Listy do Marii Zamoyskiej głównie z prośbami i podziękowaniami, noty M. Zamoyskiej o petentach

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07695
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Marii Zamoyskiej głównie z prośbami i podziękowaniami, noty M. Zamoyskiej o petentach
 • Miejsce i czas powstania: 1918-1937
 • Opis fizyczny: 444 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zamoyska Maria 1860-1937
  • Fundacja Zakłady Kórnickie
  • Budziłowo Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 1933 r. powiat Września
  • Kórnik m., Katolickie Koło Polek 1933 Polska
  • Kórnik
  • Krosno m., Stowarzyszenie Dziewcząt Służących 1932 Polska
  • Lwów
  • Paryż
  • Poznań Sodalicja Mariańska Akademiczek 1933
  • Poznań Akademickie Koło Pomorskie przy Uniw. Pozn. 1933
  • Poznań Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie. Okręg Zachodni 1934
  • Poznań Akademicka Korporacja "Roma" przy Uniw. Pozn. 1933
  • Poznań Związek Pań Domu, oddział 1935
  • Poznań Związek Strzelecki. Oddział przy Kadrze 7 D. Sam. 1933
  • Poznań Związek Samoobrony Społecznej, Zarząd Główny 1928
  • Poznań Towarzystwo Wydawnicze "Polska Armia Błękitna" 1932
  • Poznań Towarzystwo Ziemianek Wielkopolskich 1929
  • Warszawa Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Zamoyskich" 1935-1936
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • Uwagi: brak k. tyt.
 • Katalogi: Kat. kor. 245

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy do Marii Zamoyskiej głównie z prośbami i podziękowaniami, noty M. Zamoyskiej o petentach
 • 260 c 1918-1937
 • 300 a 444 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Zyberk Plater zob. Plater Zyberk
 • 400 a Stroka Maria zob. Onyszkiewicz Maria ze Stroków
 • 400 a Piędzicka Maria zob. Kiwerska Maria z Piędzickich
 • 400 a Marius-Ary zob. Leblond Georges Athenas
 • 400 a Rybicka Dobrzyńska Ludwika zob. Dobrzyńska-Rybicka Ludwika
 • 400 a Dobrzańska Maria zob. Drohojowska Maria z Dobrzańskich
 • 400 a Lenińska Marta zob. Demczuk Marta z Lenińskich
 • 400 a Dąmbska Józefa zob. Suchorska Józefa z Dąmbskich
 • 400 a Chociszewska zob. Bonuières de z Chociszewskich
 • 400 a Chłapowska Gabriela zob. Skirmunt Gabriela z Chłapowskich
 • 400 a Colonna Henryk Zengteller zob. Zengteller Colonna Henryk
 • 400 a Colonna Jadwiga Zengteller zob. Zengteller Colonna Jadwiga
 • 400 a Swinarska Elżbieta zob. Wybranowska Elżbieta ze Swinarskich
 • 500 a brak k. tyt.
 • 510 a Kat. kor. 245
 • 541 c st. zas.
 • 600 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 610 a Fundacja Zakłady Kórnickie
 • 651 a Budziłowo x Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej y 1933 r. z powiat Września
 • 651 a Kórnik x m., Katolickie Koło Polek y 1933 z Polska
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Krosno x m., Stowarzyszenie Dziewcząt Służących y 1932 z Polska
 • 651 a Lwów
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań x Sodalicja Mariańska Akademiczek y 1933
 • 651 a Poznań x Akademickie Koło Pomorskie przy Uniw. Pozn. y 1933
 • 651 a Poznań x Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie. Okręg Zachodni y 1934
 • 651 a Poznań x Akademicka Korporacja "Roma" przy Uniw. Pozn. y 1933
 • 651 a Poznań x Związek Pań Domu, oddział y 1935
 • 651 a Poznań x Związek Strzelecki. Oddział przy Kadrze 7 D. Sam. y 1933
 • 651 a Poznań x Związek Samoobrony Społecznej, Zarząd Główny y 1928
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Wydawnicze "Polska Armia Błękitna" y 1932
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Ziemianek Wielkopolskich y 1929
 • 651 a Warszawa x Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Zamoyskich" y 1935-1936
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 700 a Smoczyńska Anna c wiceprezes Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie. Okręg Zachodni w Poznaniu
 • 700 a Smółkowa Władysława c nauczycielka
 • 700 a Skrzypczak L. Edmund c urzędnik
 • 700 a Słaboszewicz F. c przewodnicząca Związku Pań Domu w Poznaniu
 • 700 a Siedlecka Maria c działaczka społ. i kult., przewodn. Krak. Koła Pań Tow. Szkoły Ludowej
 • 700 a Sibilski Julian
 • 700 a Sawicka Janina
 • 700 a Sacha Antoni Henryk
 • 700 a Rzewuski Tadeusz c subdiakon
 • 700 a Rydian Józef
 • 700 a Różycka Józefa
 • 700 a Rubach Bolesław
 • 700 a Rubecka Kamilla
 • 700 a Rode Maksymilian c ksiądz
 • 700 a Rokoszny Józef c ksiadz, dyr. Państw. Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu
 • 700 a Rakowska Lucyna
 • 700 a Rakowski Tadeusz
 • 700 a Służałek przełożony oratorianów w Gostyniu
 • 700 a Poznański M. M.
