Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od L. Vol. 1

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 424 M
 • Kopie: Mf 7174
 • Współautor:
  • Lagomasino Domingo
  • Landau Leopold
  • Lange Johs.
  • Lange Max
  • Latil' Marie Augustin benedyktyn z klasztoru na Monte Cassino
  • Lau Geo. księgarz, antykwariusz, właściciel firmy Geo. Lau a. Cie
  • Laubmann, von , dyr. Cesarsko Dworskiej i Państwowej Biblioteki w Monachium
  • Lecrivain S. szachista francuski, sekretarz Koła Szachowego w Paryżu
  • Lehfeldt Joseph
  • Helfterich A. zob. Lehfeldt Joseph
  • Lehner Hermann Feodor
  • Le Marchand Augustin
  • Marchand Augustin Le zob. Le Marchand Augustin
  • Lensi Alfredo
  • Leon Esther Phoebe żona szachisty Josepha A. Leona
  • Leon Joseph A.
  • Van der Linde, Antonius
 • Tytuł: Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od L. Vol. 1
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1844-1899
 • Opis fizyczny: 109 k. diagramy, rachunki, koperty 36x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Lagomasino Domingo 1896 (1)
  • Landau Leopold 1898 (5)
  • Lange Johs. 1898 (1)
  • Lange Max 1862-1894 (5)
  • Latil' Marie Augustin 1893 (1)
  • Lau Geo. 1890 (1)
  • Laubmann, von 1887-1896 (2)
  • Lecrivain S. 1844 (1)
  • Lehfeldt Joseph 1852-1857 (2)
  • Lehner Hermann Feodor 1883-1893 (12)
  • Le Marchand Augustin 1898 (1)
  • Lensi Alfredo 1892-1893 (5)
  • Leon Esther Phoebe 1898 (1)
  • Leon Joseph A. 1894-1899 (33)
  • Librairie Etrangère Veuve J. Boyveau, Paris 1889-1890 (2)
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • biblioteka Osieczna
  • szachy
  • Kluby i związki szachowe
  • Anglia
  • Austria
  • Francja
  • Kolumbia?
  • Niemcy
  • Włochy
  • Katalogi
  • listy
 • Uwagi:
  • Domingo Lagomasino - szach. z Remedios (Kolumbia? Panama?), lekarz. W koresp. informuje v. H. o otrzymaniu jego katalogu (za pośredn. N. Preti).
  • Leopold Landau - szachista z Berlina, prezes Berliner Schachgesell- schaft, profesor ginekologii na Uniw. Berl. Układał problemy szachowe.
  • Johs. Lange - szachista z Altony, księgarz ? antykwariusz ? Korespondował z v. Heydebrandem w sprawie wykupu książek z bibl. szachowej. Na liście dopisek Tassila: "(...) und bemerke, dass ich keinen Auskauf geben könnte".
  • Max Lange - szachista z Lipska, gracz i teoretyk. Ur. 7 VIII 1832, zm. 8 XII 1899, dr praw i filozofii, autor wielu znaczących publikacji szachowych, założyciel i wydawca niemieckich czasopism szachowych, szef największej księgarni nakładowej w Lipsku. Jako przewodniczący Tow. Szach. "Augustea" aktywnie działał w zarządzie Niemieckich Związków Szachowych. Członek honorowy Drezdeńskiego Związku Szachowego. Korespondencja dotyczy m.in. współpracy przy oprac. publikacji szachowych Langego a także danych biograficznych Tassila, potrzebnych do artykułu biograf., mającego ukazać się na łamach Leipziger Illustrierte Zeitung (VII 1894). 1 list brak końca prawdopod. m. Langego + 4 żółte k. (k. 277-282) odnalezione w bibl. szach.
  • Marie Augustin Latil' - benedyktyn z Monte Cassino. W korespondencji informował v. Heydebranda, że w zbiorach biblioteki klasztornej posiadają poszukiwany przez Tassila rękopis szachowy i zapraszał do złożenia wizyty. List w j. fr.
