Listy do Marii Zamoyskiej głównie z prośbami i podziękowaniami, noty M. Zamoyskiej o petentach

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07695
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Marii Zamoyskiej głównie z prośbami i podziękowaniami, noty M. Zamoyskiej o petentach
 • Miejsce i czas powstania: 1918-1937
 • Opis fizyczny: 444 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zamoyska Maria 1860-1937
  • Fundacja Zakłady Kórnickie
  • Budziłowo Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 1933 r. powiat Września
  • Kórnik m., Katolickie Koło Polek 1933 Polska
  • Kórnik
  • Krosno m., Stowarzyszenie Dziewcząt Służących 1932 Polska
  • Lwów
  • Paryż
  • Poznań Sodalicja Mariańska Akademiczek 1933
  • Poznań Akademickie Koło Pomorskie przy Uniw. Pozn. 1933
  • Poznań Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie. Okręg Zachodni 1934
  • Poznań Akademicka Korporacja "Roma" przy Uniw. Pozn. 1933
  • Poznań Związek Pań Domu, oddział 1935
  • Poznań Związek Strzelecki. Oddział przy Kadrze 7 D. Sam. 1933
  • Poznań Związek Samoobrony Społecznej, Zarząd Główny 1928
  • Poznań Towarzystwo Wydawnicze "Polska Armia Błękitna" 1932
  • Poznań Towarzystwo Ziemianek Wielkopolskich 1929
  • Warszawa Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Zamoyskich" 1935-1936
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • Uwagi: brak k. tyt.
 • Katalogi: Kat. kor. 245

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy do Marii Zamoyskiej głównie z prośbami i podziękowaniami, noty M. Zamoyskiej o petentach
 • 260 $c 1918-1937
 • 300 $a 444 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Zyberk Plater zob. Plater Zyberk
 • 400 $a Stroka Maria zob. Onyszkiewicz Maria ze Stroków
 • 400 $a Piędzicka Maria zob. Kiwerska Maria z Piędzickich
 • 400 $a Marius-Ary zob. Leblond Georges Athenas
 • 400 $a Rybicka Dobrzyńska Ludwika zob. Dobrzyńska-Rybicka Ludwika
 • 400 $a Dobrzańska Maria zob. Drohojowska Maria z Dobrzańskich
 • 400 $a Lenińska Marta zob. Demczuk Marta z Lenińskich
 • 400 $a Dąmbska Józefa zob. Suchorska Józefa z Dąmbskich
 • 400 $a Chociszewska zob. Bonuières de z Chociszewskich
 • 400 $a Chłapowska Gabriela zob. Skirmunt Gabriela z Chłapowskich
 • 400 $a Colonna Henryk Zengteller zob. Zengteller Colonna Henryk
 • 400 $a Colonna Jadwiga Zengteller zob. Zengteller Colonna Jadwiga
 • 400 $a Swinarska Elżbieta zob. Wybranowska Elżbieta ze Swinarskich
 • 500 $a brak k. tyt.
 • 510 $a Kat. kor. 245
 • 541 $c st. zas.
 • 600 $a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 610 $a Fundacja Zakłady Kórnickie
 • 651 $a Budziłowo $x Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej $y 1933 r. $z powiat Września
 • 651 $a Kórnik $x m., Katolickie Koło Polek $y 1933 $z Polska
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Krosno $x m., Stowarzyszenie Dziewcząt Służących $y 1932 $z Polska
 • 651 $a Lwów
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań $x Sodalicja Mariańska Akademiczek $y 1933
 • 651 $a Poznań $x Akademickie Koło Pomorskie przy Uniw. Pozn. $y 1933
 • 651 $a Poznań $x Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie. Okręg Zachodni $y 1934
 • 651 $a Poznań $x Akademicka Korporacja "Roma" przy Uniw. Pozn. $y 1933
 • 651 $a Poznań $x Związek Pań Domu, oddział $y 1935
 • 651 $a Poznań $x Związek Strzelecki. Oddział przy Kadrze 7 D. Sam. $y 1933
 • 651 $a Poznań $x Związek Samoobrony Społecznej, Zarząd Główny $y 1928
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Wydawnicze "Polska Armia Błękitna" $y 1932
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Ziemianek Wielkopolskich $y 1929
 • 651 $a Warszawa $x Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Zamoyskich" $y 1935-1936
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 700 $a Smoczyńska Anna $c wiceprezes Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie. Okręg Zachodni w Poznaniu
 • 700 $a Smółkowa Władysława $c nauczycielka
 • 700 $a Skrzypczak L. Edmund $c urzędnik
 • 700 $a Słaboszewicz F. $c przewodnicząca Związku Pań Domu w Poznaniu
 • 700 $a Siedlecka Maria $c działaczka społ. i kult., przewodn. Krak. Koła Pań Tow. Szkoły Ludowej
 • 700 $a Sibilski Julian
 • 700 $a Sawicka Janina
 • 700 $a Sacha Antoni Henryk
 • 700 $a Rzewuski Tadeusz $c subdiakon
 • 700 $a Rydian Józef
 • 700 $a Różycka Józefa
 • 700 $a Rubach Bolesław
 • 700 $a Rubecka Kamilla
 • 700 $a Rode Maksymilian $c ksiądz
 • 700 $a Rokoszny Józef $c ksiadz, dyr. Państw. Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu
 • 700 $a Rakowska Lucyna
 • 700 $a Rakowski Tadeusz
 • 700 $a Służałek przełożony oratorianów w Gostyniu
 • 700 $a Poznański M. M.