 • 700 a Prądzyńska c przełożona urszulanek w Pniewach
 • 700 a Prądzyński Józef c ksiądz senator RP 1877-1942
 • 700 a Raczyński Franciszek Karol ksiądz 20 w.
 • 700 a Powadowski Włodzimierz
 • 700 a Posadzy Ignacy c ksiądz
 • 700 a Pohl Maria
 • 700 a Polak Władysław
 • 700 a Podobińska Helena
 • 700 a Płończak M.
 • 700 a Pluciński Stanisław
 • 700 a Platzer H. c nauczycielka
 • 700 a Plater Zyberk Jan d 1897-1959
 • 700 a Pepel Zofia
 • 700 a Pajewska Wiktoria
 • 700 a Ossędowska J.
 • 700 a Onyszkiewicz Maria ze Stroków
 • 700 a Pacyński Antoni (Kórnik) c naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" d 1883-...
 • 700 a Pilch Zygmunt ksiądz
 • 700 a Ołdziejewski K. c członek zarządu Tow. Wydawniczego Pol. Armia Błękitna w Poznaniu
 • 700 a Odejówna Helena
 • 700 a Nowolecka F.
 • 700 a Nowolecki K.
 • 700 a Nowińska Jadwiga
 • 700 a Nowakowska S.
 • 700 a Nowak Jadwiga
 • 700 a Nowak Felicja
 • 700 a Niemier Michał
 • 700 a Nartowski Władysław c urzędnik bankowy
 • 700 a Naglewicz Br.
 • 700 a Myszko Franciszek c ksiądz
 • 700 a Murzo Michał c krawiec
 • 700 a Mostowski K. c ksiądz
 • 700 a Morski Jan
 • 700 a Młynarczyk J. c ksiądz
 • 700 a Mikołajczak S. c prezes Stow. Młodzieży Pol. w Budziłowie pow. Września
 • 700 a Mielżyńska Stanisława
 • 700 a Mielżyńska Maria
 • 700 a Michałowski Stefan
 • 700 a Michalkiewicz Kazimierz c bp wileński
 • 700 a Meloizes France, de
 • 700 a Matulaitis Janina c kierowniczka zakładu urszulanek Otorowo
 • 700 a Matheus Magdalena
 • 700 a Mathery Robert
 • 700 a Masny Jan
 • 700 a Markowski Stefan
 • 700 a Markowski Aleksander
 • 700 a Markowska Zofia
 • 700 a Markiewicz H. c nauczycielka
 • 700 a Majello Marie c franciszkanka
 • 700 a Machlawska Adamina
 • 700 a Lis Ludwika c wikaria generalna felicjanek Lwów
 • 700 a Liske Antoni
 • 700 a Kurzawska J.
 • 700 a Leblond Georges Athenas, pseudonim literacki Marius-Ary, pisarz francuski
 • 700 a Lusat Eugène ksiądz
 • 700 a Maria Magdalena zakonnica
 • 700 a Michalski Stanisław
 • 700 a Olesiowa Wanda
 • 700 a Kozal Michał c bp włocławski
 • 700 a Kuberacka Salomea
 • 700 a Krzyżogórska Iza
 • 700 a Kromczyński Walenty c nauczyciel w Poznaniu
 • 700 a Krokowska Beatrice
 • 700 a Kraus Franciszek
 • 700 a Kralkowski Stanisław c podporucznik
 • 700 a Kozanecka Grażyna
 • 700 a Kot Ludwik c konduktor kolejowy
 • 700 a Koniecki Władysław
 • 700 a Kiwerska Maria z Piędzickich
 • 700 a Kleniewska M.
