Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14516/1
 • Kopie: CD 209a/1-2
 • Tytuł:
  • Materiały do historii Wielkopolski XIX i XX w. ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu
  • Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945) Cz. 1
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 777 k. 29,7 x 21 cm i mniejsze
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Popek, Wanda (1901-1973): Wspomnienia z pobytu w Forcie VII w Poznaniu (za przynależność do organizacji Polska Niepodległa), k. 577-579.
  • Kucharska, Jadwiga: Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945 - nauczanie na terenie Ukrainy, k. 382.
  • Przybycin, Henryk (1916-1993): Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 r. i pobytu w obozie na Błoniach (Inowrocław), relacje spisał Włodzimierz Przybycina, k. 580-581.
  • Soroko, Janina (1890-1986): Wspomnienia z okresu II wojny światowej (Tajne nauczanie języka polskiego w czasie okupacji - Olszewo, gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa), przy tym uzup. Zygmunta Witkowskiego, k. 668-672.
  • Sonnewend, Tadeusz (1923-?): Życiorys, przy tym. fot. autora i wizytówka, k. 665-667.
  • Pohl, Marceli (1921-?): Mój życiorys [m.in. konspiracyjne harcerstwo na ziemi sierakowskiej i międzychodzkiej podczas okupacji 1939-1945), 568-576.
  • Andrzejewska, Anna: Obrona Żydowa [1939 r.], k. 1-10.
  • Solecki, Franciszek: Życiorys, k. 664.
  • Smolarz, Marian: Wspomnienia z tajnego nauczania w Rzadkowie (pow. Chodzież) 1940-1945, przy tym lista uczniów, k. 636-640.
  • Andrzejewska, Anna: Pierwsze dni września 1939 r. w Jankowie Dolnym, 1968 r., przy tym fot. pomnika upamiętniający egzekucję 16 Polaków (10 IX 1939 r.) w Jankowie Dolnym stojący na rozwidleniu szosy Gniezno-Trzemeszno-Strzyżewo, k. 11-15.
  • Sobiałkowski, Antoni: Wspomnienia uczestnika II wojny światowej (m.in. o Franciszku Witaszku 1908-1943), k. 654-663.
  • Sobecki, Izydor (1910-1966): Wspomnienia o Ryszardzie Nieboraku (1915-1944), więźniu Fortu VII w Poznaniu i obozu w Żabikowie, k. 641-653.
  • Silska, Mieczysława (1921-?): Biografia [działalnośc konspiracyjna w Poznaniu 1939-1945], przy tym fot. autorki i jej ojca Ignacego Silskiego (?-1941), k. 605-619.
  • Bardoński, Kazimierz (1902-?): Życiorys [m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, kampania wrześniowa, pobyt w Forcie VII i Żabikowie], k. 16.
  • Boczek, Anotni (1908-?): Wspomnienia z działalności nauczycielskiej w niemieckich oflagach i stalagach: Dössel, Itzehoe, Lübeck, Sandbostel, k. 17.
  • Rynkowski, Wawrzyniec (1900-1966 post): Wspomnienia 1918-1966 (powstanie wielkopolskie 1918/1919, zamach majowy 1926 r., ruch oporu w pow. ostrowskim w Wielkopolsce, Armia Krajowa, wyzwolenie Ostrowa Wielkopolskiego, podziemie zbrojne 1945-1948), k. 597-601.
  • Ratajczak, Kazimierz: Moje wspomnienia (powstanie organizacji sakutowe "Żuaw" w Poznaniu w 1912 r.), k. 582-584.
  • Stabno-Palacz, Kazimiera (1931-2007): Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945, tajne nauczanie w Kosowie (obecnie pow. radomski, woj. mazowieckie), k. 673-675.
  • Sługocki, Karol: Udział kaliskiego harcerstwa w obronie przeciwlotniczej Kalisza we wrześniu 1939 r., k. 629-635.
  • Biliński, Antoni: Moje wspomnienia z lat 1939-1945 (m.in. obrona Warszawy w 1939 r., Armia Krajowa w okolicy Pleszewa woj. wielkopolskie), k. 42-59.
  • Scherwentke, Aleksander: Relacja o bracie Józefie Scherwentke (1904-1939), nauczycielu z Rawicza, który był inicjatorem uwolnienia więźniów z rawickiego więzienia po wybuchu wojny w 1939 r., k. 602-604.
  • Skibiński, Ildefons (1912-1975): Walki graniczne w Kaszczorze w 1939 r., k. 620-625.
  • Brylański, Ignacy (1924-?): Oświadczenie o ruchu oporu w Puszczy Noteckiej, k. 60.
  • Storczyk, Edmund (1923-2001): Wspomnienia z okresu okupacji w Poznaniu 1939-1945 (m.in. tajne harcerstwo, tajne nauczanie, wyzwolenie Poznania), k. 697-698.
  • SüSS-Zachaczewska, Danuta (1915-1982): Moje wspomnienia - tajne nauczanie na terenie Poznania podczas okupacji, k. 699-706.
  • Ryfa, Stanisław (1906-1941): Życiorys, przy tym fot., k. 595a-596.
  • Słomiński, Stanisław (1889-1945 post): Życiorys (powstanie wielkopolskie 1918/1919 w Poznaniu i Śmiglu, oświata w Śmiglu w okresie międzywojennym, okupacja w Śmiglu), k. 626-628.
  • Broniecki, Jan (1886-?): Wspomnienia (powstanie wielkopolskie 1918/1919 w Gołańczy i Poznaniu, wkroczenie wojsk hitlerowskich do Przebędowa w 1939 r.), przy tym dokum. weryfikacyjne ZBoWiD-u i ZUS-u, k. 35-41.
  • Szymendera, Franciszek (1906-1986): Relacja z działalności w ruchu oporu podczas okupacji 1939-1945 na terenie Poznania i w kraju (m.in. partyzantka w okolicach Lwowa, walki II Armii WP), k. 707-711.
  • Bojarska, Maria (1901-1993): Wspomnienia z konspiracji i tajnego nauczania w Ostrowie Wielkopolskim 1939-1945, k. 18-28.
  • Rubach, Stanisław (1895-?): Relacja dotycząca okupacji niemieckiej na terenie Koła i pow. kolskiego, spisała Janina Szperka, k. 594-595.
  • Świerkowski, Franciszek: Wspomnienia z walk o Kłecko w 1939 r., k. 715-724.
  • Trafankowski, Lech (1918-?): Wyjątki ze wspomnień okupacyjnych i działalności w ruchu oporu (m.in. Poznań, Warszawa), k. 729-736.
  • Busz, Tadeusz (?-1964): Pamiętnik z kampanii wrześniowej w 1939 r. (płk pożarnictwa, powstaniec wielkopolski 1918/1919 z Pogorzeli), przy tym dokumenty medyczne, przepustki ze szpitala, fot. autora, k. 61-79.
  • Dekert Marceli, Kasprzak Kazimierz, Mrozek Antoni (1908-1981): Oświadczenie o pracy konspiracyjnej byłych jeńców polskich na terenie III Rzeszy [Stalag III B Amtitz (Gębice, woj. lubuskie, pow. krośnieński) oraz Bärwalde in der Neumark (Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński), k. 83-86.
  • Stachowiak, Jakub (1900-?): Relacja z kampanii wrześniowej 1939 r. (Murowana Goślina, Oborniki Wielkopolskie, Łowicz, Sochaczew) spisana przez Barbarę Witkowską, k. 676-677.
  • Stencel, Franciszek: Wspomnienia łącznika organizacji Polska Niepodległa, przy tym fot. autora, wizytówka, k. 678-684.
  • Torz, Dariusz: Historia Jerzego Wrzesińskiego (1901-1969), powstańca wielkopolskiego, k. 727-728.
  • Ciesielska, Katarzyna (1897-?): Życiorys [m.in. o mężu Antonim Ciesielskim (1895-1943), powstańcu wielkopolskim 1918/1919], przy tym. zaświadczenia Antoniego Ciesielskiego (1895-1943) o udziale w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, k. 81-82.
  • Rewers, Stefan (1907-?): Wspomnienia z kampanii wrześniowej w 1939 r. jako dowódca I plutonu 7 kompanii III batalionu 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii Poznań, spisała Stanisława Lewandowska, k. 585-593.
  • Zaświadczenie o konspiracyjnej działalności Stefanii Łajp (1905-1993) w Sierpcu (woj. mazowieckie), k. 776.
  • Dutka, Franciszek (1915-1987): Wspomnienia z działań wojennych i niewoli w Stalagu I A Stablack, k. 94-105.
  • Tomiak, Katarzyna (1894-1962 post): Życiorys, przy tym zaśw. o służbie wojskowej męża Jana Tomiaka (1892-1940), powstańca wielkopolskiego, k. 725-726.
  • Boszenko, Roman: Wspomnienia z walk pod Uniejowem (9 IX 1939 r.), k. 29-34.
  • Stolski, Jan (1894-1977): Życiorys [m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, ruch oporu w Częstochowie 1939-1945), przy tym zaśw. o udziale autora w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, w tekście wykaz członków ruchu oporu w Częstochowie, k. 685-696.
  • Śniegocki, Henryk (1893-1971): Oświadczenie w sprawie śmierci Mikołaja Kadacza (1879-1939), prezydenta (1921-1922, 1924-1925), wiceprezydenta Poznania w Forcie VII w Poznaniu, k. 713-714.
  • Śniegocki, Henryk (1893-1971): Tajne szkolnictwo pod zaborem pruskim 1905-1918 [Poznań], k. 712.
  • Wojciechowski, Adolf (1912-1977): Wspomnienia z działalności konspiracyjnej podczas okupacji (m.in. Poznań, Generalna Gubernia), przy tym [k. 753-754] fot. autora i brata Bolesława (?-1943), k. 745-750.
  • Fincel, Zygmunt: Przeżycia wojenne (m.in. wrzesień 1939 r. w Poznaniu, 3 Pułk Lotniczy Poznań Ławica, wyzwolenie Poznania w 1945 r.), k. 109-112.
  • Chyży, Józef (1899-?): Wspomnienie z powstania wielkopolskiego 1918/1919, k. 80.
  • Wywiad z Tadeuszem Bulskim (1911-1979) i Janem Przynogą (1905-1984) działonowymi obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r., przy tym fot. rozmówców, k. 760-775.
  • Witkowski, Zygmunt (1904-1998): Wspomnienia z tajnego nauczania w Raduniu (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś), k. 737-744.
  • Drela, Edmund (1913-?): Wspomnienia [m.in. kampania wrześniowa w 57 Pułku Piechoty, pobyt w Stalagu VI J Krefeld Fichtenhein], k. 87-93.
  • Zaworska, Walentyna (1893-1971): Życiorys, k. 777.
  • Gołębiowski, Stanisław (1910-1987): Wspomnienia z tajnego nauczania 1939-1945 w pow. opatowskim i pow. sandomierskim, przy tym życiorys, dyplom i zaświadczenie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, k. 160-249 [uwaga - 2 egz.] .
  • Wspomnienie o Klarze May (1901-1981), nauczycielce z Kościana i Parzęczewa, k. 759.
  • Gołębiowski, Stanisław (1910-1987): Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 r., przy tym życiorys i fot. autora, k. 121-159.
  • Garczarek, Józef (1891-?): Okres wojny i okupacji we Wronkach (1939-1945), k. 119-120.
  • Groberski, Bronisław: Wspomnienia z pobytu w więzieniu w Rawiczu podczas okupacji 1939-1945, relację spisał Ludwik Gomolec, k. 266-269.
  • Wojciechowski, Kazimierz (1902-?): Przebieg służby wojskowej podczas II wojny światowej i pobyt w obozach jenieckich, k. 751-752.
  • Dworczak, Władysława (1890-1973): Życiorys, przy tym zaśw. o przebiegu służby powstańca wielkopolskiego Piotra Dworczaka (1900-1952), k. 106-108.
  • Wrzeszczyński, Edward: Relacja o egzekucji Polaków w Gostyniu 21 X 1939 r., k. 755-758.
  • Fryske, Stanisława (1893-?): Życiorys, k. 118.
  • Hodys, Helena (1897-1975): Wspomnienia z tajnego nauczania podczas okupacji w Stobiecku Szlacheckim (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice), k. 310-311.
  • Kaczmarek, Florian: Wspomnienia z tajnego nauczania 1939-1945 w pow. kościańskim, relację spisał Witold Żętkowski, nauczyciel z Dąbcza (gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie), k. 344-346.
  • Grabiak, Wawrzyniec (1900-1964): Życiorys [m.in. powstanie wielkopolskie w Pozananiu, pobyt w Forcie VII, Żabikowie, Dachau], k. 264-265.
  • Handke, Helena (1912-?): Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945 (Grudziądz, Leszno, pobyt w obozach koncentracyjnych: Fort VII w Poznaniu, Oświęcim Brzezinka, Ravensbrück, Flossenburg), k. 304-307.
  • Górnaś, Danuta: Okupacja w moim mieście [Jarocin] - wywiad z Edmundem Rabczewskim (1906-?), k. 250-263.
  • Horowska, Teodozja (1911-1995): Ankieta Jana Horowskiego (1909-1976, nauczyciela Państwowego Liceum i Gimnazjum w Śremie), nauczyciela tajnego nauczania w Dzierążni (pow. pińczowski, woj. świętokrzyski), k. 326.
  • Formanowicz, Janina (1916-1992): Wspomnienia z tajnego nauczania w Kazimierzy Wielkiej [obecnie woj. świętokrzyskie] 1941-1945, k. 113-117.
  • Krumraj, Paweł: Oświadczenie o ruchu oporu w powiecie chodzieskim 1939-1945, k. 373.
  • Hildebrańska, Stanisława (1900-1991): Życiorys, przy tym oświadczenie o udziale jej męża Waleriana Hildebrańskiego (1892-1941) w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, k. 308-309.
  • Gołębiowski, Stanisław (1910-1987): Wspomnienia z tajnego nauczania i początków Polski Ludowej /1939-1945/ (m.in. pow. opatowski, pow. sandomierski, Kraśnik), [2 egz.], przy tym fot. m.in. autora i inne, k. UZUP.
  • Grzesiak, Zygmunt: Oświadczenie o partyzancie Edmundzie Grzesiaku (1922-1942) z Karczewnika pow. Chodzież oraz o ruchu oporu w pow. chodzieskim, k. 292-295.
  • Materiały o działalności Kazimierza Czarneckiego w ruchu oporu w Poznaniu, k. 444-445.
  • Kaczmarczykowa, Maria (1911-2009): Moja praca w tajnym nauczaniu w latach 1940-1944 [w Krakowie], przy tym. zaświadczenia, k. 337-343.
  • Kaczmarek, Stanisław (1890-1984): Życiorys, przy tym zaśw. o udziale w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, k. 351-357.
  • Marszałek, Anna: Życiorys dr Mieczysława Marszałka (1896-1967), m.in. komendant Szpitala Wojskowego nr 403 podczas kampanii wrześniowej 1939 r., k. 442-443.
  • Machnikowska, Maria: Wspomnienie o Sylwestrze Machnikowskim (1903-1939), nauczycielu gimnazjalnym z Leszna, zamordowanym przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu, spisała Łucja Michalczyk, przy tym wizytówka Sylwestra Machnikowskiego, k. 432-435.
  • Kwaśniewska, Wiktoria (1905-?): Życiorys, przy tym zaświadczenie Stanisława Kwaśniewskiego (1885-1940) o udziale w walkach o niepodległość Polski, k. 420-422.