  • Geo. Lau - księgarz ? antykwariusz ? z Monachium, właściciel firmy Geo. Lau a. Cie. Zawiadamiał v. Heydebranda, że posiada w sprzedaży interesującą szachownicę z pięknym miedziorytem z 1765 r.
  • Von Laubmann- doktor, dyrektor K. Hof- und Staatsbibliothek w Monachium. W listach dziękował v. Heydebrandowi za egzemplarze jego katalogu nadesłane do zbiorów biblioteki. Informował też o negatywnych rezultatach poszukiwań druków szachowych. Listy na papierach firmowych biblioteki.
  • S. Lecrivain - szachista z Paryża, sekretarz Cercle des Echecs de Paris. W imieniu Koła dziękuje v. Heydebrandowi za egz. jego dzieła (Handbuch des Schachspiels) dostarzony za pośrednictwem panów Brockhaus.
  • Lehfeldt Joseph - ur. 18 I 1804, zm. 4 VII 1858. Prof. szkoły średniej, potem założyciel z dr Moritzem Veitem księg. nakład. Veit & Comp. w Berlinie. Do listu z 30 III 1857 r. dołączony list z Madrytu, dat. 12 III 57, podpis. przez A. Helftericha, a skierowany do wydawn. Veit u. Company. List ten zawiera istotne dla v. Heydebranda informacje o rękopisach i st. drukach szachowych w bibl. hiszpańskich. Koresp. Lehfeldta z v. H. dotyczy zakupów lit. szach.
  • A. Helfterich? Helfferich? - profesor z Madrytu. List Lehfelda dopis. do tego listu.
  • Hermann Lehner - ur. 27 VI 1842 w Wiedniu, zm. 15 III 1897, kupiec, po- tem księgowy i kierownik fabryki, równocześnie zajmował się pisarstwem. Właściciel, red. i wyd. czasopism w Wiedniu, m.in. "Oesterreichische Lesehalle". (Na łamach tego pisma Heydebrand publikował artyk. i rozprawki na tematy szachowe). Szachista od najmłodszych lat, autor wielu publik. szach. Korespondencja z v. Heydebrandem dotyczy spraw redakcyjnych, zawiera też wymianę poglądów na temat szachów. Za pośrednictwem Lehnera v. Heydebrand otrzymał adres Tschigorina.
  • Augustin Le Marchand - szachista francuski z Petit-Quevilly, inżynier. Dziękował v. Heydebrandowi za nadesłany egz. Erneutes Verzeichniss (...).
  • Alfredo Lensi - szachista z Mediolanu, bibliotekarz. Pomagał v. Heydebrandowi w poszukiwaniach literatury szachowej w bibliotekach włoskich, zwłaszcza XVI-wiecznych dzieł Cardianiego. Papier listowy z nadrukiem Biblioteca Nazionale Di Brera in Milano.
  • Esther Phoebe Leon - żona szachisty z Londynu Josepha A. Leona. Informowała v. Heydebranda o wyjeździe męża za granicę, a także o śmierci szachisty amerykańskiego C. A. Gilberga.
  • Joseph A. Leon - szachista angielski z Londynu, posiadacz bogatej (850 tomów) biblioteki szachowej. W listach proponował v. Heydebrandowi pożyczenie starych druków szach. "do obejrzenia", wymieniał poglądy na tematy szachowe, donosił też o wynikach swoich poszukiwań dokonywanych np. w bibliotekach francuskich. W liście z 5 VIII 1894 brak końca, w liście bez daty na k. 65 brak początku. Notatki z k. 106 sporządzone na odwrocie k. druk. Niektóre listy na papierach firmowych z różnych hoteli francuskich.
  • Librairie Etrangère Veuve J. Boyveau - księgarnia zagraniczna w Paryżu, w której v. Heydebrand kupował książki szachowe. Korespondencja zawiera ofertę sprzedaży publikacji szachowych z całego świata. Listy na papierze firmowym z nadrukiem: Librairie Etrangère Veuve J. Boyveau Succr de Stassin et Xavier, Paris.
