Różne Towarzystwa do Władysława Zamoyskiego. Prośby o składki i ofiary, zawiadomienia o obchodach i zebraniach - budowa pomników, przydział pomieszczeń etc.) Przy tym kilka do Jadwigi i Marii Zamoyskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07720
 • Tytuł: Różne Towarzystwa do Władysława Zamoyskiego. Prośby o składki i ofiary, zawiadomienia o obchodach i zebraniach - budowa pomników, przydział pomieszczeń etc.) Przy tym kilka do Jadwigi i Marii Zamoyskich.
 • Miejsce i czas powstania: 1882-1928
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dom Macierzy Serbskiej Budziszyn 1896
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Stryj 1913
  • Bnin
  • Budapeszt m., Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie. Komitet Budowy Domu dla Stowarzyszenia 1890 r. Węgry
  • Budziszyn m., Dom Macierzy Serbskiej 1896 r. Niemcy
  • Kalatówki Albertyni 1924 Polska
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 19 w. Polska
  • Kraków m., Stowarzyszenie Tanich Mieszkań 1886 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo imienia Tadeusza Kosciuszki, Wydział jako komitet budowy pomnika 1904 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Muzyki Krakowskiej "Harmonia" Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 1912-1913 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń 1897-1900 Polska
  • Kraków m., Związek Strzelecki, Zarząd Okręgu Krakowskiego 1922 Polska
  • Kraków m., Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863/4 1899 Polska
  • Kraków m., Polskie Zjednoczenie Przemysłowo-Leśne 1919-1920 Polska
  • Krosno m., Towarzystwo Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych 1902-1904 Polska
  • Lwów m., Krajowe Ognisko Nauczycielskie 1910-1913 Ukraina
  • Lwów m., "Gazeta Narodowa", Komitet redakcyjny 1906 Ukraina
  • Lwów m., Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 1900 Ukraina
  • Lwów m., Eleuteria. Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych 1904 Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Leśne Galicyjskie 1889 Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych - Wydział Centralny 1903 Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Szkoły Handlowej 1901 Ukraina
  • Nowostawce Komitet restauracji kościoła
  • Nowy Targ Polska Drużyna Strzelecka
  • Nowy Targ Komitet powiatowy obchodu 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego
  • Nowy Targ Katolickie Tow. Rolniczo-Zaliczkowe
  • Nowy Targ Towarzystwo Rolnicze Okręgowe
  • Paryż
  • Paryż
  • Paryż Polska Sodalicja Mariańska 1907
  • Paryż
  • Paryż Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 1909
  • Paryż Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza 1908
  • Poznań Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 1919
  • Poznań Teatr Polski 1890
  • Poznań Związek Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej 1929
  • Poznań
  • Poznań Komitet Budowy Pomnika Jana Kochanowskiego z Czarnolasu 1884
  • Poznań Związek Halerczyków, Chorągiew Wielkopolska 1926
  • Stryj Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 1913
  • Warszawa Związek Strzelecki, Zarząd Główny
  • Warszawa Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami zamieszkałymi za Granicą im. Adama Mickiewicza
  • Warszawa Zrzeszenie Właścicieli Lasów
  • Wiedeń Prokuratoria Państwa
  • Zakopane Towarzystwo Muzyczne 1902
  • Zakopane
  • Zakopane Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych 1921
  • Zakopane Stowarzyszenie Młodzieży "Pomoc Bratnia" 1902
  • Zakopane Stowarzyszenie Schronienie Nauczycielek 1904
  • Zakopane Towarzystwo Prywatnego Gimnazjum Realnego z Internatem 1913
  • Zakopane Towarzystwo Zakład Elektryczny 1905
  • Zakopane Towarzystwo Zaliczkowe 1908-1912
  • Zakopane
  • Złoczów Komitet Budowy Pomnika 1922
  • Żywiec Polskie Towarzystwo Gimastyczne "Sokół"
  • Pomnika Adama Mickiewicza, Paryż 1908 Budowa
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
  • szkoły
  • szpitale, przytułki
  • kościoły
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.

