Różne Towarzystwa do Władysława Zamoyskiego. Prośby o składki i ofiary, zawiadomienia o obchodach i zebraniach - budowa pomników, przydział pomieszczeń etc.) Przy tym kilka do Jadwigi i Marii Zamoyskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07720
 • Tytuł: Różne Towarzystwa do Władysława Zamoyskiego. Prośby o składki i ofiary, zawiadomienia o obchodach i zebraniach - budowa pomników, przydział pomieszczeń etc.) Przy tym kilka do Jadwigi i Marii Zamoyskich.
 • Miejsce i czas powstania: 1882-1928
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dom Macierzy Serbskiej Budziszyn 1896
  • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Stryj 1913
  • Bnin
  • Budapeszt m., Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie. Komitet Budowy Domu dla Stowarzyszenia 1890 r. Węgry
  • Budziszyn m., Dom Macierzy Serbskiej 1896 r. Niemcy
  • Kalatówki Albertyni 1924 Polska
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 19 w. Polska
  • Kraków m., Stowarzyszenie Tanich Mieszkań 1886 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo imienia Tadeusza Kosciuszki, Wydział jako komitet budowy pomnika 1904 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Muzyki Krakowskiej "Harmonia" Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 1912-1913 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń 1897-1900 Polska
  • Kraków m., Związek Strzelecki, Zarząd Okręgu Krakowskiego 1922 Polska
  • Kraków m., Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863/4 1899 Polska
  • Kraków m., Polskie Zjednoczenie Przemysłowo-Leśne 1919-1920 Polska
  • Krosno m., Towarzystwo Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych 1902-1904 Polska
  • Lwów m., Krajowe Ognisko Nauczycielskie 1910-1913 Ukraina
  • Lwów m., "Gazeta Narodowa", Komitet redakcyjny 1906 Ukraina
  • Lwów m., Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 1900 Ukraina
  • Lwów m., Eleuteria. Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych 1904 Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Leśne Galicyjskie 1889 Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych - Wydział Centralny 1903 Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Szkoły Handlowej 1901 Ukraina
  • Nowostawce Komitet restauracji kościoła
  • Nowy Targ Polska Drużyna Strzelecka
  • Nowy Targ Komitet powiatowy obchodu 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego
  • Nowy Targ Katolickie Tow. Rolniczo-Zaliczkowe
  • Nowy Targ Towarzystwo Rolnicze Okręgowe
  • Paryż
  • Paryż
  • Paryż Polska Sodalicja Mariańska 1907
  • Paryż
  • Paryż Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 1909
  • Paryż Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza 1908
  • Poznań Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 1919
  • Poznań Teatr Polski 1890
  • Poznań Związek Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej 1929
  • Poznań
  • Poznań Komitet Budowy Pomnika Jana Kochanowskiego z Czarnolasu 1884
  • Poznań Związek Halerczyków, Chorągiew Wielkopolska 1926
  • Stryj Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 1913
  • Warszawa Związek Strzelecki, Zarząd Główny
  • Warszawa Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami zamieszkałymi za Granicą im. Adama Mickiewicza
  • Warszawa Zrzeszenie Właścicieli Lasów
  • Wiedeń Prokuratoria Państwa
  • Zakopane Towarzystwo Muzyczne 1902
  • Zakopane
  • Zakopane Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych 1921
  • Zakopane Stowarzyszenie Młodzieży "Pomoc Bratnia" 1902
  • Zakopane Stowarzyszenie Schronienie Nauczycielek 1904
  • Zakopane Towarzystwo Prywatnego Gimnazjum Realnego z Internatem 1913
  • Zakopane Towarzystwo Zakład Elektryczny 1905
  • Zakopane Towarzystwo Zaliczkowe 1908-1912
  • Zakopane
  • Złoczów Komitet Budowy Pomnika 1922
  • Żywiec Polskie Towarzystwo Gimastyczne "Sokół"
  • Pomnika Adama Mickiewicza, Paryż 1908 Budowa
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
  • szkoły
  • szpitale, przytułki
  • kościoły
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.

MARC

 • 245 a Różne Towarzystwa do Władysława Zamoyskiego. |Prośby o składki i ofiary, |zawiadomienia o obchodach i zebraniach - |budowa pomników, przydział pomieszczeń etc.) Przy tym kilka do Jadwigi i Marii Zamoyskich.
 • 260 c 1882-1928
 • 340 c rkps, druk. d rkps e luźne
 • 400 a Marius-Ary zob. Leblond Georges Athenas
 • 541 c st. zas.