  • Lehmann, Sabina (1907-1979 post): Wspomnienia nauczycielki (m.in. okres po 1945 r. w Pacanowicach i Prokopowie, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie)
  • Jankowski, Piotr: Wspomnienia [I wojna światowa, powstanie wielkopolskie 1918/1919 w Bydgoszczy], przy tym fot. autora, k. 327-332.
  • Krzysik, Stanisław: Przyczynek do historii tajnego nauczania w Polsce w czasie okupacji [Budziszowice, pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie], k. 374-379.
  • Kaczmarek, Jan (1884-1962 post): Życiorys (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919 w pow. krotoczyńskim, praca w Jutorsinie), k. 347-350.
  • Namysłowska-Werner, Alina (1919-2004): Tajne nauczanie w czasie okupacji w Nowej Wsi (obecnie gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie), k. 528-531.
  • Matuszewski, Alojzy: Wspomnienie (m.in. "Sokół" w Gdańsku, armia gen. Władysława Andersa), k. 463.
  • Kamieniarz, Maria (1895-?): Życiorys [m.in. o mężu Piotrze Kamieniarzu (1898-1939), powstańcu wielkopolskim, zamordowanym w Forcie VII w Poznaniu), przy tym dokumenty poświadczające udział Piotra Kamieniarza (1898-1939) w powstaniu wielkopolskim, k. 370-372.
  • Grzesiak, Edmund (1922-1942): Moje wspomnienia z ruchu oporu w pow. chodzieskim, k. 271-291.
  • Materiały o działalności Władysławy Leczykiewicz w ruchu oporu w Poznaniu, k. 452-453.
  • Materiały dotyczące konspiracyjnej działalności podczas okupacji hitlerowskiej Ignacego Ferenca (1903-1981), pracownika poczty w Poznaniu, przy tym anonimy i donosy pisane przez Polaków na sąsiadów, k. 446-448.
  • Mrozek, Antoni (1908-1981): Na burzliwym szlaku walki z okupantem (kampania wrześniowa 1939 r. w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu, pobyt w Stalagu III B w Amtitz (Gębice), wyzwolenie Poznania w 1945 r.), przy tym fot. autora, oświadczenia świadków, k. 497-527.
  • Materiały dotyczące Antoniego Kromskiego (1892-1942), powstańca wielkopolskiego, zamordowanego przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu, k. 449-451.
  • Hornowska, Stanisława (1921-1993): O tajnym nauczaniu i Powstaniu Warszawskim /Wspomnienia, fakty, refleksje/, k. 312-325.
  • Materiały o Józefie Rybackim, więźniu Fortu VII w Poznaniu i Żabikowie, k. 457-458.
  • Hancyk, Zenon (1916-1971 post): Wspomnienia więźnia politycznego 1939-1945 (działalność w Poznaniu, śledztwo w poznańskim Domu Żołnierza, pobyt w Forcie VII w Poznaniu i w więzieniu w Rawiczu), przy tym fot. autora, k. 296-303.
  • Miętus, Michał (1886-?): Życiorys, przy tym. fot., k. 495-496.
  • Materiały o Janie Namyśle (1882-1941?), ppłk, zamordowanym przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu, k. 454.
  • Kurek, Antoni (1902-?): Życiorys (m.in. powstanie wielkopolskie), przy tym zaśw. o udziale w powstaniu wielkopolskim, k. 380-381.
  • Jerzykowski, Walerian: Charakterystyka partyzanta Edmunda Grzesiaka (1922-1942) z Karczewnika pow. Chodzież, k. 333-336.
  • Materiały o Weronice Przewoźniak (1922-1996), członkini grupy Franciszka Witaszka (1908-1943), k. 455-456.
  • Pawlak, Michał (1891-?): Wspomnienia 1913-1945 (min. I wojna światowa, powstanie wielkopolskie 1918/1919 , obrona Warszawy w 1939 r.), przy tym spis odznaczeń, wyciąg z książeczki wojskowej, k. 562-565.
  • Kunz, Stanisław: Ruch oporu w Wielkopolsce. Przyczynek do historii ruchu ludowego 1939-1945. [Bataliony Chłopskie w Wielkopolsce], k. 391-419.
  • Lewandowski, Stanisław (1922-?): Relacja o oddziale Gwardii Ludowej "Leśne Orły" w okręgu chodzieskim, k. 423-424.
  • Ławniczak, Czesław (1914-2011): Życiorys [m.in. służba w 7 Pułku Artylerii Ciężkiej i kampania wrześniowa 1939 r. w 25 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej], przy tym fot. autora, k. 426-431.
  • Mielcarek, Franciszek: Wspomnienia z okresu okupacji [m.in. kampania wrześniowa, pobyt w obozie jenieckim, ruch oporu na terenie Niemiec], k. 464-494.
  • Osińska, Wanda (1907-1985): Życiorys [m.in. o mężu Jana Osińskim (1904-1940), zamordowanym w Forcie VII w Poznaniu], przy tym odpis zaświadczenia o udziale męża Jana Osińskiego (1904-1940) w powstaniu wielkopolskim, k. 543-545.
  • Kaczmarkiewicz, Maria (1892-1972 post): Tajne nauczanie w Swarzędzu 1940-1945, przy tym fot. autorki i zeznania świadków, k. 358-369.
  • Maćkowicz, Władysław (1893-1975): Mój życiorys [powstanie wielkopolskie 1918/1919 w Złotowie (woj. wielkopolskie), praca jako kierownik szkoły w Radawnicy 1929-1939 (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) i Świętej 1945-1957 (pow. złotowski, woj. wielkopolskie), przy tym fot. autora z uczniami szkoły w Radawnicy, k. 436-441.
  • Piaskowska, Franciszka (1904-?): Życiorys, przy tym zaśw. Bolesława Piaskowskiego o służbie wojskowej podczas powstania wielkopolskiego 1918/1919, k. 566-567.
  • Nowak, Ludwik: Mój wrzesień 1939 (walki 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z Krotoszyna), k. 535-539.
  • Matuszczak, Walenty: Tajna działalność na odcinku oświatowym w czasie II wojny światowej (m.in. Kórnik, pow. śremski, pow. średzki), wywiad przeprowadziła Mirosława Szyguła, k. 461-462.
  • Ławicka, Franciszka (1898-?): Życiorys [m.in. relacja o mężu Czesławie Nowickim (?-1941), powstańcu wielkopolskim), k.425.
  • Nowacki, Kazimierz: Wspomnienia z konspiracji w Wielkopolsce [m.in. Jarocin, Środa Wielkopolska, Poznań], k. 532-534.
  • Materiały z działalności nauczycieli w czasie okupacji w Krzycku Wielkim [odpis z kroniki szkolnej], k. 459-460.
  • Owczarek, Stanisław (1889-?): Wspomnienie z powstania wielkopolskiego 1918/1919, przy tym zaśw. o udziale w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, k. 546-547.
  • Pawlaczyk, Albin (1913-?): Wspomnienia z konspiracji w organizacji Polska Niepodległa w Warszawie, k. 548-561.
  • Olejnik, Franciszek (1896-?): Życiorys [m.in. powstanie wielkopolskie w kompanii jarocińskiej], k. 540-542.
 • Grafika:
  • Sonnewend, Tadeusz (1923-?) 6 x 4 cm k. 665 fot.
  • Stencel Florian, łącznik organizacji Polska Niepodległa 6 x 4 cm k. 684 fot.
  • Pomnik upamiętniający egzekucję 16 Polaków (10 IX 1939 r.) w Jankowie Dolnym stojący na rozwidleniu szosy Gniezno-Trzemeszno-Strzyżewo 13,2 x 8,3 cm k. 15 fot.
  • Bulski Tadeusz (1911-1979) i Przynoga Jan (1905-1984) działonowi obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. 6,5 x 9,4 cm k. 761 fot.
  • Wojciechowski, Adolf (1912-1977) 8,8 x 6 cm k. 753 fot.
  • Gołębiowski Stanisław (1910-1987) 13,9 x 9 cm k. 162, 202 fot.
  • Kaczmarkiewicz Maria (1892-1972 post), nauczycielka tajnego nauczania w Swarzędzu (woj. wielkopolskie) 5,8 x 4 cm k. 360 fot.
  • Maćkowicz, Władysław (1893-1975) z uczniami szkoły w Radawnicy (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) w okresie międzywojennym 9 x 14 9 cm k. 441 fot.
  • Jankowski, Piotr żołnierz I wojny światowej 13,2 x 8,9 cm 8,8 x 13,6 cm k. 329-330 fot.
  • Miętus, Michał (1886-?) 8,2 x 5,8 cm k. 495 fot.
  • Silski, Ignacy (?-1941) 5,4 x 4,3 cm k. 606a fot.
  • Bracia: Wojciechowski, Adolf (1912-1977) i Wojciechowski, Bolesław (?-1943) 14,8 x 10,1 cm k. 754 fot.
  • Gimnazjum Koedukacyjne Powiatowej Rady Narodowej dla Dorosłych w Kraśniku, uczniowie i nauczyciele, m.in. Koszałka Mieczysław, Jach Zygmunt, Gołębiowski Stanisław (1910-1987) 13,8 x 8,9 cm k. 193, 233 fot.
  • Silska, Mieczysława (1921-?) 13,9 x 8,8 cm k. 606b fot.
  • Zieliński Stanisław (1911-1945), ksiądz, prefekt Szkoły Handlowej w Kraśniku 13,8 x 8,9 cm k. 191, 231 fot.
  • Gołębiowski Stanisław (1910-1987) i uczestnicy tajnego nauczania we wsi Szymanówka (gm. Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie), 1942 r. 9,2 x 11,7 cm k. 173, 213 fot.
  • Uczestniczki tajnego nauczania we wsi Szymanówka (gm. Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie): Borkowska Irena, Kilijańska Maria, Sałacińska Maria, 1942 r. 9,2 x 11,7 cm k. 171, 211 fot.
  • Kraśnik (pow. lubelskie), Szkoła Handlowa w Kraśniku - uczniowie, zakończenie roku szkolnego 1942/1943, m.in. Gołębiowski Stanisław (1910-1987) i Tota Kazimierz 9,2 x 13,8 cm k. 181, 221 fot.
  • Kaczmarkiewicz Maria (1892-1972 post), nauczycielka tajnego nauczania w Swarzędzu (woj. wielkopolskie) 5,8 x 4 cm k. 360 fot.
  • Kraśnik (pow. lubelskie), Szkoła Handlowa w Kraśniku - uczniowie, zakończenie roku szkolnego 1943/1944, m.in. Gołębiowski Stanisław (1910-1987), Tota Kazimierz, Zieliński Stanisław ks. (1911-1945) 9,2 x 13,8 cm k. 185, 225 fot.
  • Rodzina Borkowskich z Szymanówka (gm. Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie): Borkowski Józef, Borkowski Tadeusz, Borkowska Irena, Kilijańska Maria 13,2 x 9 cm k. 169, 209 fot.
  • Kraśnik (pow. lubelskie), 1942 r., rodziny: Koźmowie, Michalscy, Nowakowie, Nowak Antonina, Michalska Regina 9,2 x 13,8 cm k. 178, 218 fot.
  • Stencel Florian, łącznik organizacji Polska Niepodległa 6 x 4 cm k. 684 fot.
  • Gołębiowski Stanisław (1910-1987) 5,4 x 4,1 cm [2 szt.] 6 x 3,6 [1 szt.] k. 159 fot.
  • Mrozek Antoni (1908-1981) 13,4 x 9 cm k. 520 fot.
  • Busz Tadeusz (?-1964), płk pożarnictwa, powstaniec wielkopolski 1918/1919 z Pogorzeli 7 x 5,2 cm k. 67 fot.
  • Hancyk Zenon (1916-1971 post) [3 szt. z: 1938 r., 1945 r., 1970 r.] 3,9 x 3 cm 6,4 x 4,6 cm 5,3 x 4 cm k. 303 fot.
  • Bulski Tadeusz (1911-1979) i Przynoga Jan (1905-1984) działonowi obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. 6,5 x 9,4 cm k. 761 fot.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bulski, Tadeusz działonowy obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. (1911-1979)
  • Bulski, Tadeusz działonowy obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. (1911-1979)
  • Ciesielski, Antoni powstaniec wielkopolski (1895-1943)
  • Ciesielski, Antoni powstaniec wielkopolski (1895-1943)
  • Dworczak, Piotr powstaniec wielkopolski (1900-1952)
  • Dworczak, Piotr powstaniec wielkopolski (1900-1952)
  • Ferenc, Ignacy (1903-1981)
  • Ferenc, Ignacy (1903-1981)
  • Grzesiak, Edmund (1922-1942) Karczewnik (woj. wielkopolskie)
  • Grzesiak, Edmund (1922-1942) Karczewnik (woj. wielkopolskie)
  • Hildebrański, Walerian powstaniec wielkopolski (1892-1941)
  • Hildebrański, Walerian powstaniec wielkopolski (1892-1941)
  • Horowski, Jan (1909-1976)
  • Horowski, Jan (1909-1976)
  • Kamieniarz, Piotr powstaniec wielkopolski (1898-1939)
  • Kamieniarz, Piotr powstaniec wielkopolski (1898-1939)
  • Kiedacz, Mikołaj (1879-1939)
  • Kiedacz, Mikołaj (1879-1939)
  • Kromski, Antoni (1892-1942)
  • Kromski, Antoni (1892-1942)
  • Kwaśniewski, Stanisław (1885-1940)
  • Kwaśniewski, Stanisław (1885-1940)
  • Łajp, Stefania (1905-1993)
  • Łajp, Stefania (1905-1993)
  • Ławicki, Czesław powstaniec wielkopolski (?-1941)
  • Ławicki, Czesław powstaniec wielkopolski (?-1941)
  • Leczykiewicz, Władysław
  • Leczykiewicz, Władysław
  • Machnikowski, Sylwester nauczyciel gimnazjalny z Leszna (1903-1939)
  • Machnikowski, Sylwester nauczyciel gimnazjalny z Leszna (1903-1939)
  • Marszałek, Mieczysław dr, lekarz (1896-1967)
  • Marszałek, Mieczysław dr, lekarz (1896-1967)
  • May, Klara nauczycielka z Parzęczewa i Kościana (1904-1981)
  • May, Klara nauczycielka z Parzęczewa i Kościana (1904-1981)
  • Namysł, Jan ppłk (1882-1941?)
  • Namysł, Jan ppłk (1882-1941?)
  • Nieborak, Ryszard (1915-1944)
  • Nieborak, Ryszard (1915-1944)
  • Osiński, Jan powstaniec wielkopolski (?-1940)
  • Osiński, Jan powstaniec wielkopolski (?-1940)
  • Piaskowski, Bolesław powstaniec wielkopolski
  • Piaskowski, Bolesław powstaniec wielkopolski
  • Pohl, Adam powstaniec wielkopolski (1895-1954)
  • Pohl, Adam powstaniec wielkopolski (1895-1954)
  • Przewoźniak, Weronika członkini grupy Franciszka Witaszka (1908-1943) (1922-1996)
  • Przewoźniak, Weronika członkini grupy Franciszka Witaszka (1908-1943) (1922-1996)
  • Przynoga, Jan działonowy obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. (1905-1984)
  • Przynoga, Jan działonowy obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. (1905-1984)
  • Rabczewski, Edmund (1906-?)
  • Rabczewski, Edmund (1906-?)
