Zbiór wierszy polskich oryginalnych w różnych materyach przez sławnych autorów pisane. Tom 1.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11190
 • Kopie: Mf 6569
 • Tytuł: Zbiór wierszy polskich oryginalnych w różnych materyach przez sławnych autorów pisane. Tom 1.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 105 k. 19x17 cm
 • Oprawa: papier
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • (Stanisław Trembecki:) "Powąski (!). Do xiężny Izabelli Czartoryski" s. 1-4
  • (Adam Naruszewicz:) "Świętość reguły" s. 5
  • "Missya" s. 5
  • (Aleksander Sapieha?:) "Na karuzel" s. 5
  • (Jan Czyż:) "Pokusa" s. 6
  • (Jan Kochanowski:) "Epigrama miłości s. 6
  • "Do lubieżnej" s. 6
  • "Zaleta stałych" s. 7
  • (Stanisław Trembecki:) "Na Elżbietę" s. 7-10
  • (Franciszek Zabłocki:) "Wiek miłości" s. 10-12
  • (Józef Kazimierz Świętorzecki:) "Do Korynny" s. 12-13
  • (Julin Ursyn Niemcewicz:) "Spotkanie się południowe" s. 13-14
  • "Niestateczność ogólna" s. 15
  • "Prezent Róży" s. 15-16
  • (Stanisław Trembecki:) "Do xiężny Radziwiłłowej - Arkadya" s. 17-19
  • (Stanisław Trembecki:) "Pokoju i przyjaźni świątynia" s. 19-20
  • (Wespazjan Kochowski:) "Rada dla mężów" s. 20
  • (Adam Naruszewicz:) "Pierszcionek (!)" s. 20-23
  • (Adam Naruszewicz:) "Nigdy dosyć" s. 23
  • (Adam Naruszewicz:) "Przypadki starości" s. 24
  • (Kajetan Węgierski:) "Wyznanie" s. 24
  • (Stanisław Trembecki:) "Do przyjaciela na p. Franciszka" s. 25-27
  • "Wyjątek o ogrodach" s. 27
  • "Pieśń Homera" s. 27-28
  • (Stanisław Trembecki:) "Łożnicopień Dorantowi i Klimenie" s. 29-30
  • (Stanisław Trembecki:) "Oda Pirona do Priapa" s. 30-34
  • (Stanisław Trembecki? :) "Wróbel" s. 35
  • (Kajetan Węgierski:) "Zagadki" s. 35-36
  • (Stanisław Trembecki:) "Przypadek starszej siostry opowiedziany młodszym" s. 36-39
  • "Przypadki Hilarego czyli moda kobiet" s. 40-42
  • (Kajetan Węgierski:) "Żądania zabawne" s. 42-45
  • "Do pewnego pana" s. 45-46
  • "Opatrzność boska" s. 47
  • "Do Temiry" s. 48-49
  • "Bigos (Jana) Ancuty" s. 49-55
  • "Wielkanoc" s. 55-56
  • (Marcin Molski:) "Cytryniarka" s. 56
  • (Marcin Molski:) "Hasło" s. 57
  • (Marcin Molski:) "Śmieszka" s. 57
  • (Marcin Molski:) "Sąd przeora" s. 58
  • (Kasper Rogaliński:) "Rywale" s. 59
  • (Kasper Rogaliński:) "Upodobanie" s. 60
  • (Marcin Molski:) "Trafność spowiednika" s. 60-61
  • "Kontrakty lwowskie" s. 61-63
  • "Ważność małżeństwa" s. 63-64
  • "Szczęście" s. 64-65
  • "Skarga wdowia" s. 65
  • (Krzysztof Urbanowicz:) "Droga do kochania" s. 66
  • (Ignacy Krasicki:) "Miło być Polakiem" s. 67
  • "Pocałowania" s. 67-68
  • (Jan Ancuta:) "Do snu" s. 69
  • (Kajetan Węgierski:) "Wróble" s. 69-70
  • (Onufry Korytyński:) "Pomiarkowanie" s. 70-71
  • (Kajetan Węgierski:) "Złe czasy nie ja" s. 71-73
  • "Na kościół Opatrzności" s. 73-74
  • "Złe i dobre" s. 74-75
  • (Ignacy Krasicki:) "Szczep winny" s. 76
  • (Ignacy Krasicki:) "Przyjaciele" s. 70-71
