Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od W.

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 431 M
 • Kopie:
  • Mf 7106
  • CD 40a
 • Współautor:
  • Wagner G.?
  • Wakeford-Cox Um. szachista angielski
  • Walbrodt Carl August
  • Walker George
  • Ware Preston Jr.
  • Wehner Robert
  • Wertheimer S.
  • White John Griswold
  • Wiesner L.
  • Wilberg K. księgarz z Aten
  • Wilmanns dyrektor Bibl. Król. w Berlinie
  • Wisker John
  • Wuttke Robert
  • Schütz Oskar
 • Tytuł: Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od W.
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1844-1899
 • Opis fizyczny: 266 k. diagramy, telegramy, koperty
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Wagner G.? 1897 (1)
  • Wakeford-Cox Um.? 1887 (1)
  • Walbrodt Carl August 1894-1899 (6)
  • Walker George 1844 (1)
  • Ware Preston Jr. 1882-1888 (2)
  • Wehner Robert 1894-1895 (6)
  • Wertheimer S. 1896 (1)
  • White John Griswold 1876-1898 (69)
  • Wiesner L., student inż., szach., sekretarz Akad. Klubu Szach. w Monachium 1897 i b.d. (2)
  • Wilmanns 1887-1896 (2)
  • Wisker John 1874 (2)
  • Wuttke Robert 1891-1894 (12)
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Staunton Howard
  • Heyde Albert
  • Lasker Emanuel mistrz szachowy (1868-1941).
  • Lasker B. dr med., brat E. Laskera i jego nauczyciel gry w szachy
  • Steinitz Wilhelm
  • Lange Max
  • Rudert kustosz Król. Bibl. w Dreźnie
  • Schellenberg Paul
  • Metger Johannes
  • Pillsbury Harry Nelson
  • Garlick I. S.
  • Coupal Peter A.
  • Jackson Thomas Jonathan gen. ameryk.
  • Köpke Ernst
  • Vetter Ferdinand
  • Blackburne James Harry
  • biblioteka Osieczna
  • szachy
  • Kongresy
  • Turnieje szachowe
  • Kluby i związki szachowe
  • Niemcy
  • USA
  • Anglia
  • Grecja
  • listy
 • Uwagi:
  • Wagner G. (inicjał imienia nieczyt.) - prezes Schach-Verein Wiesbaden, przesyła v. Heydebrandowi druk. regulamin Biblioteki Tow. Szach. w Wiesbaden. Papier listowy z nadrukiem: Schach-Verein Wiesbaden. Vereinslokal: "Wiener Cafe
  • Wakeford-Cox Um.? - szachista angielski z Ferndale? Honsee?
  • Walbrodt Carl August - ur. 28 XI 1871 w Amsterdamie, fabrykant zam. w Berlinie, wybitny szachista, uczestnik wielu turniejów szachowych. Papier listowy z nadrukiem Hotel Rother Hahn Nürnberg gegründet 1680. Besitzer: Carl Kämpf. W listach i telegramie prośba o finansowe wsparcie turniejów szach.
  • Walker George - ur. 1803, zm. 23 IV 1879, jeden z najwybitniejszych szachistów angielskich do czasu Stauntona. Odnosił sukcesy w rozgrywkach szach. z Macdonnellem, Labourdonnaise, Kieseritzkym, Szenem, Saint-Amantem, Cochranem i Harrwitzem. Autor wielu cennych opracowań na tematy szachowe, założyciel klubu szach. Westminster w Londynie oraz pierwszej angielskiej szpalty szach. w Bell's Life (1832-1837). Sekretarz honorowy St. Georges Chess Club w Londynie. Właściciel bogatej biblioteki szach. W liście dziękuje v. Heydebrandowi za kopię jego dzieła
  • Ware Preston Jr. - ur. 12 VIII 1821 r. w Wrentham, zm. 29 I 1890 w Bostonie, wybitny szachista ameryk. z Bostonu, prezes 2. Ameryk. Zrzeszenia Szach., znany ze swej metody gry w szachy (Stonewall Opening), nazwanej tak przez analogię do nieustępliwej postawy brygady gen. Jacksona w bitwie pod Bull Run 21 VII 1861 (wojna secesyjna). Po tej zwycięskiej bitwie gen. zyskał przydomek Stonewall (kamienny mur). k. z datą 10 maj 1882 zapis tej metody. Jeden z listów na papierze z nadrukiem: Office of Peter A. Coupal
  • Wehner Robert - szachista niemiecki z Berlina, prezes Berliner Schachgesellschaft. W listach informuje v. Heydebranda m. in. o przygotow. do turn. szach. w Berlinie
  • Wertheimer S. - szachista niemiecki z Norymbergi, członek Schachklub N~ :urnberg, właściciel ziemski i pełnomocnik gminy. Potwierdza przyjęcie 100 marek na nagrodę dla J. H. Blackburne'a. Papier firmowy z nadrukiem: Schachklub Nürnberg
  • White John Griswold - ur. 10 VIII 1845 w Cleveland, Ohio, zm. 27 VIII 1928 w Jackson Lake, Wyoming. Adwokat, współwłaściciel firm: Mix, Noble & White, Attorneys at Law, Cleveland, Ohio, potem: White, Johnson & McCaslin, Counsellors at Law oraz: White, Johnson, McCaslin & Cannon Counsellors at Law (John G. White, T. A. McCaslin, Thos. L. Johnson, A. V. Cannon). White zgromadził największą na świecie bibliotekę szachową - ponad 30 000 vol.
