Korespondencja osób trzecich. Litery A-H.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14266
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
  • Materiały obce w spuściźnie
  • Korespondencja osób trzecich. Litery A-H.
 • Miejsce i czas powstania: 1949-1990
 • Opis fizyczny: 158 k. 37x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., fran., pol., port.,
 • Zawartość: Korespondencja osób trzecich A-H: Albin Janusz do Urzędu Celnego we Wrocławiu 1973 (1) k. 1-2. - Badische Bank w Karsluhe do Jóźwiaka Stanisława 1958 (1) k. 3. - Barański Jan do: Olszewskiego Witolda 1958 (1) k. 4-6; kolegów 1959-1960 (2) k. 7-11. - Barański Marian do marszałka Sejmu PRL 1972 (1) k. 12-29. - Barclays Bank Limited do Jóźwiaka Stanisława 1958 (1) k. 30. - Bartczak Stanisław do NN 1972 (1) k. 31-32. - Best Paul J. do Jurewicza Lesława 1976 (1) k. 33. - Bieliński Czesław do Galińskiego Romana 1974 (1) k. 34. - Blachnicki Franciszek do: abonentów pisma Prawda + Wyzwolenie 1983 (1) k. 35; Riessera Jana 1983 (1) k. 36-38. - Bleiber H. do Kocója Henryka 1987 (1) k. 39. - Blewet John E. do Tucholskiego-Poraya S. J.1969 (1) k. 40. - Bogdanowicz Piotr do: Kazimierza... 1973 (1) k. 41; Giertychowej Marii 1979 (1) k. 42. - Bouloiseau Mari do NN 1987 (1) k. 43. - Boyce David do Frasera Hamisha 1979 (1) k. 44. - Browne Michael do Frasera Hamisha 1969 (1) k. 45-46. - Bruks Feliks S. do Tyndorfa 1988 (1) k. 47. - Bugno A. do Kurowskiego Bożysława b. d. (1) k. 48. - Catter John do Frasera Hamisha 1983 (2) k. 49-50. - Cazalet J. A. do Polonica Publications Limited 1968 (1) k. 51. - Cepura Adolf do Galińskiej D. 1949 (1) k.52. - Chowaniec C. do Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1967 (1) k. 53. - Conventual Franciscan Friars Marytown do Frasera Hamisha 1970 (1) k. 54. - "Cuor di Gesù" do Frasera Hamisha 1981 (1) k. 55. - Czapliński Stefan do: Carçao Gustavo 1973 (1) k. 56-62; Pawełkiewicza Janusza 1973 (1) k. 60-62; ks. Stanisława ... 1978 (1) k. 64-65. - Czartoryski Piotr do Kyci Marcelego 1981 (2) k. 66-68. - Człowiekowski I. J. do Hendersona Larry'ego 1985 (1) k. 69-71. - Dłużewski Wojciech do: NN 1973-1974 (3) k. 72-75; Marcinkowskiego Karola 1983 i b. d. (2) k. 76-77; Kapsy Heleny 1979 (1) k. 78. - Dehoux J. M. do Dowbora Ladislasa 1966 (1) k. 79. - Dobraczyński Jan do Piotrowskiego Stefana 1983 (1) k. 80-81. - Domiańska Henryka do Czaplińskiego Stefana 1977 (1) + list Czaplinskiego S. do Domiańskiej H. k. 82. - Dowbor Ladislas do: Lopeza Arthura B. 1961 (1) k. 83-85; Gordona Lincolna 1966 (1) k. 86-87. - Duffy Joseph A. do Kernana Julie 1957 (1) k. 88. - Dziewanowski W. do NN b. d. (1) k. 89-90. - Dmowski Roman do Wolikowsiej Izabeli z Lutosławskiech 1933 (1) k. 91-92. - Eck Ing. B. do Pauqueta P. P. 1960 (2) k. 93-99. - Finc Marek do Prakuratora Generalnego PRL w Warszawie 1986 (1) k. 100-101. - Filipowicz T. do Jurewicza Lesława 1975 (1) k. 102. - Fleming Harry S. do Tucholskiego-Poray Stanisława J. 1969 (1) k. 103. - Galiński Roman do: NN z 1941 (1) k. 104; Siemaszko Napoleona 1969 (1) k. 105; Tarnowskiego Jana Kazimierza 1970 (1) k. 106; Giertych Janiny 1973 (3) k. 107-111; Maliszewskiego Czesława 1974 (1) k. 112; The Daily Telegraph b. d. (1) k. 113. - Giertych Janina do: Stronnictwa Narodowego 1956 (1) k. 114-115; NN 1970 (3) k. 116-118. - Giertych