Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od B Vol. 2

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 418 M
 • Kopie: Mf 7096
 • Współautor:
  • Bachmann Ludwig
  • Bond Edward A. główny bibliotekarz British Museum
  • Bruun C. W. , dyrektor Bibl. Król. w Kopenhadze
  • Bullen Geo dyrektor wydawnictwa British Museum
  • Byčkov A. dyrektor Cesarskiej Publicznej Biblioteki w St. Petersburgu
  • Bytschkoff A. zob. Byčkov A.
  • Byvanck W. G. C. dyr.Bibl. Król. w Hadze
  • Rossi Umberto
 • Tytuł: Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od B Vol. 2
 • Zawartość:
  • Bachmann Ludwig 1899 (1)
  • Bond Edw. A. 1887 (2)
  • Bruun C. W. 1887-1896 (2)
  • Bullen Geo 1887 (2)
  • Byčkov A. 1896 (1)
  • Byvanck W. G. C. 1896 (1)
 • Hasła przedmiotowe:
  • szachy
  • Kongresy
  • Turnieje szachowe
  • Kluby i związki szachowe
  • Katalogi
  • listy
 • Uwagi:
  • Paul Rudolph v. Bilguer - ur. 21 IX 1815 w Ludwiglust, zm. 16 IX 1840. W młodości pruski podporucznik - wystąpił z armii w kwietniu 1839 i osiedlił się na stałe w Berlinie, gdzie zajmował się pisarstwem. W liście z ok. 1840 r. (k. 109) wzmianka o partii szachów rozegranej z Poznaniem. Także k. 117 listu od nn. (może od v. Heydebranda?) do Bilguera zawiera opis tej samej partii szach. K. 116 - ten sam charakter pisma - może v. Heydebranda?
  • Ludwig Bledow - autor dzieł poświęconych szachom: "Deutsche Ausgabe der fünfzig, von Lewis gesammelten Labourdonnais-Partien, in gekürzter Notation, Berlin 1835; - (przy współpracy v. Bilguera i Hansteina) Korrespondenzpartien Berlin-Posen i 50 innych K.-P., Berlin 1843; - Material zu Stamma's Endspiele; - Verzeichnis meiner Schachbibliothek, 1842 (rkps); - Die Litteratur des Schachspiels 1844 (rkps) - b. cenna bibliograf. praca.
  • Ludwig Bachmann - ur. 11 VIII 1856 w Monachium, urzędnik w naczelnym urzędzie kolejowym, szachista niemiecki z Magdeburga, autor "Schach-Jahrbuch" 1891 oraz wydawanego w tomikach (8) dzieła: "Geistreiche Schachpartien alter und neuer Zeit". Podpis.: Ludwig Bachmann K. Oberbucheamts-Sekretär. W liście dziękuje v. Heydebrandowi za nabycie VIII. tomiku "Schachpartien".
  • Gustav Bey - dyplomata, konsul niemiecki w Walencji. Informuje v. Heydebranda, że w zbiorach tutejszej biblioteki nie ma poszukiwanej przez niego książki. List Heydebranda przekazał mu były konsul H. J. Dahlander.
  • Rhoda A. Bowles - szachistka angielska, honorowy sekretarz londyńskiego kobiecego klubu szachowego. W liście zaprasza v. Heydebranda do Londynu na Międzynarodowy Kongres Kobiet - Szachistek.
  • Bezkrovny informował v. Heydebranda o losach spuścizny po v. Jaenischu (większa część znalazła się w Helsinkach). Przesłał też v. H. egz. wyd. w Moskwie w 1896 r. dziełka szachowego Elsnera "Aide pour etudier le jeu des echecs" (tyt. ros. Possobie dla isoutchenia schachmatnoj igri). Dostarczył także informacji o działających w St. Petersburgu kółkach szachowych. Autor art. z teorii szachów (Strat. 1881).
  • Boyner A. - szachista ? niemiecki z Lipska, właściciel biblioteki szachowej ?
  • F. E. Brandt - szachista z Petersburga, sekretarz tamt. Tow. Szach. w 1870 r. Wynalazca elektromagnetycznego skakografu. Pośredniczył w przekazaniu Schumoffowi przesyłki v. Heydebranda. List Brandta na papierze firmowym z nadrukiem Banque Internationale de Commerce à St. Petersbourg.
