Korespondencja dotycząca Heinza von Heydebrand und der Lasa. Listy do Heinza od: A - Z.

Katalog
Biblioteka szachowa
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: Sz. 483 M
 • Współautor:
  • Ceptowski major artylerii i komendant Powiatowej Komisji Uzupełnień w Kościanie
  • Woźniak
  • Aberstein Jakub
  • Böttcher Viktor przewodniczacy okręgu regencyjnego SS-Oberfürer
  • Bursy
  • Richter
  • Heydebrand und der Lasa Eryk von
  • Farina
  • Gersdorff Ernst von
  • Glaetzner Gustav
  • Hedwig Erhard notariusz
  • Jahns Karl
  • Klusak Gustaw
  • Heydebrand und der Lasa Hubert von
  • Massenbach von
  • Röhricht Hans
  • Schetz
  • Weigert prezes Zwiazku Sportowo-Wędkarskiego w Lesznie
  • Röhricht Hans
  • Heydebrand und der Lasa Gisela Marie Ottilie von, geb. von Matuschka
  • Wende
 • Tytuł: Korespondencja dotycząca Heinza von Heydebrand und der Lasa. Listy do Heinza od: A - Z.
 • Wydanie: oryg.
 • Strefa wydania: 1919-1944
 • Opis fizyczny: 51 k. znaczki poczt., koperty, fot. 29,8x21,1 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Grafika:
  • znaczek pocztowy z Kolumną Zygmunta
  • znaczki pocztowe z herbem Gdańska
 • Proweniencja: Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grobelny Thomas
  • Grobelny Zofia geb. Borowczyk
  • Heydebrand und der Lasa Gisela Marie Ottilie von, geb. von Matuschka
  • Heydebrand und der Lasa Heinrich von
  • Heydebrand und der Lasa Georg von
  • Kroehling Hans
  • Jahns Karl
  • Klusak Gustaw
  • Tieman Arnold
  • Sarrazin Otto z Brenkhausen koło Środy
  • Kluby i związki szachowe
  • Kowalewo
  • Brenkhausen koło Środy
  • Berlin
  • Wellinghausen pod Wilhelmowem (kolonia) koło Środy
  • Brenkhausen koło Środy
  • Warszawa
  • Postdam
  • Linderhof koło Nowego Miasta w powiecie pleszewskim
  • Łódź
  • Leszno
  • Poznań
  • Wrocław
  • Gdańsk
  • Parsko
  • Bojanowo Stare
  • Dobromyśl
  • Jabłonna
  • kartki pocztowe
  • przekazy pocztowe
  • fotografie
  • znaczki pocztowe
  • listy
 • Uwagi:
  • Heinz Karl Matthias von Heydebrand - ur. 1896, zm. 1981, syn Heinricha, wnuk Tassila, mąż Marii Luise Adi Johanny von Heydebrand geb. Gräfin von Schlieffen, ojciec Heinza-Tassila
  • Jakub Aberstein - podp. Jakób, z firmy: Przetwory Chemiczne i Ziemniaczane w Łodzi, korespondencja dotycząca zakupu mąki ziemniaczanej z majątku Osieczna
  • Viktor Böttcher - doktor prawa, przewodniczący okregu regencyjnego SS-Oberführer, Poznań, w korespondencji podziękowania za zdjęcie z pobytu ministra w Zamku w Osiecznej
  • k. 6-8 postanowienie dotyczącym przejęcia własności Polaków zadłużonych u Heydebranda przed II wojną światową na rzecz wdowy Giseli von Heydebrand ijej dzieci: Heinricha i Georga. Przejmowany majątek leżał w Grodzisku i należa do Thomasa (Tomasza ?) Grobelnego i Zofii Grobelny geb. Borowczyk. Dokument podpisany przez von Bursy'ego i Richtera
  • Eryk [von Heydebrand und der Lasa] - kuzyn Heinza, pisze w sprawie zjazdu rodzinnego we Wrocławiu 14. 11. 1926 r. i przesyła pozdrowienia dla matki i rodzeństwa Heinza