  • (Franciszek Kniaźnin:) "Góra w połogu" s. 77-78
  • (Stanisław Trembecki?:) "Pielgrzym i osieł" s. 79
  • (Stanisław Trembecki?:) "Kur i kokoszka" s. 80
  • (Ignacy Krasicki?, Stanisław Trembecki?:) :Nadgrobek kmiotka" s. 80-81
  • (Stanisław Trembecki?, Adam Naruszewicz?:) "Do Kossowskiej w tańcu" s. 81-82
  • "Spędzanie czasu" s. 82-86
  • (Kajetan Węgierski?, Franciszek Zabłocki?:) "Poprawa Warszawy" s. 86-87
  • "Bon ton" s. 87-88
  • (Adam Naruszewicz:) "O tęgości wieku" s. 88-89
  • (Kajetan? Chrzanowski:) "Przedwieczerze" s. 89
  • (Adam Naruszewicz:) "Głuszec" s. 90-92
  • (Adam Naruszewicz:) "Uleczenie" s. 93-94
  • "Do debosza" s. 94-96
  • (kajetan Węgierski:) "Róża i lilia" s. 97
  • (Kajetan Węgierski:) "Trzej tylko szczęśliwi" s. 98
  • (Kajetan Węgierski:) "Potok" s. 99-100
  • (Kajetan Węgierski:) "Dwa strumyki" s. 100-101
  • (Kajetan Węgierski:) "Do męża zalotnicy" s. 101-102
  • (Kajetan Węgierski:) "Lasek" s. 102-105
  • (Kajetan Węgierski:) "Zdarzenie opuszczone" s. 105-109
  • (Kajetan Węgierski:) "Podział czułego z młodym" s. 109-111
  • (Kajetan Węgierski:) "Goździk" s. 112-113
  • (Kajetan Węgierski:) "Nice pasterka" s. 113-115
  • (Kajetan Węgierski:) "Sen żona" s. 115-118
  • (Kajetan Węgierski:) "Oszczędność chwalebna" s. 119
  • (Kajetan Węgierski:) "Bielany w poniedziałek świąt Wielkanocnych" s. 119-125
  • (Kajetan Węgierski:) "Przeciwko cudzołóstwu" s. 125
  • (Kajetan Węgierski:) "Portrety 5-ciu Elżbiet" s. 126-127
  • (Kajetan Węgierski:) "Słonim Ogińskiego" s. 127-129
  • (Jakub Jasiński:) "Mój świat" s. 129-131
  • (Kajetan Węgierski? Adam Naruszewicz?:) "Słowik" s. 131-146
  • (Jan Czyż?:) "Powinszowanie (Andrzejowi) Młodziejowskiemu kanc[lerzowi] kor[onnemu]" s. 147
  • "Zdanie Platona" s. 147
  • "Skarga młodej żony na męża starego" s. 147-149
  • "Troska w miłości" s. 149, 172
  • "Żale wróbla" s. 150-157
  • "Nadgrobek" s. 159
  • "Do ustronia" s. 158
  • (Marcin Molski:) "Do Tadeusza Matusiewicza min[istra]" s. 159-161
  • (Adam Naruszewicz:) "Pielgrzym" s. 162-171
  • "Wolna Melinda" s. 173
  • (Julian Ursyn Niemcewicz:) "Każden ma swego mola" s. 174-176
  • "Na śmierć Józefa xięcia Poniatowskiego przez (Marcina) Molskiego" s. 177-184
  • (Marcin Molski:) "Francuzi opuścili Drezno dnia 12 listopada 1813 roku" s. 184-186
  • (Marcin Molski:) "Wiersz do aktualnego tajnego radcy, członka Rady Najwyższej, generała lejtnanta Tomasza Wawrzeckiego od jednego z dawniejszych jego podkomendnych" s. 187-192
  • "Do radcy stanu Marcina Badyniego (! Badeniego) od (Marcina) Molskiego starosty" s. 193-196
  • "Pieśń myśliwska" s. 196-197
  • (Marcin Molski:) "W dzień nowego roku ruskiego 1814-go do JW senatora państwa rossyjskiego, generała i gubernatora Xię[stwa] War[szawskiego] orderów wielu kawalera Łanskoj" s. 197-201
 • Hasła przedmiotowe:
  • Badeni Marcin min. sprawiedliwości w Królestwie Polskim
  • Chrzanowski (Kajetan?) (rezydent pol. w Turcji?)