 • 610 a Dom Macierzy Serbskiej c Budziszyn d 1896
 • 610 a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół", Stryj d 1913
 • 651 a Bnin
 • 651 a Budapeszt x m., Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie. Komitet Budowy Domu dla Stowarzyszenia y 1890 r. z Węgry
 • 651 a Budziszyn x m., Dom Macierzy Serbskiej y 1896 r. z Niemcy
 • 651 a Kalatówki x Albertyni y 1924 z Polska
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych y 19 w. z Polska
 • 651 a Kraków x m., Stowarzyszenie Tanich Mieszkań y 1886 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo imienia Tadeusza Kosciuszki, Wydział jako komitet budowy pomnika y 1904 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Muzyki Krakowskiej "Harmonia" z Polska
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 y 1912-1913 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń y 1897-1900 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Związek Strzelecki, Zarząd Okręgu Krakowskiego y 1922 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863/4 y 1899 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Polskie Zjednoczenie Przemysłowo-Leśne y 1919-1920 z Polska
 • 651 a Krosno x m., Towarzystwo Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych y 1902-1904 z Polska
 • 651 a Lwów x m., Krajowe Ognisko Nauczycielskie y 1910-1913 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., "Gazeta Narodowa", Komitet redakcyjny y 1906 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie y 1900 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Eleuteria. Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych y 1904 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Leśne Galicyjskie y 1889 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych - Wydział Centralny y 1903 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Szkoły Handlowej y 1901 z Ukraina
 • 651 a Nowostawce x Komitet restauracji kościoła
 • 651 a Nowy Targ x Polska Drużyna Strzelecka
 • 651 a Nowy Targ x Komitet powiatowy obchodu 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego
 • 651 a Nowy Targ x Katolickie Tow. Rolniczo-Zaliczkowe
 • 651 a Nowy Targ x Towarzystwo Rolnicze Okręgowe
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x Polska Sodalicja Mariańska y 1907
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" y 1909
 • 651 a Paryż x Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza y 1908
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych y 1919
 • 651 a Poznań x Teatr Polski y 1890
 • 651 a Poznań x Związek Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej y 1929
 • 651 a Poznań
 • 651 a Poznań x Komitet Budowy Pomnika Jana Kochanowskiego z Czarnolasu y 1884
 • 651 a Poznań x Związek Halerczyków, Chorągiew Wielkopolska y 1926
 • 651 a Stryj x Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" y 1913
 • 651 a Warszawa x Związek Strzelecki, Zarząd Główny
 • 651 a Warszawa x Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami zamieszkałymi za Granicą im. Adama Mickiewicza
 • 651 a Warszawa x Zrzeszenie Właścicieli Lasów
 • 651 a Wiedeń x Prokuratoria Państwa
 • 651 a Zakopane x Towarzystwo Muzyczne y 1902
 • 651 a Zakopane
 • 651 a Zakopane x Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych y 1921
 • 651 a Zakopane x Stowarzyszenie Młodzieży "Pomoc Bratnia" y 1902
 • 651 a Zakopane x Stowarzyszenie Schronienie Nauczycielek y 1904
 • 651 a Zakopane x Towarzystwo Prywatnego Gimnazjum Realnego z Internatem y 1913
 • 651 a Zakopane x Towarzystwo Zakład Elektryczny y 1905
 • 651 a Zakopane x Towarzystwo Zaliczkowe y 1908-1912
 • 651 a Zakopane
 • 651 a Złoczów x Komitet Budowy Pomnika y 1922
 • 651 a Żywiec x Polskie Towarzystwo Gimastyczne "Sokół"
 • 653 a Pomnika Adama Mickiewicza, Paryż 1908 Budowa
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 653 a szkoły
 • 653 a szpitale, przytułki
 • 653 a kościoły
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 700 a Pauli Władysław
 • 700 a Pareński Stanisław c prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Pol. z r. 1863 i 1864 w Krakowie
 • 700 a Nowosielski Stanisław c dyr. Galicyjskiego Tow. Kredyt. Ziem. we Lwowie
 • 700 a Osuchowski Antoni prawnik, działacz kulturalny i narodowy
 • 700 a Niweliński Aleksander c nauczyciel
 • 700 a Muret Maurice
 • 700 a Muka Ernest c nauczyciel gimnazjum w Freibergu
 • 700 a Matuszewski L. c działacz Tow. Muzycznego, Zakopane
 • 700 a Maszek Mieczysław c prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu
 • 700 a Marzewski c sekretarz Towarzystwa Muzyki Krakowskiej "Harmonia"
