Rybołóstwo.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 10854
 • Tytuł: Rybołóstwo.
 • Miejsce i czas powstania: 1945-1953
 • Opis fizyczny: 269 k. 32x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ros.?
 • Zawartość:
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy od: Bengsch Jan (Radgoszcz) (1) k. 98. - Centrala Rybna Oddział w Poznaniu (Poznań) (2) k. 193-194, 238. - Firma Rybołów (Kraków) (1) k. 27. - Hala Rybna (Wrocław) (1) k. 87. - Kowalski Zygmunt (Poznań) (1) k. 203. - Milicja (Bnin) (1) k. 1-2. - Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Poznań) (8) k. 88-89, 199, 206, 218, 226, 229, 233. - Olejniczak Alojzy i Polowczyk Marian (Poznań) (1) k. 196-197. - Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręg Poznański Zespół nr 57 w Kórniku (Kórnik) (3) k. 248, 251, 253. - Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręgowy Zarząd (Poznań) (2) k. 247, 250. - Państwowe Gospodarstwo Rybne Przygodzice (2) k. 78, 82. - Sąd Grodzki (Śrem) (3) k. 127, 145, 191. - "Społem". Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Oddział w Śremie (Śrem) (1) k. 29. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (5) k. 28, 75, 86, 96-97, 100. - Stern Joanna (Kórnik) (1) k. 170. - Szymkowski Leonard (Poznań) (1) k. 180. - Uniwersytet Poznański (Poznań) (2) k. 6, 190. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (10) k. 7, 11, 30, 91, 93-95?, 124, 143, 192. - Wielkopolska Spółdzielnia Rybacka (Poznań) (6) k. 153-154, 181, 215, 240, 245. - Wielkopolski Związek Rybaków Zawodowych (Poznań) (8) k. 147, 188, 213, 219-220, 234, 239, 242-243. - Wolańska Klara (Śrem) (1) k. 19. - Zarząd Gminny (Kórnik) (1) k. 76. - Zarząd Miejski (Kórnik) (2) k. 84, 187.
  • Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Bengsch Jan (Radgoszcz) (1) k. 99. - Czasopismo "Przegląd Rybacki" (Warszawa) (1) k. 92. - Firma Rybołów (Kraków) (1) k. 22. - Kowalski Zygmunt (Poznań) (1) k. 204. - Królkiewicz Jan (Kórnik) (1) k. 184. - Kuberacki (Kórnik) (1) k. 195. - Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Poznań) (5) k. 90, 200, 216-217, 227. - Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Środa Wlkp.) (1) k. 208. - Olejniczak Alojzy (Poznań) (1) k. 198. - Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręg Poznański Zespół nr 57 w Kórniku (Kórnik) (2) k. 249, 252. - Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręgowy Zarząd (Poznań) (1) k. 246. - Państwowe Gospodarstwo Rybne Przygodzice (2) k. 77, 83. - Poznańska Delegatura do walki z nadużyciami (Poznań) (1) k. 81. - Sąd Grodzki (Śrem) (2) k. 126, 189. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (1) k. 21. - Stern Joanna (Kórnik) (2) k. 168, 173. - Szymkowski Leonard (Poznań) (1) k. 182. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (9) k. 23, 31, 80, 101, 108, 119, 165, 186, 244. - Wiatrolik Janusz (1) k. 183. - Wielkopolski Związek Rybaków Zawodowych (Poznań) (3) k. 221, 237, 241. - Wójt (Kórnik) (1) k. 35. - Zarząd Gminny (Kórnik) (2) k. 32-33. - Zarząd Miejski (Kórnik) (1) k. 85. - Zespół Rybacki (Miłosław) (3) k. 255-257. - Zespół Rybacki Bugaj (Kórnik) (1) k. 254.
  • Korespondencja wewnętrzna Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik) (9) k. 3-5, 18, 74, 118, 166-167, 171.