  • Czartoryska Izabela z Flemmingów kolekcjonerka pamiątek narodowych, pisarka
  • Klimena postać literacka
  • Kossowska Barbara z Bielińskich 18 w.
  • Łanskoj Vasilij Sergeevič gen. gubernator Księstwa Warszawskiego
  • Młodziejowski Andrzej kanclerz w. kor.
  • Poniatowski Józef książę
  • Poniatowski Józef książę
  • Radziwiłłowa Helena z Przeździeckich wojewodzina wileńska
  • Temira postać literacka
  • Urbanowicz Krzysztof gen. wojsk szwedzkich, ros.
  • Wawrzecki Tomasz naczelnik powstania 1794 r.
  • Jezuici
  • Jezuici
  • Drezno m. Niemcy
  • Lwów m. Ukraina
  • Lwów m. na Ukrainie
  • Poznań m. woj.
  • Poznań m. woj.
  • Słonim m. Litwa
  • Warszawa
  • Warszawa m. 18 w.
  • Literatura polska - wiersze 18 w.
  • Literatura polska - wiersze 18 w.
  • Nagrobki

MARC

 • 130 a Zbiór wierszy polskich
 • 245 a Zbiór wierszy polskich oryginalnych w różnych materyach przez sławnych autorów pisane. Tom 1.
 • 246 a "Niech nikomu zgorszenia ta rzecz nie przynasza [...]" (10 v.) i [Inc.]
 • 246 a "Raz jezuita po macku idący [...]" (4 v.) i [Inc.]
 • 246 a "Kusia raz wzięto w areszt, że miał się źle sprawić [...]" (4 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "W żywocie matki panną zawiązana [...]" (8 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Wśród upału po pierwszej z południa godzinie [...]" (26 v.) i [Inc.]
 • 246 a "Światło błyszczy aby zgasło [...]" (10 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Mój kwiateczku kochany [...]" (28 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Oszaliawszy na starość nasz miły podczaszy [...]" (58 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Już bielsze alabastru ściskałem kolana [...]" (10 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Ogrodu miła praca zaprawą niewinną [...] (10 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Do domu tego przychodzę [...] (32 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Czemu to nie ja, ten kwiatek świeży [...]" (32 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Hoża Jagienka pewnego poranku [...]" (12 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Oskarżyła przed sądem pacholika Prota [...]" (8 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Pewny zakonnik w świętej spowiednicy [...]" (34 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Raz się kochało nas dwóch w jednej pani [...]" (4 v.) i [Inc.]
 • 246 a "Rzucił ktoś na kobiety żart pełen pustoty [...]" (4 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Młokos rozpustne chcąc poprawić życie [...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "O wsławionym jarmarku słyszałem we Lwowie [...]" (42 v.)