  • Farina - właściciel spółki Farina Warenhandels - Aktiengesellschaft z Gdańska, pisze po śmierci Heinricha von Heydebranda do majątku w Osiecznej m.in. w sprawie zakupu mąki ziemniaczanej. Na odwrocie k. 12 odpis z 13. 03. 1915 r., na k. 13 i 14 niemieckie znaczki pocztowe z herbem Gdańska
  • Ernst von Gersdorff - baron z Parska, na k. 16 polski znaczek pocztowy z Kolumną Zygmunta
  • Gustav Glaetzner - z firmy Baumaterialien und Dachziegel Zentrale w Poznaniu, pisze w sprawie zakupu trzciny z Osiecznej. k. 18 informacje handlowe na temat artykułów w j. polskim
  • dr Hedwig Erhard, Jahns Karl i dr Klusak Gustaw - notariusze podpisani pod protokołem dotyczącym Norberta Kindlera, właściciela cegielni i jego zadłużenia m. in. u Heinza von Heydebranda
  • von Massenbach - baron z Kunfelde, Der Kommendator des Johanniter Ordens, na k. 27 list dotyczacy II wojny światowej
  • k. 30 zezwolenie na otrzymanie paszportu zagranicznego, wystawione przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Kościanie, podpisane przez majora artylerii i komendanta P.K.U. - Ceptowskiego
  • Hans Röhricht pisze w sprawach majątkowych, na k. 31 nadruk: "Hans Röhricht, Landsiedlung, Landberatung, Immobilien, Hypotheken, Breslau" oraz znaki wodne
  • Schetz - dr z "Grundtücksgesellschaft 1919" G.m.b.H., Posen, podpisany pod listem do posiadaczy udziałów (akcji) w hipotece von Bake, przy tym przekaz pocztowy na 110RM 63Rpf
  • Weigert - Prezes Związku Sportowo-Wędkarskiego w Lesznie, na k. 38 tymczasowa karta członkowska Heinza von Heydebrand "Sportsischer-Verein", Lissa
  • k. 41 pismo urzędowe informujące o tym, że wojsko polskie nie ma prawa powoływać Heinza jako oficera rezerwy
  • k. 42-43 z Jabłonnej, z której pochodziła żona Heinza - Maria Luise geb. Schlieffen, ich ślub odbył się w Jabłonnej 03. 12. 1936 r.
  • k. 48, na odwrocie listu w sprawach gospodarczych do Banku Rolniczego "Gleba"z r. 1922 znajduje się sporządzony za pomocą ołówka odpis aktu ślubu Heinza i Marii Louise, podp. przez Woźniaka
  • k. 50 wezwanie z sądu okręgowego Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) do leśniczego Schulza z leśniczówki Łoniewo (Laune) w celu przesłuchania w charakterze świadka w celu ustalenia, czy Heinz i jego żona w czasach polskich własciwie ustosunkowywali się do germańskości, niemieckich robotników, urzędników itd.
  • k. 51 spis z 1941 r. z wyszczególnieniem różnych gratyfikacji w naturze4
  • Listy pisane z: Łodzi, Leszna, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Parska, Dobromysli, Jabłonnej

MARC

 • 130 $a Listy
 • 240 $a Spuścizna von Heydebrandów
 • 243 $a Korespondencja prywatna
 • 245 $a Korespondencja dotycząca Heinza von Heydebrand und der Lasa. Listy do Heinza od: A - Z.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1919-1944
 • 300 $a 51 k. $b znaczki poczt., koperty, fot. $c 29,8x21,1 cm i mn.