 • 700 a Marcinkowski Władysław c prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu
 • 700 a Makarewicz Romuald c sekretarz Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego we Lwowie
 • 700 a Moczydłowski Ignacy
 • 700 a Moraczewska Bibianna pisarka i działaczka
 • 700 a Lubertowicz Julian c skarbnik i komendant Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Nowym Targu
 • 700 a Łepkowski c dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie
 • 700 a Langrod Jerzy
 • 700 a Lang Stanisław c sekretarz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 w Krakowie
 • 700 a Kułakowski Teodor c prezes Przytuliska Uczestników Powstania z roku 1863/4 w Krakowie
 • 700 a Krzeptowski c sekretarz Towarzystwa Zakład Elektryczny w Zakopanem
 • 700 a Kusztelan Józef ekonomista
 • 700 a Leblond Georges Athenas, pseudonim literacki Marius-Ary, pisarz francuski
 • 700 a Kraiński Władysław c prezes Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie
 • 700 a Klemensiński c prezes Towarzystwa Muzyki Krakowskiej "Harmonia"
 • 700 a Kamicki c prezes Okręgu Krakowskiego Związku Strzeleckiego
 • 700 a Kamocki Franciszek
 • 700 a Kozłowski Włodzimierz
 • 700 a Krawczyński Piotr ksiądz, prezes Wydziału Rady Powiatowej w Nowym Targu
 • 700 a Jasiński Stanisław c prefekt Polskiej Sodalicji Mariańskiej w Paryżu
 • 700 a Jarosz Jan c dyrektor prywatnego polskiego gimnazjum realnego w Orłowej
 • 700 a Janiszewski A. J. c sekretarz Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego w Warszawie
 • 700 a Jabłonowski b III
 • 700 a Horwath Marian c wydawca i redaktor "Gazety Katolickiej" w Podgórzu
 • 700 a Gurowicz Tomasz c prezes Stowarzyszenia Polaków w Budapeszcie
 • 700 a Grabowski J. c sekretarz Towarzystwa Rolniczego Okręgowego w Nowym Targu
 • 700 a Głamiński? J. c Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie
 • 700 a Gąsienica M. c urzędnik "Towarzystwa Zaliczkowego" w Zakopanem
 • 700 a Ganszer Mieczysław c sekretarz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu
 • 700 a Frydrych Eugeniusz c sekretarz "Eleutarii" we Lwowie
 • 700 a Drohojowski Juliusz c wiceprezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 w Krakowie
 • 700 a Dręgiewicz Antoni
 • 700 a Dobrowolski J.
 • 700 a Dłuski Kazimierz c lekarz, prezes Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego w Warszawie
 • 700 a Denziński Jan c działacz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Paryżu
 • 700 a Ciompa Paweł c sekretarz Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie
 • 700 a Burzanowski M. c sekretarz Krajowego Ogniska Nauczycielskiego we Lwowie
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Chramiec Andrzej lekarz
 • 700 a Bownarowicz St.
 • 700 a Bogdani Henryk? c redaktor "Przeglądu Zakopiańskiego"
 • 700 a Bodarski Józef c ksiądz
 • 700 a Bniński Roman
 • 700 a Baliński Witold c urzędnik Zrzeszenia Właścicieli Lasów w Warszawie
 • 700 a Bal Stanisław c naczelnik Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych we Lwowie
 • 700 a Adam Ernst c prezes Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie
 • 700 a Żuliński c sekr. Przytuliska Uczestników Powstania z roku 1863/4 w Krakowie
 • 700 a Zaleski Jan c prezes Krajowego Ogniska Nauczycielskiego we Lwowie
 • 700 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 a Zamoyski Jan Florian 1860 ur.
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Wołodkowicz Władysław
 • 700 a Wójcik c mjr, dowódca Grupy Obozów Letnich WF 1928 r.
 • 700 a Wierzyński Jan
 • 700 a Uzarski c ksiądz, prezes Tow. Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie
 • 700 a Ulatowski Kazimierz c sekr. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Poznaniu
 • 700 a Umiński? Czesław c członek Tow. Pryw. Gimn. Realnego w Zakopanem
 • 700 a Umiński P. c sekr. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 700 a Styś Fr. c prezes Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Nowym Targu
 • 700 a Tarnowski Stanisław historyk literatury, publicysta 1837-1917
 • 700 a Tarnowski Zdzisław c prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Urzędników Pryw. we Lwowie d 1862-1937
 • 700 a Sroczyński c ksiądz, prezes Tow. Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie
 • 700 a Sobczyński Józef c sekr. Pol. Sodalicji Mariańskiej w Paryżu
 • 700 a Słonecki Z. c agent Tow. Wzajemn. Ubezpieczeń w Krakowie
 • 700 a Skrzyński? c działacz Pol. Tow. Gimnast. "Sokół" w Stryju
 • 700 a Skirliński Jan c prezes Tow. im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 • 700 a Serafin c albertyn na Kalatówkach
 • 700 a Schmidt Wincenty c prez. d Wydz. Okręgowego Galic. Tow. Kredyt. Ziem.
