Akta dot. regulacji granic jezior Kórnickich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 08720
 • Tytuł: Akta dot. regulacji granic jezior Kórnickich.
 • Miejsce i czas powstania: 1912-1939
 • Opis fizyczny: 141 k. 36x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Niem., pol.
 • Zawartość:
  • Akta dotyczące wydzierżawienia gruntu przy Jeziorze Kórnickim Mieczysławowi Pudelskiemu: Plan sytuacyjny działek nad Jeziorem Kórnickim: Pudelskiego i Czachowskiego k. 2, Kotlińskiej Stanisławy, Metelskiego Stanisława i Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 10, Lehmanna, Kotlińskiego, Metelskiego, Czerniaka, Jachnika i Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 11. - Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do: Pudelski Józef (Kórnik) (1) k. 3, Pudelski Mieczysław (Kórnik) (2) k. 5-6. - Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim k. 4. - Potwierdzenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim przez Mieczysława Pudelskiego k. 4. - Deklaracja zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Stanisławem Metelskim (Kórnik) k. 7-8. - Odpis uchwały Sądu Powiatowego w sprawie wydzierżawienia gruntu Stanisławowi Metelskiemu (Kórnik) k. 9.
  • List do Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) od Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) (1) k. 13-14.
  • Listy od Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) do: Königliches Distriktacht (Kórnik) (1) k. 15. - Königliches Katasteramt (Śrem) (1) k. 19.
  • Wypis z katastru z planem k. 18, 20-22.
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik). Listy od następujących: Celichowski Witold (Poznań) (3) k. 29-31. - Celichowski Witold i Stanisław (Poznań) (13) k. 67, 109-111, 114, 118-120, 122, 124, 126, 130-132, 135. - Głowiński Jan (Kórnik) (1) k. 129. - Koenig Hugon (Poznań) (38) k. 32-33, 35-37, 39, 46-47, 49-50, 54, 55, 58-60, 63-66, 72-74, 76, 78, 83, 87, 89, 94, 96-97, 101-102, 104-107, 112, 137. - NN (1) k. 138. - Urząd Katastralny (Śrem) z planem (1) k. 23-24.
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Celichowski Witold (Poznań) (1) k. 28. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) (8) k. 44, 71, 100, 121, 123, 125, 133, 140. - Koenig Hugon (Poznań) (23) k. 34, 38, 40-43, 51-52, 56-57, 75, 79-82, 88, 93, 95, 98-99, 103, 108, 139. - Sąd Grodzki (Śrem) (1) k. 127. - Szczebliński Teofil (Kórnik) (1) k. 115.
  • Listy Hugona Koenig (Poznań) do Stanisława Celichowskiego (Poznań) (6) k. 68-70, 84, 91-92.
  • Listy Hugona Koenig (Poznań) do Feliksa Zdanowskiego (Kórnik) (3) k. 85, 90, 113 .
  • Plan działek przy Jeziorze Kórnickim k. 25.
  • Spis właścicieli nieruchomości przylegających do Jezior, podanych w skardze k. 26-27, 77.
  • Mapa poglądowa, kolorowa na Jeziora Kórnickie k. 45.
  • Zestawienie należności przysługujących Zdanowskiemu za ustalenie granic Jezior z rysunkami k. 48.
  • Notatki: Celichowski Zaygmunt (Kórnik) k. 16-17. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) k. 134. - Pacyński Antoni (Kórnik) k. 53, 141.
  • Dowód wpłaty k. 61.
  • Rachunek k. 62.
  • Upoważnienia k. 116-117.
  • Protokół sądowy k. 128.
  • Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 136.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Adamczak Franciszka (Bnin)
  • Andrzejewski Wiktor (Kórnik)
  • Bauman adwokat
  • Baumgart Ferdynand (Borówiec)
  • Beyer
  • Bloch (Kórnik)
  • Borowicz Tomasz (Bnin)
  • Bross
  • Burian
  • Czachowski Jan (Kórnik)
  • Czerniak (Kórnik)
  • Czerniak Teofil
  • Denizot Zygmunt (Kórnik)
  • Dreczkowski Leonard (Kórnik) dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich
  • Droździk Waleria (Bnin)
  • Droździk Wojciech (Bnin)
  • Dziorobek adwokat
  • Frąckowiak Władysław mierniczy przysięgły
  • Garstkiewicz
  • Głowiński Jan (Kórnik)
  • Góźdź Józef (Błażejewo)
  • Góźdź Marianna (Błażejewo)
  • Grzegorowska Ludwika (Kórnik)
  • Grzegorowski Jan (Kórnik)
  • Hauch Gustaw (Borówiec)
  • Hoffmann Helena
  • Hołderny Stanisław (Bnin)
  • Hoppe Ernst (Błażejewko)
  • Jachnik (Kórnik)
  • Janns Ryszard (Błażejewko)
  • Jaskuła Franciszek (Błażejewo)
  • Jaskuła Franciszka (Błażejewo)
  • Johns Ryszard (Błażejewko)
  • Kaczmarek Andrzej (Prusinowo)
  • Kaczmarek Marianna (Prusinowo)
  • Katz (Kórnik)
  • Kaźmierczak Katarzyna
  • Kaźmierczak Wojciech (Bnin)
  • Kotlińska Stanisława (Kórnik)
  • Kotliński Roman (Kórnik)
  • Kotula (Poznań) adwokat
  • Kreismann Frieda (Kórnik)
  • Lehmann (Kórnik)
  • Majchrzycka Anna (Skrzynki)
  • Majchrzycka Katarzyna (Prusinowo)
  • Majchrzycki Jan (Prusinowo)
  • Majchrzycki Jan (Skrzynki)
  • Martyniak Karol (Bnin)
  • Martyniak Weronika (Bnin)
  • Mayer Oskar
  • Metelski Stanisław (Kórnik)
  • Mikołajczak
  • Müller Paweł (Błażejewko)
  • Niemier Jan (Skrzynki)
  • Niemirowa Franciszka (Kórnik)
  • Olejniczak Jan (Bnin)
  • Olejniczak Władysława (Bnin)
  • Olejnik Edward mierniczy przysięgły
  • Ortel Hermann kowal
  • Osińska Małgorzata (Borówiec)
  • Osiński Paweł (Borówiec)
  • Owczarzak Marianna (Bnin)
  • Owczarzak Stanisław (Bnin)
  • Pepeta Magdalena (Bnin)
  • Pepeta Marcin (Bnin)
  • Preschen Friedrich stelmach
  • Pulvermacher (Kórnik)
  • Rasch Berta (Kórnik)
  • Rozmiarek Marcin (Borówiec)
  • Rzyski Antoni (Skrzynki)
  • Seidl
  • Seifert Christoph
  • Słoma Franciszek (Skrzynki)
  • Sobczak Franciszek (Kórnik)
  • Szaroleta Kazimierz (Poznań)
  • Szaroletta Marcin (Kórnik)
  • Szczebliński Teofil (Kórnik)
  • Szubert Selma (Borówiec)
  • Szubert Wilhelm (Borówiec)
  • Tulewicz Leon (Kórnik)
  • Vorf? Hugo restaurator
  • Walerczyk Teodor (Kórnik)
  • Wiatr Johann
  • Wiatr Tomasz (Borówiec)
  • Wiesner Adolf (Bnin)
  • Wiesner Bertha (Bnin)
  • Zdanowski Feliks (Kórnik) mierniczy przysiegły
  • Königliches Distriktacht (Kórnik)
  • Jezioro Kórnickie
  • Kórnik
  • Majętność kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
  • Stan posiadania.
  • Majątek nieruchomy.
  • jeziora
 • Uwagi: Dublet k. 60 i 63. Brakuje k. 86 - prawdopodobnie błąd w foliacji.

MARC

 • 245 a Akta dot. regulacji granic jezior Kórnickich.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1912-1939
 • 300 a 141 k. c 36x22 cm i mn.
