Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07444
 • Kopie:
  • Mf 6705
  • Mf 6824
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych
 • Miejsce i czas powstania: 1852-1880
 • Opis fizyczny: 542 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Hoene-Wroński Józef Maria matematyk i filozof
  • Jadwiga św. notatka Kazimierza Stronczyńskiego dot. wydania rękopisu o życiu św. Jadwigi
  • Saadi fragment tłum. "Gulistanu" przez Wojciecha Kazimirskiego
  • Komisja Edukacji Narodowej program obchodu stuletniej rocznicy
  • Towarzystwo Pedagogiczne Kraków 1873
  • Berlin m., Biblioteka Królewska Niemcy
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego", administracja 1866 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Pedagogiczne 1873 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Naukowe 1861 Polska
  • Leoben m., Czytelnia Polskich Akademików Górniczych 1879 Austria
  • Lwów m., Towarzystwo Archeologiczne Krajowe 1876 Ukraina
  • Lwów m., "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Pedagogiczne 1873 Ukraina
  • Pakość listy mieszkańców z lat 1856-1869
  • Paryż
  • Paryż Biblioteka Polska
  • Paryż Biblioteka Cesarska
  • Paryż
  • Paryż Międzynarodowy Kongres Orientalistów 1873 r.
  • Poznań "Sussmann und Sohn H. J." - księgarnia i antykwariat 1869
  • Poznań Biblioteka Raczyńskich 1869
  • Rapperswil Muzeum Narodowe 1869-1870
  • Toruń Towarzystwo Naukowe 1877
  • listy mieszkańców Pakości z lat 1856-1869
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Kórnicka
  • Pałac Działyńskich
  • szkoły
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • szkoły
  • korespondencja
 • Uwagi: projekt wydania przez Jana Działyńskiego dzieł Mickiewicza

MARC

 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych
 • 260 $c 1852-1880
 • 300 $a 542 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Parczewska Tekla zob. Zmorska Tekla z Parczewskich
 • 400 $a Maliszkiewicz Adam Mieleszko zob. Mieleszko-Maliszkiewicz Adam
 • 400 $a Dąbrowska Karolina zob. Wolfram Karolina z Dąbrowskich
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy
 • 400 $a Odrowąż Wysocki Jacek zob. Wysocki Jacek Odrowąż
 • 500 $a projekt wydania przez Jana Działyńskiego dzieł Mickiewicza
 • 530 $d Mf 6705
 • 530 $d Mf 6824
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Pudło VI
 • 561 $d Pudło XII
 • 600 $a Hoene-Wroński Józef Maria matematyk i filozof
 • 600 $a Jadwiga św. $c notatka Kazimierza Stronczyńskiego dot. wydania rękopisu o życiu św. Jadwigi
 • 600 $a Saadi $c fragment tłum. |"Gulistanu" przez Wojciecha Kazimirskiego
 • 610 $a Komisja Edukacji Narodowej $b program obchodu stuletniej rocznicy
 • 610 $a Towarzystwo Pedagogiczne $c Kraków $d 1873
 • 611 $a VII |Walne Zgromadzenie Towarzystwa Pedagogicznego $c Kraków $d 1873 $e porządek dzienny
 • 651 $a Berlin $x m., Biblioteka Królewska $z Niemcy
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kraków $x m., "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego", administracja $y 1866 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo Pedagogiczne $y 1873 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo Naukowe $y 1861 $z Polska
 • 651 $a Leoben $x m., Czytelnia Polskich Akademików Górniczych $y 1879 $z Austria
 • 651 $a Lwów $x m., Towarzystwo Archeologiczne Krajowe $y 1876 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., Towarzystwo Pedagogiczne $y 1873 $z Ukraina
 • 651 $a Pakość $x listy mieszkańców z lat 1856-1869
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż $x Biblioteka Polska
 • 651 $a Paryż $x Biblioteka Cesarska
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż $x Międzynarodowy Kongres Orientalistów $y 1873 r.
 • 651 $a Poznań $x "Sussmann und Sohn H. J." - księgarnia i antykwariat $y 1869
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Raczyńskich $y 1869
 • 651 $a Rapperswil $x Muzeum Narodowe $y 1869-1870
 • 651 $a Toruń $x Towarzystwo Naukowe $y 1877
 • 653 $a listy mieszkańców Pakości z lat 1856-1869
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a Pałac Działyńskich
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Rabbinowicz Michał Izrael
 • 700 $a Potocki Stanisław Szczęsny $c wojewoda ruski $d 1751-1805
 • 700 $a Plichta Ignacy $c działacz emigr., sekr. biura Hotelu Lambert
 • 700 $a Pawłowski Gustaw $c bibliotekarz i bibliograf
 • 700 $a Piliński Adam rytownik i litograf
 • 700 $a Piotrowski Michał
 • 700 $a Plater Broel Władysław założ. Muzeum w Rapperswilu, 1806-1889
 • 700 $a Polkowski Ignacy ksiądz, historyk
 • 700 $a Pomorski 1
 • 700 $a Zamoyska Róża z Potockich ż. Stanisława 1831-1890
 • 700 $a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 700 $a Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł
 • 700 $a Orzeszko Ludwik
 • 700 $a Netz?