MARC

 • 245 $a Różne Towarzystwa do Władysława Zamoyskiego. |Prośby o składki i ofiary, |zawiadomienia o obchodach i zebraniach - |budowa pomników, przydział pomieszczeń etc.) Przy tym kilka do Jadwigi i Marii Zamoyskich.
 • 260 $c 1882-1928
 • 340 $c rkps, druk. $d rkps $e luźne
 • 400 $a Marius-Ary zob. Leblond Georges Athenas
 • 541 $c st. zas.
 • 610 $a Dom Macierzy Serbskiej $c Budziszyn $d 1896
 • 610 $a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół", Stryj $d 1913
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Budapeszt $x m., Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie. Komitet Budowy Domu dla Stowarzyszenia $y 1890 r. $z Węgry
 • 651 $a Budziszyn $x m., Dom Macierzy Serbskiej $y 1896 r. $z Niemcy
 • 651 $a Kalatówki $x Albertyni $y 1924 $z Polska
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Stowarzyszenie Tanich Mieszkań $y 1886 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo imienia Tadeusza Kosciuszki, Wydział jako komitet budowy pomnika $y 1904 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo Muzyki Krakowskiej "Harmonia" $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 $y 1912-1913 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń $y 1897-1900 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Związek Strzelecki, Zarząd Okręgu Krakowskiego $y 1922 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863/4 $y 1899 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Polskie Zjednoczenie Przemysłowo-Leśne $y 1919-1920 $z Polska
 • 651 $a Krosno $x m., Towarzystwo Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych $y 1902-1904 $z Polska
 • 651 $a Lwów $x m., Krajowe Ognisko Nauczycielskie $y 1910-1913 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., "Gazeta Narodowa", Komitet redakcyjny $y 1906 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie $y 1900 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., Eleuteria. Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych $y 1904 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., Towarzystwo Leśne Galicyjskie $y 1889 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych - Wydział Centralny $y 1903 $z Ukraina
 • 651 $a Lwów $x m., Towarzystwo Szkoły Handlowej $y 1901 $z Ukraina
 • 651 $a Nowostawce $x Komitet restauracji kościoła
 • 651 $a Nowy Targ $x Polska Drużyna Strzelecka
 • 651 $a Nowy Targ $x Komitet powiatowy obchodu 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego
 • 651 $a Nowy Targ $x Katolickie Tow. Rolniczo-Zaliczkowe
 • 651 $a Nowy Targ $x Towarzystwo Rolnicze Okręgowe
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż $x Polska Sodalicja Mariańska $y 1907
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż $x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" $y 1909
 • 651 $a Paryż $x Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza $y 1908
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych $y 1919
 • 651 $a Poznań $x Teatr Polski $y 1890
 • 651 $a Poznań $x Związek Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej $y 1929
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Poznań $x Komitet Budowy Pomnika Jana Kochanowskiego z Czarnolasu $y 1884
 • 651 $a Poznań $x Związek Halerczyków, Chorągiew Wielkopolska $y 1926
 • 651 $a Stryj $x Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" $y 1913
 • 651 $a Warszawa $x Związek Strzelecki, Zarząd Główny
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami zamieszkałymi za Granicą im. Adama Mickiewicza
 • 651 $a Warszawa $x Zrzeszenie Właścicieli Lasów
 • 651 $a Wiedeń $x Prokuratoria Państwa
 • 651 $a Zakopane $x Towarzystwo Muzyczne $y 1902
 • 651 $a Zakopane
