Memoriały do procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07707
 • Kopie:
  • Mf 8014
  • CD 657 - wybór
  • CD 240a
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Memoriały do procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki
 • Miejsce i czas powstania: 1883-1908
 • Opis fizyczny: 352 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923
  • "Kurier Polski", administracja Kraków 1892
  • Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894
  • Sąd Powiatowy Nowy Targ
  • Starostwo Nowy Targ
  • Ukraina Wydział Powiatowy Jaworów
  • Urząd Obwodowy Nowy Sącz
  • Wydział Krajowy Lwów 1890-1892
  • Bukowina
  • Jaworów m., Wydział Powiatowy Ukraina
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., "Kurier Polski", administracja 1892 Polska
  • Kraków m., Sąd Krajowy Wyższy 1894 Polska
  • Lwów m., Wydział Krajowy, 1890 i 1892, Ukraina
  • Morskie Oko Tatry
  • Morskie Oko Tatry
  • Nowy Sącz Urząd Obwodowy
  • Nowy Targ Starostwo
  • Nowy Targ Sąd Powiatowy
  • Paryż
  • Wiedeń Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1891
  • Wiedeń Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości 1896
  • Zakopane Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego 1892
  • Zakopane
  • Zakopane
  • Zakopane Zarząd Dóbr Zakopiańskich
  • proces o Morskie Oko Tatry
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
  • szkoły
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Proces o Morskie Oko Tatry
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
  • korespondencja
 • Uwagi: Wypis większej części sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14785.

