Różne subwencje - filantropia. Towarzystwa i organizacje różne - podania o składki i zasiłki

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07719
 • Kopie: Mf 7719
 • Tytuł: Różne subwencje - filantropia. Towarzystwa i organizacje różne - podania o składki i zasiłki
 • Miejsce i czas powstania: 1871-1922
 • Opis fizyczny: 188 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • "Sokół", boisko w Śremie 1922
  • Szpital Dziecięcy im. Św. Józefa Zarząd 1883
  • Teatr Polski, Poznań 1879
  • Towarzystwo Czytelni Ludowych, Poznań 1911
  • Żłobek, Śrem zarząd 1918
  • Berlin m., Wydział Bratniej Pomocy Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków 1882-1883 Niemcy
  • Berlin m., Kasa Bratniej Pomocy 1908 Niemcy
  • Cieszyn m., Towarzystwo Domu Narodowego 1891 r. Polska
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., Komitet Jubileuszu Jana Matejki i zakupu jego obrazu "Sobieski pod Wiedniem" 1883 Polska
  • Legbąd kościół, odezwy w sprawie budowy kościoła 1911-1916 Polska
  • Londyn m., Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski 1883-1887 Anglia
  • Londyn m., odezwa w sprawie budowy kościoła polskiego 1911 Anglia
  • Paryż
  • Poznań Koło Towarzyskie
  • Poznań Dom Przemysłowy
  • Poznań Centralne Tow. Gospodarcze W. Ks. Pozn., Zarząd 1875
  • Poznań Biuro Informacyjne 1912-1914
  • Poznań Polski Czerwony Krzyż. Okręg Wielkop. 1920
  • Poznań Szpital Dziecięcy im. Św. Józefa. Zarząd 1883
  • Poznań Towarzystwo "Warta" 1907-1911
  • Poznań Klub Sportowy "Warta" 1922
  • Poznań Towarzystwo "Stella" Wydział Kolonii Wakacyjnych 1897-1909
  • Poznań Towarzystwo Przemysłowe, Dyrekcja 1878
  • Poznań Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Zarząd 1884
  • Poznań Towarzystwo Muzyczne Św. Wojciecha 1883
  • Poznań Towarzystwo Czytelni Ludowych 1911
  • Poznań Teatr Polski 1879
  • Poznań Komitet Funduszu im. Tadeusza Kościuszki 1896
  • Śląsk
  • Śrem
  • Śrem
  • Śrem "Sokół", boisko 1922
  • Śrem Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych W. Ks. Pozn. Dyrekcja powiatu śremskiego
  • Śrem Żłobek
  • Śrem Towarzystwo Pomocy Naukowej powiatu śremskiego 1879-1886
  • Śrem Komisja Zjednoczonych Towarzystw 1922
  • Środa
  • Wiedeń Polskie Stowarzyszenie Akademickie "Ognisko"
  • Wrocław Fraternitas Towarzystwo Akademickie 1918
  • Wrocław Towarzystwo Akademików Górnoślązaków 1898
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
  • szpitale
  • kościoły
  • odezwa (druk), Towarzystwo "Stella" w Poznaniu, Wydział Kolonii Wakacyjnych, 1897-1909
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
  • teatr
  • odezwa

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 245 a Różne subwencje - filantropia. Towarzystwa i organizacje różne - podania o składki i zasiłki
 • 260 c 1871-1922
 • 300 a 188 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Duszyńska Katarzyna zob. Żupańska Katarzyna z Duszyńskich
 • 400 a Ney Maria zob. Kurtzmann Maria z Neyów
 • 400 a Mańkowska Maria zob. Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 400 a Mańkowska Barbara zob. Kwilecka Barbara z Mańkowskich
 • 400 a Bukowiecka Waleria zob. Motty Waleria z Bukowieckich
 • 530 d Mf 7719
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Nr 48
 • 610 a "Sokół", boisko w Śremie d 1922
 • 610 a Szpital Dziecięcy im. Św. Józefa c Zarząd d 1883
 • 610 a Teatr Polski, Poznań d 1879
 • 610 a Towarzystwo Czytelni Ludowych, Poznań d 1911
 • 610 a Żłobek, Śrem c zarząd d 1918
 • 651 a Berlin x m., Wydział Bratniej Pomocy Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków y 1882-1883 z Niemcy
 • 651 a Berlin x m., Kasa Bratniej Pomocy y 1908 z Niemcy
 • 651 a Cieszyn x m., Towarzystwo Domu Narodowego y 1891 r. z Polska
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x m., Komitet Jubileuszu Jana Matejki i zakupu jego obrazu "Sobieski pod Wiedniem" y 1883 z Polska