 • 651 $a Zakopane $x Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych $y 1921
 • 651 $a Zakopane $x Stowarzyszenie Młodzieży "Pomoc Bratnia" $y 1902
 • 651 $a Zakopane $x Stowarzyszenie Schronienie Nauczycielek $y 1904
 • 651 $a Zakopane $x Towarzystwo Prywatnego Gimnazjum Realnego z Internatem $y 1913
 • 651 $a Zakopane $x Towarzystwo Zakład Elektryczny $y 1905
 • 651 $a Zakopane $x Towarzystwo Zaliczkowe $y 1908-1912
 • 651 $a Zakopane
 • 651 $a Złoczów $x Komitet Budowy Pomnika $y 1922
 • 651 $a Żywiec $x Polskie Towarzystwo Gimastyczne "Sokół"
 • 653 $a Pomnika Adama Mickiewicza, Paryż 1908 Budowa
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 653 $a szkoły
 • 653 $a szpitale, przytułki
 • 653 $a kościoły
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 700 $a Pauli Władysław
 • 700 $a Pareński Stanisław $c prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Pol. z r. 1863 i 1864 w Krakowie
 • 700 $a Nowosielski Stanisław $c dyr. Galicyjskiego Tow. Kredyt. Ziem. we Lwowie
 • 700 $a Osuchowski Antoni prawnik, działacz kulturalny i narodowy
 • 700 $a Niweliński Aleksander $c nauczyciel
 • 700 $a Muret Maurice
 • 700 $a Muka Ernest $c nauczyciel gimnazjum w Freibergu
 • 700 $a Matuszewski L. $c działacz Tow. Muzycznego, Zakopane
 • 700 $a Maszek Mieczysław $c prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu
 • 700 $a Marzewski $c sekretarz Towarzystwa Muzyki Krakowskiej "Harmonia"
 • 700 $a Marcinkowski Władysław $c prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu
 • 700 $a Makarewicz Romuald $c sekretarz Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego we Lwowie
 • 700 $a Moczydłowski Ignacy
 • 700 $a Moraczewska Bibianna pisarka i działaczka
 • 700 $a Lubertowicz Julian $c skarbnik i komendant Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Nowym Targu
 • 700 $a Łepkowski $c dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie
 • 700 $a Langrod Jerzy
 • 700 $a Lang Stanisław $c sekretarz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 w Krakowie
 • 700 $a Kułakowski Teodor $c prezes Przytuliska Uczestników Powstania z roku 1863/4 w Krakowie
 • 700 $a Krzeptowski $c sekretarz Towarzystwa Zakład Elektryczny w Zakopanem
 • 700 $a Kusztelan Józef ekonomista
 • 700 $a Leblond Georges Athenas, pseudonim literacki Marius-Ary, pisarz francuski
 • 700 $a Kraiński Władysław $c prezes Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie
 • 700 $a Klemensiński $c prezes Towarzystwa Muzyki Krakowskiej "Harmonia"
 • 700 $a Kamicki $c prezes Okręgu Krakowskiego Związku Strzeleckiego
 • 700 $a Kamocki Franciszek
 • 700 $a Kozłowski Włodzimierz
 • 700 $a Krawczyński Piotr ksiądz, prezes Wydziału Rady Powiatowej w Nowym Targu
 • 700 $a Jasiński Stanisław $c prefekt Polskiej Sodalicji Mariańskiej w Paryżu
 • 700 $a Jarosz Jan $c dyrektor prywatnego polskiego gimnazjum realnego w Orłowej
 • 700 $a Janiszewski A. J. $c sekretarz Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego w Warszawie
 • 700 $a Jabłonowski $b III
 • 700 $a Horwath Marian $c wydawca i redaktor "Gazety Katolickiej" w Podgórzu
 • 700 $a Gurowicz Tomasz $c prezes Stowarzyszenia Polaków w Budapeszcie
 • 700 $a Grabowski J. $c sekretarz Towarzystwa Rolniczego Okręgowego w Nowym Targu
 • 700 $a Głamiński? J. $c Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie
 • 700 $a Gąsienica M. $c urzędnik "Towarzystwa Zaliczkowego" w Zakopanem
 • 700 $a Ganszer Mieczysław $c sekretarz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu
 • 700 $a Frydrych Eugeniusz $c sekretarz "Eleutarii" we Lwowie
 • 700 $a Drohojowski Juliusz $c wiceprezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 w Krakowie
 • 700 $a Dręgiewicz Antoni
 • 700 $a Dobrowolski J.