  • Pozwolenia na korzystanie z Jezior k. 8-9, 13-14, 105-107, 125, 159, 174-175, 177, 201-202, 205, 207, 222-224, 228, 230-232.
  • Przepisy dot. zezwolenia na używanie łodzi k. 210.
  • Zlecenie pracy k. 10.
  • Notatki służbowe Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 15-16, 104?, 140, 159, 209, 212, 264?.
  • Notatki służbowe.
  • Opis stanu wód Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 20.
  • Zestawienie sprzętu rybackiego k. 24.
  • Oferty: firma Rybołów (Kraków) k. 25-26. - Restauracja Królkiewicza Jana (Kórnik) k. 211.
  • List Starostwa Powiatowego (Śrem) do Żeńskiej Drużyny Harcerskiej (1) k. 28.
  • List Dymały F. (Ostrów) do Państwowego gospodarstwa Rybnego Przygodzice (1) k. 79.
  • List zaprzysiężonego biegłego sądowego na okręg Sądu Okręgowego w Poznaniu do Sosińskiego (Bnin) (1) k. 225.
  • Bilans rybołóstwa (Kórnik) k. 34, 268.
  • Rozliczenie dostaw dla wojska radzieckiego k. 36-48, 66-72.
  • Okólnik Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych k. 96-97.
  • Sprawozdanie z prac w gospodarstwie rybnym Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 102-103, 108-117, 121-123, 128-130, 146, 149-150, 155-158, 160-165, 169, 172, 176.
  • Rachunek k. 131-139, 235-236.
  • Pokwitowanie k. 141, 178.
  • Zestawienie ryb oddanych na kontyngent z zaświadczeniem k. 142, 144.
  • Deklaracja przystąpienia do Wielkopolskiej Spółdzielni Rybackiej k. 148.
  • Wycinek prasowy z "Przeglądu Rybackiego" k. 151-152.
  • Protokół zdawczo-odbiorczy kierownika Rybołóstwa k. 179.
  • Umowa pomiędzy Fundacją "Zakłady Kórnickie" a: Królkiewicz Jan (Kórnik) k. 185. - Stern Joanna (Kórnik) k. 214.
  • List od Biblioteki Kórnickiej do Miejskiej Rady Narodowej (1) k. 257.
  • Listy do Biblioteki Kórnickiej od: Zespół Rybacki (Miłosław) (2) k. 258-259.
  • Okólnik Wielkopolskiego Związku Rybaków Zawodowych (Poznań) w spr. wydawania zezwoleń na połów ryb z formularzami k. 260-262, 265-266.
  • Zestawienie dłużników i wierzycieli Rybołóstwa (Kórnik) k. 267.
  • Koperta k. 263.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bakowski Stanisław (Biernatki) polowy folwarczny (Biernatki)
  • Białkowski Tadeusz (Kraków) dyrektor
  • Bruski Franciszek
  • Brustmann Józef (Bnin)
  • Bujakiewicz Henryk
  • Dabrowski Stanisław
  • Darowski A. kasjer Fundacji "Zakłady Kórnickie"
  • Ginter (Borówiec)
  • Ignys burmistrz Kórnika
  • Janasik Szczepan (Bnin)
  • Kociałkowska Maria
  • Konopczyński Władysław profesor
  • Kubracki Jan
  • Kwiatkowski Hieronim (Poznań)
  • Malusi Sylwester (Bnin)
  • Matelski Antoni (Bnin)
  • Michałek Roman (Bnin)
  • Mieloch (Poznań)
  • Organiściak Stanisława (Kórnik) kierowniczka Żeńskiej Drużyny Harcerskiej (Kórnik)
  • Piasecki Czesław (Poznań)
  • Prusiński Edward (Kórnik) dyrektor Fundacji "Zakłady Kórnickie"
  • Sosiński (Bnin)
  • Walicki Władysław (Kórnik)
  • Wdowczyk Antoni naczelnik poczty (Kórnik)
  • Wiatrolik Janusz
  • Wyrwiński Walenty
  • Zandecki Michał (Środa Wlkp.)