Maciej do: NN 1958-1962 (2) k. 119-121; Frasera Hamisha 1980-1983 (3) k. 122-126; Episkapatu Polski 1984 (1) k. 127; Matt A. J. Jr. 1984 (1) k. 128. - List otwarty "Odpowiedź katolickim filozofom przyrody, którzy bronią ewolucji" 1990 (1) k. 129. - Giertych Maria do Haskoby 1965 (1) k. 130. - Glass Henryk do NN 1978 (1) k. 131. - Gładkowski Romuald do Poradowskiego Michała 1985 (2) k. 132-133. - Godechot Jacques do NN 1987 (1) k. 134. - Gontarczyk Jan do Jóźwiaka Stanisława 1958 (1) k. 135. - Graber Rudolf do Żurowskiej Felicji 1974 (1) k. 136. - Grabińska-Pomian Aleksandra do Giertych Marii 1978 (1) k. 137-138. - Gromnicka do Matłachowskiej Róży 1968 (1) k. 139. - Grządziel Juliusz do Jóźwiaka Stanisława 1959 (1) k. 140. - Gunzert W. do Tarnowskiego Jana Kazimierza 1978 (1) k. 141-142. - Gustaw Romuald do Giertych Janiny 1974 (2) k. 143-146. - Harasimowicz K. do Giertych Janiny 1957 (1) k. 147. - Heller Michał, Ślaga Szczepan, Turek Józef, Łuciński Józef do Nossola Alfonsa 1990 (1) k. 148. - Heese Włodzimierz do Hoblera Tadeusza 1980 (1) k. 149-150. - Hobler Tadeusz do: NN 1980 (1) k. 151-152; Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1981 (1) k. 153-154. - Holzapfel Kurt do Kocója Henryka 1987 (1) k. 155-156. - Hull Patricia D. do Malenczaka Romana J. 1977 (1) k. 157. - Hyżewicz Stanisław do Łukaczyńskiego Zbigniewa 1958 (1) k. 158
 • Hasła przedmiotowe:
  • Akademie der Wissenschaften der DDR Niemcy
  • American Institute for Free Labor Development
  • An die Kirchen Zeitung Niemcy
  • Badische Bank Karsluhe Niemcy
  • Barclays Bank Limited 1958 Anglia
  • Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów Niemcy
  • Conventual Franciscan Friars Marytown
  • Cuor di Gesù Malta
  • Daily Telegraph Anglia
  • Dziennik Dla Wszystkich
  • Episkopat Polski
  • Karl-Marx-Universität Niemcy
  • Polonica Publications Limited Anglia
  • Polskie Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych w Ameryce Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  • Prakuratura Generalna PRL
  • Prawda + Wyzwolenie Niemcy
  • Sejm 1972 Polska
  • Stronnictwo Narodowe Centralny Wydział Wykonawczy Anglia
  • Towarzystwo im. Romana Dmowskiego Anglia
  • Veritas Foundation Press Anglia
  • Zakład Narodowy im. Osolinskich PAN Biblioteka Polska
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Biblioteka Uniwersytecka
  • Biblioteki
  • Banki Anglia
  • Czasopisma Niemcy
  • Towarzystwa Anglia
  • Zgromadzenia religijne
  • Instytuty Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  • Franciszkanie Marytown
  • Partie polityczne Anglia
  • Kościół Katolicki
  • Biblioteki
  • Stowarzyszenia Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  • Uniwersytety
  • Chicago m., Polskie Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych w Ameryce 1988 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  • Karsluhe m., Badische Bank 1958 Niemcy
  • Lublin m., Katolicki Uniwersytet Lubelski 1974
  • Ragensberg m., biskupstwo 1974 Niemcy
  • Wrocław m., Zakład Narodowy im. Osolinskich PAN 1973

MARC

 • 240 a Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
 • 243 a Materiały obce w spuściźnie
 • 245 a Korespondencja osób trzecich. Litery A-H.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1949-1990
 • 300 a 158 k. c 37x21 cm i mn.
