Materiały dotyczące Towarzystw i Klubów Szachowych, statuty, spisy członków, zaproszenia, sprawozdania, materiały dotyczące kongresów szachowych.

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 437 M
 • Kopie: Mf 7183
 • Tytuł: Materiały dotyczące Towarzystw i Klubów Szachowych, statuty, spisy członków, zaproszenia, sprawozdania, materiały dotyczące kongresów szachowych.
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1877-1899
 • Opis fizyczny: 261 k. telegramy, kartki pocztowe, zaproszenia, koperty, plakaty 46,7x44,1 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Grafika:
  • temat. szach. k. 20, 247
  • plakaty o tem. szach. k. 206-207
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Neustadt E.
  • biblioteka Osieczna
  • szachy
  • Kongresy
  • Turnieje szachowe
  • Kluby i związki szachowe
  • Niemcy
  • Japonia
  • Anglia
  • Czechy
  • USA
  • listy

MARC

 • 130 a Materiały
 • 240 a Spuścizna Tassila von Heydebrand u. d. Lasa
 • 243 a Korespondencja szachowa
 • 245 a Materiały dotyczące Towarzystw i Klubów Szachowych, statuty, spisy członków, zaproszenia, sprawozdania, materiały dotyczące kongresów szachowych.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1877-1899
 • 300 a 261 k. b telegramy, kartki pocztowe, zaproszenia, koperty, plakaty c 46,7x44,1 cm i mn.
 • 340 e luźne
 • 520 a Zawiera materiały zw. z następującymi klubami i towarzystwami szachowymi: Academischer Schach-Club München (k. 1-30 "d",249-250), - Berliner Schachgesellschaft (k. 31-89, w tym: Jahresbericht für das Jahr 1898), - Brooklyn Chess Club (Constitution and By-Laws 1869 k. 90-99,251-260 - 2 egz.), - Česka associace šachova (blankiet legitymacji członkowskiej k. 100), - Dresdner Schachverein (k. 101-109, w tym: Mitglieder-Liste des Dresdner Schachvereins, Ausgegeben im März 1899), - Leeds Chess Club (k. 110-123, w tym: Report and Financial Statement for Year ending September 30th, 1887), - Manhattan Chess Club (k. 124-133, w tym: Constitution and By-Laws of the Manhattan Chess Club of New York 1889), - Ohio "Chess Association" (k. 134-151, w tym: Sixth Annual Report, with Eighteen Games and The Constitution 1892), - Schachclub Nürnberg (k. 152-154, w tym Programm Internationales Meisterturnier des Schachclubs Nürnberg Juli - August 1896), - Schachgesellschaft Augustea zu Leipzig (k. 155-156, w tym list zapraszający v. Heydebranda na Kongres Niem. Zw. Szach.), - Schach-Verein Wiesbaden (k. 157-163, w tym: zaproszenia na zebrania klubowe oraz sprawozdanie z posiedzenia zarządu), Tokyo Chess Club (k. 164-165, w tym Officers 1893). - Materiały związane z kongresami szachowymi: - VI Kongress zu Breslau 1889 (Problemturnierordnung des Deutschen Schachbundes festgestellt auf dem VI. Kongress zu Breslau 1889 k. 166-167 - 2 egz.), - IX Kongress zu Leipzig 1894 (Mitteilungen vom Deutschen Schachbund durch die interimistische Bundes-Verwaltung k. 168, - Congress- Programm Neunter Bundestag des Deutschen Schachbundes 1. bis 15. September 1894 zu Leipzig - 2 odm. egz. k. 169-172, - Odezwa: An die dem Deutschen Schachbunde zugehörenden Schachvereine und Einzelmitglieder, Leipzig 1894 k. 173-174, - 4 formularze z nazwiskami szachistów biorących udział w turnieju w grupach I-IV k. 175-178, - 9 druków przedstawiających stan rozgrywek po 4-17 rundach k. 179-187, - 1 druk z nazwiskami szach. biorących udział w turnieju mistrzów w 17 rundach od 3 do 14 IX 1894 k. 188, - 1 druk przedstawiający kolejność par w turnieju głównym, w poszczególnych grupach k. 189, - Zawiadomienie w 2 egz. o wniosku Schachgesellschaft Augustea dot. IX Zjazdu Niem. k. 190-193, - Die Makamen des Schachiri (32 sentencje arabskie na temat szachów) k. 194, - teksty pieśni okolicznościowych z okazji IX Zjazdu: 1. Fest-Lied zum IX. Bundes-Tage des Deutschen Schach-Bundes. 