  • Na wielu listach notatki oraz bruliony odpisów T. v. Heydebranda.

MARC

 • 130 a Listy
 • 240 a Spuścizna Tassila von Heydebrand u. d. Lasa
 • 243 a Korespondencja szachowa
 • 245 a Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od L. n Vol. 1
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1844-1899
 • 300 a 109 k. b diagramy, rachunki, koperty c 36x23 cm i mn.
 • 340 e luźne
 • 400 a Linde Antonius Van der zob. Van der Linde Antonius
 • 500 a Domingo Lagomasino - szach. z Remedios (Kolumbia? Panama?), lekarz. W koresp. informuje v. H. o otrzymaniu jego katalogu (za pośredn. N. Preti).
 • 500 a Leopold Landau - szachista z Berlina, prezes Berliner Schachgesell- schaft, profesor ginekologii na Uniw. Berl. Układał problemy szachowe.
 • 500 a Johs. Lange - szachista z Altony, księgarz ? antykwariusz ? Korespondował z v. Heydebrandem w sprawie wykupu książek z bibl. szachowej. Na liście dopisek Tassila: "(...) und bemerke, dass ich keinen Auskauf geben könnte".
 • 500 a Max Lange - szachista z Lipska, gracz i teoretyk. Ur. 7 VIII 1832, zm. 8 XII 1899, dr praw i filozofii, autor wielu znaczących publikacji szachowych, założyciel i wydawca niemieckich czasopism szachowych, szef największej księgarni nakładowej w Lipsku. Jako przewodniczący Tow. Szach. "Augustea" aktywnie działał w zarządzie Niemieckich Związków Szachowych. Członek honorowy Drezdeńskiego Związku Szachowego. Korespondencja dotyczy m.in. współpracy przy oprac. publikacji szachowych Langego a także danych biograficznych Tassila, potrzebnych do artykułu biograf., mającego ukazać się na łamach Leipziger Illustrierte Zeitung (VII 1894). 1 list brak końca prawdopod. m. Langego + 4 żółte k. (k. 277-282) odnalezione w bibl. szach.
 • 500 a Marie Augustin Latil' - benedyktyn z Monte Cassino. W korespondencji informował v. Heydebranda, że w zbiorach biblioteki klasztornej posiadają poszukiwany przez Tassila rękopis szachowy i zapraszał do złożenia wizyty. List w j. fr.
 • 500 a Geo. Lau - księgarz ? antykwariusz ? z Monachium, właściciel firmy Geo. Lau a. Cie. Zawiadamiał v. Heydebranda, że posiada w sprzedaży interesującą szachownicę z pięknym miedziorytem z 1765 r.
 • 500 a Von Laubmann- doktor, dyrektor K. Hof- und Staatsbibliothek w Monachium. W listach dziękował v. Heydebrandowi za egzemplarze jego katalogu nadesłane do zbiorów biblioteki. Informował też o negatywnych rezultatach poszukiwań druków szachowych. Listy na papierach firmowych biblioteki.
 • 500 a S. Lecrivain - szachista z Paryża, sekretarz Cercle des Echecs de Paris. W imieniu Koła dziękuje v. Heydebrandowi za egz. jego dzieła (Handbuch des Schachspiels) dostarzony za pośrednictwem panów Brockhaus.
 • 500 a Lehfeldt Joseph - ur. 18 I 1804, zm. 4 VII 1858. Prof. szkoły średniej, potem założyciel z dr Moritzem Veitem księg. nakład. Veit & Comp. w Berlinie. Do listu z 30 III 1857 r. dołączony list z Madrytu, dat. 12 III 57, podpis. przez A. Helftericha, a skierowany do wydawn. Veit u. Company. List ten zawiera istotne dla v. Heydebranda informacje o rękopisach i st. drukach szachowych w bibl. hiszpańskich. Koresp. Lehfeldta z v. H. dotyczy zakupów lit. szach.
 • 500 a A. Helfterich? Helfferich? - profesor z Madrytu. List Lehfelda dopis. do tego listu.
