. Potocka Maria z Sanguszków
 • 400 %a Korytowska Maria zob. Taszarska Maria z Korytowskich
 • 400 %a Kolwein Jean zob. Kolwein Johann
 • 400 %a Koffler Karolina zob. Potocka Karolina z Kofflerów
 • 400 %a Rechenberg M. zob. Kanińska M. z d. Rechenberg
 • 400 %a Czaykowski Witalis zob. Czajkowski Witalis
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 %a Jagielska E. zob. Hegner E. z Jagielskich
 • 530 %d Mf 269
 • 530 %d Mf 7341
 • 530 %d Fotokop. III 552 list Sawickiego
 • 530 %d CD 263a
 • 530 %d BPCim. 3308
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d P. XII
 • 600 %a Dzieduszycki, Walenty
 • 600 %a Glińscy
 • 600 %a Poniński, Edward
 • 610 %a Komisja Wystawy Starożytności
 • 610 %a Muzeum w Kórniku
 • 610 %a Muzeum w Kórniku
 • 611 %a Wystawa Powszechna 1872 Wiedeń
 • 651 %a Elbląg %x m., magistrat %y 1855 %z Polska
 • 651 %a Gniezno %x m., Konsystorz Generalny Arcybiskupi, 19 w., Polska
 • 651 %a Gołuchów %x w., kościół, wykaz sreber przekazanych z kościoła w Gołuchowie do Muzeum Kórnickiego %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Kórnik %x m., Bractwo Strzeleckie 19 w. Polska
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Kraków %x m., Towarzystwo Naukowe, Wystawa Archeologiczna %y 1859 %z Polska
 • 651 %a Kraków %x m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych %y 19 w. %z Polska
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Poznań
 • 651 %a Wiedeń %x Wystawa Powszechna 1872 r.
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 %a Biblioteka Kórnicka
 • 653 %a wystawy
 • 653 %a banki
 • 653 %a korespondencja
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 %a Biblioteka Kórnicka
 • 653 %a Biblioteka Kórnicka
 • 653 %a Pałac Działyńskich
 • 653 %a wystawy
 • 653 %a kościoły
 • 653 %a korespondencja
 • 655 %a odezwa
 • 700 %a Przybyło Antoni rzeźbiarz
 • 700 %a Zirschel? Moritz %c handlarz meblami we Wrocławiu
 • 700 %a Zieliński Tomasz
 • 700 %a Ziemliński Karol
 • 700 %a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 %a Wolicki Konstanty Leon
 • 700 %a Witte J. de %c kolekcjoner
 • 700 %a Wilczyński Alfons %c powieściopisarz i nowelista
 • 700 %a Urbanowicz Ludwik %c proboszcz w Rawiczu
 • 700 %a Unzelmann F.
 • 700 %a Szczawiński St.
 • 700 %a Sucharski Franciszek Ksawery
 • 700 %a Strzelecki Antoni? %c radca administracyjny w Krakowie
 • 700 %a Stett %c antykwariusz we Wrocławiu
 • 700 %a Stattler Wojciech Korneli %c malarz
 • 700 %a Solecki
 • 700 %a Sierakowski Alfons
 • 700 %a Rostworowski Joachim August?
 • 700 %a Rossius Ortman de
 • 700 %a Regulski A.
 • 700 %a Radoliński Aleksander
 • 700 %a Raczkiewicz M.
 • 700 %a Puzyna Józef
 • 700 %a Rogalski Józef
 • 700 %a Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny
 • 700 %a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 %a Sawicki Jan kpt.
 • 700 %a Sołtan Adam płk
 • 700 %a Wodzicki Henryk wiceprezes Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie, prezes Banku Galicyjskiego
 • 700 %a Wohlert F.
 • 700 %a Wrześniewski Leon adiunkt Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • 700 %a Sawicki Jan
 • 700 %a Późniak
 • 700 %a Potulicki Józef
 • 700 %a Pepiński Józef %c stolarz
 • 700 %a Osiecki Wiktor
 • 700 %a Olszewski
 • 700 %a Moszyński Piotr
 • 700 %a Michałowska C.