3. September 1894 k. 195-196; 2. Deutscher Schach-Bund. IX. Bundestag 1894. Das Lied von der Schach-Partie. 3. September 1894 k. 197-198; 3. Deutscher Schach-Bund. 10. September 1894. I. Commers-Lied. k. 199; 4. II. Commers-Lied zum IX. Bundes-Tage des Deutschen Schach-Bundes. Leipzig, 10. September 1894 k. 200-201; 5. Deutscher Schach-Bund. 10. September 1894. IV. Commers-Lied k. 202; 6. Den edlen Frauen. 1894 k. 203; 7. Lob des Schachbund-Weibes k. 204; 8. Schober E.: III. Tafel-Lied zum Fest-Kommers des IX. Bundestages des Deutschen Schachbundes 10. September 1894 k. 205, - 2 plakaty informujące o spotkaniach szachowych: 1. Deutscher Schachbund IX. Bundestag. Leipzig Freitag, 7. September, Abends 8 Uhr: Simultanspiel des Herrn Kanzleirath Schallopp aus Berlin (...) k. 206; 2. (...) Sonntag, 9. September von 11 Uhr Vorm. ab im Hotel Fürstenhof am Löhrsplatz. Auftreten des Schachmeisters Herrn Emanuel Lasker aus Berlin, des Siegers über den berühmten Altmeister W. Steinitz in Amerika. Massenkampf gegen zahlreiche Schachfreunde mit bez. ohne Ansicht der Schachbretter (...) k. 207, - IX. Bundestag des Deutschen Schach-Bundes. Sonntag, 9. September d.J. (...). Auftreten des Schachmeisters Herrn Emanuel Lasker aus Berlin (...). Massenkampf (Zawiadomienie o spotkaniu mistrza szach. Laskera - zwycięzcy Steinitza - z wieloma szach.) k. 208, - Okólnik (odezwa?) do łaskawej wiadomości członkom Niemieckiego Związku Szachowego podczas IX sejmu (?) Niem. Zw. Szach. (podpis.: Ein Freund des Wahrheit) k. 209-212, - 4 formularze (2 pełnomocnictwa i 2 wnioski) związane z IX Kongresem w Lipsku k. 213-216; - X Kongress zu Eisenach 1896 (materiały zw. ze zjazdem Zehnte Bundestag des Deutschen Schachbund): 1. Mitteilungen betreffend den Deutschen Schachbund, podpis.: Dr Max Lange, k. 217-220; - 2. list do dra M. Lange od Alberta Heyde oraz odpowiedź dra Lange k. 221-222; - 3. Statuten des Deutschen Schachbundes k. 223-224; Unterlagen (podstawy) betreffend das Verhalten des Vorortes Nünberg gegenüber dem Deutschen Schachbunde 1895-1896 k. 225-240; - XI. Stiftungsfest 1897 (München?) - kartka poczt. uszkodzona z podpisami szachistów; - XIII. Schach-Congress in Braunschweig 1880: 1. Westdeutscher Schachbund. Dreizehnter Schach-Congress in Braunschweig vom 17. bis 21. Juli 1880. Programm k. 242-243; 2. Bericht über den XIII. Schach-Congress des Westdeutschen Schachbundes zu Braunschweig k. 244-245; - Grand International Chess Congress. Tournament to take place in New York City and to be governed in the main by the Rules of the London Tournament of 1883. Supplemented by a Championship Match. Book of the Congress. Edited by W. Steinitz (prospekt?) k. 246; - National Chess Congress New York 15 X 1857: This is to Certify (...) k. 247 i 261 - 2 egz., - Couplets Chantes au Dîner du Congrès des Echecs. Le 15 Octobre 1857. New York, k. 248
 • 520 a Zawiera wiadom. dot. literatury szachowej, rozgrywek szachowych i biblioteki szachowej
 • 520 a Schallopp Emil k. 206
 • 520 a Flad August k. 162
 • 520 a Schmitthenner W. k. 162
 • 520 a Leicher Heinrich k. 162
 • 520 a Voss Max k. 162
 • 520 a Mason W. B. k. 164
 • 520 a MacGee C. H. k. 164
 • 520 a Walz W. E. k. 164
 • 520 a Munsinger K. k. 164
 • 520 a White W. J. k. 164
 • 520 a Engel Friedrich k. 156,190
 • 520 a Wagler L. k. 156,190
 • 520 a Hirschner G. k. 156
 • 520 a Emden R. k. 6,250
 • 520 a Wiesner L. k. 7,10,11,12,13
 • 520 a Glaser k. 8
 • 520 a Gutmann L. k. 9
 • 520 a Zottmayr August k. 1,2,3 a cand. jur.
 • 520 a Lewitt k. 68
 • 520 a Landau k. 78
 • 520 a Buchmann C. k. 79
 • 520 a Neustadt E. k. 1 a cand. jur.