 • 246 a "Sakramentem choć są śluby [...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Czczym urzędem kontentują [...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Języki ludzkie to do siebie mają [...]" (4 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Niech twa dusza z mą spojona [...]" (30 v.) b [Inc.:]
 • 246 a "O, śnie kochany, o rozkoszy miła [...]" (16 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Iris z Tyrzysem jadąc w podróż jedną [...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Narodzie zbawion od zguby [...]" (18 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Cóż, do kata! Mój kochany Janie [...]" (100 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Ręka w pludrach, czoło z miedzi [...]" (34 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Pytał mąż żonę, co robić będziemy [...]" (4 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "We Włoszech chłop myśliwy opuściwszy rolę [...]" (68 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "W mieście, w którym nie było żadnego doktora [...] (42 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Debosz jest słodką potrawą [...]" (64 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Ze chrztu Jędrzeju, z czynu złodzieju [...]" (3 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Sławne mądrego jest Platona zdanie [...]" (4 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Sama myśl na te których nie ukryję skargi [...]" (34 v.) b [Inc.:]
 • 246 a "Próżno się niebu przykrzę skargą moją smutną [...]" (8 v.) b [Inc.:]
 • 246 a "Narzekać na niedole, rzekł wróbel strapiony [...]" (178 v.) b [Inc.:]
 • 246 a "Pod ten głaz, uwieńczona cnót i wierność kwiatem [...]" (6 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Kiedyż cię ujrzę wiosko, kiedy pod twą strzechą [...]" (6 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Nie masz nad polski naród w świecie moim zdaniem [...]" (252 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Starunek o mej trzodzie całkiem mnie zajmuje [...]" (12 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Ledwie promień słońca błyśnie [...]" (24 v.) i [Inc.:]
 • 250 a oryg.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 105 k. c 19x17 cm
 • 340 d rkps
 • 340 d rkps e papier
 • 400 a Przeździecka Helena zob. Radziwiłłowa Helena z Przeździeckich
 • 400 a Flemming Izabela zob. Czartoryska Izabela z Flemmingów
 • 400 a Bielińska Barbara zob. Kossowska Barbara z Bielińskich
 • 520 a (Stanisław Trembecki:) "Powąski (!). Do xiężny Izabelli Czartoryski" s. 1-4
 • 520 a (Adam Naruszewicz:) "Świętość reguły" s. 5
 • 520 a "Missya" s. 5
 • 520 a (Aleksander Sapieha?:) "Na karuzel" s. 5
 • 520 a (Jan Czyż:) "Pokusa" s. 6
 • 520 a (Jan Kochanowski:) "Epigrama miłości s. 6
 • 520 a "Do lubieżnej" s. 6
 • 520 a "Zaleta stałych" s. 7
 • 520 a (Stanisław Trembecki:) "Na Elżbietę" s. 7-10
 • 520 a (Franciszek Zabłocki:) "Wiek miłości" s. 10-12
 • 520 a (Józef Kazimierz Świętorzecki:) "Do Korynny" s. 12-13
 • 520 a (Julin Ursyn Niemcewicz:) "Spotkanie się południowe" s. 13-14
 • 520 a "Niestateczność ogólna" s. 15
 • 520 a "Prezent Róży" s. 15-16
 • 520 a (Stanisław Trembecki:) "Do xiężny Radziwiłłowej - Arkadya" s. 17-19
 • 520 a (Stanisław Trembecki:) "Pokoju i przyjaźni świątynia" s. 19-20
 • 520 a (Wespazjan Kochowski:) "Rada dla mężów" s. 20
 • 520 a (Adam Naruszewicz:) "Pierszcionek (!)" s. 20-23
 • 520 a (Adam Naruszewicz:) "Nigdy dosyć" s. 23
 • 520 a (Adam Naruszewicz:) "Przypadki starości" s. 24
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Wyznanie" s. 24
 • 520 a (Stanisław Trembecki:) "Do przyjaciela na p. Franciszka" s. 25-27
 • 520 a "Wyjątek o ogrodach" s. 27
 • 520 a "Pieśń Homera" s. 27-28
 • 520 a (Stanisław Trembecki:) "Łożnicopień Dorantowi i Klimenie" s. 29-30
 • 520 a (Stanisław Trembecki:) "Oda Pirona do Priapa" s. 30-34
 • 520 a (Stanisław Trembecki? :) "Wróbel" s. 35
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Zagadki" s. 35-36
 • 520 a (Stanisław Trembecki:) "Przypadek starszej siostry opowiedziany młodszym" s. 36-39
 • 520 a "Przypadki Hilarego czyli moda kobiet" s. 40-42
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Żądania zabawne" s. 42-45
 • 520 a "Do pewnego pana" s. 45-46
 • 520 a "Opatrzność boska" s. 47
 • 520 a "Do Temiry" s. 48-49
 • 520 a "Bigos (Jana) Ancuty" s. 49-55
 • 520 a "Wielkanoc" s. 55-56
 • 520 a (Marcin Molski:) "Cytryniarka" s. 56