 • 651 a Legbąd x kościół, odezwy w sprawie budowy kościoła y 1911-1916 z Polska
 • 651 a Londyn x m., Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski y 1883-1887 z Anglia
 • 651 a Londyn x m., odezwa w sprawie budowy kościoła polskiego y 1911 z Anglia
 • 651 a Paryż
 • 651 a Poznań x Koło Towarzyskie
 • 651 a Poznań x Dom Przemysłowy
 • 651 a Poznań x Centralne Tow. Gospodarcze W. Ks. Pozn., Zarząd y 1875
 • 651 a Poznań x Biuro Informacyjne y 1912-1914
 • 651 a Poznań x Polski Czerwony Krzyż. Okręg Wielkop. y 1920
 • 651 a Poznań x Szpital Dziecięcy im. Św. Józefa. Zarząd y 1883
 • 651 a Poznań x Towarzystwo "Warta" y 1907-1911
 • 651 a Poznań x Klub Sportowy "Warta" y 1922
 • 651 a Poznań x Towarzystwo "Stella" Wydział Kolonii Wakacyjnych y 1897-1909
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przemysłowe, Dyrekcja y 1878
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Zarząd y 1884
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Muzyczne Św. Wojciecha y 1883
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Czytelni Ludowych y 1911
 • 651 a Poznań x Teatr Polski y 1879
 • 651 a Poznań x Komitet Funduszu im. Tadeusza Kościuszki y 1896
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Śrem
 • 651 a Śrem
 • 651 a Śrem x "Sokół", boisko y 1922
 • 651 a Śrem x Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych W. Ks. Pozn. Dyrekcja powiatu śremskiego
 • 651 a Śrem x Żłobek
 • 651 a Śrem x Towarzystwo Pomocy Naukowej powiatu śremskiego y 1879-1886
 • 651 a Śrem x Komisja Zjednoczonych Towarzystw y 1922
 • 651 a Środa
 • 651 a Wiedeń x Polskie Stowarzyszenie Akademickie "Ognisko"
 • 651 a Wrocław x Fraternitas Towarzystwo Akademickie y 1918
 • 651 a Wrocław x Towarzystwo Akademików Górnoślązaków y 1898
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 653 a szpitale
 • 653 a kościoły
 • 653 a odezwa (druk), Towarzystwo |"Stella" w Poznaniu, Wydział Kolonii Wakacyjnych, 1897-1909
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 653 a teatr
 • 655 a odezwa
 • 700 a Piotrowicz Jan c ksiądz
 • 700 a Pace T.
 • 700 a Owczarczak Antonina c przewodn. Zarządu Żłobka w Śremie
 • 700 a Obręmba Teodor c sekretarz "Fraternitas" (Bratniej Pomocy) Tow. Akadem. we Wrocławiu
 • 700 a Nowicki Jan c sekr. klubu sportowego "Warta" w Poznaniu
 • 700 a Naganowski Edmund c sekretarz Tow. Przyj. Polski w Londynie
 • 700 a Mielcarek Józef c skarbnik "Fraternitas", Bratniej Pomocy Tow. Akademickiego we Wrocławiu
 • 700 a Matuszewska Irena c działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu
 • 700 a Mielżyński Józef przewodn. Spółki Bazarowej w Poznaniu
 • 700 a Motty Stanisław sędzia, prezes Koła Pol. w Berlinie
 • 700 a Potocki Artur prezes Tow. Roln. Krakowskiego 1850-1890
 • 700 a Lewicki Aleksander c prezes Polskiego Stowarzyszenia Akademickiego "Ognisko" w Wiedniu
 • 700 a Leisinger Fr. c przewodniczący dozoru kościoła pofranciszkańskiego w Poznaniu
 • 700 a Łuszczewska Irena szarytka w Poznaniu
 • 700 a Łebiński Walery c sekretarz Towarzystwa "Stella" w Poznaniu
 • 700 a Kujawski A. c prezes Komisji Zjednoczonych Towarzystw w Śremie
 • 700 a Krzyżanowska Anna c franciszkanka w Chęcinach
 • 700 a Kurtzmann Maria z Neyów
 • 700 a Kwilecka Barbara z Mańkowskich
 • 700 a Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 700 a Langie Kazimierz adwokat w Krakowie
 • 700 a Koszutski Kazimierz c sekretarz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 a Kapuściński Bolesław c prezes rady nadzorczej Domu Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 a Kapuścińska Stefania c skarbnik Towarzystwa "Stella" w Poznaniu
 • 700 a Kamendziński Jan c dyrektor Domu Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 a Głuszkiewicz Teofil c proboszcz w Małnowie
 • 700 a Gintrowicz J.