 • 340 d masz., rkps e luźne
 • 500 a Dublet k. 60 i 63. Brakuje k. 86 - prawdopodobnie błąd w foliacji.
 • 520 a Akta dotyczące wydzierżawienia gruntu przy Jeziorze Kórnickim Mieczysławowi Pudelskiemu: Plan sytuacyjny działek nad Jeziorem Kórnickim: Pudelskiego i Czachowskiego k. 2, Kotlińskiej Stanisławy, Metelskiego Stanisława i Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 10, Lehmanna, Kotlińskiego, Metelskiego, Czerniaka, Jachnika i Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 11. - Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do: Pudelski Józef (Kórnik) (1) k. 3, Pudelski Mieczysław (Kórnik) (2) k. 5-6. - Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim k. 4. - Potwierdzenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim przez Mieczysława Pudelskiego k. 4. - Deklaracja zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Stanisławem Metelskim (Kórnik) k. 7-8. - Odpis uchwały Sądu Powiatowego w sprawie wydzierżawienia gruntu Stanisławowi Metelskiemu (Kórnik) k. 9.
 • 520 a List do Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) od Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik) (1) k. 13-14.
 • 520 a Listy od Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) do: Königliches Distriktacht (Kórnik) (1) k. 15. - Königliches Katasteramt (Śrem) (1) k. 19.
 • 520 a Wypis z katastru z planem k. 18, 20-22.
 • 520 a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik). Listy od następujących: Celichowski Witold (Poznań) (3) k. 29-31. - Celichowski Witold i Stanisław (Poznań) (13) k. 67, 109-111, 114, 118-120, 122, 124, 126, 130-132, 135. - Głowiński Jan (Kórnik) (1) k. 129. - Koenig Hugon (Poznań) (38) k. 32-33, 35-37, 39, 46-47, 49-50, 54, 55, 58-60, 63-66, 72-74, 76, 78, 83, 87, 89, 94, 96-97, 101-102, 104-107, 112, 137. - NN (1) k. 138. - Urząd Katastralny (Śrem) z planem (1) k. 23-24.
 • 520 a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Celichowski Witold (Poznań) (1) k. 28. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) (8) k. 44, 71, 100, 121, 123, 125, 133, 140. - Koenig Hugon (Poznań) (23) k. 34, 38, 40-43, 51-52, 56-57, 75, 79-82, 88, 93, 95, 98-99, 103, 108, 139. - Sąd Grodzki (Śrem) (1) k. 127. - Szczebliński Teofil (Kórnik) (1) k. 115.
 • 520 a Listy Hugona Koenig (Poznań) do Stanisława Celichowskiego (Poznań) (6) k. 68-70, 84, 91-92.
 • 520 a Listy Hugona Koenig (Poznań) do Feliksa Zdanowskiego (Kórnik) (3) k. 85, 90, 113 .
 • 520 a Plan działek przy Jeziorze Kórnickim k. 25.
 • 520 a Spis właścicieli nieruchomości przylegających do Jezior, podanych w skardze k. 26-27, 77.
 • 520 a Mapa poglądowa, kolorowa na Jeziora Kórnickie k. 45.
 • 520 a Zestawienie należności przysługujących Zdanowskiemu za ustalenie granic Jezior z rysunkami k. 48.
 • 520 a Notatki: Celichowski Zaygmunt (Kórnik) k. 16-17. - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań) k. 134. - Pacyński Antoni (Kórnik) k. 53, 141.
 • 520 a Dowód wpłaty k. 61.
 • 520 a Rachunek k. 62.
 • 520 a Upoważnienia k. 116-117.
 • 520 a Protokół sądowy k. 128.
 • 520 a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 136.
 • 541 c St. zas.
 • 546 a Niem., pol.