 • 340 $e luźne
 • 500 $a Heinz Karl Matthias von Heydebrand - ur. 1896, zm. 1981, syn Heinricha, wnuk Tassila, mąż Marii Luise Adi Johanny von Heydebrand geb. Gräfin von Schlieffen, ojciec Heinza-Tassila
 • 500 $a Jakub Aberstein - podp. Jakób, z firmy: Przetwory Chemiczne i Ziemniaczane w Łodzi, korespondencja dotycząca zakupu mąki ziemniaczanej z majątku Osieczna
 • 500 $a Viktor Böttcher - doktor prawa, przewodniczący okregu regencyjnego SS-Oberführer, Poznań, w korespondencji podziękowania za zdjęcie z pobytu ministra w Zamku w Osiecznej
 • 500 $a k. 6-8 postanowienie dotyczącym przejęcia własności Polaków zadłużonych u Heydebranda przed II wojną światową na rzecz wdowy Giseli von Heydebrand ijej dzieci: Heinricha i Georga. Przejmowany majątek leżał w Grodzisku i należa do Thomasa (Tomasza ?) Grobelnego i Zofii Grobelny geb. Borowczyk. Dokument podpisany przez von Bursy'ego i Richtera
 • 500 $a Eryk [von Heydebrand und der Lasa] - kuzyn Heinza, pisze w sprawie zjazdu rodzinnego we Wrocławiu 14. 11. 1926 r. i przesyła pozdrowienia dla matki i rodzeństwa Heinza
 • 500 $a Farina - właściciel spółki Farina Warenhandels - Aktiengesellschaft z Gdańska, pisze po śmierci Heinricha von Heydebranda do majątku w Osiecznej m.in. w sprawie zakupu mąki ziemniaczanej. Na odwrocie k. 12 odpis z 13. 03. 1915 r., na k. 13 i 14 niemieckie znaczki pocztowe z herbem Gdańska
 • 500 $a Ernst von Gersdorff - baron z Parska, na k. 16 polski znaczek pocztowy z Kolumną Zygmunta
 • 500 $a Gustav Glaetzner - z firmy Baumaterialien und Dachziegel Zentrale w Poznaniu, pisze w sprawie zakupu trzciny z Osiecznej. k. 18 informacje handlowe na temat artykułów w j. polskim
 • 500 $a dr Hedwig Erhard, Jahns Karl i dr Klusak Gustaw - notariusze podpisani pod protokołem dotyczącym Norberta Kindlera, właściciela cegielni i jego zadłużenia m. in. u Heinza von Heydebranda
 • 500 $a von Massenbach - baron z Kunfelde, Der Kommendator des Johanniter Ordens, na k. 27 list dotyczacy II wojny światowej
 • 500 $a k. 30 zezwolenie na otrzymanie paszportu zagranicznego, wystawione przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Kościanie, podpisane przez majora artylerii i komendanta P.K.U. - Ceptowskiego
 • 500 $a Hans Röhricht pisze w sprawach majątkowych, na k. 31 nadruk: "Hans Röhricht, Landsiedlung, Landberatung, Immobilien, Hypotheken, Breslau" oraz znaki wodne
 • 500 $a Schetz - dr z "Grundtücksgesellschaft 1919" G.m.b.H., Posen, podpisany pod listem do posiadaczy udziałów (akcji) w hipotece von Bake, przy tym przekaz pocztowy na 110RM 63Rpf
 • 500 $a Weigert - Prezes Związku Sportowo-Wędkarskiego w Lesznie, na k. 38 tymczasowa karta członkowska Heinza von Heydebrand "Sportsischer-Verein", Lissa
 • 500 $a k. 41 pismo urzędowe informujące o tym, że wojsko polskie nie ma prawa powoływać Heinza jako oficera rezerwy
 • 500 $a k. 42-43 z Jabłonnej, z której pochodziła żona Heinza - Maria Luise geb. Schlieffen, ich ślub odbył się w Jabłonnej 03. 12. 1936 r.