 • 700 %a Matysiak Antoni %c ksiądz
 • 700 %a Matthaey %c królewski inspektor zbioru rodziny Mengsów w Dreźnie
 • 700 %a Matejko Jan %c malarz
 • 700 %a Maleszewski Tytus %c malarz
 • 700 %a Malczewski Adolf
 • 700 %a Lohmayer? Josef
 • 700 %a Lipmann Güttel %c kupiec
 • 700 %a Lewandowski Szymon %c proboszcz w Kościanie
 • 700 %a Lerchenfeld Feliks
 • 700 %a Lenormant François %c archeolog i historyk francuski
 • 700 %a Lebeda A. V. %c fabrykant broni w Pradze
 • 700 %a Laurysiewicz Stefan %c bazylianin
 • 700 %a Kurowski
 • 700 %a Krankling K. C. %c dyrektor Królewskiego Muzeum Historycznego w Dreźnie
 • 700 %a Laskowski Leon proboszcz w Gołuchowie
 • 700 %a Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 %a Miłkowski Ludwik
 • 700 %a Niemierowicz K.
 • 700 %a Piwarski Jan Feliks rytownik
 • 700 %a Potocka Maria z Sanguszków 1830-1903
 • 700 %a Taszarska Maria z Korytowskich
 • 700 %a Kossiłowski Ildefons emigracyjny działacz polityczny
 • 700 %a Koźmian Stanisław poeta, tłumacz, polityk, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 %a Krajewski Marceli malarz
 • 700 %a Kopankiewicz W.
 • 700 %a Kołosowski Jan Franciszek %c sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 700 %a Kolwein Johann zob. Kolwein Jean %c członek Austriackiego Towarzystwa Sztuki w Wiedniu
 • 700 %a Potocka Karolina z Kofflerów %d 19 w.
 • 700 %a Klausner Jac. %c antykwariusz w Brodach
 • 700 %a Kanińska M. z d. Rechenberg
 • 700 %a Kaniński J. radca sądowy w Elblągu
 • 700 %a Kapliński Leon malarz, działacz polityczny i pisarz
 • 700 %a Jungfer A. %c antykwariusz w Berlinie
 • 700 %a Jenike Ludwik %c redaktor "Tygodnika Ilustrowanego"
 • 700 %a Hłasko? Wiktor
 • 700 %a Hauptstock A. %c dyrektor seminarium w Grudziądzu, malarz historyczny
 • 700 %a Grządkiewicz F.
 • 700 %a Grottger Artur %c malarz
 • 700 %a Gorgolewski Zygmunt %c architekt, budowniczy
 • 700 %a Hegner E. z Jagielskich
 • 700 %a Jabłoński Adolf dyrektor kopalni nafty w Bóbrce, pamietnikarz
 • 700 %a Januszkiewicz Eustachy księgarz i wydawca w Paryżu, działacz emigracyjny
 • 700 %a Jaroczyński Marian malarz i rytownik
 • 700 %a Eysymont Franciszek M.
 • 700 %a Erzepki Romuald %c urzędnik gospodarczy
 • 700 %a Endemann G. S. H.
 • 700 %a Gliński Juliusz Dominik malarz na szkle
 • 700 %a Dudrak Andrzej Jan %c snycerz i drzeworytnik
 • 700 %a Czajkowski Witalis zob. Czaykowski Witalis %c rządca w Pałacu Działyńskich w Poznaniu
 • 700 %a Czarnecki Kazimierz heraldyk
 • 700 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 %a Działyński Jan Kanty
 • 700 %a Działyński, Tytus %d (1796-1861)
 • 700 %a Eliasz Walery Radzikowski malarz
 • 700 %a Ciesielski L.
 • 700 %a Cholewiński Ksawery %c stolarz
 • 700 %a Burscher %c burmistrz w Elblągu
 • 700 %a Bronikowski W.
 • 700 %a Brodowski Franciszek %c lekarz
 • 700 %a Beyer Karol %c numizmatyk, kolekcjoner i fotograf
 • 700 %a Behr B. %c księgarz w Berlinie
 • 700 %a Alfiorato
 • 700 %a Celichowski Zygmunt (Kórnik) %c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy %d 1845-1923
 • 700 %a Ceptowski Karol rzeźbiarz
 • 700 %a Chotomski Ignacy
 • 700 %a Sawicki Jan
 • 710 %a Towarzystwo Naukowe %b Wystawa Archeologiczna %c Kraków %d 1859
 • 710 %a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych %c Kraków %d 19 w.
 • 710 %a Magistrat %c Elbląg %d 1855
 • 710 %a Konsystorz Generalny Arcybiskupi, Gniezno, 19 w.
 • 710 %a Bractwo Strzeleckie Kórnik 19 w.
 • 711 %a Wystawa Archeologiczna %c Kraków %d 1859 %e Towarzystwo Naukowe
 • 852 %j BK 07442

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 07442