  • James Hardie Brown - księgarz z Edynburga. Wydawca "Catalogue of Second-Hand Books, Engravings, Etchings, Engraved Portraits etc., offered at the affixed."
  • Isaac M. Brown - wydawca British Chess Magazine (Leeds) i wielu dzieł szachowych. Sekretarz West Yorkshire Chess Ass.
  • Orestes Augustos Brownson, Jr. - szachista amerykański z Dubuque w stanie Iowa, ur. 1828 (Ithaka, N. York), zm. 29 IV 1892 (Rockdale k. Dubuque, Iowa), filolog, dyrektor First Ward School w Dubuque. Autor wielu publikacji szachowych (Book of the second American Chess Congress 1872; The Dubuque Ch. J, Problem Tourney 1872; Problemsammlungen v. Carpenter, Brown etc.; Elementary Exercises in the Construction of Chess Problems; red. "The Dubuque Chess Journal" (1870-1876). Założył w Dubuque Klub Szachowy.
  • A. Bruer - wdowa po szachiście niemieckim z Berlina W. T. Bruerze.
  • Jose Brunet y Bellet - ur. 1819, fabrykant. Wybitny szachista hiszpański z Barcelony. Zajmował się historią szachów. Zbadał rkps Alfonso el Sabio i na tej podstawie dowodził, iż szachy pochodzą z Egiptu, a nie -jak dotąd sądzono - z Indii. Autor dzieła "El Ajedrez, investigaciones sobre su origen, Barcelona 1891.
  • Romano Brunoni - zarządca filii zakładu fotograficznego Fratelli Alinari we Florencji. Na odwrocie odpis ręką v. Heydebranda listu podpis. Umberto Rossi (pracownik Muzeum Narodowego we Florencji)
  • Bruun C. W. - dr,radca prawny, dyrektor Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze. Korespondencja zawiera podziękowanie za nadesłane przez T. v. H. egzemplarze "Verzeichniss (...)".
  • C. Buchmann - szachista niemiecki, sekretarz Berlińskiego Towarzystwa Szachowego, kupiec. Listy na papierze firmowym z nadrukiem i pieczątką: Berliner Schachgesellschaft (Gegründet 1827).
  • G. W. Buck - szachista amerykański z St. Louis, redaktor działu szachowego w "Sunday Journal". Koperta z nadrukiem: "Evening Journal".
  • Geo Bullen - szef wydawnictwa w British Museum w Londynie. Korespondencja z v. Heydebrandem zawiera podziękowanie i pokwitowanie odbioru egzemplarza "Verzeichniss (...)" oraz informację na temat poszukiwanego przez Tassila dzieła szachowego z 1495 roku.
  • Andrew Burns (ur. 14 II 1831 w Glasgow) absolwent wyższej szkoły i uni- wersytetu - od 1853 r. mieszkający w Australii (Melbourne). Pracował jako księgowy, zarządzający spółką górniczą. List na papierze firmowym z nadrukiem: Andrew Burns, Melbourne. Accountant, Auditor and Manager of Mining Companies. Wybitny szachista australijski, uczestnik i zwycięzca wielu turniejów szachowych, redaktor szpalty szachowej w The Leader.
  • Edw. A. Bond - główny bibliotekarz w British Museum w Londynie. Korespondencja z v. Heydebrandem zawiera podziękowanie za nadesłany do British Museum egzemplarz "Verzeichniss einer Sammlung von Schriften über des Schachspiel" oraz druk potwierdzający odbiór dzieła.
  • A. Byčkov - dyrektor Cesarskiej Biblioteki Publicznej w St. Petersburgu. Korespondował z v. Heydebrandem w sprawie poszukiwanych przez niego rękopisów i druków szachowych. List w j. franc. Papier list. z nadrukiem: Bibliothèque Imperiale Publique St. Petersbourg. Podpis.: Le Directeur A. Bytschkoff.
  • Byvanck W. G. C. - dyrektor Biblioteki Królewskiej w Hadze, bibliotekarz. W liście dziękuje v. Heydebrandowi za nadesłany egz. "Erneutes Verzeichniss..." oraz informuje, że w zbiorach tut. biblioteki nie ma poszukiwanego przez Tassila dzieła.
  • Na wielu listach notatki i bruliony odpisów T. v. Heydebranda.