  • Rybacki, Józef
  • Rybacki, Józef
  • Ryfa, Stanisław (1906-1941)
  • Ryfa, Stanisław (1906-1941)
  • Scherwentke, Jakub (1904-1939)
  • Scherwentke, Jakub (1904-1939)
  • Szymendera, Franciszek (1906-1986)
  • Szymendera, Franciszek (1906-1986)
  • Tomiak, Jan powstaniec wielkopolski (1892-1940)
  • Tomiak, Jan powstaniec wielkopolski (1892-1940)
  • Witaszek, Franciszek (1908-1943)
  • Witaszek, Franciszek (1908-1943)
  • Wrzesiński, Jerzy powstaniec wielkopolski (1901-1969)
  • Wrzesiński, Jerzy powstaniec wielkopolski (1901-1969)
  • 10 Wielkopolski Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego JW 1669 Poznań
  • 10 Wielkopolski Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego JW 1669 Poznań
  • 1 pluton 7 kompania 3 batalion 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii 14 Wielkopolska Dywizji Piechoty Armia "Poznań"
  • 1 pluton 7 kompania 3 batalion 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii 14 Wielkopolska Dywizji Piechoty Armia "Poznań"
  • 25 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Poznań
  • 25 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Poznań
  • 3 Pułk Lotniczy Poznań Ławica
  • 3 Pułk Lotniczy Poznań Ławica
  • 4 Hufiec Harcerzy im. Władysława Jagiełły Poznań
  • 4 Hufiec Harcerzy im. Władysława Jagiełły Poznań
  • 4 Poznańska Drużyna Harcerzy im. Władysława Jagiełły Poznań
  • 4 Poznańska Drużyna Harcerzy im. Władysława Jagiełły Poznań
  • 4 Poznańska Drużyna Skautowa Poznań
  • 4 Poznańska Drużyna Skautowa Poznań
  • 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej wspomnienia
  • 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej wspomnienia
  • 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii wspomnienia
  • 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii wspomnienia
  • 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Poznań
  • 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Poznań
  • 7 Pułk Artylerii Ciężkiej Poznań
  • 7 Pułk Artylerii Ciężkiej Poznań
  • II Armia Wojska Polskiego 8 Drezdeńska Dywizja Piechoty 32 Budziszyński Pułk Piechoty
  • II Armia Wojska Polskiego 8 Drezdeńska Dywizja Piechoty 32 Budziszyński Pułk Piechoty
  • Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie Armia Polska w ZSRR wspomnienia
  • Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie Armia Polska w ZSRR wspomnienia
  • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację dokumenty weryfikacyjne
  • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację dokumenty weryfikacyjne
  • Wojna 1914-1918 r. wspomnienia
  • Wojna 1939-1945 r.
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Krzycko Wielkie (woj. wielkopolskie)
  • Skauting 20 w. Poznań (pow. wielkopolska)
  • Obóz pracy na Błoniach (Inowrocław)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Kazimierza Wielka ( woj. świętokrzyskie)
  • Generalne Gubernatorstwo (1939-1945)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Parzęczewo (woj. wielkopolskie)
  • Powstanie 1944 r. warszawskie
  • Obozy jenieckie 1939-1945 r. Niemcy
  • Miejsca pamięci narodowej 20 w. Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie)
  • Sokół (organizacja) Gdańsk (woj. pomorskie)
  • Kampania wrześniowa
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Nowa Wieś (gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie)
  • Oflag X C Lübeck
  • Oflag X A Itzehoe
  • Stalag X B Sandbostel
  • Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Ludobójstwo 1933-1945 r. Niemcy
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Olszewo (gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
  • Stalag III B Amtitz
  • Tajna Organizacja Wojskowa "Puszcza Międzychodzka"
  • Wojna 1939-1945 r.
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Kraśnik (pow. lubelskie)
  • Gwardia Ludowa Chodzież
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Stobiecko Szlacheckie (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
  • Więziennictwo ofiary 1933-1945 r. Rawicz Niemcy
  • Szpitale wojskowe 1939 r. Polska
  • Przestępstwo wojenne 1939 r. Gostyń (woj. wielkopolskie)
  • Obóz hitlerowski Żabikowo
  • Pożarnictwo
  • Stalag VI J Krefeld-Fichtenhain
  • Stalag I A Stablack
  • Przewrót 1926 r. majowy
  • Oflag VI B Dössel
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Warszawa (woj. mazowieckie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Poznań (woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1945-1989 r. Święta (pow. złotowski, woj. wielkopolskie)
  • Obóz pracy na Błoniach (Inowrocław)
  • Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski (Poznań)
  • Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) Polska
  • Kampania wrześniowa
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Polska Puszcza Notecka
  • Powstanie 1918 r. wielkopolskie wspomnienia
  • Kłecko (woj. wielkopolskie) 1939-1945 r.
  • Wojna 1914-1918 r. wspomnienia
  • Szkolnictwo 1945-1989 r. Prokopów (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie)
  • Bitwa 1939 r. o Warszawę
  • Obóz jeniecki Amtitz
  • Polska polityka wewnętrzna 1944-1956 r.
  • Bataliony Chłopskie Wielkopolska
  • Bitwa 1939 r. pod Uniejowem
  • Armia Krajowa Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Dzierążnia (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Raduń (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
  • Szkolnictwo 1945-1989 r. Pacanowice (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie)
  • Polska Niepodległa (org.)
  • Dla Ciebie Polsko (czasop.) 1939-1945 r. Kórnik (woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Kazimierza Wielka ( woj. świętokrzyskie)
  • Sokół (organizacja) Gdańsk (woj. pomorskie)
  • Powstanie 1944 r. warszawskie
  • Zabór pruski szkolnictwo Poznań (woj. wielkopolskie)
  • Oflag X C Lübeck
  • Stalag I A Stablack
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Nowa Wieś (gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie)
  • Tajna Organizacja Wojskowa "Puszcza Międzychodzka"
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Kraśnik (pow. lubelskie)
  • Wojna partyzancka 1939-1945 r. Polska
  • Armia Krajowa Pleszew (woj. wielkopolskie)
  • Wojna 1939-1945 r.
  • Szkolnictwo 1918-1939 r. Śmigiel (woj. wielkopolskie)
  • Wojna partyzancka 1939-1945 r. Niemcy
  • Szkolnictwo 1945-1989 r. Prokopów (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie)
  • Generalne Gubernatorstwo (1939-1945)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Poznań (woj. wielkopolskie)
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Niemcy
  • Stalag III B Amtitz
  • Ruchy i organizacje chłopskie
  • Szkolnictwo 1918-1939 r. Radawnica (pow. złotowski, woj. wielkopolskie)
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Częstochowa
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Kraków (woj. małopolskie)
  • Młody Demokrata (czasop.) 1939-1945 r. Kórnik (woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Kosów (pow. radomski, woj. mazowieckie)
  • Ruch oporu Polska
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Swarzędz (woj. wielkopolskie)
  • Miejsca pamięci narodowej 20 w. Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie)
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Poznań
  • Skauting 20 w. Poznań (pow. wielkopolska)
  • Stalag VI J Krefeld-Fichtenhain
  • Stalag X B Sandbostel
  • Harcerstwo 1939-1945 r. Kalisz (woj. wielkopolskie)
  • Donos 1939-1945 r. Poznań
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Krzycko Wielkie (woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Olszewo (gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
  • Kampania wrześniowa
  • Obóz hitlerowski Fort VII Posen
  • Ludobójstwo 1933-1945 r. Niemcy
  • Oflag X A Itzehoe
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Warszawa (woj. mazowieckie)
  • Wojna partyzancka 1939-1945 r. Polska
  • Szkolnictwo 1918-1939 r. Śmigiel (woj. wielkopolskie)
  • Wojna partyzancka 1939-1945 r. Niemcy
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Parzęczewo (woj. wielkopolskie)
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Puszcza Notecka Polska
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Budziszowice (pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Raduń (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
  • Obozy jenieckie 1939-1945 r. Niemcy
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Budziszowice (pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Kosów (pow. radomski, woj. mazowieckie)
  • Szkolnictwo 1945-1989 r. Pacanowice (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie)
  • Dla Ciebie Polsko (czasop.) 1939-1945 r. Kórnik (woj. wielkopolskie)
  • Donos 1939-1945 r. Poznań
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Stobiecko Szlacheckie (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
  • Oflag VI B Dössel
  • Ruch oporu Polska
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Częstochowa
  • Kłecko (woj. wielkopolskie) 1939-1945 r.
  • Szkolnictwo 1945-1989 r. Święta (pow. złotowski, woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Kraków (woj. małopolskie)
  • Obóz hitlerowski Fort VII Posen
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
  • Kampania wrześniowa
  • Szkolnictwo 1918-1939 r. Radawnica (pow. złotowski, woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Swarzędz (woj. wielkopolskie)
  • Bataliony Chłopskie Wielkopolska
  • Zabór pruski szkolnictwo Poznań (woj. wielkopolskie)
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Niemcy
  • Armia Krajowa Pleszew (woj. wielkopolskie)
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Dzierążnia (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
  • Ruchy i organizacje chłopskie
  • Harcerstwo 1939-1945 r. Kalisz (woj. wielkopolskie)
  • Armia Krajowa Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
  • Przewrót 1926 r. majowy
  • Przestępstwo wojenne 1939 r. Gostyń (woj. wielkopolskie)
  • Obóz jeniecki Amtitz
  • Więziennictwo ofiary 1933-1945 r. Niemcy Rawicz
  • Szpitale wojskowe 1939 r. Polska
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Poznań
  • Pożarnictwo
  • Bitwa 1939 r. o Warszawę
  • Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) Polska
  • Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Polska polityka wewnętrzna 1944-1956 r.
  • Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski (Poznań)
  • Bitwa 1939 r. pod Uniejowem
  • Młody Demokrata (czasop.) 1939-1945 r. Kórnik (woj. wielkopolskie)
  • Gwardia Ludowa Chodzież
  • Powstanie 1918 r. wielkopolskie wspomnienia
  • Polska Niepodległa (org.)
  • Obóz hitlerowski Żabikowo
  • Wojna 1939-1945 r.
  • Amtitz zob. Gębice woj. lubuskie pow. krośnieński
  • Amtitz zob. Gębice woj. lubuskie pow. krośnieński
  • Bärwalde in der Neumark zob. Mieszkowice woj. zachodniopomorskie pow. gryfiński
  • Bärwalde in der Neumark zob. Mieszkowice woj. zachodniopomorskie pow. gryfiński
  • Budziszowice (pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie)
  • Budziszowice (pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie)
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) 20 w.
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) 20 w.
  • Chodzież (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Chodzież (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Częstochowa (woj. śląskie) 20 w.
  • Częstochowa (woj. śląskie) 20 w.
  • Doessel zob.Dössel (Niemcy, kraj zw. Nadrenia Północna Westfalia)
  • Doessel zob.Dössel (Niemcy, kraj zw. Nadrenia Północna Westfalia)
  • Dössel (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia) 20 w.
  • Dössel (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia) 20 w.
  • Dzierążnia (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
  • Dzierążnia (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
  • Fichtenhain zob. Krefeld (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia)
  • Fichtenhain zob. Krefeld (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia)
  • Gdańsk (woj. pomorskie)
  • Gdańsk (woj. pomorskie)
  • Gębice (wol. lubuskie, pow. krośnieński)
  • Gębice (wol. lubuskie, pow. krośnieński)
  • Gołańcz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Gołańcz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Gostyń (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Gostyń (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) 20 w.
  • Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) 20 w.
  • Itzehoe (Niemcy, kraj związk. Szlezwik-Holsztyn) 20 w.
  • Itzehoe (Niemcy, kraj związk. Szlezwik-Holsztyn) 20 w.
  • Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Jarocin (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Jarocin (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Jutrosin (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Jutrosin (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kalisz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kalisz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kamińsk (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 20 w.
  • Kamińsk (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 20 w.
  • Kamionna (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kamionna (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kaszczor (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kaszczor (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie) 20 w.
  • Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie) 20 w.
  • Kłecko (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kłecko (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kościan (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kościan (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kosów (pow. radomski, woj. mazowieckie) 20 w.
  • Kosów (pow. radomski, woj. mazowieckie) 20 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 20 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 20 w.
  • Kraśnik (pow. lubelskie) 20 w.
  • Kraśnik (pow. lubelskie) 20 w.
  • Krefeld (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia) 20 w.
  • Krefeld (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia) 20 w.
  • Krotoszyn (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Krotoszyn (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Krzycko Wielkie (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Krzycko Wielkie (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 20 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 20 w.
  • Lübeck (Niemcy, kraj związk. Szlezwik-Holsztyn) 20 w.
  • Lübeck (Niemcy, kraj związk. Szlezwik-Holsztyn) 20 w.
  • Luboń (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Luboń (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Lwów (Ukraina) ruch oporu 20 w.
  • Lwów (Ukraina) ruch oporu 20 w.
  • Międzychód (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Międzychód (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Mieszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) 20 w.
  • Mieszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) 20 w.
  • Murowana Goślina (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Murowana Goślina (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Nowa Wieś (gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie) 20 w.
  • Nowa Wieś (gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie) 20 w.
  • Oborniki (woj. wielkopolskie)
  • Oborniki (woj. wielkopolskie)
  • Olszewo (Litwa) 20 w.
  • Olszewo (Litwa) 20 w.
  • Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Pacanowice (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Pacanowice (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Parzęczewo (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Parzęczewo (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Prokopów (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Prokopów (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Przebędowo (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Przebędowo (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Radawnica (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Radawnica (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Raduń (Białoruś) 20 w.
  • Raduń (Białoruś) 20 w.
  • Rawicz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Rawicz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Rzadków (pow. pilski, gm. Kaczory, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Rzadków (pow. pilski, gm. Kaczory, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Sandbostel (Niemcy, kraj związk. Dolna Saksonia) 20 w.
  • Sandbostel (Niemcy, kraj związk. Dolna Saksonia) 20 w.
  • Sharivka/Szarówka (Ukraina, obwód kirowohradzki) 20 w.
  • Sharivka/Szarówka (Ukraina, obwód kirowohradzki) 20 w.
  • Sieraków (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Sieraków (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Sierpc (woj. mazowieckie) 20 w.
  • Sierpc (woj. mazowieckie) 20 w.
  • Śmigiel (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Śmigiel (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Sochaczew (woj. mazowieckie) 20 w.
  • Sochaczew (woj. mazowieckie) 20 w.
  • Śrem (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Śrem (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Stablack zob. Stabławki (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) lub Kamińsk (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie)
  • Stablack zob. Stabławki (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) lub Kamińsk (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie)
  • Stabławki (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 20 w.
  • Stabławki (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 20 w.
  • Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
  • Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
  • Swarzędz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Swarzędz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Święta (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Święta (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Uniejów (woj. łodzkie) 20 w.
  • Uniejów (woj. łodzkie) 20 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 20 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 20 w.
  • Wronki (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Wronki (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Żabikowo (woj. wielkopolskie) zob. Luboń (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Żabikowo (woj. wielkopolskie) zob. Luboń (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Żydowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) 20 w.
  • Żydowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) 20 w.
  • Obóz w Kamińsku
  • Obrona przeciwlotnicza Kalisza we wrześniu 1939 r.
  • Organizacja Żuaw w Poznaniu
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Warszawie (woj. mazowieckie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Olszewie (gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Stobiecku Szlacheckim (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Rzadkowie (pow. pilski, gm. Kaczory, woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Raduniu (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Swarzędzu (obecnie woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. kościańskim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. średzkim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Parzęczewie (woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Poznaniu (woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. śremskim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Olszewie (gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. sandomierskim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. opatowskim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Parzęczewie (woj. wielkopolskie)
  • Obóz w Stabławkach
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. opatowskim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. sandomierskim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. kościańskim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie)
  • Puszczyk [organizacja konspiracyjna]
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Poznaniu (woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Krasniku (woj. lubelskie)
  • Podziemie zbrojne w Wielkopolsce 1945-1948
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Raduniu (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
  • Wyzwolenie Ostrowa Wielkopolskiego w 1945 r.