 • 520 a (Marcin Molski:) "Hasło" s. 57
 • 520 a (Marcin Molski:) "Śmieszka" s. 57
 • 520 a (Marcin Molski:) "Sąd przeora" s. 58
 • 520 a (Kasper Rogaliński:) "Rywale" s. 59
 • 520 a (Kasper Rogaliński:) "Upodobanie" s. 60
 • 520 a (Marcin Molski:) "Trafność spowiednika" s. 60-61
 • 520 a "Kontrakty lwowskie" s. 61-63
 • 520 a "Ważność małżeństwa" s. 63-64
 • 520 a "Szczęście" s. 64-65
 • 520 a "Skarga wdowia" s. 65
 • 520 a (Krzysztof Urbanowicz:) "Droga do kochania" s. 66
 • 520 a (Ignacy Krasicki:) "Miło być Polakiem" s. 67
 • 520 a "Pocałowania" s. 67-68
 • 520 a (Jan Ancuta:) "Do snu" s. 69
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Wróble" s. 69-70
 • 520 a (Onufry Korytyński:) "Pomiarkowanie" s. 70-71
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Złe czasy nie ja" s. 71-73
 • 520 a "Na kościół Opatrzności" s. 73-74
 • 520 a "Złe i dobre" s. 74-75
 • 520 a (Ignacy Krasicki:) "Szczep winny" s. 76
 • 520 a (Ignacy Krasicki:) "Przyjaciele" s. 70-71
 • 520 a (Franciszek Kniaźnin:) "Góra w połogu" s. 77-78
 • 520 a (Stanisław Trembecki?:) "Pielgrzym i osieł" s. 79
 • 520 a (Stanisław Trembecki?:) "Kur i kokoszka" s. 80
 • 520 a (Ignacy Krasicki?, Stanisław Trembecki?:) :Nadgrobek kmiotka" s. 80-81
 • 520 a (Stanisław Trembecki?, Adam Naruszewicz?:) "Do Kossowskiej w tańcu" s. 81-82
 • 520 a "Spędzanie czasu" s. 82-86
 • 520 a (Kajetan Węgierski?, Franciszek Zabłocki?:) "Poprawa Warszawy" s. 86-87
 • 520 a "Bon ton" s. 87-88
 • 520 a (Adam Naruszewicz:) "O tęgości wieku" s. 88-89
 • 520 a (Kajetan? Chrzanowski:) "Przedwieczerze" s. 89
 • 520 a (Adam Naruszewicz:) "Głuszec" s. 90-92
 • 520 a (Adam Naruszewicz:) "Uleczenie" s. 93-94
 • 520 a "Do debosza" s. 94-96
 • 520 a (kajetan Węgierski:) "Róża i lilia" s. 97
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Trzej tylko szczęśliwi" s. 98
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Potok" s. 99-100
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Dwa strumyki" s. 100-101
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Do męża zalotnicy" s. 101-102
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Lasek" s. 102-105
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Zdarzenie opuszczone" s. 105-109
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Podział czułego z młodym" s. 109-111
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Goździk" s. 112-113
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Nice pasterka" s. 113-115
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Sen żona" s. 115-118
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Oszczędność chwalebna" s. 119
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Bielany w poniedziałek świąt Wielkanocnych" s. 119-125
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Przeciwko cudzołóstwu" s. 125
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Portrety 5-ciu Elżbiet" s. 126-127
 • 520 a (Kajetan Węgierski:) "Słonim Ogińskiego" s. 127-129
 • 520 a (Jakub Jasiński:) "Mój świat" s. 129-131
 • 520 a (Kajetan Węgierski? Adam Naruszewicz?:) "Słowik" s. 131-146
 • 520 a (Jan Czyż?:) "Powinszowanie (Andrzejowi) Młodziejowskiemu kanc[lerzowi] kor[onnemu]" s. 147
 • 520 a "Zdanie Platona" s. 147
 • 520 a "Skarga młodej żony na męża starego" s. 147-149
 • 520 a "Troska w miłości" s. 149, 172
 • 520 a "Żale wróbla" s. 150-157
 • 520 a "Nadgrobek" s. 159
 • 520 a "Do ustronia" s. 158
 • 520 a (Marcin Molski:) "Do Tadeusza Matusiewicza min[istra]" s. 159-161
 • 520 a (Adam Naruszewicz:) "Pielgrzym" s. 162-171
 • 520 a "Wolna Melinda" s. 173
 • 520 a (Julian Ursyn Niemcewicz:) "Każden ma swego mola" s. 174-176
 • 520 a "Na śmierć Józefa xięcia Poniatowskiego przez (Marcina) Molskiego" s. 177-184
 • 520 a (Marcin Molski:) "Francuzi opuścili Drezno dnia 12 listopada 1813 roku" s. 184-186
 • 520 a (Marcin Molski:) "Wiersz do aktualnego tajnego radcy, członka Rady Najwyższej, generała lejtnanta Tomasza Wawrzeckiego od jednego z dawniejszych jego podkomendnych" s. 187-192
 • 520 a "Do radcy stanu Marcina Badyniego (! Badeniego) od (Marcina) Molskiego starosty" s. 193-196
 • 520 a "Pieśń myśliwska" s. 196-197
 • 520 a (Marcin Molski:) "W dzień nowego roku ruskiego 1814-go do JW senatora państwa rossyjskiego, generała i gubernatora Xię[stwa] War[szawskiego] orderów wielu kawalera Łanskoj" s. 197-201
 • 530 d Mf 6569
 • 541 c a d 1967 e 785
 • 546 a Pol.