MARC

 • 245 a Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od B n Vol. 2
 • 500 a Paul Rudolph v. Bilguer - ur. 21 IX 1815 w Ludwiglust, zm. 16 IX 1840. W młodości pruski podporucznik - wystąpił z armii w kwietniu 1839 i osiedlił się na stałe w Berlinie, gdzie zajmował się pisarstwem. W liście z ok. 1840 r. (k. 109) wzmianka o partii szachów rozegranej z Poznaniem. Także k. 117 listu od nn. (może od v. Heydebranda?) do Bilguera zawiera opis tej samej partii szach. K. 116 - ten sam charakter pisma - może v. Heydebranda?
 • 500 a Ludwig Bledow - autor dzieł poświęconych szachom: "Deutsche Ausgabe der fünfzig, von Lewis gesammelten Labourdonnais-Partien, in gekürzter Notation, Berlin 1835; - (przy współpracy v. Bilguera i Hansteina) Korrespondenzpartien Berlin-Posen i 50 innych K.-P., Berlin 1843; - Material zu Stamma's Endspiele; - Verzeichnis meiner Schachbibliothek, 1842 (rkps); - Die Litteratur des Schachspiels 1844 (rkps) - b. cenna bibliograf. praca.
 • 500 a Ludwig Bachmann - ur. 11 VIII 1856 w Monachium, urzędnik w naczelnym urzędzie kolejowym, szachista niemiecki z Magdeburga, autor "Schach-Jahrbuch" 1891 oraz wydawanego w tomikach (8) dzieła: "Geistreiche Schachpartien alter und neuer Zeit". Podpis.: Ludwig Bachmann K. Oberbucheamts-Sekretär. W liście dziękuje v. Heydebrandowi za nabycie VIII. tomiku "Schachpartien".
 • 500 a Gustav Bey - dyplomata, konsul niemiecki w Walencji. Informuje v. Heydebranda, że w zbiorach tutejszej biblioteki nie ma poszukiwanej przez niego książki. List Heydebranda przekazał mu były konsul H. J. Dahlander.
 • 500 a Rhoda A. Bowles - szachistka angielska, honorowy sekretarz londyńskiego kobiecego klubu szachowego. W liście zaprasza v. Heydebranda do Londynu na Międzynarodowy Kongres Kobiet - Szachistek.
 • 500 a Bezkrovny informował v. Heydebranda o losach spuścizny po v. Jaenischu (większa część znalazła się w Helsinkach). Przesłał też v. H. egz. wyd. w Moskwie w 1896 r. dziełka szachowego Elsnera "Aide pour etudier le jeu des echecs" (tyt. ros. Possobie dla isoutchenia schachmatnoj igri). Dostarczył także informacji o działających w St. Petersburgu kółkach szachowych. Autor art. z teorii szachów (Strat. 1881).
 • 500 a Boyner A. - szachista ? niemiecki z Lipska, właściciel biblioteki szachowej ?
 • 500 a F. E. Brandt - szachista z Petersburga, sekretarz tamt. Tow. Szach. w 1870 r. Wynalazca elektromagnetycznego skakografu. Pośredniczył w przekazaniu Schumoffowi przesyłki v. Heydebranda. List Brandta na papierze firmowym z nadrukiem Banque Internationale de Commerce à St. Petersbourg.
 • 500 a James Hardie Brown - księgarz z Edynburga. Wydawca "Catalogue of Second-Hand Books, Engravings, Etchings, Engraved Portraits etc., offered at the affixed."
 • 500 a Isaac M. Brown - wydawca British Chess Magazine (Leeds) i wielu dzieł szachowych. Sekretarz West Yorkshire Chess Ass.
 • 500 a Orestes Augustos Brownson, Jr. - szachista amerykański z Dubuque w stanie Iowa, ur. 1828 (Ithaka, N. York), zm. 29 IV 1892 (Rockdale k. Dubuque, Iowa), filolog, dyrektor First Ward School w Dubuque. Autor wielu publikacji szachowych (Book of the second American Chess Congress 1872; The Dubuque Ch. J, Problem Tourney 1872; Problemsammlungen v. Carpenter, Brown etc.; Elementary Exercises in the Construction of Chess Problems; red. "The Dubuque Chess Journal" (1870-1876). Założył w Dubuque Klub Szachowy.
 • 500 a A. Bruer - wdowa po szachiście niemieckim z Berlina W. T. Bruerze.