  • Weiner L. - szachista z Monachium, student szkoły inżynierskiej, sekretarz Akad. Klubu Szach. w Monachium
  • Wilberg K. - księgarz Królewskiej Księgarni w Atenach. Korespondencja dotyczy zamówień v. H. na lit. szach.
  • Wilmanns - dyrektor generalny Królewskiej Biblioteki w Berlinie. Korespondencja zawiera podziękowanie za nadesłane egzemplarze "Verzeichniss" i "Erneutes Verzeichniss" oraz informację, że w zbiorach Bibl. nie ma poszukiwanego przez v. Heydebranda dzieła z 1495 r. Listy na papierze firmowym z nadrukiem: Königliche Bibliothek
  • Wisker John - ur. 30 V 1846 Hull, Anglia, zm. 18 I 1884 Richmond/Melbourne, Australia. Wybitny szachista angielski. Pracował pocz. jako nauczyciel w Hull, potem dziennikarz . Uczestnik wielu turniejów szachowych. Papier listowy z nadrukiem: The Sportsman. Published every Tuesday, Wednesday, Thursday & Saturday. Offices. Boy Court. Ludgate Hill (next to Benson's)
  • Wuttke Robert - dr, szach. niem. z Drezna, sekretarz Dresdner Schachverein. Część listów na papierze firmowym z napisem: Dresdner Schachverein. W jednym z listów zawiadamia v. H. o nadaniu mu tytułu członka honorowego Tow. Szach. w Dreźnie i wysłaniu dyplomu hon., informuje o VII Kongresie Niem. Związków Szach. Informuje o rkps i drukach szach. w Król. Bibl. w Dreźnie. List z 13 VIII 1892 r. podpis. przez Oskara Schütza (malarz art.- pejzaży, prezes Drezd. Zw. Szach.) i dr Wuttke (sekretarza)
  • Na wielu listach notatki oraz bruliony odpisów T. von Heydebranda

MARC

 • 130 a Listy
 • 240 a Spuścizna Tassila von Heydebrand u. d. Lasa
 • 243 a Korespondencja szachowa
 • 245 a Listy do Tassila v. Heydebrand u. d. Lasa od W.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1844-1899
 • 300 a 266 k. b diagramy, telegramy, koperty
 • 340 e luźne
 • 500 a Wagner G. (inicjał imienia nieczyt.) - prezes Schach-Verein Wiesbaden, przesyła v. Heydebrandowi druk. regulamin Biblioteki Tow. Szach. w Wiesbaden. Papier listowy z nadrukiem: Schach-Verein Wiesbaden. Vereinslokal: "Wiener Cafe
 • 500 a Wakeford-Cox Um.? - szachista angielski z Ferndale? Honsee?
 • 500 a Walbrodt Carl August - ur. 28 XI 1871 w Amsterdamie, fabrykant zam. w Berlinie, wybitny szachista, uczestnik wielu turniejów szachowych. Papier listowy z nadrukiem Hotel Rother Hahn Nürnberg gegründet 1680. Besitzer: Carl Kämpf. W listach i telegramie prośba o finansowe wsparcie turniejów szach.