 • 700 $a Prądzyńska $c przełożona urszulanek w Pniewach
 • 700 $a Prądzyński Józef $c ksiądz senator RP 1877-1942
 • 700 $a Raczyński Franciszek Karol ksiądz 20 w.
 • 700 $a Powadowski Włodzimierz
 • 700 $a Posadzy Ignacy $c ksiądz
 • 700 $a Pohl Maria
 • 700 $a Polak Władysław
 • 700 $a Podobińska Helena
 • 700 $a Płończak M.
 • 700 $a Pluciński Stanisław
 • 700 $a Platzer H. $c nauczycielka
 • 700 $a Plater Zyberk Jan $d 1897-1959
 • 700 $a Pepel Zofia
 • 700 $a Pajewska Wiktoria
 • 700 $a Ossędowska J.
 • 700 $a Onyszkiewicz Maria ze Stroków
 • 700 $a Pacyński Antoni (Kórnik) $c naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" $d 1883-...
 • 700 $a Pilch Zygmunt ksiądz
 • 700 $a Ołdziejewski K. $c członek zarządu Tow. Wydawniczego Pol. Armia Błękitna w Poznaniu
 • 700 $a Odejówna Helena
 • 700 $a Nowolecka F.
 • 700 $a Nowolecki K.
 • 700 $a Nowińska Jadwiga
 • 700 $a Nowakowska S.
 • 700 $a Nowak Jadwiga
 • 700 $a Nowak Felicja
 • 700 $a Niemier Michał
 • 700 $a Nartowski Władysław $c urzędnik bankowy
 • 700 $a Naglewicz Br.
 • 700 $a Myszko Franciszek $c ksiądz
 • 700 $a Murzo Michał $c krawiec
 • 700 $a Mostowski K. $c ksiądz
 • 700 $a Morski Jan
 • 700 $a Młynarczyk J. $c ksiądz
 • 700 $a Mikołajczak S. $c prezes Stow. Młodzieży Pol. w Budziłowie pow. Września
 • 700 $a Mielżyńska Stanisława
 • 700 $a Mielżyńska Maria
 • 700 $a Michałowski Stefan
 • 700 $a Michalkiewicz Kazimierz $c bp wileński
 • 700 $a Meloizes France, de
 • 700 $a Matulaitis Janina $c kierowniczka zakładu urszulanek Otorowo
 • 700 $a Matheus Magdalena
 • 700 $a Mathery Robert
 • 700 $a Masny Jan
 • 700 $a Markowski Stefan
 • 700 $a Markowski Aleksander
 • 700 $a Markowska Zofia
 • 700 $a Markiewicz H. $c nauczycielka
 • 700 $a Majello Marie $c franciszkanka
 • 700 $a Machlawska Adamina
 • 700 $a Lis Ludwika $c wikaria generalna felicjanek Lwów
 • 700 $a Liske Antoni
 • 700 $a Kurzawska J.
 • 700 $a Leblond Georges Athenas, pseudonim literacki Marius-Ary, pisarz francuski
 • 700 $a Lusat Eugène ksiądz
 • 700 $a Maria Magdalena zakonnica
 • 700 $a Michalski Stanisław
 • 700 $a Olesiowa Wanda
 • 700 $a Kozal Michał $c bp włocławski
 • 700 $a Kuberacka Salomea
 • 700 $a Krzyżogórska Iza
 • 700 $a Kromczyński Walenty $c nauczyciel w Poznaniu
 • 700 $a Krokowska Beatrice
 • 700 $a Kraus Franciszek
 • 700 $a Kralkowski Stanisław $c podporucznik
 • 700 $a Kozanecka Grażyna
 • 700 $a Kot Ludwik $c konduktor kolejowy
 • 700 $a Koniecki Władysław
 • 700 $a Kiwerska Maria z Piędzickich
 • 700 $a Kleniewska M.