  • Zieleziński Edmund (Poznań)
  • Żmijewski Włodzimierz asystent pocztowy (Kórnik)
  • Miejska Rada Narodowa (Kórnik)
  • Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Środa Wlkp.)
  • Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręgowy Zarząd(Poznań)
  • Poznańska Delegatura do walki z nadużyciami (Poznań)
  • Starostwo Powiatowe (Śrem)
  • Szptal Wojskowy Armii Czerwonej
  • Urząd Wojewódzki (Poznań)
  • Zespół Rybacki Bugaj (Kórnik)
  • Zespół Rybacki (Miłosław)
  • Jezioro Bnińskie
  • Jezioro Góreckie
  • Jezioro Kórnickie
  • Jezioro Łodzko-dymaczewskie
  • Jezioro Skrzynka koło Górki
  • Jezioro Witobelskie
  • Jezioro Zaniemyskie
  • Kórnik
  • Majętność Kórnicka Archiwum gospodarcze 1945-1953
  • Fundacja inne działy
 • Uwagi: Nierozpoznany tekst w jęz. ros. k. 12; puste karty 49-65, 73; dublet k. 153 i 154.

MARC

 • 245 a Rybołóstwo.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1945-1953
 • 300 a 269 k. c 32x24 cm i mn.
 • 340 d dr., masz., rkps e luźne
 • 500 a Nierozpoznany tekst w jęz. ros. k. 12; puste karty 49-65, 73; dublet k. 153 i 154.
 • 520 a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy od: Bengsch Jan (Radgoszcz) (1) k. 98. - Centrala Rybna Oddział w Poznaniu (Poznań) (2) k. 193-194, 238. - Firma Rybołów (Kraków) (1) k. 27. - Hala Rybna (Wrocław) (1) k. 87. - Kowalski Zygmunt (Poznań) (1) k. 203. - Milicja (Bnin) (1) k. 1-2. - Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Poznań) (8) k. 88-89, 199, 206, 218, 226, 229, 233. - Olejniczak Alojzy i Polowczyk Marian (Poznań) (1) k. 196-197. - Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręg Poznański Zespół nr 57 w Kórniku (Kórnik) (3) k. 248, 251, 253. - Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręgowy Zarząd (Poznań) (2) k. 247, 250. - Państwowe Gospodarstwo Rybne Przygodzice (2) k. 78, 82. - Sąd Grodzki (Śrem) (3) k. 127, 145, 191. - "Społem". Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Oddział w Śremie (Śrem) (1) k. 29. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (5) k. 28, 75, 86, 96-97, 100. - Stern Joanna (Kórnik) (1) k. 170. - Szymkowski Leonard (Poznań) (1) k. 180. - Uniwersytet Poznański (Poznań) (2) k. 6, 190. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (10) k. 7, 11, 30, 91, 93-95?, 124, 143, 192. - Wielkopolska Spółdzielnia Rybacka (Poznań) (6) k. 153-154, 181, 215, 240, 245. - Wielkopolski Związek Rybaków Zawodowych (Poznań) (8) k. 147, 188, 213, 219-220, 234, 239, 242-243. - Wolańska Klara (Śrem) (1) k. 19. - Zarząd Gminny (Kórnik) (1) k. 76. - Zarząd Miejski (Kórnik) (2) k. 84, 187.
