Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od K.

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 423 M
 • Kopie: Mf 7099
 • Współautor:
  • Keel Leo
  • Keen Gregory B.
  • Keidanski Hermann
  • Kieseritzky Lionel
  • Kinker D. szachista holenderski, sekretarz Amsterdamsche Schaakgenootschap
  • Kirschke H.
  • Kohtz Johannes
  • Kraus Franz X.
  • Krehl Ludolf bibliotekarz, prof. dr
  • Kroll G.
  • K~2yll Johann
 • Tytuł: Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od K.
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1840-1898
 • Opis fizyczny: 66 k. diagramy 27x21 cm i mn.7
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Keel Leo 1878 (1)
  • Keen Gregory B. 1878 (1)
  • Keidanski Hermann 1891 (2)
  • Kieseritzky Lionel 1840-1852 (14)
  • Kinker D. 1855 (1)
  • Kirschke H. 1889 (1)
  • Kohtz Johannes 1898-1899 (2)
  • Kraus Franz X. 1896-1897 (2)
  • Krehl Ludolf 1887 (1)
  • Kroll G. 1898 (1)
  • K~2yll Johann 1881 (1)
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Allen George
  • Anderssen Adolf
  • S~/orensen S~/oren Anton
  • Schallopp Emil
  • Lasker Emanuel mistrz szachowy (1868-1941).
  • Saint Amant Pierre Charles Fournier de
  • Staunton Howard
  • Szen Joseph
  • Mac Donnell Alexander
  • Franz Robert
  • Bourdonnais Louis Charles Mahe, de la
  • Bledow Ludwig
  • Lopez Ruy
  • Mayet Karl
  • Harrwitz Daniel
  • Petrov Aleksandr Dmitrievič
  • Jaenisch Carl Friedrich, von
  • Schulten John W.
  • Steinitz Wilhelm
  • biblioteka Osieczna
  • szachy
  • Turnieje szachowe
  • Kluby i związki szachowe
  • Niemcy
  • USA
  • Francja
  • Holandia
  • Szwajcaria
  • Katalogi
  • listy
 • Uwagi:
  • Leo Keel - zakonnik, bibliotekarz z Einsiedeln (Szwajcaria). W liście informował, że w zbiorach tutejszej biblioteki brak poszukiwanego przez v. Heydebranda dzieła. Omawia też sprawę sfotografowania średniowiecznego kodeksu. Papier listowy z wytłoczonym nadrukiem Stift Einsiedeln.
  • Gregory B. Keen - szachista amerykański z Philadelphii. Układał problemy szachowe (Nuova Rivista). W liście zawiadamiał v. Heydebranda o zgonie G. Allena (apopleksja). Wymieniał uwagi na temat czasopism i publikacji szachowych niemieckich, angielskich i amerykańskich.
  • Hermann Keidanski - ur. 4 XI 1865 we Władysławowie (gubernia Suwałki). Po studiach w Berlinie pracował tam jako dentysta. Wybitny szachista, członek Berliner Schachgesellschaft. Układał problemy szachowe od 1885. Autor wielu artykułów poświęconych szachom. Uczestnik turniejów szach. Korespondencja zawiera diagramy z rozwiązaniami problemów - poświęcone v. Heydebrandowi jako honorowemu przewodniczącemu Berlińskiego Towarzystwa Szachowego.
  • Lionel Kieseritzky - Inflantczyk ur. w Dorpacie 1 I 1806, zm. w maju 1853 w Paryżu, gdzie mieszkał od 1839 r. Brał udział w powstaniu listopadowym. Wybitny szachista - od 1839 zajmujący pierwsze miejsce wśród szachistów paryskich rozgrywających partie w Cafe de la Regence. Stał na czele Towarzystwa Cafe de la Regence, które powołało do życia pierwsze francuskie pismo szachowe "La Regence". Kieseritzky był jego redaktorem. Autor błyskotliwych publikacji na tematy szachowe. Uczestnik I Międzynarodowego Turnieju Szachowego w Londynie, w 1851 r. List z 21 XI/3 XII 1840 r. pisany przez K. po niemiecku jest objaśnieniem do opisu partii rozegranej przez H. Stauntona z St. Amantem . Opis ten jest sporządzony przez inną osobę w j. franc. W jednym z listów brak początku i końca (k. 51-52)- prawdopod. należą do tego opisu.