 • 700 $a Kasprowicz Marian $c sekretarz Opieki Polaków nad Rodakami na Obczyźnie. Okreg Zachodni w Poznaniu
 • 700 $a Kaczmarek $c dyrektor Związku Samoobrony Społecznej w Poznaniu
 • 700 $a Kaczanowska Irena
 • 700 $a Irzyk Feliks $c ksiądz
 • 700 $a Jones Stanford
 • 700 $a Jaworski Aleksander Stanisław
 • 700 $a Jarzębkowski Józef $c ksiądz marianin na Bielanach pod Warszawą
 • 700 $a Japołł Asanka Michał $c literat i tłumacz
 • 700 $a Janicki Stanisław $c ksiądz
 • 700 $a Janicki Marian
 • 700 $a Jachim Józefa $c prezeska Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej Olesna
 • 700 $a Hejka Jan $c prezes Akademickiej Korporacji "Roma" przy Uniwersytecie Poznańskim
 • 700 $a Grzesińska Jadwiga
 • 700 $a Grzesiak Stanisław $c ksiądz
 • 700 $a Grossmann K. $c sekretarz Oddziału Związku Strzeleckiego w Poznaniu
 • 700 $a Gostomska Hieronima $c nazaretanka w Paryżu
 • 700 $a Garcin Andre $c adwokat sądu apelacyjnego w Aix-en-Provence
 • 700 $a Gadziejewski Feliks $c sekretarz Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznańskim
 • 700 $a Fumat
 • 700 $a Frąckowiak Stefania
 • 700 $a Filipowska W. $c sekretarka Towarzystwa Wydawniczego "Polska Armia Błęitna" w Poznaniu
 • 700 $a Etter Tadeusz $c ksiądz
 • 700 $a Dorsz Stanisław
 • 700 $a Dobrzyńska-Rybicka Ludwika $c bibliotekarka i publicystka w Poznaniu
 • 700 $a Grochmalicki Jan biolog, rektor Uniwersytetu Poznańskiego
 • 700 $a Grocholski Zdzisław ur. 1881, sekretarz wydziału Stowarzyszenia pod nazwą Związek Zamoyskich w Warszawie
 • 700 $a Halić Jiři
 • 700 $a Drohojowska Maria z Dobrzańskich
 • 700 $a Dobrzańska C.
 • 700 $a Demczuk Marta z Lenińskich
 • 700 $a Dembiński $c ksiądz
 • 700 $a Dębicki Zdzisław $c malarz
 • 700 $a Dandelska Maria
 • 700 $a Suchorska Józefa z Dąmbskich
 • 700 $a Dąbrowski Ludwik J.
 • 700 $a Dąbrowska Stanisława
 • 700 $a Cyrankowski Jan $c ksiądz
 • 700 $a Clerengi Angeline
 • 700 $a Ciążyński Franciszek $c artysta opery w Poznaniu
 • 700 $a Celansky Carlo de
 • 700 $a Cegłowska Helena $c zakonnica zgromadzenia sióstr betanek w Kielcach
 • 700 $a Car Stanisław $c minister sprawiedliwości RP
 • 700 $a Skirmunt Gabriela z Chłapowskich
 • 700 $a Laudynowa-Chrzanowska Stefania
 • 700 $a Chrzanowski Bernard kurator okręgu szkolnego poznańskiego, publicysta
 • 700 $a Ciemieniewski Jan ksiądz
 • 700 $a Cybulska Zofia nauczycielka
 • 700 $a Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958
 • 700 $a Czartoryska Maria z Zaleskich 1862-1942
 • 700 $a Brzostowski Wieńczysław $c profesor Wielkopolskiej Szkoły Muzycznej w Poznaniu
 • 700 $a Breza Helena
 • 700 $a Breyer Stanisław
 • 700 $a Bonuières de z Chociszewskich
 • 700 $a Bourdil Fernand inżynier w Paryżu
 • 700 $a Breyer Janina
 • 700 $a Boguszewicz Hanna
 • 700 $a Bernarda $c przełożona prowincjalna serafitek w Poznaniu
 • 700 $a Bārtulescu Elena
 • 700 $a Beczkiewicz Agnieszka
 • 700 $a Barganowski Franciszek $c prezes Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznańskim
 • 700 $a Bartoszewicz Maria
 • 700 $a Balestrem M. Gabrielis
 • 700 $a Aleksejew Michał $c inżynier
 • 700 $a Aman Michał $c lekarz
 • 700 $a Aksan $c prezes oddziału Związku Strzeleckiego w Poznaniu
 • 700 $a Abramczuk Bronisława $c nauczycielka
 • 700 $a Adamski Jan $c rzemieślnik w Czmoniu
 • 700 $a Antoniewicz Izabella
 • 700 $a Bniński Adolf 1884-1942 wojewoda poznański
 • 700 $a Bodniak Stanisław historyk, dyrektor Biblioteki Kórnickiej
 • 700 $a Zieliński Feliks $c nauczyciel, malarz
 • 700 $a Zieliński Jerzy
 • 700 $a Zembrzuska Maria $c wł. Gimnazjum Żeńskiego im. Konstancji Zembrzuskiej w Siedlcach
 • 700 $a Zengteller Colonna Henryk
 • 700 $a Zengteller Colonna Jadwiga
 • 700 $a Zielewicz Z.
