Akta dot. regulacji granic jezior Kórnickich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 08720
 • Tytuł: Akta dot. regulacji granic jezior Kórnickich.
 • Miejsce i czas powstania: 1912-1939
 • Opis fizyczny: 141 k. 36x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Niem., pol.
 • Zawartość:
  • Akta dotyczące wydzierżawienia gruntu przy Jeziorze Kórnickim Mieczysławowi Pudelskiemu: Plan sytuacyjny działek nad Jeziorem Kórnickim: Pudelskiego i Czachowskiego k. 2, Kotlińskiej Stanisławy, Metelskiego Stanisława i Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 10, Lehmanna, Kotlińskiego, Metelskiego, Czerniaka, Jachnika i Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 11. - Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do: Pudelski Józef (Kórnik) (1) k. 3, Pudelski Mieczysław (Kórnik) (2) k. 5-6. - Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim k. 4. - Potwierdzenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim przez Mieczysława Pudelskiego k. 4. - Deklaracja zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Stanisławem Metelskim (Kórnik) k. 7-8. - Odpis uchwały Sądu Powiatowego w sprawie wydzierżawienia gruntu Stanisławowi Metelskiemu (Kórnik) k. 9.
  • List do Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) od Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) (1) k. 13-14.
  • Listy od Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) do: Königliches Distriktacht (Kórnik) (1) k. 15. - Königliches Katasteramt (Śrem) (1) k. 19.
  • Wypis z katastru z planem k. 18, 20-22.
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik). Listy od następujących: Celichowski Witold (Poznań) (3) k. 29-31. - Celichowski Witold i Stanisław (Poznań) (13) k. 67, 109-111, 114, 118-120, 122, 124, 126, 130-132, 135. - Głowiński Jan (Kórnik) (1) k. 129. - Koenig Hugon (Poznań) (38) k. 32-33, 35-37, 39, 46-47, 49-50, 54, 55, 58-60, 63-66, 72-74, 76, 78, 83, 87, 89, 94, 96-97, 101-102, 104-107, 112, 137. - NN (1) k. 138. - Urząd Katastralny (Śrem) z planem (1) k. 23-24.
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Celichowski Witold (Poznań) (1) k. 28. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) (8) k. 44, 71, 100, 121, 123, 125, 133, 140. - Koenig Hugon (Poznań) (23) k. 34, 38, 40-43, 51-52, 56-57, 75, 79-82, 88, 93, 95, 98-99, 103, 108, 139. - Sąd Grodzki (Śrem) (1) k. 127. - Szczebliński Teofil (Kórnik) (1) k. 115.
  • Listy Hugona Koenig (Poznań) do Stanisława Celichowskiego (Poznań) (6) k. 68-70, 84, 91-92.
  • Listy Hugona Koenig (Poznań) do Feliksa Zdanowskiego (Kórnik) (3) k. 85, 90, 113 .
  • Plan działek przy Jeziorze Kórnickim k. 25.
  • Spis właścicieli nieruchomości przylegających do Jezior, podanych w skardze k. 26-27, 77.
  • Mapa poglądowa, kolorowa na Jeziora Kórnickie k. 45.
  • Zestawienie należności przysługujących Zdanowskiemu za ustalenie granic Jezior z rysunkami k. 48.
  • Notatki: Celichowski Zaygmunt (Kórnik) k. 16-17. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) k. 134. - Pacyński Antoni (Kórnik) k. 53, 141.
  • Dowód wpłaty k. 61.
  • Rachunek k. 62.
  • Upoważnienia k. 116-117.
  • Protokół sądowy k. 128.
  • Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 136.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Adamczak Franciszka (Bnin)
  • Andrzejewski Wiktor (Kórnik)
  • Bauman adwokat
  • Baumgart Ferdynand (Borówiec)
  • Beyer
  • Bloch (Kórnik)
  • Borowicz Tomasz (Bnin)
  • Bross
  • Burian
  • Czachowski Jan (Kórnik)
  • Czerniak (Kórnik)
  • Czerniak Teofil
  • Denizot Zygmunt (Kórnik)
  • Dreczkowski Leonard (Kórnik) dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich
  • Droździk Waleria (Bnin)
  • Droździk Wojciech (Bnin)
  • Dziorobek adwokat
  • Frąckowiak Władysław mierniczy przysięgły
  • Garstkiewicz
  • Głowiński Jan (Kórnik)
  • Góźdź Józef (Błażejewo)
  • Góźdź Marianna (Błażejewo)
  • Grzegorowska Ludwika (Kórnik)
  • Grzegorowski Jan (Kórnik)
  • Hauch Gustaw (Borówiec)
  • Hoffmann Helena
  • Hołderny Stanisław (Bnin)
  • Hoppe Ernst (Błażejewko)
  • Jachnik (Kórnik)
  • Janns Ryszard (Błażejewko)
  • Jaskuła Franciszek (Błażejewo)
  • Jaskuła Franciszka (Błażejewo)
  • Johns Ryszard (Błażejewko)
  • Kaczmarek Andrzej (Prusinowo)
  • Kaczmarek Marianna (Prusinowo)
  • Katz (Kórnik)
  • Kaźmierczak Katarzyna
  • Kaźmierczak Wojciech (Bnin)
  • Kotlińska Stanisława (Kórnik)
  • Kotliński Roman (Kórnik)
  • Kotula (Poznań) adwokat
  • Kreismann Frieda (Kórnik)
  • Lehmann (Kórnik)
  • Majchrzycka Anna (Skrzynki)
  • Majchrzycka Katarzyna (Prusinowo)
  • Majchrzycki Jan (Prusinowo)
  • Majchrzycki Jan (Skrzynki)
  • Martyniak Karol (Bnin)
  • Martyniak Weronika (Bnin)
  • Mayer Oskar
  • Metelski Stanisław (Kórnik)
  • Mikołajczak
  • Müller Paweł (Błażejewko)
  • Niemier Jan (Skrzynki)
  • Niemirowa Franciszka (Kórnik)
  • Olejniczak Jan (Bnin)
  • Olejniczak Władysława (Bnin)
  • Olejnik Edward mierniczy przysięgły
  • Ortel Hermann kowal
  • Osińska Małgorzata (Borówiec)
  • Osiński Paweł (Borówiec)
  • Owczarzak Marianna (Bnin)
  • Owczarzak Stanisław (Bnin)
  • Pepeta Magdalena (Bnin)
  • Pepeta Marcin (Bnin)
  • Preschen Friedrich stelmach
  • Pulvermacher (Kórnik)
  • Rasch Berta (Kórnik)
  • Rozmiarek Marcin (Borówiec)
  • Rzyski Antoni (Skrzynki)
  • Seidl
  • Seifert Christoph
  • Słoma Franciszek (Skrzynki)
  • Sobczak Franciszek (Kórnik)
  • Szaroleta Kazimierz (Poznań)
  • Szaroletta Marcin (Kórnik)
  • Szczebliński Teofil (Kórnik)
  • Szubert Selma (Borówiec)
  • Szubert Wilhelm (Borówiec)
  • Tulewicz Leon (Kórnik)
  • Vorf? Hugo restaurator
  • Walerczyk Teodor (Kórnik)
  • Wiatr Johann
  • Wiatr Tomasz (Borówiec)
  • Wiesner Adolf (Bnin)
  • Wiesner Bertha (Bnin)
  • Zdanowski Feliks (Kórnik) mierniczy przysiegły
  • Königliches Distriktacht (Kórnik)
  • Jezioro Kórnickie
  • Kórnik
  • Majętność kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
  • Stan posiadania.
  • Majątek nieruchomy.
  • jeziora
 • Uwagi: Dublet k. 60 i 63. Brakuje k. 86 - prawdopodobnie błąd w foliacji.

MARC

 • 245 $a Akta dot. regulacji granic jezior Kórnickich.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1912-1939
 • 300 $a 141 k. $c 36x22 cm i mn.