 • 700 $a Mrówczyński Franciszek $c oberżysta w Pakości
 • 700 $a Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie
 • 700 $a Oleszczyński Antoni rytownik
 • 700 $a Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego
 • 700 $a Nowolecki Aleksander księgarz w Krakowie, publicysta histor.
 • 700 $a Ochocki Antoni
 • 700 $a Zmorska Tekla z Parczewskich
 • 700 $a Mieleszko-Maliszkiewicz Adam
 • 700 $a Mickiewicz Adam
 • 700 $a Mickiewicz Władysław
 • 700 $a Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813
 • 700 $a Malczewski Zygmunt Skarbek?
 • 700 $a Łyskowski Ignacy $c prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • 700 $a Maciejowski Ignacy, prozaik i dramaturg
 • 700 $a Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury
 • 700 $a Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności
 • 700 $a Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk
 • 700 $a Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz
 • 700 $a Łu... A. $c redaktor "Dziennika dla Wszystkich" we Lwowie
 • 700 $a Leszczyński A. Stanisław $c profesor Liceum Narodowego Corneille w Rouen
 • 700 $a Lesser Aleksander $c malarz
 • 700 $a Łościborski
 • 700 $a Leitgeber Mieczysław $c właściciel księgarni w Poznaniu, wydawca "Sobótki"
 • 700 $a Laskowski Piotr?
 • 700 $a Lange Jan Edward $c właściciel drukarni w Gnieźnie
 • 700 $a Krzyżanowski Stanisław $c historyk, wydawca źródeł, prezes Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie
 • 700 $a Krzewiński $c burmistrz w Pakości
 • 700 $a Kruczkiewicz Bronisław $c filolog klasyczny
 • 700 $a Kremer Józef $c sekretarz Towarzystwa Naukowego w Krakowie, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 $a Krasiński Władysław $c założyciel Biblioteki Ordynacji Krasińskich
 • 700 $a Kraszewski, Józef Ignacy pisarz $d (1812-1887)
 • 700 $a Królikowski Karol księgarz w Paryżu
 • 700 $a Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog
 • 700 $a Kirchmayer J. K. $c administracja "Biblioteki Polskiej" K. J. Turowskiego
 • 700 $a Kaczkowski Zygmunt $c powieściopisarz i publicysta
 • 700 $a Jaraczewska S.
 • 700 $a Janikowski Stanisław $c profesor medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 $a Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu
 • 700 $a Jordan Salomea wydawca "Włościanina" i "Zagrody"
 • 700 $a Kętrzyński Wojciech historyk
 • 700 $a Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie
 • 700 $a Klimontowicz
 • 700 $a Kosiewicz Benedykt
 • 700 $a Krasicki Kazimierz
 • 700 $a Huppe Siegfried $c II dyrektor statystyki miejskiej w Berlinie, historyk
 • 700 $a Haase Friedrich? $c niemiecki filolog klasyczny
 • 700 $a Grodzki Józef
 • 700 $a Grabowski Józef Ignacy $c marszałek sejmów poznańskich, dyrektor generalny ziemstwa kredytowego poznańskiego
 • 700 $a Grabiński Wiktor $c zarządzający Pałacem Działyńskich w Poznaniu
 • 700 $a Gorecki Albin $c archiwista Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
 • 700 $a Gerstmann Teofil $c prezes Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie
 • 700 $a Fedkowicz Józef Sielcz
 • 700 $a Durand Auguste $c księgarz w Paryżu
 • 700 $a Daudenart L.
 • 700 $a Wolfram Karolina z Dąbrowskich
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński Jakub zm. 1756 woj. malborski
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Gałęzowski Seweryn chirurg, dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles
 • 700 $a Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego
 • 700 $a Chodźkiewicz Władysław $c powieściopisarz, dramaturg, orientalista, inżynier
 • 700 $a Caro Jacob $c historyk niemiecki
 • 700 $a Callier Edmund $c powstaniec z 1863 r., literat, historyk, właściciel antykwariatu w Poznaniu
 • 700 $a Brawacka B.
 • 700 $a Bojarski Roman
 • 700 $a Boczkowski Tadeusz $c prezes stowarzyszenia Czytelnia Polaków Akademików Górniczych w Leoben
 • 700 $a Bronikowski Antoni pedagog, hellenista
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 700 $a Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 $a Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny
 • 700 $a Czarnecki Kazimierz heraldyk
 • 700 $a Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 $a Bock E.