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. śremskim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Nowej Wsi (obecnie gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Dzierążni (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
  • Bitwa 1939 r. o Kłecko
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Kazimierzy Wielkiej (obecnie woj. świętokrzyskie)
  • Egzekucja w Gostyniu (woj. wielkopolskie) 21 X 1939 r.
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Stobiecku Szlacheckim (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
  • Ruch oporu w Puszczy Noteckiej 1939-1945
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Krakowie (woj. małopolskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. średzkim
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Rzadkowie (pow. pilski, gm. Kaczory, woj. wielkopolskie)
  • Szpital Wojskowy nr 403 (kampania wrześniowa 1939 r.)
  • Obrona przeciwlotnicza Kalisza we wrześniu 1939 r.
  • Wyzwolenie Poznania w 1945 r.
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Kórniku (woj. wielkopolskie)
  • Towarzystwo Szarej Książki w Kórniku [tajne nauczanie]
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Kosowie (obecnie pow. radomski, woj. mazowieckie)
  • Wyzwolenie Poznania w 1945 r.
  • Obrona przeciwlotnicza Poznania we wrześniu 1939 r.
  • Ruch oporu w pow. ostrowskim (woj. wielkopolskie) 1939-1945
  • Ruch oporu w pow. ostrowskim (woj. wielkopolskie) 1939-1945
  • Ruch oporu w pow. chodzieskim (woj. wielkopolskie) 1939-1945
  • Bitwa 1939 r. o Kłecko
  • Organizacja Żuaw w Poznaniu
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Swarzędzu (obecnie woj. wielkopolskie)
  • Wyzwolenie Ostrowa Wielkopolskiego w 1945 r.
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Warszawie (woj. mazowieckie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Dzierążni (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
  • Obrona przeciwlotnicza Poznania we wrześniu 1939 r.
  • Ruch oporu w Puszczy Noteckiej 1939-1945
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Nowej Wsi (obecnie gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie)
  • Obóz w Kamińsku
  • Obóz w Stabławkach
  • Szpital Wojskowy nr 403 (kampania wrześniowa 1939 r.)
  • Egzekucja w Gostyniu (woj. wielkopolskie) 21 X 1939 r.
  • Ruch oporu w pow. chodzieskim (woj. wielkopolskie) 1939-1945
  • Podziemie zbrojne w Wielkopolsce 1945-1948
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Krasniku (woj. lubelskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Krakowie (woj. małopolskie)
  • Towarzystwo Szarej Książki w Kórniku [tajne nauczanie]
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Kórniku (woj. wielkopolskie)
  • Puszczyk [organizacja konspiracyjna]
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Kazimierzy Wielkiej (obecnie woj. świętokrzyskie)
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Kosowie (obecnie pow. radomski, woj. mazowieckie)
 • Uwagi: Biogram dr Mieczysława Marszałka (1896-1967): "Służba Zdrowia" 1967, nr 4, s. 2.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Materiały Ludwika Gomolca (1914-1996)
 • 240 %a Materiały do historii Wielkopolski XIX i XX w. ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu
 • 245 %a Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945) %n Cz. 1
 • 260 %c 20 w.
 • 300 %a 777 k. %c 29,7 x 21 cm i mniejsze
 • 340 %e luźne
 • 400 %a Werner, Alina (1919-2004) zob. Namysłowska-Werner, Alina (1919-2004)
 • 500 %a Biogram dr Mieczysława Marszałka (1896-1967): "Służba Zdrowia" 1967, nr 4, s. 2.
 • 520 %a Popek, Wanda (1901-1973): Wspomnienia z pobytu w Forcie VII w Poznaniu (za przynależność do organizacji Polska Niepodległa), k. 577-579.
 • 520 %a Kucharska, Jadwiga: Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945 - nauczanie na terenie Ukrainy, k. 382.
 • 520 %a Przybycin, Henryk (1916-1993): Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 r. i pobytu w obozie na Błoniach (Inowrocław), relacje spisał Włodzimierz Przybycina, k. 580-581.
 • 520 %a Soroko, Janina (1890-1986): Wspomnienia z okresu II wojny światowej (Tajne nauczanie języka polskiego w czasie okupacji - Olszewo, gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa), przy tym uzup. Zygmunta Witkowskiego, k. 668-672.
 • 520 %a Sonnewend, Tadeusz (1923-?): Życiorys, przy tym. fot. autora i wizytówka, k. 665-667.
 • 520 %a Pohl, Marceli (1921-?): Mój życiorys [m.in. konspiracyjne harcerstwo na ziemi sierakowskiej i międzychodzkiej podczas okupacji 1939-1945), 568-576.
 • 520 %a Andrzejewska, Anna: Obrona Żydowa [1939 r.], k. 1-10.
 • 520 %a Solecki, Franciszek: Życiorys, k. 664.
 • 520 %a Smolarz, Marian: Wspomnienia z tajnego nauczania w Rzadkowie (pow. Chodzież) 1940-1945, przy tym lista uczniów, k. 636-640.
 • 520 %a Andrzejewska, Anna: Pierwsze dni września 1939 r. w Jankowie Dolnym, 1968 r., przy tym fot. pomnika upamiętniający egzekucję 16 Polaków (10 IX 1939 r.) w Jankowie Dolnym stojący na rozwidleniu szosy Gniezno-Trzemeszno-Strzyżewo, k. 11-15.
 • 520 %a Sobiałkowski, Antoni: Wspomnienia uczestnika II wojny światowej (m.in. o Franciszku Witaszku 1908-1943), k. 654-663.
 • 520 %a Sobecki, Izydor (1910-1966): Wspomnienia o Ryszardzie Nieboraku (1915-1944), więźniu Fortu VII w Poznaniu i obozu w Żabikowie, k. 641-653.
 • 520 %a Silska, Mieczysława (1921-?): Biografia [działalnośc konspiracyjna w Poznaniu 1939-1945], przy tym fot. autorki i jej ojca Ignacego Silskiego (?-1941), k. 605-619.
 • 520 %a Bardoński, Kazimierz (1902-?): Życiorys [m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, kampania wrześniowa, pobyt w Forcie VII i Żabikowie], k. 16.
 • 520 %a Boczek, Anotni (1908-?): Wspomnienia z działalności nauczycielskiej w niemieckich oflagach i stalagach: Dössel, Itzehoe, Lübeck, Sandbostel, k. 17.
 • 520 %a Rynkowski, Wawrzyniec (1900-1966 post): Wspomnienia 1918-1966 (powstanie wielkopolskie 1918/1919, zamach majowy 1926 r., ruch oporu w pow. ostrowskim w Wielkopolsce, Armia Krajowa, wyzwolenie Ostrowa Wielkopolskiego, podziemie zbrojne 1945-1948), k. 597-601.
 • 520 %a Ratajczak, Kazimierz: Moje wspomnienia (powstanie organizacji sakutowe "Żuaw" w Poznaniu w 1912 r.), k. 582-584.
 • 520 %a Stabno-Palacz, Kazimiera (1931-2007): Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945, tajne nauczanie w Kosowie (obecnie pow. radomski, woj. mazowieckie), k. 673-675.
 • 520 %a Sługocki, Karol: Udział kaliskiego harcerstwa w obronie przeciwlotniczej Kalisza we wrześniu 1939 r., k. 629-635.
 • 520 %a Biliński, Antoni: Moje wspomnienia z lat 1939-1945 (m.in. obrona Warszawy w 1939 r., Armia Krajowa w okolicy Pleszewa woj. wielkopolskie), k. 42-59.
 • 520 %a Scherwentke, Aleksander: Relacja o bracie Józefie Scherwentke (1904-1939), nauczycielu z Rawicza, który był inicjatorem uwolnienia więźniów z rawickiego więzienia po wybuchu wojny w 1939 r., k. 602-604.
 • 520 %a Skibiński, Ildefons (1912-1975): Walki graniczne w Kaszczorze w 1939 r., k. 620-625.
 • 520 %a Brylański, Ignacy (1924-?): Oświadczenie o ruchu oporu w Puszczy Noteckiej, k. 60.
 • 520 %a Storczyk, Edmund (1923-2001): Wspomnienia z okresu okupacji w Poznaniu 1939-1945 (m.in. tajne harcerstwo, tajne nauczanie, wyzwolenie Poznania), k. 697-698.
 • 520 %a SüSS-Zachaczewska, Danuta (1915-1982): Moje wspomnienia - tajne nauczanie na terenie Poznania podczas okupacji, k. 699-706.
 • 520 %a Ryfa, Stanisław (1906-1941): Życiorys, przy tym fot., k. 595a-596.
 • 520 %a Słomiński, Stanisław (1889-1945 post): Życiorys (powstanie wielkopolskie 1918/1919 w Poznaniu i Śmiglu, oświata w Śmiglu w okresie międzywojennym, okupacja w Śmiglu), k. 626-628.
 • 520 %a Broniecki, Jan (1886-?): Wspomnienia (powstanie wielkopolskie 1918/1919 w Gołańczy i Poznaniu, wkroczenie wojsk hitlerowskich do Przebędowa w 1939 r.), przy tym dokum. weryfikacyjne ZBoWiD-u i ZUS-u, k. 35-41.
 • 520 %a Szymendera, Franciszek (1906-1986): Relacja z działalności w ruchu oporu podczas okupacji 1939-1945 na terenie Poznania i w kraju (m.in. partyzantka w okolicach Lwowa, walki II Armii WP), k. 707-711.
 • 520 %a Bojarska, Maria (1901-1993): Wspomnienia z konspiracji i tajnego nauczania w Ostrowie Wielkopolskim 1939-1945, k. 18-28.
 • 520 %a Rubach, Stanisław (1895-?): Relacja dotycząca okupacji niemieckiej na terenie Koła i pow. kolskiego, spisała Janina Szperka, k. 594-595.
 • 520 %a Świerkowski, Franciszek: Wspomnienia z walk o Kłecko w 1939 r., k. 715-724.
 • 520 %a Trafankowski, Lech (1918-?): Wyjątki ze wspomnień okupacyjnych i działalności w ruchu oporu (m.in. Poznań, Warszawa), k. 729-736.
 • 520 %a Busz, Tadeusz (?-1964): Pamiętnik z kampanii wrześniowej w 1939 r. (płk pożarnictwa, powstaniec wielkopolski 1918/1919 z Pogorzeli), przy tym dokumenty medyczne, przepustki ze szpitala, fot. autora, k. 61-79.
 • 520 %a Dekert Marceli, Kasprzak Kazimierz, Mrozek Antoni (1908-1981): Oświadczenie o pracy konspiracyjnej byłych jeńców polskich na terenie III Rzeszy [Stalag III B Amtitz (Gębice, woj. lubuskie, pow. krośnieński) oraz Bärwalde in der Neumark (Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński), k. 83-86.
 • 520 %a Stachowiak, Jakub (1900-?): Relacja z kampanii wrześniowej 1939 r. (Murowana Goślina, Oborniki Wielkopolskie, Łowicz, Sochaczew) spisana przez Barbarę Witkowską, k. 676-677.
 • 520 %a Stencel, Franciszek: Wspomnienia łącznika organizacji Polska Niepodległa, przy tym fot. autora, wizytówka, k. 678-684.
 • 520 %a Torz, Dariusz: Historia Jerzego Wrzesińskiego (1901-1969), powstańca wielkopolskiego, k. 727-728.
 • 520 %a Ciesielska, Katarzyna (1897-?): Życiorys [m.in. o mężu Antonim Ciesielskim (1895-1943), powstańcu wielkopolskim 1918/1919], przy tym. zaświadczenia Antoniego Ciesielskiego (1895-1943) o udziale w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, k. 81-82.
 • 520 %a Rewers, Stefan (1907-?): Wspomnienia z kampanii wrześniowej w 1939 r. jako dowódca I plutonu 7 kompanii III batalionu 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii Poznań, spisała Stanisława Lewandowska, k. 585-593.
 • 520 %a Zaświadczenie o konspiracyjnej działalności Stefanii Łajp (1905-1993) w Sierpcu (woj. mazowieckie), k. 776.
 • 520 %a Dutka, Franciszek (1915-1987): Wspomnienia z działań wojennych i niewoli w Stalagu I A Stablack, k. 94-105.
 • 520 %a Tomiak, Katarzyna (1894-1962 post): Życiorys, przy tym zaśw. o służbie wojskowej męża Jana Tomiaka (1892-1940), powstańca wielkopolskiego, k. 725-726.
 • 520 %a Boszenko, Roman: Wspomnienia z walk pod Uniejowem (9 IX 1939 r.), k. 29-34.
 • 520 %a Stolski, Jan (1894-1977): Życiorys [m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, ruch oporu w Częstochowie 1939-1945), przy tym zaśw. o udziale autora w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, w tekście wykaz członków ruchu oporu w Częstochowie, k. 685-696.
 • 520 %a Śniegocki, Henryk (1893-1971): Oświadczenie w sprawie śmierci Mikołaja Kadacza (1879-1939), prezydenta (1921-1922, 1924-1925), wiceprezydenta Poznania w Forcie VII w Poznaniu, k. 713-714.
 • 520 %a Śniegocki, Henryk (1893-1971): Tajne szkolnictwo pod zaborem pruskim 1905-1918 [Poznań], k. 712.
 • 520 %a Wojciechowski, Adolf (1912-1977): Wspomnienia z działalności konspiracyjnej podczas okupacji (m.in. Poznań, Generalna Gubernia), przy tym [k. 753-754] fot. autora i brata Bolesława (?-1943), k. 745-750.
 • 520 %a Fincel, Zygmunt: Przeżycia wojenne (m.in. wrzesień 1939 r. w Poznaniu, 3 Pułk Lotniczy Poznań Ławica, wyzwolenie Poznania w 1945 r.), k. 109-112.
 • 520 %a Chyży, Józef (1899-?): Wspomnienie z powstania wielkopolskiego 1918/1919, k. 80.
 • 520 %a Wywiad z Tadeuszem Bulskim (1911-1979) i Janem Przynogą (1905-1984) działonowymi obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r., przy tym fot. rozmówców, k. 760-775.
 • 520 %a Witkowski, Zygmunt (1904-1998): Wspomnienia z tajnego nauczania w Raduniu (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś), k. 737-744.
 • 520 %a Drela, Edmund (1913-?): Wspomnienia [m.in. kampania wrześniowa w 57 Pułku Piechoty, pobyt w Stalagu VI J Krefeld Fichtenhein], k. 87-93.
 • 520 %a Zaworska, Walentyna (1893-1971): Życiorys, k. 777.
 • 520 %a Gołębiowski, Stanisław (1910-1987): Wspomnienia z tajnego nauczania 1939-1945 w pow. opatowskim i pow. sandomierskim, przy tym życiorys, dyplom i zaświadczenie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, k. 160-249 [uwaga - 2 egz.] .
 • 520 %a Wspomnienie o Klarze May (1901-1981), nauczycielce z Kościana i Parzęczewa, k. 759.
 • 520 %a Gołębiowski, Stanisław (1910-1987): Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 r., przy tym życiorys i fot. autora, k. 121-159.
 • 520 %a Garczarek, Józef (1891-?): Okres wojny i okupacji we Wronkach (1939-1945), k. 119-120.
 • 520 %a Groberski, Bronisław: Wspomnienia z pobytu w więzieniu w Rawiczu podczas okupacji 1939-1945, relację spisał Ludwik Gomolec, k. 266-269.