 • 340 $d masz., rkps $e luźne
 • 500 $a Dublet k. 60 i 63. Brakuje k. 86 - prawdopodobnie błąd w foliacji.
 • 520 $a Akta dotyczące wydzierżawienia gruntu przy Jeziorze Kórnickim Mieczysławowi Pudelskiemu: Plan sytuacyjny działek nad Jeziorem Kórnickim: Pudelskiego i Czachowskiego k. 2, Kotlińskiej Stanisławy, Metelskiego Stanisława i Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 10, Lehmanna, Kotlińskiego, Metelskiego, Czerniaka, Jachnika i Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 11. - Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do: Pudelski Józef (Kórnik) (1) k. 3, Pudelski Mieczysław (Kórnik) (2) k. 5-6. - Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim k. 4. - Potwierdzenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim przez Mieczysława Pudelskiego k. 4. - Deklaracja zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Stanisławem Metelskim (Kórnik) k. 7-8. - Odpis uchwały Sądu Powiatowego w sprawie wydzierżawienia gruntu Stanisławowi Metelskiemu (Kórnik) k. 9.
 • 520 $a List do Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) od Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) (1) k. 13-14.
 • 520 $a Listy od Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) do: Königliches Distriktacht (Kórnik) (1) k. 15. - Königliches Katasteramt (Śrem) (1) k. 19.
 • 520 $a Wypis z katastru z planem k. 18, 20-22.
 • 520 $a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik). Listy od następujących: Celichowski Witold (Poznań) (3) k. 29-31. - Celichowski Witold i Stanisław (Poznań) (13) k. 67, 109-111, 114, 118-120, 122, 124, 126, 130-132, 135. - Głowiński Jan (Kórnik) (1) k. 129. - Koenig Hugon (Poznań) (38) k. 32-33, 35-37, 39, 46-47, 49-50, 54, 55, 58-60, 63-66, 72-74, 76, 78, 83, 87, 89, 94, 96-97, 101-102, 104-107, 112, 137. - NN (1) k. 138. - Urząd Katastralny (Śrem) z planem (1) k. 23-24.
 • 520 $a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Celichowski Witold (Poznań) (1) k. 28. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) (8) k. 44, 71, 100, 121, 123, 125, 133, 140. - Koenig Hugon (Poznań) (23) k. 34, 38, 40-43, 51-52, 56-57, 75, 79-82, 88, 93, 95, 98-99, 103, 108, 139. - Sąd Grodzki (Śrem) (1) k. 127. - Szczebliński Teofil (Kórnik) (1) k. 115.
 • 520 $a Listy Hugona Koenig (Poznań) do Stanisława Celichowskiego (Poznań) (6) k. 68-70, 84, 91-92.
 • 520 $a Listy Hugona Koenig (Poznań) do Feliksa Zdanowskiego (Kórnik) (3) k. 85, 90, 113 .
 • 520 $a Plan działek przy Jeziorze Kórnickim k. 25.
 • 520 $a Spis właścicieli nieruchomości przylegających do Jezior, podanych w skardze k. 26-27, 77.
 • 520 $a Mapa poglądowa, kolorowa na Jeziora Kórnickie k. 45.
 • 520 $a Zestawienie należności przysługujących Zdanowskiemu za ustalenie granic Jezior z rysunkami k. 48.
 • 520 $a Notatki: Celichowski Zaygmunt (Kórnik) k. 16-17. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) k. 134. - Pacyński Antoni (Kórnik) k. 53, 141.
 • 520 $a Dowód wpłaty k. 61.
 • 520 $a Rachunek k. 62.
 • 520 $a Upoważnienia k. 116-117.
 • 520 $a Protokół sądowy k. 128.
 • 520 $a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 136.
 • 541 $c St. zas.
 • 546 $a Niem., pol.