 • 520 a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie". Listy do: Bengsch Jan (Radgoszcz) (1) k. 99. - Czasopismo "Przegląd Rybacki" (Warszawa) (1) k. 92. - Firma Rybołów (Kraków) (1) k. 22. - Kowalski Zygmunt (Poznań) (1) k. 204. - Królkiewicz Jan (Kórnik) (1) k. 184. - Kuberacki (Kórnik) (1) k. 195. - Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Poznań) (5) k. 90, 200, 216-217, 227. - Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Środa Wlkp.) (1) k. 208. - Olejniczak Alojzy (Poznań) (1) k. 198. - Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręg Poznański Zespół nr 57 w Kórniku (Kórnik) (2) k. 249, 252. - Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręgowy Zarząd (Poznań) (1) k. 246. - Państwowe Gospodarstwo Rybne Przygodzice (2) k. 77, 83. - Poznańska Delegatura do walki z nadużyciami (Poznań) (1) k. 81. - Sąd Grodzki (Śrem) (2) k. 126, 189. - Starostwo Powiatowe (Śrem) (1) k. 21. - Stern Joanna (Kórnik) (2) k. 168, 173. - Szymkowski Leonard (Poznań) (1) k. 182. - Urząd Wojewódzki (Poznań) (9) k. 23, 31, 80, 101, 108, 119, 165, 186, 244. - Wiatrolik Janusz (1) k. 183. - Wielkopolski Związek Rybaków Zawodowych (Poznań) (3) k. 221, 237, 241. - Wójt (Kórnik) (1) k. 35. - Zarząd Gminny (Kórnik) (2) k. 32-33. - Zarząd Miejski (Kórnik) (1) k. 85. - Zespół Rybacki (Miłosław) (3) k. 255-257. - Zespół Rybacki Bugaj (Kórnik) (1) k. 254.
 • 520 a Korespondencja wewnętrzna Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik) (9) k. 3-5, 18, 74, 118, 166-167, 171.
 • 520 a Pozwolenia na korzystanie z Jezior k. 8-9, 13-14, 105-107, 125, 159, 174-175, 177, 201-202, 205, 207, 222-224, 228, 230-232.
 • 520 a Przepisy dot. zezwolenia na używanie łodzi k. 210.
 • 520 a Zlecenie pracy k. 10.
 • 520 a Notatki służbowe Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 15-16, 104?, 140, 159, 209, 212, 264?.
 • 520 a Notatki służbowe.
 • 520 a Opis stanu wód Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 20.
 • 520 a Zestawienie sprzętu rybackiego k. 24.
 • 520 a Oferty: firma Rybołów (Kraków) k. 25-26. - Restauracja Królkiewicza Jana (Kórnik) k. 211.
 • 520 a List Starostwa Powiatowego (Śrem) do Żeńskiej Drużyny Harcerskiej (1) k. 28.
 • 520 a List Dymały F. (Ostrów) do Państwowego gospodarstwa Rybnego Przygodzice (1) k. 79.
 • 520 a List zaprzysiężonego biegłego sądowego na okręg Sądu Okręgowego w Poznaniu do Sosińskiego (Bnin) (1) k. 225.
 • 520 a Bilans rybołóstwa (Kórnik) k. 34, 268.
 • 520 a Rozliczenie dostaw dla wojska radzieckiego k. 36-48, 66-72.
 • 520 a Okólnik Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych k. 96-97.
 • 520 a Sprawozdanie z prac w gospodarstwie rybnym Fundacji "Zakłady Kórnickie" k. 102-103, 108-117, 121-123, 128-130, 146, 149-150, 155-158, 160-165, 169, 172, 176.
 • 520 a Rachunek k. 131-139, 235-236.
 • 520 a Pokwitowanie k. 141, 178.
 • 520 a Zestawienie ryb oddanych na kontyngent z zaświadczeniem k. 142, 144.
 • 520 a Deklaracja przystąpienia do Wielkopolskiej Spółdzielni Rybackiej k. 148.
 • 520 a Wycinek prasowy z "Przeglądu Rybackiego" k. 151-152.
 • 520 a Protokół zdawczo-odbiorczy kierownika Rybołóstwa k. 179.
 • 520 a Umowa pomiędzy Fundacją "Zakłady Kórnickie" a: Królkiewicz Jan (Kórnik) k. 185. - Stern Joanna (Kórnik) k. 214.
 • 520 a List od Biblioteki Kórnickiej do Miejskiej Rady Narodowej (1) k. 257.