 • 340 d rkps, masz., dr. e luźne
 • 520 a Korespondencja osób trzecich A-H: Albin Janusz do Urzędu Celnego we Wrocławiu 1973 (1) k. 1-2. - Badische Bank w Karsluhe do Jóźwiaka Stanisława 1958 (1) k. 3. - Barański Jan do: Olszewskiego Witolda 1958 (1) k. 4-6; kolegów 1959-1960 (2) k. 7-11. - Barański Marian do marszałka Sejmu PRL 1972 (1) k. 12-29. - Barclays Bank Limited do Jóźwiaka Stanisława 1958 (1) k. 30. - Bartczak Stanisław do NN 1972 (1) k. 31-32. - Best Paul J. do Jurewicza Lesława 1976 (1) k. 33. - Bieliński Czesław do Galińskiego Romana 1974 (1) k. 34. - Blachnicki Franciszek do: abonentów pisma Prawda + Wyzwolenie 1983 (1) k. 35; Riessera Jana 1983 (1) k. 36-38. - Bleiber H. do Kocója Henryka 1987 (1) k. 39. - Blewet John E. do Tucholskiego-Poraya S. J.1969 (1) k. 40. - Bogdanowicz Piotr do: Kazimierza... 1973 (1) k. 41; Giertychowej Marii 1979 (1) k. 42. - Bouloiseau Mari do NN 1987 (1) k. 43. - Boyce David do Frasera Hamisha 1979 (1) k. 44. - Browne Michael do Frasera Hamisha 1969 (1) k. 45-46. - Bruks Feliks S. do Tyndorfa 1988 (1) k. 47. - Bugno A. do Kurowskiego Bożysława b. d. (1) k. 48. - Catter John do Frasera Hamisha 1983 (2) k. 49-50. - Cazalet J. A. do Polonica Publications Limited 1968 (1) k. 51. - Cepura Adolf do Galińskiej D. 1949 (1) k.52. - Chowaniec C. do Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1967 (1) k. 53. - Conventual Franciscan Friars Marytown do Frasera Hamisha 1970 (1) k. 54. - "Cuor di Gesù" do Frasera Hamisha 1981 (1) k. 55. - Czapliński Stefan do: Carçao Gustavo 1973 (1) k. 56-62; Pawełkiewicza Janusza 1973 (1) k. 60-62; ks. Stanisława ... 1978 (1) k. 64-65. - Czartoryski Piotr do Kyci Marcelego 1981 (2) k. 66-68. - Człowiekowski I. J. do Hendersona Larry'ego 1985 (1) k. 69-71. - Dłużewski Wojciech do: NN 1973-1974 (3) k. 72-75; Marcinkowskiego Karola 1983 i b. d. (2) k. 76-77; Kapsy Heleny 1979 (1) k. 78. - Dehoux J. M. do Dowbora Ladislasa 1966 (1) k. 79. - Dobraczyński Jan do Piotrowskiego Stefana 1983 (1) k. 80-81. - Domiańska Henryka do Czaplińskiego Stefana 1977 (1) + list Czaplinskiego S. do Domiańskiej H. k. 82. - Dowbor Ladislas do: Lopeza Arthura B. 1961 (1) k. 83-85; Gordona Lincolna 1966 (1) k. 86-87. - Duffy Joseph A. do Kernana Julie 1957 (1) k. 88. - Dziewanowski W. do NN b. d. (1) k. 89-90. - Dmowski Roman do Wolikowsiej Izabeli z Lutosławskiech 1933 (1) k. 91-92. - Eck Ing. B. do Pauqueta P. P. 1960 (2) k. 93-99. - Finc Marek do Prakuratora Generalnego PRL w Warszawie 1986 (1) k. 100-101. - Filipowicz T. do Jurewicza Lesława 1975 (1) k. 102. - Fleming Harry S. do