 • 500 a Jose Brunet y Bellet - ur. 1819, fabrykant. Wybitny szachista hiszpański z Barcelony. Zajmował się historią szachów. Zbadał rkps Alfonso el Sabio i na tej podstawie dowodził, iż szachy pochodzą z Egiptu, a nie -jak dotąd sądzono - z Indii. Autor dzieła "El Ajedrez, investigaciones sobre su origen, Barcelona 1891.
 • 500 a Romano Brunoni - zarządca filii zakładu fotograficznego Fratelli Alinari we Florencji. Na odwrocie odpis ręką v. Heydebranda listu podpis. Umberto Rossi (pracownik Muzeum Narodowego we Florencji)
 • 500 a Bruun C. W. - dr,radca prawny, dyrektor Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze. Korespondencja zawiera podziękowanie za nadesłane przez T. v. H. egzemplarze "Verzeichniss (...)".
 • 500 a C. Buchmann - szachista niemiecki, sekretarz Berlińskiego Towarzystwa Szachowego, kupiec. Listy na papierze firmowym z nadrukiem i pieczątką: Berliner Schachgesellschaft (Gegründet 1827).
 • 500 a G. W. Buck - szachista amerykański z St. Louis, redaktor działu szachowego w "Sunday Journal". Koperta z nadrukiem: "Evening Journal".
 • 500 a Geo Bullen - szef wydawnictwa w British Museum w Londynie. Korespondencja z v. Heydebrandem zawiera podziękowanie i pokwitowanie odbioru egzemplarza "Verzeichniss (...)" oraz informację na temat poszukiwanego przez Tassila dzieła szachowego z 1495 roku.
 • 500 a Andrew Burns (ur. 14 II 1831 w Glasgow) absolwent wyższej szkoły i uni- wersytetu - od 1853 r. mieszkający w Australii (Melbourne). Pracował jako księgowy, zarządzający spółką górniczą. List na papierze firmowym z nadrukiem: Andrew Burns, Melbourne. Accountant, Auditor and Manager of Mining Companies. Wybitny szachista australijski, uczestnik i zwycięzca wielu turniejów szachowych, redaktor szpalty szachowej w The Leader.
 • 500 a Edw. A. Bond - główny bibliotekarz w British Museum w Londynie. Korespondencja z v. Heydebrandem zawiera podziękowanie za nadesłany do British Museum egzemplarz "Verzeichniss einer Sammlung von Schriften über des Schachspiel" oraz druk potwierdzający odbiór dzieła.
 • 500 a A. Byčkov - dyrektor Cesarskiej Biblioteki Publicznej w St. Petersburgu. Korespondował z v. Heydebrandem w sprawie poszukiwanych przez niego rękopisów i druków szachowych. List w j. franc. Papier list. z nadrukiem: Bibliothèque Imperiale Publique St. Petersbourg. Podpis.: Le Directeur A. Bytschkoff.
 • 500 a Byvanck W. G. C. - dyrektor Biblioteki Królewskiej w Hadze, bibliotekarz. W liście dziękuje v. Heydebrandowi za nadesłany egz. "Erneutes Verzeichniss..." oraz informuje, że w zbiorach tut. biblioteki nie ma poszukiwanego przez Tassila dzieła.
 • 500 a Na wielu listach notatki i bruliony odpisów T. v. Heydebranda.
 • 505 a Bachmann Ludwig 1899 (1) g k. 60
 • 505 a Bond Edw. A. 1887 (2) g k. 187-189
 • 505 a Bruun C. W. 1887-1896 (2) g k. 195-196
 • 505 a Bullen Geo 1887 (2) g k. 190-191
 • 505 a Byčkov A. 1896 (1) g k. 192
 • 505 a Byvanck W. G. C. 1896 (1) g k. 193-194
 • 520 a Alapin Simon k. 101
 • 520 a Benbow Charles k. 18
 • 520 a K~2yll J. k. 25
 • 520 a Minckwitz Johannes von k. 136
 • 520 a Zimmermann Paul k. 31 v.
 • 520 a Walbrodt Carl August k. 67 i n.
 • 520 a Staunton Howard k. 128v.,131,133
 • 520 a Delker A. k. 72 v., 74
 • 520 a Lange Max k. 77 v.