 • 520 a Listy do Biblioteki Kórnickiej od: Zespół Rybacki (Miłosław) (2) k. 258-259.
 • 520 a Okólnik Wielkopolskiego Związku Rybaków Zawodowych (Poznań) w spr. wydawania zezwoleń na połów ryb z formularzami k. 260-262, 265-266.
 • 520 a Zestawienie dłużników i wierzycieli Rybołóstwa (Kórnik) k. 267.
 • 520 a Koperta k. 263.
 • 541 c St. zas.
 • 546 a Pol., ros.?
 • 561 d X-3
 • 600 a Bakowski Stanisław (Biernatki) c polowy folwarczny (Biernatki)
 • 600 a Białkowski Tadeusz (Kraków) c dyrektor
 • 600 a Bruski Franciszek
 • 600 a Brustmann Józef (Bnin)
 • 600 a Bujakiewicz Henryk
 • 600 a Dabrowski Stanisław
 • 600 a Darowski A. c kasjer Fundacji "Zakłady Kórnickie"
 • 600 a Ginter (Borówiec)
 • 600 a Ignys c burmistrz Kórnika
 • 600 a Janasik Szczepan (Bnin)
 • 600 a Kociałkowska Maria
 • 600 a Konopczyński Władysław c profesor
 • 600 a Kubracki Jan
 • 600 a Kwiatkowski Hieronim (Poznań)
 • 600 a Malusi Sylwester (Bnin)
 • 600 a Matelski Antoni (Bnin)
 • 600 a Michałek Roman (Bnin)
 • 600 a Mieloch (Poznań)
 • 600 a Organiściak Stanisława (Kórnik) c kierowniczka Żeńskiej Drużyny Harcerskiej (Kórnik)
 • 600 a Piasecki Czesław (Poznań)
 • 600 a Prusiński Edward (Kórnik) c dyrektor Fundacji "Zakłady Kórnickie"
 • 600 a Sosiński (Bnin)
 • 600 a Walicki Władysław (Kórnik)
 • 600 a Wdowczyk Antoni c naczelnik poczty (Kórnik)
 • 600 a Wiatrolik Janusz
 • 600 a Wyrwiński Walenty
 • 600 a Zandecki Michał (Środa Wlkp.)
 • 600 a Zieleziński Edmund (Poznań)
 • 600 a Żmijewski Włodzimierz c asystent pocztowy (Kórnik)
 • 610 a Miejska Rada Narodowa (Kórnik)
 • 610 a Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Środa Wlkp.)
 • 610 a Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręgowy Zarząd(Poznań)
 • 610 a Poznańska Delegatura do walki z nadużyciami (Poznań)
 • 610 a Starostwo Powiatowe (Śrem)
 • 610 a Szptal Wojskowy Armii Czerwonej
 • 610 a Urząd Wojewódzki (Poznań)
 • 610 a Zespół Rybacki Bugaj (Kórnik)
 • 610 a Zespół Rybacki (Miłosław)
 • 651 a Jezioro |Bnińskie
 • 651 a Jezioro |Góreckie
 • 651 a Jezioro |Kórnickie
 • 651 a Jezioro |Łodzko-dymaczewskie
 • 651 a Jezioro |Skrzynka koło Górki
 • 651 a Jezioro |Witobelskie
 • 651 a Jezioro |Zaniemyskie
 • 651 a Kórnik
 • 653 a Majętność Kórnicka |Archiwum gospodarcze 1945-1953
 • 653 a Fundacja inne działy
 • 700 a kierownik Gospodarstwa Rybnego Fundacji "Zakłady Kórnickie" a Adam Karol (Kórnik)
 • 700 a restaurator a Królkiewicz Jan (Kórnik)
 • 700 a Kuberacki (Kórnik) b kierownik rybołóstwa (Kórnik)
 • 700 a właścicielka restauracji a Stern Joanna (Kórnik)
 • 700 a Bengsch Jan (Radgoszcz)
 • 700 a Dymała F. (Ostrów) c handlarz rybami
 • 700 a Gibasiewicz c kurator Fundacji "Zakłady Kórnickie" w Poznaniu