 • 700 $a Dłuski Kazimierz $c lekarz, prezes Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego w Warszawie
 • 700 $a Denziński Jan $c działacz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Paryżu
 • 700 $a Ciompa Paweł $c sekretarz Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie
 • 700 $a Burzanowski M. $c sekretarz Krajowego Ogniska Nauczycielskiego we Lwowie
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 700 $a Chramiec Andrzej lekarz
 • 700 $a Bownarowicz St.
 • 700 $a Bogdani Henryk? $c redaktor "Przeglądu Zakopiańskiego"
 • 700 $a Bodarski Józef $c ksiądz
 • 700 $a Bniński Roman
 • 700 $a Baliński Witold $c urzędnik Zrzeszenia Właścicieli Lasów w Warszawie
 • 700 $a Bal Stanisław $c naczelnik Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych we Lwowie
 • 700 $a Adam Ernst $c prezes Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie
 • 700 $a Żuliński $c sekr. Przytuliska Uczestników Powstania z roku 1863/4 w Krakowie
 • 700 $a Zaleski Jan $c prezes Krajowego Ogniska Nauczycielskiego we Lwowie
 • 700 $a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 $a Zamoyski Jan Florian 1860 ur.
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 $a Wołodkowicz Władysław
 • 700 $a Wójcik $c mjr, dowódca Grupy Obozów Letnich WF 1928 r.
 • 700 $a Wierzyński Jan
 • 700 $a Uzarski $c ksiądz, prezes Tow. Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie
 • 700 $a Ulatowski Kazimierz $c sekr. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Poznaniu
 • 700 $a Umiński? Czesław $c członek Tow. Pryw. Gimn. Realnego w Zakopanem
 • 700 $a Umiński P. $c sekr. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 700 $a Styś Fr. $c prezes Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Nowym Targu
 • 700 $a Tarnowski Stanisław historyk literatury, publicysta 1837-1917
 • 700 $a Tarnowski Zdzisław $c prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Urzędników Pryw. we Lwowie $d 1862-1937
 • 700 $a Sroczyński $c ksiądz, prezes Tow. Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie
 • 700 $a Sobczyński Józef $c sekr. Pol. Sodalicji Mariańskiej w Paryżu
 • 700 $a Słonecki Z. $c agent Tow. Wzajemn. Ubezpieczeń w Krakowie
 • 700 $a Skrzyński? $c działacz Pol. Tow. Gimnast. "Sokół" w Stryju
 • 700 $a Skirliński Jan $c prezes Tow. im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 • 700 $a Serafin $c albertyn na Kalatówkach
 • 700 $a Schmidt Wincenty $c prez. $d Wydz. Okręgowego Galic. Tow. Kredyt. Ziem.