 • 700 $a Zaremba Paweł
 • 700 $a Zamoyski Aleksander $c por. I-go pułku Ułanów Krechowieckich W. P. $d 1898-1961
 • 700 $a Wybranowska Dzidka
 • 700 $a Wrana Edmund $c ksiądz, katecheta szkół krakowskich
 • 700 $a Wrana Władysław $c ksiądz, katecheta szkół krakowskich
 • 700 $a Wroniewicz Zbigniew $c ksiądz
 • 700 $a Wojtasiak Jan
 • 700 $a Wnuczyńska Józefa $c nauczycielka
 • 700 $a Wiśniewska Alina
 • 700 $a Wiśniewski Józef $c ksiądz mjr, proboszcz garnizonu w Kaliszu
 • 700 $a Wiechciówna Maria $c nauczycielka
 • 700 $a Waseńczuk Jadwiga
 • 700 $a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 $a Viktor Fr. $c marianin niemiecki
 • 700 $a Ville Feliks de $c ksiądz
 • 700 $a Wądalski M. $c dyr. Szkoły Rzemieśln.-Przemysłowej w Krakowie
 • 700 $a Unszlicht Julian
 • 700 $a Twardowski W. $c inż., dyr. Państwowej Szkoły Budownictwa i Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu
 • 700 $a Trzeciak Z. $c nauczycielka
 • 700 $a Turek Wiktor Selim
 • 700 $a Tomaszewski Witold $c malarz
 • 700 $a Taworski Wł $c ksiądz
 • 700 $a Terlifaj Helena $c zakonnica
 • 700 $a Taczanowska Julia
 • 700 $a Tłok Jadwiga $c prezeska Katolickiego Koła Polek w Kórniku
 • 700 $a Szymkowiak $c sekr. Stow. Młodzieży Pol. w Budzikowie pow. Września
 • 700 $a Szymankiewicz $c wójt w Krotoszynie
 • 700 $a Wybranowska Elżbieta ze Swinarskich
 • 700 $a Szczerbiński Stanisław oratorianin
 • 700 $a Starzyńska Kamilla
 • 700 $a Starzyńska Maria
 • 700 $a Stałanowski Stefan
 • 700 $a Średziński $c ksiądz
 • 700 $a Sokołowska B.
 • 700 $a Strawińska Henryka
 • 710 $a Związek Strzelecki, Poznań $c Oddział przy Kadrze 7 D. Sam. $d 1933
 • 710 $a Związek Samoobrony Społecznej, Poznań $c Zarząd Główny $d 1928
 • 710 $a Związek Pań Domu, Poznań $c oddział pozn. $d 1935
 • 710 $a Towarzystwo Wydawnicze |"Polska Armia Błękitna", Poznan $d 1932
 • 710 $a Towarzystwo Ziemianek Wielkopolskich, Poznań $d 1929
 • 710 $a Sodalicja Mariańska Akademiczek, Poznań $d 1933
 • 710 $a Akademickie Koło Pomorskie przy Uniw. Pozn., Poznań $d 1933
 • 710 $a Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie $c Okręg Zachodni w Poznaniu $d 1934
 • 710 $a Akademicka |Korporacja |"Roma" przy Uniw. Pozn. $d 1933
 • 710 $a Stowarzyszenie Dziewcząt Służących $c Krosno $d 1932
 • 710 $a Katolickie Koło Polek $c Kórnik $d 1933
 • 710 $a Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej $c Budziłowo $d 1933
 • 710 $a Fundacja Zakłady Kórnickie Kórnik 20 w.
 • 710 $a Stowarzyszenie pod nazwą |"Związek Zamoyskich", Warszawa $d 1935-1936
 • 852 $j BK 07695

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07695