 • 561 $d II-1-j-8
 • 600 $a Adamczak Franciszka (Bnin)
 • 600 $a Andrzejewski Wiktor (Kórnik)
 • 600 $a Bauman $c adwokat
 • 600 $a Baumgart Ferdynand (Borówiec)
 • 600 $a Beyer
 • 600 $a Bloch (Kórnik)
 • 600 $a Borowicz Tomasz (Bnin)
 • 600 $a Bross
 • 600 $a Burian
 • 600 $a Czachowski Jan (Kórnik)
 • 600 $a Czerniak (Kórnik)
 • 600 $a Czerniak Teofil
 • 600 $a Denizot Zygmunt (Kórnik)
 • 600 $a Dreczkowski Leonard (Kórnik) $c dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich
 • 600 $a Droździk Waleria (Bnin)
 • 600 $a Droździk Wojciech (Bnin)
 • 600 $a Dziorobek $c adwokat
 • 600 $a Frąckowiak Władysław $c mierniczy przysięgły
 • 600 $a Garstkiewicz
 • 600 $a Głowiński Jan (Kórnik)
 • 600 $a Góźdź Józef (Błażejewo)
 • 600 $a Góźdź Marianna (Błażejewo)
 • 600 $a Grzegorowska Ludwika (Kórnik)
 • 600 $a Grzegorowski Jan (Kórnik)
 • 600 $a Hauch Gustaw (Borówiec)
 • 600 $a Hoffmann Helena
 • 600 $a Hołderny Stanisław (Bnin)
 • 600 $a Hoppe Ernst (Błażejewko)
 • 600 $a Jachnik (Kórnik)
 • 600 $a Janns Ryszard (Błażejewko)
 • 600 $a Jaskuła Franciszek (Błażejewo)
 • 600 $a Jaskuła Franciszka (Błażejewo)
 • 600 $a Johns Ryszard (Błażejewko)
 • 600 $a Kaczmarek Andrzej (Prusinowo)
 • 600 $a Kaczmarek Marianna (Prusinowo)
 • 600 $a Katz (Kórnik)
 • 600 $a Kaźmierczak Katarzyna
 • 600 $a Kaźmierczak Wojciech (Bnin)
 • 600 $a Kotlińska Stanisława (Kórnik)
 • 600 $a Kotliński Roman (Kórnik)
 • 600 $a Kotula (Poznań) $c adwokat
 • 600 $a Kreismann Frieda (Kórnik)
 • 600 $a Lehmann (Kórnik)
 • 600 $a Majchrzycka Anna (Skrzynki)
 • 600 $a Majchrzycka Katarzyna (Prusinowo)
 • 600 $a Majchrzycki Jan (Prusinowo)
 • 600 $a Majchrzycki Jan (Skrzynki)
 • 600 $a Martyniak Karol (Bnin)
 • 600 $a Martyniak Weronika (Bnin)
 • 600 $a Mayer Oskar
 • 600 $a Metelski Stanisław (Kórnik)
 • 600 $a Mikołajczak
 • 600 $a Müller Paweł (Błażejewko)
 • 600 $a Niemier Jan (Skrzynki)
 • 600 $a Niemirowa Franciszka (Kórnik)
 • 600 $a Olejniczak Jan (Bnin)
 • 600 $a Olejniczak Władysława (Bnin)
 • 600 $a Olejnik Edward $c mierniczy przysięgły
 • 600 $a Ortel Hermann $c kowal
 • 600 $a Osińska Małgorzata (Borówiec)
 • 600 $a Osiński Paweł (Borówiec)
 • 600 $a Owczarzak Marianna (Bnin)
 • 600 $a Owczarzak Stanisław (Bnin)
 • 600 $a Pepeta Magdalena (Bnin)
 • 600 $a Pepeta Marcin (Bnin)
 • 600 $a Preschen Friedrich $c stelmach
 • 600 $a Pulvermacher (Kórnik)
 • 600 $a Rasch Berta (Kórnik)
 • 600 $a Rozmiarek Marcin (Borówiec)
 • 600 $a Rzyski Antoni (Skrzynki)
 • 600 $a Seidl
 • 600 $a Seifert Christoph
 • 600 $a Słoma Franciszek (Skrzynki)
 • 600 $a Sobczak Franciszek (Kórnik)
 • 600 $a Szaroleta Kazimierz (Poznań)
 • 600 $a Szaroletta Marcin (Kórnik)
 • 600 $a Szczebliński Teofil (Kórnik)
 • 600 $a Szubert Selma (Borówiec)
 • 600 $a Szubert Wilhelm (Borówiec)
 • 600 $a Tulewicz Leon (Kórnik)
 • 600 $a Vorf? Hugo $c restaurator
 • 600 $a Walerczyk Teodor (Kórnik)
 • 600 $a Wiatr Johann
 • 600 $a Wiatr Tomasz (Borówiec)
 • 600 $a Wiesner Adolf (Bnin)
 • 600 $a Wiesner Bertha (Bnin)
 • 600 $a Zdanowski Feliks (Kórnik) $c mierniczy przysiegły
 • 610 $a Königliches Distriktacht (Kórnik)
 • 651 $a Jezioro |Kórnickie
 • 651 $a Kórnik
 • 653 $a Majętność kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
 • 653 $a Stan posiadania.