 • 500 $a k. 48, na odwrocie listu w sprawach gospodarczych do Banku Rolniczego "Gleba"z r. 1922 znajduje się sporządzony za pomocą ołówka odpis aktu ślubu Heinza i Marii Louise, podp. przez Woźniaka
 • 500 $a k. 50 wezwanie z sądu okręgowego Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) do leśniczego Schulza z leśniczówki Łoniewo (Laune) w celu przesłuchania w charakterze świadka w celu ustalenia, czy Heinz i jego żona w czasach polskich własciwie ustosunkowywali się do germańskości, niemieckich robotników, urzędników itd.
 • 500 $a k. 51 spis z 1941 r. z wyszczególnieniem różnych gratyfikacji w naturze4
 • 500 $a Listy pisane z: Łodzi, Leszna, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Parska, Dobromysli, Jabłonnej
 • 520 $a Zawiera listy od następujących osób: Aberstein Jakub 1938 (2) k. 1-2
 • 520 $a Bank Polski, Leszno 1938 k. 3-4
 • 520 $a Böttcher Viktor 1942 k. 5
 • 520 $a Bursy von i Richter 1944 k. 6-8
 • 520 $a Eryk [Heydebrand und der Lasa von ?], kuzyn Heinza 1926 k. 9-10
 • 520 $a Farina 1925 (5) k. 11-15
 • 520 $a Gersdorff [Ernst] von 1928 k. 16
 • 520 $a Glaetzner Gustav 1928-1938 (3) k. 17-19
 • 520 $a Hedwig Erhard, Jahns Karl i Klusak Gustaw 1943 k. 20-21
 • 520 $a Heydebrand und der Lasa Hubert von, wnuk Leopolda 1919 k. 22
 • 520 $a Lissaer Vereinsbank, Leszno 1938 (3) k. 23-26
 • 520 $a Massenbach von 1941 k. 27-29 [cz.]
 • 520 $a Powiatowa Komisja Uzupełnień w Kościanie 1924 k. 30
 • 520 $a Röhricht Hans 1938 i b.d. (2) k. 31-32
 • 520 $a Schetz 1942 k. 33-37
 • 520 $a Weigert 1942-1943 k. 38-39
 • 520 $a Wende [1944 ?] k. 40
 • 520 $a NN 1926 k. 41
 • 520 $a NN 1926 k. 42-43
 • 520 $a Zawiera także: list Heinza do rodziców z frontu I wojny światowej 1916 k. 44-45 [cz.]
 • 520 $a Brulion listu Heinza do Weigerta 1943 k. 46-47
 • 520 $a Odpis aktu ślubu Heintza 1936 k. 48
 • 520 $a Fotografia Heinza k. 49
 • 520 $a Wezwanie z sądu okręgowego NSDAP w Lesznie 1943 k. 50
 • 520 $a Formularz 1941 k. 51
 • 520 $a Grobelny Thomas k. 6-8
 • 520 $a Grobelny Zofia geb. Borowczyk k. 6-8
 • 520 $a Heydebrand und der Lasa Gisela von k. 6-8 i 42-43
 • 520 $a Heydebrand und der Lasa Heinrich von k. 6-8
 • 520 $a Heydebrand und der Lasa Georg von k. 6-8 i 32
 • 520 $a Kroehling Hans k. 20 $a dr z Poznania
 • 520 $a Jahns Karl k. 20 $a z Poznania
 • 520 $a Klusak Gustaw k. 20 v. $a dr z Poznania
 • 520 $a Tieman Arnold k. 20 v. i 21 $a z Kowalewa
 • 520 $a Sarrazin Otto k. 20 v. i 21 $a z Brenkhausen koło Środy Wielkopolskiej
 • 541 $c c $d 1956
 • 546 $a Niem., pol.