 • 561 d II-1-j-8
 • 600 a Adamczak Franciszka (Bnin)
 • 600 a Andrzejewski Wiktor (Kórnik)
 • 600 a Bauman c adwokat
 • 600 a Baumgart Ferdynand (Borówiec)
 • 600 a Beyer
 • 600 a Bloch (Kórnik)
 • 600 a Borowicz Tomasz (Bnin)
 • 600 a Bross
 • 600 a Burian
 • 600 a Czachowski Jan (Kórnik)
 • 600 a Czerniak (Kórnik)
 • 600 a Czerniak Teofil
 • 600 a Denizot Zygmunt (Kórnik)
 • 600 a Dreczkowski Leonard (Kórnik) c dzierżawca rybołóstwa, wiceprezes Związku Organizacyj Rybackich
 • 600 a Droździk Waleria (Bnin)
 • 600 a Droździk Wojciech (Bnin)
 • 600 a Dziorobek c adwokat
 • 600 a Frąckowiak Władysław c mierniczy przysięgły
 • 600 a Garstkiewicz
 • 600 a Głowiński Jan (Kórnik)
 • 600 a Góźdź Józef (Błażejewo)
 • 600 a Góźdź Marianna (Błażejewo)
 • 600 a Grzegorowska Ludwika (Kórnik)
 • 600 a Grzegorowski Jan (Kórnik)
 • 600 a Hauch Gustaw (Borówiec)
 • 600 a Hoffmann Helena
 • 600 a Hołderny Stanisław (Bnin)
 • 600 a Hoppe Ernst (Błażejewko)
 • 600 a Jachnik (Kórnik)
 • 600 a Janns Ryszard (Błażejewko)
 • 600 a Jaskuła Franciszek (Błażejewo)
 • 600 a Jaskuła Franciszka (Błażejewo)
 • 600 a Johns Ryszard (Błażejewko)
 • 600 a Kaczmarek Andrzej (Prusinowo)
 • 600 a Kaczmarek Marianna (Prusinowo)
 • 600 a Katz (Kórnik)
 • 600 a Kaźmierczak Katarzyna
 • 600 a Kaźmierczak Wojciech (Bnin)
 • 600 a Kotlińska Stanisława (Kórnik)
 • 600 a Kotliński Roman (Kórnik)
 • 600 a Kotula (Poznań) c adwokat
 • 600 a Kreismann Frieda (Kórnik)
 • 600 a Lehmann (Kórnik)
 • 600 a Majchrzycka Anna (Skrzynki)
 • 600 a Majchrzycka Katarzyna (Prusinowo)
 • 600 a Majchrzycki Jan (Prusinowo)
 • 600 a Majchrzycki Jan (Skrzynki)
 • 600 a Martyniak Karol (Bnin)
 • 600 a Martyniak Weronika (Bnin)
 • 600 a Mayer Oskar
 • 600 a Metelski Stanisław (Kórnik)
 • 600 a Mikołajczak
 • 600 a Müller Paweł (Błażejewko)
 • 600 a Niemier Jan (Skrzynki)
 • 600 a Niemirowa Franciszka (Kórnik)
 • 600 a Olejniczak Jan (Bnin)
 • 600 a Olejniczak Władysława (Bnin)
 • 600 a Olejnik Edward c mierniczy przysięgły
 • 600 a Ortel Hermann c kowal
 • 600 a Osińska Małgorzata (Borówiec)
 • 600 a Osiński Paweł (Borówiec)
 • 600 a Owczarzak Marianna (Bnin)
 • 600 a Owczarzak Stanisław (Bnin)
 • 600 a Pepeta Magdalena (Bnin)
 • 600 a Pepeta Marcin (Bnin)
 • 600 a Preschen Friedrich c stelmach
 • 600 a Pulvermacher (Kórnik)
 • 600 a Rasch Berta (Kórnik)
 • 600 a Rozmiarek Marcin (Borówiec)
 • 600 a Rzyski Antoni (Skrzynki)
 • 600 a Seidl
 • 600 a Seifert Christoph
 • 600 a Słoma Franciszek (Skrzynki)
 • 600 a Sobczak Franciszek (Kórnik)
 • 600 a Szaroleta Kazimierz (Poznań)
 • 600 a Szaroletta Marcin (Kórnik)
 • 600 a Szczebliński Teofil (Kórnik)
 • 600 a Szubert Selma (Borówiec)
 • 600 a Szubert Wilhelm (Borówiec)
 • 600 a Tulewicz Leon (Kórnik)
 • 600 a Vorf? Hugo c restaurator
 • 600 a Walerczyk Teodor (Kórnik)
 • 600 a Wiatr Johann
 • 600 a Wiatr Tomasz (Borówiec)
 • 600 a Wiesner Adolf (Bnin)
 • 600 a Wiesner Bertha (Bnin)
 • 600 a Zdanowski Feliks (Kórnik) c mierniczy przysiegły
 • 610 a Königliches Distriktacht (Kórnik)
 • 651 a Jezioro |Kórnickie
 • 651 a Kórnik
 • 653 a Majętność kórnicka Archiwum Gospodarcze 1925-1939
 • 653 a Stan posiadania.