 • 520 %a Wojciechowski, Kazimierz (1902-?): Przebieg służby wojskowej podczas II wojny światowej i pobyt w obozach jenieckich, k. 751-752.
 • 520 %a Dworczak, Władysława (1890-1973): Życiorys, przy tym zaśw. o przebiegu służby powstańca wielkopolskiego Piotra Dworczaka (1900-1952), k. 106-108.
 • 520 %a Wrzeszczyński, Edward: Relacja o egzekucji Polaków w Gostyniu 21 X 1939 r., k. 755-758.
 • 520 %a Fryske, Stanisława (1893-?): Życiorys, k. 118.
 • 520 %a Hodys, Helena (1897-1975): Wspomnienia z tajnego nauczania podczas okupacji w Stobiecku Szlacheckim (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice), k. 310-311.
 • 520 %a Kaczmarek, Florian: Wspomnienia z tajnego nauczania 1939-1945 w pow. kościańskim, relację spisał Witold Żętkowski, nauczyciel z Dąbcza (gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie), k. 344-346.
 • 520 %a Grabiak, Wawrzyniec (1900-1964): Życiorys [m.in. powstanie wielkopolskie w Pozananiu, pobyt w Forcie VII, Żabikowie, Dachau], k. 264-265.
 • 520 %a Handke, Helena (1912-?): Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945 (Grudziądz, Leszno, pobyt w obozach koncentracyjnych: Fort VII w Poznaniu, Oświęcim Brzezinka, Ravensbrück, Flossenburg), k. 304-307.
 • 520 %a Górnaś, Danuta: Okupacja w moim mieście [Jarocin] - wywiad z Edmundem Rabczewskim (1906-?), k. 250-263.
 • 520 %a Horowska, Teodozja (1911-1995): Ankieta Jana Horowskiego (1909-1976, nauczyciela Państwowego Liceum i Gimnazjum w Śremie), nauczyciela tajnego nauczania w Dzierążni (pow. pińczowski, woj. świętokrzyski), k. 326.
 • 520 %a Formanowicz, Janina (1916-1992): Wspomnienia z tajnego nauczania w Kazimierzy Wielkiej [obecnie woj. świętokrzyskie] 1941-1945, k. 113-117.
 • 520 %a Krumraj, Paweł: Oświadczenie o ruchu oporu w powiecie chodzieskim 1939-1945, k. 373.
 • 520 %a Hildebrańska, Stanisława (1900-1991): Życiorys, przy tym oświadczenie o udziale jej męża Waleriana Hildebrańskiego (1892-1941) w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, k. 308-309.
 • 520 %a Gołębiowski, Stanisław (1910-1987): Wspomnienia z tajnego nauczania i początków Polski Ludowej /1939-1945/ (m.in. pow. opatowski, pow. sandomierski, Kraśnik), [2 egz.], przy tym fot. m.in. autora i inne, k. UZUP.
 • 520 %a Grzesiak, Zygmunt: Oświadczenie o partyzancie Edmundzie Grzesiaku (1922-1942) z Karczewnika pow. Chodzież oraz o ruchu oporu w pow. chodzieskim, k. 292-295.
 • 520 %a Materiały o działalności Kazimierza Czarneckiego w ruchu oporu w Poznaniu, k. 444-445.
 • 520 %a Kaczmarczykowa, Maria (1911-2009): Moja praca w tajnym nauczaniu w latach 1940-1944 [w Krakowie], przy tym. zaświadczenia, k. 337-343.
 • 520 %a Kaczmarek, Stanisław (1890-1984): Życiorys, przy tym zaśw. o udziale w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, k. 351-357.
 • 520 %a Marszałek, Anna: Życiorys dr Mieczysława Marszałka (1896-1967), m.in. komendant Szpitala Wojskowego nr 403 podczas kampanii wrześniowej 1939 r., k. 442-443.
 • 520 %a Machnikowska, Maria: Wspomnienie o Sylwestrze Machnikowskim (1903-1939), nauczycielu gimnazjalnym z Leszna, zamordowanym przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu, spisała Łucja Michalczyk, przy tym wizytówka Sylwestra Machnikowskiego, k. 432-435.
 • 520 %a Kwaśniewska, Wiktoria (1905-?): Życiorys, przy tym zaświadczenie Stanisława Kwaśniewskiego (1885-1940) o udziale w walkach o niepodległość Polski, k. 420-422.
 • 520 %a Lehmann, Sabina (1907-1979 post): Wspomnienia nauczycielki (m.in. okres po 1945 r. w Pacanowicach i Prokopowie, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie)
 • 520 %a Jankowski, Piotr: Wspomnienia [I wojna światowa, powstanie wielkopolskie 1918/1919 w Bydgoszczy], przy tym fot. autora, k. 327-332.
 • 520 %a Krzysik, Stanisław: Przyczynek do historii tajnego nauczania w Polsce w czasie okupacji [Budziszowice, pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie], k. 374-379.
 • 520 %a Kaczmarek, Jan (1884-1962 post): Życiorys (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919 w pow. krotoczyńskim, praca w Jutorsinie), k. 347-350.
 • 520 %a Namysłowska-Werner, Alina (1919-2004): Tajne nauczanie w czasie okupacji w Nowej Wsi (obecnie gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie), k. 528-531.
 • 520 %a Matuszewski, Alojzy: Wspomnienie (m.in. "Sokół" w Gdańsku, armia gen. Władysława Andersa), k. 463.
 • 520 %a Kamieniarz, Maria (1895-?): Życiorys [m.in. o mężu Piotrze Kamieniarzu (1898-1939), powstańcu wielkopolskim, zamordowanym w Forcie VII w Poznaniu), przy tym dokumenty poświadczające udział Piotra Kamieniarza (1898-1939) w powstaniu wielkopolskim, k. 370-372.
 • 520 %a Grzesiak, Edmund (1922-1942): Moje wspomnienia z ruchu oporu w pow. chodzieskim, k. 271-291.
 • 520 %a Materiały o działalności Władysławy Leczykiewicz w ruchu oporu w Poznaniu, k. 452-453.
 • 520 %a Materiały dotyczące konspiracyjnej działalności podczas okupacji hitlerowskiej Ignacego Ferenca (1903-1981), pracownika poczty w Poznaniu, przy tym anonimy i donosy pisane przez Polaków na sąsiadów, k. 446-448.
 • 520 %a Mrozek, Antoni (1908-1981): Na burzliwym szlaku walki z okupantem (kampania wrześniowa 1939 r. w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu, pobyt w Stalagu III B w Amtitz (Gębice), wyzwolenie Poznania w 1945 r.), przy tym fot. autora, oświadczenia świadków, k. 497-527.
 • 520 %a Materiały dotyczące Antoniego Kromskiego (1892-1942), powstańca wielkopolskiego, zamordowanego przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu, k. 449-451.
 • 520 %a Hornowska, Stanisława (1921-1993): O tajnym nauczaniu i Powstaniu Warszawskim /Wspomnienia, fakty, refleksje/, k. 312-325.
 • 520 %a Materiały o Józefie Rybackim, więźniu Fortu VII w Poznaniu i Żabikowie, k. 457-458.
 • 520 %a Hancyk, Zenon (1916-1971 post): Wspomnienia więźnia politycznego 1939-1945 (działalność w Poznaniu, śledztwo w poznańskim Domu Żołnierza, pobyt w Forcie VII w Poznaniu i w więzieniu w Rawiczu), przy tym fot. autora, k. 296-303.
 • 520 %a Miętus, Michał (1886-?): Życiorys, przy tym. fot., k. 495-496.
 • 520 %a Materiały o Janie Namyśle (1882-1941?), ppłk, zamordowanym przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu, k. 454.
 • 520 %a Kurek, Antoni (1902-?): Życiorys (m.in. powstanie wielkopolskie), przy tym zaśw. o udziale w powstaniu wielkopolskim, k. 380-381.
 • 520 %a Jerzykowski, Walerian: Charakterystyka partyzanta Edmunda Grzesiaka (1922-1942) z Karczewnika pow. Chodzież, k. 333-336.
 • 520 %a Materiały o Weronice Przewoźniak (1922-1996), członkini grupy Franciszka Witaszka (1908-1943), k. 455-456.
 • 520 %a Pawlak, Michał (1891-?): Wspomnienia 1913-1945 (min. I wojna światowa, powstanie wielkopolskie 1918/1919 , obrona Warszawy w 1939 r.), przy tym spis odznaczeń, wyciąg z książeczki wojskowej, k. 562-565.
 • 520 %a Kunz, Stanisław: Ruch oporu w Wielkopolsce. Przyczynek do historii ruchu ludowego 1939-1945. [Bataliony Chłopskie w Wielkopolsce], k. 391-419.
 • 520 %a Lewandowski, Stanisław (1922-?): Relacja o oddziale Gwardii Ludowej "Leśne Orły" w okręgu chodzieskim, k. 423-424.
 • 520 %a Ławniczak, Czesław (1914-2011): Życiorys [m.in. służba w 7 Pułku Artylerii Ciężkiej i kampania wrześniowa 1939 r. w 25 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej], przy tym fot. autora, k. 426-431.
 • 520 %a Mielcarek, Franciszek: Wspomnienia z okresu okupacji [m.in. kampania wrześniowa, pobyt w obozie jenieckim, ruch oporu na terenie Niemiec], k. 464-494.
 • 520 %a Osińska, Wanda (1907-1985): Życiorys [m.in. o mężu Jana Osińskim (1904-1940), zamordowanym w Forcie VII w Poznaniu], przy tym odpis zaświadczenia o udziale męża Jana Osińskiego (1904-1940) w powstaniu wielkopolskim, k. 543-545.
 • 520 %a Kaczmarkiewicz, Maria (1892-1972 post): Tajne nauczanie w Swarzędzu 1940-1945, przy tym fot. autorki i zeznania świadków, k. 358-369.
 • 520 %a Maćkowicz, Władysław (1893-1975): Mój życiorys [powstanie wielkopolskie 1918/1919 w Złotowie (woj. wielkopolskie), praca jako kierownik szkoły w Radawnicy 1929-1939 (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) i Świętej 1945-1957 (pow. złotowski, woj. wielkopolskie), przy tym fot. autora z uczniami szkoły w Radawnicy, k. 436-441.
 • 520 %a Piaskowska, Franciszka (1904-?): Życiorys, przy tym zaśw. Bolesława Piaskowskiego o służbie wojskowej podczas powstania wielkopolskiego 1918/1919, k. 566-567.
 • 520 %a Nowak, Ludwik: Mój wrzesień 1939 (walki 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z Krotoszyna), k. 535-539.
 • 520 %a Matuszczak, Walenty: Tajna działalność na odcinku oświatowym w czasie II wojny światowej (m.in. Kórnik, pow. śremski, pow. średzki), wywiad przeprowadziła Mirosława Szyguła, k. 461-462.
 • 520 %a Ławicka, Franciszka (1898-?): Życiorys [m.in. relacja o mężu Czesławie Nowickim (?-1941), powstańcu wielkopolskim), k.425.
 • 520 %a Nowacki, Kazimierz: Wspomnienia z konspiracji w Wielkopolsce [m.in. Jarocin, Środa Wielkopolska, Poznań], k. 532-534.
 • 520 %a Materiały z działalności nauczycieli w czasie okupacji w Krzycku Wielkim [odpis z kroniki szkolnej], k. 459-460.
 • 520 %a Owczarek, Stanisław (1889-?): Wspomnienie z powstania wielkopolskiego 1918/1919, przy tym zaśw. o udziale w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, k. 546-547.
 • 520 %a Pawlaczyk, Albin (1913-?): Wspomnienia z konspiracji w organizacji Polska Niepodległa w Warszawie, k. 548-561.
 • 520 %a Olejnik, Franciszek (1896-?): Życiorys [m.in. powstanie wielkopolskie w kompanii jarocińskiej], k. 540-542.
 • 530 %d CD 209a/1-2
 • 600 %a Bulski, Tadeusz %c działonowy obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. %d (1911-1979)
 • 600 %a Bulski, Tadeusz %c działonowy obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. %d (1911-1979)
 • 600 %a Ciesielski, Antoni %c powstaniec wielkopolski %d (1895-1943)
 • 600 %a Ciesielski, Antoni %c powstaniec wielkopolski %d (1895-1943)
 • 600 %a Dworczak, Piotr %c powstaniec wielkopolski %d (1900-1952)
 • 600 %a Dworczak, Piotr %c powstaniec wielkopolski %d (1900-1952)
 • 600 %a Ferenc, Ignacy %d (1903-1981)
 • 600 %a Ferenc, Ignacy %d (1903-1981)
 • 600 %a Grzesiak, Edmund %d (1922-1942) %z Karczewnik (woj. wielkopolskie)
 • 600 %a Grzesiak, Edmund %d (1922-1942) %z Karczewnik (woj. wielkopolskie)
 • 600 %a Hildebrański, Walerian %c powstaniec wielkopolski %d (1892-1941)
 • 600 %a Hildebrański, Walerian %c powstaniec wielkopolski %d (1892-1941)
 • 600 %a Horowski, Jan %d (1909-1976)
 • 600 %a Horowski, Jan %d (1909-1976)
 • 600 %a Kamieniarz, Piotr %c powstaniec wielkopolski %d (1898-1939)
 • 600 %a Kamieniarz, Piotr %c powstaniec wielkopolski %d (1898-1939)
 • 600 %a Kiedacz, Mikołaj %d (1879-1939)
 • 600 %a Kiedacz, Mikołaj %d (1879-1939)
 • 600 %a Kromski, Antoni %d (1892-1942)
 • 600 %a Kromski, Antoni %d (1892-1942)
 • 600 %a Kwaśniewski, Stanisław %d (1885-1940)
 • 600 %a Kwaśniewski, Stanisław %d (1885-1940)
 • 600 %a Łajp, Stefania %d (1905-1993)
 • 600 %a Łajp, Stefania %d (1905-1993)
 • 600 %a Ławicki, Czesław %c powstaniec wielkopolski %d (?-1941)
 • 600 %a Ławicki, Czesław %c powstaniec wielkopolski %d (?-1941)
 • 600 %a Leczykiewicz, Władysław
 • 600 %a Leczykiewicz, Władysław
 • 600 %a Machnikowski, Sylwester %c nauczyciel gimnazjalny z Leszna %d (1903-1939)
 • 600 %a Machnikowski, Sylwester %c nauczyciel gimnazjalny z Leszna %d (1903-1939)
 • 600 %a Marszałek, Mieczysław %c dr, lekarz %d (1896-1967)
 • 600 %a Marszałek, Mieczysław %c dr, lekarz %d (1896-1967)
 • 600 %a May, Klara %c nauczycielka z Parzęczewa i Kościana %d (1904-1981)
 • 600 %a May, Klara %c nauczycielka z Parzęczewa i Kościana %d (1904-1981)
 • 600 %a Namysł, Jan %c ppłk %d (1882-1941?)
 • 600 %a Namysł, Jan %c ppłk %d (1882-1941?)