 • 700 $a Rymarkiewicz Jan $c prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu
 • 700 $a Rychtedy A. $c ksiądz, moderator Pol. Sodalicji Mariańskiej w Paryżu
 • 700 $a Rosty Leon $c prezes Związku Hallerczyków Chorągwi Wielkopolskiej
 • 700 $a Robińska Zofia $c nauczycielka w Kórniku
 • 700 $a Regiec P. $c urzędnik Tow. Zaliczkowego w Zakopanem $d 1908-1912
 • 700 $a Puljanowski Jerzy $c sekr. Stow. Polaków w Budapeszcie
 • 700 $a Sawczak 2
 • 700 $a Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna
 • 710 $a Związek |Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej, Poznań $d 1929
 • 710 $a Teatr Polski, Poznań $d 1890
 • 710 $a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Poznań $d 1919
 • 710 $a Związek |Halerczyków, Poznań $c Chorągiew Wielkopolska $d 1926
 • 710 $a Komitet Budowy |Pomnika Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, Poznań $d 1884
 • 710 $a Polska Sodalicja Mariańska, Paryż $d 1907
 • 710 $a Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza, Paryż $d 1908
 • 710 $a Komitet powiatowy obchodu 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego w Nowym Targu
 • 710 $a Polska Drużyna Strzelecka, Nowy Targ
 • 710 $a Towarzystwo Rolnicze Okręgowe, Nowy Targ
 • 710 $a Katolickie Tow. Rolniczo-Zaliczkowe, Nowy Targ
 • 710 $a Komitet restauracji kościoła, Nowostawce
 • 710 $a Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych - Wydział Centralny $c Lwów $d 1903
 • 710 $a Towarzystwo Szkoły Handlowej $c Lwów $d 1901
 • 710 $a Towarzystwo Leśne Galicyjskie $c Lwów $d 1889
 • 710 $a Krajowe Ognisko Nauczycielskie $c Lwów $d 1910-1913
 • 710 $a "Gazeta Narodowa", Komitet redakcyjny $c Lwów $d 1906
 • 710 $a Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie $c Lwów $d 1900
 • 710 $a Eleuteria. |Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych $c Lwów $d 1904
 • 710 $a Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół", Paryż $d 1909
 • 710 $a Towarzystwo Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych $c Krosno $d 1902-1904
 • 710 $a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych $c Kraków $d 19 w.
 • 710 $a Stowarzyszenie Tanich Mieszkań $c Kraków $d 1886
 • 710 $a Towarzystwo imienia Tadeusza Kosciuszki $b Wydział jako komitet budowy pomnika $c Kraków $d 1904
 • 710 $a Towarzystwo Muzyki Krakowskiej "Harmonia" $c Kraków
 • 710 $a Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863 i 1864 $c Kraków $d 1912-1913
 • 710 $a Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń $c Kraków $d 1897-1900
 • 710 $a Związek Strzelecki $b Zarząd Okręgu Krakowskiego $c Kraków $d 1922
 • 710 $a Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863/4 $c Kraków $d 1899
 • 710 $a Polskie Zjednoczenie Przemysłowo-Leśne $c Kraków $d 1919-1920
 • 710 $a Albertyni $c Kalatówki $d 1924
 • 710 $a Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie $b Komitet Budowy Domu dla Stowarzyszenia $c Budapeszt $d 1890
 • 710 $a Komitet Budowy Pomnika, Złoczów $d 1922
 • 710 $a Prokuratoria Państwa, Wiedeń $d 1898
 • 710 $a Spółdzielcze |Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych, Zakopane $d 1921
 • 710 $a Stowarzyszenie Młodzieży |"Pomoc Bratnia", Zakopane $d 1902
 • 710 $a Stowarzyszenie Schronienie Nauczycielek, Zakopane $d 1904
 • 710 $a Towarzystwo Muzyczne, Zakopane $d 1902
 • 710 $a Towarzystwo |Prywatnego |Gimnazjum Realnego z Internatem, Zakopane $d 1913
 • 710 $a Towarzystwo |Zakład Elektryczny, Zakopane $d 1905
 • 710 $a Towarzystwo Zaliczkowe, Zakopane $d 1908-1912
 • 710 $a Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi za Granicą im. Adama Mickiewicza, Warszawa $d 1924
 • 710 $a Związek Strzelecki, Warszawa $c Zarząd Główny $d 1922
 • 710 $a Zrzeszenie Właścicieli Lasów, Warszawa $d 1928
 • 710 $a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół", Stryj $d 1913
 • 710 $a Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycieli Szkół Powszechnych w Polsce $d 1924
 • 711 $a Obchody 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego w Nowym Targu
 • 852 $j BK 07720

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07720