 • 520 a Tschigorin Michail k. 78
 • 520 a Tarrasch Siegbert k. 78,146,
 • 520 a Lasker Emanuel k. 146,
 • 520 a Mieses Jacob k. 146
 • 520 a Gunsberg Isidor k. 146
 • 520 a Pillsbury Harry Nelson k. 146
 • 520 a Winawer Simon k. 78
 • 520 a Cordel Oskar k. 81,85
 • 520 a Heyde k. 81 v.,85,99,104
 • 520 a Schumoff I. S. k. 148
 • 520 a Bardeleben Kurt von k. 83
 • 520 a Jaenisch Carl Friedrich von k. 120,122,,123,131,133v.
 • 520 a Heydebrand von der Lasa Tassilo k. 133v.
 • 520 a Vazquez Andrè Clemente k. 164
 • 520 a Kieseritzky Lionel k. 133v.
 • 520 a Cohn W. k. 87 v.
 • 520 a Steinitz Wilhelm k. 88
 • 520 a Lasker Emanuel k. 88,101 i n.
 • 520 a Landau k. 105 v.
 • 520 a Dahlander H. J. k. 59 a dyplomata
 • 520 a Van der Linde Antonius k. 90,138
 • 520 a Schallopp Emil k. 97v.,134,135,136v.
 • 520 a Janowski David k. 97
 • 520 a Mayet Karl k. 106 i n.,116,
 • 520 a Schumacher Karl k. 106 i n.
 • 520 a Bledow Ludwig k. 106 i n.,116,
 • 520 a Tolosa y Carreras Jose k. 172v.
 • 520 a Hanstein k. 106 i n.,109,116
 • 520 a Szen Josef k. 109
 • 520 a Walker George k. 110 v.,131,
 • 520 a Walker William k. 121v.,
 • 520 a Brede Julius k. 127
 • 520 a Lewis William k. 108
 • 520 a Allgaier k. 108
 • 520 a Bilguer Paul Rudolph von k. 127,131v.,134,
 • 520 a Schulten John W. k. 132
 • 520 a Stanley Charles Henry k. 132,133
 • 520 a Schallop Emil k. 134,135
 • 520 a Sahllberg Robert k. 136,
 • 520 a Fraser G. B. 154v.,155
 • 520 a Redway Ch. k. 157
 • 520 a Posener Partie k. 109,119
 • 520 a polonicum k. 109,119
 • 530 d Mf 7096
 • 541 c st. zas. Os.
 • 561 m Osieczna
 • 650 a szachy
 • 650 a Kongresy
 • 650 a Turnieje szachowe
 • 650 a Kluby i związki szachowe
 • 655 a Katalogi
 • 655 a listy
 • 700 a Bachmann Ludwig
 • 700 a Bond Edward A. c główny bibliotekarz British Museum
 • 700 a Bruun C. W. c , c dyrektor Bibl. Król. w Kopenhadze
 • 700 a Bullen Geo c dyrektor wydawnictwa British Museum
 • 700 a Byčkov A. c dyrektor Cesarskiej Publicznej Biblioteki w St. Petersburgu
 • 700 a Bytschkoff A. zob. Byčkov A.
 • 700 a Byvanck W. G. C. c dyr.Bibl. Król. w Hadze
 • 700 a Rossi Umberto
 • 710 a British Museum, Printed Book Department
 • 710 a Evening Journal, St. Louis
 • 710 a Sunday Journal, St. Louis
 • 710 a Berliner Schachgesellschaft
 • 710 a Chess Journal, Dubuque, Iowa
 • 710 a British Chess Magazine
 • 710 a James H. Brown, Second-hand Bookseller, Edinburgh
 • 710 a Banque Internationale de Commerce à St. Petersbourg
 • 710 a British Museum, London
 • 710 a Bibliothèque Imperiale Publique, St. Petersbourg
 • 710 a West Yorkshire Chess Association
 • 710 a W. T. Bruer Verlags-Buchhandlung Berlin S. W.
 • 710 a Berliner Schachgesellschaft
 • 710 a La ||Bibliothèque Royale de Copenhague
 • 711 a International Ladies Chess Congress 1897 London
 • 711 a Posener Partie
 • 852 j Sz. 418 M
 • 919 a piecz. poczt. i in. k. 2-4, 7-8, 12, 14-17, 20, 59, 65, 113, 143, 144, 147, 157, 164, 175, 181
 • 990 a polonicum
 • 990 a batavicum