 • 600 %a Nieborak, Ryszard %d (1915-1944)
 • 600 %a Nieborak, Ryszard %d (1915-1944)
 • 600 %a Osiński, Jan %c powstaniec wielkopolski %d (?-1940)
 • 600 %a Osiński, Jan %c powstaniec wielkopolski %d (?-1940)
 • 600 %a Piaskowski, Bolesław %c powstaniec wielkopolski
 • 600 %a Piaskowski, Bolesław %c powstaniec wielkopolski
 • 600 %a Pohl, Adam %c powstaniec wielkopolski %d (1895-1954)
 • 600 %a Pohl, Adam %c powstaniec wielkopolski %d (1895-1954)
 • 600 %a Przewoźniak, Weronika %c członkini grupy Franciszka Witaszka (1908-1943) %d (1922-1996)
 • 600 %a Przewoźniak, Weronika %c członkini grupy Franciszka Witaszka (1908-1943) %d (1922-1996)
 • 600 %a Przynoga, Jan %c działonowy obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. %d (1905-1984)
 • 600 %a Przynoga, Jan %c działonowy obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. %d (1905-1984)
 • 600 %a Rabczewski, Edmund %d (1906-?)
 • 600 %a Rabczewski, Edmund %d (1906-?)
 • 600 %a Rybacki, Józef
 • 600 %a Rybacki, Józef
 • 600 %a Ryfa, Stanisław %d (1906-1941)
 • 600 %a Ryfa, Stanisław %d (1906-1941)
 • 600 %a Scherwentke, Jakub %d (1904-1939)
 • 600 %a Scherwentke, Jakub %d (1904-1939)
 • 600 %a Szymendera, Franciszek %d (1906-1986)
 • 600 %a Szymendera, Franciszek %d (1906-1986)
 • 600 %a Tomiak, Jan %c powstaniec wielkopolski %d (1892-1940)
 • 600 %a Tomiak, Jan %c powstaniec wielkopolski %d (1892-1940)
 • 600 %a Witaszek, Franciszek %d (1908-1943)
 • 600 %a Witaszek, Franciszek %d (1908-1943)
 • 600 %a Wrzesiński, Jerzy %c powstaniec wielkopolski %d (1901-1969)
 • 600 %a Wrzesiński, Jerzy %c powstaniec wielkopolski %d (1901-1969)
 • 610 %a 10 |Wielkopolski |Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego |JW 1669 %z Poznań
 • 610 %a 10 |Wielkopolski |Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego |JW 1669 %z Poznań
 • 610 %a 1 pluton |7 kompania |3 batalion |57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii |14 Wielkopolska Dywizji Piechoty |Armia "Poznań"
 • 610 %a 1 pluton |7 kompania |3 batalion |57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii |14 Wielkopolska Dywizji Piechoty |Armia "Poznań"
 • 610 %a 25 |Dywizjon Artylerii Ciężkiej %z Poznań
 • 610 %a 25 |Dywizjon Artylerii Ciężkiej %z Poznań
 • 610 %a 3 |Pułk Lotniczy %z Poznań Ławica
 • 610 %a 3 |Pułk Lotniczy %z Poznań Ławica
 • 610 %a 4 |Hufiec Harcerzy im. Władysława Jagiełły %z Poznań
 • 610 %a 4 |Hufiec Harcerzy im. Władysława Jagiełły %z Poznań
 • 610 %a 4 |Poznańska Drużyna Harcerzy im. Władysława Jagiełły %z Poznań
 • 610 %a 4 |Poznańska Drużyna Harcerzy im. Władysława Jagiełły %z Poznań
 • 610 %a 4 |Poznańska Drużyna Skautowa %z Poznań
 • 610 %a 4 |Poznańska Drużyna Skautowa %z Poznań
 • 610 %a 56 |Pułk Piechoty Wielkopolskiej %x wspomnienia
 • 610 %a 56 |Pułk Piechoty Wielkopolskiej %x wspomnienia
 • 610 %a 57 |Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii %x wspomnienia
 • 610 %a 57 |Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii %x wspomnienia
 • 610 %a 7 |Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej %z Poznań
 • 610 %a 7 |Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej %z Poznań
 • 610 %a 7 |Pułk Artylerii Ciężkiej %z Poznań
 • 610 %a 7 |Pułk Artylerii Ciężkiej %z Poznań
 • 610 %a II |Armia Wojska Polskiego |8 |Drezdeńska |Dywizja Piechoty |32 |Budziszyński |Pułk Piechoty
 • 610 %a II |Armia Wojska Polskiego |8 |Drezdeńska |Dywizja Piechoty |32 |Budziszyński |Pułk Piechoty
 • 610 %a Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie %b Armia Polska w ZSRR %x wspomnienia
 • 610 %a Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie %b Armia Polska w ZSRR %x wspomnienia
 • 610 %a Związek Bojowników o Wolność i Demokrację %x dokumenty weryfikacyjne
 • 610 %a Związek Bojowników o Wolność i Demokrację %x dokumenty weryfikacyjne
 • 650 %a Wojna 1914-1918 r. %x wspomnienia
 • 650 %a Wojna 1939-1945 r.
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Krzycko Wielkie (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Skauting %y 20 w. %z Poznań (pow. wielkopolska)
 • 650 %a Obóz pracy na Błoniach (Inowrocław)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Kazimierza Wielka ( woj. świętokrzyskie)
 • 650 %a Generalne Gubernatorstwo (1939-1945)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Parzęczewo (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Powstanie 1944 r. warszawskie
 • 650 %a Obozy jenieckie %y 1939-1945 r. %z Niemcy
 • 650 %a Miejsca pamięci narodowej %x 20 w. %z Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Sokół (organizacja) %z Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 650 %a Kampania wrześniowa
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Nowa Wieś (gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie)
 • 650 %a Oflag X C Lübeck
 • 650 %a Oflag X A Itzehoe
 • 650 %a Stalag X B Sandbostel
 • 650 %a Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 650 %a Ludobójstwo %y 1933-1945 r. %z Niemcy
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Olszewo (gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
 • 650 %a Stalag III B Amtitz
 • 650 %a Tajna Organizacja Wojskowa "Puszcza Międzychodzka"
 • 650 %a Wojna 1939-1945 r.
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Kraśnik (pow. lubelskie)
 • 650 %a Gwardia Ludowa %z Chodzież
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Stobiecko Szlacheckie (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
 • 650 %a Więziennictwo %x ofiary %y 1933-1945 r. %z Rawicz %z Niemcy
 • 650 %a Szpitale wojskowe %y 1939 r. %z Polska
 • 650 %a Przestępstwo wojenne %y 1939 r. %z Gostyń (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Obóz hitlerowski Żabikowo
 • 650 %a Pożarnictwo
 • 650 %a Stalag VI J Krefeld-Fichtenhain
 • 650 %a Stalag I A Stablack
 • 650 %a Przewrót 1926 r. majowy
 • 650 %a Oflag VI B Dössel
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Warszawa (woj. mazowieckie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1945-1989 r. %z Święta (pow. złotowski, woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Obóz pracy na Błoniach (Inowrocław)
 • 650 %a Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski (Poznań)
 • 650 %a Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) %z Polska
 • 650 %a Kampania wrześniowa
 • 650 %a Ruch oporu %y 1939-1945 r. %z Polska %z Puszcza Notecka
 • 650 %a Powstanie 1918 r. wielkopolskie %x wspomnienia
 • 650 %a Kłecko (woj. wielkopolskie) %y 1939-1945 r.
 • 650 %a Wojna 1914-1918 r. %x wspomnienia
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1945-1989 r. %z Prokopów (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Bitwa 1939 r. o Warszawę
 • 650 %a Obóz jeniecki Amtitz
 • 650 %a Polska %x polityka wewnętrzna %y 1944-1956 r.
 • 650 %a Bataliony Chłopskie %z Wielkopolska
 • 650 %a Bitwa 1939 r. pod Uniejowem
 • 650 %a Armia Krajowa %z Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Dzierążnia (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Raduń (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1945-1989 r. %z Pacanowice (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Polska Niepodległa (org.)
 • 650 %a Dla Ciebie Polsko (czasop.) %y 1939-1945 r. %z Kórnik (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Kazimierza Wielka ( woj. świętokrzyskie)
 • 650 %a Sokół (organizacja) %z Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 650 %a Powstanie 1944 r. warszawskie
 • 650 %a Zabór pruski %x szkolnictwo %z Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Oflag X C Lübeck
 • 650 %a Stalag I A Stablack
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Nowa Wieś (gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie)
 • 650 %a Tajna Organizacja Wojskowa "Puszcza Międzychodzka"
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Kraśnik (pow. lubelskie)
 • 650 %a Wojna partyzancka %y 1939-1945 r. %z Polska
 • 650 %a Armia Krajowa %z Pleszew (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Wojna 1939-1945 r.
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1918-1939 r. %z Śmigiel (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Wojna partyzancka %y 1939-1945 r. %z Niemcy
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1945-1989 r. %z Prokopów (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Generalne Gubernatorstwo (1939-1945)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Ruch oporu %y 1939-1945 r. %z Niemcy
 • 650 %a Stalag III B Amtitz
 • 650 %a Ruchy i organizacje chłopskie
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1918-1939 r. %z Radawnica (pow. złotowski, woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Ruch oporu %y 1939-1945 r. %z Częstochowa
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Kraków (woj. małopolskie)
 • 650 %a Młody Demokrata (czasop.) %y 1939-1945 r. %z Kórnik (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Kosów (pow. radomski, woj. mazowieckie)
 • 650 %a Ruch oporu %z Polska
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Swarzędz (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Miejsca pamięci narodowej %x 20 w. %z Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Ruch oporu %y 1939-1945 r. %z Poznań
 • 650 %a Skauting %y 20 w. %z Poznań (pow. wielkopolska)
 • 650 %a Stalag VI J Krefeld-Fichtenhain
 • 650 %a Stalag X B Sandbostel
 • 650 %a Harcerstwo %y 1939-1945 r. %z Kalisz (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Donos %y 1939-1945 r. %z Poznań
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Krzycko Wielkie (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Olszewo (gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
 • 650 %a Kampania wrześniowa
 • 650 %a Obóz hitlerowski Fort VII Posen
 • 650 %a Ludobójstwo %y 1933-1945 r. %z Niemcy
 • 650 %a Oflag X A Itzehoe
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Warszawa (woj. mazowieckie)
 • 650 %a Wojna partyzancka %y 1939-1945 r. %z Polska
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1918-1939 r. %z Śmigiel (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Wojna partyzancka %y 1939-1945 r. %z Niemcy
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Parzęczewo (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Ruch oporu %y 1939-1945 r. %z Puszcza Notecka %z Polska
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Budziszowice (pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Raduń (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
 • 650 %a Obozy jenieckie %y 1939-1945 r. %z Niemcy
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Budziszowice (pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Kosów (pow. radomski, woj. mazowieckie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1945-1989 r. %z Pacanowice (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Dla Ciebie Polsko (czasop.) %y 1939-1945 r. %z Kórnik (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Donos %y 1939-1945 r. %z Poznań
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Stobiecko Szlacheckie (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
 • 650 %a Oflag VI B Dössel
 • 650 %a Ruch oporu %z Polska
 • 650 %a Ruch oporu %y 1939-1945 r. %z Częstochowa
 • 650 %a Kłecko (woj. wielkopolskie) %y 1939-1945 r.
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1945-1989 r. %z Święta (pow. złotowski, woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Kraków (woj. małopolskie)
 • 650 %a Obóz hitlerowski Fort VII Posen
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Kampania wrześniowa
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1918-1939 r. %z Radawnica (pow. złotowski, woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Swarzędz (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Bataliony Chłopskie %z Wielkopolska
 • 650 %a Zabór pruski %x szkolnictwo %z Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Ruch oporu %y 1939-1945 r. %z Niemcy
 • 650 %a Armia Krajowa %z Pleszew (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1939-1945 r. %z Dzierążnia (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
 • 650 %a Ruchy i organizacje chłopskie
 • 650 %a Harcerstwo %y 1939-1945 r. %z Kalisz (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Armia Krajowa %z Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Przewrót 1926 r. majowy
 • 650 %a Przestępstwo wojenne %y 1939 r. %z Gostyń (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Obóz jeniecki Amtitz
 • 650 %a Więziennictwo %x ofiary %y 1933-1945 r. %z Niemcy %z Rawicz
 • 650 %a Szpitale wojskowe %y 1939 r. %z Polska
 • 650 %a Ruch oporu %y 1939-1945 r. %z Poznań
 • 650 %a Pożarnictwo
 • 650 %a Bitwa 1939 r. o Warszawę
 • 650 %a Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) %z Polska
 • 650 %a Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 650 %a Polska %x polityka wewnętrzna %y 1944-1956 r.
 • 650 %a Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski (Poznań)
 • 650 %a Bitwa 1939 r. pod Uniejowem
 • 650 %a Młody Demokrata (czasop.) %y 1939-1945 r. %z Kórnik (woj. wielkopolskie)
 • 650 %a Gwardia Ludowa %z Chodzież
 • 650 %a Powstanie 1918 r. wielkopolskie %x wspomnienia
 • 650 %a Polska Niepodległa (org.)
 • 650 %a Obóz hitlerowski Żabikowo
 • 650 %a Wojna 1939-1945 r.
 • 651 %a Amtitz zob. Gębice woj. lubuskie pow. krośnieński
 • 651 %a Amtitz zob. Gębice woj. lubuskie pow. krośnieński
 • 651 %a Bärwalde in der Neumark zob. Mieszkowice woj. zachodniopomorskie pow. gryfiński
 • 651 %a Bärwalde in der Neumark zob. Mieszkowice woj. zachodniopomorskie pow. gryfiński
 • 651 %a Budziszowice (pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie)
 • 651 %a Budziszowice (pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie)
 • 651 %a Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) %y 20 w.
 • 651 %a Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) %y 20 w.
 • 651 %a Chodzież (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Chodzież (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Częstochowa (woj. śląskie) %y 20 w.
 • 651 %a Częstochowa (woj. śląskie) %y 20 w.
 • 651 %a Doessel zob.Dössel (Niemcy, kraj zw. Nadrenia Północna Westfalia)
 • 651 %a Doessel zob.Dössel (Niemcy, kraj zw. Nadrenia Północna Westfalia)
 • 651 %a Dössel (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia) %y 20 w.
 • 651 %a Dössel (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia) %y 20 w.
 • 651 %a Dzierążnia (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
 • 651 %a Dzierążnia (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
 • 651 %a Fichtenhain zob. Krefeld (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia)
 • 651 %a Fichtenhain zob. Krefeld (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia)
 • 651 %a Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 651 %a Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 651 %a Gębice (wol. lubuskie, pow. krośnieński)
 • 651 %a Gębice (wol. lubuskie, pow. krośnieński)
 • 651 %a Gołańcz (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Gołańcz (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Gostyń (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Gostyń (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) %y 20 w.
 • 651 %a Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) %y 20 w.
 • 651 %a Itzehoe (Niemcy, kraj związk. Szlezwik-Holsztyn) %y 20 w.
 • 651 %a Itzehoe (Niemcy, kraj związk. Szlezwik-Holsztyn) %y 20 w.
 • 651 %a Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Jarocin (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Jarocin (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Jutrosin (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Jutrosin (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kalisz (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kalisz (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kamińsk (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kamińsk (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kamionna (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kamionna (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kaszczor (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kaszczor (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kłecko (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kłecko (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kórnik (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kórnik (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kościan (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kościan (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kosów (pow. radomski, woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Kosów (pow. radomski, woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Kraków (woj. małopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kraków (woj. małopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kraśnik (pow. lubelskie) %y 20 w.
 • 651 %a Kraśnik (pow. lubelskie) %y 20 w.
 • 651 %a Krefeld (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia) %y 20 w.
 • 651 %a Krefeld (Niemcy, kraj związk. Nadrenia Północna Westfalia) %y 20 w.
 • 651 %a Krotoszyn (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Krotoszyn (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Krzycko Wielkie (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Krzycko Wielkie (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Łowicz (woj. łódzkie) %y 20 w.