MARC

 • 130 $a Majątek Kórnicki.
 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Memoriały do |procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: |akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, |korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki
 • 260 $c 1883-1908
 • 300 $a 352 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 400 $a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 500 $a Wypis większej części sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14785.
 • 530 $d Mf 8014
 • 530 $d CD 657 - wybór
 • 530 $d CD 240a
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Zam. 183
 • 600 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 610 $a "Kurier Polski", administracja Kraków 1892
 • 610 $a Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894
 • 610 $a Sąd Powiatowy Nowy Targ
 • 610 $a Starostwo Nowy Targ
 • 610 $a Ukraina $a Wydział Powiatowy Jaworów
 • 610 $a Urząd Obwodowy Nowy Sącz
 • 610 $a Wydział Krajowy Lwów 1890-1892
 • 651 $a Bukowina
 • 651 $a Jaworów $x m., Wydział Powiatowy $z Ukraina
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kraków $x m., "Kurier Polski", administracja $y 1892 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Sąd Krajowy Wyższy $y 1894 $z Polska
 • 651 $a Lwów $x m., Wydział Krajowy, 1890 i 1892, Ukraina
 • 651 $a Morskie Oko |Tatry
 • 651 $a Morskie Oko |Tatry
 • 651 $a Nowy Sącz $x Urząd Obwodowy
 • 651 $a Nowy Targ $x Starostwo
 • 651 $a Nowy Targ $x Sąd Powiatowy
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Wiedeń $x Ministerstwo Spraw Wewnętrznych $y 1891
 • 651 $a Wiedeń $x Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości $y 1896
 • 651 $a Zakopane $x Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego $y 1892
 • 651 $a Zakopane
 • 651 $a Zakopane
 • 651 $a Zakopane $x Zarząd Dóbr Zakopiańskich
 • 653 $a proces o Morskie Oko Tatry
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a Proces o Morskie Oko Tatry
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 653 $a korespondencja
 • 700 $a Waśkowski
 • 700 $a Świeżawski Ernest $c historyk
 • 700 $a Slak? Franciszek
 • 700 $a Sanguszko Eustachy $c marszałek Wydz. Krajowego we Lwowie
 • 700 $a Runge Aleksander $c notariusz w Wiśniczu
 • 700 $a Reutt Gustaw $c dyr. działu technicznego Wydziału Krajowego we Lwowie
 • 700 $a Prochaska Antoni $c historyk i wydawca źródeł
 • 700 $a Piotrowski? Ksawery $c urzędnik Wydz. Krajowego we Lwowie
 • 700 $a Pilasiewicz?
 • 700 $a Ossowski Stanisław
 • 700 $a Ossowska Tekla
 • 700 $a Ossowski Jan
 • 700 $a Retinger Józef adwokat w Krakowie
 • 700 $a Rudzki Józef starosta w Nowym Targu
 • 700 $a Sawczak 2
 • 700 $a Świerz Leopold sekr. Tow. Tatrzańskiego w Krakowie
 • 700 $a Szymborski Wincenty dyr. dóbr Kórnickich i Zakopiańskich
 • 700 $a Treter Julian naczelnik Urzędu Hipotecznego w Nowym Sączu
 • 700 $a Nędzowski Hipolit $c plenipotent Klementyny Homolacz w Zakopanem
 • 700 $a Moschet R. $c kierownik fabryki papy Jaworzyna
 • 700 $a Mochnacki Edmund $c prezydent m. Lwowa
 • 700 $a Maykowski Jan
 • 700 $a Nieszczyński Stanisław
 • 700 $a Orobkiewicz star. w Nowym Targu
 • 700 $a Łogoyski Witold
 • 700 $a Lewitowicz M. $c rządca dóbr w Przyłbicach
 • 700 $a Krókowski Wiktor $c notariusz w Mościskach
 • 700 $a Langie Kazimierz adwokat w Krakowie
 • 700 $a Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie
 • 700 $a Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane
 • 700 $a Korytowski Witold $c finansista i polityk, namiestnik Galicji
 • 700 $a Iwański Jan $c adwokat w Wadowicach
 • 700 $a Jüter? Alois $c leśniczy
 • 700 $a Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu
 • 700 $a Jahl Władysław $c adwokat w Jarosławiu
 • 700 $a Horwath $c leśniczy w Bukowinie
 • 700 $a Homolacz Klementyna
 • 700 $a Gietranowski
 • 700 $a Friedlei Józef $c księgarz i bibliofil w Krakowie
 • 700 $a Elsner Rudolf $c pełnomocnik dóbr Zakopane
 • 700 $a Folkierski Władysław inżynier i matematyk, profesor w Wyższej Szkole Polskiej w Paryżu, sekretarz i wiceprezes Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu
 • 700 $a Dydyński A.
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Eliasz Walery Radzikowski malarz
 • 700 $a Browicz Tadeusz $c lekarz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 • 700 $a Broniewski Andrzej
 • 700 $a Baryń? Jan
 • 700 $a Balzer Oswald historyk
 • 700 $a Barabasz Stanisław profesor Szkoły Drzewnej w Zakopanem
 • 700 $a Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie
 • 700 $a Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan
 • 700 $a Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 700 $a Chamiec Antoni polityk i ekonomista
 • 700 $a Chramiec Andrzej lekarz
 • 700 $a Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 700 $a Żółtowski Fr.
 • 700 $a Wysocki Kasper $c leśniczy
 • 700 $a Wilkosz $c prezes Krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie
 • 700 $a Wdowiszewski Jan Kasper $c architekt i historyk sztuki, dyr. Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
 • 700 $a Winiarski Kazimierz administrator dóbr Zakopane
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 710 $a Starostwo, Nowy Targ
 • 710 $a Sąd Powiatowy, Nowy Targ
 • 710 $a Urząd Obwodowy, Nowy Sącz
 • 710 $a Sąd Krajowy Wyższy $c Kraków $d 1894
 • 710 $a Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892
 • 710 $a "Kurier Polski" $b administracja $c 1892
 • 710 $a Wydział Powiatowy $c Jaworów
 • 710 $a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wiedeń $d 1891
 • 710 $a Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, Wiedeń $d 1896
 • 710 $a Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego, Zakopane $d 1892
 • 710 $a Zarząd Dóbr Zakopiańskich, Zakopane
 • 740 $a "Kurier Polski" w Krakowie
 • 852 $j BK 07707

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07707