 • 700 a Dybowski Benedykt c lekarz, przyrodnik i działacz niepodległościowy
 • 700 a Dyboski Antoni c sekretarz Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie
 • 700 a Żupańska Katarzyna z Duszyńskich
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Engeström Wawrzyniec Benzelstierna pisarz i tłumacz, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
 • 700 a Jackowski Maksymilian prezes Towarzystwa Pomocy Naukowej w powiecie średzkim
 • 700 a Krysiak Fr. sekretarz Komitetu Funduszu im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu
 • 700 a Drobnik c wiceprezes Komitetu Funduszu im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu
 • 700 a Cinciała Andrzej c prezes Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie
 • 700 a Czartoryski Zdzisław Aleksander 1859-1909 działacz społeczny w Wielkopolsce
 • 700 a Chełkowski Jan c skarbnik Wydziału Bratniej Pomocy Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie
 • 700 a Chrzanowski Bernard kurator okręgu szkolnego poznańskiego, publicysta
 • 700 a Brudzyński c ksiądz
 • 700 a Broekere b II c skarbnik Towarzystwa Pomocy Naukowej powiatu śremskiego
 • 700 a Bischoff Maksymilian c sekretarz Wydziału Bratniej Pomocy Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie
 • 700 a Motty Waleria z Bukowieckich - Towarzystwo Dobroczynne Dam Polskich w Poznaniu
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Berendes Henryk c pisarz Koła Towarzyskiego w Poznaniu
 • 700 a Antoniewicz Kazimierz c przewodniczący Wydziału Bratniej Pomocy Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie
 • 700 a Przyniczyński Franciszek ksiądz, red. "Gazety Górnośląskiej"
 • 700 a Zwierzchowski A. c prezes Bractwa Strzeleckiego w Śremie
 • 700 a Żółtowski Jan c właściciel Biura Informacyjnego w Poznaniu
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Zyblikiewicz Mikołaj prez. miasta Krakowa
 • 700 a Zalewski Zygmunt c prezes Fraternitas (Bratniej Pomocy) Tow. Akademickiego we Wrocławiu
 • 700 a Wiśniewski Antoni c proboszcz w Mchach
 • 700 a Wiewiórowski I. c sekr. i skarbnik dyrekcji powiatu śremskiego Tow. ku Wspieraniu Urzędn. Gospod. W. Ks. Pozn.
 • 700 a Weichman Witold c skarbnik Kasy Bratniej Pomocy w Berlinie i Charlottenburgu
 • 700 a Twórz E. c prezes Tow. Akademików Górnoślązaków we Wrocławiu
 • 700 a Tuczyński Franciszek Ksawery c pisarz
 • 700 a Sychowski Stanisław c ksiądz
 • 700 a Studniarski Maksymilian c prezes Koła Towarzyskiego w Poznaniu
 • 700 a Szołdrska Maria z Szołdrskich
 • 700 a Szulczewski Karol mjr, sekr. Tow. Literackiego Przyj. Polski w Anglii
 • 700 a Tułodziecka Aniela działaczka społ. w Poznaniu, przewodn. Tow. "Stella"
 • 700 a Skoracki Stanisław c proboszcz w Orchowie
 • 700 a Skrzydlewski c sekr. Pol. Stow. Akad. "Ognisko" w Wiedniu
 • 700 a Sczaniecki c prezes Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu
 • 700 a Rotnicki Franciszek c prezes klubu sportowego "Warta" w Poznaniu
 • 700 a Przyniczyński Stanisław red. "Postępu Roln." i prez. Centr. Tow. Gosp. dla Górnego Śląska
 • 710 a Szpital Dziecięcy im. Św. Józefa c Zarząd d 1883
 • 710 a Polski Czerwony Krzyż c Okręg Wielkopolski w Poznaniu d 1920
 • 710 a Biuro Informacyjne, Poznań d 1912-1914
 • 710 a Centralne Towarzystwo Gospodarcze W. Ks. Pozn., Poznań c Zarząd
 • 710 a Dom Przemysłowy, Poznań
 • 710 a Koło Towarzyskie, Poznań
 • 710 a Komitet Funduszu im. Tadeusza Kościuszki, Poznań d 1896
 • 710 a Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski c Londyn d 1883-1887
 • 710 a Komitet Jubileuszu Jana Matejki i zakupu jego obrazu "Sobieski pod Wiedniem" c Kraków d 1883
 • 710 a Towarzystwo Domu Narodowego c Cieszyn d 1891
 • 710 a Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków b Wydział Bratniej Pomocy c Berlin d 1882-1883
 • 710 a Kasa Bratniej Pomocy c Berlin d 1908
 • 710 a Polskie Stowarzyszenie Akademickie |"Ognisko", Wiedeń d 1881
 • 710 a Fraternitas |Towarzystwo Akademickie, Wrocław d 1918
 • 710 a Bratnia Pomoc zob. Fraternitas |Towarzystwo Akademickie, Wrocław
 • 710 a Towarzystwo Akademików Górnoślązaków, Wrocław d 1898
 • 710 a Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych W. Ks. Pozn., Śrem c Dyrekcja powiatu śremskiego d 1881-1885
 • 710 a Żłobek, Śrem c zarząd d 1918
 • 710 a Towarzystwo Pomocy Naukowej c powiatu śremskiego d 1879-1886
 • 710 a Komisja Zjednoczonych Towarzystw, Śrem d 1922
 • 710 a Towarzystwo Czytelni Ludowych, Poznań d 1911
 • 710 a Towarzystwo Muzyczne Św. Wojciecha, Poznań d 1883
 • 710 a Towarzystwo Przemysłowe, Poznań c Dyrekcja d 1878
 • 710 a Towarzystwo |"Stella", Poznań c Wydział Kolonii Wakacyjnych d 1897-190
 • 710 a Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Poznań c Zarząd d 1884
 • 710 a Towarzystwo |"Warta", Poznań d 1907-1911
 • 710 a Klub Sportowy |"Warta", Poznań d 1922
 • 852 j BK 07719

Indeksy