 • 653 a Majątek nieruchomy.
 • 653 a jeziora
 • 700 a Celichowski Witold (Poznań) c adwokat
 • 700 a Celichowski Stanisław (Poznań) c adwokat
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Koenig Hugon (Poznań) c mierniczy przysięgły
 • 700 a Pacyński Antoni (Kórnik) c naczelnik Fundacji "Zakłady Kórnickie" d 1883-...
 • 700 a Pudelski Józef (Kórnik)
 • 700 a Pudelski Mieczysław (Kórnik)
 • 700 a Rozynek Teodor (Poznań)
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator d 1853-1924
 • 710 a Fundacja "Zakłady Kórnickie"
 • 710 a Planografja Zakłady Światłograficzne (Poznań)
 • 710 a Sąd Powiatowy (Śrem)
 • 740 a Akta dotyczące wydzierżawienia gruntu przy Jeziorze Kórnickim Mieczysławowi Pudelskiemu: Plan sytuacyjny działek nad Jeziorem Kórnickim: Pudelskiego i Czachowskiego, Kotlińskiej Stanisławy, Metelskiego Stanisława i Fundacji "Zakłady Kórnickie", Lehmanna, Kotlińskiego, Metelskiego, Czerniaka, Jachnika i Fundacji "Zakłady Kórnickie". - Listy od Fundacji "Zakłady Kórnickie" do: Pudelski Józef (Kórnik), Pudelski Mieczysław (Kórnik). - Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim. - Potwierdzenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Józefem Pudelskim przez Mieczysława Pudelskiego. - Deklaracja zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Władysławem Zamoyskim a Stanisławem Metelskim (Kórnik). - Odpis uchwały Sądu Powiatowego w sprawie wydzierżawienia gruntu Stanisławowi Metelskiemu (Kórnik).
 • 740 a List do Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) od Dreczkowskiego Leonarda (Kórnik).
 • 740 a Listy od Celichowskiego Zygmunta (Kórnik) do: Königliches Distriktacht (Kórnik). - Königliches Katasteramt (Śrem).
 • 740 a Wypis z katastru z planem.
 • 740 a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik).
 • 740 a Listy Hugona Koenig (Poznań) do Stanisława Celichowskiego (Poznań).
 • 740 a Listy Hugona Koenig (Poznań) do Feliksa Zdanowskiego (Kórnik).
 • 740 a Plan działek przy Jeziorze Kórnickim.
 • 740 a Spis właścicieli nieruchomości przylegających do Jezior, podanych w skardze.
 • 740 a Mapa poglądowa, kolorowa na Jeziora Kórnickie.
 • 740 a Zestawienie należności przysługujących Zdanowskiemu za ustalenie granic Jezior z rysunkami.
 • 740 a Notatki: Celichowski Zaygmunt (Kórnik). - Celichowski Stanisław i Witold (Poznań). - Pacyński Antoni (Kórnik).
 • 740 a Dowód wpłaty.
 • 740 a Rachunek.
 • 740 a Upoważnienia.
 • 740 a Protokół sądowy.
 • 740 a Wyciąg z protokołu z posiedzenia Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 852 j BK 08720
 • 999 a MKM

Indeksy