 • 500 a Hermann Lehner - ur. 27 VI 1842 w Wiedniu, zm. 15 III 1897, kupiec, po- tem księgowy i kierownik fabryki, równocześnie zajmował się pisarstwem. Właściciel, red. i wyd. czasopism w Wiedniu, m.in. "Oesterreichische Lesehalle". (Na łamach tego pisma Heydebrand publikował artyk. i rozprawki na tematy szachowe). Szachista od najmłodszych lat, autor wielu publik. szach. Korespondencja z v. Heydebrandem dotyczy spraw redakcyjnych, zawiera też wymianę poglądów na temat szachów. Za pośrednictwem Lehnera v. Heydebrand otrzymał adres Tschigorina.
 • 500 a Augustin Le Marchand - szachista francuski z Petit-Quevilly, inżynier. Dziękował v. Heydebrandowi za nadesłany egz. Erneutes Verzeichniss (...).
 • 500 a Alfredo Lensi - szachista z Mediolanu, bibliotekarz. Pomagał v. Heydebrandowi w poszukiwaniach literatury szachowej w bibliotekach włoskich, zwłaszcza XVI-wiecznych dzieł Cardianiego. Papier listowy z nadrukiem Biblioteca Nazionale Di Brera in Milano.
 • 500 a Esther Phoebe Leon - żona szachisty z Londynu Josepha A. Leona. Informowała v. Heydebranda o wyjeździe męża za granicę, a także o śmierci szachisty amerykańskiego C. A. Gilberga.
 • 500 a Joseph A. Leon - szachista angielski z Londynu, posiadacz bogatej (850 tomów) biblioteki szachowej. W listach proponował v. Heydebrandowi pożyczenie starych druków szach. "do obejrzenia", wymieniał poglądy na tematy szachowe, donosił też o wynikach swoich poszukiwań dokonywanych np. w bibliotekach francuskich. W liście z 5 VIII 1894 brak końca, w liście bez daty na k. 65 brak początku. Notatki z k. 106 sporządzone na odwrocie k. druk. Niektóre listy na papierach firmowych z różnych hoteli francuskich.
 • 500 a Librairie Etrangère Veuve J. Boyveau - księgarnia zagraniczna w Paryżu, w której v. Heydebrand kupował książki szachowe. Korespondencja zawiera ofertę sprzedaży publikacji szachowych z całego świata. Listy na papierze firmowym z nadrukiem: Librairie Etrangère Veuve J. Boyveau Succr de Stassin et Xavier, Paris.
 • 500 a Na wielu listach notatki oraz bruliony odpisów T. v. Heydebranda.
 • 505 a Lagomasino Domingo 1896 (1) g k. 1-3
 • 505 a Landau Leopold 1898 (5) g k. 4-9
 • 505 a Lange Johs. 1898 (1) g k. 10-11
 • 505 a Lange Max 1862-1894 (5) g k. 12-17,277-282
 • 505 a Latil' Marie Augustin 1893 (1) g k. 18
 • 505 a Lau Geo. 1890 (1) g k. 19
 • 505 a Laubmann, von 1887-1896 (2) g k. 20-21
 • 505 a Lecrivain S. 1844 (1) g k. 22
 • 505 a Lehfeldt Joseph 1852-1857 (2) g k. 23-27
 • 505 a Lehner Hermann Feodor 1883-1893 (12) g k. 28-38a
 • 505 a Le Marchand Augustin 1898 (1) g k. 275-276
 • 505 a Lensi Alfredo 1892-1893 (5) g k. 39-46
 • 505 a Leon Esther Phoebe 1898 (1) g k. 47
 • 505 a Leon Joseph A. 1894-1899 (33) g k. 48-106
 • 505 a Librairie Etrangère Veuve J. Boyveau, Paris 1889-1890 (2) g k. 107-109
 • 520 a Zawiera wiadom. dot. literatury szachowej, rozgrywek szachowych i biblioteki szachowej.