  • D. Kinker - szachista holenderski, sekretarz Amsterdamskiego Tow. Szachowego. W liście pisanym w j. fr. informował v. Heydebranda o działających w Holandii organizacjach szachowych. List wysłany do Brukseli, gdzie v. Heydebrand był sekretarzem Poselstwa i delegatem Króla Prus.
  • S. Kirschke - zm. VIII 1892 - szachista niemiecki z Wrocławia, sekretarz Wrocławskiego Związku Szachowego "Anderssen". List zawiera omówienie dwóch partii szachowych rozegranych między Kopenhagą i Wrocławiem. Papier listowy z nadrukiem Breslauer Schachverein "Anderssen".
  • Johannes Kohtz - ur. 18 VII 1843 w Elblągu - naczelny inżynier w Królewcu, wybitny szachista niemiecki, uczestnik (i zwycięzca) licznych turniejów szach., autor (wspólnie z C. Kockelkornem) wielu opracowań, które przyczyniły się do ukształtowania nowoczesnej teorii zagadnień szachowych. Członek honorowy klubów szachowych w Braunschweig i Nürnberg.
  • Franz X. Kraus - ur. 18 IX 1840 - szachista niemiecki z Fryburga Bryzgowijskiego (Freiburg im Breisgau), profesor doktor teologii, tajny radca dworu. Autor publik. szach. W listach wymienia poglądy na temat historii szachów. (Ozdobny papier list.).
  • Ludolf Krehl - naczelny bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku, profesor doktor, tajny radca dworu. W drukowanym liście dziękuje v. Heydebrandowi w imieniu Biblioteki za nadesłany do zbiorów egz. Verzeichniss (...).
  • G. Kroll - szachista niemiecki z Plauen, członek Wolnego Stowarzyszenia Szachowego w Plauen (Freie Schachvereinigung in Plauen), sekretarz pocztowy.
  • J. Kyll (podpis nieczytelny) - szachista niemiecki, członek Klubu Szachowego w Mannheim. Bibliotekarz Związku Szachowego w Mannheim. Uczestnik turniejów szach., autor szpalt szach. w Mannheimer Schachzeitung. Dziękuje v. Heydebrandowi za katalog biblioteki G. Allena, przesłany przez Barthmanna. Papier listowy z nadrukiem: Der Vorstand des Schach-Club Mannheim.
  • Na wielu listach notatki i bruliony odpisów T. v. Heydebranda.

MARC

 • 130 a Listy
 • 240 a Spuścizna Tassila von Heydebrand u. d. Lasa
 • 243 a Korespondencja szachowa
 • 245 a Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od K.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1840-1898
 • 300 a 66 k. b diagramy c 27x21 cm i mn.7
 • 340 e luźne
 • 500 a Leo Keel - zakonnik, bibliotekarz z Einsiedeln (Szwajcaria). W liście informował, że w zbiorach tutejszej biblioteki brak poszukiwanego przez v. Heydebranda dzieła. Omawia też sprawę sfotografowania średniowiecznego kodeksu. Papier listowy z wytłoczonym nadrukiem Stift Einsiedeln.
 • 500 a Gregory B. Keen - szachista amerykański z Philadelphii. Układał problemy szachowe (Nuova Rivista). W liście zawiadamiał v. Heydebranda o zgonie G. Allena (apopleksja). Wymieniał uwagi na temat czasopism i publikacji szachowych niemieckich, angielskich i amerykańskich.
 • 500 a Hermann Keidanski - ur. 4 XI 1865 we Władysławowie (gubernia Suwałki). Po studiach w Berlinie pracował tam jako dentysta. Wybitny szachista, członek Berliner Schachgesellschaft. Układał problemy szachowe od 1885. Autor wielu artykułów poświęconych szachom. Uczestnik turniejów szach. Korespondencja zawiera diagramy z rozwiązaniami problemów - poświęcone v. Heydebrandowi jako honorowemu przewodniczącemu Berlińskiego Towarzystwa Szachowego.