Tucholskiego-Poray Stanisława J. 1969 (1) k. 103. - Galiński Roman do: NN z 1941 (1) k. 104; Siemaszko Napoleona 1969 (1) k. 105; Tarnowskiego Jana Kazimierza 1970 (1) k. 106; Giertych Janiny 1973 (3) k. 107-111; Maliszewskiego Czesława 1974 (1) k. 112; The Daily Telegraph b. d. (1) k. 113. - Giertych Janina do: Stronnictwa Narodowego 1956 (1) k. 114-115; NN 1970 (3) k. 116-118. - Giertych Maciej do: NN 1958-1962 (2) k. 119-121; Frasera Hamisha 1980-1983 (3) k. 122-126; Episkapatu Polski 1984 (1) k. 127; Matt A. J. Jr. 1984 (1) k. 128. - List otwarty "Odpowiedź katolickim filozofom przyrody, którzy bronią ewolucji" 1990 (1) k. 129. - Giertych Maria do Haskoby 1965 (1) k. 130. - Glass Henryk do NN 1978 (1) k. 131. - Gładkowski Romuald do Poradowskiego Michała 1985 (2) k. 132-133. - Godechot Jacques do NN 1987 (1) k. 134. - Gontarczyk Jan do Jóźwiaka Stanisława 1958 (1) k. 135. - Graber Rudolf do Żurowskiej Felicji 1974 (1) k. 136. - Grabińska-Pomian Aleksandra do Giertych Marii 1978 (1) k. 137-138. - Gromnicka do Matłachowskiej Róży 1968 (1) k. 139. - Grządziel Juliusz do Jóźwiaka Stanisława 1959 (1) k. 140. - Gunzert W. do Tarnowskiego Jana Kazimierza 1978 (1) k. 141-142. - Gustaw Romuald do Giertych Janiny 1974 (2) k. 143-146. - Harasimowicz K. do Giertych Janiny 1957 (1) k. 147. - Heller Michał, Ślaga Szczepan, Turek Józef, Łuciński Józef do Nossola Alfonsa 1990 (1) k. 148. - Heese Włodzimierz do Hoblera Tadeusza 1980 (1) k. 149-150. - Hobler Tadeusz do: NN 1980 (1) k. 151-152; Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1981 (1) k. 153-154. - Holzapfel Kurt do Kocója Henryka 1987 (1) k. 155-156. - Hull Patricia D. do Malenczaka Romana J. 1977 (1) k. 157. - Hyżewicz Stanisław do Łukaczyńskiego Zbigniewa 1958 (1) k. 158
 • 541 a Giertych Maciej b Kórnik c c d 2006 e 1420
 • 546 a Ang., fran., pol., port.,
 • 610 a Akademie der Wissenschaften der DDR Niemcy
 • 610 a American Institute for Free Labor Development
 • 610 a An die Kirchen Zeitung Niemcy
 • 610 a Badische Bank Karsluhe a Niemcy
 • 610 a Barclays Bank Limited 1958 Anglia
 • 610 a Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów Niemcy
 • 610 a Conventual Franciscan Friars Marytown
 • 610 a Cuor di Gesù Malta
 • 610 a Daily Telegraph Anglia
 • 610 a Dziennik Dla Wszystkich
 • 610 a Episkopat Polski
 • 610 a Karl-Marx-Universität Niemcy
 • 610 a Polonica Publications Limited Anglia
 • 610 a Polskie Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych w Ameryce Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • 610 a Prakuratura Generalna PRL