 • 500 a Walker George - ur. 1803, zm. 23 IV 1879, jeden z najwybitniejszych szachistów angielskich do czasu Stauntona. Odnosił sukcesy w rozgrywkach szach. z Macdonnellem, Labourdonnaise, Kieseritzkym, Szenem, Saint-Amantem, Cochranem i Harrwitzem. Autor wielu cennych opracowań na tematy szachowe, założyciel klubu szach. Westminster w Londynie oraz pierwszej angielskiej szpalty szach. w Bell's Life (1832-1837). Sekretarz honorowy St. Georges Chess Club w Londynie. Właściciel bogatej biblioteki szach. W liście dziękuje v. Heydebrandowi za kopię jego dzieła
 • 500 a Ware Preston Jr. - ur. 12 VIII 1821 r. w Wrentham, zm. 29 I 1890 w Bostonie, wybitny szachista ameryk. z Bostonu, prezes 2. Ameryk. Zrzeszenia Szach., znany ze swej metody gry w szachy (Stonewall Opening), nazwanej tak przez analogię do nieustępliwej postawy brygady gen. Jacksona w bitwie pod Bull Run 21 VII 1861 (wojna secesyjna). Po tej zwycięskiej bitwie gen. zyskał przydomek Stonewall (kamienny mur). k. z datą 10 maj 1882 zapis tej metody. Jeden z listów na papierze z nadrukiem: Office of Peter A. Coupal
 • 500 a Wehner Robert - szachista niemiecki z Berlina, prezes Berliner Schachgesellschaft. W listach informuje v. Heydebranda m. in. o przygotow. do turn. szach. w Berlinie
 • 500 a Wertheimer S. - szachista niemiecki z Norymbergi, członek Schachklub N~ :urnberg, właściciel ziemski i pełnomocnik gminy. Potwierdza przyjęcie 100 marek na nagrodę dla J. H. Blackburne'a. Papier firmowy z nadrukiem: Schachklub Nürnberg
 • 500 a White John Griswold - ur. 10 VIII 1845 w Cleveland, Ohio, zm. 27 VIII 1928 w Jackson Lake, Wyoming. Adwokat, współwłaściciel firm: Mix, Noble & White, Attorneys at Law, Cleveland, Ohio, potem: White, Johnson & McCaslin, Counsellors at Law oraz: White, Johnson, McCaslin & Cannon Counsellors at Law (John G. White, T. A. McCaslin, Thos. L. Johnson, A. V. Cannon). White zgromadził największą na świecie bibliotekę szachową - ponad 30 000 vol.
 • 500 a Weiner L. - szachista z Monachium, student szkoły inżynierskiej, sekretarz Akad. Klubu Szach. w Monachium
 • 500 a Wilberg K. - księgarz Królewskiej Księgarni w Atenach. Korespondencja dotyczy zamówień v. H. na lit. szach.
 • 500 a Wilmanns - dyrektor generalny Królewskiej Biblioteki w Berlinie. Korespondencja zawiera podziękowanie za nadesłane egzemplarze "Verzeichniss" i "Erneutes Verzeichniss" oraz informację, że w zbiorach Bibl. nie ma poszukiwanego przez v. Heydebranda dzieła z 1495 r. Listy na papierze firmowym z nadrukiem: Königliche Bibliothek
 • 500 a Wisker John - ur. 30 V 1846 Hull, Anglia, zm. 18 I 1884 Richmond/Melbourne, Australia. Wybitny szachista angielski. Pracował pocz. jako nauczyciel w Hull, potem dziennikarz . Uczestnik wielu turniejów szachowych. Papier listowy z nadrukiem: The Sportsman. Published every Tuesday, Wednesday, Thursday & Saturday. Offices. Boy Court. Ludgate Hill (next to Benson's)
 • 500 a Wuttke Robert - dr, szach. niem. z Drezna, sekretarz Dresdner Schachverein. Część listów na papierze firmowym z napisem: Dresdner Schachverein. W jednym z listów zawiadamia v. H. o nadaniu mu tytułu członka honorowego Tow. Szach. w Dreźnie i wysłaniu dyplomu hon., informuje o VII Kongresie Niem. Związków Szach. Informuje o rkps i drukach szach. w Król. Bibl. w Dreźnie. List z 13 VIII 1892 r. podpis. przez Oskara Schütza (malarz art.- pejzaży, prezes Drezd. Zw. Szach.) i dr Wuttke (sekretarza)
 • 500 a Na wielu listach notatki oraz bruliony odpisów T. von Heydebranda