 • 500 a Lionel Kieseritzky - Inflantczyk ur. w Dorpacie 1 I 1806, zm. w maju 1853 w Paryżu, gdzie mieszkał od 1839 r. Brał udział w powstaniu listopadowym. Wybitny szachista - od 1839 zajmujący pierwsze miejsce wśród szachistów paryskich rozgrywających partie w Cafe de la Regence. Stał na czele Towarzystwa Cafe de la Regence, które powołało do życia pierwsze francuskie pismo szachowe "La Regence". Kieseritzky był jego redaktorem. Autor błyskotliwych publikacji na tematy szachowe. Uczestnik I Międzynarodowego Turnieju Szachowego w Londynie, w 1851 r. List z 21 XI/3 XII 1840 r. pisany przez K. po niemiecku jest objaśnieniem do opisu partii rozegranej przez H. Stauntona z St. Amantem . Opis ten jest sporządzony przez inną osobę w j. franc. W jednym z listów brak początku i końca (k. 51-52)- prawdopod. należą do tego opisu.
 • 500 a D. Kinker - szachista holenderski, sekretarz Amsterdamskiego Tow. Szachowego. W liście pisanym w j. fr. informował v. Heydebranda o działających w Holandii organizacjach szachowych. List wysłany do Brukseli, gdzie v. Heydebrand był sekretarzem Poselstwa i delegatem Króla Prus.
 • 500 a S. Kirschke - zm. VIII 1892 - szachista niemiecki z Wrocławia, sekretarz Wrocławskiego Związku Szachowego "Anderssen". List zawiera omówienie dwóch partii szachowych rozegranych między Kopenhagą i Wrocławiem. Papier listowy z nadrukiem Breslauer Schachverein "Anderssen".
 • 500 a Johannes Kohtz - ur. 18 VII 1843 w Elblągu - naczelny inżynier w Królewcu, wybitny szachista niemiecki, uczestnik (i zwycięzca) licznych turniejów szach., autor (wspólnie z C. Kockelkornem) wielu opracowań, które przyczyniły się do ukształtowania nowoczesnej teorii zagadnień szachowych. Członek honorowy klubów szachowych w Braunschweig i Nürnberg.
 • 500 a Franz X. Kraus - ur. 18 IX 1840 - szachista niemiecki z Fryburga Bryzgowijskiego (Freiburg im Breisgau), profesor doktor teologii, tajny radca dworu. Autor publik. szach. W listach wymienia poglądy na temat historii szachów. (Ozdobny papier list.).
 • 500 a Ludolf Krehl - naczelny bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku, profesor doktor, tajny radca dworu. W drukowanym liście dziękuje v. Heydebrandowi w imieniu Biblioteki za nadesłany do zbiorów egz. Verzeichniss (...).
 • 500 a G. Kroll - szachista niemiecki z Plauen, członek Wolnego Stowarzyszenia Szachowego w Plauen (Freie Schachvereinigung in Plauen), sekretarz pocztowy.
 • 500 a J. Kyll (podpis nieczytelny) - szachista niemiecki, członek Klubu Szachowego w Mannheim. Bibliotekarz Związku Szachowego w Mannheim. Uczestnik turniejów szach., autor szpalt szach. w Mannheimer Schachzeitung. Dziękuje v. Heydebrandowi za katalog biblioteki G. Allena, przesłany przez Barthmanna. Papier listowy z nadrukiem: Der Vorstand des Schach-Club Mannheim.
 • 500 a Na wielu listach notatki i bruliony odpisów T. v. Heydebranda.
 • 505 a Keel Leo 1878 (1) g k. 1-2
 • 505 a Keen Gregory B. 1878 (1) g k. 3-4
 • 505 a Keidanski Hermann 1891 (2) g k. 5-8 [cz.]
 • 505 a Kieseritzky Lionel 1840-1852 (14) g k. 9-52
 • 505 a Kinker D. 1855 (1) g k. 53-54
 • 505 a Kirschke H. 1889 (1) g k. 55
 • 505 a Kohtz Johannes 1898-1899 (2) g k. 57-60,67
 • 505 a Kraus Franz X. 1896-1897 (2) g k. 61-63
 • 505 a Krehl Ludolf 1887 (1) g k. 64
 • 505 a Kroll G. 1898 (1) g k. 65
 • 505 a K~2yll Johann 1881 (1) g k. 66
 • 520 a Zawiera wiadom. dot. literatury szachowej, rozgrywek szachowych i biblioteki szachowej
 • 520 a Allen George k. 3,68
 • 520 a Anderssen Adolf k. 42,42v.,
 • 520 a Sörensen k. 4-4v.