 • 700 a Kasprowicz Marian c sekretarz Opieki Polaków nad Rodakami na Obczyźnie. Okreg Zachodni w Poznaniu
 • 700 a Kaczmarek c dyrektor Związku Samoobrony Społecznej w Poznaniu
 • 700 a Kaczanowska Irena
 • 700 a Irzyk Feliks c ksiądz
 • 700 a Jones Stanford
 • 700 a Jaworski Aleksander Stanisław
 • 700 a Jarzębkowski Józef c ksiądz marianin na Bielanach pod Warszawą
 • 700 a Japołł Asanka Michał c literat i tłumacz
 • 700 a Janicki Stanisław c ksiądz
 • 700 a Janicki Marian
 • 700 a Jachim Józefa c prezeska Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej Olesna
 • 700 a Hejka Jan c prezes Akademickiej Korporacji "Roma" przy Uniwersytecie Poznańskim
 • 700 a Grzesińska Jadwiga
 • 700 a Grzesiak Stanisław c ksiądz
 • 700 a Grossmann K. c sekretarz Oddziału Związku Strzeleckiego w Poznaniu
 • 700 a Gostomska Hieronima c nazaretanka w Paryżu
 • 700 a Garcin Andre c adwokat sądu apelacyjnego w Aix-en-Provence
 • 700 a Gadziejewski Feliks c sekretarz Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznańskim
 • 700 a Fumat
 • 700 a Frąckowiak Stefania
 • 700 a Filipowska W. c sekretarka Towarzystwa Wydawniczego "Polska Armia Błęitna" w Poznaniu
 • 700 a Etter Tadeusz c ksiądz
 • 700 a Dorsz Stanisław
 • 700 a Dobrzyńska-Rybicka Ludwika c bibliotekarka i publicystka w Poznaniu
 • 700 a Grochmalicki Jan biolog, rektor Uniwersytetu Poznańskiego
 • 700 a Grocholski Zdzisław ur. 1881, sekretarz wydziału Stowarzyszenia pod nazwą Związek Zamoyskich w Warszawie
 • 700 a Halić Jiři
 • 700 a Drohojowska Maria z Dobrzańskich
 • 700 a Dobrzańska C.
 • 700 a Demczuk Marta z Lenińskich
 • 700 a Dembiński c ksiądz
 • 700 a Dębicki Zdzisław c malarz
 • 700 a Dandelska Maria
 • 700 a Suchorska Józefa z Dąmbskich
 • 700 a Dąbrowski Ludwik J.
 • 700 a Dąbrowska Stanisława
 • 700 a Cyrankowski Jan c ksiądz
 • 700 a Clerengi Angeline
 • 700 a Ciążyński Franciszek c artysta opery w Poznaniu
 • 700 a Celansky Carlo de
 • 700 a Cegłowska Helena c zakonnica zgromadzenia sióstr betanek w Kielcach
 • 700 a Car Stanisław c minister sprawiedliwości RP
 • 700 a Skirmunt Gabriela z Chłapowskich
 • 700 a Laudynowa-Chrzanowska Stefania
 • 700 a Chrzanowski Bernard kurator okręgu szkolnego poznańskiego, publicysta
 • 700 a Ciemieniewski Jan ksiądz
 • 700 a Cybulska Zofia nauczycielka
 • 700 a Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958
 • 700 a Czartoryska Maria z Zaleskich 1862-1942
 • 700 a Brzostowski Wieńczysław c profesor Wielkopolskiej Szkoły Muzycznej w Poznaniu
 • 700 a Breza Helena
 • 700 a Breyer Stanisław
 • 700 a Bonuières de z Chociszewskich
 • 700 a Bourdil Fernand inżynier w Paryżu
 • 700 a Breyer Janina
 • 700 a Boguszewicz Hanna
 • 700 a Bernarda c przełożona prowincjalna serafitek w Poznaniu
 • 700 a Bārtulescu Elena
 • 700 a Beczkiewicz Agnieszka
 • 700 a Barganowski Franciszek c prezes Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznańskim
 • 700 a Bartoszewicz Maria
 • 700 a Balestrem M. Gabrielis
 • 700 a Aleksejew Michał c inżynier
 • 700 a Aman Michał c lekarz
 • 700 a Aksan c prezes oddziału Związku Strzeleckiego w Poznaniu
 • 700 a Abramczuk Bronisława c nauczycielka
 • 700 a Adamski Jan c rzemieślnik w Czmoniu
 • 700 a Antoniewicz Izabella
 • 700 a Bniński Adolf 1884-1942 wojewoda poznański
 • 700 a Bodniak Stanisław historyk, dyrektor Biblioteki Kórnickiej
 • 700 a Zieliński Feliks c nauczyciel, malarz
 • 700 a Zieliński Jerzy
 • 700 a Zembrzuska Maria c wł. Gimnazjum Żeńskiego im. Konstancji Zembrzuskiej w Siedlcach
 • 700 a Zengteller Colonna Henryk
 • 700 a Zengteller Colonna Jadwiga
 • 700 a Zielewicz Z.