 • 520 a Anderssen Adolf k. 17
 • 520 a Blathy Otto Titus k. 23
 • 520 a Bardeleben C. von k. 220
 • 520 a Preti Numa k. 1-3,75
 • 520 a Madden Frederic k. 82
 • 520 a Cordel Oskar k. 4
 • 520 a Alapin Simon k. 4v.
 • 520 a Gilberg Charles Alexander k. 47
 • 520 a Lasker Emmanuel k. 15v.
 • 520 a Van der Linde Antonius k. 27, 110
 • 520 a Morphy Paul Charles k. 107,109
 • 520 a Lewis W. k. 107v.
 • 520 a Schallopp Emil k. 4v.
 • 520 a Staunton Howard k. 24,107,109
 • 520 a Steinweg k. 7
 • 520 a Tarrasch Siegbert k. 15v.
 • 520 a Tschigorin Michail Ivanovič k. 29
 • 520 a Walbrodt k. 8
 • 520 a Hayangos k. 26
 • 520 a Cook Eugene B. k. 42v.
 • 520 a Keidanski Hermann k. 9
 • 520 a White John G. k. 39,45,47,96,113,221
 • 520 a Lopez Ruy De Sigura k. 50-53,65,71-72
 • 520 a Minguet Pablo k. 71-72
 • 520 a Pichon baron k. 65
 • 520 a Jaenisch Carl Friedrich von k. 108
 • 520 a Philidor François Andre Danican k. 108
 • 530 d Mf 7174
 • 541 c c d 1956
 • 546 a Ang., niem., fr., wł., hiszp.
 • 561 a Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa t jest
 • 561 m Osieczna
 • 650 x biblioteka z Osieczna
 • 650 a szachy
 • 650 a Kluby i związki szachowe
 • 651 a Anglia
 • 651 a Austria
 • 651 a Francja
 • 651 a Kolumbia?
 • 651 a Niemcy
 • 651 a Włochy
 • 655 a Katalogi
 • 655 a listy
 • 700 a Lagomasino Domingo
 • 700 a Landau Leopold
 • 700 a Lange Johs.
 • 700 a Lange Max
 • 700 a Latil' Marie Augustin c benedyktyn z klasztoru na Monte Cassino
 • 700 a Lau Geo. c księgarz, c antykwariusz, c właściciel firmy Geo. Lau a. Cie
 • 700 a Laubmann, von c , c dyr. Cesarsko Dworskiej i Państwowej Biblioteki w Monachium
 • 700 a Lecrivain S. c szachista francuski, c sekretarz Koła Szachowego w Paryżu
 • 700 a Lehfeldt Joseph
 • 700 a Helfterich A. zob. Lehfeldt Joseph
 • 700 a Lehner Hermann Feodor
 • 700 a Le Marchand Augustin
 • 700 a Marchand Augustin Le zob. Le Marchand Augustin
 • 700 a Lensi Alfredo
 • 700 a Leon Esther Phoebe c żona szachisty Josepha A. Leona
 • 700 a Leon Joseph A.
 • 700 a Van der |Linde, Antonius
 • 710 a Librairie Etrangère Veuve J. Paris
 • 710 a Berliner Schachgesellschaft
 • 710 a Biblioteca Nazionale Milano
 • 710 a Schachgesellschaft "Augustea" Leipzig
 • 710 a Dresdener Schachverein
 • 710 a Universität für Frauenheilkunde, Berlin
 • 710 a Geo. Lau a. Cie, München
 • 710 a Staatsbibliothek München
 • 710 a Cercle des Echecs Paris
 • 710 a Veit u. Comp.
 • 710 a "Oesterreichische Lesehalle", Wien
 • 710 a Librairie Etrangère Veuve J. Paris
 • 710 a Georg Lissa Buchhandlung und Antiquariat, Berlin
 • 710 a Biblioteca Casanatense Roma
 • 852 j Sz. 424 M
 • 930 r rzadkość k. 1-3,48-106
 • 990 a americanum
 • 990 a austriacum
 • 990 a britannicum
 • 990 a cubicum

Indeksy