 • 700 a Hamerski c dyrektor Centrali Rybnej Oddział w Poznaniu (Poznań)
 • 700 a Kowalski Zygmunt (Poznań)
 • 700 a Olejniczak Alojzy (Poznań)
 • 700 a Polowczyk Marian (Poznań)
 • 700 a Sikorski A. (Kraków) c współwłaściciel firmy Rybołów
 • 700 a Szymkowski Leonard (Poznań)
 • 700 a Ścibor-Marchocki A. (Kraków) c współwłaściciel firmy Rybołów
 • 700 a Wolańska Klara (Śrem)
 • 710 a Biblioteka Kórnicka PAN
 • 710 a Sąd Grodzki (Śrem)
 • 710 a Firma Rybołów (Kraków)
 • 710 a Hala Rybna (Wrocław)
 • 710 a Wielkopolska Spółdzielnia Rybacka (Poznań)
 • 710 a Zarząd Gminny (Kórnik)
 • 710 a Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
 • 710 a Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy "Warta" (Poznań)
 • 710 a Państwowe Gospodarstwo Rolne Okręg Poznański Zespół nr 57 w Kórniku (Kórnik)
 • 710 a Państwowe Gospodarstwo Rybne Przygodzice
 • 710 a "Przegląd Rybacki" (Warszawa) c czasopismo
 • 710 a "Społem". Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Oddział w Śremie (Śrem)
 • 710 a Uniwersytet Poznański (Poznań)
 • 710 a Urząd Wojewódzki (Poznań)
 • 710 a Wielkopolski Związek Rybaków Zawodowych (Poznań)
 • 710 a Zarząd Miejski (Kórnik)
 • 740 a Korespondencja Fundacji "Zakłady Kórnickie" (Kórnik).
 • 740 a Pozwolenia na korzystanie z Jezior.
 • 740 a Przepisy dot. zezwolenia na używanie łodzi.
 • 740 a Zlecenie pracy.
 • 740 a Opis stanu wód Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 740 a Zestawienie sprzętu rybackiego.
 • 740 a Oferty: firma Rybołów (Kraków). - Restauracja Królkiewicza Jana (Kórnik).
 • 740 a List Starostwa Powiatowego (Śrem) do Żeńskiej Drużyny Harcerskiej.
 • 740 a List Dymały F. (Ostrów) do Państwowego gospodarstwa Rybnego Przygodzice.
 • 740 a List zaprzysiężonego biegłego sądowego na okręg Sądu Okręgowego w Poznaniu do Sosińskiego (Bnin).
 • 740 a Bilans rybołóstwa (Kórnik).
 • 740 a Rozliczenie dostaw dla wojska radzieckiego.
 • 740 a Okólnik Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
 • 740 a Sprawozdanie z prac w gospodarstwie rybnym Fundacji "Zakłady Kórnickie".
 • 740 a Rachunki.
 • 740 a Pokwitowanie.
 • 740 a Zestawienie ryb oddanych na kontyngent z zaświadczeniem.
 • 740 a Wycinek prasowy.
 • 740 a Protokół zdawczo-odbiorczy.
 • 740 a Umowa pomiędzy Fundacją "Zakłady Kórnickie" a: Królkiewicz Jan (Kórnik). - Stern Joanna (Kórnik).
 • 740 a List od Biblioteki Kórnickiej do Miejskiej Rady Narodowej.
 • 740 a Listy do Biblioteki Kórnickiej od: Zespół Rybacki (Miłosław).
 • 740 a Okólnik Wielkopolskiego Związku Rybaków Zawodowych (Poznań) w spr. wydawania zezwoleń na połów ryb z formularzami.
 • 740 a Zestawienie dłużników i wierzycieli Rybołóstwa (Kórnik).
 • 852 j BK 10854
 • 990 a MKM

Indeksy