 • 700 a Zaremba Paweł
 • 700 a Zamoyski Aleksander c por. I-go pułku Ułanów Krechowieckich W. P. d 1898-1961
 • 700 a Wybranowska Dzidka
 • 700 a Wrana Edmund c ksiądz, katecheta szkół krakowskich
 • 700 a Wrana Władysław c ksiądz, katecheta szkół krakowskich
 • 700 a Wroniewicz Zbigniew c ksiądz
 • 700 a Wojtasiak Jan
 • 700 a Wnuczyńska Józefa c nauczycielka
 • 700 a Wiśniewska Alina
 • 700 a Wiśniewski Józef c ksiądz mjr, proboszcz garnizonu w Kaliszu
 • 700 a Wiechciówna Maria c nauczycielka
 • 700 a Waseńczuk Jadwiga
 • 700 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 a Viktor Fr. c marianin niemiecki
 • 700 a Ville Feliks de c ksiądz
 • 700 a Wądalski M. c dyr. Szkoły Rzemieśln.-Przemysłowej w Krakowie
 • 700 a Unszlicht Julian
 • 700 a Twardowski W. c inż., dyr. Państwowej Szkoły Budownictwa i Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu
 • 700 a Trzeciak Z. c nauczycielka
 • 700 a Turek Wiktor Selim
 • 700 a Tomaszewski Witold c malarz
 • 700 a Taworski Wł c ksiądz
 • 700 a Terlifaj Helena c zakonnica
 • 700 a Taczanowska Julia
 • 700 a Tłok Jadwiga c prezeska Katolickiego Koła Polek w Kórniku
 • 700 a Szymkowiak c sekr. Stow. Młodzieży Pol. w Budzikowie pow. Września
 • 700 a Szymankiewicz c wójt w Krotoszynie
 • 700 a Wybranowska Elżbieta ze Swinarskich
 • 700 a Szczerbiński Stanisław oratorianin
 • 700 a Starzyńska Kamilla
 • 700 a Starzyńska Maria
 • 700 a Stałanowski Stefan
 • 700 a Średziński c ksiądz
 • 700 a Sokołowska B.
 • 700 a Strawińska Henryka
 • 710 a Związek Strzelecki, Poznań c Oddział przy Kadrze 7 D. Sam. d 1933
 • 710 a Związek Samoobrony Społecznej, Poznań c Zarząd Główny d 1928
 • 710 a Związek Pań Domu, Poznań c oddział pozn. d 1935
 • 710 a Towarzystwo Wydawnicze |"Polska Armia Błękitna", Poznan d 1932
 • 710 a Towarzystwo Ziemianek Wielkopolskich, Poznań d 1929
 • 710 a Sodalicja Mariańska Akademiczek, Poznań d 1933
 • 710 a Akademickie Koło Pomorskie przy Uniw. Pozn., Poznań d 1933
 • 710 a Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie c Okręg Zachodni w Poznaniu d 1934
 • 710 a Akademicka |Korporacja |"Roma" przy Uniw. Pozn. d 1933
 • 710 a Stowarzyszenie Dziewcząt Służących c Krosno d 1932
 • 710 a Katolickie Koło Polek c Kórnik d 1933
 • 710 a Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej c Budziłowo d 1933
 • 710 a Fundacja Zakłady Kórnickie Kórnik 20 w.
 • 710 a Stowarzyszenie pod nazwą |"Związek Zamoyskich", Warszawa d 1935-1936
 • 852 j BK 07695

Indeksy