 • 651 %a Łowicz (woj. łódzkie) %y 20 w.
 • 651 %a Lübeck (Niemcy, kraj związk. Szlezwik-Holsztyn) %y 20 w.
 • 651 %a Lübeck (Niemcy, kraj związk. Szlezwik-Holsztyn) %y 20 w.
 • 651 %a Luboń (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Luboń (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Lwów (Ukraina) %x ruch oporu %y 20 w.
 • 651 %a Lwów (Ukraina) %x ruch oporu %y 20 w.
 • 651 %a Międzychód (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Międzychód (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Mieszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) %y 20 w.
 • 651 %a Mieszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) %y 20 w.
 • 651 %a Murowana Goślina (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Murowana Goślina (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Nowa Wieś (gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Nowa Wieś (gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Oborniki (woj. wielkopolskie)
 • 651 %a Oborniki (woj. wielkopolskie)
 • 651 %a Olszewo (Litwa) %y 20 w.
 • 651 %a Olszewo (Litwa) %y 20 w.
 • 651 %a Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Pacanowice (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Pacanowice (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Parzęczewo (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Parzęczewo (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Poznań (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Poznań (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Prokopów (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Prokopów (pow. pleszewski, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Przebędowo (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Przebędowo (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Radawnica (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Radawnica (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Raduń (Białoruś) %y 20 w.
 • 651 %a Raduń (Białoruś) %y 20 w.
 • 651 %a Rawicz (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Rawicz (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Rzadków (pow. pilski, gm. Kaczory, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Rzadków (pow. pilski, gm. Kaczory, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Sandbostel (Niemcy, kraj związk. Dolna Saksonia) %y 20 w.
 • 651 %a Sandbostel (Niemcy, kraj związk. Dolna Saksonia) %y 20 w.
 • 651 %a Sharivka/Szarówka (Ukraina, obwód kirowohradzki) %y 20 w.
 • 651 %a Sharivka/Szarówka (Ukraina, obwód kirowohradzki) %y 20 w.
 • 651 %a Sieraków (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Sieraków (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Sierpc (woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Sierpc (woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Śmigiel (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Śmigiel (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Sochaczew (woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Sochaczew (woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Śrem (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Śrem (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Stablack zob. Stabławki (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) lub Kamińsk (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie)
 • 651 %a Stablack zob. Stabławki (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) lub Kamińsk (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie)
 • 651 %a Stabławki (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) %y 20 w.
 • 651 %a Stabławki (gm. Górowo Iławieckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) %y 20 w.
 • 651 %a Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
 • 651 %a Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
 • 651 %a Swarzędz (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Swarzędz (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Święta (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Święta (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Uniejów (woj. łodzkie) %y 20 w.
 • 651 %a Uniejów (woj. łodzkie) %y 20 w.
 • 651 %a Warszawa (woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Warszawa (woj. mazowieckie) %y 20 w.
 • 651 %a Wronki (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Wronki (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Żabikowo (woj. wielkopolskie) zob. Luboń (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Żabikowo (woj. wielkopolskie) zob. Luboń (woj. wielkopolskie) %y 20 w.
 • 651 %a Żydowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) %y 20 w.
 • 651 %a Żydowo (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) %y 20 w.
 • 653 %a Obóz w Kamińsku
 • 653 %a Obrona przeciwlotnicza Kalisza we wrześniu 1939 r.
 • 653 %a Organizacja |Żuaw w Poznaniu
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Warszawie (woj. mazowieckie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Olszewie (gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Stobiecku Szlacheckim (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Rzadkowie (pow. pilski, gm. Kaczory, woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Raduniu (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Swarzędzu (obecnie woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. kościańskim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. średzkim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Parzęczewie (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Poznaniu (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. śremskim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Olszewie (gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. sandomierskim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. opatowskim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Parzęczewie (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Obóz w Stabławkach
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. opatowskim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. sandomierskim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. kościańskim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Puszczyk [organizacja konspiracyjna]
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Poznaniu (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Krasniku (woj. lubelskie)
 • 653 %a Podziemie zbrojne w Wielkopolsce 1945-1948
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Raduniu (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
 • 653 %a Wyzwolenie Ostrowa Wielkopolskiego w 1945 r.
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. śremskim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Nowej Wsi (obecnie gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Dzierążni (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
 • 653 %a Bitwa 1939 r. o Kłecko
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Kazimierzy Wielkiej (obecnie woj. świętokrzyskie)
 • 653 %a Egzekucja w Gostyniu (woj. wielkopolskie) 21 X 1939 r.
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Stobiecku Szlacheckim (obecnie woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Ładzice)
 • 653 %a Ruch oporu w Puszczy Noteckiej 1939-1945
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Krakowie (woj. małopolskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w pow. średzkim
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Rzadkowie (pow. pilski, gm. Kaczory, woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Szpital Wojskowy nr 403 (kampania wrześniowa 1939 r.)
 • 653 %a Obrona przeciwlotnicza Kalisza we wrześniu 1939 r.
 • 653 %a Wyzwolenie Poznania w 1945 r.
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Kórniku (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Towarzystwo Szarej Książki w Kórniku [tajne nauczanie]
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Kosowie (obecnie pow. radomski, woj. mazowieckie)
 • 653 %a Wyzwolenie Poznania w 1945 r.
 • 653 %a Obrona przeciwlotnicza Poznania we wrześniu 1939 r.
 • 653 %a Ruch oporu w pow. ostrowskim (woj. wielkopolskie) 1939-1945
 • 653 %a Ruch oporu w pow. ostrowskim (woj. wielkopolskie) 1939-1945
 • 653 %a Ruch oporu w pow. chodzieskim (woj. wielkopolskie) 1939-1945
 • 653 %a Bitwa 1939 r. o Kłecko
 • 653 %a Organizacja |Żuaw w Poznaniu
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Swarzędzu (obecnie woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Wyzwolenie Ostrowa Wielkopolskiego w 1945 r.
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Warszawie (woj. mazowieckie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Dzierążni (pow. pińczowski, woj. świętkorzyskie)
 • 653 %a Obrona przeciwlotnicza Poznania we wrześniu 1939 r.
 • 653 %a Ruch oporu w Puszczy Noteckiej 1939-1945
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Nowej Wsi (obecnie gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie)
 • 653 %a Obóz w Kamińsku
 • 653 %a Obóz w Stabławkach
 • 653 %a Szpital Wojskowy nr 403 (kampania wrześniowa 1939 r.)
 • 653 %a Egzekucja w Gostyniu (woj. wielkopolskie) 21 X 1939 r.
 • 653 %a Ruch oporu w pow. chodzieskim (woj. wielkopolskie) 1939-1945
 • 653 %a Podziemie zbrojne w Wielkopolsce 1945-1948
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Krasniku (woj. lubelskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Krakowie (woj. małopolskie)
 • 653 %a Towarzystwo Szarej Książki w Kórniku [tajne nauczanie]
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Kórniku (woj. wielkopolskie)
 • 653 %a Puszczyk [organizacja konspiracyjna]
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Kazimierzy Wielkiej (obecnie woj. świętokrzyskie)
 • 653 %a Tajne nauczanie 1939-1945 w Kosowie (obecnie pow. radomski, woj. mazowieckie)
 • 700 %a Lewandowska, Stanisława %t [Wywiad ze Stefanem Rewersem]
 • 700 %a Lewandowska, Stanisława %t [Wywiad ze Stefanem Rewersem]
 • 700 %a Boszenko, Roman %t [Wywaid z Romanem Boszenko]
 • 700 %a Michalczyk, Łucja %t [Wywiad z Marią Machnikowską]
 • 700 %a Michalczyk, Łucja %t [Wywiad z Marią Machnikowską]
 • 700 %a Szperka, Janina %t [Wywiad ze Stanisławem Rubachem]
 • 700 %a Szyguła, Mirosława %t [Wywiad z Walentym Matuszczakiem]
 • 700 %a Witkowska, Barbara %t [Wywiad z Jakubem Stachowiakiem (1900-?)]
 • 700 %a Pachura, Halina %t [Wywiad z Edwardem Wrzeszczyńskim]
 • 700 %a Szyguła, Mirosława %t [Wywiad z Walentym Matuszczakiem]
 • 700 %a Pachura, Halina %t [Wywiad z Edwardem Wrzeszczyńskim]
 • 700 %a Żętkowski, Witold %t [Wywiad z Florianem Kaczmarkiem]
 • 700 %a Gomolec, Ludwik %d (1914-1996)
 • 700 %a Gomolec, Ludwik %d (1914-1996)
 • 700 %a Witkowska, Barbara %t [Wywiad z Jakubem Stachowiakiem (1900-?)]
 • 700 %a Boszenko, Roman %t [Wywaid z Romanem Boszenko]
 • 700 %a Żętkowski, Witold %t [Wywiad z Florianem Kaczmarkiem]
 • 700 %a Szperka, Janina %t [Wywiad ze Stanisławem Rubachem]
 • 740 %a Materiały o Józefie Rybackim, więźniu Fortu VII w Poznaniu i Żabikowie
 • 740 %a Życiorys Stanisława Ryfy (1906-1941)
 • 740 %a Materiały o Weronice Przewoźniak (1922-1996), członkini grupy Franciszka Witaszka (1908-1943)
 • 740 %a Materiały o działalności Władysławy Leczykiewicz w ruchu oporu w Poznaniu
 • 740 %a Wspomnienie o Klarze May (1901-1981), nauczycielce z Kościana i Parzęczewa
 • 740 %a Materiały dotyczące Antoniego Kromskiego (1892-1942), powstańca wielkopolskiego, zamordowanego przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu
 • 740 %a Materiały dotyczące Antoniego Kromskiego (1892-1942), powstańca wielkopolskiego, zamordowanego przez Niemców w Forcie VII w Poznaniu
 • 740 %a Wywiad z Tadeuszem Bulskim (1911-1979) i Janem Przynogą (1905-1984) działonowymi obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r.
 • 740 %a Wspomnienie o Klarze May (1901-1981), nauczycielce z Kościana i Parzęczewa
 • 740 %a Materiały dotyczące konspiracyjnej działalności podczas okupacji hitlerowskiej Ignacego Ferenca (1903-1981), pracownika poczty w Poznaniu
 • 740 %a Życiorys Michała Mięty (1886-?)
 • 740 %a Materiały o Weronice Przewoźniak (1922-1996), członkini grupy Franciszka Witaszka (1908-1943)
 • 740 %a Życiorys Stanisława Ryfy (1906-1941)
 • 740 %a Materiały o działalności Władysławy Leczykiewicz w ruchu oporu w Poznaniu
 • 740 %a Wywiad z Tadeuszem Bulskim (1911-1979) i Janem Przynogą (1905-1984) działonowymi obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r.
 • 740 %a Materiały dotyczące konspiracyjnej działalności podczas okupacji hitlerowskiej Ignacego Ferenca (1903-1981), pracownika poczty w Poznaniu
 • 740 %a Życiorys Michała Mięty (1886-?)
 • 740 %a Materiały o Józefie Rybackim, więźniu Fortu VII w Poznaniu i Żabikowie
 • 777 %a Sługocki, Karol %t Udział kaliskiego harcerstwa w obronie przeciwlotniczej Kalisza we wrześniu 1939 r.
 • 777 %a Kurek, Antoni %d (1902-?) %t Życiorys
 • 777 %a Sonnewend, Tadeusz %d (1923-?) %t Życiorys
 • 777 %a Kucharska, Jadwiga %d (1906-?) %t Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945 [nauczanie na terenie Ukrainy]
 • 777 %a Sobecki, Izydor %d (1910-1966) %t Wspomnienia o Ryszardzie Nieboraku (1915-1944), więźniu Fortu VII w Poznaniu i obozu w Żabikowie
 • 777 %a Solecki, Franciszek %t Życiorys
 • 777 %a Sobiałkowski, Antoni %t Wspomnienia uczestnika II wojny światowej
 • 777 %a Słomiński, Stanisław %d (1889-1945 post) %t Życiorys
 • 777 %a Smolarz, Marian %t Wspomnienia z tajnego nauczania w Rzadkowie (pow. Chodzież) 1940-1945
 • 777 %a Kunz, Stanisław %t Ruch oporu w Wielkopolsce. Przyczynek do historii ruchu ludowego 1939-1945. [|Bataliony Chłopskie w Wielkopolsce]
 • 777 %a Rewers, Stefan %d (1907-?) %t Wspomnienia z kampanii wrześniowej w 1939 r.
 • 777 %a Scherwentke, Aleksander %t Relacja o bracie Józefie Scherwentke (1904-1939), nauczycielu z Rawicza, który był inicjatorem uwolnienia więźniów z rawickiego więzienia po wybuchu wojny w 1939 r.
 • 777 %a Przybycin, Henryk %d (1916-1993) %t Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 r. i pobytu w obozie na Błoniach (Inowrocław)
 • 777 %a Krzysik, Stanisław %t Przyczynek do historii tajnego nauczania w Polsce w czasie okupacji [Budziszowice, pow. kazimierski, gm. Czarnocin, woj. świętkorzyskie]
 • 777 %a Kamieniarz, Maria %d (1895-?) %t Życiorys
 • 777 %a Rubach, Stanisław %d (1895-?) %t Relacja dotycząca okupacji niemieckiej na terenie Koła i pow. kolskiego
 • 777 %a Silska, Mieczysława %d (1921-?) %t Biografia [działalnośc konspiracyjna w Poznaniu 1939-1945]
 • 777 %a Wrzeszczyński, Edward %t Relacja o egzekucji Polaków w Gostyniu 21 X 1939 r.
 • 777 %a Skibiński, Ildefons %d (1912-1975) %t Walki graniczne w Kaszczorze w 1939 r.
 • 777 %a Rynkowski, Wawrzyniec %d (1900-1966 post) %t Wspomnienia 1918-1966
 • 777 %a Witkowska, Barbara %t Relacja spisana z obywatelem Jakubem Stachowiakiem (1900-?) [...] uczestnikiem walk wrześniowych 1939 r.
 • 777 %a Kaczmarkiewicz, Maria %d (1892-1972 post) %t Tajne nauczanie w Swarzędzu 1940-1945
 • 777 %a Trafankowski, Lech %d (1918-?) %t Wyjątki ze wspomnień okupacyjnych i działalności w ruchu oporu
 • 777 %a Krumraj, Paweł %t Oświadczenie o ruchu oporu w pow. chodzieskim 1939-1945
 • 777 %a Świerkowski, Franciszek %t Wspomnienia z walk o Kłecko w 1939 r.