 • 653 $a Majątek nieruchomy.
 • 653 $a jeziora
 • 700 $a Celichowski Witold (Poznań) $c adwokat
 • 700 $a Celichowski Stanisław (Poznań) $c adwokat
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 700 $a Koenig Hugon (Poznań) $c mierniczy przysięgły
 • 700 $a Pacyński Antoni (Kórnik) $c naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" $d 1883-...
 • 700 $a Pudelski Józef (Kórnik)
 • 700 $a Pudelski Mieczysław (Kórnik)
 • 700 $a Rozynek Teodor (Poznań)
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator $d 1853-1924
 • 710 $a Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 710 $a Planografja Zakłady Światłograficzne (Poznań)
 • 710 $a Sąd Powiatowy (Śrem)
 • 740 $a Akta dotyczące wydzierżawienia gruntu przy Jeziorze Kórnickim Mieczysławowi Pudelskiemu: Plan sytuacyjny działek nad Jeziorem Kórnickim: Pudelskiego i Czachowskiego, Kotlińskiej Stanisławy, Metelskiego Stanisława i Fundacji "Zakłady Kórnickie", Lehmanna, Kotlińskiego, Metelskiego, Czerniaka, Jachnika i Fundacji "Zakłady Kórnickie". - Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do: Pudelski Józef (Kórnik), Pudelski Mieczysław (Kórnik). - Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim. - Potwierdzenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim przez Mieczysława Pudelskiego. - Deklaracja zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Stanisławem Metelskim (Kórnik). - Odpis uchwały Sądu Powiatowego w sprawie wydzierżawienia gruntu Stanisławowi Metelskiemu (Kórnik).
 • 740 $a List do Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) od Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik).
 • 740 $a Listy od Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) do: Königliches Distriktacht (Kórnik). - Königliches Katasteramt (Śrem).
 • 740 $a Wypis z katastru z planem.
 • 740 $a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik).
 • 740 $a Listy Hugona Koenig (Poznań) do Stanisława Celichowskiego (Poznań).
 • 740 $a Listy Hugona Koenig (Poznań) do Feliksa Zdanowskiego (Kórnik).
 • 740 $a Plan działek przy Jeziorze Kórnickim.
 • 740 $a Spis właścicieli nieruchomości przylegających do Jezior, podanych w skardze.
 • 740 $a Mapa poglądowa, kolorowa na Jeziora Kórnickie.
 • 740 $a Zestawienie należności przysługujących Zdanowskiemu za ustalenie granic Jezior z rysunkami.
 • 740 $a Notatki: Celichowski Zaygmunt (Kórnik). - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań). - Pacyński Antoni (Kórnik).
 • 740 $a Dowód wpłaty.
 • 740 $a Rachunek.
 • 740 $a Upoważnienia.
 • 740 $a Protokół sądowy.
 • 740 $a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 852 $j BK 08720
 • 999 $a MKM

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 08720