 • 610 a Prawda + Wyzwolenie Niemcy
 • 610 a Sejm 1972 Polska
 • 610 a Stronnictwo Narodowe Centralny Wydział Wykonawczy Anglia
 • 610 a Towarzystwo im. Romana Dmowskiego Anglia
 • 610 a Veritas Foundation Press Anglia
 • 610 a Zakład Narodowy im. Osolinskich PAN Biblioteka Polska
 • 650 a Katolicki Uniwersytet Lubelski |Biblioteka Uniwersytecka
 • 650 a Biblioteki
 • 650 a Banki z Anglia
 • 650 a Czasopisma z Niemcy
 • 650 a Towarzystwa z Anglia
 • 650 a Zgromadzenia religijne
 • 650 a Instytuty z Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • 650 a Franciszkanie Marytown
 • 650 a Partie polityczne z Anglia
 • 650 a Kościół Katolicki
 • 650 a Biblioteki
 • 650 a Stowarzyszenia z Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • 650 a Uniwersytety
 • 651 a Chicago x m., Polskie Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych w Ameryce y 1988 z Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • 651 a Karsluhe x m., Badische Bank y 1958 z Niemcy
 • 651 a Lublin x m., Katolicki Uniwersytet Lubelski y 1974
 • 651 a Ragensberg x m., biskupstwo y 1974 z Niemcy
 • 651 a Wrocław x m., Zakład Narodowy im. Osolinskich PAN y 1973
 • 700 a Albin Janusz c dyrektor Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich d 20 w.
 • 700 a Barański Jan d 20 w.
 • 700 a Barański Marian d 20 w.
 • 700 a Bartczak Stanisław c ks. d 20 w.
 • 700 a Best Paul J. d 20 w.
 • 700 a Bieliński Czesław d 20 w.
 • 700 a Blachnicki Franciszek c ks. d 20 w.
 • 700 a Bleiber H. c prof., Akademie der Wissenschaften der DDR d 20 w.
 • 700 a Blewet John E. d 20 w.
 • 700 a Bogdanowicz Piotr d 20 w.
 • 700 a Bouloiseau Mari d 20 w.
 • 700 a Boyce David d 20 w.
 • 700 a Browne Michael Card d 20 w.
 • 700 a Bruks Feliks S. c prezydent Polskiego Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych w Ameryce d 20 w.
 • 700 a Bugno A. d 20 w.
 • 700 a Carçao Gustavo d 20 w.
 • 700 a Catter John d 20 w.
 • 700 a Cazalet J. A. d 20 w.
 • 700 a Cepura Adolf c redaktor naczelny Dziennika Dla Wszystkich d 20 w.
 • 700 a Chowaniec C. d 20 w.
 • 700 a Czapliński Stefan d 20 w.
 • 700 a Czartoryski Piotr d 20 w.
 • 700 a Człowiekowski I. J. d 20 w.
 • 700 a Dehoux J. M. d 20 w.
 • 700 a Dłużewski Wojciech c Veritas Foundation Press d 20 w.
 • 700 a Dmowski, Roman d (1864-1939)
 • 700 a Dobraczyński Jan d 20 w.
 • 700 a Domiańska Henryka d 20 w.
 • 700 a Dowbor Ladislas d 20 w.
 • 700 a Dowbor Ladislas d 20 w.
 • 700 a Duffy Joseph A. d 20 w.
 • 700 a Dziewanowski W. d 20 w.
 • 700 a Eck Ing. B. d 20 w.
 • 700 a Filipowicz T. d 20 w.
 • 700 a Finc Marek d 20 w.