 • 700 $a Bobrzyński Michał $c historyk i polityk galicyjski
 • 700 $a Bieczyński Tadeusz
 • 700 $a Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie
 • 700 $a Biliński Józef ksiądz
 • 700 $a Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy
 • 700 $a Bartoszewicz Adam Dominik $c redaktor "Mrówki" we Lwowie, literat
 • 700 $a Amborski Jan Darosław $c powstaniec y 1863 r., publicysta, kierownik biura historyczno-genealogicznego Bachelin-Deflorenne w Paryżu i redaktor "Le Bibliophile français"
 • 700 $a Bentkowski Leon kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 • 700 $a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 700 $a Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
 • 700 $a Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu
 • 700 $a Żychoń
 • 700 $a Zieliński Ludwik
 • 700 $a Zieliński Władysław Kornel $c pisarz
 • 700 $a Zgórski Alfred $c sekr. Tow. Pedagog. we Lwowie
 • 700 $a Wywiałkowski Ż. Ignacy $c drukarz w Krakowie
 • 700 $a Wolff B. M.
 • 700 $a Wolff Louise
 • 700 $a Wodecki Konstanty $c sekr. "Biblioteki Polskiej" Turowskiego w Krakowie
 • 700 $a Wiszniewski Adam
 • 700 $a Windakiewicz Erwin $c sekr. Stow. Czytelnia Pol. Akademików Górniczych w Leoben
 • 700 $a Wilczyński
 • 700 $a Widmann Karol $c sekr. Tow. Archeolog. Krajowego we Lwowie - do uzup.
 • 700 $a Węsierski Władysław
 • 700 $a Vernier Pierre $c botanik franc.
 • 700 $a Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy
 • 700 $a Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz
 • 700 $a Wiśniowski Leszek inżynier
 • 700 $a Wysocki Jacek Odrowąż
 • 700 $a Zaleski Bronisław pisarz i rytownik
 • 700 $a Załuski Józef gen.
 • 700 $a Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 $a Tomkiewicz Kazimierz
 • 700 $a Tetmajer Józef Przerwa $c poeta i matematyk
 • 700 $a Tarnawski $c urzędnik w Paryżu
 • 700 $a Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu
 • 700 $a Sobieski Stanisław $c pedagog, dyr. gimn. we Lwowie
 • 700 $a Skimborowicz Hipolit $c pisarz i publicysta
 • 700 $a Sieniawski Karol Emilian $c nauczyciel gimnazjalny, historyk
 • 700 $a Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie
 • 700 $a Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu
 • 700 $a Skrzydylka Władysław
 • 700 $a Sosnowski Maksymilian Edward naucz. Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu i bibliotekarz w Bibl. Raczyńskich
 • 700 $a Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.
 • 700 $a Sozański Antoni pisarz i historyk
 • 700 $a Stronczyński Kazimierz numizmatyk, heraldyk i archeolog
 • 700 $a Rutkowski 1
 • 700 $a Rucki Józef Władysław
 • 700 $a Rogosz Józef $c pisarz i dziennikarz
 • 700 $a Rettel Leonard $c powstaniec z 1831 r., publicysta, działacz emigracyjny
 • 700 $a Robiński Seweryn $c lekarz
 • 700 $a Reimann C. $c nauczyciel w szkole realnej we Wrocławiu
 • 700 $a Reeve Henri $c wyd. "Edinburgh Review"
 • 700 $a Reiff Adolf właściciel drukarni w Paryżu
 • 700 $a Rolle Józef Antoni lekarz, pisarz historyczny
 • 700 $a Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny
 • 700 $a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 $a Rutkowski Antoni ksiądz
 • 700 $a Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu
 • 700 $a Rzepecki Władysław $c powstaniec z 1830 r.
 • 710 $a Biblioteka Raczyńskich, Poznań $d 1869
 • 710 $a Bibliotheque Imperiale a Paris zob. Biblioteka Cesarska, Paryż
 • 710 $a Księgarnia Luksemburska, Paryż $d 1868-1869
 • 710 $a Librairie du Luxembourg zob. Księgarnia Luksemburska, Paryż
 • 710 $a Biblioteka Cesarska, Paryż $d 1861
 • 710 $a Biblioteka Polska, Paryż
 • 710 $a Towarzystwo Pedagogiczne $c Lwów $d 1873
 • 710 $a Towarzystwo Archeologiczne Krajowe $c Lwów $d 1876
 • 710 $a "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja $c Lwów
 • 710 $a Czytelnia Polskich Akademików Górniczych $c Leoben $d 1879
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe $c Kraków $d 1861
 • 710 $a "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego" $b administracja $c 1866
 • 710 $a Biblioteka Królewska $c Berlin
 • 710 $a "Asher Adolf et Co" firma księgarska w Berlinie
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe, Toruń $d 1877
 • 710 $a "Sussmann und Sohn H. J." $c księgarnia i |antykwariat w Poznaniu $d 1869
 • 710 $a Muzeum Narodowe, Rapperswil $d 1869-1870
 • 711 $a 1873 $a Międzynarodowy Kongres Orientalistów, Paryż
 • 711 $a Congres International des Orientalistes, Paris zob. Międzynarodowy Kongres Orientalistów, Paryż
 • 740 $a "Dziennik dla Wszystkich" - Lwów
 • 852 $j BK 07444

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07444