 • 700 a Rymarkiewicz Jan c prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu
 • 700 a Rychtedy A. c ksiądz, moderator Pol. Sodalicji Mariańskiej w Paryżu
 • 700 a Rosty Leon c prezes Związku Hallerczyków Chorągwi Wielkopolskiej
 • 700 a Robińska Zofia c nauczycielka w Kórniku
 • 700 a Regiec P. c urzędnik Tow. Zaliczkowego w Zakopanem d 1908-1912
 • 700 a Puljanowski Jerzy c sekr. Stow. Polaków w Budapeszcie
 • 700 a Sawczak 2
 • 700 a Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna
 • 710 a Związek |Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej, Poznań d 1929
 • 710 a Teatr Polski, Poznań d 1890
 • 710 a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Poznań d 1919
 • 710 a Związek |Halerczyków, Poznań c Chorągiew Wielkopolska d 1926
 • 710 a Komitet Budowy |Pomnika Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, Poznań d 1884
 • 710 a Polska Sodalicja Mariańska, Paryż d 1907
 • 710 a Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza, Paryż d 1908
 • 710 a Komitet powiatowy obchodu 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego w Nowym Targu
 • 710 a Polska Drużyna Strzelecka, Nowy Targ
 • 710 a Towarzystwo Rolnicze Okręgowe, Nowy Targ
 • 710 a Katolickie Tow. Rolniczo-Zaliczkowe, Nowy Targ
 • 710 a Komitet restauracji kościoła, Nowostawce
 • 710 a Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych - Wydział Centralny c Lwów d 1903
 • 710 a Towarzystwo Szkoły Handlowej c Lwów d 1901
 • 710 a Towarzystwo Leśne Galicyjskie c Lwów d 1889
 • 710 a Krajowe Ognisko Nauczycielskie c Lwów d 1910-1913
 • 710 a "Gazeta Narodowa", Komitet redakcyjny c Lwów d 1906
 • 710 a Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie c Lwów d 1900
 • 710 a Eleuteria. |Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych c Lwów d 1904
 • 710 a Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół", Paryż d 1909
 • 710 a Towarzystwo Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych c Krosno d 1902-1904
 • 710 a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych c Kraków d 19 w.
 • 710 a Stowarzyszenie Tanich Mieszkań c Kraków d 1886
 • 710 a Towarzystwo imienia Tadeusza Kosciuszki b Wydział jako komitet budowy pomnika c Kraków d 1904
 • 710 a Towarzystwo Muzyki Krakowskiej "Harmonia" c Kraków
 • 710 a Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863 i 1864 c Kraków d 1912-1913
 • 710 a Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń c Kraków d 1897-1900
 • 710 a Związek Strzelecki b Zarząd Okręgu Krakowskiego c Kraków d 1922
 • 710 a Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863/4 c Kraków d 1899
 • 710 a Polskie Zjednoczenie Przemysłowo-Leśne c Kraków d 1919-1920
 • 710 a Albertyni c Kalatówki d 1924
 • 710 a Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie b Komitet Budowy Domu dla Stowarzyszenia c Budapeszt d 1890
 • 710 a Komitet Budowy Pomnika, Złoczów d 1922
 • 710 a Prokuratoria Państwa, Wiedeń d 1898
 • 710 a Spółdzielcze |Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych, Zakopane d 1921
 • 710 a Stowarzyszenie Młodzieży |"Pomoc Bratnia", Zakopane d 1902
 • 710 a Stowarzyszenie Schronienie Nauczycielek, Zakopane d 1904
 • 710 a Towarzystwo Muzyczne, Zakopane d 1902
 • 710 a Towarzystwo |Prywatnego |Gimnazjum Realnego z Internatem, Zakopane d 1913
 • 710 a Towarzystwo |Zakład Elektryczny, Zakopane d 1905
 • 710 a Towarzystwo Zaliczkowe, Zakopane d 1908-1912
 • 710 a Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi za Granicą im. Adama Mickiewicza, Warszawa d 1924
 • 710 a Związek Strzelecki, Warszawa c Zarząd Główny d 1922
 • 710 a Zrzeszenie Właścicieli Lasów, Warszawa d 1928
 • 710 a Polskie Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół", Stryj d 1913
 • 710 a Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycieli Szkół Powszechnych w Polsce d 1924
 • 711 a Obchody 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego w Nowym Targu
 • 852 j BK 07720

Indeksy