 • 700 a Fleming Harry S. d 20 w.
 • 700 a Fraser Hamish d 20 w.
 • 700 a Fraser Hamish d 20 w.
 • 700 a Galińska D. d 20 w.
 • 700 a Galiński Roman d 20 w.
 • 700 a Giertych Janina d 20 W.
 • 700 a Giertych Janina d 20 w.
 • 700 a Giertych Maciej c prof. d 20 w.
 • 700 a Giertych Maria d 20 w.
 • 700 a Giertych Maria d 20 w.
 • 700 a Gładkowski Romuald c dr d 20 w.
 • 700 a Glass Henryk d 20 w.
 • 700 a Godechot Jacques d 20 w.
 • 700 a Gontarczyk Jan d 20 w.
 • 700 a Gordon Lincoln d 20 w.
 • 700 a Graber Rudolf c bp Ragensburga d 20 w.
 • 700 a Grabińska-Pomian Aleksandra d 20 w.
 • 700 a Gromnicka d 20 w.
 • 700 a Grządziel Juliusz d 20 w.
 • 700 a Gunzert W. d 20 w.
 • 700 a Gustaw Romuald c dyrektor Biblioteki KUL
 • 700 a Harasimowicz K. c sekretarz Centralnego Wydziału Wykonawczego Stronnictwa Narodowego d 20 w.
 • 700 a Haskoba d 20 w.
 • 700 a Heese Włodzimierz d 20 w.
 • 700 a Heller Michał c ks., prof. d 20 w.
 • 700 a Henderson Larry d 20 w.
 • 700 a Hobler Tadeusz d 20 w.
 • 700 a Holzapfel Kurt c dr Karl-Marx-Universität Sektion Geschichte d 20 w.
 • 700 a Hull Patricia D. d 20 w.
 • 700 a Hyżewicz Stanisław d 20 w.
 • 700 a Jóźwiak Stanisław d 20 w.
 • 700 a Jóźwiak Stanisław d 20 w.
 • 700 a Jurewicz Lesław d 20 w.
 • 700 a Jurewicz Lesław d 20 w.
 • 700 a Kapsa Helena d 20 w.
 • 700 a Kernan Julie d 20 w.
 • 700 a Kocój Henryk c prof. d 20 w.
 • 700 a Kocój Henryk c prof. d 20 w.
 • 700 a Kurowski Bożysław d 20 w.
 • 700 a Kycia Marceli d 20 w.
 • 700 a Lopez Arthur B. c dyrektor American Institute for Free Labor Development d 20 w.
 • 700 a Łukaczyński Zbigniew d 20 w.
 • 700 a Malenczak Roman J. d 20 w.
 • 700 a Maliszewski Czesław d 20 W.
 • 700 a Marcinkowski Karol d 20 w.
 • 700 a Matłachowska Róża d 20 w.
 • 700 a Matt A. J. Jr. d 20 w.
 • 700 a Nossol Alfons c ks., prof. d 20 w.
 • 700 a Olszewski Witold d 20 w.
 • 700 a Pauquet P. P. c An die Kirchen Zeitung d 20 w.
 • 700 a Pawełkiewicz Janusz d 20 w.
 • 700 a Piotrowski Stefan c ks., prałat d 20 w.
 • 700 a Poradowski Michał c ks., prof. d 20 w.
 • 700 a Riesser Jan c reżyser d 20 w.
 • 700 a Siemaszko Napoleon d 20 w.
 • 700 a Tarnowski Jan Kazimierz d 20 W.
 • 700 a Tucholski-Poray S. J. d 20 w.
 • 700 a Tucholski-Poray Stanisław J. d 20 w.
 • 700 a Tyndorf d 20 w.
 • 700 a Wolikowska Izabela z Lutosławskich d 20 w.
 • 700 a Żurowska Felicja d 20 w.
 • 852 j BK 14266
 • 999 a EN, JN

Indeksy