 • 561 $a Ze zbiorów rodziny von Heydebrand und der Lasa $t jest
 • 561 $m Osieczna
 • 600 $a Grobelny Thomas
 • 600 $a Grobelny Zofia geb. Borowczyk
 • 600 $a Heydebrand und der Lasa Gisela Marie Ottilie von, geb. von Matuschka
 • 600 $a Heydebrand und der Lasa Heinrich von
 • 600 $a Heydebrand und der Lasa Georg von
 • 600 $a Kroehling Hans
 • 600 $a Jahns Karl
 • 600 $a Klusak Gustaw
 • 600 $a Tieman Arnold
 • 600 $a Sarrazin Otto $c z Brenkhausen koło Środy
 • 611 $a Zjazd rodzinny von Heydebrandów 1926 Wrocław
 • 650 $a Kluby i związki szachowe
 • 651 $a Kowalewo
 • 651 $a Brenkhausen koło Środy
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Wellinghausen pod Wilhelmowem (kolonia) koło Środy
 • 651 $a Brenkhausen koło Środy
 • 651 $a Warszawa
 • 651 $a Postdam
 • 651 $a Linderhof koło Nowego Miasta w powiecie pleszewskim
 • 651 $a Łódź
 • 651 $a Leszno
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Wrocław
 • 651 $a Gdańsk
 • 651 $a Parsko
 • 651 $a Bojanowo Stare
 • 651 $a Dobromyśl
 • 651 $a Jabłonna
 • 655 $a kartki pocztowe
 • 655 $a przekazy pocztowe
 • 655 $a fotografie
 • 655 $a znaczki pocztowe
 • 655 $a listy
 • 700 $a Ceptowski $c major artylerii i komendant Powiatowej Komisji Uzupełnień w Kościanie
 • 700 $a Woźniak
 • 700 $a Aberstein Jakub
 • 700 $a Böttcher Viktor $c przewodniczacy okręgu regencyjnego SS-Oberfürer
 • 700 $a Bursy
 • 700 $a Richter
 • 700 $a Heydebrand und der Lasa Eryk von
 • 700 $a Farina
 • 700 $a Gersdorff Ernst von
 • 700 $a Glaetzner Gustav
 • 700 $a Hedwig Erhard $c notariusz
 • 700 $a Jahns Karl
 • 700 $a Klusak Gustaw
 • 700 $a Heydebrand und der Lasa Hubert von
 • 700 $a Massenbach von
 • 700 $a Röhricht Hans
 • 700 $a Schetz
 • 700 $a Weigert $c prezes Zwiazku Sportowo-Wędkarskiego w Lesznie
 • 700 $a Röhricht Hans
 • 700 $a Heydebrand und der Lasa Gisela Marie Ottilie von, geb. von Matuschka
 • 700 $a Wende
 • 710 $a Przetwory Chemiczne i Ziemniaczane, Jakób Aberstein, Łódź
 • 710 $a Bank Polski, Leszno
 • 710 $a Farina Warenhandels - Aktiengesellschaft, Danzig
 • 710 $a Gustav Glaetzner Baumaterialien und Dachziegel Zentrale, Posen
 • 710 $a Lissaer Vereinsbank, Leszno
 • 710 $a Hans Röhricht, Landsiedlung, Landberatung, Immobilien, Hypotheken, Breslau
 • 710 $a "Grundtücksgesellschaft 1919" G.m.b.H., Posen
 • 710 $a "Sportsischer-Verein", Lissa
 • 852 $j Sz. 483 M
 • 900 $c znaczek pocztowy z Kolumną Zygmunta $t jest
 • 900 $c znaczki pocztowe z herbem Gdańska $t jest
 • 919 $a Piecz. na k. 1, 1 v., 2, 2 v., 4, 6 v. 7, 8, 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 14 v., 16, 17, 18, 19, 20, 21 v. - piecz. opłatkowa, 22, 30, 33, 34, 38, 50
 • 960 $a Sz. 481 M-483 M adl.
 • 990 $a germanicum
 • 990 $a polonicum
 • 999 $a AO

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Sz. 483 M