 • 520 a Schallopp Emil k. 7
 • 520 a Lasker Emanuel k. 7
 • 520 a Saint Amant Pierre Charles Fournier de k. 9,11,12,19,51
 • 520 a Staunton Howard k. 10,10v.,11,41v.,42,47v.
 • 520 a Szen Joseph k. 42v.
 • 520 a MacDonnel Alexander k. 10v.
 • 520 a Franz Robert k. 24v.
 • 520 a Bourdonnais Louis Charles Mahe, de la k. 10v.,19
 • 520 a Bledow Ludwig k. 26v.
 • 520 a Lopez Ruy k. 19
 • 520 a Mayet Carl k. 43,43v.,44
 • 520 a Harrwitz Daniel k. 44
 • 520 a Petrov Aleksandr Dmitrievič k. 19v.
 • 520 a Jaenisch Carl Friedrich, von k. 19v.,20v.,22,40v.,43v.,44,47,53
 • 520 a Schulten John W. k. 40
 • 520 a Steinitz Wilhelm k. 56
 • 530 d Mf 7099
 • 541 c c d 1956
 • 546 a ang., fr., niem.
 • 561 a Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa t jest
 • 561 m Osieczna
 • 600 a Allen George
 • 600 a Anderssen Adolf
 • 600 a S~/orensen S~/oren Anton
 • 600 a Schallopp Emil
 • 600 a Lasker Emanuel c mistrz szachowy d (1868-1941).
 • 600 a Saint Amant Pierre Charles Fournier de
 • 600 a Staunton Howard
 • 600 a Szen Joseph
 • 600 a Mac Donnell Alexander
 • 600 a Franz Robert
 • 600 a Bourdonnais Louis Charles Mahe, de la
 • 600 a Bledow Ludwig
 • 600 a Lopez Ruy
 • 600 a Mayet Karl
 • 600 a Harrwitz Daniel
 • 600 a Petrov Aleksandr Dmitrievič
 • 600 a Jaenisch Carl Friedrich, von
 • 600 a Schulten John W.
 • 600 a Steinitz Wilhelm
 • 650 x biblioteka z Osieczna
 • 650 a szachy
 • 650 a Turnieje szachowe
 • 650 a Kluby i związki szachowe
 • 651 a Niemcy
 • 651 a USA
 • 651 a Francja
 • 651 a Holandia
 • 651 a Szwajcaria
 • 655 a Katalogi
 • 655 a listy
 • 700 a Keel Leo
 • 700 a Keen Gregory B.
 • 700 a Keidanski Hermann
 • 700 a Kieseritzky Lionel
 • 700 a Kinker D. c szachista holenderski, c sekretarz Amsterdamsche Schaakgenootschap
 • 700 a Kirschke H.
 • 700 a Kohtz Johannes
 • 700 a Kraus Franz X.
 • 700 a Krehl Ludolf c bibliotekarz, c prof. dr
 • 700 a Kroll G.
 • 700 a K~2yll Johann
 • 710 a Stift Einsiedeln
 • 710 a Berliner Schachgesellschaft
 • 710 a La ||Societe Philidor, Amsterdam
 • 710 a Amsterdamsche Schaakgenotschap
 • 710 a Breslauer Schachverein "Anderssen"
 • 710 a Universitäts-|Bibliothek Leipzig
 • 710 a Freie |Schachvereinigung Plauen
 • 710 a La ||Bibliothèque Royale de Copenhague
 • 710 a Mannheimer Schach-Club
 • 710 a Cafe de la Regence
 • 710 a "La ||Regence"
 • 852 j Sz. 423 M
 • 919 a piecz. poczt. na k. 24v. (fragment), 54v.,67v
 • 930 r rzadkość k. 9-52
 • 990 a americanum
 • 990 a gallicum
 • 990 a batavicum
 • 990 a germanicum
 • 990 a helveticum
 • 990 a polonicum

Indeksy