 • 520 a Hofstetter k. 3
 • 520 a Löbell k. 3
 • 520 a Arnold L. k. 3
 • 520 a Schmaus I. k. 3
 • 520 a Kurmeister A. k. 3
 • 520 a Sporn Fr. k. 11
 • 520 a Gutmann L. k. 3
 • 520 a Kirschner Heinrich k. 190,192
 • 520 a Holtbuer L. k. 190,192
 • 520 a Lasker Emanuel k. 207,208
 • 520 a Barnes k. 175
 • 520 a Bodenstein k. 175
 • 520 a Schultz k. 175
 • 520 a Siedeberg k. 175
 • 520 a Varain Ernst k. 175
 • 520 a Süchting W. k. 175
 • 520 a Steinitz Wilhelm k. 208,246
 • 520 a Lutterkorth Hugo k. 245
 • 520 a Kunnstmann G. k. 14,241
 • 520 a Pöllein k. 15,16
 • 520 a Frankenstein J. k. 17
 • 520 a Strassl k. 241
 • 520 a Eckart k. 3
 • 520 a Weiss k. 241
 • 520 a Lange Max k. 156,219v,222,226v,227,227v,228,231
 • 520 a Grob Gustav k. 230,235
 • 520 a Schröder Chr. k. 231 i n.
 • 520 a Regensburger Louis k. 232
 • 520 a Heyde Albert k. 31,221v
 • 520 a Richter P. k. 33
 • 520 a Schallopp Emil k. 34,35-37
 • 520 a Bierbach John k. 38-58
 • 520 a Cordel Oskar k. 59-60,66,69-71,76
 • 520 a Alapin Simon k. 77
 • 520 a Alt Julius k. 72,74
 • 520 a Ranneforth k. 73
 • 520 a Wehner R. k. 61-64
 • 520 a Richter J. U. k. 65
 • 520 a Tarrasch Siegbert k. 2,152,225,226,227,228
 • 520 a Hoffmann I. k. 2
 • 520 a Heller L. k. 152
 • 520 a Metzger L. k. 152
 • 520 a Regensburger L. k. 152
 • 520 a Stöcklein A. k. 152
 • 520 a Gorter F. k. 152
 • 520 a Wertheimer S. k. 152
 • 520 a Schröder Chr. k. 152
 • 520 a Philidor François-Andre Danican k. 247
 • 520 a Franklin k. 247
 • 530 d Mf 7183
 • 541 c c d 1956
 • 546 a Ang., niem.
 • 561 a Ze zbiorów rodziny v. Heydebrand u. d. Lasa t jest
 • 561 m Osieczna
 • 600 a Neustadt E.
 • 650 x biblioteka z Osieczna
 • 650 a szachy
 • 650 a Kongresy
 • 650 a Turnieje szachowe
 • 650 a Kluby i związki szachowe
 • 651 a Niemcy
 • 651 a Japonia
 • 651 a Anglia
 • 651 a Czechy
 • 651 a USA
 • 655 a listy
 • 710 a Akademischer Schachklub München
 • 710 a Berliner Schachgesellschaft
 • 710 a Brooklyn Chess Club
 • 710 a Česka associace šachova
 • 710 a Dresdener Schachverein
 • 710 a Leeds Chess Club
 • 710 a Manhattan Chess Club
 • 710 a Ohio "Chess Association"
 • 710 a Schachklub Nürnberg
 • 710 a Schachgesellschaft Augustea Leipzig
 • 710 a Schachverein Wiesbaden
 • 710 a Tokyo Chess Club
 • 711 a 6 ||Kongress des Deutschen Schachbundes 1889 Breslau
 • 711 a Neunter ||Bundestag des Deutschen Schachbundes 1894 Leipzig
 • 711 a 10 ||Bundestag des Deutschen Schachbundes 1896 Eisenach
 • 711 a 7 ||Stiftungsfest des A.S.C.M. 1893 München
 • 711 a 8 ||Stiftungsfest des A.S.C.M. 1894 München
 • 711 a 9 ||Stiftungsfest des A.S.C.M. 1895 München
 • 711 a 11 ||Stiftungsfest des A.S.C.M. 1897 München
 • 711 a Schach-Kongress des Westdeutschen Schachbundes 1880 Braunschweig
 • 711 a Internationales Meisterturnier des Schachclubs 1896 Nürnberg
 • 711 a 4 ||Grand International Chess Congress 1883 London
 • 711 a National Chess Congress 1857 New York
 • 852 j Sz. 437 M
 • 900 c temat. szach. k. 20, 247 t jest
 • 900 c plakaty o tem. szach. k. 206-207 t jest
 • 919 a piecz. poczt. i in. na k. 1,2,3,4,31,32-79,101,241