 • 777 %a Pohl, Marceli %d (1921-?) %t Mój życiorys
 • 777 %a Kaczmarek, Jan %d (1884-1962 post) %t Życiorys
 • 777 %a Ratajczak, Kazimierz %t Moje wspomnienia
 • 777 %a SüSS-Zachaczewska, Danuta %d (1915-1982) %t Moje wspomnienia - tajne nauczanie na terenie Poznania podczas okupacji
 • 777 %a Wojciechowski, Adolf %d (1912-1977) %t Wspomnienia z działalności konspiracyjnej podczas okupacji
 • 777 %a Śniegocki, Henryk %d (1893-1971) %t Tajne szkolnictwo pod zaborem pruskim 1905-1918 [Poznań]
 • 777 %a Popek, Wanda %d (1901-1973) %t Wspomnienia z pobytu w Forcie VII w Poznaniu
 • 777 %a Kaczmarek, Stanisław %d (1890-1984) %t Życiorys
 • 777 %a Witkowski, Zygmunt %d (1904-1998) %t Wspomnienia z tajnego nauczania w Raduniu (pow. lidzki, woj. nowogródzkie, obecnie Białoruś)
 • 777 %a Witkowski, Zygmunt %d (1904-1998) %t [Uzupełnienie wspomnień Janiny Soroko (1890-1986)]
 • 777 %a Hornowska, Stanisława %d (1921-1993) %t O tajnym nauczaniu i Powstaniu Warszawskim /Wspomnienia, fakty, refleksje/
 • 777 %a Storczyk, Edmund %d (1923-2001) %t Wspomnienia z okresu okupacji w Poznaniu 1939-1945
 • 777 %a Zaworska, Walentyna (1893-1971) %t Życiorys
 • 777 %a Kaczmarczykowa, Maria %d (1911-2009) %t Moja praca w tajnym nauczaniu w latach 1940-1944 [w Krakowie]
 • 777 %a Stachowiak, Jakub %d (1900-?) %t Relacja z kampanii wrześniowej 1939 r. (Murowana Goślina, Oborniki Wielkopolskie, Łowicz, Sochaczew) spisana przez Barbarę Witkowską
 • 777 %a Szymendera, Franciszek %d (1906-1986) %t Relacja z działalności w ruchu oporu na terenie Poznania podczas okupacji 1939-1945
 • 777 %a Wojciechowski, Kazimierz %d (1902-?) %t Przebieg służby wojskowej podczas II wojny światowej i pobyt w obozach jenieckich
 • 777 %a Śniegocki, Henryk %d (1893-1971) %t Oświadczenie w sprawie śmierci Mikołaja Kadacza (1879-1939)
 • 777 %a Tomiak, Katarzyna %d (1894-1962 post) %t Życiorys
 • 777 %a Kaczmarek, Florian %t Wspomnienia z tajnego nauczania 1939-1945 w pow. kościańskim
 • 777 %a Soroko, Janina %d (1890-1986) %t Wspomnienia z okresu II wojny światowej (Tajne nauczanie języka polskiego w czasie okupacji - Olszewo, gm. Świr, pow. święciański, woj. wileńskie, obecnie Litwa)
 • 777 %a Grzesiak, Zygmunt %t Oświadczenie o partyzancie Edmundzie Grzesiaku (1922-1942) z Karczewnika pow. Chodzież oraz o ruchu oporu w pow. chodzieskim
 • 777 %a Hancyk, Zenon %d (1916-1971 post) %t Wspomnienia więźnia politycznego 1939-1945
 • 777 %a Grzesiak, Edmund %d (1922-1942) %t Moje wspomnienia z ruchu oporu w pow. chodzieskim
 • 777 %a Horowska, Teodozja %d (1911-1995) %t Ankieta Jana Horowskiego (1909-1976, nauczyciela tajnego nauczania w Dzierążni (pow. pińczowski, woj. świętokrzyski)
 • 777 %a Hildebrańska, Stanisława %d (1900-1991) %t Życiorys
 • 777 %a Torz, Dariusz %t Historia Jerzego Wrzesińskiego (1901-1969), powstańca wielkopolskiego
 • 777 %a Stabno-Palacz, Kazimiera %d (1931-2007) %t Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945, tajne nauczanie w Kosowie (obecnie pow. radomski, woj. mazowieckie)
 • 777 %a Gołębiowski, Stanisław (1910-1987) %t Wspomnienia z tajnego nauczania i początków Polski Ludowej /1939-1945/
 • 777 %a Stencel, Franciszek %t Wspomnienia łącznika organizacji Polska Niepodległa
 • 777 %a Mielcarek, Franciszek %t Wspomnienia z okresu okupacji
 • 777 %a Jankowski, Piotr %t Wspomnienia
 • 777 %a Stolski, Jan %d (1894-1977) %t Życiorys
 • 777 %a Jerzykowski, Walerian %t Charakterystyka partyzanta Edmunda Grzesiaka (1922-1942) z Karczewnika pow. Chodzież
 • 777 %a Fincel, Zygmunt %t Przeżycia wojenne
 • 777 %a Groberski, Bronisław %t Wspomnienia z pobytu w więzieniu w Rawiczu podczas okupacji 1939-1945
 • 777 %a Dworczak, Władysława %d (1890-1973) %t Życiorys
 • 777 %a Hodys, Helena %d (1897-1975) %t Wspomnienia z tajnego nauczania podczas okupacji w Stobiecku Szlacheckim
 • 777 %a Dekert Marceli %t Oświadczenie o pracy konspiracyjnej byłych jeńców polskich na terenie III Rzeszy
 • 777 %a Bojarska, Maria %d (1901-1993) %t Wspomnienia z konspiracji i tajnego nauczania w Ostrowie Wielkopolskim 1939-1945
 • 777 %a Grabiak, Wawrzyniec %d (1900-1964) %t Życiorys
 • 777 %a Gołębiowski, Stanisław (1910-1987) %t Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 r.
 • 777 %a Handke, Helena %d (1912-?) %t Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945
 • 777 %a Górnaś, Danuta %t Okupacja w moim mieście [Jarocin] - wywiad z Edmundem Rabczewskim (1906-?)
 • 777 %a Ciesielska, Katarzyna %d (1897-?) %t Życiorys
 • 777 %a Gołębiowski, Stanisław (1910-1987) %t Wspomnienia z tajnego nauczania 1939-1945 w pow. opatowskim i pow. sandomierskim
 • 777 %a Machnikowska, Maria %t Wspomnienie o Sylwestrze Machnikowskim (1903-1939)
 • 777 %a Chyży, Józef %d (1899-?) %t Wspomnienie z powstania wielkopolskiego
 • 777 %a Bardoński, Kazimierz %d (1902-?) %t Życiorys
 • 777 %a Marszałek, Anna %t Życiorys dr Mieczysława Marszałka (1896-1967)
 • 777 %a Maćkowicz, Władysław %d (1893-1975) %t Mój życiorys
 • 777 %a Drela, Edmund %d (1913-?) %t Wspomnienia
 • 777 %a Mrozek Antoni %d (1908-1981) %t Oświadczenie o pracy konspiracyjnej byłych jeńców polskich na terenie III Rzeszy
 • 777 %a Fryske, Stanisława %d (1893-?) %t Życiorys
 • 777 %a Kasprzak Kazimierz %t Oświadczenie o pracy konspiracyjnej byłych jeńców polskich na terenie III Rzeszy
 • 777 %a Owczarek, Stanisław %d (1889-?) %t Wspomnienie z powstania wielkopolskiego 1918/1919
 • 777 %a Dutka, Franciszek %d (1915-1987) %t Wspomnienia z działań wojennych i niewoli w Stalagu I A Stablack
 • 777 %a Ławicka, Franciszka %d (1898-?) %t Życiorys
 • 777 %a Formanowicz, Janina %d (1916-1992) %t Wspomnienia z tajnego nauczania w Kazimierzy Wielkiej 1941-1945
 • 777 %a Mrozek, Antoni %d (1908-1981) %t Na burzliwym szlaku walki z okupantem
 • 777 %a Lewandowski, Stanisław %d (1922-?) %t Relacja o oddziale Gwardii Ludowej "Leśne Orły" w okręgu chodzieskim
 • 777 %a Osińska, Wanda %d (1907-1985) %t Życiorys
 • 777 %a Andrzejewska, Anna %t Obrona Żydowa [1939 r.]
 • 777 %a Matuszewski, Alojzy %t Wspomnienie
 • 777 %a Ławniczak, Czesław %d (1914-2011) %t Życiorys
 • 777 %a Broniecki, Jan %d (1886-?) %t Życiorys
 • 777 %a Matuszczak, Walenty %t Tajna działalność na odcinku oświatowym w czasie II wojny światowej
 • 777 %a Nowacki, Kazimierz %t Wspomnienia z konspiracji w Wielkopolsce
 • 777 %a Garczarek, Józef (1891-?) %t Okres wojny i okupacji we Wronkach (1939-1945)
 • 777 %a Brylański, Ignacy %d (1924-? %t Oświadczenie o ruchu oporu w Puszczy Noteckiej
 • 777 %a Lehmann, Sabina %d (1907-1979 post) %t Wspomnienia nauczycielki
 • 777 %a Piaskowska, Franciszka %d (1904-?) %t Życiorys
 • 777 %a Biliński Antoni %t Moje wspomnienia z lat 1939-1945
 • 777 %a Namysłowska-Werner, Alina %d (1919-2004) %t Tajne nauczanie w czasie okupacji w Nowej Wsi [obecnie gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie]
 • 777 %a Boszenko, Roman %t Wspomnienia z walk pod Uniejowem (9 IX 1939 r.)
 • 777 %a Andrzejewska, Anna %t Pierwsze dni września 1939 r. w Jankowie Dolnym
 • 777 %a Boczek, Anotni d(1908-?) %t Wspomnienia z działalności nauczycielskiej w niemieckich oflagach i stalagach: Dössel, Itzehoe, Lübeck, Sandbostel
 • 777 %a Pawlaczyk, Albin %d (1913-?) %t Wspomnienia z konspiracji w organizacji Polska Niepodległa w Warszawie
 • 777 %a Pawlak, Michał %d (1891-?) %t Wspomnienia 1913-1945
 • 777 %a Kwaśniewska, Wiktoria %d (1905-?) %t Życiorys,
 • 777 %a Palacz-Stabno, Kazimiera %d (1931-2007) %t Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945, tajne nauczanie w Kosowie (obecnie pow. radomski, woj. mazowieckie)
 • 777 %a Olejnik, Franciszek %d (1896-?) %t Życiorys
 • 777 %a Nowak, Ludwik %t Mój wrzesień 1939 roku
 • 852 %j BK 14516/1
 • 900 %c Sonnewend, Tadeusz (1923-?) %f 6 x 4 cm %k k. 665 %m fot.
 • 900 %c Stencel Florian, łącznik organizacji Polska Niepodległa %f 6 x 4 cm %k k. 684 %m fot.
 • 900 %c Pomnik upamiętniający egzekucję 16 Polaków (10 IX 1939 r.) w Jankowie Dolnym stojący na rozwidleniu szosy Gniezno-Trzemeszno-Strzyżewo %f 13,2 x 8,3 cm %k k. 15 %m fot.
 • 900 %c Bulski Tadeusz (1911-1979) i |Przynoga Jan (1905-1984) działonowi obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. %f 6,5 x 9,4 cm %k k. 761 %m fot.
 • 900 %c Wojciechowski, Adolf (1912-1977) %d 1964 r. %f 8,8 x 6 cm %k k. 753 %m fot.
 • 900 %c Gołębiowski Stanisław (1910-1987) %f 13,9 x 9 cm %k k. 162, 202 %m fot.
 • 900 %c Kaczmarkiewicz Maria (1892-1972 post), nauczycielka tajnego nauczania w Swarzędzu (woj. wielkopolskie) %f 5,8 x 4 cm %k k. 360 %m fot.
 • 900 %c Maćkowicz, Władysław (1893-1975) z uczniami szkoły w |Radawnicy (pow. złotowski, woj. wielkopolskie) w okresie międzywojennym %f 9 x 14 9 cm %k k. 441 %m fot.
 • 900 %c Jankowski, Piotr |żołnierz I wojny światowej %f 13,2 x 8,9 cm %f 8,8 x 13,6 cm %k k. 329-330 %m fot.
 • 900 %c Miętus, Michał (1886-?) %f 8,2 x 5,8 cm %k k. 495 %m fot.
 • 900 %c Silski, Ignacy (?-1941) %f 5,4 x 4,3 cm %k k. 606a %m fot.
 • 900 %c Bracia: |Wojciechowski, Adolf (1912-1977) i |Wojciechowski, Bolesław (?-1943) %d 1940 r. %f 14,8 x 10,1 cm %k k. 754 %m fot.
 • 900 %c Gimnazjum Koedukacyjne Powiatowej Rady Narodowej dla Dorosłych w |Kraśniku, uczniowie i nauczyciele, m.in. |Koszałka Mieczysław, |Jach Zygmunt, |Gołębiowski Stanisław (1910-1987) %f 13,8 x 8,9 cm %k k. 193, 233 %m fot.
 • 900 %c Silska, Mieczysława (1921-?) %f 13,9 x 8,8 cm %k k. 606b %m fot.
 • 900 %c Zieliński Stanisław (1911-1945), ksiądz, prefekt Szkoły Handlowej w |Kraśniku %f 13,8 x 8,9 cm %k k. 191, 231 %m fot.
 • 900 %c Gołębiowski Stanisław (1910-1987) i uczestnicy tajnego nauczania we wsi |Szymanówka (gm. |Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie), 1942 r. %f 9,2 x 11,7 cm %k k. 173, 213 %m fot.
 • 900 %c Uczestniczki tajnego nauczania we wsi |Szymanówka (gm. |Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie): |Borkowska Irena, |Kilijańska Maria, |Sałacińska Maria, 1942 r. %f 9,2 x 11,7 cm %k k. 171, 211 %m fot.
 • 900 %c Kraśnik (pow. lubelskie), |Szkoła Handlowa w Kraśniku - uczniowie, zakończenie roku szkolnego 1942/1943, m.in. |Gołębiowski Stanisław (1910-1987) i |Tota Kazimierz %f 9,2 x 13,8 cm %k k. 181, 221 %m fot.
 • 900 %c Kaczmarkiewicz Maria (1892-1972 post), nauczycielka tajnego nauczania w Swarzędzu (woj. wielkopolskie) %f 5,8 x 4 cm %k k. 360 %m fot.
 • 900 %c Kraśnik (pow. lubelskie), |Szkoła Handlowa w Kraśniku - uczniowie, zakończenie roku szkolnego 1943/1944, m.in. |Gołębiowski Stanisław (1910-1987), |Tota Kazimierz, |Zieliński Stanisław ks. (1911-1945) %f 9,2 x 13,8 cm %k k. 185, 225 %m fot.
 • 900 %c Rodzina |Borkowskich z |Szymanówka (gm. |Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie): |Borkowski Józef, |Borkowski Tadeusz, |Borkowska Irena, |Kilijańska Maria %f 13,2 x 9 cm %k k. 169, 209 %m fot.
 • 900 %c Kraśnik (pow. lubelskie), 1942 r., rodziny: |Koźmowie, |Michalscy, |Nowakowie, |Nowak Antonina, |Michalska Regina %f 9,2 x 13,8 cm %k k. 178, 218 %m fot.
 • 900 %c Stencel Florian, łącznik organizacji Polska Niepodległa %f 6 x 4 cm %k k. 684 %m fot.
 • 900 %c Gołębiowski Stanisław (1910-1987) %f 5,4 x 4,1 cm [2 szt.] %f 6 x 3,6 [1 szt.] %k k. 159 %m fot.
 • 900 %c Mrozek Antoni (1908-1981) %f 13,4 x 9 cm %k k. 520 %m fot.
 • 900 %c Busz Tadeusz (?-1964), płk pożarnictwa, powstaniec wielkopolski 1918/1919 z Pogorzeli %f 7 x 5,2 cm %k k. 67 %m fot.
 • 900 %c Hancyk Zenon (1916-1971 post) [3 szt. z: 1938 r., 1945 r., 1970 r.] %f 3,9 x 3 cm %f 6,4 x 4,6 cm %f 5,3 x 4 cm %k k. 303 %m fot.
 • 900 %c Bulski Tadeusz (1911-1979) i |Przynoga Jan (1905-1984) działonowi obrony przeciwlotniczej Zakładów Cegielskiego w Poznaniu we wrześniu 1939 r. %f 6,5 x 9,4 cm %k k. 761 %m fot.
 • 999 %a ŁJ

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 14516/1