 • 600 a Badeni Marcin c min. sprawiedliwości w Królestwie Polskim
 • 600 a Chrzanowski (Kajetan?) c (rezydent pol. w Turcji?)
 • 600 a Czartoryska Izabela z Flemmingów c kolekcjonerka pamiątek narodowych, pisarka
 • 600 a Klimena c postać literacka
 • 600 a Kossowska Barbara z Bielińskich d 18 w.
 • 600 a Łanskoj Vasilij Sergeevič c gen. gubernator Księstwa Warszawskiego
 • 600 a Młodziejowski Andrzej c kanclerz w. kor.
 • 600 a Poniatowski Józef książę
 • 600 a Poniatowski Józef książę
 • 600 a Radziwiłłowa Helena z Przeździeckich c wojewodzina wileńska
 • 600 a Temira c postać literacka
 • 600 a Urbanowicz Krzysztof c gen. wojsk szwedzkich, ros.
 • 600 a Wawrzecki Tomasz c naczelnik powstania d 1794 r.
 • 610 a Jezuici
 • 610 a Jezuici
 • 651 a Drezno m. z Niemcy
 • 651 a Lwów m. z Ukraina
 • 651 a Lwów m. na Ukrainie
 • 651 a Poznań m. woj.
 • 651 a Poznań m. woj.
 • 651 a Słonim m. z Litwa
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Warszawa m. y 18 w.
 • 653 a Literatura polska - wiersze 18 w.
 • 653 a Literatura polska - wiersze 18 w.
 • 655 a Nagrobki
 • 700 a Molski Marcin c poeta
 • 700 a Matuszewicz Tadeusz c poeta c publicysta c min. skarbu
 • 700 a Krasicki Ignacy c bp warmiński c abp gnieźnieński c poeta
 • 700 a Kniaźnin Franciszek Dionizy c poeta
 • 700 a Kochanowski Jan c poeta
 • 700 a Kochowski Wespazjan c poeta c historyk
 • 700 a Korytyński Onufry Tomasz c poeta c tłumacz
 • 700 a Jasiński Jakub c gen. lejtnant c poeta c jakobin
 • 700 a Homerus c poeta
 • 700 a Zabłocki Franciszek c komediopisarz
 • 700 a Węgierski Kajetan c poeta
 • 700 a Świętorzecki Józef Kazimierz c poeta, c tłumacz
 • 700 a Trembecki Stanisław poeta
 • 700 a Ogiński Michał Kazimierz c hetman w. lit., c poeta
 • 700 a Rogaliński Kasper c poeta, c woj. inflancki
 • 700 a Naruszewicz Adam Stanisław c poeta, c historyk, c bp smoleński, łucki
 • 700 a Sapieha Aleksander Michał c kanclerz w. lit.
 • 700 a Niemcewicz Julian Ursyn poeta, historyk, działacz polityczny
 • 700 a Plato c filozof grecki
 • 700 a Czyż Jan c poeta, gen. wojsk polskich
 • 700 a Niemcewicz Julian Ursyn poeta, historyk, działacz polityczny
 • 700 a Trembecki Stanisław poeta
 • 700 a Chrzanowski (Kajetan?) c (rezydent pol. w Turcji?)
 • 700 a Ancuta Jan c poeta
 • 852 j BK 11190

Indeksy