 • 505 a Wagner G.? 1897 (1) g k. 1-2
 • 505 a Wakeford-Cox Um.? 1887 (1) g k. 3-4
 • 505 a Walbrodt Carl August 1894-1899 (6) g k. 5-12
 • 505 a Walker George 1844 (1) g k. 13
 • 505 a Ware Preston Jr. 1882-1888 (2) g k. 14-16
 • 505 a Wehner Robert 1894-1895 (6) g k. 17-30
 • 505 a Wertheimer S. 1896 (1) g k. 31
 • 505 a White John Griswold 1876-1898 (69) g k. 32-239
 • 505 a Wiesner L., student inż., szach., sekretarz Akad. Klubu Szach. w Monachium 1897 i b.d. (2) g k. 240-241, k. 242-243
 • 505 a Wilmanns 1887-1896 (2) g k. 244-245
 • 505 a Wisker John 1874 (2) g k. 246-249
 • 505 a Wuttke Robert 1891-1894 (12) g k. 250-266
 • 520 a Zawiera wiadom. dot. literatury szachowej, rozgrywek szachowych i biblioteki szachowej
 • 520 a Staunton Howard k. 3v,17,82,86,246
 • 520 a Heyde Albert k. 28v,
 • 520 a Lasker Emanuel k. 28,30,30v
 • 520 a Lasker B. a dr med., a brat E. Laskera i jego nauczyciel gry w szachy
 • 520 a Steinitz Wilhelm k. 30,30v,49
 • 520 a Lange Max k. 241,263 a dr praw i filozofii
 • 520 a Rudert k. 265 a kustosz Król. Bibl. w Dreźnie
 • 520 a Schellenberg Paul k. 266 a księgarz i wydawca z Drezna
 • 520 a Metger Johannes k. 30v
 • 520 a Pillsbury k. 30v
 • 520 a Garlick I. S. k. 3v
 • 520 a Coupal Peter A. k. 16
 • 520 a Jackson Thomas Jonathan k. 14 a gen. ameryk.
 • 520 a Köpke k. 256
 • 520 a Vetter Ferdinand k. 256 a prof. z Berna
 • 520 a Blackburne James Harry k. 31
 • 530 d Mf 7106
 • 530 d CD 40a
 • 541 c c d 1956
 • 546 a Ang., niem.,
 • 561 a Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa t jest
 • 561 m Osieczna
 • 600 a Staunton Howard
 • 600 a Heyde Albert
 • 600 a Lasker Emanuel c mistrz szachowy d (1868-1941).
 • 600 a Lasker B. c dr med., c brat E. Laskera i jego nauczyciel gry w szachy
 • 600 a Steinitz Wilhelm
 • 600 a Lange Max
 • 600 a Rudert c kustosz Król. Bibl. w Dreźnie
 • 600 a Schellenberg Paul
 • 600 a Metger Johannes
 • 600 a Pillsbury Harry Nelson
 • 600 a Garlick I. S.
 • 600 a Coupal Peter A.
 • 600 a Jackson Thomas Jonathan c gen. ameryk.
 • 600 a Köpke Ernst
 • 600 a Vetter Ferdinand
 • 600 a Blackburne James Harry
 • 650 x biblioteka z Osieczna
 • 650 a szachy
 • 650 a Kongresy
 • 650 a Turnieje szachowe
 • 650 a Kluby i związki szachowe
 • 651 a Niemcy
 • 651 a USA
 • 651 a Anglia
 • 651 a Grecja
 • 655 a listy
 • 700 a Wagner G.?
 • 700 a Wakeford-Cox Um. c szachista angielski
 • 700 a Walbrodt Carl August
 • 700 a Walker George
 • 700 a Ware Preston Jr.
 • 700 a Wehner Robert
 • 700 a Wertheimer S.
 • 700 a White John Griswold
 • 700 a Wiesner L.
 • 700 a Wilberg K. c księgarz z Aten
 • 700 a Wilmanns c dyrektor Bibl. Król. w Berlinie
 • 700 a Wisker John
 • 700 a Wuttke Robert
 • 700 a Schütz Oskar
 • 710 a Schachverein Wiesbaden
 • 710 a Akademischer Schachklub München
 • 710 a Chess Club "Ferndale"
 • 710 a St. George's Chess Club London
 • 710 a Hotel Rother Hahn Nürnberg gegründet 1680 Besitzer: Carl Kämpf
 • 710 a Office of Peter A. Coupal
 • 710 a Berliner Schachgesellschaft
 • 710 a Mix, Noble a. White
 • 710 a White, Johnson and Me Cuslin
 • 710 a K. Wilberg Königliche Hofbuchhandlung Athen
 • 710 a Königliche |Bibliothek Berlin
 • 710 a Dresdener Schachverein
 • 852 j Sz. 431 M
 • 919 a piecz. poczt. i in. na k. 242v,243v,259
 • 930 r rzadkość k. 13
 • 990 a americanum
 • 990 a germanicum
 • 990 a polonicum
 • 990 a britannicum
 • 990 a italicum
 • 990 a graecicum

Indeksy